Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majandusteooria alused kontrolltöö vastused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui palju on Eestis töötajaid kokku ?
 • Kui palju on töötuid ?
 • Kui palju maksta palka kolledži 2) Milline on keskmine brutokuupalk valvurile ?
 • Millise hinnaga müüa kohvikus 3) Milline on üldine hinnatase kohvi ?
 • Kui palju ning mida tarbida, palju säästa ning investeerida ?
 • Mida te oleksite tahtnud teha loengusse tulemise asemel ?
 • Kuidas kujuneb kõrghariduse omandamise alternatiivkulu ?
 • Mis on ülikooli lõpetamise positiivsed tagajärjed ?
 • Millest tuleb samal ajal loobuda ?
 • Milline on minu sissetulek lähitulevikus ?
 • Mida väidab nõudlusseadus ?
 • Mida väidab pakkumisseadus ?
 • Millisest hetkest algab pikk periood ?
 
Säutsu twitteris

P2PC.00.288 MAJANDUSTEOORIA ALUSED
P2PC.00.401 SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE
kordamine kontrolltööks
1) Majandusteaduse defineerimine .
Majandusteadus on sotsiaalteadus , mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma (piiramatute) vajaduste rahuldamiseks.“
... kui teadus ressursside nappusest.
... kui teadus „kõverate nihutamisest“.
Majandusteadusele omane
 • graafikud ja kõverad, mudelid (ehk tegelikkuse abstraktsioon)
 • eeldused (sh ceteris paribus printsiip)
 • teooria+ matemaatika +statistika= ökonomeetria
 • eksperimentide ja inimkatsete tegemise võimalus puudub (makrotasandil tuleb õppida ajaloost)
  6) põhjuslike seoste uurimine
  7) lahkhelid mitmetes olulistes küsimustes ( koolkondade vahel)
  8) majandustegevuse prognoosimine
  2) Majandusteooria jagunemine ( mikro - ja makroökonoomikaks).
  Mikro- ja makroökonoomika uurivad majandusprotsesse erinevas mastaabis.
  Mikroökonoomikas vaadeldakse üksikut majandussubjekti (indiviidi, majapidamist, ettevõtet) ning nende otsustusprotsessi.
  Makroökonoomikas võetakse majandust agregeerituna (kui kokku liidetuna): kui palju toodetakse kokku, milline on üldine hinnatase, kui palju on majanduses töötuid, kui suur riigi võlg või riigieelarve. Samuti uuritakse seoseid agregaatide vahel – inflatsioon ja intressimäär , SKP ja töötus , inflatsioon ja töötus, rahapakkumine ja inflatsioon jne.
  Majandusprotsesse uuritakse erinevas mastaabis
  MIKROÖKONOOMIKA MAKROÖKONOOMIKA
  1) Kas minna ülikooli või tööle? Proovida teha mõlemat?
  1) Kui palju on Eestis töötajaid kokku? Kui palju on töötuid?
  2) Kui palju maksta palka kolledži valvurile?
  2) Milline on keskmine brutokuupalk Eestis? Kas palgad on tõusnud?
  3) Millise hinnaga müüa kohvikus kohvi?
  3) Milline on üldine hinnatase majanduses?
  3) Põhiprintsiipide ülevaade (7 tk, sh. tootmisvõimaluste kõver ning alternatiivkulu mõiste).
  + lahendatud ülesanded
  Printsiip 1: ressursid on napid/piiratud
  Hüviste (toodete ja teenuste) tootmine nõuab teatavate ressursside kasutamist. Inimesed rahuldavad oma vajadusi hüviste tarbimisega.
  Kui ressursside (maa, kapital , tööjõud ) ehk tootmistegurite hulk teatud ajahetkel on piiratud, siis inimeste vajadused on piiramatud . Alati tahaks rohkem...
  Majandusteadus uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks.
  Nappus = vajadused ˃ ressursid
  Printsiip 2: tuleb teha valikuid
  Kuna kõiki vajadusi ei saa rahuldada, eeldab piiratud ressursside kasutamine valikute tegemist.
  Majandusteadlastele pakub huvi indiviidide otsustusprotsess – näiteks kui palju töötada, kui palju ning mida tarbida, palju säästa ning investeerida?
  Hüviste tootmisel tuleb eelkõige mõelda mida toota, kuidas toota, kellele toota.
  Näiteid tootmisvõimaluste kõveral: guns-vs-butter, tudengi või õppejõu ajajaotus, igasugune tootmine.
  Printsiip 3: valikutega kaasnevad kulud
  Ühe hüvise tootmiseks või tarbimiseks kasutatud ressursse ei saa enam kasutada teiste hüviste tootmiseks või tarbimiseks.
  Valikute tegemisega kaasnevad kulud – alternatiivkulud, mida võib mõista kui loobumiskulusid (kui kaotatud võimaluse hinda).
  Seetõttu tuleb otsuse vastuvõtmisel läbi mõelda iga valiku puhul kaasnevad kulud ning tulud (sealhulgas ka mitterahalised ).
  Näide 1. Mida te oleksite tahtnud teha loengusse tulemise asemel?
  Näide 2. Kuidas kujuneb kõrghariduse omandamise alternatiivkulu?
  Kas minna ülikooli või hakata tööle?
  Mis on ülikooli lõpetamise positiivsed tagajärjed?
  Millest tuleb samal ajal loobuda ?
  Kas alternatiivkulu on suur või väike?
  Selgita alternatiivkulu mõistet liikudes 1) punktist C→B ning 2) punktist B→A
  Printsiip 4: inimestelt eeldatakse ratsionaalsust ...
  Ratsionaalne käitumine tarbijana tähendab püüet alati maksimeerida oma kasulikkust (rahulolu tarbimisvalikutest).
  Ratsionaalne käitumine ettevõtjana tähendab kasumi maksimeerimist (ehk ükski võimalus tulu teenimiseks pole jäänud kasutamata).
  Ratsionaalsed inimesed rakendavad otsuste tegemisel marginaal - ehk piirväärtusanalüüsi. Tuleb jälgida, et piirtulud ületaksid piirkulusid (ehk kuniks piirkulu on võrdne piirtuluga).
  Näiteid marginaalanalüüsist: täiendava töötaja palkamine, eksamiks valmistumine , referaadi koostamine, lahtiolekuajad.
  Printsiip 5: ...ning tulevikku suunitlust
  Tänaste otsuste tegemisel tuleks arvestada isiklikke ning riiklikke majandusprotsesse mõjutavate tegurite mõju lähitulevikule.
  Milline on minu sissetulek lähitulevikus? Milliseks võib lähiajal kujuneda intressimäär? Kas tänane maksude alanemine tuleb hilisemate kõrgemate maksude arvelt?
  Printsiip 6: inimesed reageerivad stiimulitele
  Stiimul (olgu see siis positiivne või negatiivne) ajendab inimesi teataval viisil käituma.
  Kuna ratsionaalsed inimesed võtavad otsusi vastu tulude ja kulude võrdlusena, siis reageerivad nad ka stiimulitele.
  Stiimulid mängivad keskset rolli majandusteaduses, näiteks turumehhanismide mõistmisel (reageerimine hinnamuutustele) ning võimalike poliitiliste otsuste tagajärgede hindamisel (kohustuslik turvavöö ja liiklusohutus ).
  Printsiip 7: spetsialiseerumine suurendab heaolu
  Spetsialiseerumine võimaldab (töötajal, ettevõttel, riigil) keskenduda sellele, mida igaüks hästi oskab.
  Vahetuskaup võimaldab osa saada suuremast valikust. Kaubandus võimaldab osa saada teiste spetsialiseerumistest, vastasel juhul saame tarbida ainult oma toodangut.
  NÕUDLUS JA PAKKUMINE, ELASTSUS
  1) Ceteris paribus eelduse tähendus.
  Ceteris paribus eeldus! („teiste muutujate samaks jäädes“ või „hoides teisi muutujaid konstantsena“)
  2) Mida väidab nõudlusseadus ? Nõudluskõvera graafiline esitus.
  Nõudlusseadus: hüvise hinna tõustes selle nõutav kogus väheneb ning hüvise hinna langedes selle nõutav kogus suureneb.
  Seega, hüvise hind ja nõutav kogus liiguvad (üldjuhul) vastupidises suunas.
  Nõudlustabelis esitatud andmete põhjal on meil võimalik koostada nõudluskõver ( demand curve, tähistus D). Nõudluskõver näitab tarbijate poolt nõutavaid koguseid erinevatel hinnatasemetel.
  Selleks kanname koordinaatteljestiku x- teljele hüvise kogused ning y-teljele hüvise hinnad.
  A
  Nõudluskõvera puhul on tegemist langeva ehk negatiivse tõusuga sirgega .
  Miks? Nüüdseks juba teame, et hüvise hinna langedes (liikudes punktist A punkti B) nõutav kogus suureneb.
  Nõudluskõvera negatiivsel tõusul on kaks sisulist põhjust: vahetusefekt ning sissetulekuefekt.
  3) Mida väidab pakkumisseadus ? Pakkumiskõvera graafiline esitus.
  Pakkumisseadus: hüvise hinna tõustes selle pakutav kogus suureneb ning hüvise hinna langedes selle pakutav kogus väheneb.
  Seega, hüvise hind ja pakutav kogus liiguvad (üldjuhul) ühes ja samas suunas.
  Pakkumistabel tervikuna väljendab tootjate pakkumist (ehk hüvise kogused, mida tootjad soovivad ja suudavad erinevate hindade korral teatud perioodi jooksul müügiks pakkuda).
  Pakkumistabelis esitatud andmete põhjal on meil võimalik koostada pakkumiskõver ( supply curve, tähistus S). Iga punkt pakkumiskõveral väljendab kogust, mida pakkuja sooviks müüa sellel hinnatasemel.
  Selleks kanname koordinaatteljestiku x-teljele hüvise kogused ning y-teljele hüvise hinnad.
  Pakkumiskõvera puhul on tegemist tõusva ehk positiivse tõusuga sirgega.
  Pakkumiskõveralt nägime, et hinna tõustes (liikudes punktist A punkti B) hüvise pakutav kogus suureneb.
  4) Muutus nõutavas/pakutavas koguses & muutus nõudluses/pakkumises.
  Muutus nõutavas koguses
  Oluline on tähele panna, et liikudes piki nõudluskõverat üles-alla, ei muutu mitte hüvise nõudlus vaid hüvise nõutav kogus.
  Näiteks, kui bensiini hind tõuseb, siis väheneb selle nõutav kogus autojuhtide seas (kuna otsustatakse sõita vähem või kasutada muid transpordivahendeid).
  Muutus pakutavas koguses
  Oluline on tähele panna, et liikudes piki pakkumiskõverat üles-alla, ei muutu mitte hüvise pakkumine vaid hüvise pakutav kogus.
  Muutus nõudluses
  Nõudluse suurenemisel toimub nõudluskõvera nihe paremale, nõudluse vähenemisel nihkub nõudluskõver vasakule.
  Muutus pakkumises
  Pakkumise suurenemisel toimub pakkumiskõvera nihe paremale (nagu eelnenud joonisel), pakkumise vähenemisel nihkub pakkumiskõver vasakule.
  5) Nõudlust mõjutavad tegurid (5 tk) ja 7) Hüviste tüübid ( normaal -, inferioorne, asendus- ja täiendhüvis).
  Sissetulek. Suurem sissetulek võimaldab teha suuremaid kulutusi.
  Hüvist, mille nõudlus kasvab sissetuleku kasvades nimet. normaalhüviseks (enamus hüvistest meie turgudel ). Inferioorse hüvise puhul sissetuleku kasvades selle nõudlus väheneb (nt bussipilet või madala lihasisaldusega tooted).
  Teiste seotud hüviste hinnad. Kui tarbija ostukorvi kuuluvad
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #1 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #2 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #3 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #4 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #5 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #6 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #7 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #8 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #9 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #10 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #11 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #12 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #13 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #14 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #15 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #16 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #17 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #18 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #19 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #20 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #21 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #22 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #23 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #24 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #25 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #26 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #27 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #28 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #29 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #30 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #31 Majandusteooria alused kontrolltöö vastused #32
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-01-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 65 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor katri_p Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  aljonan99 profiilipilt
  19:33 14-03-2019


  Sarnased materjalid

  64
  docx
  Majandusajaloo kontrolltöö
  24
  pdf
  Majanduse alused konspekt 1
  82
  docx
  MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT
  33
  docx
  Rahanduse aluste kontrolltöö vastused
  18
  doc
  Majandusteooria alused
  34
  docx
  Mikro- ja makroökonoomika
  116
  pdf
  Sissejuhatus majandusteooriasse
  72
  docx
  Majanduse alused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun