Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Maailma usundid (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis ss saab kui buda ära sureb ?
 • Mida ss Jeesus tahtis ?
 • Mis hetkest on Jeesus Jumala poeg ?
 • Kes oli mani pärija, neile allusid piiskopis, vanamd ja teatronid ?
 
Säutsu twitteris
I loeng
02.11.2012
Jaan Lahe
Usundite valik on semestriti varieeruv.
Eksam on küsimustega test, valikvastustega. 50-80 küsimust.
Üldine sissejuhatus
Mis on religiooniteadus, mis on üldiselt ja religioodi tüübid.
Religiooniteadus erladi haruna on suhtleiselt noor, alguse sai 19. sajandi keskpaika või teise poole. 1870. Aastatel luuakse esimesed õppetoolid religiooniteadustes. Eestis loodi 1919. aastal mittekristlikute usundite õpetamiseks Tartus õppetool .
Suur osa inimestets on õppinud ja bioloogiat ja lähevad edasi religiooniga.
Lahe ise uurib Rooma keisri riigi usundilugu , praegu uurib idamaise päritoluga jumalannasid, nende kultust.
Religioon ja usund on sünonüümid . Usuõpetus on kiriklik ja konfesionaalne. Religiooni sõna on tulnud kreeka keelest religio, mis on tuletatud kas 1) religare ehk siduma (inimese side jumalaga )
2) religere ehk tähelepanema või hoolima ( inimene hoolib jumalast ja paneb teda tähele).
Religioon on inimese kohustu austada jumalaid. Cultus on tulnud religiooni mõiste alla, aga pole sünonüüm. Kultus on ühe kindla jumala austamine ja uskumused selle jumalaga seoses. Teise võimalusega saab kultust kasutada ka teise küljena ehk religiooni üks külg.
Roomlaste arvates sõltub inimeste käekäi jumalata käekäigust. Pilt Rooma kultuurist on muutunud, ene arvati, et see oli külm, aga nüüd on arvamus hoopis teine.
Ristiusk on ainus tõeline religioon, kuid see on vale arusaam.
Idilolatria – kummardamine
Superstitsio – ebausk
Secta – (tuleneb ka sekt ) sekt on rühm, milles on väike pooldajaskond. Sektandid on usuhullud.
Varasel uusajal hakkab reliigo mõiste muutuma, sest eurooplaste kontaktid kipuvad laienema.
Tasmaania religioon suri välja, kuid seda on misjonäride poolt kirjeldatud. Mission aitas kaasa religiooni teaduslike uuringute tekkimiseks. 17. Sajandi teiseks pooleks toimub selline muutus, et religiooni mõistete kasutatakse kõikide usundite kohta, ka ristiusu kohta.
Religiooniteadus sai tekkida sest religiooni mõiste muutus. Religiooni teaudste üks ülesanne on vanade keelte tundma õppimine ja nendest aru saamine Nt. Mesopotaamia kiilkivi või Egiptuse heoroglüüfid.
Kiriku vandenõu teooria, piibel on suurem kui praegu, aga see on peidetud. Arvatakse, et midagi on tulnukate abil rajatud. Groosis – Lahe uurib seda.
Religiooni defineerida on araske ja sellele ei olegi üheselt mõistetavat seletust. Vanasti ei olnud sama tähendus, ta polnud nii lai ja oli konkreetselt seotud.
Üks definitsioon on sõnastatud nii, et usku jumalasse või jumalatesse. Probleem on see, keda me jumalateks nimetame . Geo Widengren oli rootsi mees, on õelnud, et religiooni olemus on jumala usk. Usk või nähtus on olemas erinevates religioonides, aga on üks osa religioonis. Usku peaks vaatama kui inimgrupi hoiakut, mingisse asja.
19.sajandi lõpul hakata tundma loodusjumalaid, esivanemate hingedele, looduslikele vaimudele. Jumala definitsioon puudub ka. Piiri on raske tõmmata jumala ja mingi loodusliku jõu vahel.
Püha – miski mis erineb argisest, tavalisest , mida peetakse võimsaks jõuks, mis võib valifisteeruda puhaku/jumala näol, on teatud paigad ja esemed, millele omistatakse ka tugevust. On püütud religiooni pühaduse kaudu defineerida. Religioonis on toodud välja kogemust, mis on pühaduse sfäär.
Pühadus on inimestele ligitõmbava aga samas ka eemale peletav.
Müstika – religioosuse tüüp, kus esiplaanil on inimese kogemus mingi ülemjõuga.
Inimeses on nähtamatu teisik ehk hing või vaim, mis võib kehast väljuba ja kohata erinevate paikade ja inimestega. Kui inimene tunneb et ta on jumalaga üks, siis on tegemist müstikaga. Kui inimene ütleb, et ta on religioosne, siis teda ka sellisena võetakse. Kui inimene käib kirikus, siis ei pruugi ta olla religioosne. Kui inimene väidab, et ei usu midagi, kuigi usub mingisse võimsasse jõudu, siis on tegi ikkagi religoosse inimesega.
Religioon on süsteem, mis koosneb erinevatest elementidest/dimensioonidest. Milleks on:
 • intellektuaalne dimensioon – pakub seletusi mis saab inimesest peale surma, mis on inimese elu mõte.
 • Emotsionaalne dimensioon – tegu tunnetega, suhe pühaga, emotsionaalsed elamused on väga tähtsad, aga ei saa ainult tunnetele põhineda.
 • Rituaalne dimensioon – religioon ei ole kunagi ainutl teooria, on ka praktika, mis väljendub religioossetest tegevusteks (palvetamine, ohverdamine , rännakud) kui tehakse neid kindlatel aegadel , siis nimetatakse seda rituaaliks
 • Eetiline/moraalne dimensioon – üldised käitumis põhimõtted, mida religioon pakub. On olemas ka konkreetsed käitumisnormid, esinevad käskude või keeldude kujul. Nt kümme käsku, koraal.
 • Sotsiaalne dimensioon – moodustame ühiskonna, oleme seotud religiooniga ja oleme seotud nende mõlemaga samal ajal. Nt hõim, kes jälgib ühte religiooni, aga kuuluvad samas ka hõimu liikmeks
  Kõik dimensioonid on olulised, mida peab jälgima.
  Religioonide liigitamine
 • Usundite jaotamien geograafilisel printsiibil (Aafrika, Austraalia jne, mis jaotatakse täpsemalt nt Lähi -Ida jne) ühes ja samas piirkonnas võivad kõrvuti esineda usundid.
 • Kultuuri järgi – kultuurrahvas olid need, kelle oli kiri, teised liigitati primitiivsete rahvaste hulka, ka ilma kultuurita rahvad . Traditsionaalsed kultuurid, kus suuline pärimus on oluline, kasutatakse veel põlisrahvad või põliskultuurid, ka loodusrahvad . Vastandatakse kõrgkultuuri , kelle on oma kiri olemas.
 • Kas on religioossed tekstid või mitte – kaanon ehk kindlaks määratud pühade tekstide kogumik. Võib olla ka nii, et on religioossed tekstid olemas, aga ei ole nende kogu määratud.
 • Levik ulatuse järgi – 1) rahvuslikud ehk eetilised usundid – algul olid hõimus, aga võivad olla üle maailma. Sinna sünnitakse, mitte ei saada. 2) universaalsed ehk kosmopoliitsed usundid – järglaskond kuulub erinevate taustadega inimkond , ei pea sündima vaid saadakse.
 • Personaalne rajaja või mitte – enamsti on ajaloolised isikud, kuid vaieldakse selle üle, milline on roll selle tekkimise üle. Kristlus ja butism on teada personaalne rajaja, tavaliselt kuulsad inimesed maalisid neid. Kuid judismis ei saa määrata kindlat rajajat. Islam ...
 • Jumala kujutluse järgi – teistlikud on kujundid , kus jumala olemused on... sinan alla kuuluvad 1) monoteistlikud (ühe jumala uskumine ) 2) poloteism (mitme jumala uskumine). On välja mõeldud ka mitteteistlikud, see on see, kui ei usuta midagi. Henoteism on levinuim religiooni vorm ( juutlus ...) maailm on inglite loodud, mitte jumala või inimest. Poloteism on arvatavsti vanem ja sellest on välja kujunenud monoteist.
  Religioone tasub uurida, sest religioon on kultuuri osa ja on mänginud ja mängib ka pragu suurt rolli. Ta mõjutab ka üksikisiku tasnadil inimese otsuseid käitumist ja ka kui me puutume kokku erinevate religioonide võiks me ka neid tunda. Neljas põhjus on see, et religiooni teaudse üks eesmärk on kasvata inimeses mõistmist religiooni suhtes ja ka sallivust religiooni suhtes.
  Muinas-Egiptuse usund
  ISE PEAB JUURDE LUGEMA
  Egiptuse näol on tegu teise tsivillisatsiooniga Mesopotaamia järel. 4 aasta tuhat eKr sündi on pärit esimesed tekstid. Egiptus jagunes erinevateks maakondadeks ja keskuseks oli linn. Noome oli 40-42 (erinevad maakonnad oma keskustega). Noomid ühineisd, tekkisid kaks moodustist Alam-Egiptus ja Ülem-Egiptus (lõunas). 3000 eKr mõlemad liitusid ühtseks riigiks, Egiptuse kuningriik , oluline linn oli Memfis.
  Egiptuse usund oli poloteistlik usund, temas oli väga oluline roll kultuses ja praktilistel toimingutel. Kultuse olemuse poolest ei erine ka Kreeka-Rooma religioonidest. Egiptuse religiooni võib jagada kolme valdkond :
 • jumalate kultus – ühel jumalal palju erinevaid ilmumis vorme, kui jumalat kujutatai ette inimeste sarnastena, siis selle kõrval oli looma või linnu kujuline ilmumisvorm, ka kunstis kujutataud neid looma kujudena. Jumala on inimese keha ja looma pea, mis võis viidata eelajaloolistel aegadel, et jumalad on looma kujulised . Jumalad seotud erinevate loodusnähtustega ja erinevate inimvaldkondadega. Jumalate paar taevajumalanna Nut (naine) ja maajumal Geb (mees). Ühe müüdi kohaselt olid nad tihedasti liitunud, siis tuli Šu, kes eraldas nad. Nende abielust sündisid päike, kuu ja tähed. Päikesejumal on olnud oluline, kelleks on Atum , kes kehastas loojuvat päikest, keda nimetati väsinuks päikeseks, teda kujutati kas inimesena või maona , võis ilmuda Skarabeususena ehk sõnnikumardikana. Atumi kultusekeskus oli Heliopolis ehk päikeselinn. Seal linnas austati Atumit, tekkis ka õpetus selle kohta, kuidas on tekkinud maa ja jumalad ehk kosmo-teoloonilised süsteemid. Maailma tekkimine oli selline, et oli olemas ürgne veekogu, kust kerkis esile Atum ja temast tekkisid kaks suurt juamalat Šu ja Tefnut (naine) niiskuse jumalanna, neil sündisid lapsed Nut ja Geb. Teine oluline päikesejumalanna oli Ra, kultusekekskus asus ka Heliopolises, kultuse sündmuseks oli obelisk ehk päikese kiirgus. Ra ja Atum sulasid kokku sellest tuli Atum-Ra. Ra olevat inimese looja, kes loonud esimese oma pisaratest. Tema maailmas valitses kord ehk Maat (nt. päeva ja öö vaheldumine) ehk korra jumalannna, sümboliks jaanalinnu sulg . Taevajumal Horos ehk kaugelkaugel asuv, kujutatai pistriku kujulisena, kaks silma üks on päike, teine kuu. Kuujumal Thot tunti ka tarkuse jumalana, oli ka tekstide ja seaduste jumal. Egiptuse kunstis on kujuattau kirjutajat väga palju. Tema kultusepaik asus Hermopolis. Kui ürgookeanis kerkis üles maalapike, siis lendaskohale lind Thot ja munes muna, kust tuli välja jumal ja lõi maailma. Orfikute liik hoidis saladusi, oli orfikute religioon. Viljakusega on seotud jumalanna Isis , lehmapeaga naine, Horose ema, ka tema mees on tuntud, kelleks oli Osiris , kes oli surematuse alus. Isis oli ka emaduse kaitsja. Amon ehk nähtamatu ehk varjatud, oli ka viljakuse jumla, kultuselinn oli Teeba , ta olevat nähtamatu ja kõikjal viibiv jumal. Tal on ka loomakehastused, jäär. Tekib Amon-Ra.
  Hathor meenutas Isist, on armatuse ja tantsujumalanna. Tekkis kujutas, et on olemas 7 Hathori , mis määravad inimese saatust. Sõjajumal Month , kes oli kullikujuline. Ptah oli kunstnike ja käsitööliste kaitse jumal, oli Memphises. Hakati kehtestama Atoni kultust, kujutatai päikesekettana, kellel on käed, mis jagavad elavatele olenditele küllust. Valitseja, kes selle kultuse kehtestas oli Amenhotep IV ehk Ehnaton . Peajumalad Egiptuses vahetusid 1) Vana riik - Horos, Ra ja Ptah 2) I vaheperiood – Atum 3) keskmise riigi ajal – Amon-Ra, jääb lõpuni.
  Ohverdati loomi ja seda võis teha ianult kuningas ehk vaarao. Ta telegeeris selle õiguse ka preestritele, kus pärandati seda edasi poegadele. Tõi sisse ka eeliseid , sest annetati palju. Ja ka kohustusi: jääkülma veega pesemine ja karvade maha ajamine . Preester ei tohtinud surnut puudutada, see tegi mustaks.
  Olid pühad, templi rajamise pühad, uusaasta püha.
  2) kuningate kultus -
  3) surnute kultus -
  9.november 2.loeng
  Loengut peab: Marti Kalda
  Hinduism
  Indias pole probleemiks teiste usukude olemasolu. Oleneb milline on valitsev religioon. Indias pole ususõdasid olnud. Arvestatakse teistega .
  Riik või kirik peavad olemas koos või lahus? Indias pole see probleemiks. Põimitud mõlemad. Indias ainukesena riigi astroloog . Nt mõni seadus võetakse vastu öösel, kuna see on astroloogiliselt õige.
  2001a. 81% indusid, 13% moslemeid, 2% shikke, 0,8% budisme (pole ka india enda busismid), 0,4% jainsitlik..
  Enamustes osariikides 92, on piirkondi kus on moslemeid enamuses . Indias on endiselt metslasi. Suured kogukonnad algjuute jne.
  Hinduism- sellist asja pole olemas. See kõik millest aru ei saada, selle pandi kokku ja üks nimi. Tegemist on erinevate religioonidega millel on ühine nimetaja. Etlinine ja ühiskondlik.
  Ühisjooned : hinduks saab ainult sündida, kasti kuuluvus. Kasti süsteem: varna-värvus: aarialased-grupp rahvaid, kes tungisid indiasse jne, vallutasid rahvad. Aaria ühiskonnas oli endas juba kihistus olemas: 3 astmed : brähmana- preestrid , ksatriya- sõdalased , vis-ülejäänud rahvas. Südra-ülejäänud inimesed, kes võesti. Ülejäänudst said kastikud, kes jäid kastist välja , nad ei mahutunud sina. Kujutatud oli inimene- kelle kehaosadest tehti kasti osad.. suust oli preestrid, kätest sõdalased jne. Preestrid oli kõige kõrgemad.
  Tänapäeval kasutatakse OBC-teised mahajäänud kastitud, OBT-teised mahajäänud hõimud – neid on 68% elanikkonnast. Kastitutele on räägitud 20a. on neile räägitud et nad ei tohi samas linnas teistega olla jne.. diskrimineerimine on nahavärvi alusel. Kastitud valivad ikka kasti inimesed. Väga väike grupp neid, kes on kõrgemad ja rikkad. On ka alakastid – jäti. Olemas ühiskondlikud ja religioossedkohustused.
  Hinduismi õpetus= dharma
  Sisulised vormid: eristab teistes 1) vedade kirjandus austus- püha hindude jaoks; pole üks konkreetne tekst ta pole, pigem kirjandus.Üksteise see olevate tekstide hulk. Nad on kõik üksteisega sõltuvad ja täiendavad üksteist. On vedad 4tk (Rg, Atharva, Yajur, Säma)- proosas , värsis jne. Teine kihistus: brähmana/aranyaka- eelmisi tekste üle seletavad ja kommenteerivad. Preester=jumal. Kolmas kihistis: uyamisad- kõige filosoofiline kirjandus. Neid tuleb veel, aga esimesed kõige vanemad ja olulisemad.
  Oluline idee: absaluut on kõikjal! Lendleb meie vahel. Brahman - kõikjal..
  Ahimsä-vägivallatus, loomade ohverdamine on mõtetu, selleni on jõutud. Näide: Naaber mängib kõvasti muusikat öösel, mida teha: a) lasen ukse kella, ähvardan. b) ei tee midagi, c) mõtlen et löön maha, d) võtan relva ja lasen maha. Hindude ja budistide jaoks on mõte ja tegu samavõrdne. Karman - busism on selle laenanud, iga meie mõte ja tegu jätavad meile jälje. Elude ringkäik. Ei ole oluline teha head, vaid karman peab olema nullis. Ka liiga palju head teha, on ka viga. On ükskõiksus, aga vihata ka ei tohi. Nad üritavad mitte mõelda ja suhelda.
  Äsrama- eluetappide süsteem, et vanematest lahti saada. Esimesed 25.a sa õpid jne, edasi 25a. on sul maja jne, hankida palju lapsi ja raha, ülejäänud 25a. lähed ära, jätad kõik maha. Sööd juurikaid,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Maailma usundid #1 Maailma usundid #2 Maailma usundid #3 Maailma usundid #4 Maailma usundid #5 Maailma usundid #6 Maailma usundid #7 Maailma usundid #8 Maailma usundid #9 Maailma usundid #10 Maailma usundid #11 Maailma usundid #12 Maailma usundid #13 Maailma usundid #14 Maailma usundid #15 Maailma usundid #16 Maailma usundid #17 Maailma usundid #18 Maailma usundid #19 Maailma usundid #20 Maailma usundid #21 Maailma usundid #22 Maailma usundid #23 Maailma usundid #24 Maailma usundid #25 Maailma usundid #26 Maailma usundid #27 Maailma usundid #28
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-04-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kadri Mekk Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kõikide loengute konspektid.
  Induis , budis , kristlus , soome-ugri rahvad

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  26
  pdf
  Maailma usundid
  39
  docx
  Maailmavaated ja usundid
  30
  docx
  Maailma usundid
  12
  doc
  Maailma usundid
  27
  docx
  Maailma usundid
  32
  doc
  Maailma usundid
  35
  docx
  Üldine usundilugu
  7
  docx
  10 maailma usundi lühiülevaade

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun