Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Nimetu (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on antiikkirjandus ?
 • Millisesse ajavahemikku see langeb ?
 • Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust ?
 • Mille poolest on vanakreeka kirjandus teiste Euroopa kirjanduste hulgas iseäralik ?
 • Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega ?
 • Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduse kujunemisel ?
 • Milline erinevus on kreeka ja rooma kirjanduste tekke ning arenemise vahel ?
 • Milline on olnud antiikkirjanduse mõju maailmakirjandusele erinevatel aegadel ?
 • Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks ?
 • Kuidas on Kreeta-Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist ?
 • Milliseid ajajärke eristatakse kreeka ja rooma kirjanduste puhul ?
 • Milline on eepose ,,Ilias" peateema ja kompositsioon ?
 • Kes olid ,,Iliases" väljapaistvamad tegelased (nii jumalate kui inimeste poolel) ?
 • Milliste epiteetidega võib neid iseloomustada ?
 • Milline on eepose ,,Odüsseia" peateema ja kompositsioon ?
 • Mida on teada Homerose päritolust ja eluloost ?
 • Kes oli Demodokos ?
 • Milliseid teooriaid eksisteerib Homerosele omistatud eeposte tekke kohta ?
 • Kes olid ahhailased, argiivid, danaoslased ?
 • Mis on heksameeter ?
 • Kes on Homerosele omistatud eeposte eesti keelde tõlkijad ?
 • Kus asus muistne Trooja ?
 • Millal toimus Trooja sõda ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos ?
 • Mida kujutavad endast Homerose hümnid ?
 • Kuidas jagunes vanakreeka poeesia arhailisel ajal ?
 • Milline oli selle seos muusikaga ?
 • Millised olid luule teemad erinevatel autoritel ?
 • Mis iseloomustab jambi ?
 • Mis iseloomustab eleegiat ?
 • Kes on alltoodud värsside autor ?
 • Kuidas nimetatakse seda värsimõõtu ?
 • Millised on peamised motiivid ja teemad Sappho, Alkaiose ja Anakreoni loomingus ?
 • Millised on nende elu ja loomingu hilisemad interpretatsioonid ?
 • Mis iseloomustab Pindarose loomingut ?
 • Milline oli atika draama tekkimise kontekst ?
 • Mille poolest erinesid Vana-Kreeka teater ja draamaetendused tänapäevastest ?
 • Millised on nende tuntumad teosed ?
 • Mida tähendavad sõnad ,,orkestra", ,,skenee" ja ,,theatron" ?
 • Mida tähendavad sõnad ,,draama", ,,ditüramb", ,,tragöödia", ,,komöödia" ?
 • Kuidas on arhailine eepika ja lüürika mõjutanud draama kujunemist ?
 • Millises vanakreeka tragöödias on üheks peategelaseks jumal Dionysos ?
 • Mille poolest erinevad teineteisest vana-atika ja uusatika komöödia ?
 • Kummaski vallas? Kas võite nimetada nende teoseid ?
 • Kuidas on vanakreeka draama mõjutanud hilisemate aegade draamakunsti ?
 • Mis iseloomustab Aleksandria luulet ?
 • Mida uut on Euroopa kirjandusele andnud Theokritos ?
 • Millistes suundades arenes 5. ­4. sajandil eKr vanakreeka proosa ?
 • Milliseid vanakreeka ajalookirjanikke teate ?
 • Millise filosoofiakoolkonna mõjul tekkis Antiik-Kreekas kõnekunst ja miks ?
 • Millises Aristophanese komöödias oli Sokrates üks peategelasi ?
 • Mille poolest on oluline Aristophanese komöödia ,,Konnad" ?
 • Milline on olnud Aristotelese mõju Euroopa kirjandusele ja filosoofiale ?
 • Milline on Plutarchose tuntuim teos ?
 • Milline on olnud Plutarchose mõju järelpõlvedele ?
 • Millest kirjutas Lukianos ?
 • Millised jooned on iseloomulikud vanakreeka romaanile ?
 • Millise teose on kirja pannud keiser Marcus Aurelius ?
 • Kes on antiikajal kirjutanud valme ?
 • Kes olid enamasti valmide tegelasteks ?
 • Millal tekkis rooma kirjandus ja mis oli sellele tekkeajal iseloomulik ?
 • Millist autorit peetakse rooma kirjanduse rajajaks, mis oli tema tähtsaim teos ?
 • Mis on fabula palliata ja fabula togata ?
 • Mille poolest erines rooma teater kreeka teatrist ?
 • Millist ainest kasutasid oma komöödiates Plautus ja Terentius ?
 • Milles seisneb Terentiuse tähtsus eesti teatriloos ?
 • Kes olid rooma kirjanduses tähtsamad proosaautorid I sajandil eKr ?
 • Milline on Cicero kirjanduslik pärand ?
 • Millest need räägivad ?
 • Milline oli Titus Liviuse peateos ja mida see käsitles ?
 • Millise kreeka filosoofi mõttemaailmale toetus Lucretiuse looming ?
 • Mis iseloomustab Catulluse loomingut ?
 • Kes olid rooma kirjanduse kuldse ajastu tähtsamad luuletajad ?
 • Kes oli Vergilius ?
 • Millised olid Horatiuse põhimõtted elus ja loomingus ?
 • Milline on Ovidiuse kuulsaim teos ?
 • Millised on Ovidiuse muud teosed ?
 • Kes olid Tibullus ja Propertius ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Seneca ?
 • Millest räägib Lucanuse teos ,,Pharsalia" e ,,Bellum civile" ?
 • Milline teos arvatakse pärinevat Petroniuse sulest ?
 • Millist valdkonda käsitleb Quintilianuse looming ?
 • Milliseid keisririigi aegseid rooma ajalookirjanikke ja -teoseid teate ?
 • Mida hõlmab Plinius Noorema kirjanduslik pärand ?
 • Kes oli Plinius Vanem ?
 • Mis on Apuleiuse peateos ?
 • Milline on selle raamatu peateema ?
 • Milliseid kristlikke rooma autoreid teate ?
 
Säutsu twitteris
Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused.
 • Mis on antiikkirjandus ? Millisesse ajavahemikku see langeb?
  Antiikkirjandus – vanakreeka ja - rooma kirjandus, ajaliselt 8. saj eKr–5. saj pKr. „Antiik“ võeti kasutusele 18. Sajandi prantsusmaal, kultuuri ja kunsti tähistamiseks. Antiikkirjandus tekkis 1. Aastatuhandel. See oli muutuste aeg. Sel ajal tekkisid omapärased ja uued religioonid. Tekkis ka teadus, mis ei olnud enam religiooniga nii tihedalt seotud. Samuti ka väljapaistvad kultuuritegelased.
 • Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust?
  Maa hõlmas Balkani poolsaare lõunaosa, Egeuse mere saared (Küklaadid, Sporaadid) ja Väike- Aasia lääneranniku.Suure kolonisatsiooni ajal (8.–6. sajandil eKr) levis Kreeka linnriikide (poliste) poliitiline, majanduslik ja kultuuriline mõju Vahemere lääneosa rannikualadele (eriti Sitsiiliasse ja Lõuna-Itaaliasse, nn. Suur-Kreeka), Egeuse mere põhjarannikule ning Põhja-Aafrikasse.
  3. Mille poolest on vanakreeka kirjandus teiste Euroopa kirjanduste hulgas iseäralik?
  Nad ammutasid rohkelt ainestikku mütoloogiast. Mütoloogia ise pole meieni säilinud, küll aga juba töödeldud teosed kirjanike poolt. Muutsid inimkonna universumi keskpunktiks. Lõid jumalad inimese näo järgi. Asus euroopa ja aasia piirl – euroopa kultuuri häll! Kreeklased lõid peaaegu kõik kirjanduse žanrid mis praegugi kasutusel.
  4. Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega?
  Rooma kirjandus sai tugevaid mõjutusi vanakreeka kirjandusest. Võiks öelda, et rooma kirjandus isegi matkis vanakreeka kirjandust.
  5. Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduse kujunemisel?
  Kuna vanakreeklased kõnelesid kreeka keelt, ja roomlased ladina keelt. Roomlased said oma kirjanduslikud mõjutused kreeklastelt . Siis tõlgitigi kreeka keelsed teosed ladina keelseteks.
  6. Milline erinevus on kreeka ja rooma kirjanduste tekke ning arenemise vahel?
  • Kreeka kirjandus on Euroopa kirjandustest kõige vanem ja ainus kirjandus, mis on arenenud täiesti iseseisvalt, ilma teiste kirjanduste kogemustele vahetult toetumata. See võrsus suulisest folkloorist, milles küll leidub idamaiseid sugemeid, aga kirjandus ise on ilma ida mõjutusteta.
  • Rooma kirjandus tekkis ja hakkas arenema hiljem, 3. sajandil eKr ja lähtus seejuures möödunud sajandite kreeka kirjanduse eeskujudest. Omakorda rooma kirjanduse kaudu on antiikkirjandus mõjutanud ka hilisemat Euroopa kirjandust ja selle kaudu ka kogu maailmakirjanduse arengut. Siin mängib rolli just keeleline aspekt, sest Euroopa ühiskeeleks sai pikaks ajaks ladina keel.

  7. Milline on olnud antiikkirjanduse mõju maailmakirjandusele erinevatel aegadel ? Tooge näiteid.
  • Renesanss(14-16 sajand.) Lähtus humanistlikest ideaalidest, inimene ja tema maine elu ning taotles inimloomuse mitmekülgset arendamist . Nt Shakespeare .
  • Klassitsism – (17-18 sajand) Taotles kusnstis rangeid reegleid, matkis antiikkunsti. Hoiti lahus komöödia ja tragöödia.
  • Suur Prantsuse Revolutsioon(18.sajandi lõpp) Huvitus antiigi poliitilisest sisust. Vabariiklikud ideaalid ja kodanikuvoorused.


  8. Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks? Tooge žanriti näiteid murrete kasutamise kohta.
  4 murret : Aioolia murre (alati eeposed ), Dooria murre (draamateoste kooriosad), Ioonia murre (sellest tekkisid proosateosed ), atika murre (hiljem suurteosed)
  9. Kuidas on Kreeta -Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist?
  Teisel aastatuhandel enne Kristust oli Mükeene Kreeka tsivilisatsiooni üks olulisemaid keskusi – sõjaline tugipunkt , mis domineeris terve Kreeka lõunaosa üle. Kreeka ajalooperiood 1600 eKr kuni umbes 1100 eKr on nimetatud Mükeene perioodiks , et näidata Mükeene juhtivat osa. Sellest ajastust pärinevad mütoloogilised uskumused.
  Näiteks Umbkaudu 1350 eKr rajatud kindlustused ülalinnas ja ümberkaudu ehitati stiilis, mida praegu tuntakse "kükloopilisena", sest ehituseks kasutatud kiviplokid olid nii suured, et hilisemad kreeklased ei uskunud, et inimesed olid võimelised neid tõstma. Seepärast arvasid hilisemad kreeklased, et need müürid olid kokku tassitud suurte ja väga tugevate, kuid ühe silmaga mütoloogiliste tegelaste – kükloopide poolt.
  Mükeene ajal avaldas esialgu tugevat mõju Kreeta ehk Minose kultuur, hiljem muutus selle ajajärgu kultuur üha omanäolisemaks ja avaldas omakorda mõju Kreetale. Kultuurilooline väärtus on kaevushaudadest leitud kuldmaskidel (näiteks nn. Agamemnoni mask ) ja lineaarkirjaga B savitahvlitel.
  10. Milliseid ajajärke eristatakse kreeka ja rooma kirjanduste puhul?
  Kreeka:
  • 1) Arhailine ajajärk 8.–6. sajandil eKr;
  • 2) Klassikaline periood 5.–4. sajandil eKr, mida nimetatakse ka atika perioodiks, sest domineeris atika dialekt ning kirjanduslikuks pealinnaks oli Ateena ; Juhtiv kirjandusliik oli draama . Sophokles , Euripides .
  • 3) Hellenismi ajajärk 3.–1. sajandil eKr, mis sai alguse Aleksander Suure (356-323 eKr) vallutusretkedega ja mida iseloomustab kreeklastele tollal tuntud asustatud maa helleniseerumine e kreekastumine, kreeka keele ja kultuuri laialdane levik eelkõige ida suunas; Hellenistlik luule. Theokritos ja Kallimachos.
  • 4) Rooma impeeriumi periood 1.–4. sajandil pKr.
  Rooma:
  • 1)Arhailine ajajärk (VI-IV eKr); 1) Kirjanduse alged (? – 241 eKr);
  • 2) Eelklassikaline periood (III-II eKr); 2) Arhailine ajajärk (240-80 eKr);
  • 3) Klassikaline ehk kuldne ladina keel(I eKr); 3) Kuldne / klassikaline ajajärk (80 -14 pKr);
  • 4) Postklassikaline ehk hõbedane periood (I pKr); 4) Hõbedane ajajärk (14-117);
  • 5) Hiline ladina keel (II-VI pKr). 5) Hiline ajajärk (eraldi: II ja III-VIss.).

  11. Milline on eepose Iliaspeateema ja kompositsioon ?
  Eepose aineks on trooja sõjaga seotud müüdid, mille tndmist laulik kuulajatelt eeldas(15700 värssi). 24 laulu, aioolia murde sugemetega. Eepos räägib ahhailaste ja troojalaste vahel peetud lahingutest, Achilleuse raevust tema orjatari Briseise ära võtmise ja sõbra Patroklose surma pärast ning Hektori surmast. Eepos on pühendatud vaid ühele episoodile sõjast. Sõda kestis 10a, millest eepos käsitleb 51. Päeva. Peateemaks oli Achielleuse viha (solvumine). Tegelased jumalikud (pooljumalad) Iliase tegevus on lineaarne. Sõja põhjustest ei räägita.
  12. Kes olid „Iliases” väljapaistvamad tegelased (nii jumalate kui inimeste poolel)? Kuidas ja milliste epiteetidega võib neid iseloomustada?
  Kreeklaste poolel oli, Välejalgne Achilleus , Vesisilmne Hera , Särasilmne neitsi Atheena, Maa süleshoidja Poseidon, Hermes , Hephaistos, Pilvedekuhjaja Zeus .
  Troojalaste poolel oli, Helkivakiivrine Hektor , Aineias, Aphrodite , Ares , Phobios, Apollon , Artemis, Leto .
  13. Milline on eepose „Odüsseia” peateema ja kompositsioon?
  Odüsseia on samuti Homerosele omistatav vanakreeka eepos, milles kirjeldatakse Odysseuse eksirännakuid pärast Trooja sõda. Teos on sündinud umbes 650 a. eKr. "Odüsseia" on järg "Iliasele". "Odüsseia" jaguneb 24 lauluks ja sisaldab 12110 värssi. Värsimõõduks on daktüliline heksameeter .
  Iliase tegevus oli lineaarne, kuid tegevus Odüsseias ei kulge järjest. Teks jaguneb kaheks, üks on reis, teine on koju jõudmine ja kosilastega jagelemine . Tegevuse areng aeglustub uue pinge loomiseks. Stseenid on mitmekesised, värvikad kirjedused, jõuline stiil. Karakterid on huvitavad, kuid ei ole psühholoogilist arengut.
  14. Mida on teada Homerose päritolust ja eluloost? Kes oli Demodokos?
  Sest inimlinnadest kõigist, mis leiduvad ääretu maa peal,
  nii palju kui neid ongi all päikse ja tähtise taeva,
  on südamelle mul armsaim see püha Ilion ikka,
  kui ka Priamos ning odakandja Priamose rahvas.
  Ilias 4. laul värsid 44–47
  Trooja sõda toimus 13. sajandil eKr, Homeros elas arvatavasti 8. sajandil eKr.
  Kreeklased uskusid, et nii „Iliase” kui „Odüsseia” on loonud Homerose nimeline laulik. (Eepose „Odüsseia” tegelaste hulka kuuluvast kahest aoidist on üks pime — Demodokos.)
  15. Milliseid teooriaid eksisteerib Homerosele omistatud eeposte tekke kohta? Milline on aegade jooksul olnud suhtumine Homerose eepostesse?
  Ollakse väga skeptilised Homerose autorluse kohta, kuna sel ajal levisid jutustused suuliselt. Juba antiikajal ei teatud Homerosest palju. Ekspansiooniteooria pooldajad ütlevad, et eeposed on mitme ajajärgu autorite töö, mis kirjutati lõplikult üles alles 6. Sajand eKr. Ja et Homeros võis olla silmapaistvaim nende esitajate seast. Enamik nüüdisaja uurijaid siiski peavad neid teoseid ühe autori töödeks.
  16. Kes olid ahhailased , argiivid, danaoslased?
  Ahhailasteks, argiivideks ja danaoslasteks on peetud Kreeklasi Homerose eepostes.
  17. Kas „Ilias” ja „Odüsseia” olid ainsad arhailise aja kreekakeelsed eeposed?
  Ilias ja Odüsseia ei olnud ainsad antiikaegsed eeposed. Homerose eeposeks peetakse ka koomilist eepost Margites
  Homerosele on omistatud koomilist eepost „Batrachomyomachia” e „ Konnade ja hiirte sõda”.
  18. Mis on heksameeter? Millised antiikautorid on oma loomingu kirjapanekul kasutanud heksameetrit?
  Heksameeter pärineb Mükeene ajast, Homerose ajaks oli küps. Mütoloogia kohaselt lõi heksameetri Hermes. See koosneb kuuest värsijalast, Heksameetri põhitunnuseks on ka tsesuur ehk värsisisene paus , enamasti kolmanda või neljanda värsijala keskel. Harvemini võib esineda ka kahe tsesuuriga heksameetrit, sel juhul on tsesuurid teise ja neljanda värsijala järel.
  Homeros „Ilias“ „Aneis“
  Horatiuse „Satiirid“
  Ovidiuse „ Metamorfoosid
  19. Kes on Homerosele omistatud eeposte eesti keelde tõlkijad?
  • August Annist (1899–1972) rahvaluuleteadlane, doktoritöö „Kalevipoeg eesti rahvaluules”, „Kalevala” tõlge eesti keelde
  • Karl Reitav ( 1897 –1961) klassikaline filoloog, polüglott. Mõlemad püüdsid jälgia, et silbid oleks õiged ja heksameeter paigas.

  20. Kus asus muistne Trooja? Millal toimus Trooja sõda? Millal ja kelle poolt Trooja taasavastati 19. sajandi lõpus?
  Trooja asus Wilusa linnas, lääne Anatoolias (see on piirkond Türgi Aasia-osas Väike-Aasia poolsaarel). Trooja sõda oli üks suurimaid sõdasid, mida on kirjeldatud vanakreeka mütoloogias. Sõjast räägib Homeros oma eepostes "Ilias" ja "Odüsseia". Kas mainitud sõda ka reaalselt aset leidis, on tänini vaidluse all; arvatakse, et see toimus 12. või 13. sajandil eKr.
  19. sajandi keskel uskus diletandist Saksa arheoloog Heinrich Schliemann , et on leidnud ajaloolise Trooja linna varemed. Hilisemad väljakaevamised on seadnud selle teooria kahtluse alla, kuna leidude põhjal on põhjust arvata, et linn on ehitanud mitusada aastat pärast Trooja sõda. Vaidlused jätkuvad tänapäevani.
  21. Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos ?
  Heroilise eepose kõrvale kerkis ka didaktiline ehk õpetlik eepos. Didaktilist eepost esindab vanim Mandri-Kreekas nimepidi tuntud luuletaja Hesiodos. Hesiodoselt on säilinud 2 poeemi: küpses eas loodud "Tööd ja päevad" (828 värssi) ja varasem " Theogonia " ("Jumalate põlvnemine", 1022 värssi).
  22. Mida kujutavad endast Homerose hümnid?
  Homerose hümnide loomisaeg ulatub kaheksandast kuni kuuenda sajandini e.m.a. 33st heksameetrilisest poeemist koosnev, eepilises stiilis, jumalaid ja jumalusi ülistav kogumik, mida antiikajal peeti Homerose tööks. Hiljem, Aleksandria õpetlased Homerose autorlust eitasid. Täpselt ei ole teada ka seda, millal tööd kogumikku liideti. Tänapäeval peetakse autoriteks rapsoode (poeemide „kokkunõelujaid”); näiteks kolmanda hümni autor kirjeldab ennast kui „pimedat, kes elab kaljulises Chioses”, mis on ilmselge vihje Homerosele.
  23. Kuidas jagunes vanakreeka poeesia arhailisel ajal? Mis iseloomustab arhailise aja kreeka luulet? Milline oli selle seos muusikaga?
  Kreeklased jaotasid poeesia žanriti:
  • Eleegia ja jamb - Tänapäevases tähenduses on eleegia kurvatooniline luuletus mis tahes värsimõõdus. Antiikajal nimetati eleegiaks ükskõik mis teemal loodud luuletust, mille rütmiliseks ühikuks oli eleegiline distihhon (kaksikvärss). Jamb kasvas välja pilkelaulust, jambi rütm on pealetükkiv, terav . Jamb vastandus prestiižikatele žanritele. Pandi kirja tavaväärtusi mõnitavat, ka eluraskusi kurtvat luulet. Värsimõõduks oli jambiline trimeeter.
  • Monoodiline lüürika e meelika (soololüürika) - Monoodiline meelika vastab enim nüüdisaegsele lüürikale. Temaatikalt oli ta mitmekesine – sõja-, armastus-, veini-, aga ka poliitiline luule. Põhiliselt arenes monoodiline meelika Lesbose saarel, kus selle tähtsamad esindajad olid Alkaios ja Sappho , kes kirjutasid aioolia murdes. Monoodiline lüürika oli isiksusekeskne , kuid tundelisema teemakäsitlusega ning teistsuguse vormilise ülesehitusega kui eleegia või jamb.
  • Koorilüürika e koorimeelika - Koorilüürikas olid kreeka muistsed folkloorsed lätted üsna sarnased teistel rahvastel leiduvatega – esines matuse- ja pulmalaule, hümne jumalate auks, peolaule, laule võistluste võitjate auks.Neid
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Nimetu #1 Nimetu #2 Nimetu #3 Nimetu #4 Nimetu #5 Nimetu #6 Nimetu #7 Nimetu #8 Nimetu #9 Nimetu #10 Nimetu #11 Nimetu #12 Nimetu #13 Nimetu #14 Nimetu #15 Nimetu #16 Nimetu #17 Nimetu #18 Nimetu #19
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 44 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor antonm Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  ThePinkSneakers profiilipilt
  ThePinkSneakers: i like turtles
  01:23 13-11-2012


  Sarnased materjalid

  18
  doc
  Antiikkirjanduse eksam 2011
  38
  docx
  Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016
  13
  doc
  Antiikkirjandus
  22
  doc
  Antiikkirjanduse kordamisküsimused
  19
  doc
  Antiikkirjanduse kordamine eksamiks
  62
  docx
  Kirjanduse lõppueksami materjalid
  25
  docx
  Antiikkirjanduse kordamisküsimused 2017 kevad
  52
  doc
  Vana-Kreeka

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun