Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "ping" leiti 143 faili

ping - pongi diplomaatiat (70ndate alguses selle raames kohtusid Hiina ja USA lauatennise koondised, Nixon tegi Hiinasse ka üllatusvisiidi). Kõige eesmärk oligi Hiinaga suhete paranemine. Nixon oli see, kes lähtus reaalpoliitikast – Hiina on kommunistlik ja temaga tuleb läbi saada.
ping

Kasutaja: ping

Faile: 0
7
docx

Juurdepääs arvutivõrku ja võrgu paramteetrid (linux)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Õppeaine: Side IRT3930 Laboratoorse töö: JUURDEPÄÄS ARVUTIVÕRKU JA VÕRGU PÕHIPARAMEETRID Aruanne Täitjad: Tanel Sarri 062382 Imre Tuvi 061968IATB Esitaja: Imre Tuvi 061968IATB Juhendaja: Aimur Raja Töö sooritatud: 26.09.2007...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist
1
xlsx

Ava ja Võlli arvutamine - Valemid ja õpetus

Nimetus Ava Võll Kuidas saab? Piirmõõde D d Ø järel olev arv Ülemine piirhälve ES es Algandmetest, suurim + Alumine piirhälve EI ei Algandmetest, suurim - Suurim piirmõõde Dmax dmax D+ES/d+es Vähim piirmõõde Dmin...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
128 allalaadimist
18
ppt

Diagonastika

Kvaliteedi järsk langus viitab arvutivõrgu ebakorrapärasele funktsioneerimisele. Diagnoosida saab erinevate seadmete ja andmeedastuse korrektsust. Ping Võrgu ühendust saab kontrollida ping käsu abil. Selleks tuleb kontrollida ühendust enda arvuti ja mõne teise arvuti va...

Arvutivõrgud - Kutsekool
28 allalaadimist
2
xlsx

Ava ja Võlli arvutamine - Tabel arvutab ise

Nimetus Ava Võll Kuidas saab? Piirmõõde D d Ø järel olev arv Ülemine piirhälve ES es Algandmetest, suurim + Alumine piirhälve EI ei Algandmetest, suurim - Suurim piirmõõde Dmax dmax D+ES/d+es Vähim piirmõõde Dmin...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
112 allalaadimist
4
docx

Masinaelemendid 1 kodutöö nr 5 - Pressliide

5 Variant nr. Töö nimetus: Pressliide A -7 B -1 Üliõpilane: Rühm: Juhendaja: MATB Alina Sivitski Töö esitatud: Töö parandada: Arvestatud: 12.12.12 1.Antud andmed ja ülesande püstitus 1.1 Ülesande püstitus Valida ist press...

Masinaelemendid i - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
6
docx

Pressliite tugevusarvutus ja pingistu valik

5 Variant nr. Töö nimetus: A -7 Pressliite tugevusarvutus ja pingistu valik B -7 Üliõpilane (matrikli nr ja nimi) Rühm: Juhendaja: MASB-51 A.Sivitski Töö esitatud: Töö pa...

Masinaelemendid i - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
84
pdf

Juhtimine ja õigus III õppevahend

osa Äritehingute õiguslik korraldus Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus III. osa Äritehingute õiguslik korraldus Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-613-8 (III. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva...

Juhtimine -
18 allalaadimist
8
docx

ISTU ARVUTUS

1 Lähteülesanne: Leida antud istule tolerantside tabelist hälbed ja kirjutada ist kombineeritud tähistuses. Teha istu täielik arvutus tabeli kujul. Kujutada ist skemaatiliselt ja näidata sellel tolerantsid ning lõtkude ja pingude piirväärtused. Mida on antud istult rohkem oodata, kas lõtku või pingu ja miks? 2.2 Lähtevariant: + 0,025 Ø32 ( ) 0 + 0,008 −0,008 2.3 Lahenduskäik: + 0,025 H7 Ø32 js 6 ( )...

Mõõtmestamine ja... -
57 allalaadimist
12
pdf

Diplomaatia ja rahvusvaheliste suhete ajalugu kokkuvõte

Abielude diplomaatia- polnud väga edukas. Religiooni tähtsus: paganad tuleb viia ristiusku. Realismi arengule on kaasa aidanud diplomaat Machiavelli (1469-1527). Hans Morgenthau Realism- “Politics among nations” 1. rahvuslik huvi 2. jõudvõim 3. jõudude tasakaal 4. jõu kasutamine anarhilises maailmas. Egiptus ja Ramses II (Suur) ca 1290 e.m.a: Ramses II: Kuulsaim omaaja vaarao. Kadeshi lahing. Rahulepingud hetiitidega: leping oli hõbedane, ühel pool Ramsese ja Hetiitide kuninga ning teisel nende abikaasade sõnad, lepingul on sissejuhatus, sisuline pool vaidluse üle, pöördumine mitme jumala poole lepingu kinnituseks- olid kõige tähtsamad. Hindu e. Manu seadused: 12 raamatut kuidas ennetada sõda ja kindlustada rahu. Sõda ja rahu on vastaspoolused. Sõltuvus sõnumitoojast (ehk diplomaadist), kes peab olema julge, esindluslik, austusvää...

Rahvusvaheliste suhete ja... - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
14
docx

Masinaelemendid kodutöö 4: Pressliide

03.2016 P.Põdra TTÜ MEHHATROONIKAINSTITUUT MHE0041 - MASINAELEMENDID I MEHHANOSÜSTEEMIDE KOMPONENTIDE ÕPPETOOL KODUTÖÖ NR. 4 PRESSLIIDE Rummust ja hammasvööst koosnev tiguratas on kinnitatud võllile pingistuga H7r6. Kontrollida liite tugevust ning arvutada selle lubatav ülekantav pöördemoment. Võlli ja rummu materjal on parendatud teras C60E. 1. Koostada istu skeem ning arvutada pingu piirväärtused. 2. Kontrollida rummu tugevust. Vajaduse korral optimeerida mõõtmeid d javõi d2 javõi valida mõni teine materjal. 3. Arvutada liitele lubatav pöördemoment. 4. Millis(t)e temperatuuri(de)ni tuleks detaile jahutada ja...

Mehhatroonika -
44 allalaadimist
20
docx

Pressliide

03.2017 P.Põdra Rummust ja hammasvööst koosnev tiguratas on kinnitatud võllile pingistuga H7r6. Kontrollida liite tugevust ning arvutada selle lubatav ülekantav pöördemoment. Võlli ja rummu materjal on parendatud teras C60E. 1. Koostada istu skeem ning arvutada pingu piirväärtused. 2. Kontrollida rummu tugevust. Vajaduse korral optimeerida mõõtmeid d javõi d2 javõi valida mõni teine materjal. 3. Arvutada liitele lubatav pöördemoment. 4...

Masinaelemendid -
32 allalaadimist
4
doc

Arvutivõrku juurdepääs ja võrgu põhiparamteetrid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio ja sidetehnika instituut Side IRT3930 ARVUTIVÕRKU JUURDEPÄÄS JA VÕRGU PÕHIPARAMEETRID Laboratoorne töö nr.1 Aruanne Anneli Kaldamäe Triinu Hommuk...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
7
doc

Side 4 labor (WLAN)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Õppeaine: Side IRT3930 Laboratoorse töö: Traadita kohtvõrk WLAN Aruanne Esitaja: Imre Tuvi 061968IATB Juhendaja: Aimur Raja Töö sooritatud: 26.09.2007 Aruanne esitatud: ................... Aruanne tagastatud: ...........2007 Ar...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
173 allalaadimist
22
doc

Mobiiltelefoni tarkvara

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines "Objektorienteeritud disain" MOBIILTELEFONI TARKVARA Üliõpilane: Martti Remmelgas 010635 Eero Ringmäe...

Objektorienteeritud disain - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
3
doc

Juurdepääs arvutivõrku ja võrgu põhiparameetrid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut IRT3930, Side Õppeaine................................................................................................................ /kood, nimetus/ Juurd...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
5
doc

WiFi - Traadita lokaalvõrk

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut IRT3930, Side Õppeaine................................................................................................................ /kood, nimetus/...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
12
doc

Arvutiviirused

Sisukord Sissejuhatus. 1.Esimesed arvutiviirused. 2.Interneti uss. 3.Good Times. 4.Viiruste klassifitseerimine neid iseloomustava "käitumise" järgi. 4.1. Spawning tüüpi viirus 4.2. Katalooge nakatav viirus (DIR II). 4.3. MBR- (Partitsiooni tabeli) viirus (Stoned). 4.4. Ülekirjutav viirus (Bad Brian). 4.5...

Informaatika - Keskkool
54 allalaadimist
4
doc

Parapsühholoogia

Uuritavad nähtused sisaldavad: erilist tunnetusvõimet ­ meeltevälist taju, esemete liigutamist psüühilise energiaga (psühhokinees) ja teadvuse püsimajäämist peale surma. Parapsühholoogid kutsuvad neid nähtusi psi ­ see on neutraalne termin, mis ei vihja sellele, mis neid nähtusi või läbielamisi põhjustab...

Psühholoogia - Euroülikool
76 allalaadimist
120
doc

Lühendite seletus

Power Interface ACR Allowed Cell Rate ACROSS Automated Cargo Release and Operations Service System ACS Access + Access Control Set + Access Control System + * Advanced Computer System [IBM] + Anti Curl System + Asynchronous Communication Server ACSS Audio Cascading Style Sheets ACTLU Active Logical Unit ACTPU Active Physical Unit ACTS Automated Computer Time Service ACTT Advanced Communication and Timekeeping Technology [Seiko] ACU Automatic Calling Unit ACVC Ada Compiler Validation Capacity AD Analog to Digital ADA Automatic Data Acquisitions + (Programming Language named after Augusta Ada Lovelace) ADB Apple Desktop Bus ADC Adaptive Data Compression (protocol) [Hayes] + Add with Carry + Analog to Digital Converter ADCCP Advanced Data Communication Control ProceduresProtocol ADD Automatic Document Detection [WordPerfect]...

Informaatika - Kutsekool
88 allalaadimist
7
doc

Labor 2 - traadita kohtvõrk, wlan

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Laboratoorne töö nr. 3 aines Side (IRT3930) Traadita kohtvõrk WLAN ARUANNE Töö tegija: Juhendaja: Töö tehtud: 20.oktoober 2008 Aruanne esitatud: 4. detsember...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
197 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun