Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Ajalugu | Üldiselt (mõiste,periodiseerimine, allikad), Esimesed tsivilisatsioonid, Vana-Egiptus, Mesopotaamia, Vana-Kreeka, Vana-Rooma (0)

1 Hindamata
Punktid
Armastus - Vaja oma tüdrukule muljet avaldada ? Tahad võita tema armastust? Või soovid näidata kui palju sa teda armastad? Siit sa abi ei leia, kirjuta talle ise luuletus - kuid inspiratsiooni saad siit küll :)

Esitatud küsimused

 • Mille järgi periodiseerida?

Lõik failist

Ajaloo
arvestus
Ajaloo
põhiperioodid

 • Mõiste
  • Esiajalugu – ajalooperiood, mille kohta puuduvad kirjalikud allikad
  • Ajalooline aeg – alates tsivilisatsioonide, eriti kirja tekkimisest (säilimisest)
 • Mille järgi periodiseerida?

  • poliitilised sündmused


  • muutused ühiskonnas
  • muutused majanduses
  • Ideede areng, kultuurilised muutused
  • peamised tööriistade ja tarbeesemete materjalid jne
 • Põhiperioodid

Umbes 5 miljonit aastat tagasi-3000 aastat tagasi. Esimeste inimeste ilmumisest kuni esimeste kõrgkultuuride kujunemiseni.
Umbes 3000 a. eKr.–476 a. pKr, kirja leiutamisest Rooma riigi languseni.
476. a.–15. sajandi lõpp.
  • UUSAEG
16. sajandi lõpust kaasajani.
 • Ajalooallikad

  • Ainelised ajaloo allikad ehk muistised  
   • Kinnismuistised – asulakohad , linnused, lossid, kalmistud ja inimjäänused, ohvripaigad , muinaspõllud, metallitöötlemiskohad, töö ja tarbeesemed, relvad, ehted jms., mis on seotud mingi kindla asukoha ja leidude kogumiga. 
   • Irdmuistised e. juhuleiud on esemed, mis pole seotud mingi leidude kogumi ega kinnis -muistisega.
  • Kirjalikud ajaloo allikad - Ürikud, kroonikad , seadused, memuaarid , statistilised materjalid jms
  • Suulised ajaloo allikad - Pärimused, legendid , müüdid, muinasjutud , rahvaluule
  • Etnoloogilised ajaloo allikad - Tavad, kombed traditsioonid
  • Lingvistilised ajaloo allikad - Keel, murded
  • Audiovisuaalsed ajaloo allikad - Fotod, filmid, helisalvestused
 • Esimesed tsivilisatsioonid

  • Tekkimise eeldused-jääaeg oli läbi, rahva olemasolu, varanduslik kihistumine, riikluse olemasolu, kirja olemasolu, loodus, ühiskondlik tööjaotus, tingimused karjakasvatamiseks ja põllu harimiseks olid soodsad


  • Tekkimise põhused-rikkam ülemkiht asus vabatahtlikult korraldama hädavajalikke töid, rahvaarvu kasv, rikkam ülemkiht allutas alamkihid enda kontrolli alla ja sundis nad enda tarvis tööle ja makse maksma


  • Viljakas poolkuu
   • Mesopotaamia - Tigrise ja Eufrati vahel, 7000 e.Kr-539 e.Kr
   • Egiptus -Niiluse ümber, 3000 e.Kr-525 e.Kr
  • India-Induse kallastel, 2500 e.Kr
  • Kreeta saar- 2000 e.Kr
  • Hiina-Huang He jõe orus, 1600 e.Kr
  • Peruu-1200 e.Kr


Vana-Egiptus
 • Looduslikud olud-Alam- ja Ülem-Egiptus, umbes 20 km laiune Niiluse org, kõrb, vihma puudumine
 • Põhiperioodid
  • Varadünastiline periood-u 3000-2700 e.Kr, Alam-ja Ülem-Egiptus liideti kokku ühtseks riigiks, hieroglüüfkiri, vase ulatuslik kasutuselevõtt aga ka endiselt kivist tööriistad
  • Vana Riik -u 2700- 2200 eKr, algab vaaraode Džoseri ja tema eelkäija Sanahti valitsusajaga, püramiidide ajastu, esimesed kiviehitised, ehitustööde ühiskondlik tähtsus (20-30 aastat, ca 40 000 ehitajat, hierarhia ja asjaajamise kujunemine), hierarhiliselt korraldatud riigi väljakujunemine, religiooni väljakujunemine
  • Keskmine riik -u 2000-1650 eKr, u 2040 eKr ühendas Teeba valitseja Mentuhotep I riigi – rahu ja stabiilsus, tähtsaimaks usukeskuseks Teeba, elukutselise sõjaväe loomine, jõukuse kasv tänu vallutustele ja kaubavahetusele – nt. vallutati Nuubia põhjaosa,Vahemere idakalda kaubanduses osalemine (Byblose sadam), Käsitöö ja kunsti õitseaeg, riigireformid – nt. kohalike nomarhide võimu kärpimine
  • Uus Riik-u 1550-1075eKr,u 1550 hüksoslaste maalt väljaajamine ja riigi taasühendamine, riigi ulatuse ja jõukuse kõrgaeg, armee väljaarendamine (kaarikuvägi), uued vallutused – Kuši vallutamine (Napata linn), uurimisretk Punti, Levanti sõjakäik (kuni Eufratini), u 1350 vaarao Amenhotepi uus religioon (Atoni kultus ), tähtsaim usukeskus Teeba, tõusis preesterkonna osatähtsus riigi elus
  • Hiline riik-u 1075 -525 e.Kr, võõramaist päritolu valitsejate võim, traditsiooniline ilme, 525 e.Kr langes Egiptus kaheks sajandiks Pärsia võimu alla
 • Seisused -Vaarao – ametnikud - asevalitsejad/nomarhid, väepealikud, preestridkirjutajad – käsitöölised – talupojad - orjad
 • Religioon
  • templid ja preestrid
  • jumalad ja jumalused - Amon , Ra, Isis, Osiris , Horos, Seth
  • polüteism- mitu jumalat
  • pühade loomade austamine-kassid, krokodillid, skarabeuseid
  • surmajärgne elu-inimese hing ka-ilmalik osa ja ba- jumalik osa, Osirise kohus-kaalutakse inimese südant, õpetused surnuteraamatust, inimkeha palsameerimine , matuserituaalid, hauakambrid
 • Kiri
  • Hieroglüüfkiri – hieros – “püha”, glypho – “sisse lõikama”
  • Hieraatiline kiri – hieratikos – preesterlik
  • Demootiline kiri – demos - rahvas, rahvakeelsed tekstid
 • Haridus ja teadus


Mesopotaamia
 • Looduslikud olud - Mesopotaamia - jõgedevaheline maa, Tigris ja Eufrat, kuivus (lõunas), niiskus (põhjas, mägede lähedal; suudmealadel), vajadus maad niisutada ja kuivendada, loodusvarad: savi, pilliroog, suhteliselt avatud - vajadus kivi, puidu järele; kultuurikontaktid ja konfliktid; püsivat ühtset tugevat riiki ei kujunenud, rahvad - sumerid – päritolu?, semiidi rahvad
 • Põhiperioodid-
  • Sumeri linnriigid – u 3000- 2340 e.Kr, palju linnriike , võeti kasutusele kiilkiri, ei tekkinud ühtset riiki, sumeritepäritolu pole teada
  • Akadi suurriik – 2340-2160 e.Kr, Sargon I vallutas olulised Sumeri linnriigid, semiidid
  • Vana-Babüloonia suurriik – 1792-1595 e.Kr, Babüloonia kuningas Hammurapi vallutas kogu Mesopotaamia, Hammurapi seadused, riigi purustasid hetiidi sissetungijad
  • Assüüria impeerium – 934-609 e.Kr, pealinnad Assur ja Ninive , vallutati kõik oma naaberalad
  • Uus-Babüloonia riik – 626-539 e.Kr, Assüüria nõrgenedes lõi Babüloonia ennast Assüüriast lahku ja purustas selle liitlaste abil, Nebukadnetsar II, Babülon muudeti silmapaistvaks riigiks, Paabeli torn, 539 e.Kr langes Pärsia võimu alla
 • Kultuur
  • Kiri – kiilkiri u 3300 eKr, mõiste- ja silpkirja kombinatsioon, märke algul 1500, hiljem vähenes
  • Haridus- koolid templite juures, õpetati välja kirjutajaid, hiljem mitmekesine teadlaste-õpetlaste kujundamine, kool nii õppeasutus kui teaduse ja kultuurikeskus, kirjaoskus suhteliselt levinud kõrgkihtides, õpiti kirja, grammatikat, matemaatika (geomeetria, algebra)
 • Religioon
  • Mitmeid kihistusi, erinevate rahvaste uskumused, jumalused ja traditsioonid läbipõimunud
  • Templid (tsikuraadid)
  • Jumalad - igal linnal oma kaitsejumalus, kes elas talle ehitatud templis (tsikuraadis)
 • Hammurapi seadused – Silm silma, hammas hamba vastu, jagasid elanikkonna kolme seisusesse- vabad kodanikud, sõltlased ja orjad, karistus olenes sellest, mis seisusest oli selle toime panija

Vana-Kreeka
 • Looduslikud olud-Balkani poolsaarel, Vahemere ääres, piiratud idast Egeuse ja läänest Joonia merega, iseloomulikud mäeahelikud ja merelahed, looduslikult jaguneb – Põhja – Kreeka, Kesk – Kreeka, Lõuna - Kreeka (Peloponnesose ps) + saared 1a ülemerekolooniad
 • Põhiperioodid
  • Kreeta e minoiline kultuur – u 2000-1500 eKr, tundmatu päritoluga rahvas, silpkiri ( lineaarkiri A - ei osata lugeda), lossid ( Knossose palee) – majanduskeskus, usu- ja kultuskeskus, poliitilise võimu keskus, linnad losside ümber, kaitseehitiste, relvaleidude ja sõjatemaatikat kajastava kunsti puudumine, naiste suhteline domineerimine
  • Mükeene kultuur – u 1600-1100 eKr, rahvas: kreeklaste esivanemad , silpkiri (lineaarkiri B – osatakse lugeda), lossid (Mükeene) – majanduskeskus, usu- ja kultuurikeskus, poliitilise ja sõjalise võimu keskus, puuduvad suuremad linnad, massiivsed kaitserajatised (nn kükloopilised müürid), sõjatemaatika esinemine kunstis
  • Tume ajajärk - u 1100 - 800 eKr, lossikultuuri kadumine, kirjaoskuse unustamine, rahvaarvu langemine, kolonisatsiooni algus Egeuse mere saartel ja Väike–Aasias, rauaaja algus Kreekas (~1000 a eKr)
  • Arhailine ajajärk - u 800-500 eKr, alates 8. saj. eKr uuesti tsivilisatsiooni tunnused – linnad kui keskused, sõltumatute linnriikide teke, uuesti võeti kasutusele kiri (tähestik foiniiklaste eeskujul), aristokraatia esiletõus, seaduste üleskirjutamine, kõrgtasemel kultuuriväärtused, Homerose eeposed , rahvaarvu kasv, kolooniate rajamine Vahemerel, Mustal merel, kaubavahetuse areng ( tihedad kontaktid foiniiklastega), metallraha kasutuselevõtt, ühtne keel ja kultuur, ühised kultuskeskused, esimesed olümpiamängud - 776 eKr
  • Klassikaline ajajärk - u 500-338 eKr, sõjad Pärsiaga u 500-449 eKr – Dareiose retk Ateena vastu - 490 eKr Maratoni lahing, Xerxese retk - 480 eKr Salamise lahing, Sparta ja Ateena esiletõus
   • – Sparta – Peloponnesose Liit
   • – Ateena – Ateena Mereliit – Perikles
   • Peloponnesose sõda - 431-404 eKr -> Sparta ülemvõimu periood (Sparta liit Pärsiaga), Teeba tõus, Sparta ülemvõimu lõpp - 371eKr, Makedoonia tõus 359-338 eKr – Philippos II (359-336) – 338 Chaironeia lahing: Makedoonia purustas Kreeka ühendväe
  • Hellenismiperiood - 338-30 eKr, Aleksander Suur (336-323 eKr) – vallutas Pärsia, kogu Ees- Aasia , Egiptuse, Iraani (kuni Indiani), Hellenistlikud kuningriigid – Süüria-Mesopotaamia e Seleukiidide riik, Egiptus, Makedoonia (k.a. Kreeka linnriigid), 146 eKr langesid Kreeka ja Makedoonia Rooma ülemvõimu alla, 30 eKr langes viimasena Rooma võimu alla Egiptus
 • Valitsemisvormid
  • Türannia-ainuvalitseja, kiired otsused, ahnus , puudub pädevus
  • Aristokraatia-grupp haritud inimesi, paremate võim, mitu vaadet, otsused arutatakse läbi, ei arvestata kõikidega
  • Demokraatia-kodanikud, rahvas on esindatud , seaduse ees ollakse võrdes, liiga palju erinevaid arvamusi
 • Ühiskonna hierarhia
 • Perekond
  • patriarhaalne ühiskond, naistel puudusid kodanikuõigused ja varanduslik iseseisvus (mehe või isa omand), naisel oluline roll kodus (v.a. Spartas) – majapidamise korraldamine, laste kasvatamine
 • Kultuur
  • Kiri-foiniiklaste eeskujul võeti kasutusele tähestik
  • Haridus-tulevastele kodanikele , tüdrukute harimine kodus, hariduse algus u 7-aastaselt – relvakäsitlemise oskus, muusika , tants, kõnekunst, majapidamisoskused, koolid – eesmärk: kalokagaatia e keha ja vaimu tasakaal -> võrdselt tähtsad intellektuaalne , muusikaline ja füüsiline kasvatus – 5. sajandi lõpuks – haridusasutusteks kujunesid gymnasion ’id, kodune kasvatus pedagoogi ( paidagogos ) juhendamisel, hiljem hariduse täiendamine sofistide juures, Sparta kasvatus
 • Religioon
  • Allikad-arheoloogiline leiumaterjal, Homerose eeposed, Hesiodose poeemid 7. saj. eKr – “Tööd ja päevad”: moraali alus, “Theogonia”: jumalate ja maailma põlvnemine, klassikalise ajastu näitekirjanike looming, kreeka ja rooma filosoofide ( Platon , Aristoteles ) ja ajaloolaste (Herodotos, Thukydides), teiste antiikkirjanike tööd
  • Kreeta-Mükeene - religioonist teavet vähe, kultussümboolika– kaksikkirves (ilmselt äikesejumala sümbol), kaksikkilp, sõnnisarved, labürint, härjakultus (rituaalsed tantsud härgade ees), maokultus (preestrinnakujukesed madudega ) päikese- ja kuukultus
  • Arhailine ajastu - piirkondlikud jahiloomadega seotud kultused, usk loodusvaimudesse (najaadid, drüaadid jt), agraarne viljakuskultus, esivanematekultus meeste salajased kultusliidud ja kultusmängud (Olümpia, Nemea, Isthmose, Püütia mängud), naiste kultusliidud (Demeteri, Kore müsteeriumid), perekondlik kodukoldejumaluse kultus, kangelaste-pooljumalate kultus ( Herakles ), müüt kulturiheerosest ( Prometheus )
  • Klassikaline ajastu - üldkreeka panteoni tekkimine– sulandunud : Egeuse kultuuri usund + indoeuroopa usund + Väike-Aasia usundid + Mesopotaamia usundid, kultus– ohvriandide toomine (toit, loomad), avalikud protsessioonid religioossed pidustused ka müsteeriumid (mysterion) -> teater, preestrid – preestriamet tähtsamatel perekondadel, sageli päritav amet, nõuti rituaalset puhtust, pidi olema füüsiliselt terve ja karskete eluviisidega.
  • Jumalad-12 Olümpose jumalat


Vana-Rooma
 • Põhiperioodid

  • I varane periood - II aastatuhandel eKr itaalikute sisseränne Apenniini
  • Poolsaarele, 1000 eKr - asula tulevase Rooma kohal, 900 eKr rauaaeg - Villanova kultuur
  • 8.-5. saj. eKr etruski linnriikide õitseaeg
  • 753-509 eKr Kuningate aeg
  • 509-133 eKr Rooma Vabariik ( SPQR ), Puunia sõjad 264-146 eKr, 133-30 eKr - kodusõdade aeg
  • 30eKr-235 Varane Keisririik
  • 235-284 Sõdurkeisrite ajajärk (ka segaduste aeg)
  • 284-476 Hiline Keisririik, lõppes Lääne-Rooma lagunemisega
 • Looduslikud olud ja rahvad
  • Loodus - suhteliselt tasane -> sobiv põlluharimiseks, rannajoon vähem liigendatud -> vähem meresõitu // eeldused ühtse riigi tekkeks
  • Rahvad – etruskid, itaalikud , samniidid, sabiinid , kreeklased, foiniiklased

 • Etruskid
  • Etruskide päritolu pole teada, elatusaladeks meresõit, kaubandus, käsitöö, naiste kõrge positsioon, valitsemine - 12 linnriigi liit, religioon - surmajärgne elu, nekropolis ’ed - suured ühised hauad(vt. nt. Cerveteri ja Tarquinia nekropolid UNESCO maailmapärandis), ennustuskunst
 • Rooma linna rajamine ja kuningate aeg
  • Legend Romulusest ja Remusest – kaks laste, kelle kasvatas ülesse emahunt, esiisa Aeneas , 21. aprillil 753 e.Kr, sellest ajast hakkasid roomlased oma aega arvama , linnaline asula 10. saj. eKr (Villanova kultuur), linn seitsmel künkal – Palatium, Kapitoolium , Quirinalis, Aventinus, Viminalis, Esquilinus, Caelius.

 • Kuningate aeg 753-510 eKr - 7 kuningat - Romulus , Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus, Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius ja Tarquinius Superbus, viimased kolm neist etruskid - Rooma etruskide mõju all, rahvas - latiinid + sabiinid, ühiskond - populus Romanus -> 3 triibust -> 3 x 10 kuuriat -> 30 x 10 genus ’t (sugukonda), seisused - patriitsid ja plebeid, kliendid ja patroonid , valitsemine – kuningas, senat (=sugukondade vanemad), rahvakoosolek (komiits)
 • Rooma vabariigi valitsemine
  • SENAT - u 300 liiget e senaatorit (sugukondade vanemad + end. konsulid ; hiljem ka tegevad magistraadid), ülesanded - kujundas sise- ja välispoliitikat, juhtis sõjandust ja rahaasju
  • MAGISTRAADID - konsulid: sõjaväe juhtimine, kriisiaegadel diktaator , preetorid: õigusemõistmine, tsensorid : rahvaloendused, kommete järelevalve, ediilid : avaliku korra kaitse, kvestorid: riigikassa, rahvatribuunid: plebeide õiguste kaitse, vetoõigus
  • RAHVAKOOSOLEKUD - kuriaalsed, tribuutsed ja tsenturiaalsed, ülesanded - magistraatide valimine, sõja ja rahu üle otsustamine, seaduste vastuvõtmine (senati heakskiidul)
 • Impeeriumi laienemine - Puunia sõjad, ld. k. punici -> foiniiklased, I sõda 264-241 eKr, II sõda 218-201 eKr - Hannibal , Cannae lahing 216 eKr , III sõda 149-146 eKr, 146 eKr Makedoonia ja Kreeka, 133 eKr Pergamon, Rooma sõjavägi leegionid
  • Provintsid - Sitsiilia (241 eKr), Korsika ja Sardiinia (231 eKr), Ibeeria (Hispaania) (197 eKr), Illüüria (167 eKr), Makedoonia (146 eKr), Aafrika (146 ekr), Aasia (129 eKr), Gallia (120-81 eKr), Bitüünia (74 eKr), Kürenaika ja Kreeta (74 eKr), Kiliikia ja Küpros (64 eKr), Süüria (64 eKr), Egiptus (30 eKr), Möösia (29 eKr)
 • Valitsemispõhimõtted - Divide et impera ! (jaga ja valitse) põhimõte - läbirääkimised ja lepingud vallutatud maadega eraldi, vallutatutel säilis oma elukorraldus, usk, valitsusviis
  • Rooma valdused – Itaalias - ager publicus e. Rooma riigi maa, kolooniad : sõjalised tugipunktid, munitsiipiumid: omavalitsus ja Rooma kodakondsus , liitlased: sõjavägi Rooma käsutuses väljaspool Itaaliat - provintsid: maa kuulus Rooma riigile (maksustatud), Rooma asehaldur + omavalitsus
 • Rooma lagunemine - ühiskonna kihistumise süvenemine - talupoegade laostumine, pidevad sõjad, orjanduse laienemine ( latifundiumid ), süvenev linnastumine , impeeriumi laienemine, kodanikkonna kasv: 89 eKr said kõik vabad Itaalia elanikud Rooma kodanikeks (pärast nn liitlassõdu, kui kodakondsus lõpetati kõigile itaallastele, kes võitluse lõpetavad) Vallandunud Liitlassõda oli roomlastele ülimalt ohtlik, sest liitlaste lahkulöömisega lakkas, Mariuse sõjaväereform (2. saj. Lõpus eKr), elukutseline palgasõjavägi: lojaalne pigem väepealikule kui vabariigile, sotsiaalne koosseis erinev, sõjaväeüksuste suurenemine
 • Kodusõjad - Põhjused: sõjaväereform, väejuhtide esiletõus -> võimuvahetused
  • Mariuse ja Sulla kodusõda (89-82 eKr)
  • Gaius Julius Caesar (100-44 eKr) - 60 eKr Pompeiuse, Crassuse ja Caesari triumviraat, Crassus sureb 53 eKr, 52 eKr Roomas haarab võimu Pompeius , 49 Rubico ületamine (‘alea iacta est’) Pompeiuse ja Caesari kodusõda 49-46 eKr: Pompeius sai lüüa; Caesar kuulutatakse eluaegseks diktaatoriks ja imperaatoriks, konsuliks, ülempreestriks, rahvatribuuniks, 15.03.44 eKr senaatorid tapavad Caesari
  • Octavianuse ja Antoniuse kodusõda -> mõlemad Caesari pooldajad , jagavad maa: idapoolsed alad Antoniusele, läänepoolsed Octavianusele, 31 eKr Aktioni merelahing: Eg. laevastik ja Antonius saavad lüüa, 30 eKr Aleksandria vallutamine, Egiptusest saab Rooma provints , Octavianus ühendab kõik Vahemeremaad oma ainuvalitsuse alla // Rooma vabariigi lõpp
 • Varajane keisririik - Octavianus -> Augustus I (30eKr-14) princeps (“esimene”), koondas enda kätte konsuli , provintside asevalitseja , rahvatribuuni, ülempreestri ja imperaatori ametid, rahvakoosolek: ei kogunenud enam pärast Augustuse surma, senat: säilis, vähenesid senaatorite õigused ja kohustused, pax Romana , võimsuse haripunkt Traianuse ajal (98-117), Daakia ( Rumeenia ) vallutamine, ius Romanus - Esimesed seadused 450 eKr “12 tahvli seadused”, aja jooksul täiendused (plebeide õiguste järk-järguline kasv)
 • Hiline keisririik - 2.-3. saj. impeeriumi nõrgenemine; 3. saj. kriis, kodusõjad, sõdurkuningate aeg (235-284), Diocletianus (284-305) taastab korra. Valitseja - dominus et deus , sõjaväereformid, suurendati leegionide arvu ja tugevdati piirikaitset, kindlustussüsteemid linnade kaitseks, reservväe moodustamine, haldusreformid , suurenes keisrivõim ja vähendati piirkonnade ja linnade omavalitsuste õigus, maksureform , raha väärtuse alandamine, piirhindade kehtestamine, maksude, kogumine natuuras , Constantinus Suur (306-336) jätkas Diocletianuse ümberkorraldusi (lisaks ristiusu legaliseerimine, uue pealinna rajamine)
 • Langus
  • Languse põhjused - majanduslikud probleemid - inflatsioon -> maksude tõstmine ja väärismetalli sisalduse vähendamine rahas -> hinnatõus -> kaubanduse allakäik, linnaelu pidev allakäik ida- ja lääneprovintside erinevuste süvenemine, talupoegade olukorra halvenemine, suurenevad maksud -> muutusid sõltlasteks, barbarite rüüsteretked -> talumaade laastamine, rahvaarvu vähenemine, 330 Constantinus Suur (306-337) rajas uue pealinna Konstantinoopoli, 395 Rooma impeeriumi lõplik lõheneminde Ida- ja Lääne-Roomaks, 476 Germaani väepealik Odoaker kukutas viimase Rooma keisri Romulus Augustuluse
 • Rooma armee – vaata õpikust lk 154
 • Rooma õigus – vaata õpikust lk 155
 • Ühiskond ja eluolu - rikkuse aluseks maaomand , latifundiumid – orjatööl põhinev suurvaldus, linnad - majandus-, kultuuri- ja poliitilised keskused, seisused (vt. ka õpikuskeemi lk 156) - ülemkiht - senatiaristokraatia (senaatorid), ratsanikuseisus, lihtrahvas - talupojad, käsitöölised, proletaarid, vabakslastud, orjad, perekond (familia) - patriarhaalne, naistel puudusid poliitilised õigused, kuid siiski teatud avalik roll, laste harimine kodus (orjadest koduõpetajad), koolid – algkoolid kõikide kodanike poegadele , ka tütardele; kõrgemad koolid vaid jõukamatele
 • Religioon - Kreekla, etruski, egiptuse religioonide mõjutused, loodusjõudude ja vaimude austamine – nuumen , laar, geenius , Pontifex maximus , flaamenid, augurid, jumalad
 • Kristlus - 1.saj. eKr Palestiina Rooma võimu alla, divide et impera põhimõte -> Rooma usku peale ei surutud, Kristluse teke - 1. saj. Jeesus Naatsaretist – messias (kr. ‘christos’) õpetus, siiras usk, armastus Jumala ja ligimese vastu, maine rikkus ja seisus ei anna inimesele Jumala silmis eeliseid , vastuolu juudi aristokraatliku preesterkonna ja Rooma ametivõimudega, kristluse levik - Apostlid (‘saadik’), nt. Peetrus – Rooma piiskop, Paulus , 1.-2. saj. vahetusel kristlasi u 5% Rooma rahvastikust, vastandumine riigiusule –> vaen ja kristlaste tagakiusamine
 • 313 Milano edikt (Constantinus Suur) – kristlus sai Rooma riigis lubatud religiooniks, 380 keiser Theodosius kuulutas kristluse riigiusuks, 391 kõik paganlikud usundid keelati. Ristiusu kiriku korraldus - peapiiskopkond : eesotsas peapiiskop e metropoliit, Jeruusalemma, Aleksandria, Antiookia ja Rooma peapiisopkonnad + Konstantinoopoli peapiiskopkond, piiskopkond: eesotsas piiskop, alluv piirkond diötsees, sinod: üleriigiline kirikukogu, Pühakirja sünd - Uust Testament - kujunes 2. sajandil (kreekakeelne) - 60ndatel aastatel evangeeliumid (Markuse, Matteuse, Luuka , Johannese ) + lood apostlite tegudest

Vasakule Paremale
Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #1 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #2 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #3 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #4 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #5 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #6 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #7 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #8 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #9 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #10 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #11 Ajalugu- Üldiselt-mõiste periodiseerimine-allikad- Esimesed tsivilisatsioonid-Vana-Egiptus-Mesopotaamia-Vana-Kreeka-Vana-Rooma #12
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor adojohanna Õppematerjali autor
Kõigi teemade kohta täpsemalt (nt kuidas olid valitsemisvormid, hierarhia, religioon, perekond jne) mõisted (näiteks allolevad)Ajalooline aeg- alates tsivilisatsioonide, eriti kirja tekkimisest (säilimisest)Tsivilisatsioon- hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskondPatriarhaalne-isa valitsuse alune, võim kuulub meesteleMatriarhaalne- ema võimu alune, elu juhivad naisedHieroglüüfkiri-piltkiri, kasutati EgiptusesMastaba-Vana-Egiptuse valitsejate matmispaikVaarao-Muinas-Egiptuse valitsejaAnimism-uskumus, et kõik on hingestatudPolüteism-mitme jumalaga uskMonoteism-ühe jumalaga uskTsikuraat-Mesopotaamias jumalatele ehitatud hooneMessias-salvimisega pühitsetud kuningasLineaarkiri-Vana-Kreekas kasutusel olnud silpkiriBarbar-võõramaalane, mittekreeklanePolis-Vana-Kreeka linna koos selle ümbruskonnagaAristokraatia- paremate võimDemokraatia-rahvavõim, Vana-Kreekas kodanikevõimSümpoosion-aristokraatlike meest koosviibimine ja joomineGümnaasion-spordiplats koos pesemis-, riietumis-, ja puhkeruumidegaSpartiaat-Sparta linnriigi täieõiguslik kodanikDeemos- kodanikuõigustega, kuid mitte aristokraatiasse kuuluv alamrahvas Vana-Kreeka linnriikidesAkropol-usukultushooned, templid, parthenonAgoraa-keskplats, algsel tturuplats, hiljem peeti seal rahvakoosolekuidPedagoog-õpetajaOraakel-ennustajaDionüüsia-Dyonüsose auks peetud pidustusFilosoofia-tarkusearmastus

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
10
docx

10.kl ajalooõpiku kokkuvõte

AJALUGU 1. Kooli ajalugu · 5 teadmist Hugo Treffneri kohta: o 1845-1912 o Sündis Kanepis o Kolm venda, üks õde o Töötas koduõpetaja eratundide andjana o Aitas korraldada II üldlaulupidu · detsember 1883 ­ Treffneri koolil tegutsemisluba · kool tegutses Hobuse tänaval · 1919 ­ HTG liideti Kubermangugümnaasiumiga · alguses (kuni 1954.a) HTG poistekool · NL'i ajal nimeks A.H.Tammsaare nimeline Tartu I Keskkool · 1961 avati Eesti esimene matemaatika eriklass · 1990

Ajalugu
thumbnail
49
doc

Suur Kokkuvõte Ajaloo 9.kl õpikust

Ajalooallikad ja eesmärgid - Ajalooteadus uurib inimkonna ajalugu - Saab teada mis on juhtunud enne meid. - -oleviku nähtused on kujunenud minevikus - - praegused sündmused tulenevad eelnevatest - -ajalugu aitab kujundada tulevikuvisoone - -ajalugu uuritakse ja tõlgendatakse olevikust lähtuvalt Harud Arheoloogia=muinasteadus=muistised Etnoloogia=rahvateadus Ajalooallikad -mineviku jäljed -Ajalooallikates tulevnevad kõik meie teadmised Kirjalikud allikad pärinevad 5 viimasest at

Ajalugu
thumbnail
9
doc

Kokkuvõte tsivilisatsioonidest

Ajaloo arvestus. Teemad: 1. Ajaloo põhiteemad. Ajalugu jaguneb esiajalooks ja ajalooks: Esiajalugu ­ periood, mille kohta puuduvad kirjalikud allikad. Ajalugu ­ alates tsivilisatsioonide st. kirja tekkimisest. Põhiperioodide nimetused ja ajalised piirid: - Esiaeg ehk muinasaeg ­ kuni kirjalike tekstide ilmumiseni. - Ajalooline aeg ­ muinasaja lõpust alates kuni... on omakorda jagunenud vanaajaks, keskajaks ja uusajaks. * Vanaaeg ­ algas Mesopotaamias ja Egiptuses tsivilisatsiooni tekkimisega. Sellesse perioodi kuulub ka India, Hiina, Kreeka ja Rooma tsivilisatsiooni teke.

Ajalugu
thumbnail
7
doc

Inimene, ühiskond, kultuur I osa: Vana-Idamaad, Vana-Kreeka, Vana-Rooma

Kuidas kujunes usk? Suremise tõttu. Hakati arvama, et meil on hing, mis pahaseks saades jätab keha maha ja inimene sureb. Selle takistamiseks hakati palvetama ja uskuma jumalatesse. Kuidas kujunes kunst? Inimesed tahtsid kogetud hetki jäädvustada ja loodusest leitud materjalidega, mis andsid teatud viisil värvi, maaliti koopaseintele vähestea värvidega pilte. Charles Darwin - inglise loodusuurija, kes pani aluse mõjukale evolutsiooniteooriale, esitades loodusliku valiku mõiste. australopiteekus e lõunaahvlane ­ esimene lüli inimahvide ja inimeste vahel, kes aju suurenedes hakkasid kahel jalal käima neandertallane - on inimese liik, kes kujunes Euraasiasse asunud püstisest inimesest, tegutses ajavahemikus umbes 150 000­40 000 aastat tagasi Homo Sapiens e tarkinimene ­ inimesega sarnanev liik, kes ilmus u 40 000 aastat tagasi Euroopasse 3. Tsivilisatsioonid tsivilisatsioon ­ hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond, mõiste tekkis 18

Ajalugu
thumbnail
20
docx

Vanaaeg

II VANAAEG IDAMAAD 3. MUISTNE EGIPTUS TSIVILISATSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS. Muistne Egiptuse tsivilisatsioon tekkis u 3000. a. eKr Niiluse jõe orus. Nii idast kui läänest piiravad Egiptust viljatud poolkõrbe- ja kõrbealad, mistõttu peamiseks ühendusteeks oli Niiluse jõgi. Selline geograafiline eraldatus hoidis egiptlasi võõraste sissetungi eest ning avaldas mõju maa ajaloole ja rahva ellusuhtumisele. Niiviisi sai Egiptuse tsivilisatsioon iseseisvalt kujuneda, omandades tunnusjooned, mis püsisid aastatuhandeid. Seda iseloomustavad stabiilsus ja traditsioonide austamine. AJALOO PÕHIETAPID

Ajalugu
thumbnail
9
doc

Vanaaeg

AJ 1 kokkuvõte 1. Kooli ajalugu 5 teadmist H. Treffneri kohta · Asus algselt TÜ-s õppima filoloogiat, kuid läks üle usuteaduskonda, mille ta lõpetas. · Taotles Tartusse erakooli loomise luba. · Oli üks Eesti Üliõpilaste Seltsi asutajatest. · Oli abielus, kuid tal polnud lapsi. · Sündis Kanepis 1845. aastal ja suri Tartus 1912. aastal. Faktid kooli ajaloost · Detsember 1883 - Hugo Treffneri kool sai tegutsemisloa.

Ajalugu
thumbnail
7
rtf

Ajalugu Vanaaeg Kronoloogia

AJALOO KONTROLLTÖÖKS KORDAMINE Kronoloogiline ülevaade Kreeta-Mükenee periood (2000-1100 a. eKr) Tekkisid Kreeta saared, mida ümbritsesid linnad. Kujunes kiri. Tekkis omanäoline ja kõrgetasemeline minoiline tsivilisatsioon. Selle keskuseks oli Knossos. Hakkas arenema ka Kreeka. Kreeklased asutasid Mandri-Kreeka, mille keskuseks oli Mükenee. Kreeklased vallutavad Kreeta saared, nüüdseks on kreeklaste valduses peaaegu kogu Egeuse meri. Kreekas kerkisid esile mitmed lossid. Üks kreeklaste hõimudest (doorlased) hävitasid enamus lossid ja linnad Kreekas. Tekkis Kreeka tsivilisatsiooni kiire allakäik. Tume ajajärk (1100-800 a. eKr)

Ajalugu
thumbnail
4
doc

Tsivilisatsiooni teke, Vana-Kreeka, Vana-Rooma

Palestiinast kuni Tigrise ja Eufrati jõgikonnani. Iraak, Süüria, Iisrael, Liibanon, Jordaania Vanaaeg algas 3000.a eKr kirja leiutamisega, lõppes 476.a Lääne- Rooma keisririigi lagunemisega (Mesopotaamias ja Egiptuses algas tsivilisatsiooni tekkega) Surmajärgsus: Egiptus ­ religioonis oli uskumus, et inimene jätkab oma elu enam-vähem tavapärasel viisil ka pärast surma. Egiptlastel toimus surnukeha mumifitseerimine. Usuti, et midagi ootab neid peale surma ees. Mesopotaamia ­ Mesopotaamia rahvad ei pööranud kuigi suurt tähelepanu sellele, mis tuleb pärast surma. Mesopotaamias ootas kõiki rõõmutu oleskelu. Usuti, et midagi ootab neid peale surma ees. Teadusharud: Egiptus ­ geomeetria(vajalik ehitustegevuseks), arstiteadus(pikaajalised kogemused surnute palsameerimisega) Mesopotaamia ­ matemaatika, astronoomia(taevakehade liikumise järgi sooviti tulevikku teada), astroloogia (tähtede järgi taheti tulevikku teada)

Ajalugu
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun