Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"omandanud" - 1436 õppematerjali

omandanud - tegelikult ju ka inimene ei suuda teha väga paljut, millega paljud teised loomaliigid kergesti hakkama saavad.
thumbnail
13
doc

Haridus, kui meie argielu mõjutaja

Et saada paremat ülevaaded inimeste vastustest ning teostada parim analüüs kasutasime programmi MS Excel. 2 Uurimuse tulemused Esimesena vaatlesime, milline on elanike haridustase naiste ja meeste seas. Analüüsi käigus selgus, et põhihariduse ja keskhariduse kokku liitmise tulemusena on meeste ja naiste haridus omandatud võrdselt. Kõrghariduse juures tekivad juba suuremad erinevused. Vastanute elanike seas on 165, kes on omandanud kõrghariduse ning samal ajal vastanud elanike seas on 135 meest, kes on omandanud kõrghariduse. Analüüsist järeldatakse seda, et vastanud elanike seas on rohkem naisi, kes on omandanud kõrghariduse. (Joonis nr. 1) 5 Joonis nr. 1 Vastajate haridustase 2.1 Milline seos on haridusel laste arvu ja töökohaga ?

Geograafia → Inimgeograafia uurimismeetodid
24 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Milleks põhiharidus?

magad ja eirad ärratuskella.Mõteldes, et miks see kool nii vara peab hakkama.Kuid olenemata sellest mida me mõtleme kohustab seadus meid koolis käima, vähemalt põhikoolis kuni 17.- aastaseks saamiseni.Põhiharidus on hariduslik miinimum, ning see tuleks kindlasti omandada.Põhiharidus annab sulle aluspõhja väärtushinnangute ja algteadmiste näol, et sinust kasvaks kohusetundlik iseseisev õppija, kes suudaks teha ise valikuid ning oleks väärikas kodanik. Kui sa oled omandanud põhihariduse, siis sul on pärast seda palju võimalusi edasiõppimiseks ja enda arendamiseks juba keskkoolis.Näiteks paljud põhikooli lõpetanud isikud asuvad õppima gümnaasiumis või kutsekoolis, et omandada endale piisavalt hea haridus millega hiljem tööle kandideerida.Tööturg on põhiharidusega kodanikele üsna väike,sest tavaliselt puuduvad põhihariduse omandanud inimesel teadmised kindlast valdkonnast ning selletõttu on ka paljud põhiharidusega kodanikud töötud

Ühiskond → Ühiskond
12 allalaadimist
thumbnail
4
docx

MILLEKS MULLE KÕRGHARIDUS?

SIIRI PAURSON millele spetsialiseeruda. Mitte nagu kutseõppes õpinud inimesed, näiteks õpid palkmaja ehitust, ei oska sa kunagi teha pottseppa tööd, kuna sinu erialaks on palkmajade ehitus. Spetsialiseerumis võimalus on piiratud. Vaevalt küll, et kõrgkooliski seda mõlemat korraga õppida saab aga kõrgkoolis on võimalik võtta vabaaineid, mis laiendab teadmistepagasit. Paljud tööandjad otsivadki oma meeskonda vaid kõrgharidusega töölisi. Isegi kui mõni, kes pole omandanud kõrgharidust võib oma intellektuaalsusega vastata samale tasandile, mis kõrghariduse omandanud inimene. Siiski vaadatakse CV’d ja kui seal on kirjas, et oled omandanud kõrghariduse vaadatakse hoopis teise pilguga isiku poole. See võib kõlada küll väga isekalt, kuid tuletan meelde, et meil on tasuta kõrgharidus statsionaar õppes. Miks peaks jätma selle võimaluse kasutamata? Endal lasub vaid kohustus

Ühiskond → Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Euroopa Liidu regionaalpoliitika kujunemine ja eesmärgid

Euroopa Liidu regionaalpoliitika kujunemine ja eesmärgid Euroopa Liidu (EL) regionaalpoliitika kujunemist tuleb vaadata üldise Euroopa integratsiooni ja arengu kontekstis. Aasta-aastalt on EL omandanud üha aktiivsema rolli ka teistes valdkondades peale majanduse. Regionaalpoliitika on üks nendest valdkondadest, mis on lisandunud ELi prioriteetide nimekirja ja millele algselt Euroopa Majandusühenduse aluslepingus ­ Rooma lepingus ­ puuduvad viited. ELi regionaalpoliitika eesmärgid ja sisu tulenevad ELi kui terviku üldisemast eesmärgist, milleks on Euroopa tasakaalustatud sotsiaal-majanduslik areng. Tasakaalustatuse all mõistetakse võrdsete

Ühiskond → Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Emotsionaalne ja sotsiaalne areng koolieelses eas

teiste inimeste vastu. Võõraste lähenemiskatsetele reageerib ta ettevaatlikult ja umbusuga. Talle meeldib küll omasuguste seas olla, kuid mängitakse kõrvuti , mitte koos teistega. Laps ei oska veel asju teistega jagada. Teise eluaasta keskel tekib sümpaatia (kaastunne, abi) ka eakaaslase suhtes. Last kurvastab enim lahusolek vanematest või muudatused elus (lastesõim, haigla). Laps avastab, et ema pole hetkel tema jaoks ning kogeb lahusolekuhirmu. Teise eluaasta lõpuks on laps omandanud järgmised sotsiaalsed oskused: väljendab lihtsaid emotsioone, mis on tugevad ja vahelduvad kiiresti ; teadvustab ennast, kasutab osaliselt minavormi, proovib ennast maksma panna ning oskab keelduda ja ei öelda; üritab aru saada teiste inimeste seisukohtadest, kuid tema tajud on enesekesksed; hindab oma oskusi ja suutlikkust paremaks, kui need tegelikult on; reageerib sõltuvalt situatsioonist ja ümbritsevate inimeste käitumisest;

Pedagoogika → Lapse areng
45 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kodanikuorganisatsioonid

elukestvaks õppeks professionaalsete juhendajate abil iga inimest väärtustavas turvalises ja koostööle suunatud koolikeskkonnas. Pärnu Vabakool on humaansel pedagoogikal põhinev üldhariduskool, milles õppijad - õpilased, õpetajad ja lapsevanemad - on ennastjuhtivad ja rõõmsameelsed inimesed. Vabakool väärtustab tervislikku ja keskkonda säästvat eluviisi. Vabakoolis õppijad tunnetavad iseennast ja oma osa ning kohta universumis. Kvaliteetse riikliku põhihariduse omandanud ja väärtuskasvatuse kaudu kujunenud vastutusvõimeline, terve eluhoiakuga ja eetiliste väärtushinnangutega õnnelik inimene, kes väärtustab iseennast ja osaleb aktiivselt erinevates inimkooslustes; on omandanud põhihariduse; toetab oma teadmiste, oskuste ja tegudega klassi, kooli, linna, Eesti ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut. PÄRNU NOORTE VABAAJAKESKUS

Ühiskond → Ühiskond
40 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kust ma saan tõsikindlaid teadmisi?

Kuid, kes meist tahaks teadmisi, mis ei ole vettpidavad. Kerkib küsimus, et kust ma saan siis tõsikindlaid teadmisi. Mina usun, et üheks kõige kindlamaks viisiks saada tõsikindlaid teadmisi, on neid läbi kogeda. Kogemused õpetavad inimesi kõige paremini, sest need on ka üheks vahendiks, kuidas teadust rikastada ning viis, kuidas arendada teooriat ja praktikat. Laps, kes kallab endale peale kuuma vee, mille tagajärjel tekib põletus ja villid, on omandanud tõsikindla teadmise, et keeva vee nahapeale sattumine võib tekitada ville. Koolitarkus on samuti olulisel kohal teadmiste omandamiseks. Koolist saame me põhiteadmised, mille najal elus edasi rühkida. Loomulikult kõik koolis omandatu ei pruugi täiesti tõsi olla. Üheks selliseks aineks on kohe kindlasti ajalugu. Nõukogude aja ajaloo tunnis ei räägitud pooltki seda, mida sisaldavad tänapäeva ajaloo õpikud. See- eest on ka aineid, kus praktika käigus saab kinnitust

Filosoofia → Filosoofia
7 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Maailm vaevleb kirjaoskamatusega

Maailm vaevleb kirjaoskamatusega. Tänapäeval, mil iga töökoht on hinnas ja ühiskond vajab haritud inimesi, kes oleks omandanud kõrghariduse, leidub veel ka neid, kes on kirjaoskamatud. See tundub uskumatuna, kuid tegelikult on see kurb reaalsus. Võiks ju arvata, et on elementaarne, kui inimene on omandanud kõrghariduse või enamgi veel. Kuidas on üldse tänapäeval võimalik niiviisi elus hakkama saada? Tegelikult ei tähenda kirjaoskamatus veel seda, et inimene ei oskaks rääkida või lugeda. Kirjaoskamatu inimene ei saa harilikult lihtsalt loetust aru ja loeb veerides. Kirjutamisega on veel kurvemad lood, kirjaoskamatu võib tunda tähti, kuid enamasti nendest paberile sõna kirjutada ei oska. Samas pole ka imestada midagi,

Kirjandus → Kirjandus
29 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rahvastiku iseloomustus

keskharidust Kutseharidus Kõrgharidus Suurimal arvul inimestel on üldkeskharidus kuna see oli kohustuslik ENSV. Üldpõhiharidus suuremal osal inimestel kuna see on kohustuslik praegu Eestis. Algharidusega inimesed on kolmandal kohal, kuna on üpriski palju lapsi kes pole veel põhiharidust omandanud ja võibolla ka osad vanurid, kellel jäi haridus pooleli sõja/küüditamise tõttu. Kutsehariduse on omandanud suuremal osal inimestest kui võtta erinevad harud kokku. Kõrgharidus on juba praegugi omandatud üpriski plajudel inimestel, kuid järjest rohkem noori seab oma teid kõrghairduse poole. Kool Narva linna rahvastiku iseloomustus Uurimustöö Koostatud:

Geograafia → Geograafia
26 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Kas haridus ja loovus on tänapäeval olulisimad majandusressursid?

kuidas olla loov. Töökohad antakse tänapäeval pigem nendele kellel on haridus, eriti on näha seda IT vallas, inimesed kes lõpetavad kutsekoolid, aga ei oska arvutitega tegelikkuses midagi peale hakkata saavad igalepoole tööle kuid need inimesed, kes on eluaeg arvuteid parandanud ja kodeerinud ja kõike muud võimalikku, neid ei võeta, sest sellel paberil on suurem tähtsus. Võibolla ei olegi haridus siis tähtsaim ressurss vaid selleks on see paber mis ütleb, et ollakse omandanud mingi selle ja selle hariduse, kuigi võibolla on see terve haridus saadud läbi spikerdamise ning omal teadmised üldsegi puuduvad. Loovuslik aspekt puudub enamjaolt kooli põhisüsteemist, väheseid viise on, millega loovust arendatakse koolisiseselt, põhiliselt peab loovaks tegevuseks minema peale kooli ikkagi kuskile muusikakooli või kunstiringi, et sellest mingit asja saaks. On olemas mõned koolid

Kirjandus → Kirjandus
14 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Essee teemal Psühholoogia minu elus

saa sellest mööda hiilida ja sellel on meie elus väga tähtis roll.Me ei pruugi alatihti aru saada, mis meiega teatud olukordades toimub, kuid me õpime sellest.Iga inimene võib olla intelligentne ja tõestada oma võimekust, kuid kõige enam tuleb see ikkagi kogemustest ja olukordadest, kuhu alatihti satume.Me avastame tihtipeale uusi asju, mis on aga hea, sest nii saame ka elus edaspidi hakkama, kui peaksime neid teadmisi, mis oleme omandanud selles uues olukorras kasutama.Kui me ise tahame, siis saame alati hakkama.Nagu ka Carl Gustav Jung on öelnud:,, Teadvuse tahtlik pool tuleneb inimese Mina-isiksusest, tahtmatu osa aga selle teisest poolest, mis pole Minaga identne,'' Kasutatud allikad: et.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung http://pspsyhholoogia.blogspot.com/

Inimeseõpetus → Inimese õpetus
52 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Elektrilaeng

Lihtsaim elektrinähtus tekib siis, kui kaks keha üksteise vastu hõõruda. Elektriseerunud kehade vahel mõjub jõud-. Elektriseerunud kehade kohta öeldakse, et nad on laadunud või omandanud elektrilaengu. Elektrilaeng on mingit keha iseloomustav füüsikaline suures. Tähis on Q või q. Laeng näitab, kui tugevasti keha osaleb elektromagnetilises vastastikmõjus. Kui see keha on teiste laetud kehade suhtes paigal, mõjuvad talle elektrijõud. (Sõna laeng kasut. Paljudes tähendustes, laenguks nim. Keha teatud omadust ja ka seda omadust kirjeldavat füüsikalist suurust. Kõneledes laengu

Füüsika → Füüsika
56 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Rahvusvaheline õigus

2. Õpilane tunneb Euroopa Liidu, rahvusvahelise õiguse, Mandri-Euroopa ja Anglo-Ameerika õigussüsteemide eripärasid ja omavahelist suhestumist, 3. Õpilane teab, kuidas luuakse õigusnorme Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses, 4. Õpilane mõistab õiguse tekkelugu ja kujunemist ning lõimumist üleilmastumise kontekstis, 5. Õpilane oskab ära tunda õiguse seoseid teiste teadusvaldkondadega (eriti sotsiaalteadused) 6. Õpilane on omandanud otsustuse, argumentatsiooni, analüüsi ja loogilise mõtlemise võime, oskab omandatud teadmisi kasutada õiguslike probleemide püstitamisel ja analüüsimisel ning mõningate lihtsamate õigusalaste probleemide lahendamisel, 7. Õpilane võtab oma tegevuses arvesse ühiskonnas esinevate väärtuste mitmekesisust ja lähtub oma otsustustes õigusriikluse, demokraatia, võrdse kohtlemise, sallivuse põhimõtetest ning tegutseb alati eetiliselt, 8

Õigus → Rahvusvaheline õigus
65 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Arutlus- Läänerindel muutusteta

Mitmed sõjad on ajaloo vältel purustanud erinevaid ühiskonnastruktuure eesmärgiga neid muuta jättes inimeste mälestustesse, südametesse ja maailma ajalookirjutusse maha suure märgi. Säärane sõjakas käitumismall on meil vististi loomuses ning võimuvõitlust näeb ka loomariigis, kuid mida rohkem areneb tehnika ja laieneb teadmistepagas, seda ebaausamaks lähevad võtted lahingus. Inimkond on omandanud julmi viise, kuidas maailma ja elu lõpetada ning on tõestanud sihikindlust saavutada eesmärgid olenemata tagajärgedest, millel on võivad olla laastavad tagajärjed inimeste olemusele- inimlikkusele. Romaanis ,,Läänerindel muutuseta'' käsitleb Remarque eelkõige just inimlikkuse küsimust esitades lugejale võikaid pilte lahinguväljadelt ning jõudes mõtetega alatihti sõja destruktiivse mõjuni inimlikkusele. Ta ei ole kindlasti leebe kirjanik, kes ilustaks võikaid sündmusi, vaid

Kirjandus → Kirjandus
36 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Haridus - kas kohustus või võimalus?

kohale, mille eest makstakse kõrget tasu, teab ta, et selle saavutamiseks peab ta omandama hea hariduse. Vastavalt siis akadeemilise või rakendusliku kõrghariduse või hoopis kutsehariduse, lähtudes oma soovidest. Haridustee jätkamise valikul tuleks arvestada ka riigi tegelikke vajadusi. Toomas Lman ütles hiljutises intervjuus, et õpilased ei arvesta riigi vajadustega. See tähendab, et riigi majanduse struktuur pakub töökohti 50%-le kutsehariduse omandanud inimesele, 25%-le rakendusliku kõrghariduse omandanule ja 25%-le akadeemilise kõrghariduse omandanud isikule. Sellest lähtudes peaksid gümnaasiumi lõpetanud õpilased valima võib-olla soovitud eriala õppimise asemel mingi muu. Selle tulemusena võib näiteks kutseharidus pakkuda tulevikus palju rohkem võimalusi kui kõrgharidus. Liialdamata võib öelda, et haridus on parema elu alus. Stein Skjorshammer on öelnud, et hea elu algab ja halb elu lõppeb haridusega

Eesti keel → Eesti keel
276 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Infoallikad ja infootsing, essee infoühiskonnast

edaspidistes infootsingutes ning informatsiooni töötlemisel. Me kõik otsime igapäevaselt midagi. Olgu see mõni meelelahutuslik otsing või teaduslik, see on meile oluline ning me vajame alati kvaliteetset tulemust. Infoallikate ja infootsingu kursus on andnud mulle väga vajalikud oskused tulevikuks. Ma oskan otsida informatsiooni nii, nagu mulle seda vaja on. Ma leian alati selle, mida mul täpselt vaja on just laiendatud infootsingu kaudu ning nende oskuste kaudu, mida olen omandanud sellel kursusel. Arvan, et kõik need oskused, mida olen antud kursusel omandanud, aitavad mul edaspidises ülikooli elus toime tulla paremini, kui oleksin seda teinud ilma nende oskusteta. Ma kasutan kindlasti neid igapäeva elus samuti. Ükskõik mis otsingut mul poleks vaja teostada.

Infoteadus → Infoallikad ja infootsing
51 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

Veetilgad

minimaalne. Vee molekulide jaoks on see oluline, sest nad tõmbuvad vastastikku tugevasti ning kerakujulisuse korral saavad nad olla üksteisele kõige lähemal. H O H Ka need molekulid, millest koosnevad Maa ja teised taevakehad, tõmbuvad vastastikku, kuid kaugeltki mitte nii tugevasti kui vee molekulid. Just selle tõmbumise tõttu ongi nad omandanud väiksema võimaliku kuju: Maa, Kuu, Päike ja teised taevakehad on kerakujulised.

Füüsika → Füüsika
16 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Bourdieau "Praktilised põhjused"

elustiilide ja väärtushinnangutega. Kindlasti on ka erandeid kuid erand kinnitab reeglit või siis nö seaduspärasust. Minu arvamus sarnaselt Bourdieu omale on see, et iga indiviid soovib olla erinev ja tunda ennast erilisena ehk siis teistest kõigist erinevamana ja seda positiivses mõttes. Me kõik tahame uskuda, et meie elul on eesmärk ja me viime oma elutee jooksul läbi mingit missiooni. Sarnaselt budistide uskumusele, et inimene sureb siis kui ta on oma elu õppetunni omandanud ja kui ta seda ei oma käesoleva elu jooksul ei omanda toimub reinkarnatsioon ning inimesel tuleb elutee uuesti läbida, et oma vajalikku õppetundi omandada ning jõuda kõrgemasse hingelisse ja vaimsesse staatusesse. Me kõik otsime oma kohta siin päikese all kus tunneksime, et see on see mida me oleme otsinud ja soovinud, kuid nagu on öeldud ,,Rahulolu allikas peab tärkama mõistuses ja see, kel on nii vähe teadmisi inimloomusest, et hakkab õnne otsima millegi muu

Majandus → Ettevõtluskeskkond
54 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kontrolltöö: Professionaalne kunst

Kontrolltöö Professionaalne kunst ­ kui kunsti teevad need, kes on omandanud vastava eriala, diplomeeritud kunstnikud.Näiteks: J.Arrak, Epp-Maria Kokamägi, Johann Köler (Eesti esimene professionaalne maalikustnik). J.Arrak E-M.Kokamägi J. Köler 2) Isetegevuslik kunst ­ ilma erialase väljaõppeta.Näiteks:Navitrolla,Toomas Vint (Mare Vint, Tõnis Vint ­ graafika). Navitrolla Toomas Vint Mare Vint Tõnis Vint 3)Originaal­ kunstniku enda tehtud, ei ole järgi tehtud. Näiteks: Adamson Eric ,,Natüürmort pasuna ja kaabuga".

Kultuur-Kunst → Kunst
3 allalaadimist
thumbnail
2
txt

"Tõde ja õigus" lugemiskontroll

2. Missuguse perspektiivsevljapsu taipamiseni judis Andres vitluses soomaastikuga? Ta taipas ,et kui ta tahab saada head viljapldu, peab ta maa kuivemaks saama. Selleks oli aga vaja kaevata kraavid,et vesi mda kraave jkke suunata, kuid kraavid oleksid pidanud minema ka Tagapere maadele. 3. Miks ta ei asunud oma unistust teostama? Sest ta lks pidevalt Oru Pearuga tlli ja nad mngisid ksteisele pidevalt vingerpusse ja kaebasid ksteist kohtusse. 4.Kuidas oli Pearu omandanud oma talu? Pearu isa ehitas selle ,kui ta oli vike ning hiljem ji sinna elama. 5. Tooge niteid vale, ju ja varanduse vimutsemisest te ja iguse le? Kohtus , kui Pearu valetas, et koer ajas tema maal tedrepoegi taga ja selleprasti surma sai.Andres oli ldud kuna ei saanud oma tde ja igust. See kui Andres tssas Oru Pearut ,kui krtsis lubas 30 rubla eest elda kuidas sai Pearu oma hobusega Andrese vilja sisse. Pearu lhkus kogu aeg aia ra ja laskis Andrese loomad oma vilja rikkuma, et

Kirjandus → Kirjandus
583 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Esimesed eesti heliloojad

Kuni 19. sajandini oli kõrgkultuur Eesti- ja Liivimaal saksakeelne ning siinses professionaalses muusikas domineerisid sakslased. Mõned eestlased võisid küll saada korraliku muusikahariduse, mis tähendas aga nende sulandumist saksakeelsesse kultuuri. Eesti heliloojate esimesse, ärkamisaegsesse põlvkonda kuulusid peamiselt koorimuusika loojad, kes kirjutasid laule eesti kooridele. Esimesed koorilaulude loojad olid elukutselt kooliõpetajad ja köstrid, kes olid hariduse omandanud Valga seminaris. Selle põlvkonna nooremad heliloojad, on saanud juba professionaalse koolituse. Kuna Eestis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses muusikalist haridust ei olnud veel võimalik omandada, mindi peamiselt lähimasse, Peterburi konservatooriumi. Seal õpiti eelkõige orelit. Et aga oreliõpilased said sama õppemaksu eest võtta ka kompositsioonitunde, siis ei jäetud seda võimalust kasutamata. Kappeli, Läte, Härma ja Türnpu tähtsaim

Muusika → Muusika
43 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Inimene ja õigus

§ 2. Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsusse astujale antakse Eesti kodakondsuse tunnistus. Eesti kodakondsusse astunuiks loetakse ainult kodakondsuse tunnistuses tähendatud isikud. Eesti kodakondsust arvatakse kodakondsuse tunnistuse väljaandmise päevast. RT 1939, 114, 882. 2. peatükk. Eesti kodakondsusse kuuluvuse alused. 1. jagu. Üldeeskirjad. § 3. Eesti kodanikud on: 1) isikud, kes enne käesoleva seaduse jõustumist on omandanud Eesti kodakondsuse; 2) isikud, kes tunnustatakse Eesti kodanikeks Eesti Vabariigi poolt sõlmitud rahvusvaheliste lepingutega; 3) lapsed, kelle sündimise ajal nende isa või ema oli Eesti kodakondsuses; 4) pärast isa surma sündinud lapsed, kui lapse isa surma hetkel oli Eesti kodakondsuses; 5) Eestis sündinud lapsed, kes sündimisega ei saanud ei isa ega ema kodakondsust; 6) Eestis leitud lapsed, kui ei ole tõendatud nende kuuluvus mõne teise riigi kodakondsusse.

Inimeseõpetus → Inimeseõpetus
8 allalaadimist
thumbnail
1
odt

8. klassi keemia mõistete definitsioonid

keemiline element- kindla tuumalaenguga aatomite liik aatom- neutraalne osake, mis koosneb aatomituumast ja elektronkattest prooton- positiivse laenguga osake, mis kuulub aatomi koostisesse neutron- laenguta osake, mis kuulub aatomi koostisesse elektron- negaiivse leanguga osake, mis kuulub aatomi koostisesse lihtaine- koosneb ühe keemilise aine osakestest liitaine- koosneb mitme keemilise aine osakestest molekul- aineosake, mis koosneb aatomitest ioon- laengu omandanud aatomite katioon- positiivne ioon anioon- negatiivne ioon kovalentne side- ühiste mittematalli aatomite elektronpaaride abil tekkinud side iooniline side- vastasmärgiliste ioonide tõmbumine metalliline side- metalli aatomite vahel molekulaarsed ained- molekulidest koosnevad ained mittemolekulaarsed ained- aatomitest ja ioonidest koosnevad ained

Keemia → Keemia
3 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Milline on soovituskiri

SOOVITUSKIRI Tallinn, 28.10.2014 Matemaatika õpetaja eriala omandanud Kermo Halljalg on töötaja, kes teab oma kohustusi ja täidab need õigeaegselt ja kvaliteetselt. Ta on alati nõus teisi aitama ja kunagi ei jää tal seetõttu oma ülesanded tähtajaks täitmata. Tihti eelistab ta oma oskuste täiendamist vabale ajale. Olen kindlalt veendunud, et Kermo Halljalg pole koolis mitte ainult vajalik, vaid oma eale vaatamata lausa asendamatu õpetaja. Soovitan koolile Kermo Halljalga julgelt ja olen veendunud, et see pole tema jaoks keeruline väljakutse.

Muu → Arvestus ja aruandlus
52 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Integreeritud liikumisõpetus

· mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja peenmotoorika (täpsus, näe- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist. · põhiliikumised kehalised võimed Motoorse arengu astmed Kuni 3 aastased - algetapp Laps teeb esimesi katsetusi. Liigutused ei ole koordineeritud ja rütmilised. · kolmandaks eluaastaks on laps omandanud algsed põhiliigutusoskused. · kõnnil täiustub jalgade painutus ja sirutus toe ja hooperioodi jooksul. · kogu kõnnak muutub pingevabamaks. · jooksule iseloomulik lennuperiood ilmneb 6-7 aastasel peale iseseisva kõnni ilmnemist · enne 2. e.a. ilmnevad hüplemise lihtsamad vormid 4-5 aastased - põhietapp Laps suudab liigutusi paremini kontrollida. · Lõpuks on kujunenud teatud põhiliigutuse tase ning selle alusel saab võimalikuks

Sport → Integreeritud liikumisõpetus
37 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Ooper-Carmen-Georges Bizet’

Ooper “Carmen” Georges Bizet’ 18. novembril 2018 toimus Rahvusooper Estonias Georges Bizet’ ooper “Carmen”. Esinesid Rahvusooper Estonia lauljad, koor, orkester ja poistekoor. Peaosades olid Kai Rüütel (Carmen) ja Luc Robert (Don Jose) ning kõrvalosades Jassi Zahharov (Escamillo), Elena Bražnik (Micaela) ja paljud teised. Kai Rüütel (Carmen) on metsosopran, kes on esinenud väga paljudel lavadel üle maailma ning on omandanud magistrikraadi Hollandi ooperiakadeemias. Luc Robert (Don Jose) on tenor, kes õppis Quebeci konservatooriumis Montrealis. Jassi Zahharov (Escamillo) on bariton, kes on esinenud paljudel lavadel üle maailma ning alates 1997 aastast on olnud Estonia teatri laulja. Elena Bražnik (Micaela) on sopran, kes on õppinud koorijuhtimist Kiievis ja laulmist Ukraina Muusikaakadeemias. Dirigendiks oli Jüri Alperten, kes on tuntud Eesti pianist, muusikapedagoog ja dirigent.

Muusika → Ooper
0 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Motivatsioonikiri

Telefon 56788806 5. jaanuar. 2010 Lp. Personalijuht, Soovin kandideerida CV ­ keskuse vahendusel välja kuulutatud konkursile sekretäri leidmiseks. Tööpakkumise leidsin AS Timeks-Top kodulehelt. Lõpetasin Paide Gümnaasiumi, seejärel asusin õppima Järvamaa Kutsehariduskeskusesse laomajandus eriala. Olen omandanud sekretäri tööks sobivaid teadmisi ning oskusi, lisaks valdan ka raamatupidamisaluseid. Praktilise poole, õpingute ajal, teostasin AS Infoliin, kus töötasin kokku 3 aastat. Minu ülesanneteks olid peamiselt klientide haldamine, klienditeenindus, arvete koostamine, juhtkonna abistamine, grupitööde organiseerimine ning töögraafikute täitmine-korrigeerimine. Lisaks läbisin praktikal viibides klinediteenindus koolituse ,,Klienditeeninduse ABC".

Logistika → Laomajandus
212 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Töökuulutus

Ettevõte AUTOPESIAD on asutatud aastal 2000. Oleme väike ja paindlik firma, mille põhieesmärgiks on pesta erinevaid suurettevõtete trantspordi vahendeid. Töö kirjeldus: - Potentsiaalsete klientide otsimine - Kontakteerumine klientidega - Kohtumiste kokkuleppimine kliendiga ning informatsiooni edastamine teistele firmas töötajatele - Vajadusel klientidega kohtumisel käimine - Hinnapakkumiste tegemine Nõudmised kandidaadile: - Olema iseseisev ja õppimisvõimeline - Omandanud vähemalt keskhariduse - Omama juurdepääsu ja oskama kasutada arvutit - Rääkima eesti keelt ladusalt - Rääkima inglise keelt ladusalt - Soovitatavalt rääkima vene keelt - Vajadusel rääkima ka saksa keelt Ettevõte pakub: - Vähemalt 5 tundi 4 korda nädalas tööd - Võimalust soovi korral osaliselt töötada kodust - Osalist põhitasu 5000 + lisapalka - Töötelefoni - Tööautot Kandideerimiseks: Palun saata oma CV ja motivatsioonikiri aadressil ........................

Majandus → Majandus
33 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Avalduse näidis

MARY-HELEEN LILLEMÄE Kooli 16-12 Tootsi Alev 57464 PÄRNUMAA Telefon: 5639 8142 E-post: [email protected] Hr Urmas Ottsepp AS K-Rauta Olevi 8 57638 TALLINN AVALDUS Lugesin, et Teie firma otsib suves laohoidja ametikohale töötajat. Kuna koolis tuleb meil suvel praktika, sooviksin suveks praktikale 20.juuni-14.juuli. Kuulsin ka tuttavatelt, et seal on meeldiv, tore ning koostööaldis seltskond ja arvan, et saaksin seal edukalt hakkama nii tööga kui ka seal töötavate töötajate läbisaamisega. Mina õpin hetkel Pärnuma...

Infoteadus → Asjaajamine
110 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Motivatsioonikiri

Rauno​ ​Lehes Karjatalu,​ ​atsalama​ ​küla 56858​ ​Jõhvi Tel:​ ​59057701 E-post:[email protected] 10.10.2016 Pr​ ​Agnes​ ​Päike MOTIVATSIOONIKIRI Lugupeetud​ ​proua​ ​Päike Soovin​ ​kandideerida​ ​Teie​ ​ettevõtte​ ​poolt​ ​välja​ ​kuulutatud​ ​Unity​ ​Programmer ​ ​konkursile. Olen​ ​omandanud​ ​oma​ ​oskused​ ​Youtube​ ​vaheldusel.​ ​Olen​ ​äärmise...

Ametid → Ametijuhend
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mulla koostis

25% vesi 25% õhk Mõisted: Mulla tahke osa: Mulla tahke osa koosneb mineraalsetest ja orgaanilistest ainetest. Mullavesi: Mullas leiduv vesi, mis pärineb peamiselt sademeist. Mullaõhk: Mullas leiduv õhk, mis annab taimedele ja loomadele hapnikku. Huumushorisont: Enamasti mulla pealmine horisont. On huumuse sisalduse tõttu omandanud musta või halli värvuse. Liivmuld: Alla 10% füüsikalise savi osakesi sisaldav mullaerim. Savimuld: Üle 50% saviosakesi sisaldav mullaerim. Viljakus: Mulla võime varustada taimi vee ja toiteelementidega ning juuri hapnikuga.

Bioloogia → Bioloogia
29 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Motivatsioonikiri

Kalevi 86-1 Tartu Telefon: 56 243 203 17. aprill 2012 Motivatsioonikiri Lp. Personalijuht Soovin kandideerida JY Jacki vahendusel välja kuulutatud konkursil konsuldandi leidmiseks. Tööpakkumise leidsin JY Jacki AS kodulehelt. Olen lõpetanud Põhikooli, seejärel Konsuldandite Kutsekooli konsuldandi erialal. Õpingute käigus olen omandanud konsuldandi vajalikud teadmised ja oskused. Praktilise poole pealt tooksin esile töökogemuse Ettevõttes Diivan AS-s, kus olen töötanud nüüdseks 3 aastat konsuldandina. Minu ülesanneteks on suhtlemine klientidega, hinnapakkumiste koostamine, tellimuste kinnitamine, valmiskauba saatmine (transpordi organiseerimine, vajalike dokumentide koostamine), müügiarvete koostamine, müügijuhi assisteerimine (müügistatistikad, analüüsid ja inventuurid).

Ühiskond → Ühiskond
44 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kaaskiri tööle

Lugupeetud ............., Leidsin Teie töökuulutuse portaalist töötukassa.ee. Avaldan soovi kandideerida Teie ettevõtte poolt välja kuulutatud ,,..........." ametikohale. Hetkel omandan majandusalast kõrgharidust................, mille lõpetamiseni on jäänud üks aasta. Õppeprogramm sisaldab raamatupidamist, personalijuhtimist, majanduse aluseid, projektijuhtimist, finantsarvestust, juhtimise aluseid, tööõigust jpt. aineid ning tänu sellele omandanud arusaama äriprotsessidest erinevates valdkondades töötamiseks. Lisaks on mul töökogemus teeninduses ja tootmiseettevõttes ning tegutsenud õpilasfirma hotelli juhtkonnas. Teie poolt pakutav töö tundub mulle atraktiivne tänu sellele, et tegemist on ametikohaga mis erineb täielikult minu senisest töökogemusest, kuid samas on töö mida soovin tulevikus teha. Antud ametikoht on mulle meeldivaks väljakutseks ning annab võimaluse ennast mitmekülgselt tõestada. Kirjale on lisatud minu CV, k...

Eesti keel → Eesti keel
25 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Vaimuelu mõju eesti kultuurile

seega tekkis vajadus anda haridust ka maarahvale, et nood oleksid võimelised mõistma katekismusesse kirjapandud teksti. 16. sajandil olid Eestis haridusasutusteks toomkoolid ja kloostrid, kus andsid tunde ja jagasid tarkusi mungad või toomhärrad kuna tol ajal olid vaimulikud ainsad inimesed, kes olid saanud ülikoolihariduse mõnes Lääne- Euroopa ülkoolis või teistelt vaimulikelt, kes olid varem kõrgtasemelise hariduse omandanud. Kuna haridust anti aga saksa keeles enamjaolt, siis oli vähe põliseid asukaid, kes oleksid selle omandanud. Reformatsioonijärgselt ning esimeste eestikeelsete raamatute ilmumisega on aga üsna ilmne, et hakati õpetama ka kohalikku keelt ja nii võisid mõnedki talupojad mõne väikekiriku õpetaja käe all lugemise ja kirjutamise selgeks saada. Neid ei olnud palju, aga algus oli tehtud ja edasi toimus vaimuelus ainult tõus.

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Edukus

sa oskad midagi hästi teha , oskad käituda ja oma eluga toime tulek. Oma eluga toimetulek ongi kõige rohkem edukust vajav elukutse , kuna kui sul pole oma eluga toimetulemiseks piisavalt edukust ja sa ei viitsi seda ka õppida , siis oled sa üsna kiiresti ja ettearvamatult tänaval kerjav hulgus kuna sa ei ole osanud omaeluga midagi peale hakata. Sellepärast ongi meil tänavail vägapalju kerjavaid hulguseid kuna nad ei ole omandanud edukuse oskust oma elguga toimetulemiseks või on seda omandanud liiga vähe. Muidugi võib ka tänavale sattuda valede otsuste tegemise tõttu või , siis petta saamise tõttu. Kõik tegevused ja sammud tuleb enne mingi otsuse tegemise korralikult ja hoolikalt läbi mõelda ja seal tulebki mängu sinu oskus ehk edukus oma samme korralikult läbi mõelda. Edukust õpitakse kõige rohkem kuttsekoolis ja veidikene ka tavakoolis ka korralikud lapsevanemad õpetavad oma lapsi juba noorest peast edukaks , et neil oleks oma elus

Kirjandus → Kirjandus
36 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Me õpime edaspidiseks eluks, mitte kooli jaoks

Klassis on õpilane, kes midagi ei õpi vaid magab päevad läbi, teda kutsutakse lolliks ja temaga võibolla ei olda nii seltskondlik. Tema kõrval on õpilane kellel on head hinded, ta kuulab ning teeb tunnis kaasa. Ta pakub kohe teistele huvi, et kust ta teab ja tema käest küsitakse ka rohkem. Siit järeldades saame kohe aru, et lapse tarkust võetakse hinnete järgi. Tööde tulemused näitavad tegelikult päris selgelt kuidas keegi on materjali omandanud. Isegi kahe töö puhul on näha, kes on üritanud midagi ja kes mitte. Hinnete järgi saab kindlaks teha ka sobivust mõningatele olümpiaadidele, gruppidesse ja üritustele. Paljud need lapsed, kes õpivad terve elu viitele on küll targad, kuid kas nad suudavad ka elus läbi lüüa? Võtame näiteks inglise keele ­ ma oskan seda rääkida saan ka aru, kui mulle midagi seletatakse ja oskan ka kirja kirjutada, aga hinne ei ole mul 5 ehk siis parim võimalik. Ma ei

Kirjandus → Kirjandus
3 allalaadimist
thumbnail
8
odp

Heino Elleri elulugu

keelpilliorkestrile" Tunnustused 1948 ja 1965 Eesti NSV riiklik preemia 1953 ENSV teeneline kunstitegelane 1967 NSV Liidu rahvakunstnik 1965 ja 1970 Lenini order Isiklik elu Oli abielus pianist Anna Kremeriga 1942.aastal hukati Anna juudi päritolu tõttu Saksa okupatsiooni poolt Huvitavaid fakte Heino Elleri käe all on Mälestussammas muusikalist haridust Tallinnas omandanud umbes 50 heliloojat, teiste seas Arvo Pärt, Eduard Tubin, Villem Kapp, Jaan Rääts ja Lepo Sumera Tema nime kannab alatest 1971.aastast Tartu Muusikakool Kasutatud kirjandus http://et.wikipedia.org/ wiki/Heino_Eller

Ajalugu → Ajalugu
17 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Avaldus

ning teoreetilist ettevalmistust, pakkudes võimalusi eneseteostuseks ja arenguks. Hotellis Lõoke olen tegitsenud administraatorina mõni aeg. Ülessandeks oli inimeste vastuvõtmine ja teenindamine. Pidin teenindama suuri Eesti kui ka välismaa gruppe. Suutsin tõõga hakkama saada nii hästi, et Hotelli kodulehele laekus palju kiidusõnu personali ja hotelli enda kohta. Olen kindel, et suudan tagada seda ka Teie hotellile. Olen omandanud põhihariduse Käina Gümnaasiumis matemaatika ja loodus kallakuga koolis ning tuleval aastal otsustan täiendada oma haridust ja alustada õpinguid erinevates töö kondsultantide juures. Minu palgasooviks on alates 800 EUR (bruto) kuus. Olen meeleldi nõus vastama täiendavatele küsimustele teile sobival ajal. Lugupidamisega, Kairo Kuuse

Eesti keel → Eesti keel
28 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Kooliaasta lõpukõne

Kõne Head kuulajad! Me oleme kogunenud järjekordsesse eesti keele tundi. Miks? Lihtne vastus oleks, et peagi oleme lõpetamas 2. kursust ja soovime järele vastata tegemata töid. Iga üks on omandanud erineva pagasi teadmisi ja kogemusi, kuid kõigile meile on andnud see suurepärase alustusala edasiseks eluks. Ma usun, et te olete minuga nõus, kui ma väidan, et meie kõigi teed on olnud erinevad - ühel käänulised, vaevarikkad, lonkivad ja rasked, teisel aga on tulnud see ise mõistetavalt lihtsalt tänu suurele tööle, sest miski siin ilmas ei tule lihtsalt. Kogu selle õppeaasta vältel on meil kõigil olnud üks ühine asi - need kurvad hetked, mis

Eesti keel → Eesti keel
62 allalaadimist
thumbnail
1
docx

OÜ Kaardimüük

44308 Rakvere [email protected] 58877626 Avaldus Soovin kandideerida müüja kohale. Olen sellest huvitatud, sest soovin edasi arendada oma inglise keele suhtlemisoskust ning laiendada oma teadmisi müügioskustest. Olen omandanud põhihariduse ning tööks vajaliku inglise keele oskuse. Lisaks on mul varasem kogemus müügitöö valdkonnas. Olen varasemalt kokku puutunud teie poolt kirjeldatud ülesannetega- seega ei ole see töö mulle võõras. Teie avaldust lugedes märkasin veel, et asukohaks on Tallinna vanalinn, mida olen suurepäraselt tundma õppinud. Arvan, et müüja peab olema positiivne, sotsiaalne, hea väljendusvõimega ning laia silmaringiga. Leian, et minus on kõik eelmainitud omadused olemas.

Eesti keel → 7. klassi ajalugu
0 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Narva linna rahvastiku iseloomustus

Eestlasi on vähem kui veerand, umbes 5%. Veel on ka ukrainlasi, valgevenelasi, Soomalsi, Tartlasi, Leedukaid kes moodustavad elanikest 1-3%. Muid rahvuseid on 1%, kuhu kuuluvad näiteks juudid, lätlased, poolakad ja ka sakslased. Haridustase Veerand linna elanikest omab üldkeskharidust 23 %. 18% elanikest omab üldpõhiharidust ja 13% algharidust. 12% elanikest omab keseriharidust pärast keskharidust. 11% elanikest omab kõrgharidust. Väike osa linna elanikest on omandanud kutsekeskhariduse keskhariduse baasil 6% . 7% elanikest omab kesharidust pärast põhiharidust ja 10% elanikest omab kutseharidust koos keskharidusega.

Geograafia → Geograafia
13 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Jaan Rannap

............................................................................................ 1 Jaan Rannapist................................................................................... 2 Jaan Rannapi teoseid......................................................................... 3 Kasutatud kirjandus............................................................................ 4 Jaan Rannapist Jaan Rannap sündis 3. Septembril 1931. Aastal Pornuse külas Halliste vallas. Hariduse on ta omandanud Pornuse 6-klassilises algkoolis, Abja Keskkoolis, Tallinna Õpetajate Instituudis ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis, kus omandas matemaatikaõpetaja kutse. Kirjandushuvi ilmus Rannapil keskkoolis. Kirjandushuvi täiustamiseks läks Rannap tööle ,,Sädeme" ja ,,Pioneeri" toimetusse, 1977. Aastal leidis töö lasteajakirja ,,Tähekese" vanemtoimetajana. Kuna Jaan Rannap oli eluliselt mitmekülgna, siis olid tal head eeldused lastekirjanikuna ja ­ajakirjanikuna töötada

Kirjandus → Kirjandus
24 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Haridusprobleem Eestis

Haridusprobleem Eestis Probleemid 1. Põhikooli lõpueksamid soovitakse kaotada 2. Gümnaasiumi lõpueksami sooritus lävend 3. Gümnaasiumi keele eksami lugemisülesande kirjavead 4. Õpetajate madal palk 5. Õpetajatele rohkem õigusi/koolitused 6. Klassi suuruste regulatsioon Põhikooli lõpueksamid/ tasemetööd soovitakse kaotada • Põhikool on kohustuslik, õpilased peaksid näitama et on omandanud põhiteadmised. • Õpilased peaksid tunnis kuulama • Surve peaks peal olema • Lahedus: ei kaota lõpueksamid/tasemetööd ära Gümnaasiumi lõpueksami soorituse lävend • Gümnaasium on vabatahtlik (inimese enese valik) • Keskharidust tuleb välja teenida (õpilane peaks eksamitulemust/ teadmiste nimel õppima) • Lahendus: tõsta lävend taaskord 20-ne punktini Gümnaasiumi keele eksami lugemisülesande kirjavead • Kui teed kirjavigu teksti lugemisel, siis on see

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Motivatsoonikiri

nimi Saue küla 14-13, Tartu vald 48005, Tartu maakond Lp. PMÜ personalijuht Tartu Kingu kauplus Kesk tn. 11 , Tartumaa 48105, Taru maakond 26. Märts 2014 MOTIVATSIOONIKIRI Lugupeetud Tartu Kingu Personalijuht Soovin kandideerida.......................... kauplusesse klienditeenindajaks. Olen lõpetanud.....................kokanduse eriala ja hetkel õpin/ töötan...................... Oma............ eriala lõpetamisel on võimalus tööle asuda järgmistel erialadel: Müügiassistent, ostujuht, kategooriajuht, tooterühmajuht, ...

Eesti keel → Eesti keel
44 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Martin Luther King Jr

Auburni avenüül Atlantas, kus elasid mustanahaliste keskklassi esindajad. Martin Luther King õppis erinevates Georgia osariigi riiklikutes koolies, lõpetades keskkooli viieteistkümne aastasena, sügisel 1944 ndal aastal Martin Luther king astus sisse Morehouse kolledžisse, kus ta oli rahvusliku ühenduse, mis tegeles värvilise elanikkonna progressiga, liigeks. Samaaegselt ta sai teada, et rassismi vastu ei võitle ainult mustanahalised, vaid ka paljud teised. Morehause kolledžis oli ta omandanud bakalaureusekraadi aastal 1948, Morehouse kolledž oli sellel ajal kuulsaks selle tõttu, et see oli mustanahaliste haridus asutus, mida lõpetas ta isa ja vanaisa. Peale seda Martin Luther King astus sisse Crozeri teoloogia seminarile Chesteris, Pennsylvania osariigis, kus aastal 1951 omandas bakalaureusekraadi teoloogias. Ja aastal 1955 oli ta omandanud doktorikraadi teoloogias Bostoni ülikoolis. 1.2. Eraelu

Ajalugu → 12. klassi ajalugu
10 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

Lapsehoidja amet

Lapsehoidja töö 1 Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks, juhendamiseks ning arengu toetamiseks. Lapsehoidja töö eesmärgiks on kaasa aidata lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intelektuallsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel. Ta lähtub töös lapse heaolust ja turvalisusest. Lapsehoidja tööaeg on tavaliselt päevane aeg, kui vanemad on tööl. Ent see võib sõltuda ka kokkuleppest vanematega ­ vahel vajatakse

Psühholoogia → Psühholoogia
54 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

William Shakespeare müüt

WILLIAM SHAKESPEARE MÜÜT Kristiina Toomik ja Martin Krausberg Kadrioru Saksa Gümnaasium 11.02.2016 Mis on teada William Shakespearest? • 23.aprill 1564 - 3.mai 1616. • Sündis kaheksast lapsest kolmandana ja oli vanim täiskasvanuks elanud poeg. • Kohalik Ladina kool (tõendeid säilinud pole) • 3 last • 1585-1592 (poja surm)Andmed Shakespeare elust puuduvad ja tänu sellele on tekkinud müüt. • Tema elulugusid leiab internetist erinevaid, kuna keegi ei tea milline oli tema elu täielikult, tänu sellele on tekkinud müüdid. http://www.biography.com/people/william-shakespeare-9480323 Väiteid mis on vastu Shakespearele • Pseudonüüm • Tema elust teatakse väga vähe; • Suur osa biograafilisest informatsioonist puudub; • Räägitakse mehest Statfordis; • Andmete kohaselt ei ole kooli kus ta oleks hariduse omandanud; • Ühtegi kirja või tema poolt kirjutatud asja ei ole; • Erinevates allikate...

Kirjandus → Kirjandus
5 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Inimese algne areng

Loote arengu etapid • 7. Nädal 9. nädal 5. kuul Loote arengu etapid 6. Kuul • Nahk kasvab kiiremini. • Nahk voldiline. • Hästi eristatavad silmad ja kulmud 7. Kuul 6. Kuul • Naha alla moodustub rasvkude. • Loote kehavormid muutuvad ümaramaks. • Loode sarnaneb palju vastsündinuga. 8. Kuul • Nahk muutub siledaks ja roosaks. • Pööramine muutub keeruliseks. 28. nädal Loote arengu etapid 9. Kuul • Elundid omandanud iseseisvaks eluks vajalikud mõõtmed ja talitlused. • Nahk kattub lootevõidega. • Loote kasv enne sündi eriti kiire. (Ööpäevas võib kaalu lisanduda 12-24 g) • Sünnitamine. Kasutatud kirjandus • Pildid: www.google.ee • Õpik ,, Bioloogia põhikoolile IV’’

Bioloogia → Bioloogia
2 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Motivatsioonikiri

valdkonnas. Töötan hetkel samas valdkonnas, suures ettevõttes Vurr & Vurr As ning oman seal tööstaazi 12 aastat. Töötan vahetuse meistrina, kus vastutan tootmise efektiivse korraldamise, vajalike materjalide õigeaegse tellimise, tellimuste täitmise, kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise, töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamise eest. Töötan suures kollektiivis, kus peab meeskonnatöö hästi toimima. Olen oma töö kõrvalt omandanud lisaks ka osakonna planeerija ameti.Lisaks õpin kaugõpes majandust ja sealhulgas juhtimist. Hindan Teie poolt pakutavat ametikohta väga heaks väljakutseks, soovin omandada uusi kogemusi. Soovin Teie ettevõttele olulist lisaväärtust tuua ning seeläbi ka ise õppida ja arendada. Kirjale on lisatud ka minu CV, mis võiks Teile huvi pakkuda. Olen meeleldi nõus vastama täiendavatele küsimistele Teile sobival ajal. Lugupidamisega, Katrin Mets tel.: +37253544125

Eesti keel → Eesti keel
19 allalaadimist
thumbnail
20
odp

Keretehnik

• Keevitus- ja tuletööde teostamine • Kere ja raami mõõtmine ning õgvendamine • Põhiõpingute moodulid • Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine • Keredetailide ühendamine • Klaasitööde tegemine • Plastdetailide töötlemine ja remont • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused • Praktika I • Praktika II Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud autokeretehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel Valikõpingute moodulid • Automaalritöö alused • Üldkehaline ettevalmistus • Autoremonttööde alused • Erialane huviring • Vanasõidukite taastamise alused • Elektri- ja hübriidautod • Juhtimisseadmete ja veermiku • Riigikaitse hooldus, ülddiagnostika ja • Esteetika remont • Etikett

Auto → Auto õpetus
11 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun