12. klassi koolieksami piletid ajaloos (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
PILET 1
Eesti esiajalugu – jääaja lõpp, muinasaeg , keraamikavaba kiviaeg ( Pulli , Kunda), esimene pronks, esimene raud, matusekombestik (erinevad kalmed ), Muistne vabadusvõitlus (olukord enne ja pärast ning muutuste põhjused).
Õpik: Eesti ajalugu I, ptk-d 2-7, õp lk 12-50, Atlas lk 4-10
-Jääaja lõpp Jää sulamisel kujunesid järved ja sügavate orgudega jõed . Jääaega põhjustasid kliimamuutused kogu maal. Umbes 2000 eKr.
-Muinasaeg
Jaotatakse: Kiviaeg(9000-1800 eKr) Pronksiaeg (1800-500 eKr), Rauaaeg (500-1200 pKr). Noorema kiviaja ehk neoliitikumi alguseks peetakse keraamika kasutuselevõttu (u5000eKr). Kammkeraamika- paremini valmistatud savinõud mille välispinda ilustati lohukeste ja väikesemate täketega ridadega. Nöörkeraamika(3000 eKr) savinõusid ilustati nöörijäljendtega.
Eesti territoorium oli jagatud maakondadeks ja igal maakonnal oma just. Peeti orjasid. Usk-üldiselt olid paganad, austasid esivanemaid. Surnuid põletati, mõningad matused. Pigem sängitati surnuid asula territooriumil ja vahest ka põranda alla.
-Keraamikavaba kiviaeg (Pulli, Kunda)- 1967a avastati pärnu jõe ääres Sindi lähedal pulli külas kruusaaugus ligi 3m paksuse liivakihi all õhuke tume viirg , mis sisaldas söetükke, loomaluid, kivist ja luust tööriistu. Pulli asukoht on kõige vanem inimeste elupaik Eestis. Enne pulli avastamist teati kunda lammasmäge.
-Esimene pronks Umbes 1800 eKr alanud pronksiaega jagatakse tavaliselt kaheks perioodiks: vanemaks ja nooremaks . Vanimate pronksesemetena tuntakse praegu muhust leitud odaotsa, Võrtsjärve lähedalt leitud sirpi. Leitud veel 11 kirvest.
-Esimene raud Rauast tööriistad ja relvad olid tugevamad, teravamad ja vastupidavamad kui pronksist . U 500a paiku jõudsid Eestisse naaberaladelt esimesed raudesemed.Hakati kasutama ka münte.
-Matusekombestik (erinevad kalmed)
Alguses sängitati surnuid asula territooriumil ja vahest ka põranda alla.
Kiviajal ( maasse kaevatud haudadesse asetati surnu külili , tugevasti kägardatud asendis, kaasa pandi luuesemeid.)
Pronksiaeg (hakati rajama erilisi maapealseid kivikalmed . Suurematest kividest ring ja selle keskele laotud kirst , peale väiksematest kividest küngas. nt Jõelähtme kivikalmed)
Rauaaeg tarandkalmed (koosnesid kiviridadest või müüridest, nelinurkne , keskel surnu) (Jabara kalmed, Kojastu kalmed)
-Muistne vabadusvõitlus (olukord enne ja pärast ning muutuste põhjused)
13.sajandil oli sõjategevus eestlaste ja neid allutada püüdnud Riia piiskopi, Mõõgavendade ordu, Taani ja Rootsi vahel
*Suurendas eestlaste eneseusku 1210a võiduga lõppenud Ümera lahing.
. * Otsustav lahing toimus 1217a Madisepäeval viljandi lähedal ja lõppes eestlaste allajäämisega. See oli eestlastele muistse vabadussõja üks suuremaid kaotusi.
*Langesid Lembitu ja mitmed teised eesti vanemad, ristisõdijate poolel langes näiteks liivlaste vanem Kaupo .
*Pärast jagatakse eesti territoorium nelja võõrvõimu vahel, taani põhja eesti, saared ja läänemaa, saarelääne piiskopi , tartus tartu piiskop ja lõuna eesti saksa ordu.
*Eestlased pidid tasuma makse peale võitlust, ja eestlased ristiusustati.
PILET 2
Euroopa keskaeg – mõiste, keskaja algused ja lõpud, Rooma impeeriumi häving, Suur rahvasteränne, kristluse levik, Karl Suur, paavst ja paavstiriik , munklus , kloostrid , linnad, Bütsants.
Õpik: Inimene, ühiskond kultuur II õp lk 7-37, 51-56, 67-72, lk 80-97, Atlas lk 40-41
-Mõiste on ajalooperiood mis on vanaaja ja uueaja vahel . *võttis kasutusele 1469a Giovanni Andrea .Keskaja algus 5.saj kuni 15.saj. Mõiste keskaeg võtsid kasutusele renessansi aegsed autorid kes nägid omas ajas antiikkultuuri taasündi.
-Keskaja algused ja lõpud Üheks keskaja alguseks peetakse Lääne-Rooma langemist 5'ndal sajandil (476.a. Sagedasti dateeritakse keskaja lõpp aastaga 1492, mil Kolumbus jõudis Ameerikasse.
-Keskaeg jaguneb vara,-kõrg-, ja hiliskeskajaks .
-Suur rahvasteränne - ida aasiast hunnid läksid germaanlaste aladele ja olid väga sõjakad ja selle tõttu jätsid germaanlased oma kodud maha ja hakkasid liikuma läände. Oli intensiivse rände periood Euroopas umbes aastatel 400 kuni 800 pKr. Rännet soodustasid sügavad muutused rooma riigis. Rooma riik lagunes , selle asemel tulid germaanlaste riigid, inimesed jätsid linnad maha ja läksid elama maale. Esimesed saabujad olid germaani hõimud näiteks (goodid,  vandaalid ,) Jagunes kaheks faasiks ka.
-Kristluse levik tekkis umbes 2000 aastat tagasi palestiinas. Alguses levis see igale poole euroopas. Rooma riigis võeti vastu.
-Rooma impeeriumi häving Impeeriumi sisevastuolude tõttu jäid piirikaitsesse lüngad, seda olukorda kasutas barbarite hõimuliit. Sissetungijad olid enamasti põgenikud. 5saj alguseks tungis läänegootide hõimuliit impeeriumi südameisse, rüüstas 410a rooma linna ning rajas 418a rooma keisririigi aladele esimesed barbarite kuningriigi.
-Karl Suur - keegi ei teadnud kuna ta sündinud oli. Ta oli Pippin Lühikese järeltulija. raudse rusikaga valitseja, geniaalne väejuht.
* Geniaalne väejuht, kaunite kunstide kaitsja, edendaja. Tema arvele võib panna tervete rahvaste hävitamise ning jäi elu lõpuni kirjaoskamatuks.
*Esimene retk Zaragoza alla aga andis frankidele 778a valusa sõjalise õppetunni- ja maailmakultuurile kangelasloo " Rolandi laul".
*800a andis löögi Bütsantsi valduste pihta. Soovis sellega tõestada, et on väärt keisrikrooni kandma.
*812a sõlmisid Karl S ja Bütsantsi Michael I rahulepingu, millega basileus tunnistas Karli kui keisrit , jättes Aadria merest põhja pool asuvad maad.
*Vallutuste tulemusel tekkis impeerium , mis hõlmas 1 200 00(ruut)km, kus elas 15-18miljonit inimest
-Paavst ja paavstiriik- ehk Rooma paavst on katoliku kiriku pea ja paavstiriik oli Itaalia ajaloo tähtsaimaid riike
-Munklus- usueluvorm, mis põhineb askeetlikul ilmalikust elust eraldumisel, abielutusel ja ja võimalikult intensiivsel kultusetoiminguis osalemisel.
-Kloostrid- kloostreid hakkas rajama Karl Suur
-Linnad-Kui barbarid Rooma riigi hävitasid, kadusid ka vanaaja linnad. 9. sajandil hakkas Euroopa muutuma . Kasvas rahvaarv, täiustusid põlluharimisviisid ja tööriistad. Uuendused soodustasid käsitöö eraldumist põllumajandusest. Kui varem valmistas talupoeg kõik eluks vajaliku ise, siis nüüd tekkis kiht inimesi, kes pühendusid vaid kindla käsitöötoote tegemisele. Linnad kasvasid järk–järgult. 13. saj aga hakkasid maaisandad ise uusi linnu rajama
-Bütsants e. Ida-Rooma, tekkis aastal 395-1453, kui Rooma impeerium jagunes Lääne- ja Ida-Rooma riigiks. Riigikeeleks sai kreeka keel. Võim kuulus keisrile. Elanikkond koosnes kreeklastest. Ühiskond oli hiearhiline. 1453 aasta mais vallutas türgi konstantinoopolise ja bütsants lõppes. Kuulsaim ehitis Hagia Sopia katedraal.Palgasõduriteks hakkasid meelsasti kreeklastest talupojad.Bütsantsi pealinn oli Konstantinoopol , tänapäeva Istanbul Türgis.
PILET 3
Reformatsioon – M. Luther, J. Calvin , Madalmaad, Skandinaavia , Henry VIII ja anglikaani kirik , hugenotid , renessanss, humanism .
Ă•pik: Inimene, ĂĽhiskond, kultuur II ptk 25 lk 147-153; ptk 30-36, lk 188-228
-M. Luther-
*Saksa reformatsiooni tähtsaimaks juhiks ja uue kiriku rajaja. Sündis 10.nov 1483 Oli augustiini munk. 1507 . pühitseti ta preestriks
*Tõlkis piibli saksa keelde, ärritas teda indulgentside müük. Kirik müüs pabereid mis lunastasid patud.
*Kirik oli ladina keelne
-J. Calvin-
*Svetsi reformatsiooni teise suuna rajaja.
*Tema kõige olulisem oli ettemääratuse põhimõte, et mingi hulk inimesi ongi määratud põrgusse minema
-Madalmaad-
madalmaadeks hakati nimetama põhjamere rannikuala Reini, Maasi ja Schelde jõe alamjooksul selle piirkonna järgi. Läksid reformatsiooniga kaasa. Ja olid hispaani võimu all ja tekkis hispaaniaga ususõda ja madalmaade vabadusvõitlus.
-Skandinaavia-
*Kultuurilises ja ajaloolises tähenduses nimetati Skandinaaviaks Rootsi, Taani, Norra.
-Henry VIII Oli Ingismaa valitseja. Ta soosis kunsti. Kunstnik Hans Holbein noorem töötas tema õukonnas aastaid ja tegi temast portreemaale Tegi kiriku et saaks endale lahutuseks loa anda
Anglikaani kirik- *Inglismaa riigikirik , õpetuselt protestantlik , kuid väliselt katoliiklik.
* Kiriku lõi Henry VIII, kuulutas end kiriku peaks, ta algatas reformatsiooni oma isiklikel põhjustel.
-Hugenotid- *Prantsuse kalvinistid , Calvini õpetuse pooldajad.
*Kalviniste iseloomustab kirikukorra ja jumalateenistuse äärmine lihtsus ning range eluviis.
*Ehitasid kindluse, et kaitsta end katoliiklaste rĂĽnnaku eest.
*Neil oli õigus pidada jumalateenistusi .
*Suure tagakiusamise käigus jooksid nad prantsusmaalt ära.
-Renessanss
*Nimetatakse keskajale järgnevat antiigist ja loodusest immustunud vaimuliikumis, eelkõige Lääne-euroopas.
*14-16saj keskajal sisendas kirik inimesele, et ta on patune olend ja maapealne elu on ettevalmistus hauatagusele õndsusele või igavesele hukatusele.
-Humanism
Tuntuim humanism oli Thomas More. Kirjutas teose utoopia -inimese ja inimlikkuse väärtustamine. Selline maailmavaade peab inimest ja tema võimeid hästi oluliseks
PILET 4
Liivi sõda – olukord enne ja pärast Liivi sõda ning muutuste põhjused, Vana- Liivimaa , Rootsi aeg, Forselius ja rahvaharidus.
Õpik: Eesti ajalugu I ptk 8-16, 18, õp lk 51-117, Atlas lk 11
-Olukord enne ja pärast Liivi sõda ning muutuste põhjused
Sõja põhjus: 16.saj. algas mitme euroopa riigi vahel võitlus Läänemere ülemvõimu pärast. Vana Liivimaad läbisid mitmed olulised kaubateed ja naabrid tahtsid endale saada. Liivimaa suurim vaenlane oli Venemaa.
Enne Vana Liivimaal oli mitu võõrvõimu kes omavahel pidevalt tülitsesid ja kodusõdasid tegid. Poliitiliselt kui ka sõjaliselt oli Vana Liivimaa nõrk.
-Pärast
Lagunes Vana Liivimaa. Liivi ordu hävitati. Algas kolmekuninga aeg, jagatakse kolme kuninga vahel Põhja-Eesti läks Rootsile, Lõuna-Eesti Poolale, Saaremaa Taanile
-Vana-Liivimaa
*Riigiõiguslikult koosnes Vana-Liivimaa pärast 1346a viiest iseseisvast väikeriigist. Suurim ja tugevaim oli Saksa ordu Liivimaa haru territoorium
*Kogu maa, mida harisid talupojad, jagunes maaisanda domeeniks, mille tuludest kattis maaisand riigivalitsemise kulud ja oma isiklikud väljaminekud, ning vasallidele sõjateenistuse eest jagatud läänivaldusteks.
*Oma läänide haldamiseks rajasid vasallid 13saj lõpust alates eramõisaid..
*keskaegse Liivimaa sisepoliitiliseks teljeks oli Saksa ordu ja piiskoppide vaheline võimuvõitlus .
*Kõigi tülide kõrgeimaks vahekohtunikuks oli paavst.
-Rootsi aeg
Üldjoontes loetakse Rootsi aja alguseks Liivi sõda, mille lõppedes jäi Eestimaa Rootsi võimu alla.
Rootsi aeg kestis Eestis peaaegu sada aastat ja tõi siinsetele elanikele kaasa palju olulisi muutusi. Neist tähtsamateks võib pidada kohtusüsteemi ümberkorraldamist ja uue haldusjaotuse väljakujunemist.
-Forselius ja rahvaharidus Oli kirjamees ja
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
12-klassi koolieksami piletid ajaloos #1 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #2 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #3 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #4 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #5 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #6 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #7 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #8 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #9 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #10 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #11 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #12 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #13 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #14 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #15 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #16 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #17 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #18 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #19 12-klassi koolieksami piletid ajaloos #20
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
LehekĂĽljed ~ 20 lehte LehekĂĽlgede arv dokumendis
Aeg2016-06-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor KK2sper Ă•ppematerjali autor

Lisainfo

15 pilettd kõik erinevate teemadega, piletite peal märksõnad.
Eesti esiajalugu , jääaja lõpp , muinasaeg , keraamikavaba kiviaeg , Pulli , Kunda , esimene pronks , esimene raud , matusekombestik , erinevad kalmed , Muistne vabadusvõitlus , Euroopa keskaeg , keskaja algused , Rooma impeeriumi häving , Suur rahvasteränne , kristluse levik , Karl Suur , paavst ja paavstiriik , munklus , kloostrid , linnad , Bütsants. Reformatsioon , M. Luther , J. Calvin , Madalmaad , Skandinaavia , Henry VIII ja anglikaani kirik , hugenotid , renessanss , humanism Liivi sõda , olukord enne ja pärast Liivi sõda ning muutuste põhjused , Vana-Liivimaa , Rootsi aeg , Forselius , rahvaharidus Vene riigi kujunemine – mongoli-tatari ikkest vabanemine , Novgorod , Ivan Julm , Peeter I , Põhjasõda. Venemaa impeerium – Katariina Suur , baltierikord , talurahvaseadused ja pärisorjus , Aleksander III , venestamine , ärkamisaeg , Kreutzvald , Postimees , Hurt , Jakobson , Jannsen , I laulupidu. Esimene maailmasõda – koloniaalimpeeriumid , Maroko ja Balkani kriisid , I maailmasõja põhjused , sõjasündmused , Versailles` süsteem. Vene revolutsioonid – Verine pühapäev , 17. oktoobri manifest , Eesti 1905. aasta revolutsioon , mõjud Eestile , I maailmasõda ja Eesti , Nikolai II , Ajutine valitsus , Lenin ja kommunism , Bresti rahu Eesti iseseisvumine – eeldused , I maailmasõja mõjud , Vabadussõda , autonoomia , iseseisvumine , Landeswehr , Tartu rahu , raha- ja maareform , detsembrimäss , suur majanduskriis , Vapsid , Pätsi riigipööre , I-III põhiseadus. II maailmasõda – II maailmasõja põhjused , olulisemad sõjasündmused , II maailmasõja lõpp ja maailma jagamine (Teheran , Jalta , Potsdam) , Nürnbergi protsess. Eesti Vabariik II maailmasõjas – MRP , baaside ajajärk , juunipööre , Nõukogude ja Saksa okupatsioonide aeg , Hjalmar Mäe , Otto Tief. NSVL ja ENSV – märtsiküüditamine , metsavennad , Nõukogude võim , kolhoosid , repressioonid , EKP , Karotamm , Käbin , Vaino , muutused majanduses , ühiskonnas ja kultuuris , noorteorganisatsioonid , stalinism , sula , stagnatsioon , gerontokraatia , perestroika , glasnost (Stalin , Hruštšov , Brežnev , Tšernenko , Andropov , Gorbatšov). Külm sõda – külma sõja kujunemine , Trumani doktriin , Berliini blokaad , riikide liidud (NATO , ESTÜ , VLO , VMN) , külma sõja kriisid , raudne eesriie , Reagan , „Tähesõjad“ , NSV Liidu ja idabloki lagunemine , Jeltsin , SRÜ , EL , EURO. Eesti Vabariigi taasiseseisvumine – 40 kiri , fosforiidikampaania , MRP-AEG , EMS , RR , ERSP , iseseisvusdeklaratsioon , Balti kett , Eesti Kongress ja Komitee , üleminekuperiood , IME , augustiputš , Venevägede lahkumine Eestist

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

48
doc
Ajaloo kordamismaterjal eksamiks
51
doc
Eesti ajalugu - konspekt
83
doc
Eesti ajalugu
33
doc
Ajaloo konspekt
204
pdf
Eesti uusima aja ajalugu
147
docx
Eesti XX sajandi algul
89
doc
Ajalugu
56
doc
Eesti ajalugu

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !