Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

10. klassi ajaloo eksamiks kordamine. (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
PILET 1
 • Üldajaloo periodiseering ja selle allikad
  Ajaloo mõiste. Muinas- ja ajalooline aeg. Ajalooallikate liigid. Arheoloogia . Etnoloogia.
  Ajalugu- teadus, mis uurib inimkonna minevikus toimunud sündmusi.
  Muinasaeg e. Esiaeg - ajaloo vanim ja pikim ajajärk, mil toimus inimese väljaarenemine. Kirjalikud allikad puuduvad, uuritakse esemeliste allikate põhjal.
  Ajalooline aeg- ajaloo hiliseim ja lühim ajajärk, mida uuritakse eelkõige kirjalike allikate põhjal.
  Ajalooallikate liigid- suulised, kirjalikud, esemelised
  Arheoloogia- teadusharu , mis uurib inimkonna ajalugu eelkõige ainelise pärandi põhjal, teostades selleks arheoloogilisi väljakaevamisi.
  Etnoloogia- teadusharu mis uurib rahvaste kombeid ja ellusuhtumist nii tänapäeval, kui ka minevikus.
 • Rooma religioon

  Rooma panteon . Riik ja religioon. Ristiusu sünd, levik ja tõus riigiusuks: Jeesus , Peetrus , Constantinus Suur, Theodosius Suur.
  Rooma panteon- Panteon ehk jumalkond, mille tipus oli Jupiter (taeva-, pikse - ja tormijumal)
  Riik ja religioon- Religioon sarnanes kreeklaste ja etruskidega. Kreeklastelt oli pärit enamus jumalaid, kes olid roomlastelt uued nimed saanud (Zeus oliJupite; Hera oli Juno ; Aphrotite oli Venus )
  Ristiusu teke - I sajandil Juudamaal tegutsenud jutlustaja Jeesuse õpetus põhines Juutide messia ootusel.Jeesus ,kes maal ringi rännates kuulutas jumalariigi ehk taevariigi peatset saabumist.Jeesus rääkis,et taevasse saavad ennekõike viletsad ja põlatud. Usuti ,et Jumal armastab kõiki. Segadus tekkis ülemkihis.Jeesuse suhted juudi preesterkonnaga muutusid vaenulikeks.Jeesuses nähti Moosese seaduse taganejat.
  Ristiusu levik – Kristlust levitasid mitmed usukuulutajad ehk apostlid ,kelle seas olid tähtsaimad peetrus ja paulus .Pärast Jeesuse surma rännati Rooma,Süüriasse,Väike- Aasiasse ja Kreekasse .Paulus ütles,et kristlus on kõikidele rahvustele mõeldud.Tänu sellele levis see usk kiiremini.
  Constantinius-Oli vana-rooma keiser 306-336pKr,legaliseeris ristiusu,lasi rajada Konstaninoopoli,võttis ette palverännaku Jeruusalemma,surivoodil lasi end ristida
  Theodosius Suur-(347-395)viimane vana rooma keiser,kes riigi mõlemad pooled lühikeseks ajaks oma võimu alla ühendas,pärast tema surma 395.aastal jagunes riik lõplikult kaheks teistest sõltumatuks osaks:Lääne-Roomaks ja Ida-R’oomaks
  I sajandil Juudamaal tegutsenud jutlustaja Jeesuse õpetus põhines Juutide messia ootusel. Jeesus, kes maal ringi rännates kuulutas jumalariigi ehk taevariigi peatset saabumist.Jeesus rääkis, et taevasse saavad ennekõike viletsad ja põlatud.Usuti,et Jumal armastab kõiki.Segadus tekkis ülemkihis. Jeesuse suhted juudi preesterkonnaga muutusid vaenulikeks. Jeesuses nähti Moosese seaduse taganejat.
  Paulus - kristluse usukuulutaja,kõige mõjukam kristluse levitaja Rooma riigis.Rõhutas,et kristlus on mõeldud kõikidele rahvastele.
  PILET2
 • Antropogenees kiviajal

  Kiviaja arengujärgud: paleo -, meso- ja neoliitikum . Antropogeneesi põhijärgud: homo habilis , homo erectus , neandertaallane , homo sapiens .
  Paleoliitikum - vanim ja pikim kiviaeg , algas2,5 miljonit aastat tagasi. Majandus oli hankiv või anastav (küttimine, korilus ). 200 000 aastat tagsi homo sapiensi kujunemine, liiguti aafrikast Euraasiasse. Kunsti sünd.
  Mesoliitikum - keskmine kiviaeg, algas 12 000 eKr viimase jääaja lõpuga. Ilmus inimese abiline koer, kasutati vibu ja nooli. Majandus oli hankiv, eluviis rändav. Vanim teadaolev asula Eestis Pulli (9000 eKr)
  Neoliitikum- noorem kiviaeg, alguseks loetakse keraamika /savinõude kasutuselevõttu. Käsitööoskuste hüppeline areng – keraamika , kivi lihvimine / puurimine , riide kudumine . Toimus neoliitiline revolutsioon – üleminek hankivast majandusest viljelusmajandusele.
  Homo habilis- ilmus 2,5 milj. aastat tagasi, tegeldi koriluse ja küttimisega. Kasutati viskeoda küttimisel, tööriistad.
  Homo erectus- ilmus 2 milj. aastat tagasi, õpiti tuld kasutama. Eluviis rändav, piiratud kõnevõime.
  Neandertaallane-
  Homo sapiens- ilmus 200 000 aastat tagasi, tekkis kunst , tule süütaine, algsed majad, koer, sugukond. (tark inimene)
 • Karolingide poliitiline ja kultuuriline pärand
  Karl Suure keisririik ja selle lagunemine . Karolingide renessanss .

  Karl Suur korraldas umb 50 sõjaretke, mille tulemusel saavutas Frangi riik oma suurima ulatuse. Karolingide renessanss oli kultuuriline edasimnek Karl suure ja tema poja ajal. Toimus poliitiline ja kultuuriline taassünd, kirjutati ümber kirikuisade teoseid ja piiblit, rajati kirikute ja kloostrite juurde koole .
  Karl Suure keisririik saavuats tema ajal oma suurima ulatuse. Tema poegade ajal oli riik algselt stabiilne, kuid pärast poegade pikki omavahelisi tülisid jagati riik Verduni lepinguga kolmeks. Lääne-Framgi riik, Lõuna-Frangi riik, Ida- Frangi riik.
  PILET 3
 • Viljelusmajanduse algus ja metallide kasutuselevõtt

  Viljaka poolkuu ala ja neoliitiline revolutsioon. Metallide kasutuselevõtt.Viljelusmajanduse ja metallide kasutuselevõtu mõju ühiskonna arengule.
  Viljaka poolkuu ala- sinna kuulusid nt Egiptuse ja Mesopotaamia ( sumerid ) alad. Sumerite ala on mõnevõrra vanem kui Egiptus , kuid Egiptusest on säilinud palju ehitusmälestisi, erinevalt sumerite omast, mis on paraku hävinud.
  Neoliitiline revolutsioon- üleminek hankivast majandusest viljelusmajandusele. Tekkekoldeks peetakse viljaka poolkuu piirkonda (Eufrati- Tigrise ja Niiluse orgudes ning nende jõgede vahel).
  Metallide kasutuselevõtt ja üleminek viljelusmajandusele- suurendasid erinevusi inimese arengutasemes: kiiremini hakkasid arenema põlluharimiseks soodsad ja metallirohked alad, kus kujunesid välja varased /primaarsed tsivilisatsioonid .
  Mõju ühiskonna arengule:
 • Pronks hakkas kivi tööriistamaterjalina kõrvale tõrjuma.
 • Leiutati ader .
 • Käsitöö eraldus põlluharimisest.
 • Mehe kui põlluharija osatähtsuse kasv ühiskonnas.
 • Frangi riik 5.-8. sajandil

  Chlodovech . Majordoomused. Karl Martell. Pippin Lühike. Frangi valitsejate ja Rooma paavstide liit.
  Chlodovech- (481-511) rajas Frangi riigi, sundis ristiusku rahvale peale, tegi riigi pealinnaks Pariisi, muutis kuningavõimu päritavaks.
  Majordoomused- kuninga majapidamisjuht ja sõjalise kaaskonna ülem.
  Karl Martelli- (714-741) valitses majordoomusena, tugevdas ratsaväge, pani aluse raskeratsaväele, purutas muhameedlased Poitiersi lahingus 732.aastal, hakkas ratsaväelastele maatükke jagama , pannes sellega aluse feodaal ehk läänikorra kujunemisele.
  Pippin Lühike- (741-768) tihendas suhteid paavstidega, 751. aastal kuulutas paavst ta frankide kuningaks, pandi alus karolingide dünastiale, 756.aastal pani aluse Paavstiriigile ( kinkis Rooma ja Ravenna ümbruse Kesk- ja Põhja-Itaalias paavstidele)
  Frangi valitsejate ja Rooma paavstide liit- Paavtid sõdisid langobardi kuningatega. Majordoomused pakkusid neile omalt poolt varju ja Paavst omakorda edutas Majordoomuse ehk siis Pippini kuningaks.
  PILET 4
 • Varaste tsivilisatsioonide sünd
  Tsivilisatsiooni mõiste. Varaste tsivilisatsioonide tunnused ja paiknemine .

  Tsivilisatsioon e kõrgkultuur- Sisemiselt hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond.
  Tunnused:
  • karja ja viljakasvatus
  • ühiskondlik tööjaotus
  • varanduslik jagunemine
  • riikluse kujunemine
  • kirja olemasolu
  • kitsa kultuuri areng (teadus, kirjandus)

  Paiknemine: jõgede ääres Eufrat ja Tigris
 • Ristiusu kirik keskajal

  Suur kirikulõhe. Reformatsiooni algus ja protestantliku kiriku kujunemine. M. Lutheri õpetus. Kuningareformatsioon Inglismaal.
  Suur kirikulõhe- Lõhenemise eeldused tekkisid 398.aastal seoses rooma impeeriumi jagunemisega kaheks riigiks. Seetõttu hakkasid tekkima erinevused rituaalides ja usulistes tõekspidamiseks.
  Martin Lutheri õpetus sai alguse 31. oktoobril 1517 kui ta naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele 95 oma vaateid seletavat ladinakeelset teesi (juhtmõtet, seisukohta), mis hiljem saksa keelde tõlgituna ja trükituna väga laialdaselt ja kiiresti levisid. Tema seisukohad kutsusid tugevalt üles Kirikut tagasi tulema Piibli õpetuste juurde ja taunisid patukustutuskirjade müüki, mille tuludest rahastati Rooma Peetruse kirikutöid. Peale uute kristlike suundade sai sellest alguse ka vastureformatsioon katoliku kirikus.
  Inglismaa reformatsiooni eestvedajaks sattus toonane Inglismaa kuningas Henry 8. isiklikel põhjustel. Nimelt tema abielu Hispaania printsessi Katariinaga ei olnud andnud meessoost järeltulijat, otsustas kuningas lahutada ning abielluda endast märksa noorema õuedaami Anne Boleyniga. Abiellumiseks oli vaja paavsti luba. Hispaania Katariina oli aga keiser Karl 5. tädi ja paavst kartis keisriga tülli minna ning keeldus nõusolekut andmast. Nii ei jäänudki Henry 8. muud üle kui katoliku kirikust lahku lüüa ja alustada reformatsiooni Inglismaal. 1534. aastal kinnitas parlament Henry 8. kirikupeaks ning seejärel lahkus Inglismaa kirik Rooma alluvusest. Henry 8. valitsemisaja lõpuks ( 1547 ) kujunes Inglismaal anglikaani kirik. Kuigi õpetus muudeti protestantlikuks ja ladinakeelsed missad asendati ingliskeelsetega, sarnanes jumalateenistus väliselt endiselt katoliku kiriku liturgiaga.
  Reformatsiooni algus ja protestantliku kiriku kujunemine- suur usupuhastus e usuliikumine Euroopas 16-17. saj. mis taotles katoliku kiriku uuendamist. 31. okt 1517 M. Luther lõi Wittenbergi lossikiriku uksele 95 ladina keelset teesi mis seletasid tema vaateid.
  PILET 5
 • Egiptuse tsivilisatsioon

  Geograafilised ja looduslikud olud ning sellest tulenenud tsivilisatsiooni eripära. Riikluse teke, valitseja võim, ühiskonna kihistumine .
  Tsivilisatsiooni eripära: Stabiilne ja traditsiooniline
  Tegurid: Geograafiline eraldatus ja Niiluse üleujutuste korrapärasus (ühiskonna tihe seos looduse rütmiga)
  Riikluse teke- 3000 eKr liitsid Ülem-Egiptuse valitsejad kogu Egiptuse üheks riigiks. Selle tegi toks kuningas Menes , kes rajas ka pealinna Memphise.
  Valitseja võim- Piiramatu kuningavõim, valitseja tõsteti jumalaga ühele tasemele ; valitseja oli seaduseandja, sõjaväe ülemjuhataja, vahendaja inimese ja jumala vahel.
  Ühiskonna kihistumine:
 • Kõrgem ametnikkond (vaaraod, asevalitsejad, preestrid , väepealikud)
 • Keskmised ja alamad ametnikud ( Kirjutajad , sõdurid)
 • Töölised (talupojad, käsitöölised)
 • Orjad
 • Feodaalkorra kujunemine
  Kujunemise põhjused ja algus. Lään: benefiits, feood . Läänipüramiid ja vasalliteedisuhted. Feodaalsuhete arengu mõju kuningavõimule.
  *Kujunemise põhjused- võitluses araablaste vastu oli vaja püsivat ratsaväge, seega anti vasallidele sõjateenistuse eest maatükke.
  *Arenes järk-järgult, lõplikult kujunes välja 11 saj.
  *Põhines vasalli ja senjööri suhtel. Senjöör andis vasallile kasutada ehk läänistas maatüki talle koos seal elavate talupoegadega. Vastutasuks kohustus vasall senjööri ustavalt teenima ja minema senjööri kutsel sõjaväkke.
  *Minu vasalli vasall ei ole minu vasall
  *Benefiitsid- Lääned (maatükid), mis olid pärandamisõiguseta
  *Feood- pärandamisõigusega lääned
  *Läänipüramiid- 1) vaimulikud- palvetasid
  2)sõjamehed- kaitsesid
  3) töötegijad- tootev töö (pärisorjad, poolvabad talupojad, vaad talupojad)
  *Feodaalkorra areng nõrgestas kuningavõimu
  • Feodaalide sõltuvus valitsejast vähenes
  • Feodaalid said õiguse olla riigivõimu esindajad
  • Maavaldused pärandati isalt pojale
  • Feodaalide tülidest tekkisid kodusõjad

  PILET 6
 • Egiptuse religioon ja kultuur
  Egüptoloogia. Kiri ja haridus . Religioon: panteon, templid, surmajärgsus. Teadus, kirjandus

  Egüptoloogia- teadus, mis uurib Vana-Egiptuse ajalugu,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #1 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #2 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #3 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #4 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #5 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #6 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #7 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #8 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #9 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #10 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #11 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #12 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #13 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #14 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #15 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #16 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #17 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #18 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #19 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #20 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #21 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #22 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #23 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #24 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #25 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #26 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #27 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #28 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #29 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #30 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #31 10-klassi ajaloo eksamiks kordamine #32
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-01-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 5 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor sfnks Õppematerjali autor

  Lisainfo

  10 klassi ülemineku eksamipiletite vastused ja lühikokkuvõte teemadest
  ajalugu , eksam , 10 klass , Üldajaloo periodiseering ja selle allikad , Ajaloo mõiste , Muinas- ja ajalooline aeg , Ajalooallikate liigid , Arheoloogia , Etnoloogia , Rooma religioon , Rooma panteon , Riik ja religioon , Ristiusu sünd , levik ja tõus riigiusuks: Jeesus , Peetrus , Constantinus Suur , Theodosius Suur , Antropogenees kiviajal , Kiviaja arengujärgud: paleo- , meso- ja neoliitikum , Antropogeneesi põhijärgud: homo habilis , homo erectus , neandertaallane , homo sapiens , Karolingide poliitiline ja kultuuriline pärand , Karl Suure keisririik ja selle lagunemine , Karolingide renessanss , Viljelusmajanduse algus ja metallide kasutuselevõtt , Viljaka poolkuu ala ja neoliitiline revolutsioon , Metallide kasutuselevõtt , Viljelusmajanduse ja metallide kasutuselevõtu mõju ühiskonna arengule , Varaste tsivilisatsioonide sünd , Tsivilisatsiooni mõiste , Varaste tsivilisatsioonide tunnused ja paiknemine , Ristiusu kirik keskajal , Suur kirikulõhe , Reformatsiooni algus ja protestantliku kiriku kujunemine , M. Lutheri õpetus , Kuningareformatsioon Inglismaal , Egiptuse tsivilisatsioon , Geograafilised ja looduslikud olud ning sellest tulenenud tsivilisatsiooni eripära , Riikluse teke , valitseja võim , ühiskonna kihistumine , Feodaalkorra kujunemine , Kujunemise põhjused ja algu , Lään: benefiits , feood. Läänipüramiid ja vasalliteedisuhted , Feodaalsuhete arengu mõju kuningavõimule , Egiptuse religioon ja kultuur , Mesopotaamia tsivilisatsioon , Keskmine kiviaeg Eestis , Mesopotaamia religioon ja kultuur , Noorem kiviaeg Eestis , Hetiidid , Indoeuroopa rahvad , Hetiidi riik ja ühiskond , Hetiidi kultuur ja tehnoloogilised uuendused , Pronksiaeg Eestis , pärsia impeerium , vanem rauaaeg , foiniikia , keskmine raaaeg ja viikingiaeg , Eesti ajaloo periodiseering ja allikad , iisrael , Kreeta-Mükeene tsivilisatsioon , eestlased hilisrauaajal , sparta polis , muinaseestlaste usund , ateena polis , liivimaa ristisõja algus , kreeka panteon , eestlaste muistne vabadusvõitlus , vanakeeka kultuur , üleminek muinasajast keskaega eestis , vana kreeka Olümpiamängud. Filosoofia algus. Matemaatika. Meditsiin , Eesti haldusjaotus ja võimusuhted 13.-16. sajandil , Rooma linna ja riigi teke , Valitsemise põhijooned sh senati roll kuningriigi , vabariigi ja keisririigi perioodil , eesti keskaegsed linnad , Eesti talurahva õiguslik ja majanduslik seisund 13.-16. sajandil , rooma kultuuri tähtsus

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  20
  doc
  Ajaloo eksami punktid
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam
  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  49
  doc
  Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
  32
  docx
  10-kl ajaloo üleminekueksam
  168
  doc
  Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun