Otsingule "inimeseks" leiti 964 faili

inimeseks on BUDHHA. Tema otsis vastust küsimusele „Miks inimesed kannatavad?“. Budism jaguneb: 1) hinajaana vool (lõunapoolne budism) 2) mahajaana vool (põhjapoolne budism)
1
doc

Inimeseks olemise raske kohustus

Kivi romaani "Seitse venda" põhjal) Selleks, et olla täisväärtuslik inimene ,peab kuuluma ühiskonda, võtma omaks selle reeglid, arvestama teistega ja vastutama oma tegude eest. Aga kuidas seda kõike saavutada? Kuidas tulla toime kiirelt muutuvas maailmas, kui mõistus ütleb üht ,süda aga ihkab teist? V...

Kirjandus - Keskkool
53 allalaadimist
3
doc

Keda peetakse tänapäeval edukaks inimeseks

Keda peetakse tänapäeval edukaks inimeseks ? Tänapäeva maailmas mõtlevad paljud meist selle peale, kuidas edukas olla. Igaüks meist võib edukaks saada, kuid me kõik oleme väga erinevad ja mõtleme erinevalt ning sellepärast tähendab meie kõigi jaoks edukaks inimeseks olemine midagi teistsugust. Igaüks saab olla iseenda definitsiooni järgi edukas, kui me seame endale eesmärke, mille poole püüelda, järel...

Majandus - Keskkool
116 allalaadimist
1
odt

Mis on inimeseks olemise tähendus

Mis on inimeseks olemise tähendus? Inimese eksistents on objektiivselt põhjendamatu, siiani. Inimese, nagu muude organismide, peamiseks eesmärgiks on areneda ja paljuneda. Inimesed kui indiviidid on selle kohustuse kandjad ­ kohanduda ja vastavalt tingimustele areneda. Inimkonna väljasuremise vältimiseks on tekkinud inimestele töö, meelelahutus, kunst jm. hingeelu puudutavad nähtus...

Filosoofia - Keskkool
29 allalaadimist
3
doc

Keda peetakse tänapäeval edukaks inimeseks

Kuna tänapäeva inimeste mõttemaailm, tegevusala kui ka teadmised on erinevad, mõistame me ka edukust erinevalt. Omades kindlat eesmärki on edukaks saamine tunduvalt reaalsem, kui sellest lihtsalt unistades. Enda jaoks püstitatud eesmärgid on inimestel erinevaid, kuid nende ülesanne kõigil on üks ­ motivee...

Majandus - Keskkool
25 allalaadimist
1
doc

Ă•ppimine teeb inimeseks

Õppimine teeb inimeseks Inimese elutee on tohutult pikk, kui võrrelda seda teadmiste hulgaga, mida elu jooksul omandatakse, teisest küljest aga jällegi lühike, võrreldes seda teadmiste hulgaga, mis jääb meil omandamata. Seepärast peame elus tegema otsuseid ja otsustama, millised neist tulevad meile kasuks ja millised mitte. Kuidas aga selliseid otsuseid langetada? Kas õppimine t...

Kirjandus - Keskkool
85 allalaadimist
2
docx

Kirjand - Ă•ppimine teb inimeseks

Õppimine teeb inimeseks Inimese elutee on nagu üks suur kaar, mis algab sünniga ja lõppeb surmaga. Elutee võib meil olla pikk, kui võrrelda seda teadmiste hulgaga, mida tuleb elu jooksul omandada, või lühike, kuna palju jääb siiski omandamata. Seepärast peame elus otsustama, millised neist tulevad kasuks ja millised mitte. Inimese esimesed eluperioodid on imiku ja ma...

Kirjandus - Keskkool
15 allalaadimist
4
doc

Keda peetakse tänapäeval edukaks inimeseks ?

Mailen Remmelg mailen.remmelg@gmail.com Keda peetakse tänapäeval edukaks inimeseks ? Mida üldse tähendab mõiste ,,edukas"? Kas see tähendab, et sa oled eluga hakkama saanud, on sul palju raha või hoopis midagi muud? Edukus on suhteline mõiste. Kuid miks on mõn...

Majandus - Keskkool
7 allalaadimist
8
pptx

Ilusaks inimeseks

juuli 1979 1997. aastal lõpetas Tallinna Reaalkooli 1997-2004 õppis Tallinna Pedagoogikaülikoolis Ajalehe Sirp kirjandus-ja tegevtoimetaja Märtsis 2007-2008 oli Eesti Instituudi juhataja Soomes LUULEKOGU "ILUSAKS INIMESEKS"...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

„Jätkusuutlikuks inimeseks kasvamine“

1 ,,Jätkusuutlikuks inimeseks kasvamine" Meelika Tamberg Keskkonnaprobleemid on seotud inimeste väärtushinnangute, teadlikkuse, moraali ja tahtega nende probleemidega tegeleda. Kõikidele haridustasanditele tuleb pakkuda keskkonnahari...

Keskkond - Tallinna Ăślikool
11 allalaadimist
2
doc

10. klassis kirjanduse osalised mõisted

keeles renaissance 'taassünd') nimetatakse keskajale järgnevat, antiigist ja loodusest tiivustatud vaimuliikumist eelkõige LääneEuroopas(Itaalias) XIVXVI sajandil. Kunst: peamine huviobjekt antiikkultuur Kirjandus:filosoofid, kunstnikud, k...

Eesti keel - Keskkool
12 allalaadimist
2
doc

Kas nägemispuue on võimalus või takistus?

Kas nägemispuue on võimalus või takistus? Nägemisvõimetuse mõistet kasutatakse nägemisega seotud oskuste, nagu lugemine, liikumine, igapäevaelu oskused ja ametioskused, mõõtmisel. Nägemispuue võib olla kaasasündinud või haiguse tagajärgel tekkinud. Nägemispuue haarab nägemisorganit kui tervikut ja kirjeldab nägemisorgani funktsioone, näiteks nägemisteravuse, vaatevälja, binokulaarse nägemise, värvitaju...

Sotisaal - Keskkool
6 allalaadimist
16
docx

KULTUURI ARUSAAMAD INIMLOOMUSEST, -TEGEVUSEST JA –SUHETEST

Inimeseks olemine ei ole ainult füüsiline vaid ka kultuuriline süsteem, mida on näidanud meile ka ajalugu. Näiteks õigustati orjandust ühiskonnas selle kaudu, et orje ei peetudki inimeseks. Etnilistes ja religioossetes konfliktides mõistetakse "muu" all neid, keda ei defineerita kui inimesi. Ka inimestena määratletute hulgas esineb variante. Mõnes ühiskonnas peetakse inimest põhiliselt kurjaks, teises aga põhiliselt heaks, ja osades...

Kultuurikeskkond ja selle mõju... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
8
docx

AUTISM JA MINA

Viie aastaselt olin juba üli jutukas tüdrukuke. Rääkisin huvitavalt ja ladusalt muinasjutte ja fakte elust enesest. Aga ma ei olnud, ja siiani ei ole valmis kõikide inimestega suhtlema. Olen oma käitumiselt kummaline, mis teeb mind minu arust üsna põnevaks ja ainulaadseks inimeseks maamuna peal üleüldse. Regressive autismispektri häire Autismiga sarnane, ainult, et laps areneb normaalselt kuni 18-24 elukuuni, siis hakkab vaimne taandareng.. Seda esineb umbes 20 kuni 30 protsenti laste autismist. Õnneks minu arengus sellist ei olnud, et järsku peale18-24 elukuud hakkab taandareng. nbvjhvjhvkv Pervasiivne arenguhäire -teisiti täpsustamata Lapsel on mõni autistlikud tunnused, kuid mis ei vasta täielikult kritee...

Pedagoogika -
9 allalaadimist
2
docx

Kasvatus ja haridus inimese kujunemises

Isiksuse kujunemine on pikk protsess, mille peamisteks mõjuriteks on perekond ja kasvatamine. Suurt tähtsust selles protsessis omab ka haridus. Kui kujutleda, et inimese isiksuse tekkimine ja arenemine on nagu maja ehitamine, siis kasvatamine oleks selle maja vundament, haridus oleks maja seinadeks ning keskkond: kool, sõbrad, linn, riik jne, - o...

Filosoofia -
3 allalaadimist
4
docx

Töö on lahutamatu osa elust

Viivi Luik on selle teemal kirjutanud arvamusartikli Postimehes. Tema poolt väljatoodud argumendid on väga huvitavad ja toon esile kõige tähtsamad. Viivi Luik oli toonud välja, et üks inimeseks olemise põhjuseid on töö. See väide on väga õige, sest inimesed on loodud töö tegemiseks. Enamik ei tea millega peale hakata, kui jäädakse tööst ilma või ei võeta tööle. Nii võib kasvada kuritegu piirkondades, sest tihedamini noortel pole millegagi tegeleda. Šveitsis taheti rakendada kodanikupalk, kuid šveitslased ei soovinud seda. Inimene peab tegema tööd, et ühiskonnale mitte koormaks olla. Enne õppima asumist on vaj...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
3
pdf

Kuidas hoida armastust elus ?

Ivika Puust 11E Kuidas hoida armastust elus? Mis on armastus? Lugematu arv kirjanikke ja ühiskonnas tuntud inimesi on andnud armastusele oma definitsiooni - arvukate mõtteterade näol võib leid...

Perekonna õpetus - Keskkool
2 allalaadimist
7
doc

Hitleri abilised

abiks.pri.ee Sissejuhatus Ilma Hitlerita on Kolmas Reich mõeldamatu. Enda ümber kurjust koondanud meheta lakkas riik olemast. Riigi mõrtsukalik eksistents sõltus ainuüksi Hitlerist, kelleta seni kehtinud institutsioon surmalaevaks muutus. Diktaator sõltus omakorda paljudest end täielikult tem...

Ajalugu - Põhikool
28 allalaadimist
2
doc

Retsensioon "Meedia roll tänapäeva maailmas"

Retsensioon Lühitutvustus Käesoleva kirjatöö ,,Meedia roll tänapäeva maailmas" on arutletud nn. Neljanda võimu, meeda plussida ja miinuste üle ja toodud välja tema põhjused ning tegelik tähtsus ühiskonna kooshoidmisel. Sisu analüüs Esimese asjana jääb silma, kuidas autor on kirjeldanud meedia funktsiooni. Autori arvamuse kohaselt tingib meedia tormilise arengu see, et in...

Väljendusoskus - Tallinna Tehnikaülikool
266 allalaadimist
2
doc

Modernismi mõisted

1 modernism- uuenduslikkust taotlev kirjandusvoolude ühisnimetus tekke eeldus- tööstusrevolutsioon Euroopas ja urbaniseerumine 2 dekadentism- vastuolulist üleminekumeeleolu kajastav liikumine kultuurimaailmas 3 estetism- arusaam, et kunsti eesmärk on temas eneses; aluseks on kunsti sõltumatuse idee ja ilu idee; realismi ja naturalismi vastukaaluks 4 sisemonoloog- e sisekõne: mina...

Eesti keel - Keskkool
340 allalaadimist
61
doc

EkspertsĂĽsteem erialase spetsialiseerumise valimiseks

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFORMAATIKAINSTITUUT Ekspertsüsteem erialase spetsialiseerumise valimiseks Projekt / iseseisev töö aines 'Ekspertsüsteemid ­ projekt' (IDX5702) Koostaja: Eero Ringmäe Õpperühm: LAP62 Matrik...

EkspertsĂĽsteemid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
18 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !