Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"valim" - 426 õppematerjali

valim – üldkogumi osahulk, mida tegelikult uuritakse Statistiline rida – katse tulemustel saadud tabel, mis sisaldab katse jrk numbreid ja vastavaid katsetulemusi. k 1 2 3 4 ... n xk x1 x2 x3 x4 ... xn Sagedustabeli geomeetriliseks vasteks on histogramm, mille silumisel saadakse jaotustiheduse hinnang ehk empiiriline jaotustihedus.
1
doc

Matemaatika mõisted - Üldkogum ja Valim

Matemaatika mõisted: Üldkogum ja Valim Variatsioonrida -väärtuse kasvamise või kahanemise järgi järjestatud valim Sagedustabel ­ andmete kogumise tabel, mille esimesse ritta paigutatakse mõõdetavad suurused ja teise ritta iga väärtuse esinemise sagedus Mood ­ rea kõige rohkem esinev liige Mediaan - variatsioonirea keskmine liige. Üldkogum ­ kõik taimed, inimesed või asjad mida uuritakse Valim ­ üldk...

Matemaatika - Keskkool
25 allalaadimist
18
doc

Valimid kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes uurimustes

1 VALIMID KVANTITATIIVSETES JA KVALITATIIVSETES UURIMUSTES........................................... 2 VALIMI MÕISTE...

Teadustöö metoodika - Tartu Ülikool
167 allalaadimist
1
doc

Statistika mõisted

Statistika ­ teadus, mis käsitleb arvandmete Objekt-tunnustabel ­ tabel, kus uuritava kogumist, töötlemist ja analüüsimist. andmed on esitatud. Matemaatiline statistika ­ matemaatika haru, Pidev tunnus ­ võib omandada kõiki mis uurib statistiliste andmete põhjal järelduste reaalarvulisi väärtusi mingist piirkonnast (nt tegemise meetodeid. kaa...

Matemaatika - Keskkool
162 allalaadimist
5
docx

Vastused sotsioloogia küsimustele

Mida tähendab sotsiaalne võõrandumine()? Inimeses tekkiv võimu ja normide puudumise ning oma töö viljadest, teistest inimestest ja iseendast äralõigatuse tunne. Mida tähendab tootmise viis ( )? Ühiskonna valitsev tootmisviis määrab ära kogu ühiskonna näo. Vastuolu, mis valitseb tootlike jõudude ja tootmissuhete vahel, viibki muutustele ühiskonnas ja formatsioonide vaheldumisele. Tootmissuhted ­ reaalsed inimes...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
10
doc

Stastistika matemaatikas

Tartu Kutsehariduskeskus Ärinduse ja kaubanduse osakond Äk11 Kaili Olgo STASTISTIKA KOOLI SÕIDUAEGADE KOHTA Uurimustöö Juhendaja: Tiia Leego Tartu 2011 1 Sisukord: 1. Sissejuhatus...

Majandusmatemaatika - Kutsekool
68 allalaadimist
1
odt

Statistika kordamine

Matemaatiline statistika uurib statistika teoreetilisi aluseid, ta uurib statistiliste andmete põhjal järelduste tegemise meetodeid. Üldkogum on kas looduse või ühiskonna nähtus või objektide hulk, mille kohta soovime teha teaduslikult põhjendatud järeldusi(Populatsioon).Valimiks nimetatakse mõõtmiseks võetud üldkogumi osa...

Matemaatika - Keskkool
42 allalaadimist
1
docx

Statistika mõisted gümnaasiumile

STATISTIKA-teadus, mis käsitleb arvandmete kogumist, töötelmist ja analüüsimistMATEMAATILINE STAT-matemaatika haru, mis uurib statistiliste andmete põhjal järelduste tegemise meetodeidÜLDKOGUM-looduse/ühiskonna nähtus või objektide hulk, mille kohta soovime teha teaduslikult põhjendatud järeldus. VALIM -mõõtmiseks võetud üldkogumi osaPLANEERITUD VALIM-uurimisele kuluvat aega ja raha saab kokku hoida, aga tu...

Matemaatika - Keskkool
34 allalaadimist
10
doc

TURUNDUSE ALUSED eksami teemade loetelu 2010

1. Turunduse olemus ja turundustegevuse eesmärk. Turundus on kavandatud tegevuste kompleks, mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetusprotsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke). Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärt...

Turunduse alused -
73 allalaadimist
4
docx

Matemaatilise statistika kordamisküsimused õpikust

Selgita, millega tegeleb statistika, millega matemaatiline statistika. Statistika on teadus, mis käsitleb arvandmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist. Matemaatiline statistika on matemaatika haru, mis uurib statistiliste andmete põhjal järelduste tegemiste meetodeid. 2. Mis on üldkogum, mis valim ? Too näiteid. Üldkogum on...

Matemaatika - Keskkool
54 allalaadimist
3
docx

Matemaatiline statistika - Korrelatsioon, Dispersioon ja standardhälve, Hajuvusmõõdud

- Üldkogum on looduse/ühiskonna nähtus või objektide hulk, mille kohta soovime teha teaduslikult põhjendatud järeldusi. - Üldkogumi osa nimetatakse valimiks . Valim: - Igal üldkogumi objektil peab olema võimalus valimisse sattuda. -Valim...

Matemaatika - Keskkool
80 allalaadimist
2
docx

Uurimistöö metoodika arvestus

Valikuuring koosneb raha otsimisest, kirjade saatmisest ja korruptsiooni tõrjest. 2. Valikuuring koosneb meeskonna loomisest, juhtkonna palkamisest ja töötajate motiveerimisest. 3. Valikuuring koosneb ajaloolisest etapist, eluloolisest etapist ja koostöö etapist. 4. Valikuuring koosneb planeerimisest, andmete kogumisest ja andmete töötlemisest....

Uurimistöö Metoodika -
90 allalaadimist
7
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kokkuvõte

Tõenäosuse mõiste - Sündmuse (klassikaliseks) tõenäosuseks nimetame temas sisalduvate (ehk soodsate) elementaarsündmuste arvu ja kõigi elementaarsündmuste arvu suhet. kindel sündmus, võimatu, juhuslik. Vastandsündmus, selle tõenäosus. - Sündmuse A vastandsündmuseks nimetame sündmust, mis toimub parajasti siis, kui sündmus A ei toimu. 2. Sündmuste sum...

Matemaatika - Tartu Ülikool
217 allalaadimist
17
docx

KÜSITLUS

See on peamine meetod sotsioloogilisteks uurimusteks. Selle meetodi abil on võimalik teada saada suhtumisi erinevatesse probleemidesse, tõekspidamisi, arvamusi, valikuid, huvisid. Küsitlusmeetoditega saab suure hulga töötlusmaterjale lühikese ajaga, eriti anketeerimisega. Küsitluse liik. Kvalitatiivne küsitlus ­pehme -, suhteliselt vähe formaliseeritud küsitlus, mille eesmärgiks on : - genere...

Andme-ja tekstitöötlus - Tallinna Tehnikakõrgkool
124 allalaadimist
10
doc

Arvutusgraafiline rakendusstatistika kodutöö

Hindame valimi parameetreid Hindamiseks kasutame järgmised valemid: Keskväärtus: 44,12 Dispersioon: 673,44 Standardhälve: 25,95 Mediaani ja haarde leidmiseks teeme valimi liikmete ümberjärjestuse: Mediaan: 51 Haare: 92-4= 88 2. Leiame keskväärtuse ja dispersiooni usaldusvahemikud (usaldusnivoo = 0,10), eeldades üldkogumi normaaljaotust Keskväär...

Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
137 allalaadimist
31
pdf

Valimid

Valim ja selle moodustamine Üldkogum: mõisteid Element (ühik, objekt?) ­ ese, nähtus, indiviid vms, mille kohta kogutakse informatsiooni (küsitletakse, mõõdetakse, vaadeldakse) Üldkogum, populatsioon (population, universe) ­ elementide agregatsioon, looduse või ühiskonna nähtuste või objektide hulk, mille kohta soovitakse teha järeldusi. Uuringuülesande jaoks täpsustatud üldkogumit...

Sotsioloogia - Tallinna Majanduskool
33 allalaadimist
6
doc

A method of language sampling kokkuvõte

Sissejuhatus Uurimuse eesmärgiks oli koostada võimalikult sobiv valim kõikidest maailma keeltest, et tuua nende kohta universaalseid järeldusi. (slaid)On selge, et üldine grammatiline teooria peab looma raami kõikidele keeltele, mitte ainult näiteks hollandi ja inglise keelele. Need on ainult kaks suvalist keelt, mistõttu ei saa arvata, et nende keelte uurimisel saab tu...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
3
docx

Rakendusstatistika arvestustöö lühikokkovõte

Juhuslik sü- midagi, mis mingi katse (mingi tingimuste kompleksi realiseerumine) tulemusel võib toimuda Lähtepunkt: elementaarsündmuste ruum, koosneb elementaarsündmustest (1-teist välistavad s, millest iga katse korral 1 kindl. Toimub) Juh. S p-mõisted: 1)vastastikku välistuvad (mis ei sisalda samu elementaars) 2)vastastikku mittevälistuvad (sisaldavad samu elementaars) 3) sündmuste sisalduvus (kui toimu...

Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist
2
doc

Test 1: Valim, väärtused, tunnused

Selgita valimi mõistet. Kuidas tagada valimi juhuslikkus ning milleks seda vaja on? Valim on üks osa meid huvitavast sarnaste objektide hulgast - üldkogumist. Selleks, et valim annaks üldkogumi kohta objektiivset ja usaldatavat informatsiooni, tuleb valimi liikmed valida juhuslikult. Juhuslikkuse printsi...

Majandus -
29 allalaadimist
26
doc

Standardhälve, SEOSED JA DISPERSIOONANALÜÜS

leitav dispersiooni ruuduga (ruutjuurega) 2. paikneb alati vahemikus 0 ... lõpmatus (kui on alternatiivne tunnus, siis saab olla kuni 0,5 ­ see on triki küsimus, kui panid õige, siis on ÕIGE) 3. ei saa olla lineaarhälbest suurem (väiksem) 4. varieeruvas reas = 0 (st puhul rida just varieerub) 5. ei ükski Regressioonianalüüsi kõige üldisem eesmärk: 1....

Statistika -
63 allalaadimist
466
doc

Andmeanalüüsi konspekt

: analyse→descriptive statistic→frequncies Märgistan kõik: ctrl+ A Valid percent- kes reaalselt ka vastasid Percent-alati kasulikum (kui valid percenti) seda kasutada Haridustasemed peab kõik välja tooma Töötab-1, õpib-2 jne nummerdamine- kõikidel gruppidele omad väärtused! 10 varianti- tahan muuta 5ks: transform- recode into dif. Valiables. valim →teise välja→name→change→old and new values (old: 1- copy old values) Transform- compute variable target variable?? Programmi SPSS kasutamine View – Value Labels: näidata koodide asemel nimetusi Utilites – Variables: muutujatetunnuste sisu ülevaade Muutujatunnuse määrangute muutmine: topeltklõps selle nimel tabeli ülal. Nii saab näiteks muutujale uut nime anda või väärtuste nimetusi muuta. Output-a...

Andmeanalüüs i -
140 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun