Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida tähendab informatsiooni ebavõrdsus ?
 • Miks on raha ajaväärtuse arvestamine rahanduses/ettevõttes oluline ?
 • Millised on peamised finantsaruannete huvigrupid ning mis on nende poolt oodatava info eripärad ?
 • Kuidas hinnata ettevõtte maksevõimet ?
 • Mis on selle komponendid ning mida see näitaja iseloomustab ?
 • Mis on puhaskäibekapital ning mida see iseloomustab ?
 • Kuidas hinnata ettevõtte kasumlikkust ?
 • Kuidas hinnata ettevõtte varade kasutamise efektiivsust ?
 • Kuidas hinnata ettevõtte võõrkapitali kasutamist ning finantsriske ?
 • Kui P/E on kõrge, mida see väljendab ?
 • Milj, laenud 1,2 milj. Ettevõtte on 100 000 aktsiat ning aktsia turuhind on 12 eurot. Mis on P/B ?
 • Mida näitab efektiivsuspiir ?
 • Mis on lisanduvad (inkrementaalsed) rahavood ?
 • Mis on maksukilp ?
 • Miks Eesti praeguses situatsioonis selle positiivne mõju projekti rahavoogudele üldiselt puudub ?
 • Miks pole finantseerimiskulud (intressid) lisanduvad rahavood ?
 • Mis on kapitali hind ja kuidas seda hinnatakse ?
 • Milleks kasutatakse ?
 • Mis on faktooring, selle eelised ja puudused ?
 • Kui laenukapitali hind ?
 • Miks on ettevõtte reeglina mõistlik kasutada omakapitali kõrval ka võõrkapitali ?
 • Mida tähendab isetehtud võimendus ning mida Miller ja Modigliani selle põhjal järeldasid ?
 • Mis neid eristab ?
 • Mida näitab intresside pariteedi seos. Miks see seos peab kehtima ?
 • Mida kujutab endast ettevõtte fundamentaalne analüüs ?
 • Mida see näitaja iseloomustab ?
 
Säutsu twitteris
Kordamisküsimused “Rahanduse alused”
 • Ettevõtte tegevuse rahanduslik eesmärk? Mis põhjustel peaks eelistama väärtuse maksimeerimist (ka aktsiahinna kasvu, omanike rikkuse suurendamist vms) kasumi või muu kasvatamisele?
  Ettevõtte tegevuse rahanduslik eesmärk on ettevõtte väärtuse maksimeerimine. Kasumit on võimalik teenida ka raamatupidamislikult, kuid ettevõtte väärtus kasvab peamiselt siis kui ta tulevikus teenib või vähemalt oodatakse teenivat rohkem vaba raha (free cash flow). Kasumisse on sisse arvestatud amortisatsioon , rahavood seda aga ei arvesta, lisaks on võimalik arvestada varusid erinevalt. Seega erinevad raamatupidamissüsteemid võimaldavad kasumi tulemust mõjutada. Kasum on leitud mineviku põhjal, rahavood peegeldavad ka tulevikuootusi.
 • Peamised finantsjuhtimise ja raamatupidamisarvestuse erisused ? Tooge vähemalt kolm erinevust. Muuhulgas , mida tähendab väide „omakapitalil puudub kulu“
  Raamatupidamisarvestus
  Finantsjuhtimine
  • Minevik
  • Ei arvesta riske
  • Kasum on primaarne
  • Bilansiline väärtus
  • Kindlad reeglid ja seadused

  „Omakapitalil ei ole kulu“ kuulub finantsarvestuse alla. Kasumiaruandes ei kajastata alternatiivkulusid. Omanikele on ka oma nõudmine omakapitalist. Isegi näilislet suur kasum ei pruugi olal piisav näitaja. Kasum võib olla näiteks 1,0 mlj €, kuid omanike nõutav tulu on näiteks -1,2 milj €, seelle projekti puhul on järelikult ettevõtte väärtus negatiivne -0.2 mlj €.
 • Turu efektiivsuse vormid koos selgitusega
  Turu efektiivsus kujutab endast turu olukorda ja seisundit , kuidas turg mõistab ja tõlgenb ettevõtte tegevust. Mil määral informatsioon mõjutab aktsiahinda. Kuidas finantsturg väljendab varade tegelikku väärtust.
  Efektiivsuse vormid:
  • Nõrk efektiivsuse vorm - väärtpaberid ( aktsiad ) peegeldavad kogu ajaloolist infot. Seega strateegiad mis kasutavad vaid ajaloolist infot ei peaks andma pikaajaliselt lisakasumeid ( excess return ). Tehniline analüüs ei anna pos efekti.
  • Efektiivsuse pooltugev vorm – hindades peegeldub kogu ajalooline info ning uue info kohandumisel kohanduvad hinnad kiiresti. Ka fundamentaalne analüüs ei anna eelist.
  • Efektiivsuse tugev vorm – lisaks eelnenule kohandub turg kiiresti ka avalikkusele mitteteada infoga, st isegi siseinfo kasutamise võimalus lisatulu teenimiseks üldiselt puudub (nn insideritel).

  Põhiidee seisneb selles, et iga järgmine efektiivsuse vorm on eelmise täiendus .
 • Mida tähendab informatsiooni ebavõrdsus? Näited rahandusest.
  Turuosaliste kasutada olev info on erinev ning see mõjutab turu toimimist ning turuosaliste käitumist. Näiteks: 1) laenutaotleja ja panga suhe, kus pank peab välja selgitama taotleja krediidivõime, 2) juhtkonna ja omanike vahel on konflikt seoses ettevõtte projektide, toimisega.
 • Miks on raha ajaväärtuse arvestamine rahanduses/ettevõttes oluline? Põhjendage.
  Iga rahasumma väärtus on erinevatel ajahetkedel oluline, kuna esineb nii inflatsiooni kui deflatsiooni, ning samuti toodavad rahasummad intresse väljalaenatult/investeeritult. Inimesed kipuvad eelistama praegust tarbimist tulevasele tarbimisele . Ebakindlus ehk risk rahasumma saamisel tulevikus vähendab selle raha väärtust täna. Raha ajaväärtuse kontseptsioon võimaldab võrrelda omavahel erinevatel ajahetkedel tekkivate ja erineva riskitasemega rahavoogude väärtust investori jaoks.
 • Olge valmis selgitama mõisteid lihtintress , liitintress , efektiivne (tegelik) intressimäär , intresside kapitaliseerimine, diskonteerimine
  Lihtintress- kasutatakse aastast lühemate perioodide puhul (lühiajaliste ehk kuni 1 aasta kestusega väärtpaberite kogunenud intressi või väärtuse leidmisel jms). Intressi arvutatakse püsivalt rahasummalt. Enamasti investeerimise periood on lühike. Intressitulu ei reinvesteerita.
  Liitintress- rahanduses kõige enam levinud. Intressi arvutamisel lisatakse algsele põhisummale ka eelnevatel perioodidel juba kogunenud intress . Intressi arvutatakse muutuvalt põhisummalt. Alati eeldatakse intressitulu reinvesteerimist. Intress , mida arvestatakse muutuvalt põhisummalt ning intress reinvesteeritakse.
  Intresside kapitaliseerimine – intressi lisamine kasvitatavale kapitalile.
  EAR (efektiivne intressimäär) - intressimäär, mis aastase kapitaliseerimise puhul annaks sama tulemuse, kui osaline liitkasvitamine. Kasutatakse finantstoodete võrdlemisel. Kui palju tegelikult teenitakse /makstakse. Efektiivne aastane intressimäär seega vastab intressimäärale, mida oleks kohandatud kord aastas ning mis annab sama tulemuse kui osaline liitkasvitamine.
 • Annuiteedi nüüdis- ja tulevane väärtus ning nende võimalikud kasutusvaldkonnad. (pensioniarvutused, laenuarvutused, võlakirjade väärtuse arvutamine jms)
  Annuiteet kujutab endast rida perioodilisi võrdsete osasuurustega makseid.
  Annuiteedi tulevane väärtus – FVA( i ; n ), future value of annuity. Perioodiliste maksete seeria tulevikuväärtus .
  – kui palju 5 aasta jooksul toimunud maksed 5a pärast väärt on. Kasutatakse: kokku vaja koguda mingi summa ja teada on ka palju iga kuu/aasta kõrvale tuleb panna, arvutada vaja periood, kaua koguma peab, kui intress ka on
  Annuiteedi nüüdisväärtus – PVA( i ; n ), present value of annuity. Perioodiliste maksete seeria nüüdisväärtus.
  kui palju tulevased rahavood täna väärt on. Kasutatakse: investeerimine kuhugi , millest loodetakse kasu saada; soovitakse saada pensioni ja tuleb arvutada, palju iga aasta või kuu koguda tuleb, et näiteks 40 aasta jooksul vajalik summa koos oleks
 • Igavesti kestvad annuiteedid (perpetuiteet ja kasvuperpetuiteet) ja nende kasutusvaldkonnad
  Perpetuiteet ehk igavesti kasvav annuiteet. Perpetuiteedi puhul eeldatakse igavesti kestvaid ühesuuruseid perioodilisi makseid. Eristatakse tavalist perpetuiteeti ja kasvuperpetuiteeti.
  Kasvuperpetuiteet on perioodiliste kuid igavesti kestvate ning konstantse määra alusel kasvavate maksete tänane väärtus. Perpetuiteeti kasutatakse aktsiate väärtuse hindamisel, muude igavesti kasvavate (ka neg kasv on kasv) rahavoogudega vara väärtuse leidmisel.
 • Võlakirjade põhiliigid ja neid iseloomustavad mõisted. Peamised võlakirjadega seotud riskid (tegurid mis mõjutavad võlakirja riskitaset, sh tururisk).
  Võlakirjaks loetakse väärtpaberit, mis kujutab endast võlakirja emitendi kohustust võlakirjainvestori ees maksta viimasele tema käest saadud rahaliste vahendite eest intressi ning tagastada võlgnevuse kustutustähtajal laenu põhisumma .
  Võlakirjade puhul on enimlevinud kaks järgnevat lunastusmaksete skeemi:
  • Laenuperioodi jooksul makstakse võlakirja pealt kupongimakseid, koos viimase maksega tasutakse ka võlakirja nimiväärtus (kupongvõlakirjade puhul)
  • Võlakirja pealt teostatakse üks makse – nimiväärtuses lunastusmakse lunastuskuupäeval (diskontovõlakirjade puhul). Diskontovõlakiri.

  Diskontovõlakirja puhul jooksvalt intresse ei maksta. Kogu tulu võlakirjast tekib ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest.
  Nimiväärtus/nominaalväärtus ( nominal , principal) – summa, mis tuleb tagastada võlausaldajale võlakirja lunastuskuupäeval; nimiväärtuse pealt teostatakse ka kupongimakseid.
  Väljalaskeväärtus ( issue price) – hind, mille alusel investorid soetavad võlakirju
  Aegumistähtaeg (maturity date ) – kuupäev, millal võlakirja emitent on kohustatud võlakirja nominaalväärtuses välja ostma
  Kupongimäär – intressimäär, millest lähtuvalt arvutatakse võlakirja pealt investoril (perioodiliselt) makstavat intressi (kupongi-)makset
  Kupongimakse kuupäevad – kuupäevad, millal võlakirja omanikule teostatatkse kupongimakseid
  Tagasikutsutavus – ennetähtaegse lunastamise võimalus (callability – emitendi jaoks ning puttability – investori jaoks)
 • Võlakirjadega seotud riskid
  Võlakirju peetakse üldiselt madalama riskiga väärtpaberiks kui aktsiad (kuid alati on võimalik ka võlakirjadega kaotada kogu investeering , samas tulu on siiski piiritletud ) – seos kehtib pigem sama ettevõtte puhul.
  • Krediidirisk - võlakirja väljaandja ehk emitendi suutmatus maksta intresse või laenu põhiosa. Seda püüab hinnata muuhulgas krediidireiting (ka kõrge intress viitab kõrgele riskile)
  • Intressimäärarisk, mis koosneb kahest osast:
  • Tururisk (ka hinnarisk ) –Võlakirja turuväärtus muutub sõltuvalt paljudest teguritest (sh riskitase, intressitase turul, nõudlus ja pakkumine jne. Pikemaajalised võlakirjad on rohkem sõltuvad üldisest intressitaseme muutusest. Oluline kui soov võlakirja müüa! Kupongintress, mida võlakiri maksab, ei pruugi olla see tulusus , mille võlakirja pealt teenime. Kui võlakirja hind tõuseb, siis tulusus langeb ja vastupidi.
  • Reinvesteerimisrisk – Ei saa kindlalt teada, millise tulumääraga saame reinvesteerida võlakirjalt saadavaid kupongne või muid makseid
  • Likviidsusrisk - raske oma väärtpabereid müüa “õiglase” hinnaga

 • Võlakirjade väärtuse leidmine ja väärtust mõjutavad tegurid
  Võlakirja väärtus leitakse tema pakutavate rahavoogude nüüdisväärtusena. Peaksime teadma perioodilisi intressimakseid, võlakirja nimiväärtust ja diskonto /intressimäära. Diskontomäär
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #1 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #2 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #3 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #4 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #5 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #6 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #7 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #8 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #9 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #10 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #11 Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015 #12
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-05-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 217 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor niisamasiin Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  11
  doc
  Rahanduse alused - eksamiküsimused vastustega 2011
  14
  docx
  Rahanduse kordamisküsimused 2018
  15
  docx
  Rahanduse alused
  19
  docx
  Raha ja pangandus
  28
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused
  46
  doc
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014
  19
  docx
  Rahanduse arvestus-kordamisküsimused
  40
  pdf
  Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2016  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun