Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Bioloogia gümnaasiumile (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millele tähelepanu pöörata ?
 • Kuidas see mehhanism käib ?
 • Kuidas see toimub ?
 • Mille poolest vastne erineb valmikust ?
 • Millest sõltub organismide eluiga ?
 • Kuidas bioloogilist surma tavatingimustes tuvastada ?
 
Säutsu twitteris
BIOLOOGIA – teadus mis uurib elu
(kreeka keelest: bios -elu, logos – mõiste)
I MOLEKULAARBIOLOOGIAteadusharu mis uurib elunähtusi molekulide tasemel, kasutades bioloogia, keemia ja füüsika meetodeid .
Uuritakse: 1. biopoümeere- nukleiinhapped , valgud .
2. agregaate – kromosoome, rakuorganoide, viiruseid .
II TSÜTOLOOGIA – rakuteadus. Alguse sai 17. saj keskkpaigast kui Robert Hook leiutas valgusmikroskoobi.
Uurib: rakkude ehitust ja talitlust.
III HISTOLOOGIA – koeõpetus.
Uurib: loomorganismide kudede peenehitust.


BIOLOOGIA TEADUSHARUD
Teadusharu
Uurimisvaldkond
Molekulaarbioloogia
Uurib elu molekulaarset taset
Rakubioloogia
Uurib rakkude ehitust ja talitlust
Histoloogia
Uurib kudede ehitust ja talitlust
Anatoomia
Uurib organite ja organismi ehitust
Füsioloogia
Uurib organismide ja organite talitlust ja regulatsiooni
Geneetika
Molekulaargeneetika
Uurib pärilikkust , muutlikkust
Uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasemel
Ökoloogia
Uurib organismide ja keskkonna seoseid
Evolutsiooniõpetus
Paleontoloogia
Uurib elu ajaloolist arengut
Uurib möödunud aegadel elanud organisme
Süstemaatika
Elusolendite rühmitamine taksonitesse
Viroloogia
Uurib viirusi
Mikrobioolgia
Uurib baktereid
Algoloogia
Uurib vetikaid
Mükoloogia
Uurib seeni
Lihhenoloogia
Uurib samblikke
Zooloogia
Protozooloogia
Etoloogia
Entomoloogia
Ornitoloogia
Ihtüoloogia
Terioloogia
Uurib loomi
Uurib algloomi
Uurib loomade käitumist
Uurib putukaid
Uurib linde
Uurib kalu
Uurib imetajaid
Botaanika
Brüoloogia
Uurib taimi
Uurib samblaid
Rakendusbioloogia
Tegeleb erinevate haruteaduste avastatud seaduspärasuste kasutamise võimaluste otsimisega inimkonna huvides
Biotehnoloogia
Tegeleb elusorganismide elutegevusele tuginevate protsesside kasutamisega inimesele vajalike ainete tootmiseks.
ELU TUNNUSED:
1. rakuline ehitusrakk on väikseim üksus, millel on elu tunnused.
2. aine- ja energiavahetus – fotosüntees, hingamine , assimilatsioon (süntees), dissimilatsioon (lagundamine).
Kõigusoojased ja püsisoojased organismid.
3. sisekeskkonna stabiilsus – püsiv pH, keemiline koostis püsiv.
4. paljunemine:
a) suguline – isas - ja emassugurakud
b) mittesuguline – *pooldumine (ainuraksetel)
* vegetatiivne paljunemine – risoomiga , mugulaga jne
*eostega (seened)
5. areng: a) otsene
b) moondega
Pärilikkus – järglased sarnanevad ehituse ja talitluse poolest vanematega. Pärilikkuseaine geenides, geenid kromosoomides.
6. reageerimine ärritusele – info vastuvõtmine ja sellele reageerimine.

ELU ORGANISEERITUSE TASEMED
Lk 14-17
Molekul – elu esmane organiseerituse tase
↓ organell- rakustruktuur, millel kindel ehitus ja talitlus.
Rakk – elu esmane oerganiseerituse tase, kus ilmnevad kõik elu omadused: *toitumine
*paljunemine *reageerimine keskkonnale
* arenemine
* kohanemine
Rakud moodustavad – koed
Koed moodustavad – organid
Organid moodustavad organsüsteemid e elundkonnad
Organism
↓ ühel asustusalal elavad sama liiki organismid moodustavad populatsiooni
Liik – sarnane sise-, välisehitus, talitlus, genoom , elukeskkond
Ökosüsteem – isereguleeruv süsteem kus erinevad populatsioonid. Nende koosseis ja arvukus säilib pikema aja jooksul stabiilsena.
Biosfäär- Maad ümbritsev elu sisaldav kiht.
TEADUSLIK UURIMISMEETOD
lk 17-20
Loodusseadusedteaduslike faktide üldistused, mille adil saab selgitada erinevaid loodusnähtusi.
Inimene peab oma tegevuses arvestama loodusseadustega!
Bioloogia uurimisobjektideks on : biomolekulid , rakud, organismid, populatsioonid, liigid, ökosüsteemid.
Loodusteadlased kasutavad uurimistöös teaduslikku meetodit. Uurimisel on vaja:
 • Püstitada teaduslik probleem (küsimus millele teadus veel vastata ei oska)– määrata uurimisobjekt .
 • Muutuja (tegur mille mõju uuritakse) piiritlemine.
 • Taustinformatsiooni kogumine.
 • Hüpoteesi sõnastamine – st probleemi oletatav vastus.
 • Hüpoteesi kontrollimine:
  katsete ja vaatluste korraldamine eksperimentaal ja kontrollgrupis (erinevus muutujas)
  Katsete ja vaatluste tulemuste analüüs.
  6. Järelduste tegemine korduvate eksperimentide järel.

  ORGANISMIDE KOOSTIS
  \
  anorgaanilised orgaanilised
  ühendid ühendid
  ↓ ↓
  vesi 80% valgud 14%
  teised anorg. ained lipiidid 2%
  sahhariidid 1%
  nulkeiinhapped
  I ANORGAANILISED AINED: vesi, happed , alused, soolad (dissotseerunud olekus – ioonid , katioonid)
  1. vesi – tähtis lähtaine ja ka produkt.
  ÜL - * hea lahusti
  * osaleb enamikes keemilistes reaktsioonides.
  * aitab säilitada püsivat temperatuuri.
  2. Katioonid – pos laetud ioonid: H+, NH4+, K+, Ca+
  a)K+, Na+ - neid leidub veres, tsütoplasmas. Osalevad närviimpulsi moodustumises.
 • NH4+ - ammoonium ja ammoniaak on ainevahetusjäägid.
  Ca+ - luukoes . Annab luudele tugevuse

  klorofülli koostises.
 • Fe 2+ - punaliblede hemoglobiini koostises. Seovad hapnikku.
  3. Anioonid -
  a) HCO3-, CO32 - (karbonaatioonid) – tekivad CO2 lahustumisel vees. Liiguvad koevedelikust kopsu CO2 vabaneb.
  b) H2PO4 – fosfaatrühmad – nulkeiinhapete ja fosfolipiidide koostisosad.
  a ja b on vere püsiva reaktsiooni tagajad. Vere pH 7,4.
  I ( jood ) – kilpnäärme hormoonide süntees.
  ORGAANILISED AINED lk 28-32
  Organismides põhilised orgaanilised ained on biomolekulid:
  ⁄ \
  valgud bioaktiivsed ained
  lipiidid ensüümid
  sahhariidid hormoonid
  nukleiinhapped vitamiinid
  Aminohapped
  nukleotiidid → MADALMOLEKULAARSED
  vitamiinid jt→ ORGAANILISED AINED
  Biomolekulid moodustuvad organismide elutegevuse tulemusena!
  SAHHARIIDID
  ⁄ │ \
  monosahhariidid oligosahhariidid polüsahhariidid
  lihtsuhkrud 2-3 monos-st polümeerid
  3-6 C sahharoos = fr+gl koosnevad
  riboos (5C) maltoos = gl+gl monos-st:
  desoksüriboos(5C) laktoos = tärklis
  glükoos (6C) gl+galaktoos tselluloos
  fruktoos (6C) glükogeen
  kitiin
  Ülesanded: *energeetiline – varustab energiaga (tärklis)
  *ehituslik – rakukesta koostisaine(tselluloos)
  * kaitse – rakukestas, välisskeletis (kitiin)
  LIPIIDID
  ⁄ \
  lihtlipiidid liitlipiidid
  rasvad – glütserool fosfolipiidid
  õlid
  vahad – gl ei ole!
  Steroidid kolesterool
  hormoonid
  Lipiidid on vees mittelahustuvad! Koosnevad alkoholist ja rasvhappest.
  Ülesanded:
  I Õlid, rasvad
  • Energiaallikaks – annavad 2x rohkem energiat kui sahhariidid, kuna neis leidub ohtralt H – selle energeetiline väärtus suur. 70kg inimesel 10-12 kg lipiide , mida saab kasutada energeetiliselt. 1kg annab ~9000kcal.
  • Kaitsefunktsioon: a) veelindudel rasvakiht aitab vältida liigset jahtumist.

  b) rasvkude toimib mehhaanilise amortisaatorina (silmamuna, neerude ümber)
  • Lahusti funktsioon: a) rasvlahustuvate vitamiinide omastamine (A, D, E, K, Q)

  b) rasvkoes talletuvad kehavõõrad mürgised ühendid. N: õlireostus meres – mürgid talletuvad kalade rasvkoes.
  Varuaineline funktsioon: a) loomorganismides varurasvad (kõhuõõnes, naha all)
  b) varuõlid – taimede seemnetes, viljades.
  II Vahad
  • 1) Taimsed vahad: a) kaitse vee kaotuse eest (taliõunad) b) kaitse mikroobide eest
  c) valguskiirguse tagasi peegeldamine (kõrbes)
  • 2) Loomsed vahad: a) ehituslik funktsioon – mesilaste kärjed b) villa vaha – tugeva vett siduva toimega. Kasutatakse kosmeetikas niisutavates kreemides (lanoliin)
  NB! Inimene vaha seedida ei suuda!
  III Fosfolipiidid
  •Biomembraani ehituslikud üksused.

  Tänu sellele me ei lahustu. Annab võimaluse eksisteerida erinevates tingimustes.
  • Alandavad pindpinevust – takistavad membraanide kokkukleepumist.
  • Isoleerivad närve – sellega seoses kindlustavad bioelektriliste signaalide korrektse edastamise .
  VALGUD lk 33-38
  Proteiinid e valgud – on aminohapetest (AH) moodustunud polümeerid.
  Erinevaid AH on 20 – korraga ühes molekulis on nad harva.
  Valgud moodustuvad vaid elusorganismides! Neid sünteesitakse ribosoomides.
  VALK
  ⁄ \
  aminorühm karboksüülrühm
  (- NH2) (-COOH)
  *AH-jääkide vahele moodustub peptiidside e kovalentne side C-N
  *Valgud võivad olla mitmeahelalised – omavad ruumilist struktuuri.
  Valkude omadused sõltuvad neisse kuuluvate AH- jääkide järjestusest ja hulgast!
  STRUKTUURID :
 • Esimest järku struktuur e primaarstruktuur – on valgu AH järjestus.
 • Teist järku struktuur e sekundaarstruktuur –
  • kui polüpeptiid keerdub kruvikujuliseks heeliksiks.
  • kui kõrvuti asuvad ahelad voltuvad.

 • Kolmandat järku struktuur – kui heeliks kägardub kerakujuliseks gloobuliks.
 • Neljandat järku struktuur – kui valgu koostises on 2 või enam polüpeptiidi.
  Denaturatsioon – kui valk kaotab 2 või 3-järku struktuuri keemiliste sidemete katkemise tõttu. (temperatuuri, UV kiirguse jm mõjul)
  Peptiidside ei katke! Seega esimest järku struktuur püsib!
  Renaturatsioondenaturatsiooni pöördprotsess.
  Valkude ülesanded:
 • Biokeemiliste reaktsioonide kiiruse reguleerimine – ensüümid.
 • Ehituslik funktsioon – kuuluvad rakuorganellide koostisesse.
 • Transpordi funktsioon – transportvalgud rakumembraanides.
 • Retseptorfunktsioon – membraanide valgud mis edastavad informatsiooni väliskeskkonnast.
 • Regulatoorne funktsioon – valgulised hormoonid (insuliin).
 • Kaitsefunktsioon – antikehad. HIV – viirus mõjub nii, et antikehade teke veres lakkab.
 • Liikumisfunktsioon – kontraktsioonivalgud
  ( lihasvalgud )
 • Energeetiline funktsioon – lagundades annavad energiat – 17,6 kJ/g.
  NUKLEIINHAPPED lk 38-43
  NH – on biopolümeerid. Asuvad rakutuumas . (kloroplastides ja mitokondrites oma DNA)
  Nukleotiidid - monomeerid
  DNA


  N-alus: A- adeniin
  T – tümiin
  C – tsütosiin
  G - guaniin
  Monomeeride erinevused tulenevad N-rühmast!
  Nukleotiidide liitumisel tekib DNA – üksikahel.
  DNA
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Bioloogia gümnaasiumile #1 Bioloogia gümnaasiumile #2 Bioloogia gümnaasiumile #3 Bioloogia gümnaasiumile #4 Bioloogia gümnaasiumile #5 Bioloogia gümnaasiumile #6 Bioloogia gümnaasiumile #7 Bioloogia gümnaasiumile #8 Bioloogia gümnaasiumile #9 Bioloogia gümnaasiumile #10 Bioloogia gümnaasiumile #11 Bioloogia gümnaasiumile #12 Bioloogia gümnaasiumile #13 Bioloogia gümnaasiumile #14 Bioloogia gümnaasiumile #15 Bioloogia gümnaasiumile #16 Bioloogia gümnaasiumile #17 Bioloogia gümnaasiumile #18 Bioloogia gümnaasiumile #19 Bioloogia gümnaasiumile #20 Bioloogia gümnaasiumile #21 Bioloogia gümnaasiumile #22 Bioloogia gümnaasiumile #23 Bioloogia gümnaasiumile #24 Bioloogia gümnaasiumile #25 Bioloogia gümnaasiumile #26 Bioloogia gümnaasiumile #27 Bioloogia gümnaasiumile #28 Bioloogia gümnaasiumile #29 Bioloogia gümnaasiumile #30 Bioloogia gümnaasiumile #31 Bioloogia gümnaasiumile #32 Bioloogia gümnaasiumile #33 Bioloogia gümnaasiumile #34 Bioloogia gümnaasiumile #35 Bioloogia gümnaasiumile #36 Bioloogia gümnaasiumile #37 Bioloogia gümnaasiumile #38 Bioloogia gümnaasiumile #39 Bioloogia gümnaasiumile #40
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 40 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-10-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 97 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Merilin Eberlein Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  Joker2010 profiilipilt
  Keio Kallas: Ohoo,kena kena
  18:57 11-05-2011


  Sarnased materjalid

  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  20
  doc
  Bioloogia gümnaasiumile 1osa
  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  15
  pdf
  Bioloogia eksamiks
  83
  pdf
  Esimese nelja kursuse materjal
  62
  doc
  Üldbioloogia materjal
  22
  pdf
  BIOLOOGIA MÕISTETE SELGITUSED
  235
  pdf
  Bioloogia üldkonspekt

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun