Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"terminite" - 292 õppematerjali

terminite - punajutlus, ilmalik leer jms - kasutamist ateistliku propaganda poolt.
thumbnail
4
doc

Diskmatt terminid

Diskmatt terminid Lausearvutus Disjunktsioon: liitlause on tõene, kui vähemalt üks osalause on tõene Ekvivalents: liitlause on tõene, kui osalaused on sarnased Implikatsioon: liitlause on tõene, kui esimene muutuja on väär või teine muutuja on tõene Inversioon: eitus Ja-tehe: konjunktsioon Konjunktsioon: liitlause on tõene, kui mõlemad osalaused on tõesed Lause: iga lause, mille puhul saab rääkida tema vastavusest tegelikkusele (millel on tõeväärtus) Olemasolu kvantor: näitab, et predikaat kehtib oma määramispiirkonna vähemalt ühe muutujate puhul Predikaat: lause, mis sisaldab ühte või enamat muutujat Samaselt tõene predikaat: predikaat, mis kehtib kogu määramispiirkonnas Samaselt väär predikaat: predikaat, mis ei kehti kusagil määramispiirkonnas Tautoloogia: samaselt tõene lause Täidetav predikaat: predikaat, mis on tõene osas oma määramispiirkonnas Üldsuse kvantor: näitab, et predikaat kehtib oma m...

Matemaatika → Diskreetne matemaatika
63 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Emaplaadi terminite sõnastik inglise keeles

Motherboard - the principle printed circuit board assembly in a computer; includes core logic (chipset), interface sockets and/or slots, and input/output (I/O) ports. Printed circuit board (PCB) - a thin, laminated sheet composed of a series of epoxy resin and copper layers and etched electronic circuits (signal, ground and power) Chipset (or core logic) - two or more integrated circuits which control the interfaces between the system processor, RAM, I/O devises, and adapter cards. Processor slot/socket - the slot or socket used to mount the system processor on the motherboard AGP - Accelerated Graphics Port - a high speed interface for video cards; runs at 1X (66MHz), 2X (133MHz), or 4X (266MHz). PCI - Peripheral Component Interconnect - a high speed interface for video cards, sound cards, network interface cards, and modems; runs at 33MHz. ISA - Industry Standard Architecture - a relatively low speed interface primarily used for sound...

Tehnoloogia → Arvutitund
1 allalaadimist
thumbnail
8
odt

Majandus analüüsisõnastik, mõisted

tegelik majandus, majapidamine ehk majandamine; 2.majandusteaduse haru vertikaalanalüüs, püstanalüüs ­ aruande analüüs, mille puhul arvutustega liigutakse tabeli veerge pidi alla või üles nagu nt kasumiaruande kulukirjete osatähtsuse arvutamisel kulude üldsummast (vertical analysis) *Majandusanalüüsi sõnastik on koostatud Pärnu Finantskonverentsi osalejate jaoks ja trükitud konverentsi materjalides 2008 Mõistete sõnastiku koostamise aluseks on võetud eestikeelsete terminite selgituse olemasolu ja võimalusel lisatud inglisekeelne. Eestikeelne termini puudumisel on kasutatud inglisekeelset terminit.

Majandus → Majandusanalüüs
21 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Logistika lühendid ja tähendused

LÜHENDITE LOETELU 3PL​ - kolmanda poole logistika (​third party logistics​) või kolmanda poole logistikateenuste osutaja, kasutatakse ka lühendit TPL 4PL​ - neljanda poole logistika (​fourth party logistics​) või neljanda poole logistikateenuste osutaja, kasutatakse ka lühendit FPL Auto-ID​ - automaatne andmetuvastus (​auto identification)​ BPR​ - äriprotsesside ümberkujundamine (​business process reengeneering)​ CAD​ - raalprojekteerimine (​computer aided design​) CAM​ - raalijuhtimisega tootmine (​computer aided manufacturing​) CIM​ - raalintegreeritud projekteerimine ja tootmine (​computer integrated manufacturing​) CL​ - täiskonteinerisaadetis (​container load​). Kasutatakse ka lühendit FCL. COFC​ - konteiner raudtee platvormivagunil - kombineeritud transpordi meetod (​container on flatcar​) CPC​ - koostöös tooteandmete haldamine (​collaborative product commerce​) CPFR​ - koostöös plaanimine, prognoosimine ja varude täi...

Logistika → Logistika
6 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kordamisküsimused terminite ja raku kohta

Kordamisküsimused terminite ja raku kohta: 1.Ülesanne – Ühenda paarid. Kraniaalne - peapoolne Kaudaalne - sabapoolne Dorsaalne - selgmine Ventraalne - kõhtmine Mediaalne - keskmine Lateraalne - külgmine Proksimaalne - kehale lähedal asetsev Distaalne - kehast kaugemal asetsev Radiaalne - kodarluumine Ulnaarne - küünarluumine Palmaarne - pihkmine Tibiaalne - sääreluumine Fibulaarne - pindluumine Plantaarne - taldmine Abduktsioon - eemaldamine Aduktsioon - lähendamine Ekstensioon - sirutamine Fleksioon - painutamine Rotatsioon - pöörlemine Supinatsioon - väljapööramine Pronatsioon - sissepööramine Tsirkumduktsioon - koonusliikumine 1. Nimeta 2 raku peamist osa! rakutuum (reguleerib kõiki rakus toimuvaid protsesse) ja tsütoplasma (võimaldab hormoonidel liikuda) 2. Mis on rakumembraani põhilised osad? Rakumembraan koosneb peamiselt valkudest ja lipiididest. 3. Nimeta 3 rakumembraani ...

Bioloogia → Bioloogia
2 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Sissejuhatus materjaliõpetusse

lugemine saab alguse aabitsast ja A-tähest. Kiudude omadused on määratletud nende füüsikalise struktuuri, keemilise koostise ja molekulide ehitusega. Kanga omadused sõltuvad komponentidest, millest ta koosneb. Üldandmed tekstiilkiududest Selleks, et mõista, mis on tekstiilid ja edaspidi aru saada materjaliõpetuse erialase terminoloogia baasmõistetest, on tutvumiseks ära toodud järgmised tekstiilkiududega seotud terminite seletused: Tekstiil - algselt omistati terminit ainult kootud kangastele, tänapäeval peetakse tekstiili all silmas piisavalt elastset ja paindlikku materjali, mis on valmistatud peentest ribadest, polümeeridest, kiududest, lõngadest, kangast või toodetest, mis on valmistatud ribadest, kiududest, lõngadest või kangast. Tekstiiltooted - ainult tekstiilkiududest valmistatud (olenemata kasutatud segamis- või sidumisviisist) töötlemata

Materjaliteadus → Materjaliõpetus
76 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Optika

Lainepikkus-lähim teekond samas võnkefaasis oleva kahe punkti vahel Monokromaatne valgus-sama lainepikkusega valguslainetest Laine periood T-aeg, mille jooksul valguse läbib ühe lainepikkuse Laine sagedus f-valguslaine täisvõngete arv ajaühikus Laine faas-määrab laine võnkeseisundi antud ajahetkel(siinusfunktsiooni argument) Lainefront-pind või joon, mis eraldab keskkonna, kuhu laine pole veel sattunud, keskkonnast, mille laine on läbinud Difraktsioon-lainete paindumine tõkete taha Interferents-lainete liitumine, mille tulemusel lained kas nõrgendavad või tugevdavad teineteist Koherentsed valgusallikad-valgusallikad, mille võnkesagedused on võrdsed ja faaside vahe jääv. Koherentsed lained-lained, mille võnkesagedus on võrdne ja faaside vahe jääv Valguskiir ­ valguse levimise suunda näitav joon Valguse sirgjoonelise levimise seadus ­ valgus levib ühtlases keskkonnas sirgjoonelilselt Murdumine-laine levimissuuna muutumine Murdumisseadus- ...

Füüsika → Füüsika
15 allalaadimist
thumbnail
36
docx

Arengupsühholoogia konspekt

ARENGUPSÜHHOLOOGIA 1. Arengupsühholoogia kui psühholoogia haru 1.1. Mõisted, aine 1.2. Koht teaduste süsteemis 1.3. Uurimismeetodid 2. Arengutegurid 2.1. Pärilikkus 2.2. Keskkond 3. Arenguteooriad. 4. Kreatsioon vs evolutsioon 5. Arengu periodiseerimine 6. Ülevaade arenguperioodidest 6.1. Sünnieelne areng 6.2. Areng imikueas 6.3. Areng väikelapseeas 6.3. 1.Kõne ja keele areng 6.4. Koolieeliku areng 6.4.1. Mänguteooriad 6.5. Areng nooremas koolieas 6.6. Areng noorukieas 6.6.1. Murdeiga 6.6.2. Käitumishäired, käitumisgeneetika 6.7. Täiskasvanuiga 6.7.1. Areng varases täiskasvanueas 6.7.2. Areng keskmises täiskasvanueas 6.7.3. Areng vanemas täiskasvanueas -eksam (kirjalik test ja suuline vastamine) -referaat, seminariettekanne 1 1. ARENGUPSÜHHOLOOGIA kui psühholoogia haru. Uurib psüühika, käitumise ja inimsuhete muutumise iseärasusi fülogeneesis, ontogeneesis ja kultuurilises arengus. Fülogenees- inimese evolutsiooniline areng. Fülo...

Psühholoogia → Üldaine arengupsühholoogia
327 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Phonetics Glossary Homework

CITATION FORM The citation form of the lexeme is the form that is employed to refer to the lexeme; it is also the form that is used for the alphabetical listing of lexemes in a conventional dictionary. In English, the citation form of a noun is the singular: e.g., mouse rather than mice. For multi-word lexemes which contain possessive adjectives or reflexive pronouns, the citation form uses a form of the indefinite pronoun one: e.g., do one's best, perjure oneself. In many languages, the citation form of a verb is the infinitive: French aller, German gehen, Spanish ir. In English it usually is the full infinitive (to go) although alphabetized without 'to' (go); the present tense is used for some defective verbs (shall, can, and must have only the one form). In Latin, Ancient Greek, and Modern Greek (which has no infinitive), however, the first person singular present tense is normally used, though occasionally the infinitive may also ...

Keeled → Inglise keele foneetika ja...
5 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Jean Rouch, Moi un Noir

Jean Rouch Moi, un noir Lühiuurimus 2011 Sisukord Sisukord...................................................................................................................................... 2 Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1. Jean Rouch ja antropoloogia, lühike elulugu.......................................................................... 4 2. Rouch ja film..........................................................................................................................6 2.1 La Nouvelle Vague........................................................................................................... 6 2.2 Cinéma vérité, jagatud antropoloogia ja etnofiktsioon..................................................... 7 3. Moi, un noir.................................................................

Antropoloogia → Visuaalne antropoloogia
24 allalaadimist
thumbnail
4
docx

2 KT loogika – süllogismid

termini mahu iga elemendi kohta. EELDUSTE REEGLID 1. Ei tohi olla kaks eitavat eeldust – puuduvad ühised elemendid 2. Kui üks eeldus on eitav, peab ka lõppjäreldus eitav olema 3. Ei tohi olla kaks osalist eeldust. 4. Kui üks eeldus on osaline väide, siis peab ka lõppjäreldus olema osaline väide. 5. Kahe üldise eelduse korral võib järeldus olla osaline väide vaid siis, kui on tagatud, et terminite mahud pole tühjad. FIGUURID I figuur: suurem eeldus – üldine väide Väiksem eeldus – jaatav väide II figuur: suurem eeldus – üldine väide Üks eeldustest on eitav väide, seega on ka järeldus eitav III figuur: väiksem eeldus – jaatav väide Järeldus on osajaatav või osaeitav väide IV figuur: osaline järeldus Lahendatud süllogism: entümeem ja epiheireem Subjekt – kes Subjekti omadus – predikaat –milline?

Filosoofia → Loogika
46 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Oskussõnastiku „Müügi- ja turundussõnastik“ retsensioon

eestikeelsed vasted. Sõnaraamatul on lisaregister ­ eesti-inglise ja eesti-prantsuse indeks. Need ei moodusta küll päris omaette sõnastikku, kuid on mõeldud, et abistada inglise või prantsuse sõna leidmisel inglise-eesti ja prantsuse-eesti põhiosast. Sõnastik on ülesehituselt makrostruktuurne, lihttähestikulises järjekorras. Sõnastik on jagatud kahte ossa: esimene pool on inglise-eesti suunaga, teine pool prantsuse-eesti omaga. Sõnastikku kuulub ligi 7000 märksõna ja väljendit. Terminite arv selgub sõnastiku eessõnas. ,,Müügi- ja turundussõnastik" on tõlkepõhine tõlkesõnastik, sest sisaldab loetelu mitme eriala võõrkeelseist termineist koos vastetega eesti keeles. Sõnastiku on koostanud tõlkijad Ivika Arumäe, kes vastutab ingliskeelse poole eest, ning Liina Paroll, kes vastutab prantsuskeelse poole eest. Toimetaja on Lea Noorma, tehniline toimetaja Tea Vassiljeva ning kaane on kujundanud Kalev Tomingas.

Majandus → Turundus
6 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Oskuskeelekorralduse eksami kordamisküsimused

b) vähem liitsõnalembestele keeltele, nt eesti c) terminid on püsiva koosseisuga sõnaühendid, nt alla laadima d) sõnade ühendamisel ei teki uued sõnad, vaid terminid · sõnamoodustus - tulemus on uus sõnavaraüksus a) keelendihange = sõnamoodustus + laen + tehisloome; kasutatakse olemasolevaid tüvesid b) sõnade liitmine ­ oskussõnade loomise seisukohalt ammendamatu moodus, tavaline eesti k. Probleemid: kas nimetavaline või omastavaline liitmine? 3-osaliste terminite kokku-lahkukirjutamine, omadus- ja nimisõna liitmine, liitmise jrk. c) sõnade tuletamine ­ tuletusliited võimaldavad moodustada sarju, tuletuspesa ühe verbitüve ümber, üle tuletada ei tohi ega liiteid kuhjata, eesti keeles võõrtüvi+omaliide, nt botaaniline d) pöörd- ehk tagasituletus e) otse- ehk nulltuletus ­ konversiooniga saadakse noomenist lihtsal teel verb (nt kloonima), püütakse vältida eerima-liiteid kahemõttelisuse ohu tõttu.

Eesti keel → Eesti keel
10 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Tekstiliigid

karistuse määramisel võetakse arvesse) • Konkreetsuse vältimine (mitmesugused vabandatavad põhjused, tervislikel põhjustel) • Teonimede rohke kasutamine (postisaadetiste laialikandmine) • Standardväljendid (tunnistada kehtetuks; annab vastutuse üle kolmandale isikule) • Täpne ja neutraalne sõnavara, kujundlikkuse, emotsioonide ja isikupärase sõnakasutuse vältimine • Kirjakeele normide kõrvalekaldumatu järgimine Teadusstiil • Võõrsõnarohkus • Terminite rohkus • Definitsioonide rohkus • Sünonüümide vältimine terminite asemel ja sellest tulenevad sõnakordused • Teemade ja alateemade nummerdamine • Liigituste esitamine puntki kaupa ja nummerdatuna • Arvandmete, skeemide ja graafikute esitamine teksti sees või teksti lisana • Keerulised lausekonstruktsioonid • Tsitaatide ja refereeringute selge eristamine • Kirjakeele normide kõrvalekaldumatu järgmine • Ranged vormistusnõuded ja kindel struktuur teadusliku

Eesti keel → Eesti keel
18 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Arutlev kirjand - Kui kaugel oleme kultuurilisest enesetapust?

Kui kaugel me oleme kultuurilisest enesetapust? ,,Kultuurilise enesetapu" mõistest võib leida mitut erinevat mõttekäiku, mis selle lahti seletaks ja annaks põhjust mõelda välja lahendusi säärase olukorra tekke ärahoidmiseks. Kõige süngem idee on eestikeelse ilukirjandusliku keele unustamine ja igapäevaelus tarvitava keele liigne lihtsustamine, võõrkeele terminite sissetoomine. Kurvalõpuline saatus tabab ka rahapuuduses vaevlevat teatrit ja kunsti, millel on suur osatähtsus kultuuri säilitamisel tulevastele põlvedele. Kui jätkata sama hooletut kultuuri käsitlemist, kui seda tehakse praegu, ootab eesti kultuuri ees kindel hukk. Arvutikasutus juurib raamatud igapäevaelust välja, kuna mõlemale pühendumiseks pole puhtfüüsiliselt aega. Keel, mida kasutatakse elektroonilistes seadmetes, on

Eesti keel → Akadeemilise kirjutamise...
41 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Arvutisõnastike võrdlus

Arvutisõnastike võrdlus Käesolev essee kuulub sõnastikuvõrdluse valdkonda. Vaatluse alla võtan Arvi Tavasti ja Vello Hansoni poolt üllitatud „Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti“ esimese ja viimase väljaande, kuna igapäevase arvuti- ja arvutivõrgu terminite kasutajana tunnen huvi, kuidas elava kõne kõrval on asjatundjad sõnu paberisse raiunud. Sõnastikest otsisin eelkõige laialt levinud arvutitermineid ning ühe termini leidnud, liikusin edasi terminit teistega seostavate tähiste kaudu. Arvutikasutaja sõnastiku esmatrükk tuli välja 1996 ning neljas, täiendatud ja parandatud trükk aastal 2008. 1996. aasta paiku hakkasid personaalarvutid tasapisi ka Eestis laiemalt levima. Mitte eriti ammu – 1993 oli Genfi tuumauuringute

Informaatika → Arvuti õpetus
7 allalaadimist
thumbnail
44
pdf

Loogika konspekt 6-10

analüüsis empiiriliselt süllogismi mooduseid (ik mood) ning sõnastas lihtsa kategoorilise süllogismi reeglid. Süllogismi mooduseid tähistatakse kolme suurtähega, nt EIO tähistab süllogismi, mille suurem eeldus on üldeitav, väiksem eeldus osajaatav ning järeldus osaeitav väide. Süllogismi reeglite järgimine garanteerib arutluse kehtivuse ning juhul, kui eeldused on tõesed, on tõene ka järeldus ning arutlus on korrektne. Lihtsa kategoorilise süllogismi reegleid võib liigitada terminite, eelduste ja figuuride reegliteks. Iga süllogismi lahendamiseks piisab terminite ja eelduste reeglitest. Figuuride reeglid on pigem abistava tähendusega, nende abil on võimalik kiiresti hinnata enamiku süllogismide kehtivust. 9_fl_vi-x SÜLLOGISMI TERMINITE REEGLID. (Nende vastu eksitakse sagedamini ja neid on raskem märgata.) 1

Filosoofia → Loogika
388 allalaadimist
thumbnail
17
doc

OTSUSTUSÕPETUS 3.1. - 3.7.

4. osaeitav Mõni S ei ole P O S o P Teatud arutlustes, näiteks järeldusõpetuses, on otstarbekas käsitleda otsustusi neile omistatud nimega:A, E, I,O. Aristoteles on need nimed tuletanud sõnadest afirmo (ld.k. jaatama, kinnitama) ja nego (ld.k. eitama, lammutama), kasutades nendest vastavalt kahte esimest täishäälikut. Terminitena on otsustust oluline avada juhul, kui on vajadus võrrelda erinevaid otsustusi omavahel, ühtlasi nende terminite mahulistest iseärasustest tulenevaid vastasolekuid. Seesugused analüüsid osutuvad möödapääsmatult vajalikeks järeldusõpetusega tegelemisel. 3 Ilmar Lilleorg Loogika vihik 2006 3.2. Terminite maht.

Filosoofia → Filosoofia
5 allalaadimist
thumbnail
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

Kui sootermin on laps, siis sootunnusteks sobivad kõik lapsele olemuslikud tunnused, mida saab omistada lapsele kui alaealisele inimesele. Kategooria on sugu, millest üldisemat pole antud sootsiumis suudetud leida, ning sellele viitav termin saab esineda vaid sooterminina, nt entiteet. Aristotelese järgi polegi olemas kategooriast üldisemat sugu. Liigierisus (ld differentia specifica) on tunnus, mis eristab terminit teiste samasooliste (st sarnaste või lähedaste) terminite hulgast. Antud näites on liigierisuseks olendi vanuse kuuluvus vanusevahemikku 3–6 eluaastat. Liigitermin sootermini suhtes on termin, mis rakendub objektidele, millele on omased kõik sootermini tunnused ja lisaks ka veel liigierisus. Liigitunnus on omadus, mille poolest sarnanevad kõik liigitermini alla kuuluvad objektid, ent seda tunnust pole teistel samasse lähimasse sukku kuuluvatel objektidel. Lühidalt: liigierisus eristab liigi samasooliste hulgast

Õigus → Õigus
39 allalaadimist
thumbnail
33
doc

Filmindussõnavara ilu- ja ajakirjanduses

Terminite hulgas on ka omasõnu ehk sõnu, millel ei ole võõraks peetavaid 15 struktuurijooni. Sealjuures võib ta päritolu poolest olla põlissõna või laensõna (http://www.eki.ee/books/ekkr/ ). Neid ei hakanud ma käesolevas uurimistöös eraldi rühmadesse jagama, kuigi vaatasin nende sõnade päritolu ,,Etümoloogia teatmikust". Omasõnu esines terminite hulgas kokku 11 korral, need on linateos, levi, näitleja, peaosa, meespeaosa, toimetaja, filminähtus, esilinastus, linastus, lavastaja, põnevik. Eraldi rühmana esitan kõik liitsõnad, mis olid oma päritolult erinevatest keeltest ning mis ei sobinud teistesse eesolevates rühmadesse. Neid oli kokku 10 sõna ning osad olid ka korduvad. Need on järgmised: 1) filmifestival ­ inglise ja prantsuse ning itaalia keelest 2) festival ­ prantsuse ja itaalia keelest

Kirjandus → Kirjandus
22 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Klient

2. KLIENT KLIENT JA KLIENDIKESKSUS ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI TERMINITE STANDARDI 9000:2000 DEFINEERITAKSE KLIENTI KUI ORGANISATSIOONI VÕI ISIKUT, KES VÕTAB TOOTE VASTU KLIENTE LIIGITATAKSE:  SISEKLIENT – TEINE TÖÖTAJA ORGANISATSIOONIS  VÄLISKLIENT – KLIENDID, KES KASUTAVAD ORGANISATSIOONI TOODET ! SELLEKS, ET VÄLISKLIENT ETTEVÕTTE TOOTE/TEENUSEGA RAHULE JÄÄKS TULEB ESMALT TAGADA ETTEVÕTTE SISEKLIENTIDE RAHULOLU TOOTE/TEENUSEGA ISO 9001:2001 STANDARDI PUNKTI 5.2 JÄRGI PEAB TIPPJUHTKOND TAGAMA, ET

Majandus → Majandus
2 allalaadimist
thumbnail
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

Kui sootermin on laps, siis sootunnusteks sobivad kõik lapsele olemuslikud tunnused, mida saab omistada lapsele kui alaealisele inimesele. Kategooria on sugu, millest üldisemat pole antud sootsiumis suudetud leida, ning sellele viitav termin saab esineda vaid sooterminina, nt entiteet. Aristotelese järgi polegi olemas kategooriast üldisemat sugu. Liigierisus (ld differentia specifica) on tunnus, mis eristab terminit teiste samasooliste (st sarnaste või lähedaste) terminite hulgast. Antud näites on liigierisuseks olendi vanuse kuuluvus vanusevahemikku 3­6 eluaastat. Liigitermin sootermini suhtes on termin, mis rakendub objektidele, millele on omased kõik sootermini tunnused ja lisaks ka veel liigierisus. Liigitunnus on omadus, mille poolest sarnanevad kõik liigitermini alla kuuluvad objektid, ent seda tunnust pole teistel samasse lähimasse sukku kuuluvatel objektidel. Lühidalt: liigierisus eristab liigi samasooliste hulgast

Matemaatika → Matemaatika ja loogika
27 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Loogika eksamiks küsimused - vastused

süllogismi korral? Modus-Tollendo Pollens. 30.Reeglipärases avalikus väitluses …? Peab küsija põhjendama presupositsiooni tõesust kui vastaja seda nõuab. 31.Tõesustabeliga etteantud tõeväärtusega lauset saab alati kirja panna….? Disjunktiivsel normaalkujul. 32.Kui arutlusprotsessis tuleb väidete tõesusi ümber hinnata, siis … ? Mittemonotoonne loogika. 33.Kui kategoorilise süllogismi mõlemad eeldused on üldised väited ja terminite mahud pole tühjad…? Võib olla ka osaline väide. 34.Ristuvad terminid on kindlasti… ? Ühendatud. 35.Üldeitav ja osaeitav erinevad alati teineteisest …? Kvantiteedi tõttu. 36.Disjunktsioon on väär siis ja ainult siis…? Kui kõik operandid on väärad. 37.Neljast traditsioonilise loogika põhireeglist… ? Küllaldase aluse seadus. 38.Teadmatusele tigenvat demagoogilist võtet nim…? Ed arantum?aranteim? 39

Filosoofia → Loogika
137 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Õigusalane Kirjutamine - Konspekt

ei saa kasutada stiililise sobimatuse tõttu, võivad erineda tavatähenduses õigusaktis antavast tähendusest. · oskuskeelesõnu ­ valdkonnatermineid · õigustermineid Terminid Termin ehk oskussõna on mõiste märk, mis võib olla väljendatud sõna, sünaühendi või fraasiga. Õigustermin on selline sõna, sõnaühend või fraas, mis tähistab õigusteaduses kasutatavat mõistet ehk õigusmõistet. · Kokkulepitud ühetähenduslike terminite puhul saadakse tekstist ühtemoodi aru. · Terminite abil on võimalik piiritleda mõisteid ja neid tekstis täpselt tähistada. · Terministe kasutamine võimaldab saavutada nii teksti täpsuse kui ka lühiduse. · Õigustermin võib erineda seda tähistava mõiste tavatähendusest, et saavutada üheselt mõistetavus. Legaaldefinitsioon Määratlus ehk definitsioon on mõiste kirjeldus tuntud mõistete kaudu.

Õigus → Asjaõigus
37 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Nälg ja ületootmine põhjalik analüüs

Nüüd peab riik ja maailm võitlema juba mitme asjaga ­ näljaga ja haiguste peatamisega. Samas on olemas teine äärmus, kus heaoluriikides toimub nii toiduainete kui tööstuskaupade ületootmine. Ületootmist iseloomustab näiteks asjaolu, et poed, supermarketid jms asutused viskavad ära toiduaineid, millel on ,,parim enne" või ,,kõlblik kuni" möödas ja müüa enam ei tohi. Samas on mõned toiduained (leib, sai, teraviljatooted) peale nimetatud terminite veel sööbikõlbulikud ja neid võiks jagada abivajajatele. Kahjuks piiravad seadused ja eeskirjad sellist tegevust tegemast. Eesti näite varal võib esile tõsta heategevuslikku projekti ,,Toidupank", mis püüab leevendada näljas olevaid inimesi, eelkõige lapsi. Nende tegevust võib pidada ka ületootmise vastu võitlemiseks. Pean siin silmas seda, et nad koguvad toidukaupluste juures toiduaineid, mida inimesed on nõus annetama

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Referaadi Vormistamine

Lisasid mahu sisse ei arvestata. Kõik kirjalikud tööd esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210). 9 Lehekülje vabade servade laius vasakult on 3,5 cm ja paremalt 1,5 cm, 2 cm alt ja 2 cm ülevalt. 9 Kirjastiil Times New Roman. Tähemärgid peatüki sees on 12 punkti, reavahe 1,5 punkti. 9 Peatükkide pealkirjad peavad olema tekstist esile toodud. 9 Esiletõstmiseks võib kasutada rasvast kirja, selleks ei kasutata allajoonimist. Terminite lahtikirjutamiseks võib kasutada kaldkirja. 9 Pealkiri algab joondamisega vasakult, pealkirja lõppu ei panda punkti. 9 Sisutekst on rööpjoondatud. 9 Peatükk algab uuelt leheküljelt, alapeatükk samalt leheküljelt. Enne ja pärast pealkirja on üks tühi rida. 9 Kõikides peatükkides peab olema tekst samamoodi vormindatud. 9 Taandreaks kasutatakse tabuleerimisklahvi TAB või eraldatakse lõigud ühe tühja reaga. Töös peab selles osas valitsema ühtsus.

Informaatika → Informaatika
62 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rahvuslik liikumine

Kreutzwald (1803 ­ 1882) Kalevipoja koostaja, Eesti keele terminite kasutuselevõtt, rahvavalgustuslikud teosed ( ,,Viinakatk"), eesti rahva kultuuripärandi jäädvustamine ( Eesti rahva ennemuistsed jutud) Faehlmann (1798 ­ 1850) Kalevipoja idee looja, Õpetatud Eesti Seltsi loomine, müütilised muistendid( Koit ja hämarik, Vanemuise laul) 1846. Kirjutas uues kirjaviisis luuletuse ,,Püha jutt". Peterson( 1801 ­ 1822) Ühendas antiikluule ja rahvaluule elemendid, tõi eesti kirjandusse oodi ja pastoraali.

Eesti keel → Eesti keel
69 allalaadimist
thumbnail
2
docx

KÕNE EESTIST

Mõnikord on lausa väidetud, et eestluse tuumaks ongi eesti keel. Kahtlemata kuulub eestlaseks olemise juurde peale eesti keele mitmeid kultuurilisi ja sotsiaalseid tunnuseid, kuid nendegi tõlgendamisel toetume oma keelele. Eestlane tunneb tavaliselt oma keele üle uhkust, oskab kiiresti nimetada selle eripärasemaid nähtusi, nagu kolm väldet või ilmakaarte nimetuste rohkus. Luuletajad muretsevad riimuvate sõnade piiratud hulga ja füüsikud sobilike terminite leidmise raskuse üle, paraku hädaldamist võimaldavate väljendite nappust pole veel keegi tähele pannud. Nagu ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps: "eesti keel on ilus ja omapärane ning seda tuleb hoida," Vaatame korraks oma minevikku ­ ehk on seal oskuseid, mida saab tulevikus rakendada? Me oleme üle elanud majanduskriisi ja riigieelarve kärped ning sellest raskemaidki perioode sõdade ja okupatsiooniga. See kõik on meie rahvale jätnud jälje

Kirjandus → Kirjandus
6 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Jõustamine sotsiaaltöös

jõustamist kirjeldavale osale, samas on artiklis väga hästi välja toodud kahe mõiste erinevused, mis oligi selle artikli põhiidee. Lõpetuseks on välja toodud, et autor tunnetab sõnade „jõustamine” ja „võimustamise” vahel erinevust. 2. Artikkel ajakirjast Sotsiaaltöö (nr3 , 2008) „Jõustamine sotsiaaltöös- midagi enamat kui võimu ja võime andmine” Autor: Katrin Raamat Artikli autor alustab samuti terminite üle arutamisega. Ta väidab, et püüd termineid tõlkida jääb alati vaidluste objektiks, kuna orginaalkeeles terminid omavad paljusid omavahel mittekattuvaid tähendusi. Seejärejel kirjeldab ta, miks võivad probleemid tekkida terminite tõlgendamisel täpsemalt. Terminite tähenduste „kokkulepped sünnivad raskelt ja ei ole 8 tõenäoliselt kunagi ühehäälsed ega lõplikud”. Vaidlused tulenevad sellest, et samu termineid

Sotsioloogia → Sotsiaaltöö
180 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Arutluse hindamine

esitamisel tuua välja poolt ­ ja vastuargumente Järeldused 3p 0p teemakohased järeldused puuduvad 1p teemakohased järeldused on lihtsustavad / primitiivsed 2p järeldused tulenevad arutlusest, need lähtuvad võrdlustest ja seostest 3p järeldused tulenevad arutlusest need on põhjendatud, üldistavad ja argumenteeritud Stiil ja õigekiri 2p 0p tekstis on õigekirjavigu, termineid on kasutatud valesti 1p tekstis on üksikuid eksimusi, terminite kasutamine ei ole korrektne, arutluses on slängi, lohakat või labast väljenduslaadi, stiil ei vasta arutluse teemale ja probleemile 2p esitlus ja kirjaviis on korrektsed

Kirjandus → Kirjandus
2 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

METSADE MAJANDUSLIKU KASUTAMISEGA KAASNEVAD KESKKONNA- JA SOTSIAALSED PROBLEEMID

Metsavarguste tõttu saab metsaalune ja sealne pinnas rohkem kannatada, kui raiele, mis tehakse seaduslikult. Metsaraiega kaasneb metsloomadel elupaiga kaotus põllumaade kasutuselevõtt metsade arvelt Suur põldude rajamine rikub ökosüsteemi Põllumaade rajamisega kaasnevad asulate ja teede rajamine kui suureneb metsade raiumine, siis suureneb ka kasvuhooneefekt VARIMETSANDUS Puidu ja metsaga seotud õigusrikkumised võib koondada samataoliste terminite alla, nagu ebaseaduslik metsandus, metsanduslik kuritegevus või varimetsandus Eestis ametlikel andmetel raiutud ebaseaduslikult metsa vaid mõni protsent kogu raiutavast metsast. Samal ajal arvavad keskkonnakaitsjad, et ebaseadusliku puidu osakaal on kuni 50% MIKS ON HALB ? Ebaseaduslikud raied lühikese ajaga nullida metsameeste ja looduskaitsjate aastatepikkuse töö Raiutud puit taastub metsas saja aastaga, ent hävinenud metsa ökosüsteemid

Loodus → Jäätmekäitlus
41 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Oskussõnastiku retsensioon

,,Juustutehnoloogia alane seletav terminikogu", koostaja Väino Poikalainen. Tartu, Eesti Maaülikool, 2011. 30 lk, A4 formaadis. Kättesaadav maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kodulehel pdf-failina: http://vl.emu.ee/struktuur/toiduainete- tehnoloogia-osakond/projektid/. ,,Juustutehnoloogia alane seletav terminkogu" on ühekeelne (eesti k) seletussõnastik. Lisaregistrid puuduvad. Sõnastik on üles ehitatud lihttähestikuliselt, ei mõistepesi ei ole ühte viidud, nt käsitöönduslik juuretis, naturaalne juuretis, emajuuretis, määratlemata juuretis, määratletud juuretis, primaarne juuretis, sekundaarne juuretis, tarbejuuretis on leitavad omadussõnalise täiendi või liitsõna esitähe järgi. Samuti pole viidet juuretise artiklis neile terminitele. Pesatähestikulisena oleks sõnastikku eelkõige just õppuril kindlasti kergem kastutada. Mõistele on antud definitsioon ning enamasti järgneb pikem või lühem selgitus. Osa mõiste...

Keeled → Oskuskeelekorraldus
17 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Filosoofia otstarve

See on normaalne, et inimesed näevad maailma erinevalt ja nii see olema ka peabki. 5. Filosoofia ülesanne ­ sageli raske ja vaevaline ­ on eraldada ja päevavalgele tuua need kategooriad ja mudelid, mille abil inimolendid mõtlevad... . Võikski jääda siia juurutlema ja ümber kirjutama sõna-sõnalt seda vastust tekstist, kuid ei ole mõtet, sest lause sisu ei ütle mitte midagi nende keeruliste terminite ja raske mõtteliste sõnadega. Lühidalt filosoofia ülesanne on aidata inimestel end mõista ja aidata neil maailma ja selles toimuvat kergemini mõista.

Filosoofia → Filosoofia
14 allalaadimist
thumbnail
7
ppt

Svetlana Aleksijevitš-"Tšernobõli palve: tuleviku kroonika."

Tsernobõli palve: Tuleviku kroonika Pariisis elav valgevene kirjanik Svetlana Aleksijevits on lindistanud kümne aasta jooksul viiesaja inimese vapustavaid lugusid ja valinud neist raamatusse sadakond Meenutusi, mõtteid, viha, muret, hirmu ja lootust sisaldav raamat võitis 2006. aastal Ameerika raamatukriitikute auhinna dokumentaalkirjanduse vallas "Üks asi on lugeda tuumaajastu rängima õnnetuse kohta mõnest teatmeteosest arvude ja terminite keeles. Teine asi on lugeda nende inimeste meenutusi ja mõtteid, kes ise või kelle lähedased on selle katastroofi tõttu kannatanud, tunda nende viha ja hirmu, kuulda muresid ja lootusi." Üksildane inimhääl "25-30 korda päevas pidi ta poti peal käima. Väljaheide oli verine ja limane. Nahk kätel ja jalgadel hakkas lõhenema. Kogu keha pinnale tekkisid villid. Kui ta pead pööras jäid padjale lahtised juuksesalgud. Ikkagi oli ta mulle nii armas ja kallis

Ajalugu → Ajalugu
11 allalaadimist
thumbnail
14
ppt

Õppevara presentatsioon

Hiljem muutuvad eoslehekesed pruunikasroosadeks, sokoladipruuniks või peaaegu mustaks. Sampinjonidel on sile jalg, esineb rõngas, kuid puudub tupp. Õpiku keelekasutus Laused on arusaadavad. 13. Näide: Looduses on seened surnud puude lagundajatena kasulikud. (lk 69) Tähtsamad sõnad lause alguses. 14. Näide: Pärm on kasvatatud ja kokkupressitud pärmseente mass. (lk 71) Puuduvad võõrsõnad. Arusaadavate terminite kasutamine lihtsustab seoste teket. Materjali atraktiivsus Esitatud materjal on kaasahaarav. Tekst on illustreeritud pilkupüüdvate, teemakohaste ja arusaadavate piltidega. 15. Näide Materjali atraktiivsus Peatükis esitatud tekstid on liigendatud. Kasutatud on parajas koguses erineid tekstitüüpe, taustavärve ja teksti värve. 16. Näide

Pedagoogika → Pedagoogika alused
14 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Pythagoras

nimetas Pythagorast ``suurimaks targaks hellenite seas. Maailma teadusele ja eriti matemaatikale on Pythagorase panus aga olnud märkimisväärne. Talle omistatakse sõna `filosoofia` leiutamine, samuti võttis Pythagoras esimesena kasutusele arvu `ruudu` ja `kuubi` mõisted, rakendades sellega geomeetria mõisteid aritmeetikas. B. Magee väidab, et ``see kreeka filosoof ja matemaatik oli esimene inimene, kes tuli mõttele, et kogu materiaalse maailma toimimist võib väljendada matemaatiliste terminite kaudu. Huvitav on see, et Platon, kes on Pythagorase nime vaid mõnel korral maininud, on temalt üsna palju ideid üle võtnud. Pythagorase huvi matemaatika vastu omandas müstilise mõõtme ja lõpnes arvu kui kõige oleva aluseks kuulutamisega. Arvu ei vaadeldud abstraktse mõistena, vaid kui reaalsete asjade tõelise olemuse konkreetset kehastust . See tähendab sisuliselt kaht : ühelt poolt on kõik asjad tekkinud arvust ja teiselt poolt on asjad arvude koopiad

Matemaatika → Matemaatika
4 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Automaatika alused- Arvestuskontrolltöö küsimused

Arvestuskontrolltöö Vastused 1. Mis on terminite automaatjuhtimine ja automaatkontroll peamine erinevus? Mõiste „automaatjuhtimine" koosneb kahest sõnast: automaat ja juhtimine. Kreekapärane sõna automatos tähendab eesti keeles isetoimivat. Tehnikas mõeldakse automaadi all mingit seadet, masinat või tehnoloogilist protsessi. Mingi objekti juhtimine on selle mõjutamine soovitud lõpptulemuse saavutamiseks. Automaatjuhtimine on selline juhtimine mis toimub ilma inimese vahetu sekkumiseta. Juhtimine toimub täielikult tehniliste vahendite abi. Automaatset kontrolli teostatakse automaatse kontrolli seadmete ja kontrolli süsteemide abil. Automaatse kontrolli seadmete abil kontrollitakse objekti üksikud parameetreid. Automaatse kontrolli süsteem kontrollib suurt hulka parameetreid ja teostab objekti seisundile kvalitatiivse hinnangu andmiseks suuremahulist info töötlemist. 2. Mis on suletud e. tagasisidestatud automaatikasüsteemi eelised? S...

Masinaehitus → Automaatika alused
56 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Õiguse tõlgendamine, tõlgendamise olemus

Õiguse tõlgendamine, tõlgendamise olemus 18.11 Enne abstraktse õigusnormi rakendamist konkreetsetele elulistele asjaoludele peab õiguse rakendaja endale selgeks tegema õigusnormi sisu ja mõtte. Õigusnormi looja võib eksida terminite valikus või kasutada ebatäpseid termineid. Selline olukord muudab õiguse tõlgendamise(interpretatsioon-tõlgendamine) tema rakendamisel hädavajalikuks. Mis on tõlgendamise funktsiooniks subsumeerimisel? Tõlgendamine on tegevus, mille abil tõlgendaja muudab tema jaoks probleemetekitava õigusnormi teksti arusaadavaks. Probleem ise tekib õiguse rakendajal seoses rakendatava normi sobivuse määratlemisega konkreetsete eluliste asjaolude suhtes.

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
12 allalaadimist
thumbnail
28
pdf

Loogika eksamiks

palun ärge solvuge ega süüdistage) 1. LOOGIKA PÕHIREEGLID. ! D1.2. Samasusseadus Ühes ja samas arutluses, ühes ja samas suhtes peab iga termin või väide, kui ta esineb arutluses korduvalt, olema kasutatud iseendaga identselt. ! ! See tähendab, et kui me kasutame ühes arutluses mingisugust terminit või väidet korduvalt, ! ! siis ei tohi arutluse sees terminite ja väidete tähendused muutuda. ! D1.3. Vasturääkivusseadus Kui mingis arutluses peetakse tõeseks kaht väidet, millest üks jaatab seda, mida teine eitab, siis öeldakse, et arutlus on vasturääkiv. ! ! Arutlus pole loogiliselt korrektne, kui omavahel vastuolus olevaid väiteid mõlemat jaatatakse ! ! või eitatakse. ! D1.4. Välistatud kolmanda seadus Kahest väitest, millest üks jaatab seda, mida teine eitab, on üks tõene ja teine väär. Alati.

Eesti keel → Eesti keel
53 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Loogika konspekt

palun ärge solvuge ega süüdistage) 1. LOOGIKA PÕHIREEGLID. ! D1.2. Samasusseadus Ühes ja samas arutluses, ühes ja samas suhtes peab iga termin või väide, kui ta esineb arutluses korduvalt, olema kasutatud iseendaga identselt. ! ! See tähendab, et kui me kasutame ühes arutluses mingisugust terminit või väidet korduvalt, ! ! siis ei tohi arutluse sees terminite ja väidete tähendused muutuda. ! D1.3. Vasturääkivusseadus Kui mingis arutluses peetakse tõeseks kaht väidet, millest üks jaatab seda, mida teine eitab, siis öeldakse, et arutlus on vasturääkiv. ! ! Arutlus pole loogiliselt korrektne, kui omavahel vastuolus olevaid väiteid mõlemat jaatatakse ! ! või eitatakse. ! D1.4. Välistatud kolmanda seadus Kahest väitest, millest üks jaatab seda, mida teine eitab, on üks tõene ja teine väär. Alati.

Filosoofia → Loogika
301 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Artiklid

) · Ühendatud riigid (The United States) · Jõed, kanalid, mered, ookeanid, regioonid · Lahed, väinad · Mäeahelikud, saarestikud, kõrbed · Ilmakaared · The president of the United States, the director of studies · Ajalehed · Filmide, raamatute pealkirjad · Kohanimed, kui on väljend of (the University of Leeds) · Ülivõrre · First, next, only, right, same, wrong väljendites · Hotellide, pubide, teatrite, kinode nimed · Üldistavate terminite seletamisel · Leiutiste ees · Televiisor, raadio asjadena · The press, the media · The police · Mille läbi on miski tehtud (Apple are sold by the pound.) · Teatud väljendid (in the morning jne) · Enne ,,same"-i (the same story)

Keeled → Inglise keel
143 allalaadimist
thumbnail
22
ppt

Füüsikaline maailmapilt

Füüsikaline maailmapilt Rain Berezin TTG 12A Füüsika Loodusteadus, mis täpisteaduslike meetoditega uurib mateeria põhivormide liikumist ja vastastikmõjusid. Eesmärk: Välja selgitada loodusseadusi ja tõlkida need füüsika keele abil inimesele arusaadavasse keelde. Füüsika keel Spetsiifilinekeel, mida iseloomustab: terminite ühetähenduslikkus füüsikaliste lausete kirjutamine eriterminite abil objektide või mõistete vaheliste suhete kajastamine kasutatakse kindla tähendusega märkide süsteemi ja nende kombineerimise reeglistikku Füüsikaline suurus Füüsikalist suurust saab mõõta, tal on arvväärtus Füüsikalisel suurusel on mõõtühik Igal füüsikalisel suurusel on oma tähis Füüsikaline suurus on arvväärtuse ja mõõtühiku korrutis. S

Füüsika → Füüsika
37 allalaadimist
thumbnail
20
ppt

Multimeedia kasutamine õppetöös

koolielu.edu.ee/anke/konjugieren/K_LE2_spiel en.swf Õppeotstarbeline puzzle http://www.koolielu.edu.ee/anke/puzzle/puzzle_le8_1.swf MULTIMEEDIA ÕPPETÖÖS Helifailid Internetis ja heli lisamine esitlusele http://www.slideshare.net/aluojalaine/helifailiotsing jahelilisamineesitluselepresentation Fotod õppetöös http://www.cybernature.ee/herb/ Töölehed (harjutused, teadmiste kontrollimine, isikute äratundmine) Foto järgi jutustamine (emakeel, võõrkeel) Uute sõnade ja terminite õppimine (võõrkeel, mistahes õppeaine) Narratiiv ehk lugu fotode kaudu MULTIMEEDIA ÕPPETÖÖS KUIDAS FOTO VÕI PILT ARVUTISSE SAAB? Fotoaparaadist Skanneri abil Internetist MULTIMEEDIA KASUTAMIST MÕJUTAVAD TEGURID Õpilaste IKT alased oskused Õpetajate IKT alased oskused IKT olemasolu ja kaasaegsus Internetiühenduse olemasolu ja kiirus Autoriõiguse seadus AUTORIKAITSE , INTELLEKTUAALNE OMAND Autoriõiguse valdkonda reguleerivad Eesti

Informaatika → Arvutikasutus
4 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Keeleuurimise meetodid

keeles. Tänapäeval tegeleb enamik keeletüpolooge aga küsimusega: Mis on tõenäoline loomulikus keeles? Tänapäeva tüpoloogia rõhk on mitte absoluutsete reeglite vaid tendentside otsimisel, sest viimased ütlevad rohkem ajaloo, kultuuri ja muude keeleväliste seikade kohta. Keeltüpoloogia harud: 1) Kvalitatiivne tüpoloogia: püütakse välja töötada selliseid mõisteid, mida saab kasutada kõikide keelte võrdluses; nt terminite SUBJEKT ja OBJEKT asendamine terminitega AGENT ja KOGEJA. 2) Kvantitatiivne tüpoloogia tegeleb erinevate struktuuri tüüpide levikuga maailma keeltes; nt kuivõrd sagedane on maailma keeltes kategooria KLUSIIV markeerimine spetsiaalsete grammatiliste vormidega. 3) Teoreetiline tüpoloogia püüab seletada kvantitatiivse tüpoloogia avastusi. Seletusi otsitakse KOGNITSIOONIS ja kõnelejate SUHTLUSEESMÄRKIDES. 4) Morfoloogiline tüpoloogia ­ keeli jaotatakse

Keeled → Keeleteadus
194 allalaadimist
thumbnail
2
doc

20 küsimust ja vastust

1. Leidke 3-5 märksõna terminite ,,riik" ja ,,kodanikuühiskond" iseloomustamiseks. 2. Milline ühiskond on pluralistlik? 3. Missugused jooned iseloomustavad iga demokraatlikku valitsemiskorda? 4. Milliseid valitsemisreziime peale demokraatia on olemas? 5. Mille poolest erinevad moraalinormid õigusnormidest? 6. Mida olulist sisaldab riigi põhiseadus? 7. Mida tähendab korrakohase õigusemõistmise põhimõte? 8. Loetlege peamised kodanikuõigused. 9. Leidke 3 peamist märksõna turumajanduse iseloomustamiseks. 10. Milles seisneb valitsuse roll turumajanduslikus ühiskonnas? 11. Millised on Eesti riigieelarve peamised tulu- ja kuluartiklid? 12. Millised võimalused on kodanikel demokraatlikus riigis poliitika mõjutamiseks? 13. Mille järgi võib ära tunda vabasid valimisi? 14. Kuidas valitakse Eestis Riigikogu ja kuidas moodustatakse valitsus? 15. Kirjeldage praegust Eesti Vabariigi haldussüsteemi. 16. Kirjeldage kohaliku omavalitsuse ülesehitust. 17....

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
402 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Lämmastiku fikseerimine

f. inaktiveerub õhuhapniku toimel 4. Millised organismid on võimelised assimileerima mullast ja veest nitraate? Rohelised taimed, seened, vetikad ning teatud bakterid. Nimetage, millised ensüümid osalevad nitraadi kaheastmelisel taandamisel ammooniumiks ja kirjutage vastavate reaktsioonide võrrandid. Nitraadi reduktaas . Nitriti reduktaas . 5. Selgitage lämmastikutsükli põhjal terminite ,,nitrifitseerimine" ja ,,denitrifitseerimine" tähendust. Nitrifitseerimine ­ ammooniumi oksüdatsioon nitraadiks nitrifitseerivates bakterites (kemoautotroofid), kus see protsess on ainsaks energiaga varustamise vormiks. Denitrifitseerimine ­ hingamise vorm anaeroobsetes bakterites, mille juures lämmastikoksiidid toimivad hapniku asemel elektronide aktseptoritena. Sel viisil toimub N 2 tagastamine atmosfääri. 6

Keemia → Biokeemia
66 allalaadimist
thumbnail
19
pptx

Arutluse kirjutamine

oskab oma seisukohtade esitamisel kasutada poolt ja vastuargumente. Järeldused 3 p 0 Teemakohased järeldused puuduvad. 1 Teemakohased järeldused on primitiivsed. 2 Järeldused tulenevad arutlusest, need lähtuvad võrdlustest ja seostest. 3 Järeldused tulenevad arutlusest, need on põhjendatud, üldistavad ja argumenteeritud. Stiil ja õigekiri 2 p 0 Termineid on kasutatud valesti; tekstis on palju õigekirjavigu; sisu ebaselge. 1 Tekstis on üksikuid eksimusi; ainealaste terminite kasutamine ei ole korrektne; arutluses on slängi, labast ja lohakat väljenduslaadi; stiil ei vasta arutluse teemale ja probleemile. 2 Sõnastus ja õigekiri on korrektsed. Valik teemasid Eesti riik on meie endi nägu Energeetika uus mõjur välispoliitikas Eesti Euroopa Liidus positiivsed ja negatiivsed kogemused? Rahvuslik identiteet globaliseeruvas maailmas Kaks Eestit või jätkusuutlik Eesti Minu investeering tulevikku Rahvastikurände positiivsed ja negatiivsed tagajärjed lähteja

Ühiskond → Ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
2
doc

IISRAELI RAHVAS PALESTIINAS TASUTA

prohvetid 2. Piibli vanim osa 5. Messias 3. Jahve kehtestatud seadused 2. Vana Testament 4. usukuulutajad 1. Jahve 5. juutide tulevane salvitaud valitseja 3. kümme käsku 6. juudi pühakiri 7. Aabraham 7. juutide esiisa 6. Toora 5. Täida lüngad sobivate terminite ja mõistetega Juutide püha raamat Vana Testament moodustab ristiusu pühakirja ehk Piibli Vanema osa. Juudid uskusid ja usuvad praegugi, et on vaid üks tõeline jumal, kelle nimi on Jahve, kõik teised kuulutati eba jumalateks. Jumal olevat loonud inimese oma näo järgi. Iseendid pidasid juudid Välja valitud rahvaks, kelle esiisa Aabraham sõlmis juba Jumalaga lepingu, mida hiljem uuendas Mooses. Viimase kokkuleppe punkte tunneme tavaliselt 10 käsu nime all

Ajalugu → Ajalugu
249 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Keelehooldeallikate kasutamine

Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus September 2015 Keelehooldeallikate kasutamine 1. Kas õige on Napoli või Naapoli? Vastus: Napoli 2. Leia seletavast sõnaraamatust sõna divisjon kaks tähendust, seejärel võrdle neid ÕSis esitatud tähendustega. Mille poolest need erinevad? Vastus: ÕSis on välja toodud, et millises tähenduses sõna divisjon kasutada ei soovitata. 3. Kas õige on kirjutada Läänemere-äärne riik, Läänemereäärne riik või Läänemere äärne riik? Leia eesti keele käsiraamatust reegel. Vastus: Läänemere-äärne riik. Nimi, tsitaatsõna, täht, täheühend või sõnaosa liidetakse ne- või line-omadusõnaga sidekriipsu abil. 4. Kas USA presidendi ametlik residents Washingtonis on valge maja, Valge maja või Valge Maja? Vastus: Valge Maja 5. Kas kõige kasulikum ot...

Eesti keel → Eesti keel
8 allalaadimist
thumbnail
6
doc

RYLE Abstraktsioonid

rahvusvahelise atlase läbipaistvate lehekülgede. Arvatavasti olete nõus, et Augustinuse hämmeldusel Aja mõiste üle on palju ühist külaelaniku segadusega, keda palutakse oma kodukülast mõelda kartograafilistes terminites. Me peaksime märkima, et kui külamehel palutakse esmakordselt joonistada või lugeda oma kodukoha kaarti, siis osalt ajab teda segadusse just see, et tal tuleb seda teha täiesti üldiste, kartograafiliste terminite abil ­ s.t terminite abil, mida kasutatakse ka kõikide teiste kohtade kirjeldamiseks. Seal, kus ta tavaliselt mõtleb oma kodust, oma kirikust ja oma raudteejaamast isiklikes terminites, peab ta nüüd mõtlema neile impersonaalsetes, neutraalsetes terminites. Tema jaoks on ta küla erinev igast teisest, olles ta enese elu keskpunkt; kuid kaart on neutraalne, ei tee vahet tema küla ja kõigi teiste vahel. See esitab neid kõiki ühtede ja samade punktide, kontuuride ja

Filosoofia → Filosoofia
14 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun