Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Äriplaani koostamise juhend (7)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas see teile siis mõjub ?
 • Milleks eetika äris ?
 • Mida nad peaksid tegema ?
 • Kuidas peab osakonnajuhataja käituma ?
 • Mida peaksin tegema ?
 • Millal on tegemist lubatud, millal lubamatu käitumisega ?
 • Mida ja kui palju rääkida, millist infot organisatsioonist välja anda ?
 • Millist infot ja kuidas anda meediasse ?
 • Kuidas toimida siis, kui teised samade normide järgi ei käitu ?
 • Kuidas sel juhul toimida ?
 • Milles seisneb favoritism (kellegi soosimine) ?
 • Mida tähendab hea ja õige käitumine konkreetsetes situatsioonides ?
 • Mis on eetikakoodeksi eesmärk, milliseid teemasid peaks see hõlmama ?
 • Millist liiki peaks koodeks olema, selle sisuline pool ?
 • Kuidas koodeks avaldatakse nii firma sees kui väljaspool ?
 • Kellele õige ja kellele hea ?
 • Kuidas siis toimida ?
 • Mida peaks tegema Eesti ettevõtja, et olla eetilisem ?
 • Millal on tegemist lubatud, millal lubamatu käitumisega ?
 • Mida ja kui palju rääkida, millist infot organisatsioonist välja anda ?
 • Millist infot ja kuidas anda meediasse ?
 • Kuidas toimida siis, kui teised samade normide järgi ei käitu ?
 • Kuidas sel juhul toimida ?
 • Milles seisneb favoritism (kellegi soosimine) ?
 • Mida tähendab hea ja õige käitumine konkreetsetes situatsioonides ?
 • Mis on eetikakoodeksi eesmärk, milliseid teemasid peaks see hõlmama ?
 • Millist liiki peaks koodeks olema, selle sisuline pool ?
 • Kuidas koodeks avaldatakse nii firma sees kui väljaspool ?
 • Kellele õige ja kellele hea ?
 • Kuidas siis toimida ?
 • Mida peaks tegema Eesti ettevõtja, et olla eetilisem ?
 • Kui näed millegi muutmiseks vajadust või alustamiseks võimalust ?
 • Kui enesekindel sina oled ?
 • Miks sa tahad midagi saavutada ?
 • Kui alustad ettevõtlusega ?
 • Kui teised ideed ?
 • Mille eest võitlema ?
 • Millised on hinnad ?
 • Mis on sinu ettevõtmise hind ?
 • Kuidas mõjutab seadusandlus sinu idee elluviimist ?
 • Kui palju see maksaks ?
 • Milliseid ressursse on vaja ja kas need on saadaval ?
 
Säutsu twitteris
Äriplaani koostamise juhend
Äriplaan koosneb kahest osast - sõnad ja numbrid .
Äriplaani sõnalises osas kirjeldatakse oma äriideed, toodet, tootmist, klienti ja teid, kuidas kaup kliendini jõuab.
Äriplaani numbriline osa koosneb tavaliselt kolmest tabelist:
- planeeritud kassavoogude aruanne
- planeeritud kasumiaruanne
- planeeritud bilanss
Numbrilise osa koostamise kohta saab täpsemalt lugeda artiklist "Äriplaan - finantsprognoosid ".
Äriplaani sõnaline osa
Äriplaani sõnaline osa peaks olema 10-20 lehekülge pikk. Tähtis on jälgida, et kirjas oleks ainult oluline. Näiteks toote detailsed spetsifikatsioonid, täismahus turuuuringud, hinnapakkumised, lepingute näidised, võtmetöötajate täismahus CV-d, plaanid, kaardid lisatakse äriplaani lõppu lisadena . Kõike seda äriplaani lisades teete te oma plaani raskestiloetavaks.
1. Kokkuvõte
Kuigi kokkuvõte on äriplaani esimene osa, soovitan selle kirjutada viimasena. Kokkuvõtte koostamisele tasub palju tähelepanu pöörata, sest see on äriplaani kõige rohkem loetud osa. Äriplaani kokkuvõttest peab saama kiire ülevaate, mida ja milliste vahenditega plaanitakse saavutada.
Kokkuvõte ei tohiks olla pikem kui 1-2 lehekülge. Veelkord - kokkuvõttes tuleb esile tuua ainult olulisim!
2. Äriidee kirjeldus
Järgnevalt asutakse kirjeldama äriideed, eesmärki ja vajalikke vahendeid, et eesmärgini jõuda.
Enne toote kirjeldamist kirjutatakse lahti ettevõtte eesmärgid:
- 1. aastal
- 2. või 3. aastal
- pikemas perspektiivis.
2.1. Toote/teenuse kirjeldus
Siin kirjeldatakse millise toote või teenusega on tegemist. Kirjeldamisel tuleb keskenduda mitte ainult toote omadustele vaid eelistele, mida need omadused kliendile pakuvad.
Kirja tuleb panna, mille poolest teie toode on unikaalne (kasutusmugavus, garantii , lai kättesaadavus, hind vms.)
Kirjeldatakse ka üldiselt, kes oleks teie toote kasutajad ( eraisikud , ettevõtted). Sihtgruppi kirjeldatakse täpsemalt äriplaani osas " Turg "
2.2. Tootmine
Järgnevalt kirjeldatakse tootmist. Nagu tootegi puhul ei tohi ka tootmise kirjeldamise puhul minna liiga põhjalikuks. Tähtis on esile tuua oluline:
- Millised hooned, ruumid, seadmed on vajalikud
- Kirjeldage toote valmimise protsessi
- Võrrelge oma tootmist konkurentide tootmisega kirjeldades kaasaegsust, kiirust jms.
- Millist toorainet vajate, kust planeerite seda hankida, kes vastutab varustamise eest
- Kes vastustab tootmise eest
- Kui palju ja millise kvalifikatsiooniga tööjõudu on vaja
- Kui pikk on tootmise käivitamise periood
- Kuidas mõjub tootmine keskkonnale. Kui tegemist on mingil moel reostava tootmisega, tuleb kindlasti kirjeldada meetodeid , kuidas reostusest hoidutakse.
3. Turg ja turundus
Järgnevalt kirjeldatakse turgu, klienti ja meetodeid, kuidas oma toode klientideni viiakse.
3.1. Tööstusharu ülevaade
Kirjeldatakse üldiselt milline on tööstusharu. Tuuakse ära:
- turu maht
- kas on tegemist areneva, stabiilse või kahaneva haruga
- tulevikunägemus
- olulisemad tegijad (konkurendid)
3.2. Sihtturg
Sihtturu osas kirjeldatakse täpsemalt, millises piirkonnas asutakse tegutsema (tänav, linnaosa , linn või riik)
Kui on täpsemalt paigas tulevikuplaanid, tuleb kirjeldada ajaliselt kus alustatakse ja millises järjekorras uutele turgudele edasi liigutakse.
3.3. Klient
Siin kirjeldatakse täpsemalt oma klienti:
- kas eraisik või ettevõte
- sissetulek/käive
- ettevõtte puhul töötajate arv
- eraisikute puhul harjumused
- muu oluline klienti kirjeldav informatsioon
3.4. Turundusstrateegia
Kirjeldatakse, kuidas viiakse info oma kaubast ja kaup klientideni:
- milliseid kanaleid kasutatakse reklaamiks (TV, ajalehed, internet , otsepostitus vms.)
- milliseid müügikanaleid kasutatakse (isiklik müük, oma kauplus, letid supermarketites, postimüük vms.)
- millised on teie strateegia eelised konkurentide ees
3.5. Asukoht
Kirjeldatakse ettevõtte asukohta ja kriteeriumeid asukoha valikul sõltuvalt tegevusalast:
- lähedus klientidele
- lähedus toorainele
- asukoht oluliste strateegiliste punktide suhtes (bussi-, rongi-, lennujaamad, sadamad, olulisemad maanteed )
4. Konkurents
Konkurentsi osas kirjeldatakse täpsemalt oma otseseid konkurente turul.
Antakse ülevaade nende ajaloost, tugevatest ja nõrkadest külgedest, tulevikuplaanidest.
Oma ettevõtet võrreldakse konkurentidega. Üheks tõhusaks vahendiks oma ettevõtte võrdlemisel konkurentidega on tugevusreitingute tabel, mille koostamist on kirjeldatud osas Äriplaan - konkurents.
5. Personal
Personali kirjeldatakse kahes osas - juhtkond ja personal.
5.1. Juhtkond, võtmetöötajad
Juhtkonna või võtmetöötajate puhul tuuakse isikutele esitatavad nõuded ja olemasolevate inimeste puhul nende iseloomustused detailsemalt välja:
- vajalikud oskused
- senine töökogemus
- palk
- muud kulud töökohale ( arvutid , ametiautod, kontor vms.)
5.2. Personal
Personali osas kirjeldatakse:
- töötajale esitatavad nõudmised ( haridus , kutse, pädevus)
- kas vajalikul hulgal ja oskustega töötajad on olemas või tuleb need koolitada
- töökoha loomiseks tehtavad kulutused (tööriistad, sõiduvahendid, olmetingimused, riietus jms.)
- kui palju plaanitakse palka maksta ja millistel alustel (tükitöö, tunnipalk , tulemuspalk vms.)
- kulutused täiendkoolitusele
6. Riskianalüüs
Kõige lõpuks analüüsitakse läbi riskid . Üks efektiivsemaid ettevõtte riskide analüüsimiseks on SWOT analüüs, mille koostamist on kirjeldatud artiklis "Äriplaan - SWOT analüüs".
Sagedasemad vead äriplaani koostamisel
 • Eesmärgid püstitatakse peale finantsprognooside koostamist vastavalt prognooside tulemustele. Äriplaani üks eesmärke on leida strateegiad, mis aitaksid ettevõtja eesmärke ellu viia.. Kui finantsprognoosid näitavad, et eesmärke valitud strateegiaga saavutada ei õnnestu, tuleks muuta strateegiat, mitte eesmärke.
 • Ärikeskkonda analüüsides kopeeritakse äriplaani erinevaid arengukavasid ja riiklikke strateegiaid . Sellisest tegevusest pole ettevõtjal mingit kasu. Ärikeskkonna analüüsi mõte on võimaluste ja ohtude tuvastamine , seega tuleks uurida vaid neid ärikeskkonna aspekte , mis eesmärkide saavutamise seisukohalt kriitilised on ja neid tuleks uurida antud äriidee realiseerimise seisukohalt.
 • Ebausaldusväärsed turu-uuringud. Internetist võib leida mitmesuguseid uuringuid . Need võivad olla vananenud, ebapädevalt läbi viidud ja teistel eesmärkidel läbi viidud.
 • Konkurentide loetlemine ilma konkurentsieelise tuvastamiseks vajaliku analüüsita. Turu-uuringust peaks selguma , milliste kriteeriumite alusel langetab klient otsuse, millise ettevõtte teenuseid kasutada või milliseid tooteid osta. Nende kriteeriumite tugevusi ja nõrkusi tulebki konkurentide juures uurida.
 • Turustusplaanis planeeritakse küll tegevused ja kulud, aga mitte inimressurssi. Näiteks kui planeeritakse aastaks neljal messil osalemist, siis tuleks ka uurida, ega need kõik ühele kuule või koguni samale ajale ei lange.
 • Planeeritavate ruumide kasutamisega seotud kulude alahindamine.  Alustav ettevõte unustab kõige sagedamini ära valvekulud ja prügiveo kulud. Investeeringute poolelt alahinnatakse sageli ruumide remondile minevaid kulutusi.
 • Liiga optimistlikud prognoosid . Ettevõtja on tavaliselt veendunud oma idee headuses. Kui prognoosid näitavad hiigelkasumeid, on küllaltki võimalik, et kuskil on tehtud viga. Siin on abiks võrdlus konkurentidega. Peamiste näitajate osas ei tohiks erinevus väga suur olla.

 


Äriplaani koostamise vajalikkus
Kuigi paljud edukad ettevõtjad väidavad, et nad pole iialgi mingit plaani koostanud , on nad kindlasti oma otsuseid läbi mõelnud ja kasvõi paberitükil kalkuleerinud nende otsuste mõju oma ärile. Kindlasti on neil peas mingi plaan, ükskõik kui lühiajaline, kuidas äri tulevikus ajada. Olgu see tulevik siis järgmisel nädalal või kümne aasta pärast.
Planeerimine on tuleviku kavandamine. Planeerimine on protsess, mis on ühtviisi oluline ettevõtte igas arengufaasis. Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel tekkiv kirjalik dokument.
Kirjalik äriplaan muutub hädavajalikuks niipea, kui tegemist on mitme äripartneriga või kui soovitakse kaasata võõrkapitali või kui ettevõttele värvatakse juhti. Isegi kahe äripartneri korral tuleb oma seisukohtade , plaanide ja prognooside kirjapanek kasuks, kuna see ennetab hilisemaid vaidlusi ja võimaldab näha, millistest eeldustest lähtudes üks või teine otsus vastu võeti. Võõrkapitali kaasamine ilma äriplaani koostamata on aga võimatu. Enne kui investor otsuse langetab, tahab ta näha, kuidas tema raha tagasi teenitakse . Ta peab nägema ka analüüse ja uuringuid, mis rahalisi prognoose kinnitavad. Sama soovib näha laenuandja . Palgatav tegevjuht saab aga omanike tahtekohaselt tegutseda vaid siis, kui see tahe on üheselt mõistetavalt ja kirjalikult talle ette antud.
Äriplaani kohandatakse muutuvatele tingimustele, nii nagu lennuki piloot muudab oma trajektoori vastavalt ilmastiku- või liiklustingimustele, kuigi sihtpunkt jääb samaks. Ettevõtte korral on selleks sihtpunktiks omanike poolt püstitatud eesmärgid või nende visioon
 
Äriplaan on vajalik selleks, et:
 • ettevõtte juhtidel oleks olemas tegevuskava, millest otsuste langetamisel lähtuda;
 • selle ettevalmistamine sunnib ettevõtjat uurima oma äritegevuse erinevaid aspekte ning küsima endalt küsimusi, mille peale muidu ei tuleks;
 • mängida läbi erinevad stsenaariumid ja avastada võimalikud ohud enne, kui need tõeks saavad;
 • selle koostamisega tõestab tegevjuht omanikele oma potentsiaalset võimekust ettevõttele seatud eesmärgid ellu viia;
 • selle abil hinnata ettevõtte edusamme ja võrrelda tegelikku arengut planeerituga;
 • investoril oleks alus, mille põhjal otsustada, kas ettevõttesse tasub investeerida;
 • laenuandja saaks otsustada, kas ettevõte suudab tasuda intresse ja tagastada laenu.
  Ülle Pihlak
  Estonian Business School
  Viimati muudetud: 22. oktoober 2007
  Äriidee, missioon , visioon ja eesmärgid
  Äriidee
  Äriidee sõnastusest selgub :
  • Millises äris ollakse (näiteks kas raudteeäris või transpordiäris, kinoäris või meelelahutusäris, jne);
  • Millist sihtgruppi peetakse oma kliendiks;
  • Milliseid selle sihtgrupi vajadusi soovitakse rahuldada;
  • Kuidas neid vajadusi rahuldatakse;
  • Mille poolest erinetakse konkurentidest.

  Millises äris ollakse - sellest sõltub äriplaanis, millist tegevusharu tuleb analüüsida ärikeskkonna analüüsis ning keda tuleb käsitleda konkurentidena. Näiteks kui Eesti Raudtee defineeriks end raudteeäris oleva ettevõttena, tuleks tal konkurentidena käsitleda teisi raudteefirmasid. Defineerides end aga transpordisektori firmaks, on konkurents hoopis laiem, kuna end tuleks näha konkurentsis peale teiste raudteefirmade ka meretranspordi, maanteetranspordi ja õhutranspordi firmadega .
  Sihtgruppi määratledes määratakse ära turu ja konkurentsi analüüsi mastaap. Kui konkureeritakse globaalselt (nagu see e-äris enamasti on), on ka turg globaalne ja sellisena tuleb seda analüüsida. Kui aga sihtgrupiks on näiteks kohalik elanikkond, kes omab lemmikloomi ja seejuures teenib vähemalt kaks korda rohkem kui keskmine elanik, tulebki keskenduda just sellele sihtgrupile.
  Sihtgrupi vajaduste määratlusest sõltub turundusstrateegia valik, kuid see täpsustab ka sihtturgu.
  Kuidas neid vajadusi rahuldatakse - sellega määratakse kindlaks tegevused, mida tehakse ja teenused/tooted, mida pakutakse.
  See, mille poolest erinetakse konkurentidest ehk konkurentsieelis annab kindluse, et antud ettevõte leiab oma koha tihedas konkurentsis ja on võimeline võitma kliente.
   
  Missioon
  Missioonis panevad ettevõtte omanikud kirja, milliseid reegleid nende ettevõttes tuleb järgida, mida nad peavad ettevõtte tegevuse juures eriti oluliseks lisaks kasumi teenimisele. Mõnes ettevõttes on missioon kirjas põhiväärtustena.
  Missiooni sõnastavad ettevõtte omanikud. Neil on selles ettevõttes kõrgeim võim ja nemad seavad mängureeglitele piirid. Nendes piirides otsuste langetamine võidakse volitada tegevjuhile. Ettevõtte juhi vahetumisega ei tohiks muutuda missioon isegi siis, kui muutuvad eesmärgid. Küll aga võib missioon muutuda omaniku vahetumise tagajärjel.
   
  Visioon
  Edukad on need ettevõtted, mille omanikel on visiooni oma ettevõtte arengust. Visiooni olemasolu tekitab usaldustunde, et äri on pikaajaline.
  Visioon erineb eesmärgist selle poolest, et visioonil ei ole konkreetset tähtaega ega täpselt defineeritud sisu. Visioon on pigem unistus, mille saavutamiseks püstitatakse kindlateks tähtaegadeks eesmärgid.
   
  Eesmärgid
  Ettevõtte omanikud on võtnud riski ja investeerinud oma raha firmasse, andes sellega võimaluse ka teistele (töötajad, riik, kliendid, hankijad) kasu saamiseks. Seetõttu on firma omanike eesmärgid kõige olulisemad ja ettevõtte kui juriidilise isiku ülesandeks on võimaldada omanikel neid eesmärke saavutada.
  Eesmärgid võivad olla nii pika- kui lühiajalised.
  Eesmärke sõnastades juures tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid:
  • Saavutatavus;
  • Paindlikkus ;
  • Mõõdetavus;
  • Arusaadavus.

  Saavutatavus - äriplaan näitabki, kas eesmärk on saavutatav või mitte. Kui finantsprognoosid näitavad, et ettevõtja eesmärk saavutatav pole, ei tuleks muuta mitte eesmärki, vaid äriideed, sitturgu, toodet/teenust või strateegiat.
  Paindlikkus - iga number on äriplaanis nii täpne, kui täpne kui kõige enam ümardatud arv. Näiteks kui hinnatakse turunduskuludeks ligikaudu 1 miljon krooni, kusjuures see jääb tegelikult vahemikku 0,8 kuni 1,2 miljonit, siis pole mõtet püstitada eesmärki tuhandekroonise täpsusega.
  Mõõdetavus - eesmärki püstitades tuleb olla ühel hetkel valmis endale aru andma, kas eesmärk saavutati või mitte. Et see võimalik oleks, peab eesmärgil olema ajaline tähtaeg. Sama põhjusel peab see, mis saavutada tuleb, olema üheselt mõõdetav. Sellest tulenevalt ei saa eesmärki sõnastada näiteks tegevusena , kuna see, et see tegevus kindlal ajahetkel veel toimub, polnud kindlasti eesmärgiks.
  Arusaadavus - omanike poolt püstitatud eesmärki võib juht tõlgendada hoopis erinevalt. Selle vältimiseks tulebki eesmärk sõnastada selliselt , et sellest oleks võimalik vaid üheselt aru saada.
   
  Lühikokkuvõte
  Lühikokkuvõte asub äriplaani alguses ja annab 1-2 leheküljel ülevaate kogu äriplaanist.
  Lühikokkuvõte kirjutatakse alati siis, kui äriplaan ise on täiesti valmis.
  Lühikokkuvõte sisaldab vähemalt järgmist informatsiooni:
  • Äriidee, visioon ja eesmärgid
  • Kokkuvõtlik ülevaade ettevõtte või selle omanike senisest tegevusest
  • Kokkuvõte peamistest tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja ohtudest.
  • Pakutava toote/teenuse olemus
  • Turu määratlus, suurus ja kinnitus nõudluse olemasolu kohta
  • Konkurentsisituatsioon, konkurentsieelis
  • Turustamise peamised põhimõtted
  • Tegevuse olemus
  • Personali vajadus
  • Oodatavad finantstulemused ja riskid
  • Finantseerimise vajadus, kasu investorile.

  Lühikokkuvõte on vajalik investoritele, et selle põhjal otsustada, kas nende investeerimispõhimõtete seisukohalt kogu äriplaan tasub uurimist või mitte.
  SWOT analüüs on ettevõtte sisemiste tegurite ja ärikeskkonna ehk väliste tegurite analüüs. SWOT analüüs annab aluse strateegiate valikule.
  Tugevuste ( Strenght ) ja nõrkuste ( Weaknesses ) tuvastamiseks analüüsitakse ettevõtte ja ettevõtjate senist tegevust. Selleks, et langetada õigeid otsuseid tulevikus, tuleb tunda ja analüüsida minevikku. Äriplaanis tuuaksegi välja lühiülevaade ettevõtte senisest arengust ning analüüsitakse firma nõrkusi ja tugevusi. On oluline, et see peatükk ei sisaldaks ainult kronoloogiat, vaid ka analüüsi. See tähendab, et nii edu kui ebaedu põhjused tuuakse välja.
  Võimalused (Opportunities) ja ohud (Threats) tuvastatakse analüüsides ärikeskkonda. Ettevõtte edukaks juhtimiseks ei piisa vaid oma ettevõtte sisemiste tugevuste ja nõrkuste teadmisest. Tänapäeva kiiresti muutuvas ärikeskkonnas on samavõrd oluline meist sõltumatute muutuste teadmine, nende tulevaste arengute prognoosimine ja kui võimalik, siis oma ettevõtte huvides ärakasutamine. Võimalused on need ärikeskkonnas toimuvad sündmused või arengud tulevikus, mis mõjutavad meie äritegevust soodsalt. Ohud on ärikeskkonna sellised sündmused või arengud tulevikus, mis mõjutavad meie äritegevust ebasoodsalt.
   
  Enim aeganõudev töö ärikeskkonna analüüsimisel on vajaliku informatsiooni kogumine. Kuigi informatsioon on enamasti olemas, võib see erinevates allikates olla erinev. Informatsiooni kogumisest aga üksi ei piisa, seda tuleb analüüsida nii, et oleks võimalik avastada võimalused ja ohud.
  Informatsiooni analüüsimise reeglid:
  • Kasuta uusimat informatsiooni.
  • Võrdle erinevatest allikatest saadud informatsiooni, et avastada moonutusi.
  • Kui erinevatest allikatest saadud informatsioon on erinev, kasuta oma analüüsis sinu jaoks kõige ebasoodsamat varianti.
  • Statistilisi numbreid tuleb vaadata nende arengus. Võrdle erinevate perioodide näitajaid.

  Ärikeskkond jagatakse kaugkeskkonnaks ja lähikeskkonnaks. Kaugkeskkonna uuring käsitleb  makromajanduslikke muutusi riigis, kus me tegutseme ning riikides, kus asuvad meie kliendid ja/või varustajad. Lähikeskkond on tegevusharu, mille ulatus sõltub ärivaldkonna definitsioonist äriidees.
  Kaugkeskkonna faktorid jagatakse info süstematiseerimise eesmärgil viide gruppi: majanduslikud faktorid, sotsiaalsed faktorid, poliitilised faktorid, tehnoloogilised faktorid ja ökoloogilised faktorid. Sõltuvalt äriideest valitakse uurimiseks ja analüüsimiseks välja need faktorid, mille muutumine tulevikus antud ettevõtte äritegevusele kõige kriitilisemat mõju avaldavad.
  Majanduslikud faktorid on näiteks krediidi saamise võimalikkus ja lihtsus, elanikkonnale jääv vaba raha hulk, inflatsioon, rahvusliku kogutoodang elaniku kohta ja selle kasv, sissetulekute erinevus kõrg-, kesk- ja alamklassi vahel jt.
  Sotsiaalsed faktorid on näiteks demograafiline seisund, religioossed iseärasused, eetilised tõekspidamised, survegruppide tegevus, olukord tööjõuturul jne.
  Poliitilised faktorid on näiteks muutused seadustes , maksumäärades, valitsuse suhtumises monopolidesse, eksporti, importi, keskkonnakaitsesse, jne, aga ka rahvusvahelised suhted, korruptsioon jms.
  Tehnoloogilise faktori alla
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Äriplaani koostamise juhend #1 Äriplaani koostamise juhend #2 Äriplaani koostamise juhend #3 Äriplaani koostamise juhend #4 Äriplaani koostamise juhend #5 Äriplaani koostamise juhend #6 Äriplaani koostamise juhend #7 Äriplaani koostamise juhend #8 Äriplaani koostamise juhend #9 Äriplaani koostamise juhend #10 Äriplaani koostamise juhend #11 Äriplaani koostamise juhend #12 Äriplaani koostamise juhend #13 Äriplaani koostamise juhend #14 Äriplaani koostamise juhend #15 Äriplaani koostamise juhend #16 Äriplaani koostamise juhend #17 Äriplaani koostamise juhend #18 Äriplaani koostamise juhend #19 Äriplaani koostamise juhend #20 Äriplaani koostamise juhend #21 Äriplaani koostamise juhend #22 Äriplaani koostamise juhend #23 Äriplaani koostamise juhend #24 Äriplaani koostamise juhend #25 Äriplaani koostamise juhend #26 Äriplaani koostamise juhend #27 Äriplaani koostamise juhend #28 Äriplaani koostamise juhend #29 Äriplaani koostamise juhend #30 Äriplaani koostamise juhend #31
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 31 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-04-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 458 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 7 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor mehin Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (7)

  roadbeast profiilipilt
  Adolf Hitler: Materjali ost tasub ära!
  19:43 26-11-2012
  kerx profiilipilt
  Kerli Loopman: Päris normaalne !! :)
  20:51 20-10-2010
  kkiil profiilipilt
  kkiil: tõesti hea materjal
  15:17 23-04-2011


  Sarnased materjalid

  9
  doc
  ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND
  48
  doc
  Äriplaani Koostamine
  48
  doc
  Äriplaani koostamine
  19
  doc
  Äriplaani koostamine
  15
  pdf
  Äriplaani koostamine
  21
  doc
  Äriplaani koostamine
  27
  doc
  Turundusplaani koostamine
  51
  pdf
  Turundusplaani koostamise juhend  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun