Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Praktika aruanne - raamatupidamine (8)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitterisxxxxxx
Tuha Talu OÜ“
Praktikaaruanne
Õpperühm: xxxxx
Juhendaja : xxxxxx


Tallinn 2008-2009
Sissejuhatus 4
1. Tuha Talu OÜ struktuur, ajalugu ja tegevusvaldkonnad 6
2. Tuha Talu OÜ turundustegevus , tarnijad ja kliendid ning konkurendid 7
3. Tuha Talu OÜ personalitöö 8
4. Tuha Talu OÜ raamatupidamise töökorraldus ja tööjaotus 8
5. Tuha Talu OÜ raamatupidamises dokumendikäive, koostamine, säilitamine 9
6. Tuha Talu OÜ raamatupidamise sise-eeskirjad 10
6.1. Kontoplaan 10
6.2. Majandustehingute dokumenteerimine 10
6.3. Dokumendikäive 10
6.4. Raamatupidamisregistrite pidamine 11
6.5. Raamatupidamisdokumentide säilitamine 11
6.6. Automatiseeritud andmetöötlussüsteem 11
6.7. Varade arvestus 12
6.8. Varade inventeerimine 12
6.9. Arvelduste arvestus 13
6.10. Arvelduste inventeerimine 13
6.11. Puhkusekohustuse inventeerimine 14
6.12. Ebatõenäoliselt laekuvate ja lootusetute nõuete arvestus 14
6.13. Tulude arvestus 15
6.14. Kulude arvestus 15
6.15. Aruannete koostamine 15
6.16. Muudatuste sisseviimine 15
7. Tuha Talu OÜ rahaliste vahendite arvestus 17
7.1. Välisvaluutatehingud 17
17
7.2. Kassatehingud 18
8. Tuha Talu OÜ varude arvestus 19
10. Tuha Talu OÜ bioloogiliste varade arvestus 21
11. Tuha Talu OÜ materiaalsete põhivarade arvestus 23
12. Tuha Talu OÜ lühiajaliste kohustuste arvestus 24
13. Tuha Talu OÜ käibemaksuvõlg ja arvestus 25
15 Tuha Talu OÜ omakapitali arvestus 28
LISAD 30
Lisa 1 Kontoplaani näidis 30
Lisa 2 31.12.2008 Tuha Talu OÜ bilanss 35
Lisa 3 Tuha Talu OÜ kasumiaruanne 2008 36
Lisa 4 Tuha Talu OÜ loomade inventuuri tabel seisuga 10.10.2009. 38


Sissejuhatus


Tallinna Majanduskooli raamatupidamise üliõpilasena läbisin teise ettevõttepraktika. Praktika sooritasin 22. novembrist 23. jaanuarini raamatupidamisteenust pakkuvas ettevõttes Tulutee OÜ. Töökoha hallata on kokku üle 35 eriilmelise osaühingu või FIE raamatupidamise.
Kuna kliente leidus seinast seina – alates kinnisvaraga tegelevatest lõpetades ehitustehnika rendi või suurtaludest osaühingutega – tundus praktika olevat väga hariv nii mõneski küsimuses ja eriti rõõmustas, et oluliste probleemide arutamisel küsiti ka praktikandi arvamust. Juhendajagi mainis pidevalt, et meil kontoris on omavahelisel suhtlemisel väga oluline roll, et muuta tööd efektiivsemaks ja sellepärast pean tõdema, et praktika perioodil aitasid tegelikult kõik üksteist.
Kuna praktika eesmärgiks oli anda õpilasele võimalus tutvuda konkreetse organisatsiooni erinevate tegevusvaldkondadega, siis valisin endale töö käigus ühe ettevõtte, millesse süvenesin sügavamalt. Selleks ettevõtteks kujunes antud perioodil Tuha Talu OÜ, sest tegelesin temaga kokku umbes 70% -dil ajast, mil viibisin praktikal. Kuna Tuha Talu OÜ tegevuskava sisaldab endas ärisaladust jäi osa teavet ja dokumente konfidentsiaalseks, kuid sellest ei kannata aruande kvaliteet. Seepärast tulebki esitatavatel dokumentidel olevaid arve ning tabeleid võtta kui näitlikustatavaid põhimõtteid, kuidas tööd tehakse.
Ettevõte Tuha Talu OÜ tegeleb krediidiinfo (ka juhendaja kinnitusel) andmetel loomakasvatuse ja söödapiirete müügiga Eestis (ariplaan näeb ette, et võimaluse korral ka välismaal), mille nõudlus tuleb peamiselt teistelt sama suunitlusega majandusüksustelt. Müügi-ostuarvete ja sulsrahatsekkide arvestus baseerub standartsetel käikudel. Selles mõttes pole Tuha Talu OÜ raamatupidamislikut just kuigi keerukas ettevõte, kuid eriliseks teeb ta, võrreldes teiste asutustega Tulutee OÜs, tegevusvaldkond ja bioloogiliste varade olemasolu. Õppimise mõttes lasi juhendaja kogu paberite mahu Hansa World programmis üles võtta ja pangast läbi kanda, et saada aru põhikäikudest selles ettevõttes.
Praktiliselt kogu töö tegin arvutiprogrammis Hansa World SBE 4.3. See võimaldas tundma õppida raamatupidamise võimalusi arvutil. Tuleb välja, et antud programm annab küllaltki lihtsaid ja mobiilseid viise meie põhitöö hõlbustamiseks. Näiteks müügi-ostuarvete üles võtmiseks tuleb minna vastavalt müügi-ostureskontrosse, seal registreerida arve väljastamise kuupäev, hankija või klient , konkreetne summa, käibemaks ja tegevus kinnitada. Hea on veel see, et raha laekumise panka või tasumise pangast saab teha samast registrist. Teine suur moodul on Finants , kus Kannete alt tehakse ära ülejäänud töö: näiteks palgaarvestus ja väljamaksed, intresside laekumised ja tasumised jne. Samas võib öelda, et kui ettevõttel on suured laod ja põhivarapargid, siis jääb Hansa võimalustest väheseks ning paremaks osutuvad sel juhul spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud Noom või Boom . Aga nüüd asun praktikatemaatika kallale, et tutvustada Tuha Talu OÜd.

1. Tuha Talu OÜ struktuur, ajalugu ja tegevusvaldkonnad


Tuha Talu OÜ on asutatud 15.märtsil 2005. aastal. Antud osaühingul on kolm eraisikust omanikku. Peale Tuha Talu OÜ asutamist loodi 5 aastase perspektiiviga äriplaan, mis näeb ette peamiselt lihaveiste kasvatamist, turustamist ning müüki. Plaani jäeti võimalus arendada ka muid põllumajanduslikke ettevõtmisi, kui tulu loomade müügist peaks kahanema loodetust väiksemaks. Nii otsustati 2008. aasta suvel hakata vahendama ja müüma loomade söödapiirdeid ning äriplaan kirjutati osaliselt ümber.
Kui tegevust alustati vaid viie potentsiaalselt müüdava loomaga , siis 2008. aasta lõpuks on lihaveiste kari kasvanud 80 isendini, kellelt teenitava tuluga loodetakse panna alus ettevõtte kasvule ja uutele võimalustele.
Samuti teeniti 2008. aastal oodatust rohkem loomade söödapiirete müügist, mis aitas ettevõtte välja esimesel poolaastal tekkinud raskest seisust ( kahjum , mis pani otsima uusi tuluallikaid).
Märkimisväärne asjaolu on kindlasti see, et alates 2006. aastast saadakse regulaarselt PRIA investeeringutoetusi loomakasvatuseks ja mahepõllumajandamiseks, mida kasutatakse suuresti kulutuste finantseerimiseks. Antud fakt annab juhtkonnale usku samalaadse tegevusega jätkata ja suurenedes ehk viia oma ärimudelit ka konkureerivatele välisturgudele.
Ettevõtte klientidega suhtlevad kolm vastutavat isikut, kes koordineerivad ka Tuha Talu OÜ tööd. Konkreetse suunitlusega töid, nagu söödapiirete vahendus ja müük, aitavad teostada peretuttavatest põllumajandusharidusega ning vastavate kogemustega sugulased. Tuha Talu OÜ meeskonda kuulub veel lisaks üks nõustaja ärilistes küsimustes ja eraisikust investor , kes panustab pikaajalise laenuga ettevõtte arengusse ja jätkuvusse.
Tuha Talu OÜ pakub oma teenust hetkel vaid Eestis, et täita peamiselt sisenõudluse vajadusi. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
- piimaveiste kasvatamine, turustamine ja müük (peamiselt Rakvere Lihakombinaadile)
- loomade söödapiirete vahendus ja müük.
Parimad tulemused saavutatakse siiski koostöös pikaajaliste klientidega.

2. Tuha Talu OÜ turundustegevus, tarnijad ja kliendid ning konkurendid


Turundusega tegeleb ettevõtte juhtkond ja põllumajandusharidusega talu peremehe vend. Suur abi müügitegevuse edendamisel on kontaktidest, mis tulevad varasematest edukatest koostööprojektidest. Kuna loomade söödapiirete müügi puhul tuleb soovijal täita ankeet , peab sinna märkima piirete mõõdud ning aja, mis ajaks peab tellimus täidetud saama.
Algselt ostetatakse söödapiirded lepinguliselt ettevõttelt ja hiljem müüakse koos juurdehindlusega edasi klientidele. Müügiarved vormistab Tuha Talu OÜ vastutav juhataja, saades vajalikud andmed tellimusosakonnalt. Kliente teavitatakse oma kaubast reklaamiga suuremates maakonna ajalehtedes.
Ettevõte kliendibaas on keskmise suurusega – umbes 200 majandusüksust - ja leidub nii erakliente (peamiselt FIEde näol) kui Eesti ettevõtteid erasektorist. Kliendibaas pole aastate jooksul palju muutunud ja pigem tegeletakse pikaajaliste lepinguliste klientidega. Sisenõudlus moodustab 100% kogu müügimahust. Püsiklientidele pakutakse kõikide tööde pealt soodustust -10%. Suuremahuliste tööde korral lisasoodustus kokkuleppeliselt vastavalt mahule ja iseloomule .
Tarnijateks on nii FIEd (peamiselt loomasööda töötlemisel ja varumisel suveperioodil) kui sarnase tegevusvaldkonnaga erasektori ettevõtted.
Suuremateks konkurentideks on.konkreetseid ettevõtteid mainimata, sama tegevusvaldkonna suuremad majandusüksused. Arvestades sellega, et turg on avatud ja kõik konkureerivad omavahel, sõltub Tuha Talu OÜ hinnaskaala suuresti ka teiste omadest . Lihaveiseid õnnestubn siiski edukalt müüa Rakvere Lihakombinaadile, aga peamiseks probleemiks on aeglane käive. Seetõttu ongi viimase kolme aastaga, kui uusi pakkujaid tuli ohtrasti juurde, klientide arv vähenenud ja hind kukkunud 30% võrra.
Lisaks võib õelda, kõige suuremaks kuluartikliks on söödavarumise kulud ja ettevõtte kuu dokumendikäive on suurusjärgus 30 000-60 000 krooni. Klientide arvu ja turuosa poolest on Tuha Talu OÜ, Eesti väike ettevõte.

3. Tuha Talu OÜ personalitöö


Inimesed võetakse Tuha Talu OÜs palgale töölepingutega vastavalt Töölepinguseaduses nõutavatel punktidel, mis peavad täidetud olema. Lepingutes on kirjas töövõtja ja tööandja andmed, töölepingu sõlmimise ja tööle asumise kuupäev, ameti- või kutsenimetus ning tööülesannete kirjeldus, töö tegemise asukoht või piirkond, palgatingimused, tööajanorm, põhi- ja lisapuhkuse kestus, viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta.
Raamatupidamislikult on neist olulisimad tööle asumise kuupäev, palgatingimused ning põhi- ja lisapuhkuse kestus, kuna sellest lähtub palga- ja puhkusetasuarvestus. Töölepingust saab sel juhul raamatupidajale algdokument , millelt kasutada andmeid.
Tuha Talu Oüs töötab hetkel üks juhusliku tööajaga abitööline ja üks talitaja alampalga määra alusel.
Kogu muu personalitöö, nagu dokumentide vormistamine, arhiveerimine ning teadete edastamise juhtkonnale, teeb ära vastutav raamatupidaja . Lisatöö eest arvet ei esitata, kuna Tulutee OÜ lepingus Tuha Talu OÜga on need teenused sisse kirjutatud kui nõutavad toimingud , millega ei kaasne lisakulusid (ka kulutatav aeg sellele tööle praktikal oli väga väike).

4. Tuha Talu OÜ raamatupidamise töökorraldus ja tööjaotus


Nagu juba sissejuhatuses sai mainitud , siis Tuha Talu OÜ ostab sisse raamatupidamisteenust ettevõttelt Tulutee OÜ. Tuha Talu OÜ juhtkond koostab müügiarved, mille haldamiseks kasutatakse arvutiprogrammi Hansa World. Programmi võimalustest kasutatakse vaid teenust, mis lubab väljastada müügiarveid. Kui arved on koostatud, siis need saadetakse e-maili teel raamatupidamisteenust pakkuvasse ettevõttesse Tulutee OÜ, kus jätkub tavapärane müügiarvete kajastamine ning laekumiste registreerimine pangas ja ostuarvete kajastamine ning tarnijate ees olevate kohustuste tasumine panga kaudu.
Tuha Talu OÜ raamatupidamisega tegeleb ettevõttes Tulutee OÜ üks vastutav isik, kelleks olin praktika perioodil mina.

5. Tuha Talu OÜ raamatupidamises dokumendikäive, koostamine, säilitamine


Kõike dokumentidega seotut reguleerivad ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjad, kust selgub , mis on raamatupidamises dokumendikäive, kuidas neid koostatakse ja säilitatakse.

6. Tuha Talu OÜ raamatupidamise sise-eeskirjad


6.1. Kontoplaan


Osaühingus kasutatav kontoplaan on ära toodud käesoleva praktikaaruande Lisas 1 (Vaata Lisa 1 lk 30-34).

6.2. Majandustehingute dokumenteerimine


Majandustehingute dokumenteermiseks on osaühingus kasutusel järgmised algdokumendid ja raamatupidamisõiendi (memoriaalorderi) blanketid.
Kassaoperatsioonide dokumenteerimiseks: kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid.
Aruandvate isikute poolt tehtud operatsioonide dokumenteerimiseks: avansiaruanded, lähetuse aruanded, jms.
Klientidega arvelduste dokumenteerimiseks: arved, makseteatised, jms.
Palgaarvelduste dokumenteerimiseks: Exceli palgalehed, isikukonto kaardid.
Muude operatsioonide ja paranduslausendite vormistamiseks: memoriaalorderid, raamatupidamise õiendid, jne.
Majandustehingu dokumenteerib ja allkirjastab antud toimingu volitatud esindaja. Luba majandustehingute sooritamiseks antakse osaühingu juhatuse poolt eraldi dokumendiga (või raamatupidamise sise-eeskirjadega), milles määratkse volitatud esindajale lubatavad majandustehingud ja nende ulatus.

6.3. Dokumendikäive


Raamatupidamisse saabuvad algdokumendid kuuluvad nii sisulisele kui vormilisele kontrollimisele osaühingu raamatupidaja poolt. Raamatupidaja koostab alg- või koonddokumentidele raamatupidamislausendi(d). Lausendid nummerdatakse.
Käibegraafik algdokumentide koostamiseks , kontrollimiseks ja töötlemiseks
DOKUMENDI NIMETUS
KOOSTAJA JA ESITAJA
ESITAMISE AEG
Maj kulude aruanne
Aruandvad isikud
Kuu viimane kpv
Kuluarved
Juhataja
Kaks korda kuus
Pangaväljavõtted
Juhataja
Kord nädalas
Kassadokumendid
Juhataja
Iga päev
Klientide arved
Juhataja
Koost . jooksvalt

6.4. Raamatupidamisregistrite pidamine


Iga kuu kirjendid trükitakse välja (või säilitatakse cd-l) päeva- ja pearaamatuna, samuti kontode käibeandmikuna, milles kajastuvad kontode alg- ning lõppsaldod ja kontode käibed. Osaühingus on kasutusel kassaregister, pangaregister, tulude ja kulude kontode registrid, maksudeklaratsioonide register.

6.5. Raamatupidamisdokumentide säilitamine


Jooksva kuu algdokumendid, mis kuuluvad kindla arvestusregistri juurde, komplekteeritakse kronoloogilises järjekorras. Raamatupidamisdokumente säilitatakse osaühingu juhatuse poolt ettenähtud ruumis kokkulepitud isiku vastutusel raamautpidamise seadusega ettenähtud tähtaegade jooksul.
Dokumentide säilitamise tähtajad
LIIK
SÄILITAMISE TÄHTAJAD
MÄRKUSED
Palgalehed
10 aastat
Trükituna paberil
Ostuarved , -kviitungid
10 aastat
Kronoloogilises järjekorras
Müügiarved
10 aastat
Väljatrükituna või failina cd-l
Raamatupidamisregistrid
10 aastat
Väljatrükituna või failina cd-l
Sise-eeskirjad
10 aastat
Väljatrükituna

6.6. Automatiseeritud andmetöötlussüsteem


Osaühingus kasutatakse ostu-müügiarvete koostamiseks ja muudeks raamatupidamiskonteeringuteks Hansa tooteseeria programme (Hansa World SBE 4.3).

6.7. Varade arvestus


Esitatud kulukviitungid kompenseeritakse esitaja pangakontole või sularahas. Eraisikutelt materjalide või muu teenuse
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Praktika aruanne - raamatupidamine #1 Praktika aruanne - raamatupidamine #2 Praktika aruanne - raamatupidamine #3 Praktika aruanne - raamatupidamine #4 Praktika aruanne - raamatupidamine #5 Praktika aruanne - raamatupidamine #6 Praktika aruanne - raamatupidamine #7 Praktika aruanne - raamatupidamine #8 Praktika aruanne - raamatupidamine #9 Praktika aruanne - raamatupidamine #10 Praktika aruanne - raamatupidamine #11 Praktika aruanne - raamatupidamine #12 Praktika aruanne - raamatupidamine #13 Praktika aruanne - raamatupidamine #14 Praktika aruanne - raamatupidamine #15 Praktika aruanne - raamatupidamine #16 Praktika aruanne - raamatupidamine #17 Praktika aruanne - raamatupidamine #18 Praktika aruanne - raamatupidamine #19 Praktika aruanne - raamatupidamine #20 Praktika aruanne - raamatupidamine #21 Praktika aruanne - raamatupidamine #22 Praktika aruanne - raamatupidamine #23 Praktika aruanne - raamatupidamine #24 Praktika aruanne - raamatupidamine #25 Praktika aruanne - raamatupidamine #26 Praktika aruanne - raamatupidamine #27 Praktika aruanne - raamatupidamine #28 Praktika aruanne - raamatupidamine #29 Praktika aruanne - raamatupidamine #30 Praktika aruanne - raamatupidamine #31 Praktika aruanne - raamatupidamine #32 Praktika aruanne - raamatupidamine #33 Praktika aruanne - raamatupidamine #34 Praktika aruanne - raamatupidamine #35 Praktika aruanne - raamatupidamine #36 Praktika aruanne - raamatupidamine #37 Praktika aruanne - raamatupidamine #38 Praktika aruanne - raamatupidamine #39 Praktika aruanne - raamatupidamine #40
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 40 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-12-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 694 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor E Kaalikas Õppematerjali autor

Lisainfo

SISSEJUHATUS 4
1. TUHA TALU OÜ STRUKTUUR, AJALUGU JA TEGEVUSVALDKONNAD 6
2. TUHA TALU OÜ TURUNDUSTEGEVUS, TARNIJAD JA KLIENDID NING KONKURENDID 7
3. TUHA TALU OÜ PERSONALITÖÖ 8
4. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISE TÖÖKORRALDUS JA TÖÖJAOTUS 8
5. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISES DOKUMENDIKÄIVE, KOOSTAMINE, SÄILITAMINE 9
6. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRJAD 10
6.1. KONTOPLAAN 10
6.2. MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE 10
6.3. DOKUMENDIKÄIVE 10
6.4. RAAMATUPIDAMISREGISTRITE PIDAMINE 11
6.5. RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMINE 11
6.6. AUTOMATISEERITUD ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEM 12
6.7. VARADE ARVESTUS 12
6.8. VARADE INVENTEERIMINE 13
6.9. ARVELDUSTE ARVESTUS 13
6.10. ARVELDUSTE INVENTEERIMINE 14
6.11. PUHKUSEKOHUSTUSE INVENTEERIMINE 14
6.12. EBATÕENÄOLISELT LAEKUVATE JA LOOTUSETUTE NÕUETE ARVESTUS 15
6.13. TULUDE ARVESTUS 15
6.14. KULUDE ARVESTUS 15
6.15. ARUANNETE KOOSTAMINE 15
6.16. MUUDATUSTE SISSEVIIMINE 15
7. TUHA TALU OÜ RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS 17
7.1. VÄLISVALUUTATEHINGUD 17
7.2. KASSATEHINGUD 18
8. TUHA TALU OÜ VARUDE ARVESTUS 19
10. TUHA TALU OÜ BIOLOOGILISTE VARADE ARVESTUS 21
11. TUHA TALU OÜ MATERIAALSETE PÕHIVARADE ARVESTUS 23
12. TUHA TALU OÜ LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE ARVESTUS 24
13. TUHA TALU OÜ KÄIBEMAKSUVÕLG JA ARVESTUS 25
15 TUHA TALU OÜ OMAKAPITALI ARVESTUS 28
LISAD 30
LISA 1 KONTOPLAANI NÄIDIS 30
LISA 2 31.12.2008 TUHA TALU OÜ BILANSS 35
LISA 3 TUHA TALU OÜ KASUMIARUANNE 2008 36
LISA 4 TUHA TALU OÜ LOOMADE INVENTUURI TABEL SEISUGA 10.10.2009. 38


raamatupidamine , siseeeskirjad , tutvumine ettevõttega , kontoplaan , bilanss , praktika

Mõisted


Kommentaarid (8)

MausMik profiilipilt
MausMik: Väga põhjalik,sisukas ning hästi kirjutatud aruanne. Tänan abi eest.
17:49 25-08-2010
h2ppiness profiilipilt
h2ppiness: Tore, et raatsisid nii põhjaliku aruande ülesse siia riputada :)
11:56 18-03-2010
jabatabatuu profiilipilt
jabatabatuu: väga põhjalik ja hea aruanne!
08:35 07-06-2012


Sarnased materjalid

58
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
31
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
15
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
26
docx
Praktikaaruanne-Raamatupidamine
37
docx
Praktiline raamatupidamine
46
doc
Finatsraamatupidamine
31
odt
Finantsraamatupidamine
4
docx
FinantsraamatupidamineFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun