Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Konspekt I osa (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks uimasteid (kuri)tarvitatakse ?
 • Milles kahju seisneb ?
 • Milliste beebide puhul vime üldse rääkida ?
 • Millised on hasartmängude mängimise põhjused ?
 • Millest võib sõltuvusse jääda ?
 • Mis on uimastipreventsioon ?
 • Mis on sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus ?
 
Säutsu twitteris

Konspekt I osa
Sõltuvuskäitumine- interdistsiplinaarne probleem. Selle erinevad aspektid:
 • Sotsiaalne
 • Psühholoogiline
 • Majanduslik
 • Meditsiinilis-farmakoloogiline
 • Kultuurantropoloogiline
 • Juriidiline

Õppeaine seotus inimeseõpetusega:
Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava (rõk, 2002) kohustuslikud läbivad teemad:
1. Keskkond ja säästev areng
2. Tööalane karjäär ja selle kujundamine
3. Infotehnoloogia ning meedia
4. Turvalisus a) ohuõpetus
b) liiklusohutus
c) uimastipreventsioon
Turvalisuse teema õppeesmärgiks on:
 • õpilane kujundab tauniva hoiaku uimastite tarbimise suhtes;
 • õpilane omandab teadmised ja oskused uimastitega seotud situatsioonides toimetulekuks.

Inimeseõpetuse ainekava (1.12. klass) läbiv temaatika :
1. Ealised iseärasused
2. Eetika ja väärtuskasvatus
3. Efektiivsed toimetulekuoskused (suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused)
4. Ennastkahjustav käitumine ja selle preventsioon
5. Inimene sotsiaalse grupi ja ühiskonna liikmena
6. Isiksuse areng ja arengut mõjutavad tegurid
7. Sotsiaalne küpsus ja teovõimelisus
8. Tervis ja tervislik eluviis
9. Tolerantsus : luba olla erinev; kaasinimest arvestav käitumine
Sõltuvuskäitumisest üldiselt
 • Sõltuvus ( addiction ),tulenenedes lad. keelest- ad dicere = end loovutama, anduma, pühenduma.
 • Sõltuvus (dependence) teaduslik termin.
 • Inimese pürgimus positiivse minakontseptsiooni poole on nii tugev, et need, kes ei suuda sellist kogemust normaalse elu ja vastastikuste suhete kaudu saavutada, võivad jääda sõltuvateks erinevatest objektidest või tegevustest.

Saame eristada:
 • Keemiline sõltuvus
 • Käitumuslik sõltuvus
  - kliiniline
  - teoreetiline
Sõltuvuskäitumisele iseloomulikud jooned (Hardiman, 2000):
- Iha
- Vajadus
- Regulaarsus
- Kahjustavus
 • Sõltuvus võib olla nõrk, mõõdukas, tugev

Uimastitarbimine kui sõltuvuskäitumise alaliik .
Mis on uimasti ? Uimasti - psühhoaktiivne aine, mida kasutatakse mittemeditsiinilistel eesmärkidel oma psüühika mõjutamiseks.

Miks uimasteid (kuri)tarvitatakse?
 • Uimastid loovad
  • usaldusväärse
  • kiire
  • lihtsa
  • odava

  …võimaluse end hästi tunda. Inimene on motiveeritud kordama tegevust, mis pakub rahulolutunnet (positiivne kinnitus
 • Uimastid pakuvad võimalust sõprade ringis aktsepteeritud saada. So. sotsiaalne motiiv uimastitarvitamiseks
 • Uimastite tarvitamine on toimetulekumehhanism.
  • ebameeldivate tunnete ja emotsioonidega toimetulekuks
  • depressiooni leevendamiseks
  • pinge ja ärevusega toimetulekuks.
  Inimene tegutseb, et otsida kergendust ja vältida valu ja saada seeläbi tasustatud . Inimene on motiveeritud sellist tegevust kordama (negatiivne kinnitus
  Toimetulekustrateegiaid võib grupeerida:
  • probleemi lahendamine
  • emotsioonide ja suhete regulatsioon
  • vältimine

  Stressiga toimetuleku strateegiad:
  (Carver, Scheier & Weintraub, 1989)


  Uimastite kasutamise ajalugu
  Emotsionaalse seisundi muutmiseks on läbi aastatuhandete kasutatud looduslikke aineid.
  • Vana Egiptuses - unimaguna piimmahl ( oopium ) valu vaigistimiseks ja eufooria tekitajamiseks;
  • Lõuna-Ameerikas- kokapõõsa lehtede närimine väsimuse peletamiseks ja eufooria saavutamiseks;
  • Aafrika ida-osas ja Araabia poolsaarel - khati närimine valu vaigistamiseks ja väsimuse peletamiseks;
  • Põhja-Ameerika ja Mehhikos indiaanlastel- mehhiko kaktuse (peyote kaktuse) ja nö. maagiliste seente (psilotsübiini sisaldavate) mahl - kasutamine religioossetel kombetlitlustel;
  • Maailma eri paigus - india kanepi lehtede ( marihuaana ) suitsetamine religioossetel kombetalitlustel ja valuvaigistina; (on olemas ka metsik kanep ja kasvatada lubatud kanep)
  • Euroopa kultuuris on alates Vana Kreeka ja Vana-Rooma ajast – alkohoolsed joogid meeleolumuutuse esilekutsumiseks.
  Looduslike ainete (uimastite) kasutamine kui sotsiaalse suhtlemise traditsiooniline osa. Uimastite kasutamist kontrollisid religioossed rituaalid ja elamistavad. Sotsiaalselt kontrollitud uimasti kasutamine oli kultuuri lahutamatu osa.
  Vein- Vahemere ääres, kus viinamari kasvas
  Mõdu - piirkondades, kus olid mesilased (3 kuud kääritamist- õlle eelkäija)
  Õlu- Odraviljast
  Uimastitarmimise ja uimastipoliitika ajalugu eestis
 • Muinasajast kuni 19. sajandini


  - hüpoteetiliselt kasutati šamanistliku kultuuri sugemetenaatropiini sisaldavaid taimi (kärbseseened, karumustikas ) transsi langemiseks
  19. sajand kuni Eesti Vabariigi sünnini ning 20-ndad aastad
  - Põlva, Võru ja Petserimaal unikaalne piirkond kus kasutusel joobe tekitajana lisaks alkoholile ka eeter
  - saksa soost inimeste ja med.töötajate hulgas kasutusel oopium, kokaiin , uinutid ( barbituraadid )
 • Eesti NSV 1940-1991


  • 1945-1960 meditsiinitöötajate probleem
  • 1960-1970 probleemid kinnipidamiskohtades
  • 1970-1980 nuusutamine kooliõpilaste hulgas
  • 1984- pöörduvad tagasi Afganistani sõjaveteranid , levib hašišisuitsetamine
  • 1988-1991 kaotatakse medits. kontrollsüsteem, vastandlik info meedias

  Profülaktoorium- alkohoolikute töö- ja ravi sundlaager
 • Eesti Vabariik


  • 1991-1995 noor Eesti riik liialt hõivatud kõikvõimalike muutustega, et pöörata tähelepanu toona veel suhteliselt tundmatule ning väga võõrana tunduvale probleemile nagu uimastitarvitamine.
  • avalikkuses diskussioon uimastite legaliseerimise üle
  • üldsuse tähelepanu võitnud sündmused: “moonisõda” ja eesti narkokullerite vahistamine Tais
  • 1996.a.dets. - ühinemine uimastite levikut piiravate ÜRO 1961 ja 1971 .a. konventsioonidega
  • 1997 - Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete Eesti oma seaduse vastuvõtmine
  • 2000 – ÜRO 1988.a. uimastikaubanduse ja rahapesu vastase konventsiooni vastuvõtmine (vahelejäänud uimastikaupmeeste vara tohtis arestida)
  Põhitendentsid alates 2001:
  • Eesti muutumine narkootikumide päritolu- ja transiitmaaks Eesti osa amfetamiini levikus maailmas 5% (UNODOC 2008)
  • Kollatõve (levib u. 200 korda kiiremini) ja HI-viiruse plahvatuslik levik (hakati uurima ) süstivate narkomaanide hulgas. NB!- süstivad narkomaanid vaid prbleemi kõige valulisem ja nähtavam osa.
  • HIV-positiivsete rasedate arvu kasv - kokku toimunud sünnitusi 467 (2008.a.)
   Emalt on nakkuse saanud 25 last, (HI viiruse kandjatel paljudel uimastitega probleeme)
   2001-2002- nakatumine 10 % lastest,
   2006-2008- nakatumine 5% lastest
  • Uimastisõltuvuse (opiaatidest) sümptomitega vastsündinute arvu kasv (kui ema on pikaaegne nt heroiini sõltlane, sünnib laps füüsilise vajadusega )
  • Illegaalsete uimastite tarbimine kooliõpilaste hulgas kasvab.
  15-16- aastaste Eesti kooliõpilaste küsitluse ESPAD (2007) tulemused:
  - 1995. aastal oli elu jooksul mingit narkootilist ainet proovinud 7% õpilastest,
  - 1999. aastal 15%,
  - 2003. aastal 24%,
  - 2007. aastal 33% , kellest 62% olid poisid ja 38% tüdrukud.
  • kooliõpilaste seas olnud narkootilistest ainetest kõige populaarsemad kanep, inhalandid ja uinutid/ rahustid .
  • uimastitarvitamisel uute manustamisviiside ( vesipiip ) kasutuselevõtt
  • pidevalt uute uimastite kasutuselevõtt :
   (3-metüülfentanüül e. valge hiinlane ), taimedega eksperimenteerimine (inglitrompet) ja uute ravimite väärtarvitamine (Subutex- ravitakse sõltlasi)
  • erinevate sõltuvuskäitumise vormide levik (Laansoo, 2006)
  - patoloogilise mängurluse kasv noorte (15.-19.a.) seas:
  2004 -2,3 %
  2006 - 6,8%
  Riiklik regulatsioon: alates 2005.a. viib Eesti Vabariigi Valitsus ellu „ Narkomaania ennetamise riiklikku strateegiat aastani 2012“.
  Lõpetuseks: Puudub väga täpne informatsioon sõltuvuskäitumise leviku kohta elanikkonna seas (vaid kliinilised andmed) ning ülevaade nii ühiskonnale kui ka üksikisikutele nende tarvitamisega põhjustatud kahjust.
  Milles kahju seisneb?
  Riigile aktsiisi (u 2 miljardit krooni 2005 a) näol kasu, psühhiaatrid saavad praksiseid avada (ja maksud jälle riigikassasse). Örajoodud alkoholi kogus annab kahjumiks u 10-12 miljardit krooni ( alkoholijoobes õnnetused)
  Hävitab tervist, juba lapseeas tarvitatakse
  Olulisemad terminid
 • Psüühiline sõltuvus- vastupandamatu tung, iha rahuldavat ainet hankida ja kasutada. Iha teke on tavaliselt seotud uimasti mingi subjektiivselt meeldiva toimega- eufooria, stimulatsioon, rahunemine, hallutsinatsioonid, joove - mida isik tahab teadlikult, sagedamini aga alateadlikult, korduvalt läbi elada. Iha võib olla äärmiselt tugev.
 • Füüsiline sõltuvus- organismi kohanemine uimasti olemasoluga. Uimasti toime möödumisel või tarvitamise katkestamisel tekivad võõrutusnähud.
 • Abstinentsinähud (võõrutusnähud) - psüühilised ja füüsilised vaevused , mis on enamasti vastupidised uimasti enese toimega. (kui uimasti annab ergastunud oleku, siis võõrutusnähud võivad kaasa tuua depressiivse seisundi.)
  Võõrutusnähud kaovad uimasti järjekordsel manustamisel. Sõltlane kasutab lõpuks võõrutusnähtude leevendamiseks, mitte heaolutunde jaoks.
 • Tolerantsuse (taluvuse) suurenemine- olukord, kus uimasti esialgsed annused ei anna enam subjektiivset rahuldustunnet ega kõrvalda võõrutusnähte. Taluvuse väljakujunemise tempo oleneb kasutatavast uimastist.
  Torkekohad on moondunud ja aine ei jõua edasi/ närvirakud ei tööta enam nii hästi/ neerud ja maks töötavad suurema koormusega ja viivad mürgi kiiremini organismist välja.
 • Risttolerants- väljakujunenud tolerantsus (ühe uimasti suhtes) ja hakkab kasutama teist (heroiinilt amfetamiini peale) tolerantsus teise aine suhtes areneb väklja kiiremini, kui oleks alustatud puhtalt lehelt.
  6. Eufooria- kõrgenenud meeleolu ilma objektiivse (inimese elus sündmus, mis kõrgendab meeleolu) põhjuseta. Enesekriitika oluline kahanemine.
  7.Flashback- taastumine, tagasitulek : LSD (ka kanep võib anda)- taastub joobeseisund , mis oli uimasti tegelikul tarvitamisel. Võib tekkida kuid/nädalaid peale uimasti kasutamis . Ei teki iseenesest, peavad olema kokkusattuvus (näiteks pimedast ruumist väga valgesse)- meeleelundid peavad saama äkilist ja tugevat stimulatsiooni.
  8. Abuse – kuritarvitamine- uimastite kohta kasutatakse
  9. Misuse- väärtarvitamine (ravimid)
  Uimastite erinevad klassifikatsioonid.
 • Valmistamisviisi järgi : kodusel teel (marihuaana- kanepilehtede pudi , mida suitsetatakse; moonivedelik- asendab heroiini) või tööstuslikult valmistatavad ( morfiin , amfetamiin ).
 • Päritolu järgi :looduslikud(kanep), poolsünteetilised (väga kergesti kättesaadav looduslikust toorainest, aga on vaja keemilisi protseduure) ja sünteetilised( extasy , PSP ehk inglitolm);
 • Juriidiline klassifikatsioon :
 • legaalsed uimastid - seadusega keelustamata (kohv, inhaleeritavad kemikaalid), kuid osaliselt riigi poolt kontrollitavad ( alkohol , tubakas - vanus);
 • illegaalsed uimastid- seadusega keelustatud vastavalt ÜRO Uimastikonventsioonidele 1961 ja 1971. aastast, ning millega Eesti on ühinenud;
  Uimasti keelustamise/kontrollimise 8 faktorit (S. Karch, Drug Abuse Handbook , 2007)
  1.Tegelik või tõenäosuslik võimlus kuritarvitamiseks
  2. Teaduslikult tõendatud farmakoloogiline efekt
  3. Teadusliku teadmise olemasolu
  4. Väljakujunenud käitumismustrid uimasti kuritarvitamisel
  5.Uimasti kuritarvitamise hulk, kestvus ja olulisus
  6. Riski suurus elanikkonna tervisele
  7. Füüsilise või psühholoogilise sõltuvuse tekkevõimalus
  8. Vahetu prekursor (lähteaine)
 • Mõju järgi kesknärvisüsteemile:

  Uimastite erinevad manustamisviisid
  • Suu kaudu sissevõtmine- alkohol, uinutid, rahustid stimulandid (30-45 minutit)
  • Suitsu sissehingamine- tubakas, marihuaana, hasis , opiaadid
  • Lenduvate aurude sissehingamine- liimid , lahustid , bensiin
  • Suu- või nina limaskestade kaudu imendumine- kokaiin, heroiin , LSD
  • Süstimine naha alla, lihasesse või veeni – opiaadid, erinevad ravimid, kokaiin (vedelal kujul)- kõige kiirem viis süstida veeni

  Narkolepsia - tukkumistõbi- korgijooki kasutatakse selle raviks.
 • Eestis enamlevinud uimastite iseloomustus ning toime organismile


  STIMULANDID e. Närvi erguti, psühhostimulaator

  Nad stimuleerivad meie sümpaatilise närvisüsteemi ja kogu organismi.
  KOKAIIN, CRACK (slängis: triip , koka, kräkk) 30-45 minutit toimeaine
  Kokaiini saadakse Lõuna-Ameerikas ja Kagu-Aasias kasvava kokapõõsa lehtedest valmistatud kokapastast, mägede piirkonnas, merepinnas kõrgel. Kokaiin levib pulbri kujul, seda võetakse suu kaudu, tõmmatakse ninna või süstitakse veeni. Crack, mis kujutab endast kokaiini vaba aluselist vormi, on kokaiini suitsetamiseks kasutatav variant. Kokaiini ohtlikkus suureneb, kui teda manustada koos alkoholi, kofeiini või nikotiiniga. Kokaiinist tekkiv sõltuvus on rohkem psüühilist laadi , kuid see võib tekkida väga kiiresti. Sigmund Freud (psühholoogiateadlane) kokaiini ülistaja, oli meditsiinis kasutusel tuimestina, valuvaigistina.
  Kokaiini joove on tugevam kui amfetamiini joove. Kiiresti sõltuvusttekitav.
  Kokaiin avaldab oma toimet dopamiini ja noradrenaliini tagasihaarde blokeerimise kaudu, võimaldades niivisi virgatsainetele suuremat kättesaadavust sünapsis.
  Coca Colas on koka lehtede ekstrakt , kus pole kokaiini toimeainet sees.
  Crack on soodaga segatud , tekivad suured kristallid, seda suitsetatakse ning põlemisel hakkab häält tegema, sellepärast nimi crack. Seostub suitsidaalsusega.
  Kokaiinijoobe tunnused
  Füüsilised: kiire pulss , laienenud pupillid , kõrgenenud vererõhk, kõrgenenud kehatemperatuur , koordinatsioonihäired, kiire pindmine hingamine , kinnine nina, püsimatus, naha kratsimine.
  Psüühilised: eufooria, hüplev mõtlemine, kõnehäired, ebaadekvaatsed reaktsioonid.
 • Kokaiini lühiajaline toime


  Kokaiini toime püsib võrdlemisi lühikest aega, vähem kui pool tundi. Tekkiv joove tõstab vererõhku, kiirendab pulssi ja kiirendab hingamist.
  Psüühilise seisundi muutust iseloomustavad energia tõus, väsimustunde vähenemine, söögiisu vähenemine, jutukus, püsimatus, kõrgenenud meeleolu, kõrgenenud eneseusaldus , ebaadekvaatsed reaktsioonid, hüplev mõttetegevus ja seksuaalhuvi tõus. Suurte kokaiiniannuste manustamisel võivad tekkida krambid , jälitusmaania, hirmutunne ja agressiivsus . Mõned kasutajad saavad kokaiinist mürgistuse, sest neil on aine suhtes ülitundlikkus, mida ei ole võimalik ette näha.
 • Kokaiini pikaajaline toime


  Korduval manustamisel võib kokaiin esile kutsuda südame rütmihäireid, südamelihase verevarustuse häireid ja infarkti . Kokaiin võib häirida ka aju verevarustust , sest ahendab veresooni. Tekivad nina limaskesta kahjustused (mis võivad põhjustada ninaverejookse), kurgupõletik ja krooniline köha, söögiisu vähenemine ja kehakaalu langus, unehäired, keskendumisraskused, närvilisus ja kerge ärrituvus, suguvõime langus. Juba mõnekordse kasutamise järel võib saabuda tugev psüühiline sõltuvus. Seksuaalsus kaob.
  Kokaiinikasutamine raseduse ajal võib lootel põhjustada ajukahjustusi, neerude arengupuudulikkust ja surma peale sündimist. Ellujäänud lapsed võivad olla väikese sünnikaaluga, neil võib esineda krampe ja südame rütmihäireid. Nad on kergesti ärrituvad ja emotsionaalselt ebastabiilsed. Hiljem võivad tekkida raskused keelelises ja tunnetusprotsesside arengus.
  AMFETAMIIN (slängis: amf, spiid , A, alfabeet, kiirus)
  Amfetamiin levib valge, kergelt kollaka või hallika pulbrina ja tablettidena, seda võetakse suu kaudu sisse, tõmmatakse ninna, suitsetatakse või süstitakse.
  Amfetamiin mõjub peaaegu kohe pärast manustamist, mõju kestab 2-4 tundi. Korduval manustamisel ja suurte annuste tarbimisel võib amfetamiin tekitada segasusseisundi või meelepetteid. Pideval tarvitamisel tekib psüühiline sõltuvus.
  Sünteesiti 1887 a. Vahendina väsimuse ja unisuse vastu. 1932. a avastati, on ta on väga hea bronhelaiendava vahendina ning kasutati astma ravimiseks, hiljem oli soov, et ta saaks salendavate ainete nimekirja. Meditsiinis kasutatakse laste psüühikahäirete (tähelepanuhäire hüperaktiivsus) raviks (ritaliin- joovet lapses ei teki aga mälu/tähelepanu arenevad, suudab tähelepanu koondada). Amfetamiin loob võimalused, et inimene suudab oma energiavõimalused maksimaalselt ära kasutada.
  • Liikumisaktiivsuse suurenemine
  • Enesekindluse ja suutlikkuse suurenemine (ei pea tagant sundima = armunud olemine)
  • Eufooria
  • Erutatus
  • Isutus
  • Väsimuse ja unisuse vähenemine (ülestimulatsioon, kunagi tuleb magamata tunnid ikkagi täis magada )
  • Agressiivne ja stereotüüpne käitumine
  • Paranoiline, psühhoos
  • Vererõhutõus ja hüpertermia (temperatuuri tõus)- ühine kõikidele stimulantidele
  • Pupillide laienemine- ühine kõikidele stimulantidele
  • Seosetu kõne

  Amfetamiini toksilisus ja käitumisefektid tugevnevad:
  • Palju ühe pimma peal, palavus
  • Õhupuudus
  • Valgusefektid
  • Vali muusika ja müra

  METAMFETAMIIN (slängis: jää, kristall, ice)
  Metamfetamiin on amfetamiini kangem ja tugevama mõjuga teisend, mis levib valge pulbri või kristalse läbipaistva ainena. Metamfetamiini manustatakse peamiselt suitsetades, aga ka süstides ja suu
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Konspekt I osa #1 Konspekt I osa #2 Konspekt I osa #3 Konspekt I osa #4 Konspekt I osa #5 Konspekt I osa #6 Konspekt I osa #7 Konspekt I osa #8 Konspekt I osa #9 Konspekt I osa #10 Konspekt I osa #11 Konspekt I osa #12 Konspekt I osa #13 Konspekt I osa #14 Konspekt I osa #15 Konspekt I osa #16 Konspekt I osa #17 Konspekt I osa #18 Konspekt I osa #19
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-01-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 69 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Enxukas Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Helve Saat'i sõltuvuskäitumise ainekonspekt koos täiendustega
  helve saat , sõltuvuskäitumine , sõltuvus , kokaiin , heroiin , kanep , uimasti , depressant , stimulant

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  bixxol profiilipilt
  bixxol: Hea materjal :) aitab!!!
  19:03 17-04-2010


  Sarnased materjalid

  24
  doc
  Kordamisküsimuste vastused
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  88
  doc
  Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused
  22
  pdf
  Psühhofarmakoloogia konspekt
  21
  doc
  Eksamikonspekt II osa
  24
  doc
  Konspekt
  106
  pdf
  PSÜHHOLOOGIA ALUSED
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun