Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Mahukas konspekt (7)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • KUS ON MU LATTE ?
 
Säutsu twitteris
Kunstivaldkonnad
Arhitektuur
Jaguneb:
 • profaanarhitektuur – ilmalik
 • sakraalarhitektuur – kõik usuga seotud ( kirik , kabel , tempel)
 • kindlustusarhitektuur – müüritornid, väravad
  Skulptuur
  Ristiusu tekkimise aegu skulptuure ei ole, sest ristiusk keelas neid. Skulptuur jaguneb:
 • plastika – voolitakse
 • raidkunst – marmor põhiline (karara, nn. suhkrumarmor)
 • reljeef – seina küljes kinni ühest otsast
  Maalikunst
 • monumentaalmaal – seinamaalid
 • tahvelmaal – enamus maalid (alates ikoonidest)
 • miniatuurmaal – köidetud käsitsikirjutatud raamatute vahele
  Lõuend tuleb 14. – 15. sajandil. Vanim värv on guaššvärv. Temperavärv sarnaneb guaššvärviga, aga läbipaistev nagu akvarell . Segatakse munavalgega.
  Graafika
  Trükitud töö, reljeefsed. ( joonia vihikus)
  Monotüüpia – pildilt paberile trükkimine. Graafilisi töid eksponeeritakse klaasi all. Number 27/100 tähendab, et 27. töö 100 – st.
  Mesopotaamia kultuur
  Üks vanimaid kultuure.
 • Sumeri, akkadi kunst – 4000 – 1830 eKr
 • Vana – Babüloonia kunst – 1830 – 1518 eKr
 • Assüüria kunst – 1500 – 605 eKr
 • Uus – Babüloonia – 625 -539 eKr
  Mesopotaamias polnud kivi ja nad pidid ehitama savitellistest. Alguses ei põletatud neid. Ehitavad kultushooneid, templeid – tsikuraat. (joonis vihikus)
  Savi muutub põletades kiviks. Õpitakse võlvima (joonis vihikus). Tuntakse juba klaasi. Tundsid glasuure. Telliseid põletatakse, siis glasuuritakse ja siis uuesti põletatakse kõrgemal kraadil (u. 1300 o ). Vanim kunstiteos on pitsatikivi (joonis vihikus). Veeretavad seda tellise peal  reljeef. Tunti astronoomiat, astroloogiat, meditsiini, matemaatikat. Tähtedekultus 7 – päevane nädal päevad pühendatud päikesele, kuule ja 5 planeedile.
  Kirjaks oli kiilkiri , kirjutatakse savitahvlitele, mis põletatakse. Olid raamatukogudõpikud esimene eepos , „ Gilgames ”11 savitahvli peal.
  Vana – Babüloonia olid reljeefid , aga väga palju on hävinud.
  Assüüria lossiehitus arhitektuurivormid lihtsad, kaunistatakse reljeefidega. Kasutatakse võlvkonstruktsiooni, väga vähe sambaid. Kuningas Sargon II loss oli 10 ha suurusel terrassil.Kokku oli 210 ruumi grupeeritud. Iga grupi keskel oli siseõu.
  Egiptuse kunst
  Vana riigi ajastu oli 2215 eKr
  Keskmise riigi ajastu oli 2050 – 1652 eKr
  Uue riigi ajastu oli 1570 - 1070 eKr
  Hilis – Egiptuse ajastu oli 1085 – 332 eKr
  Muistne Egiptus asus Niiluse alamjooksul Aafrika kirdeosas. Põhiline oli põllumajandus. Peale selle on seal palju kivi – ehitusmaterjal. Egiptlased ehitavad looduslikust materjalist. Ei tunta sideainet. (vaarao krooni joonis vihikus)
  Hauakambrid
  Kõige varasemad on mastabad (joonis vihikus). Ka – inimese teisik (ei saa välja), pa – hing (peab tagasi saama kehasse). Keha tuleb säilitada pa jaoks palsameerimine . Kirstul vaarao nägunäguportree. Sfinksid – lõvi keha ja vaarao peaga valvavad surnute linnu. Mastabade juurde viiakse toitu. Hiljem ehitatakse juurde mingi ehitis.
  Astmikpüramiid oli kaetud plaatidega, tähtede järgi paika pandud (joonis vihikus).
  Kaljuhauad olid kaljude sisse raiutud, peidetud kambrid. Püramiidiehitus oli kallis.
  Kõige mõjukamad tegelased olid preestrid . Valvasid usu ja kunsti järgi, et keegi ei teeks teistmoodi. (templi joonis vihikus).
  Preestrid pidid pesema end kogu aeg, pidid olema puhtad. (pülooni joonis vihikus).
  Lootos oli väga tähtis taim. Papüürus oli tähtis väljaveoartikkel ja need kajastuvad sammastes (joonised vihikus).
  Egiptuse skulptuur ja maal
  Vaarao märk on Narmeri palett (reljeeftahvel). See on 64 cm kõrge, stseenid , kuidas Lõuna riik vallutas Põhja riigi. Selle juures(pärit 4.aastatuhandest e.m.a.) näeme juba selgelt kompositsioonilisi võtteid, mis on iseloomulikud Egiptuse reljeefkunstile ja maalile . Stseenid paiknevad vöötidena üksteise peal ja neid tuleb „lugema” hakata ülemisest reast . Inimese kuuluvus ühiskonna klassi on selgelt rõhutatud. Elutunud ja tardunud ilme peapõhjuseks on nn. Egiptuse poos, kus inimese pea ja jalad on kujutatud profiilis , ülakeha ja silm otsevaates. On seotud usuga. Egiptuse reljeef on madal ja sageli on kujutise kontuurid plaati süvendatud. Reljeef on pinnaline, mitte plastiline. Nad on suurema ilmekuse saavutamiseks värvitud. Perspektiivi ei kasutatud, aga üritati luua loomutruud pilti, eriti lindude ja loomade kujutamisel. Karakterilt on Egiptuse maalid piltkirjad. Nad täiendavaid pilte hieroglüüfidega, mis selgitasid kujutiste sisu. Eredavärvilised reljeefid katavad hauatemplite seinu.
  Egiptuse kunstipärandis on portreeskulptuurid kõige suurejoonelisemad. Sellepärast nad portreid tegid, et inimese kaitsevaim säilis nii kaua kui surnud portree kujutis. Seepärast tehti vaaraode portreekujutised võimalikult massiivsed ja monumentaalsed ning püsikindlast materjalist. Kui on tegu üldfiguuriga, on pea ühest kiviplokist. Kolossaalsetel kujudel on 2 poosi, seisev ja istuv , kujutatakse jäigas poosis . Kui seisab siis pea on püsti, käed ripuvad piki keha alla ja vasak jalg on pisut ees – toetuspunkt. Istuvana on käed põlvedel, pilk kaugusesse, jalad on kõrvuti. Üks käsi võib rinnal olla. Vahel on monumentaalsed kujud lülitatud kultuuriansamblisse –sfinksid, kes on lõvi keha ja vaarao peaga kujud. Suur sfinks (20 m kõrge, 57 m pikk)on ühest kiviplokist välja raiutud. Ehnaton oli vaarao, kes hakkas preestritele vastu, aga temaaegsed reformid olid seotud jumal Atoniga. Ehnatoni on kujutatud päikese poole, teistsugune kujutamine. Teda kujutatakse pere keskel, mängimas kuskil aias, erinev Egiptuse ajaloo jooksul. Pärast tema surma kõik muutub endiseks. Tema järglae on Tutanhamon . Taastati endine kultus . Lihtsate inimeste kujutised võisid olla ükskõik mis poosis. Nt kirjutaja istus põlved üleval ja tema pind oli väike. Väikseid kujusid oli ka väga palju ja kõiki tehti 2, üks pandi surnule kaasa ja teine ka’le.
  Egeuse kunst ehk Kreeta – Mükeene kunst
  Sealt saab alguse Kreeka kultuur. 3000 eKr on olemas Egeuse mere saarte kultuur. Kreetalased olid avameresõitjad, mitte nagu egiptlased, kes sõitsid ainult mööda jõge. Selles kultuuris on tähtsad vaasid . Kunstiajajärgud:
 • varane ajajärk 3000 – 2000 e.m.a.
 • keskmine ajajärk 2000 – 1600 e.m.a.
 • hiline ajajärk 1600 – 1100 e.m.a.
  Neile pole võrdseid, nad olid väga heas olukorras. Umbes 2000 a. e.m.a ehitati põhiliselt losse. Knossoslabürindi legend, sisse saab, aga välja ei oska minna. Seal on sambad valepidi, kitsam pool all. Arvatakse, et see oli surnute loss, matmispaik , leitud palju savinõusid (teooria lihtsalt,ära usu). Lossi keskseks osaks oli suur piklik õu, mille ümber grupeerusid ruumid ja nende keskel mitmed valgusõued. Kaguosas asusid eluruumid , vannitoad, basseinid ja arvatavasti valitsejanna eluruumid. Kirdeosas töökojad, läänes valitseja eluruumid ja troonisaal . Ruumide paigutus on ebasümmeetriline ning asusid erinevatel kõrgustel. Ruume ühendasid mitmes laiuses trepid. Ruumide seinu katsid seinamaalid, millel kujutati tseremooniaid, sõja – ja jahiretki, härjavõitlusi ja lihtsalt maastikke. Maalide käsitluslaad on elurõõmus. Egeuse mere saarte asukate elurõõmu näeme vaasimaalidel. Vormilt lopsakad ja eripalgelised. Varasemal perioodil kaunistati keraamilised vaasid sissekraabitud ornamentidega. Katsid nõud musta, pruuni või punase värviga. Joonistati valgega peale. Keskmisel perioodil muutub lihtne ornament taimornamendiks. Tuntakse Kamarese vaasidena, leiukoha järgi. Muutuvad väga põnevateks, kasut. palju looduslikke motiive. Mandril tekkinud Egeuse kultuuri nimetatakse Mükeene kultuuriks . Hilisajajärk oli Mükeene õitseperiood, juhtiv osa arhitektuuril, aga nüüd on kindlustatud lossidega. Trooja rajati sel ajal. Mükeenekükloobilised müürid. Siit saab alguse hilisema kreeka templi põhiplaan. Lossi pearuum on Megaron . Ristkülikukujuline saal , kahe sambaga sissekäigu juures. Sellestki saabki kreeka tempel alguse.
  Arhailine ajajärk 7-6 saj enne meie aega
  Klassikaline ajajärk 5-4 saj enne meie aega
  Hellenismis ajajärk 330-146 enne meie aega :P
  Arhitektuur
  Muistne Kreeka
  TEMPLID

  Juba arhailisel ajajärgul kujunes välja templi põhiplaan, mis oli tolle aja tehniliste oskuste seisukohalt ülimalt otstarbekas.
  Kogu Kreeka arhitektuuri välisilme määrasid kaks tegurit: kreeklaste loomupärane mõõdukus ja proportsiooni tunne ja ehituste püstitamine kiviblokkidest, mis püsisid koos ilma sideaineteta metallklambrite abil.
  Kreeka tempel koosneb põhiliselt kaht liiki osadest : kandvatest ja kantavatest.
  kandvad osad on: a) nelinurkne pikliku kujuga alus, mis koodneb tavaliselt 1-3 astmest ; ülemist astet millel paiknevad sambad nimetatakse stülobaadiks
  b) sambad; mille kõrgus ja jämedus ja kõrgus iga templi puhul erinev
  Kantavad osad on;
  a) talastik mis koosneb sammaste kapiteelidele toetuvast arhitraavist. Selle peal asuvast friisist mis omakorda kannab kaugele eenduvat garniisi.
  b) võrdlemisi lame viilkatus, mille mõlemad kitsmamd ostsad moodustavasd kolmnurga mis piirab viili välja ehk tümpanoni mis on sageli kaunistatud skulptuuride või reljeefidega.
  Põhiplaan ja ruumid  TEMPEL-puudu sambad ja keskel olev jumala kuju...
  Sammaste taga asub pearuum NAOS . Kr templi arhitekuuis esineb kolm stiili: dooria ja korintose ja joonia. ( nime saanud sammaste järgi) Dooria sammas on madal jazakas kerkib stülobaadilt otse ilma baasita. Samba tüvest liigendavad püstsuunalised vaokesed-kannelüürid, mida on 16-20. tüves aheneb üleval ja on keskkohast pisut paisutatud(entaas) rõhutab templi ränkust ja katuse raskust. Kapiteel on lihtne.
  Joonia sammas on saledam ja kõrgem ning algab ümmarguse baasiga. Kapiteel on ümmarguse rullispadjandisg Kr sms sarnane joonia sambale , kuid lõppeb lopsaka taimemotiiviga. Kapiteelis on kujutatud akantuslehed või õied. Kapiteel kõrgem ka.
  Shala -lala-la
  Kreeka templid on ehitatud valkjast ja hallist marmorist, paljud kaunistused ja detailid olid algselt värvitud ja sageli säravates toonides ( õp lk 55 , katus templitel hävinud)
  5 saj juhtiv koht arhitektuuris Ateenal, sel ajal kreeka arhitektuur saavutas suurima täiuslikkuse.
  Parthenoni tempel
  Algab väravatega ja selle kõrval väike tempel Nika
  ehitasid Iktinos ja Kallikrates
  lühemal küljel 8 sammast pikkemal 17
  Mõõtmed 31x70m
  On üsna hästi säilinud ( sai ka pommiga pihta kuid on siiski säilinud
  ( Ühel templil Erechtheion -sammaste asemel naisekujud )
  Teater
  4 sajandiks oli välja kujunenud kreeka teatri tüüp, teater raiuti pool sõõrina mäekülje sissel , nõlvadel paiknesid kontsentriliste ringidena kivist istmed vaatajatele-seda osa nim. teatroniks.
  Epidauruse teater
  52 rida
  14 000 inimest mahtus

  sõõri südamikkus all orus asus avar väljak- orkestra
  etenduse ajal paiknesid seal koor ja näitlejad. Orkestra taga paiknes skeene e telk kus näitlejad valmistusid ette asteks.
  3saj muutub see osa uhkeks skulpuuri ja sammastega templiks.

  Mausolese mausoleum
  Kuningas Mausoleus lasi oma naisele ehitada hauakambriks. Kuulub ka 7 maailma imede hulka. 46 meetrit kõrge .
  Sealt ka mausoleumi nimetus.
  KREEKA KUNST
  SKULPTUUR
  Hävinud , kuid tänu roomlaste kopeerimisele on näidised säilinud. Samuti kirjutatika üksikasjalikult üles kuidas ta igast küljest välja nägi.
  Mehe kuju- kouros
  Juba kreeka saartel arhailisel ajastules välja ideaalse iniese kujutamine . valitsevaks rõivas nais figuurid - kore (kr. Keeles tütarlaps) ja alasti noormes.
  neile on iseloomulik tardunud hoiak ning totakas naeratus
  5 saj algul toimus kreeka plastikas murrang. Väljaraiutud pehmemast kivist aga nüüd tuli kõrvale uueks materjaliks pronks. Tardunud poose jäi vähemaks, detaile toodi rohkem välj a. kasutasid ka puu skulptuure mida kaeti kulla, jelevandiluu ja muude matejalidega-pole säilinud.
  klassikalisel ajastul töötas Ateenas skulptor Myron „Kettaheitja” ja Spartas Polykleites .Mõlemat ei huvita riiete kujutamine vaid rõhutatakse figuuri.
  Ideaalse inimese kujutamine!!!!!
  4 sajand
  Praxiteles

  lõi graatsilisi nooruslike figuure ( „Hermes”) kujutab samuti inimilu ideaali
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Mahukas konspekt #1 Mahukas konspekt #2 Mahukas konspekt #3 Mahukas konspekt #4 Mahukas konspekt #5 Mahukas konspekt #6 Mahukas konspekt #7 Mahukas konspekt #8 Mahukas konspekt #9 Mahukas konspekt #10 Mahukas konspekt #11 Mahukas konspekt #12 Mahukas konspekt #13 Mahukas konspekt #14 Mahukas konspekt #15 Mahukas konspekt #16 Mahukas konspekt #17 Mahukas konspekt #18 Mahukas konspekt #19 Mahukas konspekt #20 Mahukas konspekt #21 Mahukas konspekt #22 Mahukas konspekt #23 Mahukas konspekt #24
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-03-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 178 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 7 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor sanderli Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kunstivaldkonnad, mesopotaamia, egiptus, eugeuse ehk kreeta-mükeene kunst, mustse kreeka arhidektuur, kreeka kunst, maalikunst, lääne euroopa kunst ja palju muud.

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (7)

  baahhh profiilipilt
  baahhh: põhjalik, tänks:))
  23:23 28-12-2008
  emix profiilipilt
  emix: hea, aitäh :)
  21:11 02-02-2010
  annaappi profiilipilt
  annaappi: väga hea:)
  19:32 13-01-2009


  Sarnased materjalid

  12
  doc
  10-klassi konspekt
  41
  doc
  Kunsti ajaloo lühi kokkuvõtte
  32
  doc
  Kordamine kunstiajaloo eksamiks
  25
  docx
  Kunstiajaloo konspekt 10 klassile
  20
  docx
  Kunstiajalugu-kogu 10 klassi materjal
  48
  doc
  Kunstikultuuri ajalugu-10 klassile - Jaak Kangilaski
  27
  doc
  Kunstikultuuri ajalugu
  16
  doc
  Konspekt

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun