Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"rakenduslik" - 220 õppematerjali

rakenduslik - teoreetilise psühholoogia distsipliinides saadud teabe kasutamine konkreetsete eluliste probleemide lahendamiseks

Õppeained

Rakenduslik süsteemiteooria -Tallinna Tehnikaülikool
Rakenduslik süsteemiteooria -Tallinna Tehnikaülikool
thumbnail
20
doc

RAKENDUSLIK SÜSTEEMITEOORIA 2012

RAKENDUSLIK SÜSTEEMITEOORIA 2012 EKSAMIKÜSIMUSED 1. Süsteemiteooria põhilised mõisted (süsteem, elemendid, sisendid, väljundid, operaator, olek, käitumine). Süsteemide liigitamine. Süsteemide omadused, struktuur, entroopia. Süsteem ­ objekt, mis koosneb osadest ehk elementidest ja kus osade vahel on seosed ning kogu see osade kooslus moodustab terviku / süsteem on omavahel seostatud elementide hulk, mida vaadeldakse kui tervikut. Elemendid ­ asjad või objektid, millest süsteem koosneb (võivad olla materiaalsed nt aatomid, või siis ideaalsed , abstraktsed nt mõisted, mis moodustavad mingi otsuse) Süsteeme kirjeldades vaadeldakse süsteemi elementide vahelisi seoseid kui põhjuslikke. Sellest tulenevalt koosneb süsteem sisendelementidest ehk sisenditest, väljundelementidest ehk väljunditest ja operaatorist ehk funktsioonist, mis määrab väljundite sõltuvuse sisenditest....

Matemaatika → Süsteemiteooria
146 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Geenitehnoloogia - bioloogia rakenduslik haru

GEENITEHNOLOOGIA - bioloogia rakenduslik haru,mille ül-ks organismide geenide muutmine - seisneb DNA valitud lõikude eraldamises,töötlemises in vitro ja siirdamises sana või muu liigi isendi geneetilisse struktuuri - lähtekohaks rekombinantse DNA metoodika loomine - rekombinante DNA-DNA molekul,milles on ühendatud eri liikidelt pärit DNA-fragmendid - restriktaas-ensüümid,mis lõikavad DNA molekuli kaksikahelat kindlate järejestuste kohalt

Bioloogia → Bioloogia
21 allalaadimist
thumbnail
102
docx

Molekulaarne ja rakenduslik immunoloogia

1. Molekulaarne ja rakenduslik immunoloogia – ARMP 02.024 (3 EAP) 1. Nüüdisaegse immunoloogia ja rakendusliku (sh. kliinilise) immunoloogia arengu põhijooned. Immunoloogia teaduste roll meditsiinis ja selle erinevates distsipliinides:  ülesandeks on uurida neid rakulise immuunsuse nihkeid, mis määratlevad autoimmunisatsiooni kujunemise  immunoloogia põhieesmärgiks on antigeensete märklaudmolekulide ja nendega seotud immuunreaktsioonide uurimine rea autoimmuunhaiguste ja mikroorganismide poolt indutseeritud põletike korral.  saada uut informatsiooni antikehade ja rakkude poolt vahendatud immuun-mehhanismidest autoimmuunhäirete korral  töötada välja uued seroloogilised ja molekulaarsed meetodid nende häirete korral esinevate immuunreaktsioonide iseloomustamiseks.  olulisemaks praktiliseks ülesandeks on uute immunoloogiliste diagnostiliste ja ravi jälgimiseks sobiva...

Bioloogia → immunoloogia
45 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Rakenduslik süsteemiteooria - konspekt

Süsteem – omavahel seotud elementide hulk, mida vaadeldakse ühtse tervikuna. Alamsüsteem – süsteemi S kuuluv süsteem(nt süsteem S1). Ülemsüsteem – süsteem Z kuhu kuulub süsteem S. Väliskeskkond – süsteemi S väliskeskkonnaks on kõik see, mis ei kuulu süsteemi S. Avatud süsteem – süsteem, mis on seotud väliskeskkonnaga. Väliskeskkond mõjutab süsteemi ja vastupidi. Suletud süsteem – süsteem millel ei ole seoseid väliskeskkonnaga. Süsteemi sisenditeks (sisendelementideks) on need süsteemi elemendid, milliseid vaadeldakse kui algressursse, algmaterjale, lähtesuurusi, algandmeid või -põhjuseid. Sisendid on süsteemi sõltumatud muutujad. Sisendid võivad olla mittejuhitavad või juhitavad. Süsteemi väljunditeks (väljundelementideks) on need elemendid, milliseid vaadeldakse kui tegevuse tulemusi või tagajärgi. Väljundid on süsteemi sõltuvad muutujad. Süsteemi operaatoriks (protsessiks, funktsiooniks) nimetatakse eeskirja, algoritmi, tehnoloogiat, ...

Energeetika → Energia ja keskkond
25 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sissejuhatus e uurimistöö rakenduslik osa koostamine.

Sissejuhatus e uurimistöö rakenduslik osa koostamine. Sissejuhatuses ehk töö rakenduslikus osas peaksid sisalduma järgmised aspektid: 1. teema valiku ja selle aktuaalsuse põhjendus (lühike olukorra kirjeldus käsitletavas valdkonnas) 2. probleem e vastuolu, mida töös käsitletakse ning millele püütakse leida lahendust (kui on teaduslik või probleemkäsitlusega uurimistöö) 3. eesmärk (milleni autor soovib oma uurimistöös jõuda) 4. püstitatud eesmärgi saavutamiseks täita tulevad ülesanded (milles tuleks selgus saada, mida oleks vaja analüüsida ja hinnata jms) 5. töös kasutatud meetodid (üldistatult need teed ja viisid, mida on kasutatud materjali kogumiseks, analüüsimiseks, hinnangute andmiseks ja järelduste tegemiseks) 6. töös kasutatud allikmaterjalid (kõik see, millest lähtuvalt ja millele tuginedes on töö kirjutatud) Sissejuhatuses võib avaldada tänu isikutele ja institutsioonidele...

Eesti keel → Eesti keel
31 allalaadimist
thumbnail
21
ppt

Pedosfäär

Mullateadus Mullateadus on loodusteaduse haru, mis uurib muldkatte ja teda moodust. muldade arengut ehk geneesi, ülesehitust ehk morfoloogiat, mulla koostist, omadusi, geograafilise leviku seaduspärasusi, suhteid ümbritseva keskkonnaga ja kasutamist. Mullateadus jaguneb: Mullateadused mullagenees ­ mullaareng muldade klassifitseerimine mullabioloogia mullamineroloogia ­ murenemine mullageograafia ­ paiknemine Rakenduslik mullateadus Rakenduslik mullateadus jaguneb: agronoomiline (kuidas kasutada) metsa maaparanduslik mullakaitse Mulla osad: tahkeosa 50% (mineraalid 45%, orgaaniline aine 5%) õhk 25% vesi 25% 2 viimast võvad olla väga varieeruvad erinevatel tüüpidel. Mineraal Mineraal on maakoores leiduv keemiliselt ühtlane element või ühend. Tal on kindel keemiline koostis ja iseloomulikud omadused

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Majanduse mõisted

1. Majanduse põhiküsimused on kellele, kuidas, mida. 2. Majandussüsteemid jagunevad: segamajandus, tavamajandus, turumajandus, käsumajandus. 3. Majandusteadus jaotub: rakenduslik majandusteadus, majanduspoliitika, majandusteooria. 4. Makroökonoomika uurimisobjektiks on Eesti üldine hinnatase, Eesti majanduse kogutoodang, Eesti töötajate koguarv. 5. Mikroökonoomika uurimisobjektiks on piima hind Eestis. 6. Ressursiga ettevõtlikkus on tegemist jargmistel juhtudel: ametniku tegevus järelvalvel, äriühingu asutamine. 7. Tootmisteguriga töö on tegemist järgmistel juhtudel: ametniku tegevus järelvalvel, äriühingu

Majandus → Majandus
32 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Etikett

Tallinna Laagna Gümnaasium Referaat Etikett Anna Morozova 9.c klass 2014 Sisukord  Eetika jaotised  Eetikateooriate põhitüübid  Klassifikatsioon eetilisi väärtusi  Eetika ja moraalifilosoofia  Teoreetiline eetika  Normatiivne eetika  Rakenduslik eetika  Eetika ajalugu  Eetiliste tüüpide mõte Sissejuhatus Eetika on filosoofia haru, mis tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ja põhjendamisega. Eetika kuulub filosoofia valdkonnana aksioloogia ehk väärtusõpetuse alla. Üldises kontekstis samastatakse sageli eetikat ja moraalifilosoofiat, kuigi erialases kirjanduses eristatakse neid enamasti küllaltki rangelt.

Filosoofia → Eetika
8 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Tarkvara jaotus kasutusõiguste järgi

allavajutamine. 2. Topeltklõps (vasaku) hiireklahvi vajutamine kiiresti kaks korda järjest; 3. Lohistamine e. vedamine hiire liigutamine klahvi all hoides, kuni hiirekursor (hiire liigutamisele reageeriv nool) on ekraanil soovitud kohas. Tarkvara moodustavad mitmesugused arvutile koostatud programmid arvutile arusaadavad käskude jadad, millel on eesmärgiks jõuda mingile kindlale tulemusele. Süsteemne ja rakenduslik tarkvara. Tarkvara võib jagada kahte suurde rühma: 1. Süsteemne tarkvara: 1.2 Operatsioonisüsteem see on programm, mis piltlikult öeldes tõlgib meie soovid protsessorile arusaadavasse keelde ning protsessori vastused omakorda kasutajale arusaadavasse (tavaliselt inglise) keelde. 1.2 Utiliidid siia kuuluvad mitmesugused programmid, mis võimaldavad arvutit paremini töös hoida. 1.3 Draiverid ­ programmikesed, mis vahendavad arvuti ja selle lisaseadmete omavahelist suhtlemist. 2

Informaatika → Arvutiõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
9
ppt

Töövarjupäev

loote hukkumine) suheteprobleemid pereprobleemid üksindus lastekasvatus surmahirm suitsiidsed mõtted VAJALIKUD... ..OSKUSED suhtlemisoskus kuulamisoskus empaatiavõime tähelepanelikkus inimlik ..TEADMISED hoolivus teoloogilised abivalmidus psühholoogilised kriisipsühholoogilised HINGEHOIU ÕPE Tartu Teoloogia Õppeteemad Akadeemia Hingehoid ja hingehoiu rakenduslik kõrgharidus metodoloogia (4a.) Nõustamise alused ja magistritaseme õpe erinevad tehnikad (2a.) Kriisiabi Surija, haigus ja valu Lapse ja nooruki hingeabi Perenõustamine ja võrgustikutöö Eetika, eutanaasia ja suitsiid KARJÄÄRIVÕIMALUSED Naatan Haamer koolituste juht superviisor haiglahingehoiu

Majandus → Majandus
12 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sissejuhatus eetikasse

Eetika KT1! 1)Eetika ­ arutlus moraali üle 2)Moraal ­ tavad ja kombed Eetika sisu: moraalid ja moraalifilosoofia (vahendiks on argumendid, mis koosnevad andmetest ja arutlusest). TEOREETILINE EETIKA: KIRJELDAV (koodeksid), NORMATIIVNE EETIKA (Tagajärje eetika (õpetus maailma liikumisest eesmärgi suunas, hindame tulemusi (hea, neutraalne, halb), elumõtteks naudingud, moraali lepime ise kokku); Kohustuste eetika (hindame tegu (õige, väär, valikuline, kohustuslik), moraal kaasasündinud); Vooruste eetika (hindame iseloomu (missugune inimene sa oled), eristame inimesi tema tegudega, moraal eksisteerida rahus)), METAEETIKA (jutt väärtustest. Relativism (väärtusi pole olemas, mina otsustan mis on), Absolutism (kindlad väärtused ja normid kõigile, inimene peab kuuletuma neile), Objektivism (väärtused olemas, aga peame taipama need ise, päriseks saavad väärtused, kui me elame)). RAKENDUSLIK EETIKA: Jutu sidusus (teame, mis on põhiargument, lähe...

Filosoofia → Eetika
233 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Retsensioon Tormi Vahari teadustööle

Retsensioon 20. aprill 2013 Järgnevalt on esitatud retsensioon Tormi Vahari teadustööle ,, 13-16- aastaste noorte liikumine". Teadustöö teema on seotud rahvusvahelise projektiga Comenius ­ ,,Life in Harmony with nature". Teadustöö tegija poolt valitud töö teema on aktuaalne ja selgelt rakenduslik, mida kinnitab rohkete näidete olemasolu. Analüüs on olemas ja põhjendab piisavalt valitud teemat. Töö teoreetiline pool ja praktiline pool on omavahel tasakaalus. On olemas järeldused ja kokkuvõtted. Töös kasutatud metoodika oli test ­ sooritustest, kus õpilastele jagati sammumõõtjad seitsmeks päevaks, et jälgida nende liikumist. Tabelid ja joonised on vormistatud nõuete kohaselt. Kõik tabelid on korralikult pealkirjastatud ja nummerdatud (tabel 1 , jne) ja lahti seletatud.

Muu → Uurimistöö alused
49 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

VASEMAAK

 kupriit Cu2O • enargiit Cu3AsS4  tenoriit CuO kalkantiit CuSO4•5H2O  malahhiit Cu2[CO3](OH)2 • atakamiit CuCl2•3Сu(OH)2  asuriit Cu3[CO3](OH)2 PILDID VIDEOD http://www.youtube.com/watch?v=GLOuP753KJM http://www.youtube.com/watch?v=8x18aZsJee4 RAKENDUSLIK KLASSIFIKATSIOON- AINE OLEKUT, KASUTAMIST JA KOOSTIST SILMAS PIDADES  Metallilised (metallurgia toore, maagid)  Mittemetallilised (ehitusmaterjalid, keemiatööstuse toore)  Põlevad (energeetikatoore) KUS LEIDUB VASEMAAKI? Looduses OMADUSED Värvus varieerub punasest kuldkollaseni Sepistatav Hea soojus ja elektrijuht KASUTUSALAD Elektrotehnikas Kaablites

Keemia → Keemia
3 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ametijuhendi vorm

Laudade broneerimine kontakti AMETIKOHA ÕIGUSED (Millele on ametikoha täitjal õigus, et ta saaks oma tööülesandeid täita?) 1. Õigus töövahenditele 2. Õigus võtta puhkust 3. Õigus saada töötasu AMETIKOHA VASTUTUS (Mille eest ametikoha täitja vastutab?) 1. Vastutab töövahendite eest 2. Töökeskkonna eest hoolitsemine 3. Ettevõttest hea mulje jätmine KVALIFIKATSIOONINÕUDED 1. Nõutavad üldoskused ja -teadmised: Haridustase: keskharidus x kutseharidus rakenduslik kõrgharidus akadeemiline kõrgharidus Ametialane kogemus: ei ole nõutud xkuni 3 aastat üle 3 aasta Arvutioskus: ei ole nõutud elementaarne oskus x ulatuslik Keeleoskus: Eesti keel algtase kesktase kõrgtase x Vene keel algtase x kesktase kõrgtase Inglise keel algtase kesktase x kõrgtase Juhiluba: - B C 2. Muud oskused või teadmised:

Kategooriata → Ühiskonna õpetus
95 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kuidas võib bioloogia mõjutada pedagoogikat?

Kuidas võib bioloogia mõjutada pedagoogikat? Mina käsitleksin üleval seisvat küsimust lähtudes geenitehnoloogiast. Viimast mõistet võib tõlgendada järgnevalt: tänapäevane uus tehnoloogiavaldkond, mille eesmärk on geneetilise info kasutamine rakenduslikel eesmärkidel. Pedagoogika on ka rakenduslik eesmärk. Minu arust saab bioloogia pedagoogikat mõjutada kahel viisil: luua organisme, kes on sünnist saadik nö loodud õpetama ja luua organisme, kes ei tekita õpetajatele pahandusi ega ole püsimatud. Ühesõnaga luua ideaalseid õpetajaid ja õpilasi. Praegu esineb geneetilisel muundamisel ka palju miinuskülgi, aga kuna minu käsutuses on fantaasia, siis ma oletan, et GMO-organismidel ei esine mingeid kõrvalnähtuseid. Niisiis, oletame , et

Bioloogia → Bioloogia
42 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Tehnoloogilised lahendused

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS ARVUTID JA ARVUTIVÕRGUD Ermo Mägi Tehnoloogilised lahendused Referaat Juhendaja: Pärnu 2011 Pihuarvutid Pihuarvuti on väga väike (enamasti peopesa suurune) mobiilne arvuti, millega on võimalik sooritada samu rakendusi, nagu tavalise arvutiga. Algselt oli see ettenähtud hõlpsaks kasutuseks isikliku teabe haldurina, märkmikuna ja niiöelda pikendusena lauaarvutile. Tänaseks on aga pihuarvutite areng sealmaal, et seda on võimalik kasutada ka arvuti asenduseks, sest sellele on tehtud juurde palju lisasid. Kaasaegne pihuarvuti omab Bluetoothi, GPS'i, WiFi tuge, mille abil seadet internetti ühendada saab, veebibrauseteid, see suudab käivitada multimeediaprogramme, jäädvustada pilte, lindistada heli ja videot ning suudab omandada mobiiltelefoni funktsionaalsust. Samuti on mobiiltelefonide tootjafirmas lai...

Informaatika → Arvutiõpetus
27 allalaadimist
thumbnail
2
odt

109 vene keele sõna gümnaasiumis

62. lõputunnistus ­ 63. pärast kooli lõpetamist ­ 64. linnad - 65. rippsild ­ 66. sampoon - 67. suitsusaun ­ , 68. käima - 69. Vene köök ­ 70. keskharidus ­ 71. pannkoogid (õ) - 72. bussijaam ­ 73. Vene muinasjutt ­ 74. emakeel ­ 75. infrapunasaun ­ 76. vigade parandus ­ 77. vene keel ­ 78. Vene roog ­ 79. haridussüsteem ­ 80. tugev eesti perekond ­ 81. lasteaed ­ , 82. kutsekool ­ , ( ) 83. ülikool - 84. kutseharidus ­ 85. rakenduslik kõrgharidus ­ 86. õppimine - , , 87. lõpueksamid ­ 88. koolieksamid ­ 89. elukutse valik ­ 90. erialad - 91. ametikoht - 92. töötu ­ 93. töötud - 94. õpetaja (2) ­ , (, ) 95. sportlane (2) ­ , (, ) 96. laulja (2) ­ , (, ) 97. lendur (2) ­ , (, ) 98. kirjanik (2) ­ , (, ) 99. andmed - 100. õppeasutused ­ 101. elulookirjeldus - 102. sünniaeg ­ 103. abielus ­ , 104. vabaabielu ­ 105. arvutioskus ­ 106. autojuhiload ­ 107

Keeled → Vene keel
26 allalaadimist
thumbnail
2
txt

Logistika

teenuste ja teabevoogude juhtimist tarnepunktist lpptarbijani timaks klientide nudmisi. Tootmisega seonduvad logistika probleemid ulatuvad alates katkematutest tootmisprotsessidest (naftatstus, klaasitstus jne) kuni vike- ja individuaaltootmiseni. Reeglina tulevad konkreetsed logistikaalased probleemid lahendada lhtudes juba konkreetsest tootmistegevusest. Esile vib tuua neli vimalikku lhenemisviisi logistikale: Logistika kui rakenduslik tegevus - transport, laomajandus, varustus, klienditeenindus, turundus, arvestus ja infovahetus. Logistika kui ettevtte juhtimistegevus tagab kikide juhtimisfunktsioonide eduka koost ja vimaldab paindlikku tegevust konkurentsitingimustes. Logistika kui mtteviis vimaldab mitmesuguseid logistilisi protsesse vaadelda komplekselt, omavahelistes phjus-tagajrg seostes. Logistika kui teadusharu uurib erinevaid meetodeid, kasutades logistiliste

Ametid → Ametijuhend
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Logistika koht ettevõtetes

juhtimist tarnepunktist lõpptarbijani täitmaks klientide nõudmisi. Tootmisega seonduvad logistika probleemid ulatuvad alates katkematutest tootmisprotsessidest (naftatööstus, klaasitööstus jne) kuni väike- ja individuaaltootmiseni. Reeglina tulevad konkreetsed logistikaalased probleemid lahendada lähtudes juba konkreetsest tootmistegevusest. Esile võib tuua neli võimalikku lähenemisviisi logistikale: logistika kui rakenduslik tegevus - transport, laomajandus, varustus, klienditeenindus, turundus, arvestus ja infovahetus; logistika kui ettevõtte juhtimistegevus tagab kõikide juhtimisfunktsioonide eduka koostöö ja võimaldab paindlikku tegevust konkurentsitingimustes; logistika kui mõtteviis võimaldab mitmesuguseid logistilisi protsesse vaadelda komplekselt, omavahelistes põhjus-tagajärg seostes; logistika kui teadusharu uurib erinevaid meetodeid, kasutades logistiliste protsesside toimimist ja sellega

Logistika → Logistika
44 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Rakendusbioloogia

Objektide uurimine või nähtuste olemus - fundamentaalteadus. See moodustab vastava teaduse – füüsika,keemia,bioloogia jt- tuuma, tema sisu: faktid, seadused,teooriad,hüpoteesid. Loodusnähtused praktilised baasil – rakendusteadused (põllumajanduse,meditsiini,tööstuse,energeetika,transpordi, olme jm tarbeks) Bioloogia: Üldbioloogilised teadused tegelevead teaduslike uuringutega(geneetika,molekulaarbioloogia,rakubioloogia,arengubio loogia jne, Eribioloogilised teadused(botaanika,zooloogia,loomafüsioloogia) Rakendusbioloogia seisneb bioloogia haruteaduste poolt avastatu praktilised kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimise ja teostamises. Otsib praktiliste probleemide lahendusi inimkonna hüvanguks. Rakendusbioloogia PLUSSID: On aidanud edendada toiduainete tootmist ja mitmekesistamist, arendada haiguste diagnoosimeetodeid,luua uusi ravimeid, täiustada raviprotseduure Rakendusbioloogia MIINUSED: Bioloogilise re...

Bioloogia → Rakendus bioloogia
4 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Bioloogia ja selle harud

Objektide uurimine või nähtuste olemus - fundamentaalteadus. See moodustab vastava teaduse – füüsika,keemia,bioloogia jt- tuuma, tema sisu: faktid, seadused,teooriad,hüpoteesid. Loodusnähtused praktilised baasil – rakendusteadused (põllumajanduse,meditsiini,tööstuse,energeetika,transpordi, olme jm tarbeks) Bioloogia: Üldbioloogilised teadused tegelevead teaduslike uuringutega(geneetika,molekulaarbioloogia,rakubioloogia,arengubio loogia jne, Eribioloogilised teadused(botaanika,zooloogia,loomafüsioloogia) Rakendusbioloogia seisneb bioloogia haruteaduste poolt avastatu praktilised kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimise ja teostamises. Otsib praktiliste probleemide lahendusi inimkonna hüvanguks. Rakendusbioloogia PLUSSID: On aidanud edendada toiduainete tootmist ja mitmekesistamist, arendada haiguste diagnoosimeetodeid,luua uusi ravimeid, täiustada raviprotseduure Rakendusbioloogia MIINUSED: Bioloogilise re...

Bioloogia → Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eesti kunst 1980ndad

5. Kümnendi teisel poolel peamiselt noortekunstis hakkas domineerima nn. teispoolsete võimaluste – mütoloogia, legendide, iseenese alateadvuse kasutamine. Tegemist ei olnud ainult postmodernismiga kaasas käiva alternatiivsuse ja kõikjale leviva ambivalentsusega, ka kohalik surutis ja suletus sundisid looma teisi maailmu selliste eksisteerivate kõrvale, millega oli ebameeldiv tegeleda. Iseloomulik oli ka see, et uued ideed ja rakenduslik innivatiivsus liikusid aladele, mida siiani „kõrge” kunstiga võrreldes teisejärguliseks on peetud. Parim näide selle kohta on jõuliselt esile tõusnud plakatikunst, mis terve kümnendi jooksul endale tähelepanu nõudis. Märkimisväärse koha leidis karikatuur, mis oma iseloomulikus kujundikeeles osutas sotsiaalsele absurdile. Väga populaarseks muutus Heinz Valk oma fanstsineeriva isiksusega ning lopsaka joonega portreede ja poliitiliste vihjepiltidega. Üllatavalt suur

Kultuur-Kunst → Kunsti ajalugu
11 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Ettevõtluse ajalugu, elavad klassikud

Ettevõtluse ajalugu XXI saj. Elavad klassikud David Birch Ameeriklane 1937 Modernse ettevõtluse pioneer Väikeettevõtete tähtsus suurenes Mõju üle maailma Margaret Thatcher ja Roland Reagan Esimene uurija, kes pälvis Rootsi FSF-NUTEK auhinna (1996) Panus ettevõtlusuuringutesse Haridus Insener ja arvutiprogrammeerija Rakenduslik füüsika Harvardi Ülikool Uurimisinsener Majandusteadus Harvardi Ülikool MIT (Massachussetts Institute of Technology) Looming The Job Generation Process (1979) Suurem osa töökohtadest luuakse väikeettevõtetes Job Creation in America (1987) Gasellid ja hiired Labour Markets, Employment Policy, and Job Creation (1994) Peatükk "Gasell" Birchi indeks Näitab kui palju on töötajate arv teatud aja jooksul kasvanud Absoluutne töötajate arvu kasv x suhteline töötajate arvu kasv Näide: Kui töökohtade arv firmas kasvab 200st 800ni aastatel 2005-2007, oleks Birchi indeks selline: ...

Majandus → Ettevõtlus alused
15 allalaadimist
thumbnail
5
odt

Psühholoogia eksami kordamisküsimused (KG)

Psühholoogia koolieksam Kordamisküsimused 1.Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühikat ja käitumist ning nendevahelisi seoseid. Psyche- hing,vaim; Logis-teadus (hingeteadus). 2.Psüühika on inimese sisemaailm, tema hingeelu, see on aju omadus peegeldada ümbritsevat tegelikkust. Psüühilised protsessid, seisundid ja omadused kokku moodustavad psüühika. Psüühika jaguneb: ·Teadvus-inimestel ·Alateadvus- ei jõua teadvusesse ·Eelteadvus 3.Psühholoogia harud Teoreetiline haru- üldpsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, psühhiaatria, arstiteadus. Rakenduslik haru- tehnopsühholoogia,tööstuspsühholoogia,organisatsioonipsühholoogia, kasutavad psühholoogia teoreetilisi teadmisi konkreetses praktilises valdkonnas. Üldpsühholoogia, perekonnapsühholoogia, parapsühholoogia, tööpsühholoogia, diferentsiaalpsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia. Rakenduslik e. Praktiline psühholo...

Psühholoogia → Psühholoogia
93 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Psühholoogia mõisted 10. klass

Eelteaduslik psühholoogia ­ rahvapsühholoogia (vanasõnad, vanarahvatarkused, kõnekäänud, rahvameditsiin). Filosoofiline psühholoogia ­ teadmine või arutlus inimesest ja elumõttest. Parapsühholoogia ­ ebateaduslik psühholoogia; ei saa tõestada, et pole olemas. Teoreetiline psühholoogia ­ üldpsühholoogia, mis uurib normaalse, terve inimese prüühilise elu isepärasusi (nägemine, kuulmine, taju, mõtlemine, isiksus, suhtlemine, sooline). Rakenduslik (praktiline) psühholoogia ­ uurib, kuidas psüühilised seaduspärasused avalduvad ja kuidas neid kasutada (töö- ja inseneri, spordi, kunsti, sotsiaal, pedagoogiline, meditsiini, kohtu, sõja, reklaami, looma, arengu) Millest koosneb psüühika? ­ psüühilised protsessid (aistingud, fantaasia, taju, tundmused, mälu, tahe, mõtlemine, kõne); psüühilised seisundid (tähelepanelikkus, hajameelsus, elurõõmus, ärritatus, rahulolu, väsimus); psüühilised

Psühholoogia → Psühholoogia
11 allalaadimist
thumbnail
5
docx

FK 5, Lahustunud elektrolüüdi isotoonilisusteguri krüoskoopiline määramine

Lahjendatud lahus koosneb vedelast lahustist ja temas lahustunud mittelenduvast ainest. Lahjendatud lahuste üldiste omaduste all mõistetakse neid lahjendatud lahuse omadusi, mis sõltuvad lahustist, kuid ei sõltu lahustunud aine omadustest. Raoult'i II seadus: Mittelenduva aine lahjendatud lahuse aururõhk p on võrdne lahusti aururõhuga lahuse korral: , kus x1 on lahusti moolimurd lahuses. Lahustunud aine kontsentratsioonile üleminek: Asendades x1, saame: See on Raoult'i seaduse rakenduslik kuju: Aururõhu suhteline langus on võrdne lahustunud aine moolimurruga lahuses. Lahustunud aine molekulmassi leidmiseks on vaja teada aururõhu langust . Sageli kasutatakse selle asemel lahuse keemistäpi või külmumistäpi langust. Lahusti ja lahuse külmumistemperatuuride vahelist erinevust nimetatakse külmumistemperatuuride languseks: Lahjendatud lahuse külmumistemperatuuri alanemine on võrdeline lahuse molaalsusega: ,

Keemia → Füüsikaline ja kolloidkeemia
67 allalaadimist
thumbnail
5
docx

SISSEJUHATUS PSÜHHOLOOGIASSE

psüühikast ja ka sellised, mis on inimeste mõtetes välja kujunenud ning tõele ei vasta. 2. FILOSOOFILINE - 3. TEADUSLIK (EKSPERIMENTAALNE) MEETODID · Eksperiment ­ laboratoorne või loomulik · Vaatlus ­ ekstrospektsioon või introspektsioon · Test · Küsitlus/anketeerimine · modelleerimine Tulemus võib muutuda keskkonnast, väsimusest .. jne. Vaidlusteljed: Bioloogiline ­ sotsiaalne Spekulatiivne ­ empiiriline Teoreetiline ­ rakenduslik Uurimistsükkel Teooria - > hüpotees - > andmed - > töötlus - > üldistus - > korrektiiv - > teooria Teaduslik psühholoogia annab tõsikindla teadmise, mis võimaldab usaldusväärset prognoosi. Psühholoogia: Loogika Küberneetika Füüsika Semiootika Lingvistika Pedagoogika Sotsioloogia Antropoloogia Esteetika Geneetika Psühhiaatria Bioloogia Neuroteadused Matemaatika Filosoofia (neuro)füsioloogia TEINE LOENG 23. september 2011 Aju ja selle erinevate osade funktsioonid.

Psühholoogia → Psühholoogia
148 allalaadimist
thumbnail
3
sxw

Sissejuhatus majandusse

olemus) Majandus on aine, kus ühele küsimusele saab vastata mitmeti, sest majandus on väga tihedalt seotud poliitikaga. Majandusteadus- on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jagunebmitmeks valdkonnaks: 1. majandusteooria ­ tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega. 2. rakenduslik majandusteadus- tegeleb seletatud ja tundmaõpitud seaduste majandussubjektide huvides ärakasutamisega.(turundus, juhtimine, majandusarvestus jne) 3. majanduspoliitika- tegeleb majandusseaduste kogu ühiskonna huvides rakendamisega ja ühiskonna muutmisega. Uurimisobjektilt jaguneb majandusteadus: 1. rahvamajandusõpetus ­käsitletakse rahvamajandust tervikuna a) mikroökonoomika- kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma

Majandus → Majandus
64 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Vokabelliste

in wilder Ehe leben leben wir in wilder Ehe. Die Schule/ das Gymnasium Ich habe das Gymnasium 1998 Kooli/gümnaasiumit lõpetama. absolvieren od. beenden absolviert/beendet. die Oberschule/die Mittelschule Keskkol Berufsschule/Fachschule Kutsekool die Fachhochschule Rakenduslik kõrgkool die Berufsausbildung Ich habe meine Berufsausbildung Kutseharidus zum Indusrie-Kaufmann gemacht. studieren Ich studiere an der Hochschule für Ülikoolis/kõrgkoolis õppima Technik Tallinn. das Studium Ich habe mein Studium vor 2 Jahren Õpingud kõrgkoolis abgeschlossen.

Keeled → inglise teaduskeel
8 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Füüsika 2 - Mere - teooria 1-15

Seejärel liikumine lakkab. Mittehomogeenne väli. Oletame, et dipool on juba pöördunud väljasihiliseks. Seega dipoolile tervikuna mõjub jõud, mis on suunatud tugevama välja poole. Vastupidise gradiendiga väljas liiguks dipool samuti tugevama välja poole, seega vasakule. Niisiis neutraalne süsteem on võimeline mittehomogeenses väljas liikuma. Sellel põhineb elektroforees. Tähtis rakenduslik nähtus geeniuuringutes ja muidu bioloogias ja keemias. 10. Mis on polarisatsioonivektor? Mis määrab summaarse väljatugevuse dielektrikus? Mis on dielektrilise läbitavuse füüsikaline sisu? Elektrivälja paigutatud dielektrikus indutseeritakse läbi mitmesuguste mehanismide dipoolmoment. Seda nähtust nimetatakse dielektriku polarisatsiooniks. Summaarne väljatugevus dielektrikus on: Nn. lineaarsetes dielektrikes: Dielektriline läbitavus oli

Füüsika → Füüsika ii
597 allalaadimist
thumbnail
3
docx

MILLISED ERIALAD ON ENIM VÄÄRTUSTATUD

Tol hetkel, kolm aastat tagasi väärtustasin mina just laomajandust, kuna seal sai ka raamatupidamise algteadmised kätte ning ka tänapäeval on palju valikuid, kuhu tööle minna, sest see eriala hõlmab mitut ametit- müüja ning laohoidja. Tervishoiukõrgkoolides Tartus ja Tallinnas on populaarsed kutsehariduse tasemel õpetatavad hooldustöötaja, lapsehoidja ning erakorralise meditsiinitehniku eriala. Kõrghariduse tasemel saab õppida rakenduslikul või akadeemilisel suunal. Rakenduslik kõrgharidus annab lõpetajatele suuremas mahus praktilisi oskusi kindlal kutsealal töötamiseks, lõpetajad suunduvad tööturule kesktaseme spetsialistidena. Spetsialistiõpe on kaheastmeline ja peamiselt teooriapõhine. Bakalaureuseõppes saadakse laialdased teoreetilised alusteadmised. Need aitavad valida sobiva eriala magistriõppes, aga võimaldavad ka kohe tööturule minna, et hiljem edasi õppida. Sageli on eriala valikust olulisem õpingute kvaliteet

Ühiskond → Ühiskond
28 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Sissejuhatus: majandus ja majandusteaduse olemus

Sissejuhatus: majandus ja majandusteaduse olemus Majandusega puutume kokku iga päev. Majanduslik käitumine on ostmine kauplusest, eluaseme valik, üüri maksmine, sõit ühissõidukis ja pere majandamine. Iga päev teeme me kümneid majanduslikke otsuseid ehk valikuid. Asju, mille vahel valida, on palju, kuid meie ressursid ­ nii raha kui aeg ­ on alati piiratud. Majandusalased teadmised võimaldavad inimestel vastu võtta arukaid majanduslikke otsuseid. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteooria tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega Rakenduslik majandusteadus tegeleb tundmaõpitud majandusseaduste kasutamisega üksikute majandussubjektide huvides ning hõlmab praktilisi valdkondi nagu turundus, juhtimine, majandusarvestus jne. Majandusteooria jaguneb mikroökon...

Majandus → Majandus
9 allalaadimist
thumbnail
12
odt

Maailma majandus ja poliitiline geograafia

Ratzeli poliitilis-geografilised käsitlused tulenevad rahvaste ja riikide immanentsest ajaloolisest liikumistest ja vastuliikumistest. Ratzel tegi ka riigi ruumilise kasvu seadused. Näiteks: Riikide ruum kasvab koos kultuuriga, riik püüdleb kasvamisel poliitiliselt väärtuslike alade hõivamise poole jms. 2. Geopoliitika aine, areng ja võtmekujud Geopoliitika on politoloogia haru. Ta jaguneb: Teoreetiline ehk sündmusi seletav ning rakenduslik ehk poliitilisi juhendeid suunavadi sõnumeid jagav väljund. Teisalt: Traditsiooniine geopoliitika ja nn uus geopoliitika „Millised negatiivsed tagajärjed on Baltimaade mitteühinemisel SRÜ-ga?” 3. Saksa ja anglo-ameerika geopoliitilised koolkonnad. Rudolf Kjellen, Klaus Haushofer ja Halford Kackinder. Rudolf Kjellen: sündis 1864, 1880 läks Uppsala Ülikooli ja 1891-sel aastal sai filosoofiadoktoriks. Õpetas Göteborgis politoloogiat ja geograafiat. 1905 võttis

Geograafia → Maailma majandus- ja...
16 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Ametijuhend

printeri ja paljundusmasina kasutamise võimalus; Isiklik sülearvuti koos vajaliku tarkvaraga Lauatelefon Mobiiltelefon transpordi kasutamise võimalus ametisõitudeks: Ametijuhend 6 Kantseleitarbed Võimalus kaugtööks Ametijuhend 7 4. KVALIFIKATSIOONINÕUDED 4.1 Eriala Majanduslik või personalijuhtimisalane 4.2 Haridustase Kõrgem (bakalaureuse kraad või rakenduslik kõrgharidus) 4.3 Töökogemus Eelnev 5-aastane töökogemus (soovitavalt erasektoris) Personalitööalane töökogemus 4.4 Juhtimiskogemus Tippjuht Keskastme juht x Esmatasandi juht Ei ole nõutud Projektide/töögruppide juhtimise kogemus. 4.5 Arvutikasutamise oskus Ei ole vajalik Baas Edasijõudnu Kõrgem

Haldus → Personalijuhtimine
239 allalaadimist
thumbnail
3
doc

1 kontroltöö vastused

20. Logistika on planeerimise, efektiivsuse juhtumise ja kontrolli, kaupade efektiivse liikumise ja ladustamise ning sellega seotud teenuste ja info liikumise protsess, mille eesmärk on pakkuda kaupu ja teenuseid tarbijale vajalikul hetkel vajalikus kohas to be situated/to be located paiknema lecture to found/to establish/ to set up asutama, rajama to attend lectures loengutel käima applied (professional) higher education rakenduslik kõrgharidus a curriculum õppekava in the field of engineering/technology tehnikavaldkonnas compulsory subjects to train applied engineers ette valmistama rakendusinsenere elective subjects valikained in -service training täiendkoolitus general subjects üldained full-time study special subjects erialaained

Logistika → Logistika
139 allalaadimist
thumbnail
40
pptx

Rene Descartes, filosoofia, ettekanne, elulugu ja vaated

argumenteeritud ja tõeseid otsustusi; Eeskujuks pidas ta matemaatikat; Eesmärgiks oli luua selline filosoofia, mis oleks sama range kui matemaatika ja mis oleks vundamendiks kogu teadushoonele. Descartes'i vaated Teaduse ühtsuse idee ­ kõik teadused on niivõrd tihedalt omavahel seotud, et lihtsam on neid uurida seoste kaudu; Selle idee illustreerimiseks kasutas võrdlust puuga; Teadushoone juurteks on filosoofia, tüveks füüsika, oksteks aga kõik teised teadused, tähtsamad neist rakenduslik mehaanika, eetika ja meditsiin. Descartes'i vaated Filosoofi ühendas Baconi ning teiste empiristidega see, et keskaegsele skolastilisele teoretiseerimisele vastandati praktiline teadus; Selle ülesandeks on inimelu paremaks muutmine, mis võimaldab inimesel saada tõeliseks valitsejaks ja peremeheks. Descartes'i vaated Pani kirja neli reeglit, millest peab kinni pidama tunnetuse lähtealuse leidmiseks ja tõe tunnetamiseks; Esimene reegel: tõene on vaid see, mida

Filosoofia → Filosoofia
10 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Fundamentaalteadused

Fundamentaalteadused- põhiteadused, mis uurivad objektide ja nähtuste olemust, nendega seotud seaduspärasusi Rakendusteadus­ otsivad avastatud loodusteadusetele kasutusvõimalusi Rakendusbioloogia- bioloogia haruteaduste poolt avastatud praktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimine ning teostamine' Üldbioloogilised teadused:geneetika, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, arengubioloogia Eribioloogilised teadused:botaanika, zooloogia, loomafüsioloogia, taimegeograafia Bioloogia seos teiste teadustega:1)teoreetline seos- nähtuste seletamine;psühholoogia, pedagoogika, 2)rakenduslik seos- meditsiin, veterinaaria, toiduainete töötlus Biotehnoloogia ­ rakendusbioloogia valdkond, kus kasutatakse organismidele omaseid protsesse seadmetes, et toota uuringuteks aineid; rakendusvaldkonnad:1)toiduainetööstuses-hapendamine, 2)ravimite väljatöötamine, 3)taimesortide loomisel Biotehnoloogia eelised:1)säästab energiat, 2)vähem kahjutuid jäätmei...

Bioloogia → Bioloogia
9 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Majandusõpiku 1.peatüki kokkuvõte

Majandusteooria (ka rahvamajandus) tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduspärasuste tundmaõppimisega. Majandusteooria jaguneb omakorda kaheks: Mikroökonoomika uurib majapidamiste ja ettevõtete valikuid oma heaolu maksimeerimisel. Makroökonoomika tegeleb majanduse kui terviku probleemidega ja koondnäitajate analüüsiga, luues ühtlasi aluse majanduspoliitiliste otsuste tegemiseks. Ärijuhtimine ehk rakenduslik majandusteadus (ka ettevõttemajandus) kasutab majandusteooria poolt välja selgitatud seaduspärasid üksikute majandussubjektide (eelkõige ettevõtete) huvides. Selle raames uuritakse tegevusi, mis on vajalikud ettevõtete edukaks tegevuseks, nagu juhtimine ja turundus, majandusarvestus jne. Majandusnähtuste vaheliste seoste ja muutuste analüüsimisel kasutatakse nn. mudelkäsitlust. Majandusmudel on majanduse uuritava osa lihtsustatud kujutis, kus vaadeldakse ainult

Majandus → Majandus
9 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Kordamine KT - Psühholoogia

Psühholoogia mõiste - teadus, mis uuri inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning selle avaldumise viise. Psühholoogia harud. Teoreetiline psühholoogia – teoreetilised harud töötavad välja teooriad ja üldised seaduspärasused.  üldpsühholoogia - psüühika ja käitumise üldised seaduspärasused  arengupsühholoogia - inimese areng viljastamisest surmani  sotsiaalpsühholoogia - inimene suhetes teistega  kognitiivne psühholoogia - inimese tunnetuslikud protsessid (taju, mälu, mõtlemine)  isiksusepsühholoogia - inimeste psüühilised erinevused (vaimsed võimed, isiksuseomadused, huvid, soolised erinevused)  psühhopatoloogia (patopsühholoogia) - psüühilised häired, nende põhjused, kujunemine, vormid  pedagoogiline psühholoogia – õppimine  jm Rakenduslik psühholoogia – rakenduslikud harud kasutavad teoreetilisi teadmisi konkreetses praktilises valdkonnas  kliiniline psühholoogia - psü...

Psühholoogia → Üldpsühholoogia
17 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Rakuteadus

1.Bioloogia seos teiste seadustega Teoreetiline plaanis: fundamentaalteaduses avastatud nähtuste seletamiseks on vaja bioloogiat.Nt. Psühholoogias ja pedagoogikas. Käitumise mitmete külgede ja emotsioonide mõistmiseks peab teadam bioloogiat. Vastupidine protsess: bioloogia oma uurimisala nähtuste seletamiseks kasutatakse matemaatika, keemia, füüsika seaduspärasusi ja põhimõtteid. Nt. Biokeemia, biofüüsika- teadused, mis uurivad elusolendite koostise ja talitluse füüsikalisi ja keemilisi aluseid, nt fotosüntees, raku hingamise protsess, raku membraani transport, närviimpulide ülekanne. Rakenduslik seos: peamisteks valdkondadeks on meditsiin, veterinaaria, põllumajandus, toiduainete töötlus. Biotehnoloogiat kasutatakse toiduainetetööstuses, ravimite väljatöötamisel ja tootmisel,eriomadustega taimesortide väljatöötamisel. Biotehnoloogiaks nim. rakendusbioloogilisi meetodeid ja protseduure, mille puhul elusorganismidele omaseid protsesse ka...

Bioloogia → Bioloogia
14 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Kõike majandusest

MAJANDUS MAJA NDUS POLIIT IKA RAKENDUSLIK MAJANDUSTEADUS MAJANDUSTEOORIA Uurib ratsionaalset majanduslikku käitumist. Majandusteooria alla kuulub mikroökonoomika ja makroökonoomika.Nende alusel tekivad suunad nt: neoklassikalik, keinsistlik ja monetaristlik. · Mikroökonoomika- kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma

Majandus → Majandus
501 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Molaarmassi krüoskoopiline määramine

Lahjendatud lahuste üldiste omaduste all mõistetakse neid lahjendatud lahuste omadusi, mis sõltuvad lahustist, kuid ei sõltu lahustunud aine omadustest. Raoult'i seadus: Mittelenduva aine lahjendatud lahuse aururõhk p on võrdne lahusti aururõhuga lahuse kohal. , kus X1 on lahusti moolimurd lahuses. Läheme üle lahustunud aine kontsentratsioonile X2 = 1 ­ X1. Asendades esimesest võrrandist X1 teise võrrandisse, saame See on Raoult'i seaduse rakenduslik kuju: aururõhu suhteline langus on võrdne lahustunud aine moolimurruga lahuses. Lahustunud aine molekulmassi leidmiseks on tarvis teada aururõhu langust . Sageli kasutatakse selle asemel lahuse keemistäpi tõusu või külmumistäpi langust. Siinkohal esitame mõned võrrandid: - Lahjendatud lahuse külmumistemperatuuri alanemine (või keemistäpi tõus) on võrdeline lahuse molaalsusega T = Km, kus T on lahuse külmumistäpi alanemine (või keemistäpi tõus), m on lahuse

Keemia → Füüsikalise keemia praktikum
141 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Füüsikaline keemia labor 5

1 kus X1 on lahusti moolimurd lahuses. Läheme üle lahustunud aine kontsentratsioonile X2 = 1 ­ X1 (2) Asendades esimesest võrrandist X1 teise võrrandisse, saame p10 - p = X2 (3) p10 See on Raoult'i seaduse rakenduslik kuju: aururõhu suhteline langus on võrdne lahustunud aine mooli- murruga lahuses. Lahustunud aine molekulmassi leidmiseks on tarvis teada aururõhu langust p10 ­ p . Sageli kasutatakse selle asemel lahuse keemistäpi tõusu või külmumistäpi langust (vaata Palm Past FK lk. 179 ­ 185). Lahuse külmumine ja keemine on lühidalt esitatud ka Ott Piksarv Talts "Keemia ülesannete kogu" lk. 186 ­ 190. Siinkohal esitame mõned võrrandid:

Keemia → Füüsikaline keemia
68 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Töö nr. 3 - Molaarmassi krüoskoopiline määramine

üldiste omaduste all mõistetakse neid lahjendatud lahuste omadusi, mis sõltuvad lahustist, kuid ei sõltu lahustunud aine omadustest. Raoult'i seadus: Mittelenduva aine lahjendatud lahuse aururõhk p on võrdne lahusti aururõhuga lahuse kohal. p = p1 = p10 X 1 , kus X1 on lahusti moolimurd lahuses. Läheme üle lahustunud aine kontsentratsioonile X2 = 1 ­ X1. Asendades esimesest võrrandist X1 teise võrrandisse, saame p10 - p = X2 p10 See on Raoult'i seaduse rakenduslik kuju: aururõhu suhteline langus on võrdne lahustunud aine moolimurruga lahuses. Lahustunud aine molekulmassi leidmiseks on tarvis teada aururõhu langust . Sageli kasutatakse selle asemel lahuse keemistäpi tõusu või külmumistäpi langust. Siinkohal esitame mõned võrrandid: - Lahjendatud lahuse külmumistemperatuuri alanemine (või keemistäpi tõus) on võrdeline lahuse molaalsusega T = K Cm kus T on lahuse külmumistäpi alanemine (või keemistäpi tõus), m on lahuse molaalsus, K

Keemia → Füüsikalise keemia praktikum
107 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Lahustunud elektrolüüdi isotoonilisusteguri krüoskoopiline määramine

p = p1 = p10 X 1 (1) kus X1 on lahusti moolimurd lahuses Minnes üle lahustunud aine moolimurrule X2 = 1 ­ X1 (2) ja asendades esimesest võrrandist X1 teise võrrandisse, saab p10 - p = X2 p10 (3) See on Raoult'i seaduse rakenduslik kuju: aururõhu suhteline langus on võrdne lahustunud aine moolimurruga lahuses. Lahustunud aine molaarmassi leidmiseks on tarvis teada aururõhu langust p 10 ­ p . Sageli kasutatakse selle asemel lahuse keemistäpi tõusu või külmumistäpi langust (vaata Palm, Past FK lk. 179­185). Lahjendatud mitteelektrolüüdi lahuse külmumistemperatuuri alanemine (või keemistäpi tõus) on võrdeline lahuse molaalse kontsentratsiooniga

Keemia → Füüsikalise keemia praktikum
27 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Mullateaduste kokkuvõte

1.Mis on muld? ... on maakoore pindmine kobe kiht, mida aktiivselt kasutavad kõrgemad taimed ja mikroorganismid ning mida muudet organismide ja nende jäänuste laguproduktide poolt. Muld on tekkinud elusa ja eluta looduse (kivimite) pikaajalisel vastastikusel toimel, ta on alamate ja kõrgemate taimede ning bakterite, seente ja mullaloomastiku elu- ja toitekeskkond, ta on sageli mõjustatud inimese maj tegevusest. 2. Mullateaduse põhiharud. Mullateadus on loodusteaduse haru, mis uurib muldkatte ja teda moodust. muldade arengut ehk geneesi, ülesehitust ehk morfoloogiat, mulla koostist, omadusi, geograafilise leviku seaduspärasusi, suhteid ümbritseva keskkonnaga ja kasutamist. Mullateadus jaguneb: mullagenees - mullaareng; muldade klassifitseerimine; mullabioloogia; mullamineroloogia - murenemine; mullageograafia - paiknemine. Rakenduslik mullateadus jaguneb: agronoomiline (kuidas kasutada); metsa; maaparanduslik; mullakaitse. 3. Mulla faasi...

Maateadus → Mullateadus
23 allalaadimist
thumbnail
4
doc

80 mõiste

ÄJ-1-P-E-Tar 1. EEG-elektroentsefalogramm(aju elektrilise aktiivsuse mõõtmine) 2. Unestaadiumid: Vaine e rahuli(80%) ja kiire e paradoksaalne(20%) 3. Taju omadused: püsivus e konstantsus/valivus e selektiivsus/mõtestatus/kogemuste,hoiakute ja emotsioonide mõju. 4. Tunnetusprotsessid:aisting/taju/tähelepanu/mälu/mõtlemine/keel. 5. Selektiivne tähelepanu-tujuprotsess,kus valitakse välja stiimul,mida tähele panna. 6. Kausaalne atributsioon-sündmuste,iseenda ja teiste käitumiste põhjuste selgitamine. 7. Pikaajaline mälu: semantiline,episoodiline,protseduuri mälu. 8. Omandamise metoodika: kordamine,seoste loomine,subjektiivne korrastus,känkimine,mnemotehnilised võtted. 9. Retroaktiivne-eelneva info unustamist uue info vastuvõtmise mõjul. 10. Proaktiivne-eelneva infol on häiriv mõju uue info omandamisele. 11. Retrograadne amneesia-ei suudeta meenutada sündmusi enne ...

Psühholoogia → Sissejuhatus psühholoogiasse...
147 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Rakuõpetus

Vähem Palju membraanseid ja Vahepealne fibrillaarseid organelle Toitumistüüp Autotroof Heterotroof Heterotroof 7. SEENTE TÄHTSUS LOODUSES Lagundajad; loomadele toiduks; sümbioos samblikus (vetikaga) ja mükoriisa (puuga). 8. SEENTE RAKENDUSLIK TÄHTSUS. Söögiks; toiduainete tööstuses (sai, õlu, vein > pärmseened; hallitusjuust > hallitusseen; salaamivorst); farmaatsiatööstuses (antibiootikumid > hallitusseened; ravimid migreeni ja Parkinsoni tõve vastu). 9. BAKTERIRAKU EHITUS [joonis] > Kinnitusniidid ehk piilid; > rakukest (kuju ja tugevus); > vibur (liikumiseks) > membraan (ainete valikuline liikumine); > ribosoomid (sünteesivad valke);

Bioloogia → Bioloogia
26 allalaadimist
thumbnail
40
pptx

Kvaliteediedendamine

huvitatud organisatsioonide ja üksikisikutega Ühendada kvaliteedihuvilisi inimesi Kvaliteedisuundumused Eestis 12.2004, 01.2005 läbi viidud uuringute kohaselt kasutavad Eesti ettevõtted tegevuse tulemuste parendamiseks järgmisi meetodeid: ISO 9000 Protsessijuhtimine Tegevuspõhine kuluarvestus Terviklik kvaliteedijuhtimine Võrdlusanalüüs Juhtimiskvaliteedi auhinnamudelid (1) Maailmas on kolm tuntumat kvaliteediauhinda: Deming'i Rakenduslik Auhind (Deming Application Prize) Jaapanis (asutatud 1951.a.) Malcolm Baldrige'i Rahvuslik Kvaliteediauhind (Malcolm Baldrige National Quality Award) USA-s (asutaud 1987.a.) Euroopa Kvaliteediauhind (European Quality Award) Euroopas (asutatud 1991.a.) Eesti Juhtimiskvaliteediauhind – aastast 2000  Baseerub Euroopa Juhtimiskvaliteediauhinna mudelil TQM printsiipidele ülesehitatud Euroopa kvaliteedimudel (EFQM) Võimaldajad (50%) e. Kuidas? Tulemused (50%) Mis?

Majandus → Majandus
8 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kordamis küsimused ja vastused

Kordamisküsimused psühholoogias ja loogikas 1. Psühholoogia aine Psühholoogia ­ teadus, mis uurib psüühika seaduspärasusi, olemust ja avaldumisvorme. 2. Psühholoogia harud (teoreetilised ja rakenduslikud) Teoreetilised: Üldpsühholoogia ­ täiskasvanud normaalse inimese psüühika uurimine Psühhodiagnostika ­ psüühiliste seisundite diagnoosimise probleemid Psühhofüsioloogia ­ uurib psüühika füsioloogilisi aluseid Sotsiaalpsühholoogia ­ inimese käitumise eripära gruppides Diferentsiaalpsühholoogia ­ inimgruppide (nt rasside, soo) psüühilise eripära uurimine Arengupsühholoogia ­ psüühika areng erinevatel eluetappidel Patopsühholoogia ­ psüühiliselt haigete eripära uurimine Kognitiivne psühholoogia ­ tunnetusprotsesside uurimine Eksperimentaalpsühholoogia ­ eksperimendi kui meetodi käsitlemine Rakenduslik: Tööstuspsühholoogia Meditsiinipsühholoogia Õiguspsühholoogia Pedagoogiline psühholoogia Personalipsühho...

Psühholoogia → Psühholoogia
125 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun