Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "maksuarvestuse" leiti 26 faili

6
docx

Maksuarvestuse ülevaatlik test

Küsimus 1 Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav tegevus, mida rakendatakse ettevõtte majandustulemuste saavutamiseks. Vali üks: Tõene Väär Küsimus 2 bilanss koostatakse kindla kuupäeva seisuga Vali üks: Tõene Väär Küsimus 3 Maksuarvestust võib pidada elektrooniliselt, kui on tagatud arvepidamise tulemusel loodud dokumentide sh raamatupidamisregistrite säilimine omaniku poolt...

Maksuarvetus - Sisekaitseakadeemia
35 allalaadimist
31
docx

Äriplaani koostamise juhend

Äriplaani sõnalises osas kirjeldatakse oma äriideed, toodet, tootmist, klienti ja teid, kuidas kaup kliendini jõuab. Äriplaani numbriline osa koosneb tavaliselt kolmest tabelist: - planeeritud kassavoogude aruanne - planeeritud kasumiaruanne - planeeritud bilanss Numbrilise osa koostamise kohta saab täpsemalt lugeda artiklist "Är...

Majandus - Kutsekool
457 allalaadimist
7
rtf

Maksundus

Millest koosneb Maksuõigus? Maksuõigus koosneb õigusnormidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalikke maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. 2.Maksukorralduse Seaduse lühike iseloomustus; Maksukorralduse seadus on raamseaduseks teiste maksuseaduste suhtes, see on maksuseaduste üldosa ja sisaldab kõikide maksudele rakendatavaid põhimõtteid. 3...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
214 allalaadimist
15
doc

Maksud II

MAKSUD ARHIPOV II semester I pool MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED Maksuarvestus: tekkepõhine ja kassapõhine. Kassapõhine arvestus nt palkade väljamaksmisel (tulumaks). Augusti tulumaks makstakse septembris. Kui isik ei ole raamatupidamiskohuslane, siis võib maksuhaldur nõuda temalt korrektse maksuarvestuse esitamist. Maksuhaldur võib nõuda ka täiendavate andmete esitamist raamatupidamisko...

Maksud - Tallinna Majanduskool
83 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatu...

Maksud - Tallinna Majanduskool
100 allalaadimist
19
docx

Laoprogrammid

Tartu Kutsehariduskeskus Kaubanduse-ja ärinduse osakond Merili Meriloo Uurimistöö Laoprogrammid Juhendaja: Tiina Kraav Tartu 2012 Sissejuhatus Mis on laoprogrammid? Laoprogramm, tarkvara ladudele mõeldud progrmmid (tavaliselt lihtsalt "programm" või "rakendus") on ladude arvutile arusaadav käskluste kogum. Arvutiprogramm on k...

Logistika - Kutsekool
62 allalaadimist
16
doc

Finantsraamatupidamise kordamine

Majandusarvestuse põhivaldkonnad: Statistika, Sisekontroll, Finantsarvestust, Auditeerimist, Juhtimisarvestust, Finantsanalüüsi, Kuluarvestust, Eelarvestamist, Maksuarvestust, Finantsjuhtimist Keskset rolli omab finantsarvestus 2. Raamatupidamine on : Kitsamas tähenduses mõistetakse raamatupidamise all majandusüksuse tegevuse ja...

Finantsraamatupidamine - Eesti Maaülikool
143 allalaadimist
8
rtf

Maksunduse konspekt

Maksukohustuslane! - mitte maksukohuslane Algdokument- 1)käibemaksuseaduses on kõige rangem 2)tulumaksuseadus 3)raamatupidamisseadus Maks- tuleneb ainult maksuseadusest Makse- ülejäänud kõik (kommunaal-, õppemakse!) · Maksude kogumise tehnoloogia Juriidiline isik- nende maksu kogumise tehnoloogia on detsentraliseeritud - st iga maksukohuslane peab ise korraldama maks...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
58 allalaadimist
17
doc

„Raamatupidamisprogrammide võrdlus“

Ja oma ettevõtte jaoks programmi valimine, analüüsimine, mis sobiks kõige paremini minu ettevõttele. ,,Raamatupidamisprogrammide võrdlus" http://www.majandustarkvaraportaal.ee/ 1. Tresoor Start 2. Taavi Majandustarkvara 3. HansaRaama 4. Merit 5. Joosep5 6. Profit 7....

Raamatupidamine -
161 allalaadimist
10
docx

Fie maksud referaat

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majanduse õppetool R11 KÕ1 Kristel Teppe Fie maksud REFERAAT Mõdriku 2013 SISUKORD FIE MAKSUD Tulumaks FIE maksab tulumaksu kalendriaasta ettevõtluse tulude ja kulude vahelt, lisaks on veelpaar muud mahaarvamist. Varem nimetati seda arusaadavalt maksustavaks tuluk...

-
25 allalaadimist
6
docx

Raha arvestus

Raha arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Raha arvestuse korraldus 3 Kassa 4 Pank 5 Inventeerimine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: ·tead rahaarvestuse üldist korraldust; ·oskad koostada rahatehingute algdokumente; ·oskad koostada raha arvestusega seotud lausendeid; ·tead kuidas läbi viia raha arvestusega seotud inventuure. 2 Raha arvestuse k...

Majandus -
16 allalaadimist
11
docx

Maksustamise olemus

Maksustamise olemus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Maksustamise põhimõtted ja reguleerivad seadused 3 Riiklikud ja kohalikud maksud 4 Ettevõtlus ja maksustamine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: ·tead maksusüsteemi aluseid; ·tead riiklikke ja kohalikke makse; ·oskad otsida infot maksude kohta; ·oskad hinnata ettevõtluse maksustamist. 2 Maksustamise põh...

Majandusarvestus - Kutsekool
37 allalaadimist
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

Välisturult edasi 400 raha ja km 0. 40-80=-40 km raha võlgu riigile. 40-0=+40 raha. Km 40 Km 40 200 raha 200 raha ST 40-80=-40 VT 40-0=+40 400 400 km km 0 80 Maksuarvestuse raamatupidamine Vastavalt raamatupidamisseadusele korraldatakse raamatupidamine sh maksu raamatupidamine hetke põhisel printsiibil. Tekkepõhine printsiip ja kassapõhine printsiip ehk raamatupidamises kajastatakse raha liikumine. Kumaksaseadus nõuab kassapõhist seadust, siis tuleb raamatupidamises korraldada arvestus mõlema printsiibi järgi. Maksuarve deklareerimine ja maksu tasuminetoimub väljamakse kuule järgneval kuul kümmnenda...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

Ettevõttel on võimalus valida, oma vajadustest lähtuvalt, milliseid majandusarvestuse osasid ettevõttes rakendada. Kõikide osade rakendamine ei ole kohustuslik. Raamatupidamise korraldamise kohustus on, seadusest tulenevalt, kõigil ettevõtjatel. Arvestuse korraldamise kohustus algab ettevõtte loomisega ja lõpeb selle likvideerimisega. Raamatupidamise korraldamise kohustuse all mõeldakse finantsarvestuse ja maksuarvestuse korraldamise kohustust. Finantsarvestus ehk raamatupidamine tähendab ettevõtte majandustehingute registreerimist ja kirjendamist paberkandjatel või digitaalselt. Finantsarvestuse reguleerimine Raamatupidamise korraldamisel tähtsaimaks õigusaktiks, millest ettevõte peab lähtuma, on Raamatupidamise seadus (RPS). Eesti esimene raamatupidamise seadus jõustus 1. jaanuaril 1995 aastal. Praegusel hetkel kehtiv, uus raamatupidamise se...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
15 allalaadimist
15
docx

Auditeerimine

Majandusüksuse printsiip ­ iga raamatupidamiskohustuslane peab arvestama oma vara kohustusi ja majandustehinguid lahus oma omanike, töötajate, klientide, kreeditoride jt isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest. 2. Jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamisaruannete koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuva...

Auditeerimine - Kutsekool
9 allalaadimist
6
pdf

Maksuõigus

Nõuet ei või loovutada, kui loovutamine on, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senisele võlausaldajale. 41. Kaasaaitamise kohustus: Oluliste asjaoludest teatamine Arvestuse pidamine, dokumentide säilitamine, maksuarvestuse esitamine jne Maksuhalduri tegevuse takistamise keeld 42. Uurimispõhimõte - maksuhalduril on maksude tasumise õigsuse kontrollimise ja maksusumma määramisel kohustus arvestada kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, nii maksukohustust suurendavaid, kui vähendavaid asjaolusid; - kontrollimisel otsustab maksuhaldur toimingute vajalikkuse, nende ulatuse, määrab kontrolli meetodid ning aja. 43. Sunniraha on hoiatuses kind...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
43 allalaadimist
122
ppt

Haldusmenetlus I

Eeldatavalt nõrgema protsessiosalise puhul tuleb kohtul olla aktiivsem.  kui isik rikub oma kohustusi tõendite esitamisel, väheneb haldusorgani tõendamiskohustus.Nt RKHKo 14.10.2004, nr 3-3-1-39-04: "Kui maksukohustuslane on rikkunud maksuarvestuse pidamise kohustust ja maksusumma on seepärast määratud teiste andmete alusel või hindamise teel, siis vastavalt väheneb maksuhalduri tõendamiskohustus ja suureneb maksukohustuslase koormus tõendada, et maks on määratud valesti." 12  Haldusorgan kannab haldusmenetluses tõendamiskoormust: koormava haldusa...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
36
doc

Maksunduse loengumaterjal II 2014

4.2 Mitterahalised nõuded ja kohustused a. registreerimiskohustus – äriregister, mittetulundusühingute sihtasutuste register jne. b. arvepidamiskohustus – aruandlus c. dokumentide säilitamise kohustus (vt eelpool toodud) d. deklareerimise kohustus – deklareerida tuleb nii maksuarvestuse aruannetes (nt. aktsiisid) kui ka maksudeklaratsioonil. e. info andmise kohustus  Maksuhaldur saab nõuda ainult maksumenetlusega seotud infot.  Informatsiooni on kohustatud väljastama ainult volitatud isik või juhatuse liige või nende poolt volitatud isik (tavatöötajad ei pea vastama küsimustele).  Mitte takistada maksuhalduri seaduslikku ja õiguspärast tegevust. Mitterahali...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

Ettevõttel on võimalus valida, oma vajadustest lähtuvalt, milliseid majandusarvestuse osasid ettevõttes rakendada. Kõikide osade rakendamine ei ole kohustuslik. Raamatupidamise korraldamise kohustus on, seadusest tulenevalt, kõigil ettevõtjatel. Arvestuse korraldamise kohustus algab ettevõtte loomisega ja lõpeb selle likvideerimisega. Raamatupidamise korraldamise kohustuse all mõeldakse finantsarvestuse ja maksuarvestuse korraldamise kohustust. Finantsarvestus ehk raamatupidamine tähendab ettevõtte majandustehingute registreerimist ja kirjendamist paberkandjatel või digitaalselt. Finantsarvestuse reguleerimine Raamatupidamise korraldamisel tähtsaimaks õigusaktiks, millest ettevõte peab lähtuma, on Raamatupidamise seadus (RPS). Eesti esimene raamatupidamise seadus jõustus 1. jaanuaril 1995 aastal. Praegusel hetkel kehtiv, uus raamatupidamise se...

Raamatupidamine - Kutsekool
9 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

Raha saaja kirjutab kassa väljamineku orderile saadaoleva rahasumma, kuupäeva ja allkirja ning isikut tõendava dokumendi andmed. Kassaorderitel ei tohi olla ühtegi parandust, kõik orderid peavad olema nummerdatud ning peale märgitud tehingu toimumise kuupäev. Kassapidaja peab orderi allkirjastama peale toimunud tehingut. Kassa sissetuleku ja väljamineku orderid on algdokumendid raha liikumisel, maksuarvestuse seisukohal ei oma nad tähtsust. Kõik kassaorderid registreeritakse kassaraamatus. Kassaraamatut täidab kassapidaja iga päev kui on toimunud tehingud sularahaga, märgitakse perioodi sularahaliikumised ning saldod. Kui kassatehingute arv on väike siis on lubatud kassaraamatut täita pikema ajavahemiku möödumisel. Mõisted väike kassatehingute arv ja pikem ajavahemik mõtestatakse vastavalt summaliselt ja arvuliselt lahti ettevõtte r...

Raamatupidamine - Kutsekool
5 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun Sulge