Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Avalike suhete põhjalik konspekt (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on suhtekorraldus ?
 • Kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid ohte vältida ?
 • Millegi tegemises esimesed või viimased ?
 • Kes ütleb? Mida ?
 • Mille kaudu? Kellele ?
 • Millise mõjuga ?
 
Säutsu twitteris
Avalikud suhted
Suhtekorralduse kujunemislugu
Mis on suhtekorraldus ?
 • Suhtekorraldus on kogu organisatsiooni suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ning side organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel; see on kindel planeeritud ja pidev jõupingutus rajada ning säilitada head tahet ja vastastikust mõistmist organisatsiooni ning tema sihtgruppide vahel (F. Seitel , 1996)
 • 1923.a. oli suhtekorralduse isa E.Bernays (1891-1995) defineeritud suhtekorraldust kui avalikkusele antavat veenmiseks suunatud informatsiooni, et korrigeerida suhtumist ja tegusid ning jõupingutusi, et vastastikku integreerida organisatsiooni suhtumisi ja tegevusi organisatsiooni avalikkuse omadega. E. Bernay hakkas terminit kõige aktiivsemalt kasutama ja nimetas end esimesena suhtekorraldusnõustajaks. Bernays esimesena esitas teooria selle kohta, et suhtekorraldus on kahesuunaline kommunikatsioon.
 • Ühiskondlikus perspektiivis on suhtekorraldus kunst ja sotsiaalteadus, mille eesmärk on analüüsida trende, ennustada nende tähtsust ja tähendust, konsulteerida organisatsiooni liidreid ja viia täide tegevusprogramme, mis kajastaksid nii organisatsiooni kui avalikkuse huve ( Harrison ,1995)
 • Suhtekorraldus kui kogu organisatsiooni suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine esmärgiga saavutada hea arusaamine ning side organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel. Suhtekorraldus puudutab iga organisatsiooni tegevuses iga aspekti-tema eesmärk on integreerida ja suunata kogu seda organisatsiooni mitmeastmelist suhtlemist plaanipäraselt ja teadlikult.
 • Suhtekorraldust saab selgitada sellele omase nelja funtsiooni kaudu:

Researsch-uurinugud
Action- tegevused
Communication - kommunikatsioon
Eveluation- hindamine (Marston,2001)
 • S. Black oma suhtekorraldus õpikus The Essentials of public Realations võrdleb suhtekorraldust jäämäega, et paremini selgitada inimeste suhtekorralduse tajumise ja kompleksse tegelikkuse vahekorda . Suhtekorralduses tähendab nn jääemäe sündroom, et nähtava ja tegelikult kõige väiksema osa jääemäest ehk suhtekorraldusest moodustavad suhtekorraldustehnikad ehk jäämäe veepealne osa (Black 1993)
 • Denny Griswold, avalike suhete matriarh ja ajakirja Public relation news asutaja , on esitanud oma nägemuse suhtekorraldusest:

Suhtekorraldus on juhtimisfunktsioon , mis hindab avalikku hoiakut, identifitseerib avaliku huviga inimese või organisatsiooni poliiktikad ja protseduurid, planeerib ja viib ellu tegevusprogrammi, et teenida avalikkuse poolt mõistmine ja aktsepteerimine (Griswold, 1978).
 • Suhtekorraldus on spetsiifiline tegutsemisfilosoofia, mille järgi juhtkond koostab tegevuskavasid, mis oleks nii ettevõtte kui ka avalikkuse huvides. Pikaajalised, hoolikalt läbiviidud jõupingutused arendamaks ja säilitamaks tugevat, paindlikku ja positiivset konsesnsust kõigi siht- ja sidusrühmadega, kellele institustsiooni tegevus mõju avaldab. ( Steinberg1958)

Jäämäe sündroom suhtekorralduses
Suhtekorralduse peidetud ehk jäämäe veealuse osa moodustavad:
 • Juhtidenõustamine,
 • Uuringud ja analüüsid
 • Programmide planeerimine
 • Programmide hindamine

Seega kõik need tegevused, mis on esmapilgul silmale nähtamatud ning reegline leiavad aset organisatsiooni sees.
Frazer seitel on kokkuvõtvalt öelnud, et efektiivse suhtekorralduse eesmärk on harmoniseerida organisatsiooni sisesed ja välised suhte dnii, et organisatsioon naudiks mitte ainult sihtgruppide heatahtlikkust aga ka stabiilsust ja pikka iga (Seitel 2001).
Definitsioonidest
Analüüsides definitsioone suhtekorraldust iseloomustavateks märksõnadeks suhtekorraldus kui protsess, dialoogi loominesihtgruppidega, kahesuunaline kommunikatsioon, usaldusväärse suhte loomiseks vajalikud uuringud ja analüüsid, tegevuste planeerimine ja tulemuste hindamine, loomingulisus, organisatsiooni sisesuhete korraldamine, tegevuste suunatus organisatsiooni hüvanguks.
Seotud valdkonnad ja reklaam ...
Sageli aetakse suhtekorraldust segi turunduse,reklaami ja propagandaga, isegi ajakirjandusega. Segadus tekib sellest, et nimetatud valdkondi sageli kasutatakse koos ning erinevate eesmärkide saavutamiseks kasutatakse sarnaseid kommunikatsioonitehnikaid.
Reklaam on keskendunud välistele auditooriumitele, peamiselt teenuste ja toodete tarbijatele. Reklaami tellijal on vimalik määrata mis kujul ja millises kanalis reklaam ilmub,sest tellija maksan nö kanali pinna eest. Suhtekorralduses võib reklaami kasutada ühe kommunikatsioonivahendina ja suhtekorraldus sageli toetab reklaamikampaaniaid.
 • Reklaami ülesanne on müüa tooteid ja teenuseid, suhtekorralduse eesmärk on luua organisatsiooni arenemist soodustav keskkond.
Ajakirjandus ...
Ajakirjandusest eristab suhtekorraldus see, et ajakirjanduslik kirjutamine ja meediasuhted on vaid kaks suhtekoralduse elementi. Ajakirjanikud koguvad ja valivad informatsiooni peamiselt eesmärgiga anada avalikkusele uudiseid ja informatsiooni. Suhtekorraldajad soovivad lisaks informatsioonile ka mõjutada. Ajakirjanikud kirjutavd peamiselt laiale auditooriumile, suhtekorraldajad segmenteerivad oma sihtgruppe väga põhjalikult.
Propaganda ...
Propaganda eesmärk on luua teatud liikumine või järgimine ning võib juhtuda, et sõnumi saatjat on raske või võimatu identifitseerida. Propaganda on enamasti käskivas kõneviisis ning ühepoolne, samal ajal kui suhtekorralduse eesmärk on tekitada dialoog , saavutada harmoonia ja üksmeel kahesuunalise kommunikatsiooni, arutluse ja diskussiooni kaudu.
Turundus ...
Turunduse kontseptsiooni aluseks on inimeste vajadused ja soovid, mille rahuldamiseks luuakse tooteid ja teenuseid ning sellega tekitatakse võimalus väärtuste vahetamiseks. Turundus on pigem juhtimisfunktsioon, mis identifitseerib inimeste vajadsed ja soovid, pakub tooteid ja teenuseid nend erahuldamiseks ning sellega põhjustab vahetusprotsessi (nõudlus ja pakkumine)
Suhteturundus...
Streteegia, millega luuakse, hoitakse ja arendatakse kliendisuhteid. Suhteturunduse aluseks on vastastikune vahetus ja lubaduste täitmine. Ressursse (personali, tehnoloogiat ja süsteeme) kasutatakse ja müüakse nii, et säiliks ja tugevneks kliendi usaldus ressurssidesse ja organisatsiooni tervikuna (Grönroos,2003).
Suhtekorraldus
On rakenduslik sotsiaalteadus, organisatsioonisotsioloogia haru, millesse annavad oma tugeva panuse ka süsteemiteooria, organisatsiooniteooria , kommunikatsiooniteooria , psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia,mänguteooria ja teised sotsiaalteaduste vadlkonnad (Dozier, 1993)
 • Aitab ennetada,analüüsida,tõlgendada avalikku arvamust ja selel arusaama organisatsiooni käimasolevatest proektidest ja plaanidest;
 • Annab nõu organisatsiooni juhtkonnale mitmel alal (meedasuhted, finantssuhted, suhted töötajatega, suhted ametivõimudega) ;
 • Aitab arendada olemasolevaid organisatsioonisiseseid projekte- osaleb töötajate koolitusprojektides jne, planeerib ja teostab organisatsiooni suhtekorraldust;
 • Uurib, juhendab ja hindab jätkuvalt organisatsiooni teostatavaid programme ja suhtlemist avalikkusega, et saavutada viimase arusaam organisatsiooni eesmärkidest,
 • Planeerib või atab kaasa organisatsiooni püüdlustele mõjutada või muuta avalikkuse hoiakuid ja seisukohti organisatsioonile soodsas ja soovitud suunas.
Alaliigid
 • Nõustamine- juhtkonna nõustamine poliitikate, suhete ja kommunikatsiooni osas.
 • Uuringud- sihtgruppide käitumise ja suhtumise määratlemine suhtekorraldusstrateegiate planeerimiseks. Uuringuid on võimalik kasutada vastastikuse mõistmise loomiseks või avalikkuse mõjutamiseks ja veenmiseks.
Prof Dennis L. Wilcox-andis raamatuid...
 • Kajastamine- onplaneeritud sõnumite levitamine valitud meedia kaudu, et toetada organisatsiooni huve.
 • Kogukonna suhted- on planeeritud tegevused kogukonnas , et säilitada nii organisatsioonile kui kogukonnale kasu toovat keskkonda.
 • Valitsussuhted - organisatsiooni nimel otseslt seotud seaduslike kogude ja reguleerivate asutustega. Lobby võib olla osa valitsussuhetest.
 • Probleemi juhtimine. On organisatsiooni mõjutatavate avalikku muret tekitavate probleemide identifitseerimine ja suunamine.
 • Tegevusharu suhted- on seotud teiste sama tegevusharu firmade ja organisatsioonidega.
 • Arendus/ raha kogumine- tähendab vajadust näidata ja julgustada avalikkust toetama organisatsiooni, peamiselt rahaliste annnetuste abil.
 • Multikultuurilised suhted/ tööpaia mitmekesisus - on seotud erineva kultuurilise taustaga inimeste ja gruppidega.
 • Eriüritused- on mõeldud huvi stimuleerimiseks inimesele, tootele või organisatsioonile suunatud sündmuste abil, ka ettevõtmised mis on mõeldud sihtgruppidega suhtlemiseks ja nende kuulamiseks.

Mudelid kommunikatsiooni- ja suhtekorralduse analüüsimiseks
Grunig’i ja Hunt’i neli mudelit kommunikatsiooni ja suhtekorralduse analüüsimiseks on rakendatavad eelkõige nö mesotasandil (organisatsiooni tasandil)
Suhtekorraldus kui komminkikatsiooni juhtimine organisatsiooni ja tema sihtgruppide vahel (Grundig ja Hunt 1984).
Grundig: meisterlikkuse teooria
Meisterlikkuse teooria selgitab eelkõige suhtekorralduse väärtsut organisatsioonile ja ühiskonnale tuginedes juhtimisotsustest ja suhetest organisatsiooni sidusrühmadega. Meiterlikkus eteooriast lähtuvalt tulemuslik organisatsioon lahendab nii sidusrühmade kui juhtimisprobleeme täites nende ootusi.
Dominante koalitsioon?
Kaasaenge organisatsioon?
Kujunemisloo rõhuasetus
 • Peamiselt läbi ameerika suhtekorralduskoolkonna seisukohtade ,sest:
 • Euroopa suhtekorralduse aktiivsed identiteediuuringud ja oma eripära otsimine, eristumine juurdus aktiivselt alles 1990ndate lõpus- D. Bates ’i ülevaade;
 • Terviklik ülevaade euroopa suhtekorralduse arengust paraku seni puudub, vaid üksikkäsitlused
Eellugu
 • Informatsiooni edastamine vaadete või tegevuse mõjutamiseks alates varajastest tsivilisatsioonidest- 1800e.m.a. kasutati Sumeris bülletääni, niisutama, põlluhiirteda võitlema,saaki koristama .
 • Kreeklased kirjutasid rahva tahte olulisusest, roomlased võtsid kasutusele väljendi vox popili, vox Dei,
 • Bernays: kolm peamist suhtekorralduse elementi on sama vanad kui tsivilisatsioon :
 • Inimeste informeerimine
 • Inimeste mõjutamine
 • Inimeste intergreerimine
Seega on suhtekorralduse kujunemislugu tsivilisatsiooni kujunemislugu
 • Suhtekorraldus tänaäevases mõttes eksisteeris ameerikas juba 17.sajandil kui 1641 .a harvardi Kolledzis saadeti nö saadikud Inglismaale raha koguma, kelle jaoks koostati bülletään“ new englands first fruit“ seega avalikkuse huvi tekitamine raha kogumiseks.
Propaganda
Propaganda on rohkem või vähem süstemaatiline manipuleerimine teiste inimeste suhtumiste, tõekspidamiste, tegutsemistega. Termini kasutusele võtjaks peetakse rooma -katoliku kirikut. Paavats asutas 1622.a püa vennaskon usu levitamiseks, et propageerida usku ja ustavust. Propagandta iseloomustab rõhuasetus sihilikkusel ja manipulatsiivsusel. Teadaolevalt on propaganda ajaloos esimene märkimisväärne inimene Aristoteles . Tema jaoks oli veenimise eesmärk arusaamade ja seisukohtada edasiandmine. Aristotelese „ Retoorika “ on veenmiskunsti klassikaline teos, milles väidetakse,et veenmine tugneb kolmele sambale:
 • Ethos ehk kõneleja isikuomadused
 • Pathos ehk auditooriumi viimine sobivasse emotsionaalsesse seisundisse
 • Logos ehk argumendid ja nendest tuletatud järeldused
  Kõige enam rõhutas Aristoteles ethost,sest see kannab endas kõneleja usaldusväärsust. Sihtgrupi veenmiseks peab kasutama kõnelejat, keda inimesed usaldavad ja kellega nad suudavad samastuda. Et inimesed propagandisti sõnumit toetaksid, peavad tema argumendid olema ratsionaalsed ja nende mõju emotsionaalne.
  Uudelepp: propaganda inimese kui massi integreeritud osa hoiakute ja käitumise mõjutamine propagandistile vajalikul viisil, kasutades selleks sotsiaal-kultuurilisest taustast tulenevaid sümboleid,seteotüüpe ja emotsioonidele suunatud argumente; propaganda instrumendid on otstarbekohased ja kavakindlad toimimisviisid ning- juhised inimeste mõjustamiseks.
  Esimese maailmasõja aegsed tegevpropagnasistid teadvustasid pärast sõda kirjutatud teostes, et ainult kordamisest ei piisa, kui kordaja ei ole autoriteet. Kasulikum on luua tingimused, kus inimesel endal tekib ümbritsevast keskkonnast tingitud tarve üht- või testmoodi käituda. (Lippmann 1997, Bernays 2004). Propaganda eesmärkide analüüus näitab, et käsitlused tegid läbi suure arengu; kui propaganda teoreetilise käsitluse looja W.Lippmanni hinnangul piisas inimeste maailmapildi kujundamisest, siis kolmekümnendate aastate keskpaigaks oli jõutud arusaamani, et propaganda eesmärk on mõjutada mitte ainult inimeste mõtteviisi, vaid ka käitumist.
  Amos Kendall 1798-1869
  • Valge Maja esimene pressisekretär 1830
  • Esimesena võttis kasutusele nn strateegilise planeerimise alged: tema veendumus oli, et enne tegutsema asumist tuleb koguda kõik vajalikud faktid.
  PR ja Ameerika kodusõda
  Ameerika kodusõda algas 1861- esimene avalik idee ja propaganda sõda. Sellele sõjale on PR ajaloolaste arvates iseloomulik, et tekkis konflikt ka nö avaliku arvamus erindel. Sõjas sattusid vastakuti põhja- ja lõunaosariikide huvid, ehk siis orjapidajate ja orjapidamise vastaste huvid.
  Lincoln suhtekorraldajana
  Üheks parimaks avaliku arvamuse kujundamise ja uurimise spetsialistiks peetakse USA 16. Presidenti A. Lincolni. Suhtlemine nö tavalise inimestega Valges Majas . „Avatud kirjade “ avaldamine. Sihtrühmade teadlik mõjutamine- nimelt toodeti sõjapropagandistlikku materjali teadlikult täiesti erinevatele grupidele: sõduritele, valijatele, arvamusliidritele jne.
  Algusaastad 1900-1917
  • Uuriva, nimetatud ka paljastava ehk soppa loopiva ajakirjanduse populaarsuse kasv, millele vastukaaluks nö kaitsepositsioonidelt informeerimine
  • Poliitline oskusära kasutada avalikke suhteid reformide läbiviimisel.
  • 1900. Avaldati Bostonis Publicity Bureau, mis tähistab suhtekorraldusagentuuride tekke algust. Seoses tööstuse ja kaubanduse arenguga hakkasid mitmed ettevõtted huvituma oma heast mainest ning hoolitsema selle eest,et neist räägitaks ja kirjutataks positiivselt.
  • Büroo kasutas tulemuslikult vahendeid nagu faktid ekogumine, populariseerimine ja isiklikud kontaktid.
  • Esimene teadaolev suhtekorraldusprojekt sai alguse 1906, mil Ivy Lee sai pakkumise söetöösturitelt, et lahendada streigiga soetud probleeme. Põhimõtete deklaratsioon avalikkuse teavitamiseks, väljajagatavate materjalide süsteemi esmakordne kasutamine.
  Ivy L. Lee 1877 -1934
  Peamised põhimõtted PRis :
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Avalike suhete põhjalik konspekt #1 Avalike suhete põhjalik konspekt #2 Avalike suhete põhjalik konspekt #3 Avalike suhete põhjalik konspekt #4 Avalike suhete põhjalik konspekt #5 Avalike suhete põhjalik konspekt #6 Avalike suhete põhjalik konspekt #7 Avalike suhete põhjalik konspekt #8 Avalike suhete põhjalik konspekt #9 Avalike suhete põhjalik konspekt #10 Avalike suhete põhjalik konspekt #11 Avalike suhete põhjalik konspekt #12 Avalike suhete põhjalik konspekt #13 Avalike suhete põhjalik konspekt #14 Avalike suhete põhjalik konspekt #15 Avalike suhete põhjalik konspekt #16 Avalike suhete põhjalik konspekt #17 Avalike suhete põhjalik konspekt #18 Avalike suhete põhjalik konspekt #19 Avalike suhete põhjalik konspekt #20 Avalike suhete põhjalik konspekt #21 Avalike suhete põhjalik konspekt #22 Avalike suhete põhjalik konspekt #23 Avalike suhete põhjalik konspekt #24 Avalike suhete põhjalik konspekt #25 Avalike suhete põhjalik konspekt #26 Avalike suhete põhjalik konspekt #27 Avalike suhete põhjalik konspekt #28 Avalike suhete põhjalik konspekt #29 Avalike suhete põhjalik konspekt #30 Avalike suhete põhjalik konspekt #31 Avalike suhete põhjalik konspekt #32 Avalike suhete põhjalik konspekt #33
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 33 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-04-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 119 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kirsika105 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  kkraan profiilipilt
  kkraan: Päris palju kirjavigu. Muidu täitsa asjalik.
  14:12 17-04-2013


  Sarnased materjalid

  6
  doc
  Avalikud suhted-spikker-suhtekorraldus- avalikud suhted- public relations- avalikkus- PR- meediamonitooring-
  22
  doc
  Eesti Avalik Haldus konspekt
  107
  doc
  Õiguse alused põhjalik konspekt
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  113
  doc
  TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun