Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Antiikkirjanduse kordamine eksamiks (3)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on antiikkirjandus ?
 • Millisesse ajavahemikku see langeb ?
 • Kust olid pärit rooma kirjanikud ?
 • Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik ?
 • Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks ?
 • Kuidas on Kreeta-Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist ?
 • Milline on eepose ,,Ilias" peateema ja kompositsioon ?
 • Milline on eepose ,,Odüsseia" peateema ja kompositsioon ?
 • Millest oli juttu Teie loetud Homerose eeposte lauludes ?
 • Kuidas neid teoseid nende tekkeajal esitati ?
 • Milliseid teooriaid eksisteerib nende eeposte tekke kohta ?
 • Mis on heksameeter ?
 • Millisest teosest on pärit alljärgnevad värsid ?
 • Kes on eesti keelde tõlkija(d) ?
 • Millistele motiividele teosest selles lõigus viidatakse ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos ?
 • Kuidas jagunes vanakreeka poeesia ?
 • Milline oli selle seos muusikaga ?
 • Kes on alltoodud värsside autor ?
 • Kuidas nimetatakse seda värsimõõtu ?
 • Mis on epigramm ?
 • Mis on epitaaf? Mis on epiniikion ?
 • Millises värsivormis on kirjutatud järgmised read ?
 • Mille poolest erines Vana-Kreeka teater tänapäevasest ?
 • Mis on iseloomulik nende loomingule ?
 • Kuidas saate aru tragöödiast ,,Kuningas Oidipus" ?
 • Milles seisneb kunsti olemus Aristotelese järgi ?
 • Millises teoses ta sellest kirjutas ?
 • Mida tähendavad sõnad ,,orkestra", ,,skenee" ja ,,theatron" ?
 • Millistest luuleliikidest räägib Aristoteles oma teoses ,,Poeetika" ?
 • Mille poolest erinevad teineteisest vana-atika ja uusatika komöödia ?
 • Kummaski vallas? Kas võite nimetada nende teoseid ?
 • Kuidas on vanakreeka teatrikunst mõjutanud hilisemate aegade draamakunsti ?
 • Mis iseloomustab Aleksandria luulet ?
 • Milliseid vanakreeka ajalookirjanikke teate ?
 • Millise filosoofide koolkonna mõjul tekkis Antiik-Kreekas kõnekunst ja miks ?
 • Kes olid vanakreeka tuntumaid kõnemehed ?
 • Kuidas iseloomustaksite Sokratest Platoni teose ,,Sokratese apoloogia" põhjal ?
 • Kuidas mõistis Sokrates selles teoses ,,tarkust" ?
 • Keda Sokrates pidas targaks ?
 • Millises Aristophanese komöödias oli Sokrates üks peategelasi ?
 • Milles Sokratest süüdistati ?
 • Kuidas suhtus Sokrates talle mõistetud surmanuhtlusesse ?
 • Millised jooned on iseloomulikud vanakreeka romaanile ?
 • Kes on antiikajal kirjutanud valme ?
 • Milline on Plutarchose tuntuim teos ?
 • Millest kirjutas Lukianos ?
 • Millist autorit peetakse rooma kirjanduse rajajaks, mis oli tema tähtsaim teos ?
 • Millist ainest kasutasid oma komöödiates Plautus ja Terentius ?
 • Kuidas iseloomustaksite nende autorite komöödiaid ?
 • Kes olid rooma kirjanduses tähtsamad proosaautorid I sajandil eKr ?
 • Milline on Cicero kirjanduslik pärand ?
 • Millest need räägivad ?
 • Milline oli Titus Liviuse peateos ja mida see käsitles ?
 • Millise kreeka filosoofi mõttemaailmale teotus Lucretiuse looming ?
 • Mis iseloomustab Catulluse loomingut ?
 • Kes oli Vergilius ?
 • Milline teos rooma kirjanduses algab alljärgnevate ridadega ?
 • Millised olid Horatiuse põhimõtted elus ja loomingus ?
 • Milline on Ovidiuse kuulsaim teos ?
 • Millised on Ovidiuse muud teosed ?
 • Kes olid Tibullus ja Propertius ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Seneca ?
 • Millest räägib Lucanuse teos ,,Pharsalia" e ,,Bellum civile" ?
 • Milliseid rooma ajalookirjanikke ja -teoseid teate ?
 • Millist valdkonda käsitleb Quintilianuse looming ?
 • Millest kirjutas Suetonius ?
 • Kuidas iseloomustaksite Petroniuse ja Apuleiuse loomingut ?
 • Millest räägib Apuleiuse romaan ,,Metamorfoosid" e ,,Kuldne eesel" ?
 • Kus toimub selle tegevus ?
 • Kuidas romaan lõpeb ?
 • Kes olid Plinius Vanem ja Plinius Noorem ?
 • Milliseid kristlikke rooma kirjanikke teate ?
 
Säutsu twitteris
Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused.
1. Mis on antiikkirjandus ? Millisesse ajavahemikku see langeb? Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust? Kust olid pärit rooma kirjanikud ?
* Antiik kirjanudse all mõeldakse vanakreeka ja vanarooma kirjandust, mis on vanimad Euroopas tekkinud kirjandused u (I aastatuhande algusest) 8. saj eKr – 5. saj pKr. Rooma kirjandus alates III saj eKr.
* Vanakreeka kirjandus loodi Põhja- ja Kesk-Kreekas, Peloponnesose saarel, Kreetal – Balkani poolsaarel; Väike- Aasia läänerannikul ja seal lähedal asuvatel saartel, Joonias kujunes välja kreeka kirjandus.
* Rooma kirjandus on pärit Roomast , selle tõeline rajaja oli kreeklane Livius Andronicus – kohandas ladina keelde kreeka tragöödiad ja komöödiad ning Homerose eeposed . Tekkis 3. saj eKr.
* Rooma kirjanikud olid pärit Kreekast , Roomast, Põhja-Italias, Aafrikast (orjana)
2. Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik? Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega? Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduses?
* Vanakreeka kirjandus on Euroopa kirjanduses kõige vanem ja arenes täiesti iseseisvalt, ilma teiste kirjanduste kogemustele toetumata.
* Rooma kirjanduse võttis üle kreeka kirjandusest pärit žanrid, ainestiku, stiili; kreeka kirjandust tõlgiti ladina keelde. Rooma kirjandus lähtus kreeka eeskujudest.
* Rooma kirjandus oli vahelüliks kreeka kirjanduse ja teiste Euroopa uute kirjanduste vahel. Rooma kirjandusel oli tähtis roll antiigipärandi edasiandmisel hilisemasse aega, mil ladina keel oli jätkuvalt kasutusel, kreeka keelt ja kirjandust aga hakkas uus-euroopa teadvustama alles renessansist (14. – 16. saj) peale.
3. Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks? Kas oskate žanriti tuua näiteid murrete kasutamise kohta?
Kirjanduskeelteks said järgmised dialektid:
aioolia dialekt , mida kõneldi Balkani ps kirdeosa maakonnas Tessaalias, XI saj teisel poolel eKr kandus ka Väike-Aasia lääneranniku põhjapoolsesse ossa , sh Lesbose saarele;
joonia dialekt, mis Balkani ps idaosast levis paljudele Egeuse mere saartele ja Väike-Aasia ranniku lõunapoolsetele aladele ;
dooria dialekt, mida kõneldi suuremal osal Peloponnesose ps, Kreetal, mõnel Egeuse mere saarel ning ka paljudes kreeklaste kolooniatest Põhja-Aafrikas, Sitsiilias ja Lõuna-Itaalia rannikul; koori osa tavaliselt dooria dialektis.
atika dialekt Atika maakonnas, mille keskuseks oli Ateena ;
Aioolia – Homerose eeposed aioolia-joonia segamurre; monoodilises lüürikas – Archilochos, Solon , Sappho , Alkaios jt
Joonia – Homerose eeposed; didaktilises e õpetlikus eeposes - Hesiodos ; HerodotoseHistoria “ , monoodiline lüürika – Anakreon
Atika – proosakirjanduses, komöödia
Dooria – koorilüürika, koori osa tragöödias
4. Kuidas on Kreeta -Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist?
Juba II aastatuhande esimesel poolel oli Kreetal rikkalik materiaalne kultuur, kõrgesti arenenud kunst ja kirjaoskus . Lineaar kiri A, mille põhjal kreeklased lõid lineaarkirja B (dešifreeritu). Sellest ajast pärit tekstid sisaldavad jumala- ja isikunimesid, mida kasutasid kreeka kirjanikud. Kreeta-Mükeene kultuuril oli suur mõju mütoloogia lõplikus kujunemises. Tähtsamate müütide tegevuskohad on mükeene kultuuri keskused, sealt pärinevad kangelaseeposte motiivid, müüdid. See ajajärk on olnud ka heroiliste muistendite ajalooliseks baasiks. Mükeene ajast on pärit ka heksameetri värsimõõt.
5.
* Homerose eeposed. Milline on eepose „ Iliaspeateema ja kompositsioon ?
* Milline on eepose „Odüsseia” peateema ja kompositsioon?
* Millest oli juttu Teie loetud Homerose eeposte lauludes?
Mõlemad eeposed keskenduvad ühele tegevusliinile, on kompositsioonilt keerukamad, kui teised tolle aja eeposed ning kajastavad sündmusi seoses Trooja sõjaga, kummaski teoses on kaks tasandit jumalik ja inimlik ning sarnane on ka see, et laialdast ainestikku on kajastatud lühikese aja jooksul
* „Iliase“ peateemaks on Achilleuse vihavimm. Kõik saab alguse Agamemnoni keeldumisest tagastada Apolloni preestri tütart, mille tulemusena saadab Apollon kreeklaste leeri laastava katku ning lõpuks on Agamemnon sunnitud järele andma, kuid hüvituseks nõuab ta Achilleuselt tema sõjasaagi. Achilleuse au on riivatud ning ta solvub ning keeldub sõjast osa võtmast. Achilleuse ema Thetis palub Zeusil seni kreeklastel sõjas mitte edu saavutada, kui ta pojale on solvangu eest tasutud. Achilleuse tegevusettus viib selleni, et tema südamesõber Patroklos läheb sõtta kreeklastele appi ning sureb . See on Achilleusele liikumapanevaks jõuks – ta on kurb ja reavunud sõbra surma üle ning tahab kätte maksta. Teose kulminatsioon saabubki, 22. laulus , kui Achilleus tapab Hektori. Kompositsioon on ajalises järjestuses, algab Trooja sõja 10. aastal, kajastab 49-50 päeva, tõusvas pinges viib tegevustik Agamemnoni ja Achilleuse tülist Hektori surmani, vihjates Trooja edasisele saatusele .
* „Odüsseia“ kajastab aega pärast Trooja sõda, täpsemalt Odüsseuse koduteed. Tegevus on suunatud ühele lõpptulemusele s.o Odysseuse kojujõudmine truu naise Penelope juurde. Kompositsioonilt on „O“ keerukam, sest algab sündmuste keskel ning eelnevatest sündmustest saab lugeja teada alles loo käigus, Odysseuse jutustuse käigus kuningas Alkinoose juures peol. Sarnane „I“ on see, et kajastatud on taaskord lühikest aega 40 p, osavalt on teosesse vahele pikitud Odysseuse jutustus tema rännakutest ja katsumustest Trooja langusest möödunud kümne aasta jooksul, sama eesmärk on ka Telemachose külaskäikudel rauk Nestori ja Menelaose juurde, kus meenutatakse sõjaaega ja Odysseuse vägitegusid. Alates kaheksandast laulust hakkab tegevus lõpplahenduse poole liikuma, milleks on kosilaste hukkumine ning Odysseuse ja Penelope taasühinemine.
* Lugesin „Ilase“ I ja VI laulu. Esimeses oli juttu sellest, kuidas Agamemnon keeldus tagastamast oma sõjasaaki ning kuidas katk laastas kreeklasi, Achilleuse au riivamisest, võttes temalt ta sõjasaagi ära. Achilleus kaebab seda oma emale Thetisele, kes võtab ette käigu Zeusi juurde ning palub kreeklasi mitte aidata, enne kui kreeklased on Achilleusele solvangu heastanud. Kuuendas laulus näeme, et kreeklased on sõjas edukad , mistõttu Hektor läheb Troojasse, et saata oma ema ja teisi naisi Athenat ( kes on ahhailaste poolt) ohvritega lepitama, et ta heidaks armu naiste, laste ja väetite peale. Samuti hurjustab ta oma venna Parisega, et see sõjast osa ei võta, selle tulemusena tuleb Paris jälle sõtta. Lahkudes Troojast kohtab Hektor oma naist Andromachet ja väikest poega . Naine kurvastab ja soovib, et mees ei läheks sõtta, kuid Hektor ütleb, et ta oleks liialt häbi teiste sõjameeste ja troojalaste ees, kui ta hoiduks sõjast. Nad teavad ette, et Trooja langeb, aga Hektro kurvastab enim Andromache ja ta poja saatuse üle, kes langevad siis kreeklaste kätte. Hektorile oli tähtis säilitada oma vaprus ja au, et temast räägitaks kui võimsaimast Trooja sõdalasest.
„Odüsseiast“ lugesin esimese laulu, selleks ajaks on sõjast möödunud juba 10 aastat, aga Odysseus ei ole ikka veel koju jõudnud, vaid on nümf Kalypso juures lõksus, kes soovib teda endale meheks. Poseidon , kes on merde jumal kisuab teda samuti, sest O torkas ta poja kükloobi silma peast . Jumalate koosolekul otsustatakse Odysseusele appi minna. Athena võtab O sõbra kuju ka rändab ta koju, poja Telemachosega rääkima, keda ta õhutab minema reisile, et otsida teateid isa kohta. Majas on palju Penelope kosilasi , kes on pillavad ja raiskavad Odysseuse varandust ning Athena õhutab Telemachost neid ära ajama. Selles laulus soovitabki A poisil Nestori ja Menelaose juurde rännata. Telemachos saab sellest jutuajamisest innustust, õhutab isegi ema olema kannatlik . Lõpuks kutsub ta järgmiseks päevaks kokku koosoleku.
Lugesin veel ka 23. laulu. Selleks ajaks oli Odysseus tapnud kõik kosilased ja tahtis nüüd ennast Penelopele paljastada. Vana kunagine O hoidja Eurykleia kutsuski Penelopeiat alla. Naine tuli, kuid oli algul väga umbusklik, alles pärast seda, kui Odysseus oli väga täpselt kirjeldanud nende abieluvoodit, et kuidas ja millest ta selle tegi, uskus Penelopeia, et tegemist on tõesti tema mehega. Athen lasi ööl kesta kauem, ja Odysseus jutustas Penelopele oma teest koju.
* Kuidas neid teoseid nende tekkeajal esitati?
Teoseid kanti ette rapsoodide poolt deklameerides, nad ei olnud ise loojad vaid esitasid enam-vähem fikseeritud teksti ja esitus toimus kitaara saatel.
* Kas Trooja sõda tegelikult toimus või mitte? Põhjendage oma arvamust.
Kaldun pigem arvama, et sõda toimus. Eeposte aineseks oli ajaloolised sündmused, ei ole põhjust arvata, et nüüd mõeldi sõda välja. Trooja sõda kajastati ka teistes tolle aja poeemides, mis minu arvates viitab siiski mingile kunagi toimunud sündmusele, mitte väljamõeldisele. Kui oleks olnud väljamõeldis ei oleks nii paljud teosed seda kajastanud. Samuti tundub loogiline sõjapõhjus, et sõda alustati, sest Troojal oli nõnda hea kaubanduslik positsioon, mille tulemusel ta kogus rikkusi ja mis võis vallutajatele väga ihaldatav olla. Samuti on kaevamiste tulemusena tehtud kindlaks, et Trooja linn oli tõesti olemas. Samas arvan ka seda, et teostes on palju väljamõeldist, kuna lugusid kanti algselt edasi suuliselt, võis juba selle tõttu lugu muutuda. Kuna oletatakse, et sõda võis toimuda u 13. v 12. saj oli muistendite kujunemise aeg väga pikk, seega muutusid need suuresti.
* Milliseid teooriaid eksisteerib nende eeposte tekke kohta?
Eeposed on küll omistatud Homerosele, kes olevat olnud pime laulik, kuid on pakutud välja ka seda, et Homeros on ainult „Iliase“ autor ning „Odüsseia“ kirjutas keegi teine; samuti on pakutud välja teooria, et „Iliase“ kirjutas Homeros nooruspõlves, „Odüsseia“ aga vanaduspõlves, sellega seletati kahe teose stiililist erinevust. Saksa filoloog Wolf on aga arvanud, et laulud on loodud eri laulikute poolt. Sel ajal ei olevat tema arvates veel kirjaoskust olnud ning teosed kirjutati üles teadlaste poolt hiljem, kes ise redigeerisid ja kohandasid neid. Kindel on see, et eeposed kujunesid välja väga pika aja jooksul tänu suulisele traditsioonile, nad kajastavad ka väga pikka aega, mõlemad teosed on terviklikud, samas esineb ka vasturääkivusi.
* Kas Teie arvates Homeros võis oma teoseid peast ette kanda/ mäletada?
Arvan, et tal võis jutt enam-vähem peas olla, kuid samas, kui ta pidi seda ette kandma, siis võis see vastavalt olukorrale varieeruda, seega kaldun arvama, et täpselt peas tal see ei olnud, vaid ta ka improviseeris.

6. Mis on heksameeter ? Millised antiikautorid on oma loomingu kirjapanekul kasutanud heksameetrit?
[Kujunes arvatavasti juba mükeene ajal.]
* Kreeka värss, milles riimi ei kasutatud. Koosneb kuuest värsijalast. Iga värsijala esimene silp on pikk ja moodustab tõusu, languse moodustavad kaks lühikest silpi või üks pikk. Seega võivad neli esimest olla nii daktülid (-UU) kui ka spondeused (--). Viies värsijalg on pea eranditult daktül. Viimases värsijalas on langus alati ühesilbiline – lõppsilp on kas pikk või lühike – spondeus (--) või trohheus (-U).
(Lühike = U, pikk = - )
Heksameetril on 32 erinevat rütmivarianti.
Heksameeter kujunnes kohustuslikuks eepilisele luulele üldse.
Heksameetrit on kasutanud Homeros, Hesiodos, Simonides , , Ennius – kohandas ladina keelele, Lucretius („Asjade loomusest“) Ovidius („ Metamorfoosid “), Vergilius , Juvenalis (satiirid)

80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #1 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #2 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #3 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #4 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #5 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #6 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #7 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #8 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #9 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #10 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #11 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #12 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #13 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #14 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #15 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #16 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #17 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #18 Antiikkirjanduse kordamine eksamiks #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-03-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 113 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor HelN Õppematerjali autor

Lisainfo

Vastused 57 küsimusele.
1. Mis on antiikkirjandus? Millisesse ajavahemikku see langeb? Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust? Kust olid pärit rooma kirjanikud? 2. Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik? Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega? Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduses?3. Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks? Kas oskate žanriti tuua näiteid murrete kasutamise kohta? 4. Kuidas on Kreeta-Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist? 5. * Homerose eeposed. Milline on eepose „Ilias” peateema ja kompositsioon? * Milline on eepose „Odüsseia” peateema ja kompositsioon? * Millest oli juttu Teie loetud Homerose eeposte lauludes? 6. Mis on heksameeter? Millised antiikautorid on oma loomingu kirjapanekul kasutanud heksameetrit? 7. Millisest teosest on pärit alljärgnevad värsid? Kes on eesti keelde tõlkija(d)? Millistele motiividele teosest selles lõigus viidatakse? 8. Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos? 9. Kuidas jagunes vanakreeka poeesia? Milline oli selle seos muusikaga? Nimetage kreeka kuulsamaid jambi- ja eleegialoojaid ning soolo- ja koorilüürikuid. 11. Iseloomustage Sappho, Alkaiose ja Anakreoni loomingut. Millised on nende elu ja loomingu hilisemad interpretatsioonid?
12. Mis on epigramm? Mis on epitaaf? Mis on epiniikion? 13. Millises värsivormis on kirjutatud järgmised read? Nimetage autor ja teos. 15. Nimetage vanakreeka kuulsamad tragöödiakirjanikud. Nimetage nende tuntumaid teoseid. Mis on iseloomulik nende loomingule? Mille poolest nende elu ja looming üksteise omast erineb? 17. Milles seisneb kunsti olemus Aristotelese järgi? Millises teoses ta sellest kirjutas? JNE.

homeros , odüsseia , ilias , aristoteles , vana-kreeka , vana-rooma , tragöödia , komöödia , epigramm , epitaaf , epiniikion , vergilius , rooma ajlookirjanikud , lucanus , seneca , sokrates

Mõisted


Kommentaarid (3)

KadiM profiilipilt
KadiM: Väga kasulik:)
10:54 20-03-2013
ingrid80 profiilipilt
Ingrid Tarmu: Ei olnud kasu
20:47 23-05-2013
tajana212 profiilipilt
04:03 26-10-2016


Sarnased materjalid

22
doc
Antiikkirjanduse kordamisküsimused
18
doc
Antiikkirjanduse eksam 2011
20
doc
Antiikkirjanduse konspekt
11
odt
Antiikkirjanduse eksamimaterjal koos
20
pdf
Antiikkirjanduse kordamisküsimuste vastused
13
doc
Antiikkirjandus
38
docx
Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016
62
docx
Kirjanduse lõppueksami materjalid

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun