Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Saksa keele materjal algajatele (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes? Mis? Dativ - Kellele ?
 • Millele? Akkusetiv - Keda ?
 • Kes?/Mis? Wer?/Was ?
 • Kelle?/Mille? Wessen ?
 • Kelle?/Mille? Oma. Dativ - Alale ütlev, Kellele ?
 • Kellegagi koos Akkustetiv - Osastav , Keda ?
 • Kuidas läheb? – Wie geht es ?
 • Kui palju on kell ?
 • Kui kaua läheb ?
 
Säutsu twitteris
Ich – Mina / -e Wir – Meie /-en
Du – Sina / -st Ihr – Teie /-t
Er/Es/Sie (MS/KS/NS)(M/N/F) – Tema /-t sie, Sie – Nemad /-en
Sein – Olema Haben – Omama (Keda?/Mida?)
Ich – Bin Wir – Sind Ich – Habe Wir - Haben
Du – Bist Ihr – Seid Du – Hast Ihr - Habt
Er – Ist Sie – Sind Er – Hat Sie – Haben
Ich – Mein
Du – Dein
Er/Es – Sein Käänatakse nagu ebamäärast artiklit
Sie/Sie – Ihr
Wir – Unser
Ihr – Euer === Eur + lõpp
PERSONAL PRONOMEN – ISIKULISED ASESÕNAD
==========
Mina
Sina
Tema(M)
Tema(F)
Tema(N)
Meie
Teie
Nemad
NOMINATIV
Ich
Du
Er
Sie
Es
Wir
Ihr
Sie
DATIV
Mir
Dir
Ihm
Ihr
Ihm
Uns
Euch
Ihnen
AKKUSETIV
Mich
Dich
Ihn
Sie
Es
Uns
Euch
Sie
Nominativ – Kes? Mis?
Dativ - Kellele? Millele?
Akkusetiv – Keda? Mida?
Saksa keeles kirjutatakse kõik nimisõnad suure tähega
Saksa keeles on öeldis 2. kohal
Küsisõna Kas? puudub, selle küsimuse puhul hakkab lause öeldisega
-ma tegevusnimi on –en lõpuga
Preposition – Eessõnad
Eessõnad on muutumatud abisõnad mis väljendavad sõnade vahelisi suhteid
Eessõnu kasutatakse kindla käändega
Dativ
Mit – koos aus - -st lõpp
Nach – pärast ausser – peale (selle; midagi veel)
Bei – juures von - -lt lõpp
Zu - juurde seit – alates
Akkusetiv
Durch – läbi gegen - vastu
Für – jaoks is - kuni
Ohne – ilma entlang – piki-, mööda (mida)
Om – ümber
Akkusetiv + Dativ Wohin /Kuhu=Akkusetiv Wo/Kus=Dativ
An – äärde öber – ülal
Auf – peale unter - alla
Hinter – taha vor - ette
Neben – kõrvale zwischen - vahele
In – sisse
Genitiv
Während – jooksul (mingi aja) trotz - vaatamata
Wegen – tõttu (millegi) ungeachtet - hoolimata
Statt – asemel (millegi)
Am Montag im Juli
In Tallinn – Tallinnas An die Wand - Seinale
Nach Tallinn – Tallinna
Aus Tallinn – Tallinnast
Zum Supermarkt - Marketisse
Zur Schule - kooli
Deklination - Käänamine
Nominativ – Nimetav, Kes?/Mis? Wer?/Was?
Genitiv – Omastav, Kelle?/Mille? Wessen? Ainult Kelle?/Mille? Oma.
Dativ – Alaleütlev, Kellele?/Millele? Wem? Mit – kellegagi koos
Akkustetiv – Osastav, Keda?/Mida? Wen?/Was?
G. Isa poeg der Son des Vaters Ema laps Das Kind der Mutter
Maskulinum
Neutrum
Femininum
Plural
Nominativ
der Hund
das Haus
die Katze
die Kinder
Genitiv
des Hundes
des Hauses
der Katze
der Kinder
Dativ
dem Hund
dem Haus
der Katze
die Kinder
Akkusetiv
den Hund
das Haus
die Katze
die Kinder
Maskulinum
Neutrum
Femininum
Plural
Nominativ
ein Hund
ein Haus
eine Katze
Kinder
Genitiv
eines Hundes
eines Hauses
einer Katze
Kinder
Dativ
einem Hund
einem Haus
einer Katze
Kindern
Akkusetiv
einen Hund
ein Haus
eine Katze
Kinder
Maskulinum
Neutrum
Femininum
Plural
Nominativ
der kleine Hund
das kleine Hund
die kleine Katze
die kleinen Kinder
Genitiv
des kleinen Hundes
des kleinen Hauses
der kleinen Katze
der kleinen Kinder
Dativ
dem kleinen Hund
dem kleinen Haus
der kleinen Katze
den kleinen Kindern
Akkusetiv
dem kleinen Hund
das kleine Haus
die kleine Katze
die kleinen Kinder
Maskulinum
Neutrum
Femininum
Plural
Nominativ
ein kleiner Hund
ein kleines Haus
eine kleine Katze
meine kleinen
Genitiv
eines kleinen Hundes
eines kleinen Hauses
einer kleinen Katze
meiner kleinen
Dativ
einem kleinen Hund
einem kleinen Haus
einer kleinen Katze
meinen kleinen +n
Akkusetiv
einen kleinen Hund
ein kleines Haus
eine kleine Katze
meine kleinen
Maskulinum
Neutrum
Femininum
Plural
Nominativ
kleiner Hund
kleines Haus
kleine Katze
kleine Kinder
Genitiv
kleinen Hundes
kleinen hauses
kleiner Katze
kleiner Kinder
Dativ
kleinem Hund
kleinem Haus
kleiner Katze
kleinen Kindern
Akkusetiv
kleinen Hund
kleines Haus
kleine Katze
kleine Kinder
Komparationsstufen der adjektive
Omadussõnade võrdlusastmed
 • Positiv – Grundform – Algvõrre ( klein , schön , alt, gro(ss) ) - näitab omadust
 • Komparativ (kleinER, schönER) – keskvõrre – näitab, et phel esemel on teatud omadust suuremal määral kui teisel
  Positiv + Suffix – ER
 • Superstativ – Ülivõrre – väljendab teatud omaduste olemaslolu kõige suuremal määral
  Positiv + Suffix – (E)STE (kleinSTE, schönSTE)
  Või AM – (E)STEB (am kleinSTEN, am breitESTEN) d, t, s, esszet, sch, z
  *Kui algvõrde lühivormi juure lõpus on siis liidetakse lõpp -EST, teistel juhtudel tarvitatakse -ST (der kleinste, der breitESTE, heissESTE) ERAND grö(ss)TE
  * Omadussõnad lõpuga -ER, -EL, EN kaotavad E
  Dunekel (tume) – dunkLER
  Sauer (hapu) – sauRER
  Offen (avatud) – offNER A, O, U
  ÜHESILIBILISED omadussõnad mille juurhäälikud on saavad kesk- ja ülivõrdes UMLAUT ’i ( täpid ) A – Ä, O – Ö. U – Ü
  MIT UMLAUT
  A)
  Lang – länger – am längsten
  Alt, arm, kalt, krank, lang, scwach, schwarz , stark , warm
  U)
  Kurz – kürzer – am kürzesten
  Gesund, jung,
  O)
  Gro(ss) – grö(ss)er – am grö(ss)ten
  Hoch
  OHNE UMLAUT (ilma täppideta)
 • Kui on täishääliku ühend AU nt. Faul – fauler – am faulsten
 • Sõnad lõppudega -EL, -ER, -EN, -BAR, -SAM, -HAFT, -IG, -LICH, -E
  Dunkel – dunkler – am dunkelsten
  Schuldig(süüdi), offen, glücklich, langsam, wenig
 • Ühesilbilised ERANDID – brav(julge), bunt(värviline), froh, falsch, hach, klar, krapp( napp ), satt (täis – kõhu kohta), schlank, stolz , toll , voll , wahr
  MIT oder OHNE UMLAUT
  Gesund, glatt (libe, sirge), nass( märg )
  Ebareeglipärased
  Gro(ss) – grö(ss)er – am grö(ss)ten
  Nah – näher – am nächsten
  Hoch – höcher – am höchsten
  Gut – besser – am besten
  Vielmehr – am meister
  Gern – lieber – am liebsten
  Bald – eher – am ehsten
  Wenig – weniger – am wenigsten
  - minder – am mindesten
  Oft – öfter – am öftesten
  - häufiger – am häufigsten
  Puuduvad võrdlusastmed
  Blind (pime), stumm(tumm), taub (kurt), tot(surnud), rund(ümmargune), rosa, lila , prima(äge)
  Võrdlevad sõnad WIE ja ALS mõlemad tähendavad KUI
  Kasutamine:
  WIE – kasutatakse siis kui on algvõrre
  ALS – kasutatakse siis kui on keskvõrre
  Guten Tag – Head Päeva Hallo – Tere
  Auf Wiedersehen – Nägemiseni Tschüss – tsau (ametlik)
  Willkommen - Teretulemast
  Ich heisse – minu nimi on (mind kutsutakse/ mitte otsene tõlge)
  Mein Name ist – minu nimi on
  Ich bin – ma olen
  Lernen – Õppima
  Sich Vorstellen – Ennast esitlema /tuvustama
  Warum ? – Miks?
  Wann ? – Millal?
  Woher? – Kust?
  Wo? – Kus?
  Wie? – Kuidas?
  Wer? – Kes?
  Was? – Mis? / Mida?
  Sind Sie Frau K? – Kas te olete proua K?
  Deutschland – Saksamaa
  Estland – Eestimaa
  Deutsch – Saksa keel
  Estnisch – Eesti keel
  Herr – Härra
  Frau – proua
  Is – kuskil
  Nah – kuskile
  Aus – Kuskilt
  Gleich – Kohe
  Natürlich – Loomulikult
  Kommentulema /pärit olema
  Sprechen – Rääkima
  Ja – jah
  Nein - Ei
  Nicht – tegevust eitama (pärast tegusõna )
  Kein – nimisõna eitamine (käänamine nagu omadussõna)
  Hier – Siin
  Da/ Dort – seal
  Entschuldigung – Vabandust
  Verzeihung – andestust paluma
  Guten Abend – Tere õhtust
  Guten Morgen – Tere hommikust
  Guten Nacht – Head ööd
  Gut – hästi
  Schlecht – Halvasti, Halb
  + Schön - Väga
  Danke – Tänan
  Bitte – Palun
  Schön – Ilus
  Wohnen – Elama (kus)
  Vorname – Eesnimi
  Familienname – Perekonna nimi
  Noch – Veel
  Einmal – Ükskord
  Noch Einmal – Veel ükskord (palun korrake)
  Und – ja
  Aber – Aga
  Auch – Ka, samuti
  Fahren – sõitma
  Kuidas läheb? – Wie geht es?
  Aitäh, läheb. – Danke, es geht.
  Die Schule – Kool
  Die Sprache – Keel
  Grüss GottTervitus (Jumalalt)
  Grüezi – Tere
  Zahlen – Number
  0 – Null
  1 – Eins 11 - Elf
  2 – Zwei 12 - Zwölf
  3 – Drei 13 - Dreizehn
  4 – Vier 14 - Vierzehn
  5 – Fünf 15 - Fünfzehn
  6 – Sechs 16 - Sechzehn
  7 – Sieben 17 - Siebzehn
  8 – Acht 18 - Achtzehn
  9 – Neun 19 - Neunzehn
  10 – Zehn 20 – Zwanzig
  21 – einundzwanzig 30 - dreissig 50 – fünfzig
  25 – fünfundzwanzig 70 – siebzig
  100 – hundert/einhundert 200 – zweihundert
  101 – hundert und eine 203 – zwei hundert und drei
  Das Alter – Vanus
  Alt – Vana
  Das Jahr , -e – Aasta
  Wie alt bist du? – Vana sa oled?
  Ich bin 16 / Ich bin 16 Jahre alt. – Ma olen 16 / Ma olen 16 aastat vana.
  Maskilinum, M, Der – Meessugu
  Neutrum, N, Das – Kesksugu
  Femininum, F, Die – Naissugu
  Eseme või olendi esmakordsel mainimisel, või mõne uue, seni tundmatu mainimisel kasutatakse umbmäärast artiklit
  Kui esemest või olendist on juba juttu olnud või see on teada olev asi, tuleb kasutada määravat artiklit
  Familienmitglieger – Perekonna liikmed
  Der Vater – Isa Die Mutter/Die Mutti – Ema
  Der Sohn – Poeg Die Tochter - Tütar
  Der Grossvater – Vanaisa Die Grossmutter/Die Oma - Vanaema
  Der Bruder – Vend Die Schwester - õde
  Der Onkel – Onu Die Tante - Tädi
  Der Mann – Mees Die Frau - Proua
  Der Herr – Härra Die Dame - Daam
  Der Junge – Noormees
  Das Kind – Laps
  Das Mädchen – Türdruk
  Das Tier – Loom
  Der Hund – Koer Die Kater – Kass/pohmell
  Das Telefon – Telefon
  Der Name – Nimi
  Die Adresse – Aadress
  Die Strasse – Tänav
  Die Stadt – Linn
  Der Staat – Riik
  Das Reich – Riik
  Die Postleitzahl – Postiindeks
  Heute – Täna
  Morgen – Homme (suure tähega Täna)
  Gistern – Eile
  Alles Klar – Kõik selge
  Was ist los? – Mis viga on?
  Buchstabieren – tähthaaval ütlema
  Lesen – lugema
  Sprechen / Lesen e = i, ie
  Du Sprichst/Lisest
  Er Spricht/Liset
  Fahren/ Schlafen a = ä
  Du Fährst/Schläfst
  Er Fährt /Schläft
  Schlafen – Magama
  Sagen – Ütlema
  Fremd – Võõras
  Voll – Täis
  Klein – Väike
  Gross – Suur
  Alt – Vana
  Jung – Noor
  Hell – Hele
  Dunkel – Tume
  Gut – Hea
  Schlecht – Halb
  Schwarz – Must
  Wiess – Valge
  Dick – Paks
  Dünn – Peenike
  Schön – Ilus
  Hässlich – Kole
  Kaputt – katki
  Runde – Ümmargune
  Hoch – Kõrge
  Der Ball – Pall
  Der Kamm – Kamm
  Der Computer – Arvuti
  Der Bleistift – Pliiats
  Das Auto – auto
  Das Haus –
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Saksa keele materjal algajatele #1 Saksa keele materjal algajatele #2 Saksa keele materjal algajatele #3 Saksa keele materjal algajatele #4 Saksa keele materjal algajatele #5 Saksa keele materjal algajatele #6 Saksa keele materjal algajatele #7 Saksa keele materjal algajatele #8 Saksa keele materjal algajatele #9 Saksa keele materjal algajatele #10 Saksa keele materjal algajatele #11 Saksa keele materjal algajatele #12 Saksa keele materjal algajatele #13 Saksa keele materjal algajatele #14 Saksa keele materjal algajatele #15 Saksa keele materjal algajatele #16 Saksa keele materjal algajatele #17 Saksa keele materjal algajatele #18 Saksa keele materjal algajatele #19 Saksa keele materjal algajatele #20 Saksa keele materjal algajatele #21 Saksa keele materjal algajatele #22 Saksa keele materjal algajatele #23 Saksa keele materjal algajatele #24 Saksa keele materjal algajatele #25 Saksa keele materjal algajatele #26 Saksa keele materjal algajatele #27 Saksa keele materjal algajatele #28 Saksa keele materjal algajatele #29 Saksa keele materjal algajatele #30 Saksa keele materjal algajatele #31 Saksa keele materjal algajatele #32 Saksa keele materjal algajatele #33 Saksa keele materjal algajatele #34 Saksa keele materjal algajatele #35 Saksa keele materjal algajatele #36 Saksa keele materjal algajatele #37 Saksa keele materjal algajatele #38 Saksa keele materjal algajatele #39 Saksa keele materjal algajatele #40 Saksa keele materjal algajatele #41 Saksa keele materjal algajatele #42 Saksa keele materjal algajatele #43 Saksa keele materjal algajatele #44 Saksa keele materjal algajatele #45 Saksa keele materjal algajatele #46 Saksa keele materjal algajatele #47 Saksa keele materjal algajatele #48 Saksa keele materjal algajatele #49 Saksa keele materjal algajatele #50 Saksa keele materjal algajatele #51 Saksa keele materjal algajatele #52 Saksa keele materjal algajatele #53 Saksa keele materjal algajatele #54 Saksa keele materjal algajatele #55 Saksa keele materjal algajatele #56 Saksa keele materjal algajatele #57 Saksa keele materjal algajatele #58 Saksa keele materjal algajatele #59 Saksa keele materjal algajatele #60 Saksa keele materjal algajatele #61 Saksa keele materjal algajatele #62 Saksa keele materjal algajatele #63 Saksa keele materjal algajatele #64 Saksa keele materjal algajatele #65 Saksa keele materjal algajatele #66 Saksa keele materjal algajatele #67
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 67 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2017-05-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 6 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor timekeeper Õppematerjali autor

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  32
  pdf
  Saksa keele grammatika
  8
  docx
  Saksa keele eksamimaterjal 8 klass C-keel
  19
  docx
  Saksa keele grammatikat
  291
  doc
  Tõde ja Õigus II Terve tekst
  6
  doc
  Saksa keele grammatika
  9
  pdf
  Bfr Loesungen AB-A2-2
  4
  docx
  Saksa keele grammatika
  2
  docx
  Saksa keele tõlkelaused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun