Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Hiina uuem ajalugu ja kultuur (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milline ühiskonna jaotus kehtis ?
 • Miks sellist jaotust oli vaja ?
 • MIks? millest oli tingitud ?
 • Millega raske hakkama saada Anani ?
 • MIks nendele oli seda vaja ?
 • Milline oli taga idee, kes olid juhid ?
 • Miks reformid kukkusid läbi ?
 • Miks valiti esimeseks presidendiks ?
 • Kelle poolt oli algatatud bokserite mäss ja kelle vastu see oli suunatud ?
 • Miks valiti esimeseks presidendiks ?
 • Mis olid kõige suuremad väljakutsed uut tüüpi Hiina riigi juhtimisel ?
 • Kellegi mõrvata Song Jiaoreni( peaministri ?
 • Mille poolest pikk looderetk niivõrd oluline ?
 • Miks sinna poole ?
 • Mille poolest pikk looderetk niivõrd oluline ?
 • Miks sinna poole ?
 • Miks valiti esimeseks presidendiks ?
 • Mis olid kõige suuremad väljakutsed uut tüüpi Hiina riigi juhtimisel ?
 • Kellegi mõrvata Song Jiaoreni( peaministri ?
 • Kellegi mõrvata Song Jiaoreni( peaministri ?
 • Mis Jaapanile andis veel jõudu ja julgust ?
 • Kui ’’3 kõik’’. Mis Jaapanile andis veel jõudu ja julgust ?
 
Säutsu twitteris
1. Lõuna Songi dünastia tekkimise põhjused. (millal, miks  põhja- songist sai lõuna dünastia)  
Ei olnud rahvusvahelist tugevat positsiooni, kitanite asemele tilud churchanid, kellega tehti lepingu 
kitatanite vastu. Kuid churchanid vallutasid need alad, nähtes kui nõrgad kitanid on. Nad asutasid 
LÕuna- dünastiat.  Valitsus ei  saanud oma vahel  põhajs  läbi, nõrk sõjavägi,  majanduslikult  oli ka 
nõrgad ja nomaadid kasutasid seda ära. Churchanid lõid oma riigi, nad olid 
tugevad.' 
Kui tshid vallutasid põhja alad,  keiser  Huizong  langes 1127 vangistusse. Eelmise keisri noorem poeg 
Gaozong  ei  langenud  vangistusse.  Koos  Songi  dünastia  õunkonnaga  põgenes  lõunasse,  kus  nad 
rajasid  uut  linna.  Sellest  hetkest  algas  Lõuna-Songi  dünastia,  tasapidi  said  Lõuna-Hiina  alad  oma 
kontrolli alla. Suhteline stabiilsus  saavutati üsna varsti peale kolimist, aga sellist hiilgust, nagu P-S 
ajal, ei saavutatud.  
Gaozongi ajal märgata tagasilööki, progress jääb tahaplaaniline. Probleemid – kuidas hoida lõuna ala 
nii, et seda uuesti ära ei vallutataks. L-S ajal vastasseis konservatiivide ja reformatistide vahel kaob 
ära. Konservatiivide neokonfutsianism muutub ametlikuks hiina riigi idealoogiaks.  See on ka aeg, 
kui neokonfutsianism levib ka mujale, Hiinast välja Koreasse ja  Jaapanisse .   
Riigi  halduse  poolest  L-S  ülesehitatud  teistpid.  Valitsuses  ametnikud,   keisrid   olid  riigipeaks 
formaalselt. Keisril oli õigus vetostada midagi, mitte nõus olla jne. Sellegipoolest osalesid keisrid 
seaduseloome protsessis, riigiotsuste tegemise protsessis üsna vähe.  L-S samm tagasi, ei liikunud 
paindlikuma lääne valitsuse poole, vaid autokraatsema süsteemi poole. P-S ajal oli valitsussüsteem 
tsentralisseeritud,  aga  võimu  teostas  mitu  inimest,  mitte  üks  valitseja.    Areng  toimus  kiiresti  ja 
huvitavalt, palju uusi asju tuli sisse. 
P-S ajal sõja ja raha asjad haldusest lahus, kuid nüüd L-S ajal astuti samm suurema tsentraliseerimise 
poole. Arvatavasti keiser ise oli selle poolt, et saaks parema kontrolli olukorra üle. Alguses kui L-S 
algas, siis ikkagi endiselt oli grupp ministreid, kes tegeles seaduseloomega, aga alates 1139. aastast 
oli määratud juhtivminister, kes hakkas ainuisikuliselt vastutama asjade eest. Keiser oli küll see kes 
otsustas, aga  täitevvõim peaministril.  
Sõja alustamine või rahu alustamine oli lihtsam autoritaarsema valitsusega.  
Kui Gaozong oli noor valitseja, kes sobis hästi oma rolli, siis teised  valitsejad  põdurad ja nõrgad. 
Hakkab  selline  olukord,  kus  nõrgad  keisrid  loovutavad  oma  positsiooni  teistele  otsustajatele(oma 
ministritele).  Paljud   ministrid   olid  ametisse  saanud  tänu  oma  sugulussidemetele.    Nõuandjad  olid 
pigem  karjääriinimesed,  kellel  polnud  tugevad  sisu.    Hakkab  jälle  väga  lugema  see,  kes  kellega 
sõbruneb. Tekivad üksteisega mitte hästi läbi saavad jõud. Eunuhhid mängivad seal väga suurt rolli, 
nemad palju otsustavad, kellest saab järgmine valitseja.  
Tihtilugu saadi ametisse naisliini pidi 
Sõjaliselt  L-S endiselt väga nõrk. Uus  sisepoliitika . Lubatud lindpriidele amnestia, pidid töötama riigi 
jaoks  sõjaväes  ja olema riigile lojaalsed, muidu määrati  karistus . Röövlid olid ka riigikodanikud, neile 
ei meeldinud see, et põhja alad loovutatud nomaadidele.  
 
2. Songi dünastia valitsuse  debati sisu reformimeelsete ja konservatiivide vahel. 
(songi dünastia valitsuse debati sisu kirjeldamine, millist poliitikat toetasid ühed ja teised, miks 
nad  ei saanud omavahel läbi. ) 
Majanduspoliitika  oli see, miks nad ei saanud läbi. 
 
3. Ühiskonna korraldus Yuani dünastia ajal 
(kes valitsesid hiinat) 
mongolite  valitsemine,  esimene  võõrvõim  hiina  territooriumil.  milline  ühiskonna  jaotus  kehtis? 
ülimad olid  priviligeeritud . Madalamal  astmel  asusid  Lõuna-Hiinast pärid isikud. Millised reeglid 
kehtisisd nende üle? Miks sellist jaotust oli vaja ? 
Juba  1271  kuulutas  Hubilai -khaan uut Yuani dünastiat.  Sellel võib olla mitu dateeringut. Aasta kui 
kuulutas välja, mõnikord  1279  – siis kui Yuani dünastia hakkas valitsema  tervet  Hiinat.  Viimane 
Songi dünastia keiser sai 1279. aastal surma.  
 Esimest korda läbi terve ajaloo sattus Hiina täielikult võõrvõimu alla.  Mongoli võim Hiinas palju 
karmim, tahtsid et ülejäänud rahvad muutuksid mongolite sarnaseks. 
Valitsemise  ajal  oli  ka  huvitavaid  momente  –  palju  rohkem  vabadust(nt.  usuvabadus  kestis  palju 
paremini. 70 aastaga kasvas Mongoolia   impeerium hiigelsuureks. 
Viisid pealinna Karakurumist Pekingisse. Pekingi kohale uus pealinn nimega Dadu(hiina nimi sellest, 
mongolitel oma nimi).  Keisrina asus troonile Hubilai-khaan.  Väga rüüstatud ja sõdadest laastatud 
olid eriti põhja alad. Tšurtsenid vaenlased, eriti siis kui  hiinlased veel liitlased.  
Hiina maatasa tegemise plaan  käiku  ei läinud, vähemalt kui mõtles kogemuse peale.  Mongolite suhe 
nende poolt allutatud hiinlastega oli väga huvitav. Ühest küljest arvastid et väga hea, tuleb võtta seda 
ka  kasutusele.  Teisest  küljest   mongolid   suhtusid  etnilistesse  hiinlastesse  väga  suure  põlguse  ja 
üleolevusega. Eriti  Yuani  dünastia ajal kui  riigis  hakkavad  tekkima  reeglid, oli näha et  rahvas oli 
jagatud klassideks, etnilised hiinlased olid kõige madalamal astmel.  
Hiina ajaloo kroonikad väga erinevad, osaliselt kahjulikud ja kehvad, teisest küljest vb ei maini  seda 
mis oli positiivne.  
Mongolid  olid  arvatavasti  ainukesed  kes  ei  hakanud  hiina  väärtusi  omaks   pidama   mingil  hetkel. 
Algusest lõpuni olid üleolevad, väljaarvatud mõned kasulikud asjad.  
Kui Hubilai keisrina troonile astus proovis veel riike allutada.Jaapan saareriigina eemal, 1274 – enne 
Hiina vallutamist ja 1281 teine kord kui üritasid. Mõlemal korral see ebaõnnestus. Mongolid lõpuks 
tegid  endale  ka  merelaevu,  aga  jõelaevastiku  järgi  ehitatud  nii  et  mitte  väga  hea   laevastik .  Teisel 
korral tuli  taifuun Jaapanile appi, hävitas poole Mongoli sõjalaevastikust.  
Ka  Kagu- Aasia   riigid  osutasid  vastupanu.  Osa  Nanzhaost  suutsid  vallutada,  sellest  edasi 
partisanisõjad.  Hubilai-khaan  suri  1294.  aastal.    Siis  hakkas  mongolite  seas  jälle  pärilusvõitlus. 
Mõned   soovisid   järgida  hiina  tava  ehk  panna  troonile  Hubilai  järglase,  teised  soovisid  mongolite 
kommete kohaselt määrata uus valitseja ülikute nõukogu otsusega. Iga kord kui mongoli keiser suri, 
kordus see sama asi. Lõpuks oli võimu võitlus nende endi seas üks põhjus, miks dünastia nii kiiresti 
alla käis.  
Peale tema surma troonile teine poeg Temür. Tema oli veel hullem kui sõda, sest oli hiinastamise 
poolt.   Arvas ,  et  hiina  valitsejana  peab  olema  rohkem  hiinlaste  moodi.  Täpselt  samamoodi  nagu 
tsuhidega, nõrgestas neid. 
Üldiselt Yuani dünastiast 
Kestis ainult ~100 aastat. Kaks asja millest räägitakse : 1)ebastabiilne olukord 2) põlglik suhtumine 
hiina traditsioonilisse kultuuri. Vaatamata sellele oli Yuani dünastia riik üles ehitatud Songi dünastia 
mudeli  järgi.  Ei  suutnud   omalt   poolt  midagi  välja  mõelda,  järgiti  hiinlaste  ülesehitust.  Ainukese 
vahega, et teenistuses oli üsna vähe hiinlasi(kas mongolid või põhjas elanud  endised  nomaadi rahvad, 
kes  selleks  ajaks  hiinastunud).  Otsustas  säilitada  oma  sekreteriaadi.  Osaliselt  oli  võetud  ka 
õukonnarituaalid(   riietumisstiil ,  osaliselt  ka  mingi  rituaalne  tegevus,  nagu  kuidas  toimud  suhtlus 
ametkondade ja alamate vahel). Üks kõige olulisem eksamisüsteem kaotati ära!  Mongolid arvasid, 
et Konfutsiust pole vaja, et see pole kasulik.   
Ametisse  sai   sünnipära   järgi,  need  keda   ametkond   heaks   kiitis .  Muidu  suhteliselt  avatud 
välismaailmale,avatud erinevatele maailmavaadetele(v.a  konfutsianism ), riigis elas palju välismaalasi. 
Yuani dünasti ajal eelkõige lähis-idast tulnud inimesi, mõningal määral ka eurooplasi. ~5000 kristlast. 
Veneetsia  kaupmees Marco Polo? Ei saa teaduslikult tõestada, kas ta sinna jõudis.  Kõrgetel ametitel 
oli väga palju muslemeid. Rahadusnõuniku koha peal usbek .  
Positiivne terve riigi suhte see, et tänu lähis-idast pärit rahvastele hakkasid  kaubateed  jälle toimuma, 
sest kuulus kõik Mongoli impeeriumi  aladele .  Kõige rohkem kannatasid hiina päritolu inimesed. See 
oli   alandav ,  et  muslemid  kõrgemal  kohal.   Kahtlemata   suurendas  pingeid  ka  endise  eliidi  ja 
uustulnukate vaheline kastisüsteem.  Välismaalastest kõige  kindlam  koht turgi rahvastel, uiguurid, 
hiina päritolu ametnikud päris tihti süüdistasid teisi korruptsioonis ja võimu kuritarvitamises. Sest ei 
käinud konfutsianistliku moraalinormi järgi. 
 Kogu  hiina  elanikkond  oli  jaotatud   neljaks   kategooriaks  –  1)  mongolid  ise,  priviligeeritud  klass, 
võisid otsustada teiste kodanike  saatuse  üle 2) välismaalased, keda Yuani ajal päris palju. eelkõige 
need,  kes  töötasid  riigistruktuurides,  polnud  nii  suur  võim  kui  mongolitel,  aga  võim    soosis  neid 
rohkem kui etnilisi hiinlasi. Juriidiliselt rohkem õigusi. 3) Põhja-Hiina elanikud. Eelkõige kitanid, 
dsutseenid?,  korealased.  Mongolite  valitsuse  esindajad  usaldasid  neid  mõnevõrra  vähemkui  uusi 
välismaalasi, aga eeldasid,et neid saab rohkem  usaldada  kui Lõuna-Hiina eliiti.  NANREN – lõuna 
inimesed.  4)Endine ametnikkond,  kõige alampositsioonil, nendele langesid  igasugused keelud,  ei 
tohtinud  gruppidena  kokku  saada,  ei  tohtinud  võõrkeeli  õppida,  arvatavasti   kartuses   et  meelitavad 
välismaalased oma poolele. Öösel ei tohtinud linnas liikuda , kui jäid vahele määrati karistused.  
Oli strateegiline jaotus. Mongolid tahtsid õhutada vaenu lõuna ja põhja vahel.  Hiina  haritlaskond  
enamasti ei pooldanud mongoli valitsust.  Paljud lahkusid maale, mägedesse, kus elasid eraklikult. 
Paljud tegelesid kirjutamise ja maalimisega. Paljud ametnikud  leidsid  oma nišše haritlusvaldkonnas, 
hakkasid oma kogemusi  jagama . Eraharidus väga  populaarne . Vaatamata kõikidele keeldudele hakati 
13.saj  lõpul  avama  ka   koole ,  kus  tutvustati  konfutsianistlikke   tekste ,  kuigi  suhtumine  kriitiline  ei 
keelatud erakoolides. Sinna suundusid paljud Lõuna-Hiina haritlased.  
Mõned  haritlased  siiski  otsustasid  ka  asutada  mongoli  võimustruktuuridesse.  Nende  seos  oli  nt 
neokonfutsianistlik õpetlane Xu Heng. Arvas,et ignoreerimine on suurem kahju. Parem teha koostööd 
ja seestpoolt süsteemi põhja lasta.  Ta oli  idealist , kes arvas et kui rohkem harituid hiinlasi on võimalus 
mongoleid harida, muutuvad inimlikumaks ja targemaks.  
Xu  ja  temasuguste  teeneks  võib  pidada  et  Hubilai  ja  järgased  andsid  nõusoleku  ajaloobüroo 
asutamisele.  Tegeles kroonikate koostamisega nagu ka teiste dünastiate ajal. Riigi eksamisüsteem 
taastati  40 aastat pärast mongolite võimule tulekut.  Taastati kujul kus hiina kandidaate ei soositud, 
pidid kõvasti pingutama. 
 Kuna  mongolid  kontrollisid  suurema  osa  siiditeest  muutus  kaubavahetus  lihtsalt.  Esimest  korda 
toimus otse, ei olnud vahendajat.  
Usutunnistuselt  olid  mongolid   Tiibeti   budismi   pooldajad .  Üks  tiibeti   munk   hiina  patriarhiks.  Kui 
Songi ajal budismi roll vähenes, siis mongolite ajal  budism  jälle parandas oma positsiooni. Muidugi 
tekkis see L-Hiina haritlaste seas pingeid. Ei eitanud seda aga ei arvanud, et see peaks riigi asjades 
olulisel kohal olema. 
Konfutsianismi  mongolid  ei  soosinud.  Hubilai  ei  osanud  hiina  keelt  ja  ei  saanud  tekstidest  aru,  ei 
tahtnud  või  ei  osanud  hiina  keelde  tõlkida.  Konfutsianistidel  parem  oskus  riikliku  süsteemi  üles 
ehitada. Mongolid ise tahtsid oma algupärast šamanistliku usku hoida, aga ei levitanud seda hiinlaste 
seas.  Üldiselt Yuan erilise usuvabaduse poolest tuntud. Nt Mongolite valitsemise alguses korraldati 
avalikke debatte, kus  kahe konkureeriva maailmavaate vahel  oli võimalik ennast  näidata paremast 
küljest.  
 
4.  Vastasseis õukonnas  Mingi dünastia ajal 
Eunuhhid ja õpetlasametnikud oli omavahel olid tugevas vastasseisus. MIks? millest oli tingitud? 
Mingi  dünasti  valitsejad  usaldasid  eunuhhe.  Eunuhhide  arv  kasvas  mitmekordselt;  nad  hakkasid 
täitma riigifunktsioone, eriti sõjanduses . Valed otsused, pole kompetentsi  jne. 
Zhu Yuangzhang 1308. aastal sündis, tema  kodukohas oli aktiivne valge  lootose   sekt . Viis Mingi 
dünastia kuulutamiseni. Oli sõjakäigus kaotanud kogu oma vara.   
Tema edu põhjuseks oli see, et ta oskas rahvajuhiks  tõusta , oskas erinevate gruppidega hakkama saada, 
kõik  võtsid teda  liidrina  vastu.   Juba  üsna  noorelt  oli  tal  ülestõusu  juhina  juba  selline  positsioon, 
erinevad klassid ja grupid toetasid teda.  
Ükskõik kui positiivselt kroonikad teda ei kirjelda,  võttas ette palju repressioone. Tagantjärgi hakati 
karistama  neid, kes olid  mongoli alluvusse läinud.  Karistati  kuni  kolm põlve perekonnaliikmeid, 
distsiplineeris veel rohkem.    
Repressioonide  käigus  said  kannatada  ka  uue  keisri  äsjased  toetajad,  need  kes  olid  tema  liitlased 
mongolite  vastu,  pöördus  nende  vastu  sama  moodi.  Tihtilugu  paljude  diktaatoride  tunnusjoon. 
Kardavad oma ümbruskonda, näevad ohtu.  
Armastus  lihtrahva  vastu,  põlgus  konfutsianistlike  ametnike  vastu  –  iseloomustab  kõiki  Mingi 
dünastia  keisreid.    Vaatamata  silmnähtavatele  puudustele,  õnnestul  tal  siiski  see  kasvõi  jõu 
meetoditega.  Aastal  1370  enne  kui  kõik  mongolid  välja  löödud  korraldati  rahvaloendus, 
väljaselgitamisel oli ka riigi vara arvestus, taheti vaadata kui palju inimesed omavad midagi. Samm 
ette võtta, et ennetada maksupettusi.  
Hongwu  tegi  päris  palju   ümberkorraldusi   maksusüsteemis,  maamaksu  koorma  ühtlustamine. 
Maapiirkondades  olid  moodustatud  grupid  –  (li  jia).  Kuskil  100-110sed  grupid,  pidid  vastutama 
maksude  tasumise  eest.  Hongwu  ettevõtmised  liiga  suurejoonelised,  vajasid  liiga  palju 
ümberkorraldusi. Hiljem  ilmnes vigu, keerukas ja kohmakas.  
Hongwu läks ajalukku klassikalise diktaatorina. Kuigi rahvavabastaja ja suur mees, juhtimise stiil 
väga  autoritaarne.  Kirjutas  isiklikut  traktaati  Suur  Hoiatus,  suurte  ametimeeste  kirjeldused,  mida 
valesti tegid, keisri kommentaarid, et nii ei tohi teha.  
See tekst oli kohustuslik igas  majapidamises . Teatud ametnikud käisid ja vaatasid kas see tegelikult 
on majapidamises. Kõik pidid selle tekstiga tuttavad olema.  
Peale  maamaksu,  mis  Mingi  dünastia  alguses  kõigile  kohustuslik,  pidid  ametnikud  täitma 
töökohustust. Oli kindel suurus töökoormus , mida pidi läbima. 
Riiki pidi  taastama , põllumajanduse taastamine päris jõuline. 
1398 keiser Hongwu suri, Nanjingi lähedal. Kroonikad ei anna temale üheselt võetavaid hinnanguid, 
ühest  küljest  kangelane,  teisest  külest  järgnevatele  põlvedele  ei  meeldinud.  Suhtus  kriitiliselt 
haritlaskonda ja ametnikkonda. Need kirjutavad põhiliselt kroonikaid, kriitika sisaldub neis.  
Andis välja käsu, milles tahtis, et pärast tema surma tema  ametliku  naise vanem poeg keisriks. Kui 
tema  sureb , siis saab keisriks hoopis keisri pojapoeg, mitte vend. Süsteem ei toiminud, liiga jäik Hiina 
õukonna jaoks. Kui sünnib pojapoeg Jianwen.  Pidi troonile 1399. Temal  õnnestus võimul püsida 3 
aastat. 1404 aastal kukutas ta võimult tema enda onu.  
Neljas  poeg,  keiser  Jianweni  onu  Zhu  Di.  Temast  räägitakse   kroonikates   päris  hästi,  tahtis 
autoritaarsust vähemaks võtta. Ta üritas vähendada keisri  poegade  loodud vürstkondade autonoomiat. 
Mis andis keisri lastele päris palju võimu. See ei meeldinud Zhu  Dile , mis oleks konkreetselt tema 
võimu vähendanud. Tõstis mässu vennapoja vastu. Üks väidab, et vahetas riided mungariiete vastu ja 
lahkus õukonnast.  
Igatahes Zhu Di see kes tõrjus ta võimult ja hakkas järgmiseks Mingi dünastia keisriks nimega Yongli. 
Valitses 1403- 1424 . Teine väga võimas keiser.  Vahepeal  ei teinud väga midagi erakordset.   Võimukas 
valitseja.  Riik  muutus  jälle  arvestatavaks  võimsaks  riigiks.    Tehti  autoritaarsete  meetoditega, 
pehmendused, mida Jianwen tahtis sisse viia, olid kohe unustatud.  Yongle ajal rahvusvaheline tugev, 
enne keisriks saamist  Hiina põhjapiirkonnas  väejuht . Peale troonile minekut  otsustas pealinna viia 
Pekingisse, kuhu see ka jäi(v.a mõnikord jälle Nanjingis, nt Chiang Kai Shieki ajal).  
Miks Pekingisse? Sest põhjapiirkondades rohkem liikumisi, tahtis rohkem kontrollida seda piirkonda, 
seal  asusid  militaarsed  väed.  Pealinn  kolis  põhja,  et  nedel  silma  peal  hoida.   1420   aastal.  Hakati 
ehitama võimsat keisri paleed – Keelatud Linna. Suurim turistiatraktsioon praegu. Alustati Mingi ajal, 
jätkati järgmise Jingi dün. ajal.  
Kokku hõlmab keelatud linn 300 ha maad. Ehitatud  rangelt  ristküliku vormis, ümbritsetud müüriga 
iga ilmakaare suunas  –  põhja lõuna ida lääne värav. Keisri   palee  pidi asuma maailma, universumi 
keskel.   Väga  sümmeetriline . Üheks  elemendiks  Taevase Rahu  väravad .  Ka tänapäeva Hiinas üks 
suuri sümboleid, ripub Mao Zedongi portree.  
Yongle valitsemisajal üks suur oht  tamerlan, temur – üks mongolite valitsejatest. 15.saj alguses plaan 
Hiinat jälle vallutama hakata.  
Mongoolias oli veel hõime mis Mingi dün. ajal ohtlikud. 
Saadeti 5 korrad sõjakampaaniad. Viimasel keiser suri, üldjoontes edukad  kampaaniad , keiser ise ka 
osales,  aga  ei  suutnud  lõplikult  eemale  tõrjuda,  mongolite  oht  säilis,  kuigi  nad  polnud  enam  nii 
võimsad. Teine piirkond millega raske hakkama saada Anani? Piirkond.   
Oluline ka see, et  Hiinal tekib Mingi  dün.  ajal  esimest  korda päris korralik laevastik. Eriti  keiser 
Yongle ajal maadeavastamise aeg. Hakkavad seilama mööda merd. Hakati avastama mis väljaspool 
hiinat  mere  taga  asub.  Keisri  preztiisi  ja  hiina  rahvusvahelise  koha  tõus,  rahvusvahelise 
merekaubanduse  tõus.  Mingi  dün.  ajal  hakati  ehitama  suuri  laevu,  mis  võimelised  läbima  suuri 
vahemaid, jõudsid Hiina rannikust 1000ndete kilomeetrite kaugusele.  
Tänu mere rännakutele saadi päris palju inffi ka lõuna  naabrite  kohta. Jõudsid ka India sadamatesse, 
Põhja-Aafrikasse, Malaisiasse,  Filipiinidele .. Tekkis kontakt nendega,  eriti Kagu-Aasia riigid Hiina 
mõjusfääri.  Toimus kungi Yongle surmani 1424. Järgmised keisrid pidid oma valdasid jälle kaitsma 
hakkama. Ei laiendanud, tugevdanud, vaid kaitsepositsioon.  
Mingi dünastia langus 
15. sajandil hakkab dünastia  tsükkel  jälle täis saama, impeerium satub raskustesse, kriitiline olukord 
põllumajanduses ja ka keisri õukonnas. Alates Honghust ei olnud heas suhetes riigiaparaadiga, nende 
vastu   umbusk ,  tugi   talurahvas .  Suhtumine  jäi  lõpuni   selliseks .  Õukonnas  tänu  sellele   vastamisi   2 
jõudu.  1  poolt  riigiametnikud,  neokonfutsiaanid,   teiselt   poolt  teised  õukonnainimesed,  enamasti 
moodustasid selle opositsiooni eunuhhid ehk  haaremi  järelvaatajad. Mingi dünastia valitsejad  nägid  
eunuhhides  oma  päris  tuge,  nendega  oli  palju  usaldusväärsem  suhe  kui   ametnikega .  Tendets  läbi 
Mingi dünastia.  
Sellest  räägivad  ka  faktid.  Eunuhhe  hakati  kasutama  ametnike  töös.  Neile  õpetati  eelkõige 
haldusjuhtumist, 1420 avati  spets . eunuhhide kool, kus nad õpetati välja. Õpetati ka raamatupidamist 
jms.    Pole  ka  ime,  et  eunuhhide  arv  järsku  kasvas,    populaarne  amet.  Enamasti  ei  olnud  enam 
probleem, et neid meesteks päris ei peetud. 
Kui Mingi dün. võimule tulekul ~10000  eunuhhi, 16. saj kuskil 10kordistanud see arv.   Lugedes  
kroonikaid  kui  õukonnas  probleemid,  siis  süüdistatakse  alati  eunuhhe.  Rahaahned, 
omakasupüüdlikud, keisrite tallalakkujad.  
Mingi dünastia huvitav, sest eunuhhid piiramatust  võimust räägib 15 sajandist pärit episood
1496 aastal astus troonile keiser  Zhengtong, alaealine. Umbes samal ajal mongolite võimu pealik 
üritas   tungida   Hiina  territooriumile.  Lapskeiser,  ei  saa  päris  aru  veel  kuidas  riiki  kaitsta.  Sõjaväe 
etteotsa  eunuhh Wang  Zhen. Ei tea miks pärast just tema, aga ilmselgelt ei olnud väga võimekas. Ta 
sa surma, noor keiser langes vangistusse. Ainult tänu  sellele et noor kindral  Yu Qian tegeles kiiresti, 
saadi tagasi ja keiser vabastati. Kui oli  vangis  pandi troonile tema  poolvend . Kui vabanes 1437 aastal, 
siis Yu Qian hoopis hukati kui vandenõulane.  
15.saj  lõpus  pahameel  korrumpeerunud  õukonna  suhtes  suur.  Õpetlasamenikke  päris  palju 
kõrvaldatud. Need kes said eksamite kaudu võimule. Eunuhhid ei teinud  eksamid , said võimule ainult 
heade suhete kaudu.  
1498 aastal  suutsid  eunuhhid  eemale natukeseks  ajada, kriitiline petitsioon, kus  manitsesid keisrit, 
kes elas liiga luksuslikku, nõudsid suurt puhastamist õukonnas, et saaks eunuhhidest lahke. Üks asi 
palee elu pillav eluviis. 4 
10 aastat hiljem, paljud reformide  tegijad  vangistatud,  hukatud , varandusest ilma.  Üks oht hakkas 
Hiina julgeolekule tulema ka nüüd Jaapani poolt, 16 saj lõpus suunas Hiina poole.  1592  alustas sõja 
Korea pärast aga Jaapan sai ikka lüüa. Jaapan hakkab sellepärast Hiinaga  võitlema. Esialgu jäi Hiina 
peale. 
 
5.  Mandzude vallutus 
Mingi  dünastis  lõppus  ehitati  müüri  ning  järsku  lasti  üle  müüri.  isikud.  põhjused.  Kuidas 
juhtus nii, et mandzude hiina valitsus toimus nii lihtsalt ? 
 
 
 
 
 
 
6.  Patsi kandmise kohustus Qingi  dünastia ajal. 
Han rahvusest olid kohustatud kandma patsi. Allumise sümbol mandzudele, paljud protestisid selle 
vastu. LÕikad juuksed - kaotad pea (ütlus).  MIks nendele oli seda vaja?  Reaktsioon  kohustuse peale. 
 
 
 
7. Oopiumi sõdade põhjused ja tagajärjed. 
Kaks oopiumi sõda, millal olid, põhujsed ( briti  imeerium  tahtis rajada teed Hiina, selleks kasutati 
oopiumi,  valitsus  hakkas  tegema  otsusi  et  piirata  oopiumi  müüki,  sest  tekkis   sõltuvus ,  inglismaa 
reageeris sõjaliselt. tagajärjed - hiina oli kohustatud sadamalinna avada, lepingud, nanjingi leping, 
lääneriigid hakkasid otsustama, 
 2. honkongi rentimine  inglismaale. 
 3. iseseisvast riigist hiina muutus poolkoloniaalseks perefeeriaks. Kiire muutus kaasaegse hiina poole. 
 
8. Taipingi ülestõusu idee ja juhid 
(miks toimus, milline oli taga idee, kes olid juhid?) 
hakka - muulased. Idee - luua paradiis maapeale, jumalik riik, kus kehtiksid teised seadused. 
 
9.  100 päeva reformide sisu ja miks reformid  kukkusid läbi? 
Millal, kes oli võimul (  keisrinna   quan  xu), eesmärk ( viia hiina moderniseerumise teele, reformida 
valitsusaparaadi, ning selle taga olid konstitutsioonilise  monarhia  pooldajad) kukkus läbi kuna selleks 
polnud valmis. 
Miks valiti esimeseks presidendiks? Sest qingi dünastia toetajaid päris palju, Shikailt? otsisid abi, kes 
ametlikult toetas qingi dünastia õukonda. Ülejooksik, meeldis pooli vahetada.  Alguses keisrinna Sici 
100 päeva reformid samuti, viimasel hetkel vahetas pooli, kukkusid läbi.  
1912 1.jaanuar qingi dünastia toetajad ja üldse keisririigi toetajad pöörduvad Yuan Shikai poole, et 
hakkaks võitlema revolutsionääride vastu.  
Vaatas,  et  vabariik  juba  kaalumatu  asi,  neid  inimesi  palju,  otsustas  liituda  nendega.  Sai  aru,  et 
revolutsiooniliste   jõudude  vastu  ei  saa.  Kas  ta  päriselt  toetas  vabariiki?  Kindlasti  mitte,  tema 
arusaamist  mööda vabariik jätk keisririigile. Tol hetkel Qingi dünastia õukonna toetuse asemel  sundis 
Hu Yi? Keisri troonist loobuma.  
Kindral Shikai oli nõus toetama  vabariiki ja selle toetajaid sellel tingimusel, et talle antakse piisavalt 
võimu. Selleks, et mitte temaga tülli kiskuda, oli saavutatud kokkulepe – mitte Sun Yatsen ei saa, vaid 
loovutada koht Shikaile 
Revolutsionäärid tahtsid presidendiks Shikaid. Tark samm.  
Yuan Shikai presidendi aeg – 1912-1916 
Tema vastu olid need, kes pooldasid reformi.  Talle heideti mitut asja ette. 1898 100 päeva reformid. 
Heideti ette, et tol hetkel,   kui samad poliitilised jõud vajasid tema toetust, pööras selja ja toetus 
mandzusid, eelkõige keisrinna Cisi võimu. Eelkõige tema eesmärk ei olnud riiki paremaks muuta. 
Hiinas väga paljusid häiris see seis, millesse ta sattus geopoliitiliselt. Neil ei olnud palju võimalusi 
ise midagi  muuta. ( peale oopiumisõdu). Reformide ja liikumiste taga oli idee teha oma riik jälle 
tugevaks  ja võimsaks, et saaks konkureerida lääne riikidega. Kas Yuan Shikai oli sama  meeltVaevalt
Temale oli oluline tema isiklik positsioon ja võim. Patriootlikud Hiina au taastamise ideed temale 
võõrad.  
Samas, tema kohta võib öelda, et ta oli väga kaval ja tugev poliitik . Tal õnnestus võimul olemise ajal 
päris palju ära teha. Ta üldiselt ei oodanud sellist olukorda, et vabariiki tüüpi riigis tal ei ole ainuvõimu. 
Pidi jagama võimu peaminister  Tang Shaoyiga ja veel nelja ministriga. 
 
 
10. Kelle poolt oli algatatud bokserite mäss ja kelle vastu see oli suunatud ? 
kes olid bokserite mässu taga, millal, miks selline nimetus, miks oluline olid. 
OLid  progressi  vastu, põletati ronge ja telegraafe, tapasid inimesi, kes olid seotud valitseva eliidiga. 
Keisrinna ci xi üritas oma kasuks seda ära kasutada, et meelistada kohalikud ja et oma võimu säilitada, 
kuid see läks liiga jõhkraks. 
11. Väljakutsed Hiina Vabariigi rajamisel. 
Mis  olid  keerulused   momendid ,  miks  vabariigi  rajamine  lihtsalt  ei  läinud,  kes  olid  vastu.  Kelle 
seas  hakkasid meeleolud levima ja kuidas see lõpus läks, põhilised isikud ( cun ja qien
Hiina Vabariigi väljakuulutamine -  10. oktoober 1911. Wuhangis puhkes mäss, juhtisid lääne tüüpi 
ohvitserid . Esialgu linna siis kogu Hubei provintsi, kuulutasid keisririigist sõltumatuks.  
Paari kuuga, detsembriks, ülejäänud  provintsid  järginud eeskuju. 1912 aasta alguses kuulutati välja 
vabariik, presidentis Sun Yatsen. Revolutsioonilise liikumise juht, mõniaeg elas eksiilis, ka kristlane.  
Esimene Hiina soovitud president. 
Miks valiti esimeseks presidendiks? Sest qingi dünastia toetajaid päris palju, Shikailt? otsisid abi, kes 
ametlikult toetas qingi dünastia õukonda. Ülejooksik, meeldis pooli vahetada.  Alguses keisrinna Sici 
100 päeva reformid samuti, viimasel hetkel vahetas pooli, kukkusid läbi.  
1912 1.jaanuar qingi dünastia toetajad ja üldse keisririigi toetajad pöörduvad Yuan Shikai poole, et 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Hiina uuem ajalugu ja kultuur #1 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #2 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #3 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #4 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #5 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #6 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #7 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #8 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #9 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #10 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #11 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #12 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #13 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #14 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #15 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #16 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #17 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #18 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #19 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #20 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #21 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #22 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #23 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #24 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #25 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #26 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #27 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #28 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #29 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #30 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #31 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #32 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #33 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #34 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #35 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #36 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #37 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #38 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #39 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #40 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #41 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #42 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #43 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #44 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #45 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #46 Hiina uuem ajalugu ja kultuur #47
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 47 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor lexynator Õppematerjali autor

Lisainfo

Eksami kordamisküsimused koos vastustega

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

42
doc
Vana-Rooma ajalugu ja kultuur
222
doc
Nõukogude Liidu ajalugu
89
doc
Ajalugu
68
pdf
VARAUUSAEG
48
doc
Ajaloo kordamismaterjal eksamiks
176
doc
Nõukogude Liidu ajalugu osa 2
147
docx
Eesti XX sajandi algul
52
docx
Nõukogude Liidu eksam

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun