Facebook Like
Küsitlus


Bioloogia põhjalik konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on sugurakkudes ?
 • Kumb määrab lapse soo ?
 • Millised tunnused määravad sugukromosoomid ?
 
Säutsu twitteris
Viirused ja bakterid biotehnoloogias
Geeniteraapia – ravimeetod , kus vigase geeni asemel viiakse rakkudesse terve geen. (ravitakse geneetilisi haigusi)
Nanotehnoloogia – rakendusteadus, kus luuakse nanomeetrites mõõdetavaid seadmeid ja materjale ning leitakse neile kasutusalasid.
Viirused kui nanoosakesed
 • teame nende suurust ja kuju
 • suudavad läbida peremeesraku membraani
 • saame „karjatada“ neid raku sees
 • teades nende omadusi saame luua soovitud omadustega materjale
Bakterid biotehnoloogias – ensüümide tootmine
Bakteritega on hea toota sest:
 • nad vajavad vähe toitaineid
 • toodetakse suur kogus korraga
 • saab muuta neid tõhusamalt tootma
Ensüümide tootmine:
 • toodetakse oma rakkudesse
 • eritavad vedelsöötmesse
Ensüüm kogutakse kokku:
 • bakterite lõhustamisel
 • vedelsöötmest eraldades
Ensüümide tootmise probleemid:
 • kindlates tingimustes toimub
 • enamasi madalal temperatuuril
 • tööstuses peavad töötama erinevatel temperatuuridel
 • võetakse kuumaveeallikatest bakterid
Bakterid toiduainetööstuses:
 • laktoosivabad toituained = lisatake ensüüm laktaas = see lõhustab laktoosi ära
 • juustu valmistamine = kümosiini tootmine
 • kääritatud piimatooted = piimhappebakterid kääritavad laktoosi piimhappeks
Bakterid ja Biokütus
 • biogaasi, biodiisli ja etanooli tootmine õlitaimedest, suhkruroost ja suhkrupeedist
 • vaja baktereid = lagundvad süsivesikuid
 • geenitehnoloogiaga üritatakse, et :
 • biokütus hakkaks konkureerima foss.kütusega
 • biomassi lagundamiseks vajalike ensüümide tootmine oleks tõhusam

METAANI TOOTMINE - anaeroobsed bakterid lagundavad orgaanilist ainet = tekib metaan , mida saab kasutada kütusena.
 • väiksem koormus keskkonnale
 • tooraine saamine on lihtsam
Bakterid keskkonna puhastajatena
 • alternatiivid mürkkemikaalide kasutamisele tootmises = keskkonnasäästlikuse tagamiseks
 • reostunud pinnase puhastamisel = aretatud bakteriliigid, kes lagundavad keskkonnamürke
Bioremediatsioon
 • pinnase biotervendamine
 • bakterid kasutavad mürgiseid aineid oma elutegevuses
 • kahjulikud ained muutuvad vähem mürgisteks ühenditeks
 • naftareostuste kõrvaldamine
 • geenmuundatud bakterite kasutamise oht = ei teata nende endi keskkonnamõju = lisatakse enesetapugeen
Biorelvad
 • viiruste, bakterite, seente, taimsete - ja loomsete mürkide kasutamine relvana
 • katkubakter teise maailmasõja ajal jaapanlaste kingitus hiinlastele
 • 2001.aastal USA’s Siberi katku spoorid saadeti kirja teel
 • kasutatakse, kuid nende tootmine on keelatud
 • viirusgenoomid on vabalt kättesaadavad = viiruse tootmine on vaid tehnoloogiline probleem
 • biotehnoloogia abil on võimalik muundada nt ohtutud mikroobid väga ohtlikuks
Mendeli seadused
 • seaduspärasused, mis kireldavad, kuidas pärilikud tunnused vanematelt järglastele päranduvad
 • nimetus tuleb Austria munga Georg Mendeli (1822-1884) järgi
 • pani aluse geneetikale- uuris pärilikkust kui polnud infot DNA ja geenide kohta
Mendeli tegevus
 • ristas süstemaatiliselt herneid
 • koostas märgisüsteemi, kasutatakse tänapäevani
 • P parenter (vanemad)
 • Ffilia (tütar ja poeg)
 • X – ristamine
 • F1, F2, F3 – põlvkonnad pärast vanemaid
Mendeli töö
 • kasvatas korraga mitut erinevat hernesorti
 • seemnetest arenesid alati kindlalt teadaolevate omadustega taimed
 • ühte sorti taimede ristamisel saadi alati samasugused järglased
 • Mendel pööras tähelepanu 1) herne seemne värvile (roheline/kollane) 2) herne seemnete pinnastruktuur (sile/krobeline)

Erinevatest sortidest taimede ristamisel:
1) rohelise seemnega taim ristati kollase seemnega = tulemuseks olid kõik arenenud seemned kollased
2) sileda seemnega taim ristati krobelise seemnega taimega = tulemuseks olid kõik arenenud taime seemned siledad
Mendeli esimene seadus ehk ühetaolisusseadus
 • Homosügootsete vanemate ristamisel saadakse esimeses järglaspõlvkonnas genotüübilt identsed (fenotüübilt sarnased) järglased
P AA X aa
- homosügoodid A, a – sugurakud
F1 AaAaAaAa
- heterosügoodid
Näide:
 • Kollane, sile
 • Roheline, krobeline
  F1 AaAaAaAa (genotüüp) - kollane (sile), kollane(sile), kollane(sile), kollane(sile), (fenotüüp)
  3) nüüd ristati omavahel esimese järglaspülvkonna isendid = tekkis ¾ kollaste seemnetega taimi ja ¼ roheliste seemnetega taimi = tekkis lahknemine
  Mendeli teine seadus ehk lahknemisseadus
  • Homosügootsete vanemate ristamisel (heterosügoodid) toimub teises järglaspõlvkonnas geotüüpide ja fenotüüpide lahknemine seaduspärases suhtes
  Näide: 3:1
  (P) F1 AA Aa Aa aa – genotüüp
  K K K R - fenotüüp
  S S S K
  Geneetiline seletus – diplidsetel organismidel ( ka inimene jpt hulkraksed ) on kõiki kromosoome topelt – üks on pärilt emalt ja teine isalt
  Alleelid – ühe ja sama geeni erinevad variandid
  Homosügoot – identsed alleelid, mis määravad ära kindlad tunnused (alleelid on kas dominantsed --või retsessiivsed )
  Heterosügoot – ühe geeni erinevad alleelid (üks dominantne teine retsessiivne )
  • Nt: Aa
  Dominantne alleel – alleel, mis surub alla teise geeni avaldumise (nt. Kollane on dominantne)
  Retsessiivne alleel – alleel, mille avaldumise organismis surub alla teine sama geeni alleel.
  • Uuriti, kas krobedus-siledus, kollasus-rohelisus ka üksteist mõjutavad.
  • Ei mõjutanud, st et ei sõltu need tunnused üksteistest
  Mendeli kolmas seadus ehk sõltumatusseadus
  • Homosügootsete vanemate ristamsel lahknevad tunnused teises järglaspõlvkonnas teineteisest sõltumatult ja kombineeruvad omavahel vabalt.
  Mendelil oli õnne
  • Sest mitte paljud tunnused ei avaldu teistest geenidest sõltumatult
  • Nt inimese pikkus on määratud
  Mendeli tunnused inimestel
  • Puhtaid tunnuseid on vähe
  • maitsepimedus (Retsessiivne tunnud)
  • võime tajuda sinihappe lõhna (R)
  • albinism (R)
  • lühisõrmsus (D)
  Intermediaarsus
  • enamik tunnuseid ei avaldu Mendeli seaduste kohaselt
  • enamikul tunnustest esineb intermediaarsus – üks alleel ei suru teise alleeli avaldumist täielikult alla – avalduvad vahepealsed tunnused
  • Nt. õite värvus punane + valge = roosad õied
  Kodominantsus
  • Heterosügootidel võivad avalduda mõlema alleeli määratud tunnused korraga
  • Nt. Ristatakse punane + valge õiega taim = punasevalge triibulised õied
  Näidisülesanne:
  Inimeste puhul tuuakse intermediaarse tunnuse näiteks sageli lokkis juuksed, kuigi see pole tegelikult ühe geeni määratud tunnus. Oletame aga, et tunnust määrab vaid üks geen ning homosügoodid on kas sirged või lokkis juuksed, heterosügootidel aga lainelised juuksed. Milliste juustega lapsi saaksid vanemad, kas mõlemad on laineliste juustega?
  S - sirged L – lokkis SL - lainelised
  P SL X SL
  Genotüüp F1 – SS SL SL LL
  Fenotüüp sirge laineline laineline lokkis
  Haigused
  • Fenüülketonuuria – pärilik ainevahetushaigus = organismi koguneb aminohape fenüülalaniin (ensüümi tootmist kodeeriv geen puudub, mis lagundaks seda ainet)

  *Tulemuseks vaimse arengu pidurdatus
  *Haigus avaldub, kui mõlemalt vaemalt päritakse retsessiivne mutantne geen
  *Ravi – eridieet (valguvaba toit), ensüümi manustamine kunstlikult. Ilma ravita tekib väga raske alaareng .
  Näidisülesanne:
  Kui tervetel vanematel on sündinud üks fenüülketonuuriahaige laps, siis milline on tõenäosus, et ka järgmine laps saab seda haigust määravad geenid ? 25% tõenäosusega sünnib haige laps.
  A – terve (dominantne) a – haige (retsessiivne) Aa – haiguse kandja
  P Aa X Aa
  Genotüüp F1 – AA Aa Aa aa
  Fenotüüp F1 – terve haiguse kandja haiguse kandja haige
  • Sirprakne aneemia – pärilik haigus, punased vererakud on sirbi kujulised

  *Põhjus – mutatsioon hemoglobiini tootvas geenis- hemoglobiinimolekulid kleepuvad kokku ja verelibled on C-tähe kujulised
  *Haigust põdev inimene ei haigestu malaariasse, sest malaariat kandev sääsk ei suuda sellist hemoglobiini omastada.
  Näidisülesanne:
  Lasterohkes Nigeeria peres on tervetel vanematel sündinud sirprakset aneemiat põdev laps. Kui suur osa selle pere lastest on terved ja malaaria suhtes resistentsed?
  a – haige A – terve Aa – kandja
  P Aa X Aa
  Genotüüp F1 AA Aa Aa aa
  Vastus: 50% lastest on terved.
  Veregrupid – polüalleelne tunnus
  • osaline kodominantsus – kindlat tüüpi heterosügootidel avalduvad mõlemalt vanemalt saadud alleelid
  • polüalleelne tunnus – tunnus, mille korral geenil esineb populatsioonis rohkem kui kaks alleeli
  Veregrupid
  • inimesed jaotuvad vastavalt vererakkude pinnal olevate liitsuhkrute ( antigeenid , mis kutsuvad esile immuunreaktsiooni) erinevatesse veregruppidesse.
  • A-veregurpp – A- antigeen
  • B- veregrupp – B-antigeen
  • AB-veregrupp – A- ja B antigeenid
  • O-veregrupp – ei ole antigeenne
  Veregruppe määravad järgmised alleelid:
  • IA – toodab A-antigeeni (dominantne)
  • IB – toodab B-antigeeni (dominantne)
  • I – ei tooda antigeene (retsessiivne)
  • Igal inimesel on neist kaks
  • Kui inimesel on IA ja i, siis on A-veregrupp
  Veregrupi tähtsus
  • vereülekandel
  • kui rakkude pinnal on antigeen-A, siis peab vereülekannet saava inimese veres olema ka antigeen-A
  • muidu tekiks immuunvastus
  • AB-grupi verd saab kanda AB-verega patsiendile
  • A-grupi verd A või AB-patsiendile
  • O-grupi verd saab kõigile üle kanda
  Näidisülesanne:
  Leia, milliste veregurppidega lapsed ja millise tõenäosusega sünnivad paaril, kus naine on A.grupi verega ja mees AB-grupi verega. Pane tähele, et selles ülesandes võib olla emal kaks erinevat genotüüpi, kas dominantne A-alleel kombineerituna retsessiivse O-alleeliga või kaks dominantset A-alleeli.
  1) P IAIA X IAIB
  F1
  IAIA IAIA
  IAIA IAIB Vastus: 50% A ja 50% AB.
  A AB A AB
  2) P IAi X IAIB
  F1 IAIA IAIB IAi IBi Vastus: 50% A, 25% B ja 25% AB.
  A AB A B
  Reesuskonflikt
  • D-antigeen määrab ära inimese reesuskuuluvuse
  • Reesuspositiivsetel esineb punalibledel D-antigeen
  • Reesusnegatiivsetel puudub punaibledel D-antigeen
  • Reesuskonflikt võib tekkida ema ja loote vahel, kui ema veri Rh-(pole antigeeni) ja loote veri Rh+ (on antigeen)
  • Võivad ristuda : vereülekanne, abort , trauma, sünnitus.
  • Kui võõras antigeen satub ema organismi, hakatakse tootma antikehi selle vastu.
  • Tavaliselt juhtub see Rh- ema teise Rh+ loote puhul = antikehad läbistavad platsenta ja hakkavad loote punaseid vererakke lagundama = lootel tekib aneemia
  Näidisülesanne:
  Ema on reesusnegatiivne, isa on reesuspositiivne
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Bioloogia põhjalik konspekt #1 Bioloogia põhjalik konspekt #2 Bioloogia põhjalik konspekt #3 Bioloogia põhjalik konspekt #4 Bioloogia põhjalik konspekt #5 Bioloogia põhjalik konspekt #6 Bioloogia põhjalik konspekt #7 Bioloogia põhjalik konspekt #8 Bioloogia põhjalik konspekt #9 Bioloogia põhjalik konspekt #10 Bioloogia põhjalik konspekt #11 Bioloogia põhjalik konspekt #12 Bioloogia põhjalik konspekt #13 Bioloogia põhjalik konspekt #14 Bioloogia põhjalik konspekt #15 Bioloogia põhjalik konspekt #16 Bioloogia põhjalik konspekt #17 Bioloogia põhjalik konspekt #18 Bioloogia põhjalik konspekt #19 Bioloogia põhjalik konspekt #20 Bioloogia põhjalik konspekt #21 Bioloogia põhjalik konspekt #22 Bioloogia põhjalik konspekt #23 Bioloogia põhjalik konspekt #24
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-12-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 7 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor pisikke Õppematerjali autor

  Lisainfo

  10.klassi bioloogia konspekt, näited!

  Märksõnad


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  74
  odt
  Ökoloogia konspekt
  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  17
  doc
  Üldbioloogia eksami konspekt
  40
  doc
  Pärilikkus ja tunnuste kujunemine
  83
  pdf
  Esimese nelja kursuse materjal
  16
  doc
  Bioloogia konspekt
  22
  doc
  Üldbioloogia konspekt-2-osa

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun