Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Pärilikkus ja muutlikkus. Suuline arvestus, 2 KT. (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks soo määramine keskkonnateguritega ei ole eriti levinud ?
 
Säutsu twitteris
BIO4: pärilikkus + muutlikkus. Suuline arvestus, 2 KT.
(5 kursus on zooloogia välipraktika, u 8.-15. juuni, puugi vastu eelnevalt vaktsineerida . 4 rühma: linnud , kalad , imetajad – taskulambid, mudaelukad :D
Mendeli seadus
Gregor Mendel 1866. a. Mendelil kõrgem loodusteaduslik haridus , Brünni augustiinlaste kloostri õpetaja alguses, hiljem kloostriülem ehk abt. Vastutas kloostri taimekasvatuse eest. Tema seadused taasavastati 34 aastat hiljem. Mendel teostas katseid taimehübriididega, uuris tunnuste kujunemist järgnevates põlvkondades. Põhiliseks katsetaimeks aedhernes. Katsetaime valikuga Mendelil vedas.
Aedherne bioloogiline sobivus geneetika katseteks:
 • aedhernes on üheaastane taim – sai vastused kiiresti
 • aedhernes kuulub liblikõieliste sugukonda ja on looduslikult isetolmleja – järelikult sai taimi kunstlikult tolmeldada
 • hernel on palju alternatiivseid tunnuspaare – mendel uuris 7 tunnuspaari kujunemist:
 • seemnete kuju (sile, krobe)
 • seemnete värvus (kollane, roheline)
 • vilja (kauna) kuju (sile, sopistunud)
 • vilja värv (roheline, kollane)
 • õite asend (tipmine, külgmine)
 • taime pikkus (lühike, pikk)
  Taimede pikkus kõige rohkem mõjutatav.
 • Hernel on suhteliselt vähe kromosoome, keharakkudes 7 paari kromosoome.
 • Hernetaimede viljakus on piisavalt arvukas
  7 aasta jooksul kasvatas ja analüüsis ta ~28 000 hernetaime.
  Hübridiseerimismeetodsobivate tunnustega isendite tahtlik ristamine ja järglaste igakülgne analüüs.
 • Vastavate tingmärkide ja skeemide kasutuselevõtt ja need käibivad tänapäevani.
 • P: (parentes)/ I - sugupuudes inimeste puhul
 • F1: (filia, filialis ) – esimene järglaspõlvkond/ II – inimeste sugupuudes
 • X: hübridiseerimine, ristamine
 • genotüüp esitatakse tähtede kombinatsioonina, lähtuvalt omast valikust, nt Pp. P – paremakäelisus, p – vasakukäelisus. Ladina suurtähega tähistatakse dominantne alleel , sama tähe väikeversiooniga tähistatakse selle geeni retsessiivne alleel, tähistamiseks valida tähed, mille suur- ja väiketäht on erineva kirjapildiga, genotüübis peavad olema esindatud kõik uuritavad alleelid
 • fenotüüp märgitakse genotüübi alla tavaliselt kas sõnaliselt või lühendina, fenotüübi juurde märgitakse vajaduse korral ka sugu tingmärkidega.
 • Mendel võttis kasutusele statistilise lähenemise
  Monohübriidne ristamine
  Jälgitakse ühe tunnuspaari kujunemist järglastel.
  nt. Värvusgeen – esineb kahe alleelina (vormina). Dominantne alleel (A) määrab ära kollase värvuse, retsessiivne alleel (a) määrab ära rohelise värvuse.
  NB! Ühe geeni eri alleelid tähistatakse sama tähe eriversioonidega.

  P: AA ( kollased seemned) x aa (rohelised) (vanemad on homosügoodid)
  P:
  AA
  aa
  Sugurakud : kõik alleelid peavad olema esindatud ühes korduses
  Kõik sugurakud kannavad alleeli A
  Kõik sugurakud kannavad alleeli a
  Viljastumine : sugurakud ühinevad juhuslikult, peavad olema esindatud kõik kombinatsioonid
  F1: Aa – seemned on kollased
  Mendeli 1. seadus: ühtlikkusseadus
  Homosügootsete (mõlemad alleelid ühesugused) vanemate omavahelisel ristamisel on esimene järglaspõlvkond geno- ja fenotüübilt ühtne. Genotüübilt ainus kombinatsioon Aa ehk heterosügootsus, fenotüübilt kõik seemned on kollased.
  Mendeli 2. seadus käib samuti monohübriidse ristamise kohta:
  P: Aa x Aa (heterosügoodid)
  sugurakud: pooltes sugurakkudes A, pooltes a ; 50% A, 50% a.
  Viljastumine: F1: AA/Aa/Aa/aa
  (sugurakud ühinevad juhuslikult, välja tuleb kirjutada kõik kombinatsioonid)
  või esitatakse tabelina:
  A
  a
  A
  AA - kollased
  Aa - kollased
  a
  Aa - kollased
  aa - rohelised
  Mendeli 2. seadus: lahknemisseadus
  Heterosügootide omavahelisel ristamisel ilmneb esimeses järglaspõlvkonnas lahknemine . Tunnuste alusel ehk fenotüübiliselt on see suhtes 3:1 – kolm osa kollaseid, üks osa rohelisi. Genotüübiliselt on see suhtes 1:2:1 – üks osa AA, kaks osa Aa, üks osa aa.
  Alleelide koostoime erandjuhtumid:
 • intermediaarsus
  P: isane must kukk x emane valge kana
  F1: isased hallid x emased hallid
  F2: 1 musti : 2 halle : 1 valgeid
  Intermediaarsus põhineb retsessiivse alleeli toimel dominantsele alleelile, mille puhul dominantne täiel määral ei avaldu.
 • Kodominantsus – alleelide koostoime erijuhtum, mille puhul üheaegselt avalduvad mõlemad alleelid
  P: isane must naarits x emane valge naarits
  F1: isased kirjud x emased kirjud
  F2: 1 musti : 2 kirjusid : 1 valgeid
  Inimesel: inimesel on 28 erinevat vererühma. AB0 vererühmade näitel:
  Fenotüüp ehk tunnus
  Genotüüp
 • 0 (I)
  ii
 • A (II)
  IAIA / IA i
 • B (III)
  IBIB / IB i
 • AB (IV)
  IAIB
  Kodominantne on AB, esindatud on nii A kui B alleel. Põhjendus: mõlemad alleelid avalduvad enam-vähem võrdsel tasandil isendi tunnustes.
  Mendeli 3. seadus: dihübriidne ristamine
  Dihübriidsel ristamisel moodustuvad F2 põlvkonnas vanemate tunnuste kõik võimalikud kombinatsioonid (vaatame 2 tunnust, saame 4 kombinatsiooni ), kusjuures ühe tunnuspaari lahknemine ei mõjuta teise tunnuspaari lahknemist.
  Sellel seadusel nimetus „sõltumatu lahknemise seadus“
  Võtame vaatluse alla 2 geeni. Värvusgeen (A – kollane, a – roheline) ja seemne pinna kuju (B – sile, b – krobeline)
  P: AABB (kol. sil.) x aabb (roh. krobe.)
  Sugurakud: AB / ab
  F1: AaBb x AaBb (kollased, siledad)
  Sugurakud: AB, Ab, aB, ab / teises taimes samad sugurakud
  Pennet'i võrgustik
  AB
  Ab
  aB
  ab
  AB
  AABB k.s
  AABb k.s
  AaBB k.s
  AaBb k.s
  Ab
  AABb k.s
  AAbb k.k
  AaBb k.s
  Aabb k.k
  aB
  AaBB k.s
  AaBb k.s
  aaBB r.s
  aaBb r.s
  ab
  AaBb k.s
  Aabb k.k
  aaBb r.s
  aabb r.k
  Kollased : rohelised – 12:4 = 3:1
  siledad : krobelised – 12:4 = 3:1
  Kuna seemne värvus ja pinna kuju ei ole üksteisega seotud, siis on nende kujunemised sõltumatud sündmused ja kogu tõenäosuse saamiseks need korrutatakse.
  (3:1) x (3:1) = 9:3:3:1 = 16
  9 kollased siledad : 3 kollased krobelised : 3 rohelised siledad : 1 rohelised krobelised
  Dihübriidne ristamine on omavahel kombrineerunud kaks monohübriidset ristamist .
  Mendeli kolmas seadus kehtib:
 • juhul kui vaadeldavad geenid on erinevates kromosoomides
 • kui puudub alleelide ja geenide erandlik vastasmõju
  Geenide vastasmõju:
 • komplementaarsus – 2 geeni koos annavad täiesti uue tunnuse
 • epistaas – kahe geeni koosmõjul jääb alles ainult 1 olemas olnud tunnustest
 • modifitseeriv mõju – üks geen (regulaatorgeen) kontrollib ja mõjutab teise geeni avaldumist
  Mendeli seaduste kehtivust tagavad tingimused:
 • Järglasi peab olema väga palju. Mendeli seadustel on statistiline iseloom.
 • Kõik vaadeldavad geenid peavad olema eri kromosoomides.
 • Kõikidel organismidel peab olema võrdne eluvus genotüüpide tasandil
 • Mendeli seaduste puhul tuleb arvestada alleelide ja geenide toime erijuhtusid
 • Mendeli seaduse puhul peab arvestama ka geeni poolt määratud tunnuste ebatüüpilist avaldumist.
  Dominantne
  Retsessiivne
  Põselohud +
  Põselohud -
  Tedretähnid +
  Tedretähnid -
  Kongus nina
  Sirge nina
  Kõrvanibu vabalt
  Kõrvanibu kinnikasvanud
  Paremakäelisus
  vasakukäelisus
  Juuste kasvupiir V-kujuline
  Juuste kasvupiir sirge
  SOO GENEETIKA
  Erisoolisus – elule omane tunnus, mis kujunes välja juba ainuraksetel.
  I soo määramine keskkonnaga. Sugu on määratud geenidega , mille avalduumist kontrollib mingi keskkonnategur.
  • Taimed: vähelistel käpaliste liikidel määratakse õite sugu valgustustingimustega kasvu ajal. Hea valgustatus -> emasõied ; halb valgustatud -> isasõied ; vahelduvad / keskmised valgustustingimused -> liitsugulised õied
  • Loomad: roomajad – krokodillid. Soo määramine sõltub munade haudetemperatuurist. Pes valmistatakse kõdunevast taimemassist, mis eritab soojust. Mitmed variandid.
  28ˇC ... 32ˇC – emased, isased võrdselt. Madalamal temp-l ainult isased, soojemal ainult emased.
  Miks soo määramine keskkonnateguritega ei ole eriti levinud? - Keskkonnatingimuste ootamatul muutusel võivad kujuneda ühesoolised populatsioonid. See on üks hüpotees, millega selgitatakse sauruste kiiret ja massilist väljasuremist.
  II Soo määramine ploidsuse ehk kromosoomistiku kordusega
  2h -> emassugu (mesilastel töölised ja emamesilased )
  h -> isassugu (mesilastel lesed)
  III Soo määramine sugukromosoomidega
 • süsteem X/XX – ühel soopoolel on 1 sugukromosoom vähem
  nt. isane emane
  X XX
  spermides munarakkudes
  Esineb suhteliselt madalatel organismidel. Selline soomääramine on omane putukatele (tirtsud, lutikad , koiliblikad)
 • ZZ (isased) / ZW (emased) – lindudel
 • XX (emased) / XY (isased) – imetajad, kalad, kahepaiksed
  Soo määramine isenditel:
 • välised suguelundid
 • soost sõltuvad tunnused inimesel
  Tunnus
  Mees
  Naine
  1. toruluud
  Pikemad , jämedamad
  Lühemad, peenemad
  2. rasvaprotsent
  Väiksem
  Suurem
  3. veeprotsent
  Suurem (lihasmassi tõttu)
  Väiksem
  4. lihasmass
  Suurem
  Väiksem
  5. kasvakasv kehal
  Suurem
  Väiksem
  6. keha proportsioonid:
  õlavööde
  puusavööde
  Lai
  kitsas
  Kitsas
  lai
  7. kõri suurus
  Suurem
  Väiksem
  8. hääleulatus
  Suurem ja madalam
  Väiksem ja kõrgem
  9. piimanäärmed
  Olemas, kuid väiksed ja ei talitle
  Olemas, suured ja talitlevad
  10. agressiivsus
  suurem/omasem
  Väiksem
  11. alalhoidlikkus
  Väiksem
  Suurem
  bioloogiliselt tugevam soopool: naine
  Soost sõltuvaid tunnuseid saab muuta elu jooksul, ka inimesel.
  Soo testimine
  vajalik:
 • sõjaväekohustus
 • spordis
 • perekonna loomiseks
  Soo testimine toimub:
 • sootunnuste alusel
 • sugukromosoomide test -> Y kromosoomi olemasolu mees ; XX naine
 • nn XX-mehed / XY naised.
  XX-meestel on 2 x-kromosoomi, aga ühes x-kromosoomis on y-kromosoomi geenijärjestus, läbivad sugukromosoomitesti. Sellepärast neid kontrollitakse DNA järjestustestiga. Sagedus 1 : 30 000 – 1 : 50 000
 • pmst võimatu testida naistel, kellel on kõrgenenud meessuguhormooni (testosterooni) tase, kuna neil on:
 • loomupärasest kõrgem sünteesitase
 • puuduvad testosterooni retseptorid
 • või liitsugulisel isendil – hermafrodiidid. Tal on kas:
 • kombineeritud suguelundid, nt ovotestised – munasarja ja
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #1 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #2 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #3 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #4 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #5 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #6 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #7 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #8 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #9 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #10 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #11 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #12 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #13 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #14 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #15 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #16 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #17 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #18 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #19 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #20 Pärilikkus ja muutlikkus-Suuline arvestus-2 KT- #21
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 35 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Arnold Rein Tatunts Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Geneetika, pärilikkus jms. konspekt sisaldab rohkem materjali kui otseselt vaja läheb misiganes töödes (süvaõpe)
  Pärilikkus , muutlikkus , Geneetika , Monohübriidne ristamine , Hübridiseerimismeetod , Mendeli 1. seadus , SOO GENEETIKA

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  83
  pdf
  Esimese nelja kursuse materjal
  14
  doc
  Geneetika
  27
  doc
  Paljunemine-areng-geneetika
  21
  doc
  Eksami konspekt
  37
  doc
  Üldbioloogia konspekt-1-osa
  3
  docx
  Pärilikkus ja muutlikkus
  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun