Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"suhtekorraldus" - 153 õppematerjali

suhtekorraldus on juhtimisfunktsioon, mis määratleb, loob ja säilitab kasulikke suhteid organisatsiooni ja erinevate sihtgruppide vahel, kellest sõltub organisatsiooni edu või ebaedu. Laiemas mõttes suhtekorraldus – kunst ja sotsiaalteadus, mille eesmärgiks on analüüsida trende, ennustada nende tähtsust ja tähendust, konsulteerida organisatsiooni liidreid ja viia täide tegevusprogramme, mis kajastaksid organisatsiooni avalikkuse huve.

Õppeained

Suhtekorraldus -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11
doc

Organisatsiooni sisene suhtekorraldus

Loeng 2 - Organisatsiooni sisene suhtekorraldus ­ Organisatsioonikultuur Sisekommunikatsioon, selle eesmärgid ja sihtrühmad Sisekommunikatsiooni strateegia ja taktikad Sisekommunikatsiooni audit Sisekommunikatsiooni kanalid Sisekriisid Konfliktijuhtimine Organisatsioonikultuur P3.5.1 Väärtuste, hoiakute ja põhimõtete k...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
220 allalaadimist
14
doc

SUHTEKORRALDUS

Suhtekorraldus kui elukutse. Suhtekorralduse seos personalitööga. Suhtekorraldus Eestis. Kommunikatsioon. Kommunikatsiooni sihtgrupid. Kommunikatsiooni protsess. Sõnumist arusaamine ja vastuvõtmine. Organisatsiooni sisemine- ja väline kommunikatsioon Suhtekorralduse alaliigid...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
173 allalaadimist
4
docx

Suhtekorraldus

SUHTEKORRALDUSFIRMADE HILL&KNOWLTON NING RULL&RUMM TEENUSTE VÕRDLUS Analüütiline lühiülevaade Otsustasin võrrelda Hill & Knowltoni suhtekorraldusfirmat Rull & Rumm suhtekorraldusfirmaga, kuna R&R on tegutsenud juba aastast 1997 ning Ivo Rull töötas enne R&R asutamist Hill & Knowltonis ning sooviks analüüsi tulemusel märgata või just leida erinevusi, mida Rull on varasemast firmast enda organisatsi...

Avalikud suhted - Tallinna Ülikool
35 allalaadimist
6
doc

Avalikud suhted (spikker) suhtekorraldus , avalikud suhted , public relations , avalikkus , PR , meediamonitooring ,

SK(public relations)- rakenduslik sots teadus, o- sotsioloogia haru, milles panus ka süsteemiteooria, organisats Cutlip- Sk sots funkts on täidetud, kui ignorantsus, sundimine ja järelandmatus on asendatud teadmiste, teooria, kommu, psühholoogia, sotspsü, mänguteooria jt valdkonnad. kompromissi ja kohandumisega. Sk peab reag ühiskonna vajadustele. Aitab anal, tõlgend avalikku arvamust; annab nõ...

Avalikud suhted -
18 allalaadimist
1
docx

Suhtekorraldus

Suhtekorralduse eesmärk on... organisatsiooni eesmärkide saavutamine. 2. Loetlege informatsiooni edastamise võimalusi (vähemalt viis võimalust) siseajaleht, intranet, koosolekud, üritused, teatetahvlid 3. Kommunikatsioonimudel KONTEKST SAATJA ------ TEADE ------ VASTUVÕTJA...

Organisatsioonikäitumine - Kutsekool
2 allalaadimist
10
docx

Organisatsiooni suhtekorraldus ja meediasuhted

5. Missugustest etappidest koosneb suhtlemine? Ümberlülitamine iseendaga suhtlemiselt partneriga suhtlemisele; kontakti loomine, põhiteadete vahetamine, kontakti katkestamine; 6. Missugused on informatsiooni edastamise võimalused? 7. Mis on avalike suhete (suhtekorralduse) eesmärk? Miks see on vajalik? Suhtekorralduse ehk PRi juhtmõte on luua arusaamist plaanipärase, kahepoolse ja järjepidava kommunikatsiooni abil. Ehk siis teha organisatsiooni tegevus oma sihtgruppidega dialoogis olles arusaadavaks, usaldusväärseks ja huvitavaks ning seeläbi aidata organisatsioonil oma põhitööd paremini teha. 8. Missugused on avalike suhetega tegeleva töötaja tööülesanded? Suhtekor...

Meediateooriad - Kutsekool
29 allalaadimist
34
docx

Suhtekorralduse eksamiteemad.

reid •Ära spekuleeri •Toida elukat •Näita edusamme •Arvesta meedia tähtaegadega •Internet on 247 Peale kriisi •Avalikkuse usalduse väljateenimine •Reputatsiooni taastamine •Organisatsioone hinnatakse sageli selle põhjal, kuidas nad kriisiolukorras hakkama said •Kas kriisist tehti järeldusi ning muutusi töös? Eskaleerunud isiklik kriis •Joobeseisund •Korruptsioon •Poliitiline skandaal SUHTEKORRALDUSTEOORIAD Miks on teooria tähtis? Mis on teooria?  Teadusliku teadmise kõrgeim vorm  Teaduslikke idealisatsioone ja mõttelisi mudeleid, printsiipe ja seadusi esitavate mõistete ja väidete, mõtteliste eksperimentide ja tõestuste terviklik süsteem  Teadmiste, arvamuste, väärtuste ja normide terviklik loogiline süsteem, mis inimese mõttetegevusena vastandub praktikale kui materiaalsele tegevusele Suh...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
30 allalaadimist
45
doc

Suhtekorralduse eksami materjal

Suhtekorraldusprogrammi ettevalmistus ja kommunikatsiooni auditi läbiviimine Suhtekorraldusprogrammi ettevalmistus Maailmas üldiselt tunnustatud suhtekorralduse planeerimise ja elluviimise mudel on neljaosaline: · probleemide defineerimine · planeerimine ning programmi koostamine · suhtekorraldustegevus · programmi hindamine, tagasisid...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
176 allalaadimist
9
doc

Avaliku sektori kommunikatsioon

Loeng 3 · Kommunikatsioon avalikus sektoris Kommunikatsioon erasektoris Kohalikud suhted PR integreeritud turunduskommunikatsiooni osana Sponsorlus ja heategevus · PR programmi ettevalmistus 5.2 PR programmi eesmärk ­ positiivse olukorra säilitamine või ebarahuldavas olukorras positiivse muutuse esilekutsumi...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
55 allalaadimist
11
doc

Meediasuhete põhialused

· Loeng 4 · Meediasuhted Uudise kriteeriumid Proaktiivsed meediasuhted: pressiteade, pressikonverents Reaktiivsed meediasuhted: telefonipäring, intervjuu Meediakriis. Kriisikommunikatsioon Suhtekorraldus 2.0 ja sotsiaalmeedia Tunnitöö. Eksam · Meediasuhete põhialused 7.2 Meediasuhted on suhtekorralduse valdkond, kus org...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
81 allalaadimist
3
doc

Pressiteade

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise Instituut Personalijuhtimise eriala PRESSITEADE Kodutöö Pärnu 2010 suhtekorraldus 1. Ettevõttel on otstarbekas avalikkust teavitada ,,Hea teeninduse kuu ­ kiida teenindajat!!, kuna muidu need inimesed, kes ei külasta postiasutust regulaarselt vaid võib-olla korra kuus, ei saagi teada, et selline kampaania olemas on. Nad vüiv...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
69 allalaadimist
2
doc

Pressiteade

Selle aja jookusl on Häirekeskus saavutanud hädaabiteadete menetlemisel operatiivinfo oskusliku juhtimise kaudu kompleksse ja kvaliteetse teeninduse nii elanikkonnale kui abiosutajatele. HÄIREKESKUS paikneb 4-s Eesti regioonis ( Põhja, Lõuna, Ida, Lääne). 10 ne aasta jooksul, mil Häirekeskus on tegutsenud regionaalselt...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
41 allalaadimist
6
docx

Sissejuhatus suhtekorraldusse

sissejuhatus suhtekorraldusse suhtekorraldus on strateegiline kommunikatsiooniprotsess, mis rajab mõlemapoolset kasulikke suhteid organisatsiooni ja avalikkuse vahel. suhtekorraldus on tegevusala mis aitab organisatsioonidel kirjeldada oma olemust, väärtusi, ehitada organisatsioonikultuuri,mis põhineb dialoogil ja kaasamisel ning viia täide orgaisatsioonide vastutust ühiskonna ees osapooled -organisa...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
18 allalaadimist
8
ppt

Etikett suhtekorralduses

Etikett suhtekorralduses Suhtekorraldaja ja advokaat Eetika ja kutseeetika Eetilised konfliktid Konfidentsiaalsus Lojaalsus Reeglid on suhtlemise lihtsustamiseks ja ... ... rikkumiseks Sõnumi detailid Iga detail on tõlgendatav sõnumina Ülikonna asemel jämedakoeline kampsun või treenitud keha Asjad laual ja riiulil Keha a...

Avalikud suhted - Euroülikool
17 allalaadimist
33
docx

Avalike suhete põhjalik konspekt

Avalikud suhted Suhtekorralduse kujunemislugu Mis on suhtekorraldus ? · Suhtekorraldus on kogu organisatsiooni suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ning side organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel; see on kindel planeeritud ja pidev jõupingutus rajada ning säilitada...

Avalikud suhted - Tallinna Ülikool
131 allalaadimist
14
doc

Suhtekorralduse konspekt

Avalikud suhted on organisatsiooni suhted teiste organisatsioonidega, sihtgruppidega või kõige laiemalt avalikkusega üldse, mille abil teadvustatakse neile organisatsiooni poliitikat, eesmärke jms. Avalike suhete alal töötajat nimetatakse suhtekorraldajaks või avalike suhete korraldajaks. Avalike suhete alal on vaja: · Plaanimisoskust · Strateegia kujundamise aluste tundmist · Praktilisi...

Suhtluskorraldus - Eesti Mereakadeemia
28 allalaadimist
1
doc

SUHTEKORRALDUSE KORDAMISKÜSIMUSED ja vastused

Milline on suhtluskorralduse kogemusi suhtekorraldusprogrammide põhifunktsioon? läbiviimisel Suhtekorralduse põhifunktsioon on 2)Organisatsioon asub kaugel informeerida, esitada oma seisukohti kommunikatsiooni ja ja sellega muuta kelleg...

Suhtluskorraldus - Eesti Mereakadeemia
26 allalaadimist
1
docx

Suhtekorralduse konspekt

Märts 2014 Sissejuhatus: - Suhtekorraldus saab eksisteerida ainult demokraatlikus ühiskonnas - Suhtekorralduse popkultuur on oluline ehk kultuur, mis meid ümbritseb - Suhtekorraldus on vaimselt raske töö - Suhtekorraldus on juhtumis funktsioon, mis rajab ja hoiab vastastikku kasulikke suhteid organisatsiooni ja nende sihtgruppide vahel, millest sõl...

Psühholoogia -
5 allalaadimist
12
pdf

Sissejuhatus Suhtekorraldusse (Kordamine Eksamiks)

Suhtekorralduse professionaalsus ja eetika. Suhtekorralduse professionaalsus seisneb: Suhtekorralduse eetika seisneb: Iseseisvusel Usaldusel Vastutustundel (ühiskonna & avalike huvide ees) Aususel Asjatundlikkusel Lojaalsusel Austusel (eriala vastu) Sotsiaalse...

Sissejuhatus suhtekorraldusse -
7 allalaadimist
19
doc

Äriplaan - reklaamindus

Ettevõtte üldandmed 2.Lühikokkuvõtte 3. Projektikirjeldus 4. Ruumid, seadmed ja tööjõud 5. Turg 6. Konkurents 7.Müük ja turustamine 8. Juhtimine ja personalistrateegia 9.Tootmine ja teenindamine 10. Projekti maksumus ja rahastamine 11. Projekti finants ülevaade 1. Ettevõtte üldandmed Ettevõtte nimi ja juuriidiline...

Majandus - Keskkool
917 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun