Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "truman" leiti 344 faili

truman - USA president, kelle valitsemisajal valmis USAs tuumapomm, mis heideti Hiroshima ja Nagasaki linnadele, siseriiklikult levis makartism, töötati välja Trumani doktriin 2) N. Hruštšov- tuli pärast Stalini surma võimule, sulaaeg 3) L. Erhard- Saksa Liitvabariigis rakendas sotsiaalset turumajandust 4) Mao Zedong- Hiina Kommunistliku Partei liider 5) J. Nehru- India liider, üks 3. maailma riikide mitteühinemisliikumise eestvedajaid 6) Charles de Gaulle- Prantsuse liider
36
pptx

Lühikokkuvõte Harry S. Truman eluloost

TRUMAN Biograafia 2014 Varajane elu  Sündis 8. mail 1884 USA-s Missouri osariigis Lamari linnas.  Tema nimes ‘S’ ei olnud lühend ühestki nimest.  Tal oli üks vend ja üks õde.  Harry isa, John Anderson Truman oli farmer.  1887. aastal kolisid Grandview lähedasse farmi. Varajane elu  1890. aastal kolisid Kansas City lähedasse linna Independence, et...

Kuulsused - Keskkool
8 allalaadimist
8
docx

Harry S. Truman elulugu

Truman Varajane elu ja perekond Harry S. Truman sündis 8. mail 1884 USA-s Missouri osariigis Lamari linnas. Tema nimes initsiaal „S“ ei olnud otseselt lühend ühestki nimest, aga see viitas mõlemale tema vanaisa nimedele Anderson Shipp Trumanile ja Solomon Youngile. Trumanil oli üks vend ja üks õed. Trumani isa, John Anderson Truman oli farmer. 1887. aastal, kui Truman oli 11 kuud vana, kolis nende pere edasi Grandview läh...

Uurimustööd - Keskkool
2 allalaadimist
8
doc

1631 - 1994 sündmused, persoonid, mõisted

abiks.pri.ee Aastaarvud 1632 Tartu Ülikooli asutamine 1680 Suur reduktsioon 1689 ilmub I Läti keelne piibel 17001721 Põhjasõda 1710 Eesti läheb Venemaa koosseisu 1721 Uusikaupunki rahu, lõppes Põhjasõda 1739 Esimene eesti keelne piibel 1...

Ajalugu - Põhikool
240 allalaadimist
2
doc

1940-1970

abiks.pri.ee Mõisted Nürnbergi protsess -kohtuprotsess sõjakurjategijate üle, pärast II ms Marshalli plaan -maj. abi osutamise plaan Euroopa riikide, pär. II ms Raudne eesriie -NSVL ja sots maade piir läänemaailmaga (1940-90) Hallsteini doktriin -SLV ainuke Saksa riik pärast II ms Watergate afäär...

Ajalugu - Põhikool
183 allalaadimist
8
doc

USA 1945-2000

aastal tuli demobiliseerida 12 miljoniline armee ja viia tööstus kooskõlla rahuaja vajadustega. Majanduskriisi ei tekkinud, sest sõja ajal olid inimesed säästnud raha. Endised sõdurid said farmi loomiseks, ettevõtte asutamiseks või ülikooli minekuks laenu. Seega ei tekkinud ka suurt tööpuudust. 1940.-1950. aastatel suurenes USA SKP kolm korda. Armee suurus oli 1950. a. 600 000. S...

Ajalugu - Põhikool
137 allalaadimist
1
doc

9 klass - "Külm sõda"

Mida tähendab külm sõda? Külm sõda on kõikehaarav poliitiline, majanduslik ja ideoloogiline võitlus kahe vastandliku maailmavaate, s.o. Lääne demokraatia ja kommunistiliku totalitarismi vahel. 2. Millal ja millise sündmusega algas külm sõda? 1948-1949 ­ Berliini blokaad 3.Milliseid vahendeid kasutatakse külma sõja ajal? Kõnesid; konfliktide, kriiside ülesässitamine, võidurelvastumine 4. Mida tähendab k...

Ajalugu - Põhikool
79 allalaadimist
5
docx

USA presidendid

1945-1960. 1945-.ndast USA globaalsetes küsimustes juhtpositsioonil (IIms üks võitjatest, ise sõjast purustamata, rahvas kindel oma missioonis nii kodu-(valitsuse volituste laiendamine, uue kursiga välja kuulutatud heaoluriigi ehitamine, sõjajärgne jõukus) kui välismaal 1950-60-ndatel afro-ameeriklastene aktiivne tegutsemine, millega ühinesid...

Ajalugu - Keskkool
58 allalaadimist
3
doc

Maailm pärast II maailmasõda

Kes olid, mida tegid: Truman ­ USA president, jätkas uut kurssi, sisepoliitikas toimus makartism (kommunistide ja juutide vastane poliitika). Eisenhower ­ USA president, vähendas maksusid, sotsiaalne turumajandus. Kennedy ­ USA president, kosmoseprogrammi edendamine, sajandi mõrv Dallases. Nixon ­ USA president, Watergate'i pealtkuulamisskandaal, mille tõttu astus ennetähtaegselt tagasi Reagan ­ USA...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
5
doc

TEINE MAAILMASÕDA

Nimetage riigid, kes sattusid Saksamaa võimu alla enne Hitleri kallaletungi NSV Liidule (2p) Kahe riigi puhul iseloomustage lähemalt, kuidas toimus vallutamine (6p). Millega võib seletada Saksamaa esialgset edu? (3p) Poola, Norra, Taani, Holland, Belgia, Prantsusmaa, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, J...

Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
3
odt

Elu pärast II maailmasõda

Külm sõda- oli Nõukogude bloki ja Lääne poliitiline, ideoloogiline ja majanduslik konflikt Teise maailmasõja järgsel rahuperioodil, mis hõlmas kõiki eluvaldkondi. Vaenutsevad pooled polnud otseses sõjategevuses, vastatst prooviti alistada võidurelvastumises, poliitilise ülekaalu saavutamises Euroopas ja üritati laiendada oma mõjuvõimu Kolmandas Maailmas. Trumani doktriin- Ühendriikide president H. Trum...

Ajalugu - Keskkool
55 allalaadimist
1
odt

Ajalugu - külm sõda

Selgitage mõisted: 1) Külm sõda- lääne demokraatia ja kommunistliku reziimi pikaleveninud vastasseis, mis hõlmas kõiki eluvaldkondi. Külm sõda kestis 1945-1990. a 2) Trumani doktriin- 1947.a- USA presidendi H.Trumani esitatud välispoliitiline programm, mille kohaselt USA toetab vabu rahvaid, kes võitlevad relvastatud vähemuste pealetungiga või välisjõududega. Seega oli USA valmis toetama vabad...

Ajalugu - Põhikool
18 allalaadimist
2
docx

Lühikokkuvõte Usa presidentidest, Ekp juhtidest

Maailmapank ­ algselt euroopa ja jaapani ülesehitamiseks, nüüd arenguriikides vaesuse vähendamiseks Marshalli plaan ­ abiandmisplaan euroopa riikidele majanduse ülesehitamiseks Makartism ­ kommunistid eemaldati juhtivatelt ametikohtadelt, hakati tagakiusama Trumani doktriin ­ usa välispoliitika eesmärgiks oli toetada vabasid rahvaid- ehk kommunismi vastane Eisenhoweri doktriin ­ aidata aasia rahvaid...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
2
doc

2. maailmasõda(mõisted ja inimesed)

Rahustamispoliitika ­ 2. maailmasõja ajal lääneriikide tegevusetusetus. Loodeti et kui diktaatorid rahunevad. 2. Ansluss ­ Austria Saksamaaga liitmine ultimaatumi abil 1938a. 3. Müncheni kokkulepe ­ 29.september 1938.a. Sõlmiti Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa vahel. Kohustas Tsehhoslovakiat loovutama Sudeedimaa Saksamaale, ku...

Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist
2
odt

2. maailmasõja tagajärjed Eestile ja maailmale

Kuidas oli Eesti iseseisvuse kaotusega seotud MRP ja baasideleping? Pärast MRP pakti sõlmimist esitas Moskva 1939. aasta septembris Eestile nõudmise sõlmida vastastikuse abistamise leping ja luua Eestisse Punaarmee baasid. Kaasnesid ähvardused. Vältimaks sõda andis Eesti valitsus järele ja kirjutas 28. septembril baasilepingule alla. 2.Mis on baasideleping, kes ja millal selle sõlmisid? Eesti Vabariigi...

Ajalugu - Põhikool
38 allalaadimist
21
pptx

Korea sõda

Kanepi gümnaasium Maria väronen Jane hiop Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Korea sõda: relvastatud konflikti Põhja ja LõunaKorea vahel 25. juunist 1950 relvarahuni 27. juulil 1953 Korea Vabariigi poo...

Ajalugu -
33 allalaadimist
9
pptx

Berliin külma sõja ajal

BERLIIN KÜLMA SÕ J A A J A L SOLVEIG SAAR EVA-JOHANNA VALKIAINEN GRETE RAUDAM EELLUGU • INGLISMAA, PRANTSUSMAA, AMEERIKA ÜHENDRIIGID JA NÕUKOGUDE LIIT JAOTASID SAKSAMAA JA BERLIINI OKUPATSIOONITSOONIDEKS • SEE JAOTUS PIDI KEHTIMA KUNI UUE, DEMOKRAATLIKU SAKSAMAA LOOMISENI • USA KOOS LÄÄNERIIKIDEGA JA NSV LIIT TAHTSID SAKSAMAAD ENDA ALLA MILLAL? • BLOKAAD- 24. JUUNI...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
6
rtf

KÜLM SÕDA JA KRIISID NING SÕJAKOLDED

NL propaganda, et Stalin on parim 4) poliitiline vastasseis Euroopas nt USA ja NSV soovisid saavutada jagatud Euroopas poliitilist ülekaalu. 3. Milline oli külma sõja aegse Trumani doktriini sisu? Mis põhjustas selle tekke? Põhjus: Nõukogude liit ähvardas Kreekat ja Türgit ja alustas nõukogustamist Sisu: Kuna USA nägi selles Teise maailmasõja lõpul kujunenud sõjalise ja poliitilise tasakaalu rikkumist, siis lubas president Harry Truman (1945-1953) anda majanduslikku ja sõjalist abi neile riikidele, keda ähvardab NSV Liidu poolne ekspansioonioht 4. Kas Marshalli plaani eesmärk oli anda omakasupüüdmatut abi...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte) 7p töö vastab üldise...

Kirjandus - Keskkool
354 allalaadimist
8
doc

Kahepooluseline maailm

Kahepooluseline maailm See on nimetus perioodile Teise maailmasõja lõpust Nõukogude Liidu lagunemiseni (1945-1991). Kaheks pooluseks olid üliriigid USA ja NSVL koos oma liitlastega. USA jt. lääneriigid NSV Liit jt. (demokraatlikud, kapitalistlikud) sotsialistlikud riigid I...

Ajalugu - Keskkool
581 allalaadimist
4
doc

USA pärast teist maailmasõda

) ja Dewey (vab.). FDR võitis 4 korda valimised, asepresidendiks sai Truman . 1945 - FDR suri, presidendiks sai Truman. Otsustati vähendada USA NLiidu sõbralikkust. Esimest korda ilmnes USA välispoliitiline muutus Pottsdami konverentsil. Just Trumani kutse...

Ajalugu - Keskkool
275 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun