Otsingule "investor" leiti 220 faili

investor on veendunud, et aktsia, mis kaupleb hinnaga 53, ei saa kukkuda alla 50 ning oleks õnnelik 50 ostes – Müüb 3- kuulise müügioptsiooni tehinguhinnaga 50, pannes tagatiseks deposiidi (margini).  Investor näeb aktsiahinna suuri hüppeid lähitulevikus sõltuvalt uudistest ja oodatavatest sündmustest – Ostab 1-2 kuulise Straddle’i või Strangle’I c) Nägemus aktsia volatiilsuse kohta
Investor

Kasutaja: Investor

Faile: 0
2
doc

Majanduse konspekt

Kes on investor ? Kes saavad olla? Üksik- või juriidiline isik, kelle tulud ületavad mingil ajavahemikul tema jooksvaid kulusid ning kes annab laenulepingu alusel raha kasutada teisele lepingupoolele 2.Miks ettevõtted noteerivad väärpaberi börsil? · Et saada tuntust juurde · Et saada vaba raha 3.Millistel tingimustel noteeritakse aktsiaid börsi...

Majandus - Keskkool
70 allalaadimist
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused 9. klassile

Transiitkaubandus ­ kaubavedu ühest riigist teise läbi kolmanda riigi; näiteks Venemaalt viiakse naftat läbi Eesti lääneriikidesse 2. Väliskaubanduse bilanss ­ kaupade sisse- ja väljaveo summade vahekord riigis kindla perioodi vältel; näiteks Eestis on negatiivne väliskaubanduse bilanss. See...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
151 allalaadimist
1
doc

Ettevõtte rahastamine

Mis on investeeringu ja finantsinvesteeringu erinevus? Reaalinvesteeringute puhul on objektiks mingisugune materiaalne või immateriaalne vara (maa, tehaste sisseseade jne.). Finantsinvesteeringute objektiks on seevastu mitmesugused rahalisi õigusi ja kohustusi sisaldavad lepingud 2.Kui palju raha on vaja ettevõtte alustamiseks? Mida rohkem seda parem, kuna umbes 100 kroonig...

Majandus - Keskkool
61 allalaadimist
2
docx

Makroökonoomika kontrolltöö

Tekkisid tänu kaubavahetusele, kus ühtede ülejääk ja vajadus teiste järele tingis vahetuse tekke. Väärtpaberiturgude ülesanne Viia kokku säästjad ja laenajad. Kes on emitent ja investor Emitent-väärtpaberite väljaandja (ettevõtted, omavalitsused, riik). Investor- väärtpaberite omandaja (ettevõtted, üksikisik) . Lihtaktsia ja eelisaktsia võrdlus Lihtaktsia: omanikul on hääleõigus, saab dividen...

Majandus - Keskkool
74 allalaadimist
16
docx

Rikkaks saamise õpik - J. Roosare

Aktiivse sissetuleku puhul toimub vahetutehing, kus inimene vahetab oma aega ja energiat raha vastu. 2) Varad, mille väärtus võib aja jooksul kasvada - väärismetallid, dividende mitte maksvad aktsiad, postmargid, kunst jne. Neid kõiki ühendab see, et eeldavasti nende varade hind kasvab ja investor saab sealt vahelt teenida, aga hinnatõus pole garanteeritud ja seega peab võtma riski. 3) Passiivne sissetulek - olukord, kus raha teeb raha sõltumata sellest, mida omanik teeb. Raha asemel võib passiivse sissetuleku allikaks olla ka kinnisvara või äri. Alles passiivne sissetulek tagab majandusliku vabaduse. Kõige tüüpilisemateks passiivset sissetulekut pakkuvateks varadeks on:  Hoiused, välja antu...

Investeeringute alused - Tallinna TehnikaĂĽlikool
28 allalaadimist
10
docx

Võlakirjad

Mis on võlakiri? Võlakiri ehk võlakohustus on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes ettevõtte võlakirju, annab investor laenu ning ettevõttel tekib võlakirja ostja ees kohustus maksta kindel laenusumma (nominaalväärtuses) pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtajal) võlakirja omanikule tagasi koos selle pealt arvestavate intressidega. Võlakirjad sobivad investorile, kes on huvitatud madala riskiga, kindlast pidevalt laekuvast tulust, mida talle garanteerib iga-aastane intress. Võrreldes aktsiatega on edukalt toimiva ettevõtte võl...

Majandus -
14 allalaadimist
9
docx

Maaettevõtluse arvestuse/eksami konspekt

5. Ettevõtja erinevad käsitlused (ettevõtja sissetuleku tagamiseks, ideegeneraator, manager-ettevõtja, professionaal-ettevõtja, investor ettevõtja)? Manager-ettevõtja - iseloomulik elustiiliettevõttele, kus ettevõtja juhib ja korraldab ettevõtte igapäevast tegevust ise. Ettevõte ei ole orienteeritud uute võimaluste leidmisele ning majanduslikule kasvule. Investor ettevõtja - iseloomulik investorile, kes on teinud ettevõtte, või tegutseb üksikisikuliselt. Ta otsib kohti, kuhi paigutada oma raha, näiteks kasvavatesse aksiatesse või krüptorahasse. Professionaal-et...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
11
doc

Links between Estonia and English speaking countries

The total volume of trade between the two countries surpassed 4.8 billion kroons which accounted for 2.16% of the total volume of Estonia's foreign trade. The United Kingdom is one of Estonia's major economic partners. In recent years the UK has constantly been one of Estonia's most important trade partners positioning among top 10 countries. The United Kingdom is also rated as the 9th largest foreign direct investor into Estonia. In 2004, Estonian exports to the UK made up 3, 6% of the total export and among Estonia's export partners the UK placed 8th. Estonian imports from the UK totalled 2.2% and it gave the UK the 11th place among Estonia's import partners. The cultural relations between Estonia and English speaking countries are also active. It is of course said that the direction of the culture is towards Estonia, meaning that the American ve...

Inglise keel - Keskkool
45 allalaadimist
11
doc

Majandusgeograafia

Muutused ühiskonnas Põllumajandusühiskonnast läbi tööstusetapi infoühiskonda Ühiskonna vaheldumise põhjused on olnud teaduse ja tehnoloogia areng Agraarühiskond ­ põllumajandusühiskond põllumajandus, kalandus, metsandus elatusmajandus käsitsi töö, algelised töövahendid tootmisviis ­ tootmiseks kasutatavad tehnoloogiad ja neile vastavad majandussuhted Varaagraarne periood ­ enne 15. s...

Geograafia - Keskkool
299 allalaadimist
11
doc

Majandusterminid

MAJANDUSES KASUTATAVATE PÕHILISTE MÕISTETE SELETUS Aazio ­ positiivne kursivahe, aktsiate müügikasum absoluutne hind ­ hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma adekvaatsus ­ täielik vastavus, sisult kattumine. akreditiiv - maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel; importööri korraldus importööri pangale reserveerida raha...

Majanduspoliitika - Tallinna TehnikaĂĽlikool
195 allalaadimist
3
doc

Unit 7-8 sõnavara

Tarbija ühiskond ­ Consumer society - the world of people who buy goods or make use of services 2. Keskkond ­ Environment - the natural world around us 3. Pakend ­ Packaging ­ many companies use it (boxes, bottles, etc.) 4. Ümbertöötlema ­ Recycle ­ that is made using old materials 5. Saaste ­ Pollution ­ like smoke in the air, can be reduced if companies use...

Inglise keel - Tallinna TehnikaĂĽlikool
105 allalaadimist
26
doc

Prantsusmaa

TARTU KOMMERTSGĂśMNAASIUM Katrina Rappu PRANTSUSMAA referaat Tartu 2006 2 Sisukord 1. Sissejuhatus........................................................................................3 2. Administratiivne jaotus...........................................................................5 3. Elanikkond...

Geograafia - Põhikool
261 allalaadimist
8
doc

Ă„riplaan

8 3 EXECUTIVE SUMMARY This business plan was created to secure investors . The shop AS M.T.S situate in Tallinn. There are two main reasons that M.T.S will succeed in Tallinn: first is the lack of direct competition (nothing like it in town), the second is the well-known trademark, which is known all over the world and people crave this product because there are not other shop in Estonia, where can buy this firm product. In Tallinn there are women, who want to be businesswoman and dress correctly. Variety of...

Inglise keel - Keskkool
381 allalaadimist
16
docx

Majanduse abc

MAJANDUSE ABC SÕNASTIK A · aasta keskmine rahvaarv -- pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu summast. · absoluutne hind ­ hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma · absoluutne tulude ebavõrdsus ­ situatsioon, kus 1IX peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu laekub X peredetsiilile · absoluutne tulude võrdsus ­ situatsio...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
455 allalaadimist
48
doc

Ă„riplaani Koostamine

Ă„RIPLAANI KOOSTAMINE Ă•ppematerjal Ă„riplaan SISUKORD SISUKORD............................................................................................................... 2 1. Ă„RIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PĂ•HIMĂ•TTED..................................3 2. Ă„RIPLAANI KOOSTAMINE...

Majandus - Tartu Ăślikool
379 allalaadimist
85
pdf

Konspekt

Mainori Kõrgkool Matemaatika ja statistika Loengukonspekt Silver Toompalu, MSc 2008/2009 1 Matemaatika ja statistika 2008/2009 Sisukord 1 Mudelid majanduses...

Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
511 allalaadimist
2
doc

Hotelli omandivormid

,,Omanik" ja ,,juht" ei pruugi alati tähendada ühte ja sama isikut. Väiksemates kohtades tegutseb omanik ka sageli juhina, kuid suurtes hotellides või ketihotellides täidavad neid ülesandeid erinevad inimesed. Laias laastus on omandivorme kaks: sõltumatud hotellid ­ täiesti iseseisvad ettevõtted, st. teistel ettevõtetel pole selles hotellis om...

Majutus - Kutsekool
30 allalaadimist
2
doc

Investeerimine

INVESTEERIMINE Investeerimine on oma raha paigutamine eesmärgiga teenida paigutatud raha arvel täiendavat tulu. Investeerida võib nii erinevatesse finantsinstrumentidesse kui ka muusse varasse - näiteks kinnisvarasse. investeerimisega alustamine ei eelda suurt hulka raha ega majandusalast kõrgharidust. SEB kogenud ja kompetentsete investeerimisnõustajate abiga või...

Majandus - Keskkool
100 allalaadimist
5
doc

Majanduse konspekt II

Panganduse alused. Raha ja panganduse ajalugu. Raha roll majanduses. Rahale esitatavad nõuded. Bartertehing. Kliiringtehing. Raha ajalugu: 1265. vermiti Eestis esimesed rahad; 1681. vermiti viimased mündid Eestis; 1918. tuli kasutusele I Eesti raha, mark; 1928. võeti esmakordselt kasutusele Eesti kroon; 1933. krooni väärtust suurendati; 1940. võeti...

Majandus - Keskkool
107 allalaadimist
10
docx

Sissejuhatus majandusteadustesse

Majandus Teadused 1) investeeringute käsitlus ökonoomikas 2) ökonoomika kaheastmelisus 3) institutsioonide juhtimise (kujundamise) põhimõtted, sh nirvaana-lähenemise vältimine 4) koostöökasude allikad ja vormid Ökonoomika · ökonoomika on teadus, mis uurib inimeste käitumist oma eesmärkide saavutamisel nappide alternatiivselt kasutatavate vahendite...

Majandus - Tartu Ăślikool
203 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !