Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Praktika aruanne - raamatupidamine (19)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
TALLINNA MAJANDUSKOOL
Majandusarvestuse ja maksunduse osakond
xxxx
xxxx
Baltic Chess Group OÜ
Raamatupidamise praktika I
Juhendaja :
xxxxx
Tallinn 2009
SISUKORD
SISSEJUHATUS 3
1.ETTEVÕTTE AJALUGU, TEGEVUSALAD, STRUKTUUR 4
2.RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE, STRUKTUUR, KASUTATAV RAAMATUPIDAMISSÜSTEEM 5
3.RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS 7
3.1. Pangakontod ja nende arvestus 8
3.2. Kassatehingud 9
3.3. Välisvaluutatehingute arvestus 9
4. ARVELDUSED ARUANDVATE ISIKUTEGA 10
5.VARUDE ARVESTUS 11
6.MATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUS 12
6.1. Materiaalse põhivara liigitus 12
6.2. Materiaalse põhivara sissetuleku arvestus 13
6.3. Materiaalse põhivara kulumi arvestus 13
6.4. Materiaalse põhivara remondi arvestus 14
6.5. Materiaalse põhivara müük ja likvideerimine 14
6.6. Materiaalse põhivara inventeerimine 15
6.7. Materiaalse põhivara hindamine 15
7.LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE ARVESTUS 16
7.1. Lühiajalised laenukohustused 16
7.2. Arveldused tarnijatega, ostureskontro 16
7.3. Muud lühiajalised kohustused ja ettemaksete arvestus 17
8.TÖÖTASUDE ARVESTUS 18
8.1. Palgaarvestuse korraldus ettevõttes, dokumendid , aruanded 18
8.2. Puhkusetasu arvestus 19
8.3. Maksude arvestus töötasult 19
9.PIKAAJALISTE LAENUKOHUSTUSTE ARVESTUS 21
10.OMAKAPITALI ARVESTUS 21
KOKKUVÕTE 23
KASUTATUD ALLIKAD 24
LISAD 25
Lisa 1 Müügiarve (EEK) 25
Lisa 2 Müügiarve (EUR) 26
Lisa 3 Kontoplaan 27

SISSEJUHATUS


Raamatupidamispraktika eesmärgiks on kinnistada ja rakendada koolis õpitud teoreetilist raamatupidamist ning anda õpilasele võimalus tutvuda ettevõtte raamatupidamisarvestusega.
Oma teise raamatupidamispraktika sooritasin 22. novembrist 2008 – 23.jaanuarini 2009 raamatupidamisteenust pakkuvas ettevõttes Euro Accounting OÜ, mis haldab kokku üle 40 erineva osaühingu.
Euro Accounting OÜ poolseks juhendajaks oli juhatuse liige ja raamatupidaja Julia Lahk . Õppimise mõttes lasi juhendaja mul sorteerida ja programmi sisestada erinevate firmade dokumente, mis oli väga õpetlik, sest läbi selle õppisin erinevaid dokumente lugema, mis on raamatupidamises eriti oluline.
Niisiis õppisin töö käigus tundma paljude erinevate ettevõtete raamatupidamislikku poolt ning lõpuks otsustasin praktikaaruande jaoks välja valida Baltic Chess Group OÜ, et anda niimoodi ülevaade kindla ettevõtte varade, kohustuste ja omakapitali arvestusest.
Praktiliselt kogu töö tegin arvutiprogrammis Hansa World SBE 5.3. Lisaks töötasin programmiga Excel , kus koostasin dokumentide alusel lähetusaruandeid.
Loodan, et praktikaaruande lugejail on hea aruannet lugeda ja lihtne Baltic Chess Group OÜ tegevusest ülevaade saada.
 • ETTEVÕTTE AJALUGU, TEGEVUSALAD, STRUKTUUR


  Baltic Chess Group on asutatud 2005. aastal. Firma põhitegevused on maleinventari, tarkvara ja raamatute jaemüük posti või interneti teel ning arvutite ja arvuti välisseadmete parandus.
  Baltic Chess Groupi e-poe kataloogis on üle 200 tootenime:
   • Klassikalised ja dekoratiivsed malekomplektid puidust
   • Digitaalsed ja mehaanilised malekellad
   • Laua- ja taskumalearvutid
   • Maletarkvara mängimiseks ja õppimiseks
   • Raamatud ja ajakirjad male teemal
   • Elektroonilised demonstreerimisseadmed

  Kõik e-poes esitatud kaubad on reeglina ettevõttel kohal olemas, mis tähendab kiiret kohaletoimetamist.
  Lisaks tegeleb Baltic Chess Group OÜ ka maleinventari, tarkvara ja raamatute edasimüügiga Baltimaade ja teiste EL riikide territooriumil. Ettevõtte põhilisteks partneriteks selles valdkonnas on spordiinventari- ja mööblipoed, reklaamiagentuurid jne.
  Baltic Chess Group OÜ üheks pakutavaks teenuseks on erineva taseme maleürituste korraldamine, milles on firmal suur kogemus.
  Ettevõttel on hetkel edasimüüjateks:
  • Apollo raamatupoed üle Eesti
  • "Dünamo" spordikauplus / Sarmiko AS ( Liivalaia tn. 5, Tallinn)

  Baltic Chess Group OÜ-l on üks eraisikust omanik (juhatuse liige / juhataja) ja hetkel ka üks töötaja. Kuna tegemist on väikse ettevõttega, siis ostetakse raamatupidamisteenust sisse Euro Accounting OÜ-lt.
 • RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE, STRUKTUUR, KASUTATAV RAAMATUPIDAMISSÜSTEEM


  Sissejuhatuses sai juba mainitud, et Baltic Chess Group OÜ ostab raamatupidamisteenust sisse ettevõttelt Euro Accounting OÜ. Baltic Chess Group OÜ juhataja koostab müügiarved (vt. Lisa 1), kogub kokku kulutšekid ja ostuarved ning teised majandustehinguid kajastavad dokumendid. Seejärel toimetab ta need allkirjastatult raamatupidamisteenust pakkuvale ettevõttele Euro Accounting OÜ, kus dokumendid süstematiseeritakse ja pannakse kronoloogilises järjekorras kausta, alustades sularahatoimingutest, siis ostu- ning seejärel müügiarved. Pärast seda kajastatakse kõik majandustehingud arvutiprogrammis Hansa World SBE 5.3. Kui kõik majandustehingud kajastatud, siis jätkub programmis tavapärane tasumiste, laekumiste ja muude liikumiste registreerimine kuu pangaväljavõtte alusel. Kausta lisatakse igakuuliselt palgalehed, amortisatsiooniaruanded ja pearaamatu väljavõte. Mapis kõige ees asuvad lepingud .
  Raamatupidamise korralduslik poolt reguleerib ettevõtte sise-eeskiri:
  Osaühingu raamatupidamises kasutatakse arvestuspõhimõtteid ning informatsiooni esitlusviisi kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetest ja alusprintsiipidest, järgides Eesti head raamatupidamistava. Samuti lähtutakse raamatupidamis-seaduses, Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja teistes õigusaktides sätestatust.
  Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Raamatupidamiskohustuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.
  Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine
  Majandustehinguid dokumenteeritakse ning kirjeldatakse raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist .
  Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või algdokumentide alusel koostatud koonddokument.
  Raamatupidamiskirjend peab sisaldama raamatupidamisseaduse § 6(5) sätestatud nõudeid.
  Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, mis peab sisaldama raamatupidamisseaduse § 7 sätestatud nõudeid.
  Ettevõte koostab kontoplaani (vt Lisa 1) majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks.
  Algdokumentide käive ja säilitamine
  Raamatupidamisse saabuvad algdokumendid kuuluvad nii sisulisele kui vormilisele kontrollimisele osaühingu raamatupidaja poolt. Raamatupidaja koostab alg- või koonddokumentidele raamatupidamislausendi(d). Lausendid nummerdatakse.
  Dokumendi nimetus
  Esitamise aeg
  Dokumendi esitamise eest vastutav isik
  Müügidokumendid
  hiljemalt järgmise kuu 7. kuupäevaks
  juhataja
  Tarnijate arved
  hiljemalt järgmise kuu 7. kuupäevaks
  juhataja
  Töölähetusaruanne
  hiljemalt järgmise kuu 7. kuupäevaks
  juhataja
  Majanduskulu aruanne
  hiljemalt järgmise kuu 7. kuupäevaks
  juhataja
  Palgaarvestuse algandmed
  hiljemalt järgmise kuu 3. kuupäevaks
  juhataja
  Puhkuste ajakava
  31. jaanuar
  juhataja
  Puhkuseavaldus
  vähemalt 2 nädalat enne puhkuste ajakava muudatust
  juhataja
  Raamatupidamise algdokumente peab Ettevõte säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati .
  Raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid ja muid äridokumente, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus, peab Ettevõte säilitama seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust.
  Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumente tuleb säilitada seitse aastat pärast kehtimistähtaja möödumist.
  Raamatupidamise sise-eeskirja tuleb säilitada seitse aastat pärast selle muutmist või asendamist.
  Raamatupidamisregistreid, mis on loodud elektrooniliselt , on Ettevõte kohustatud ka säilitama elektrooniliselt. Elektrooniliste andmete loetavus peab olema tagatud kogu säilitusaja jooksul.
  Raamatupidamisregistrite pidamine
  Raamatupidamisregistrid on andmekogumid, mis sisaldavad informatsiooni kontodel kajastatud raamatupidamiskirjendite ja saldode kohta, samuti andmekogumid, mis sisaldavad raamatupidamiskirjendite aluseks olevat üksikasjalikku informatsiooni.
  Raamatupidamisregistrid peavad võimaldama teha väljavõtteid kirjendatud majandustehingutest kontode kaupa kronoloogilises järjekorras.
  Raamatupidamisregistreid vormistatakse trükitud dokumentidena või kirjalikku taasesitamist võimaldaval infokandjal.
  Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel
  Ettevõte kasutab Raamatupidamisseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.
  Varade ja kohustuste inventeerimine
  Varade ja kohustuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:
  • kassa inventuur – üks kord aastas 20. detsembril või vajadusel;
  • nõuete ja kohustuste inventuur – üks
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Praktika aruanne - raamatupidamine #1 Praktika aruanne - raamatupidamine #2 Praktika aruanne - raamatupidamine #3 Praktika aruanne - raamatupidamine #4 Praktika aruanne - raamatupidamine #5 Praktika aruanne - raamatupidamine #6 Praktika aruanne - raamatupidamine #7 Praktika aruanne - raamatupidamine #8 Praktika aruanne - raamatupidamine #9 Praktika aruanne - raamatupidamine #10 Praktika aruanne - raamatupidamine #11 Praktika aruanne - raamatupidamine #12 Praktika aruanne - raamatupidamine #13 Praktika aruanne - raamatupidamine #14 Praktika aruanne - raamatupidamine #15 Praktika aruanne - raamatupidamine #16 Praktika aruanne - raamatupidamine #17 Praktika aruanne - raamatupidamine #18 Praktika aruanne - raamatupidamine #19 Praktika aruanne - raamatupidamine #20 Praktika aruanne - raamatupidamine #21 Praktika aruanne - raamatupidamine #22 Praktika aruanne - raamatupidamine #23 Praktika aruanne - raamatupidamine #24 Praktika aruanne - raamatupidamine #25 Praktika aruanne - raamatupidamine #26 Praktika aruanne - raamatupidamine #27 Praktika aruanne - raamatupidamine #28 Praktika aruanne - raamatupidamine #29 Praktika aruanne - raamatupidamine #30 Praktika aruanne - raamatupidamine #31
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 31 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 977 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 19 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor E Kaalikas Õppematerjali autor

  Lisainfo


  SISSEJUHATUS 3
  1. ETTEVÕTTE AJALUGU, TEGEVUSALAD, STRUKTUUR 4
  2. RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE, STRUKTUUR, KASUTATAV RAAMATUPIDAMISSÜSTEEM 5
  3. RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS 8
  3.1. Pangakontod ja nende arvestus 8
  3.2. Kassatehingud 9
  3.3. Välisvaluutatehingute arvestus 10
  4. ARVELDUSED ARUANDVATE ISIKUTEGA 10
  5. VARUDE ARVESTUS 11
  6. MATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUS 12
  6.1. Materiaalse põhivara liigitus 12
  6.2. Materiaalse põhivara sissetuleku arvestus 13
  6.3. Materiaalse põhivara kulumi arvestus 13
  6.4. Materiaalse põhivara remondi arvestus 14
  6.5. Materiaalse põhivara müük ja likvideerimine 14
  6.6. Materiaalse põhivara inventeerimine 15
  6.7. Materiaalse põhivara hindamine 15
  7. LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE ARVESTUS 16
  7.1. Lühiajalised laenukohustused 16
  7.2. Arveldused tarnijatega, ostureskontro 16
  7.3. Muud lühiajalised kohustused ja ettemaksete arvestus 17
  8. TÖÖTASUDE ARVESTUS 18
  8.1. Palgaarvestuse korraldus ettevõttes, dokumendid, aruanded 18
  8.2. Puhkusetasu arvestus 19
  8.3. Maksude arvestus töötasult 20
  9. PIKAAJALISTE LAENUKOHUSTUSTE ARVESTUS 21
  10. OMAKAPITALI ARVESTUS 21
  KOKKUVÕTE 23
  KASUTATUD ALLIKAD 24
  LISAD 25
  Lisa 1 Müügiarve (EEK) 25
  Lisa 2 Müügiarve (EUR) 26
  Lisa 3 Kontoplaan 27


  raamatupidamine , siseeeskirjad , tutvumine ettevõttega , kontoplaan , bilanss , tutvumispraktika

  Mõisted


  Kommentaarid (19)

  MausMik profiilipilt
  MausMik: Väga põhjalik,sisukas ning hästi kirjutatud aruanne. Tänan abi eest.
  17:48 25-08-2010
  belladonnakillz profiilipilt
  belladonnakillz: jällegi raamatupidamise aruanne hea, kuid kahjuks mulle polnud kasuks
  14:58 25-12-2011
  tinny profiilipilt
  tinny: Suhteliselt sisukas ja päris asjalik aruanne ;)
  20:40 05-01-2011


  Sarnased materjalid

  40
  doc
  Praktika aruanne - raamatupidamine
  58
  doc
  Praktika aruanne - raamatupidamine
  15
  doc
  Praktika aruanne - raamatupidamine
  26
  docx
  Praktikaaruanne-Raamatupidamine
  37
  docx
  Praktiline raamatupidamine
  46
  doc
  Finatsraamatupidamine
  31
  odt
  Finantsraamatupidamine
  4
  docx
  Finantsraamatupidamine  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun