Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Uusaeg (26)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis oli nagu feodaalsele ( ?
 • Kes olid, mida tegid ?
 • Kes olid, mida tegid ?
 
Säutsu twitteris
Uusaja algus
 • Uusaja mõiste ja piirid
 • Uusaja mõiste andsid humanistid , et eristada keskaega kaasajast:
  • Keskaega nähti negatiivsetes toonides.
  • Väärtustati antiikaega.
  • Uusaeg pidi tähendama uut maailmapilti ja ideoloogiat (Jumal polnud enam nii tähtis).
 • Uusaja alguseks on peetud erinevaid sündmusi:
  • Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt (1453).
  • Ameerika avastamine (1492).
  • Reformatsiooni algust Saksamaal (1517).
  • Inglaste kodanlik reolutsioon (1640-69).
  • Suur Prantsuse Revolutsioon (1789-99).

  Ühte sündmust teisele eelistada on raske. Arvestama peab piirkondlikke iseärasusi.
 • Uusaja alguseks võib pidada 17. sajandi algust ja lõpuks 20. sajandi algust.
  • Uusajale järgneb uusimaeg ehk lähiajalugu ehk 20. sajandi ajalugu.

 • Uusajale omased tunnused
 • Majanduses:
  • Kapitalistlike suhete võit feodaalsuhete üle.
  • Kapitalistlikud suhted kujunesid esmalt kaubanduses.
  • Manufaktuuride rajamine, palgatöölised.
  • Toimus tööstusrevolutsioon (tööstuspööre) Inglismaal 17.-18. sajandil aga Lääne-Euroopas 19. sajandil.
  • Üleminek käsitsitootmiselt manufaktuurides masintööle vabrikutes .
  • Tulemusena tekkis industriaalühiskond – see ühiskond põhines masintootmisel ja linnastumisel.
 • Uus vaimumaailm
  • Uus maailmavaade ja ellusuhtumine:
  • Inglismaal levis puritanism – usulise ja maailmavaatelise liikumisena.
  • Valgustus ideoloogia, kus väärtustati teadmisi ja haridust.
  • Rahvuslik liikumine hoogustus (nt Saksamaal, Eesti, Itaalias jne).
  • Teaduse suurem roll. Tänu teadusele arenes tootmine – uued jõuallikad ja masinad (aurumasin).
  • Levis arusaamine, et ühiskonna arenguks on vaja haridust kogu rahvale.
 • Riik ja valitsemine.
  • Algul oli valitsemas absolutism (-piiramatu võim valitsejal, nt Louis XIII).
  • 18. sajandil levis valgustatud absolutism (võimul on haritud valitseja, kes seab eesmärgiks rahva heaolu).
  • Võitlus parlamentalismi eest (parlamentaalse korra eest) (Esimesena Inglismaal).

 • Uusaja kursus :
 • 17.-18. kursus
 • Suur Prantsuse Revolutsioon ja Napoleoni sõjad (1789-1815)
 • 19. saj. (1815-1900)

  Inglaste vaimumaailm 17. sajandil


 • Puritarism – kapitalistlik mõtteviis inglastel ja kalvinismi erikuju .
 • Täienduseks predestinatsioonile oli kalvinistidel õpetus ilmalikust kutsumusest – keegi ei saa õndsaks vastutahtmist ja jumalik ettemääratus pidi ilmnema selles, kuidas inimesel läheb maapealses elus.
  • Võimalikult hästi tehti igapäevatöid.
 • Vajalikuks peeti puhastada kirik katoliiklikust toredusest, mis oli säilinud anglikaani kirikus.
 • Puritarism avaldas mõju inglaste elulaadile, mis oli nagu feodaalsele (?) eluviisile.
  • Patuks loeti isegi laulmist ja muusikat ning teatrietendusi ja naeru .
  • Iseloomult vaikivad ja sünged.
  • Inimesed on väga töökad ja eriti kokkuhoidlikud.
  • Rõivamood oli tagasihoidlik ja tume ning kujunes ka tänapäevani püsiv meestesoeng.
  • Ümarpead – lihtsa soenguga parlamendi pooldajad versus kavalerid .

 • Puritarismi 2 põhivoolu:
 • Presbüterlus – kuningate ja piiskoppide asemel pidi kirikut juhtima presbüterid – valitavad koguduse vanemad.
 • Independenlus – iga kogudus on sõltumatu ja iseseisev.
 • Puritarism kui opositsioon anglikaani kirikule.
 • Anglikaani kirik tegi Elizabethi ajal järelandmisi puritaanidele.
  • Tunnistati õigeks predestinatsioon.
  • Vanast anglikaani kirikust säilis senine jumalateenistuse kord ja kiriku juhtimine kuninga määratud piiskoppide poolt.
 • Sattunud vastuollu anglikaani kiriku ja kuningavõimuga, põgenes osa puritaane tagakiusamise eest. (Saksamaale, madalmaadesse)
 • Puritarism kujunes ka ühiskondlikuks poliitiliseks liikumiseks.
 • Poliitilised suunaliikumised Inglise revolutsiooni ajal
  Kujunesid välja poliitilised parteid.
 • Juhtivaks suunaks oli independenlus.
  • Toetajaskonna moodustasid ohvitserid . Nad reorganiseerisid sõjaväe ja saavutasid võidu kodusõjas ehk revolutsioonis.
  • Oliver Cromwell – sõjaväe reform – tugevdas distsipliini .
  • Poliitiliselt nõuti parlamendivõimu, kusjuures valimisõigus ainult varakatele.
  • Südametunnistusevabadust – vabadus tunnistada ühte või teist usku ilma tagakiusamiseta.
  • Nõuti kohtupidamist kuninga üle, mõisteti võimukuritarvitamises süüdi ning hukati kuningas Charles I ( 1649 ).
  • Independenditest said vabariigi pooldajad.
  • Independentid sattusid vastuollu presbüterlastega, kes olid parlamendis enamuses . Seetõttu toimus riigipööre, millega independenluse juht Cromwell asus vägivalla teel võimule, sõjaväelaste abiga (1648) Vangistati ka 143 parlamendisaadikut.
 • Levellerite liikumine:
  • Toetajateks sõdurid, käsitöölised, väikekodanlus, osa talupoegi. John Lilburne oli levellerite ideoloogiline juht.
  • Kõikidele kodanikele võrdsed õigused, ka valimisõigus kõikidele meestele.
  • Parlament koosnegu vaid alamkojast .
  • Kaotada kuningavõim, kuid kehtestada demokraatlik vabariik.
  • Majanduses nõuti monopolide kaotamist ja abi vaestele.
  • Liikumise kõrgpunkt – Sõdurite ülestõus 1649. Cromwell surus talle ustavate vägedega selle veriselt maha.
  • Tähendas demokraatliku mahasurumist ning suunda diktatuurile.
 • Tõelised Levellerid:
  • Vaesed talupojad olid rahulolematud mõisnike tunnistamisega maaomanikeks ja pooldasid maa kuulumist kõigile, kes seda harivad.
  • Ühe grupi nendest moodustasid digerid, kes hakkasid üheskoos ja võrdselt elades harima jää k/t maid.
  • Cromwelli sõjavägi ajas ka nende salgad laiali.

  Valgustusajastu


 • Valgustuse olemus
 • Valgustus oli 18. saj. tähtsaim vaimne liikumine.
  • Haritlased tahtsid oma teostega rahvast valgustada ehk harida.
  • Kritiseeriti puudusi ja tehti ettepanekuid ühiskonna parandamiseks.
  • Mõiste võttis kasutusele saksa filosoof J. Kant (1784).
 • Eelduseks oli teaduseareng .
  • Hakati kahtlema senistes tõdedes, rõhutati inimmõistuse tähtsust.
 • Valgustuse rajaja 17. saj. prantsuse filosoof Rene Descartes: “ Cogita, ergo sum” (“ma mõtlen järelikult olen olemas”) Kahelda kõiges, otsida tõde.
 • Valgustuse sünnimaa Inglismaa ideed aga levisid prantslaste kaudu:
  • Prantslaste teosed olid sõnaosavamad, rahvalikumad.
  • Prantsuse keel oli õukonna keel ja Pariis oli Euroopa pealinn.

 • Valgustuse ühisjooned
 • Hinnangu kriteeriumiks on inimmõistus.
  • Vana korda ja kiriklikku maailmavaadet peeti mõistusevastaseks.
  • Ratsionalism – teadmiste aluseks on mõistus ja loogika .
 • Astuti välja katoliku kiriku ja selle ideoloogia vastu.
 • Võitlus vanamõtteviisiga, võeti kasutusele täpis- ja loodusteaduste saavutused.
  • Ka ühiskonna arengut nähti sarnaselt, looduseaduste arengule.
 • Uushumanism – eesplaanil inimene oma vajaduste ja kirgedega.
 • Enamus pooldas eraomandit kui inimese loomulikku õigust, mida tuleb kaitsta feodaalse vägivalla vastu.
 • Prantsuse valgustajad
 • Charles Montesquieu (1689- 1755 )
  • Parimaks riigivormiks on konstitutsiooniline (parlamentaalne) monarhia – parlament on seaduste andjaks.
  • Võimulahususe idee – seadusandlus, täidesaatev ja kohtuvõim olgu iseseisev ja mitte seotud. Nii tagataksegi õiguse ja vabaduse kaitse.
 • Francois Marie Voltaire (1694-1778)
  • Ei uskunud demokraatiasse “Kui harimatu rahvahulk hakkab valitsema /tegutsema hukkub kõik.”
  • Ideaal – valgustatud absolutism – piiramatu võimuga valitseja, kes peab eeskätt silmas üldsuse huve (olid valg , abs – Friedrich II, Maria Theresa , Joseph II, Katariina II)
  • Oli Friedrich II õukonnas.
  • Oluliseks pidas võitlust katoliku kirikuga – üleskutse “Purustage koletis.”
 • Jean-Jaques Rousseau ( 1712 -1778)
  • Vasakpoolse suuna tuntuim esindaja.
  • Ühiskonna arenguga langeb kõlblus.
  • Arvas , et tuleb tagasi pöörduda aega, kus puudus eraomand, elatakse võrdselt ja õnnelikult.
  • “Tagasi loodusesse ” üleskutse
  • Pooldas rahvavõimu (demokraatiat) ja vabariiki.
  • Teatud tingimustel pooldas eraomandit, kuid oli varandusliku ebavõrdsuse vastu.
  • Suure Prantsuse Revolutsiooni ajal olid tema ideed jakobiinide ideoloogiaks .
 • Entsüklopedistid
  • 1751 hakkas ilmuma entsüklopeedia, Denis Diderot toimetamisel.
  • Kokku 28 köidet (1772).
  • Kritiseeriti feodaalnähtusi ja ideid. Valgustusideedest lähtuvalt kasutati teaduse ja ühiskonna arengut.
  • Toimetus koondas oma aja tuntumaid valgustajaid ning aitas valgustusideede levikule kaasa.

 • Saksa valgustus
 • Sakslased ei vastandanud oma ideid kirikule ega usule vaid taotlesid suuremat pühadust ja vabadust.
 • Suur rõhuasetus kõlblusele ja moraalile.
 • Poliitikas pooldati valgustatud absolutismi.

  Prantsuse absolutism 17.-18. sajandil (Bourbonide dünastia)
 • Louis XII ( 1610 -43) - absolutismi kujunemine
 • Võimuletulek:
  • Henri IV (Louis XIII isa) – Nantes ’i edikt.
  • Noor kuningas, sai troonile 8 aastaselt, haiglane ja kõnedefektiga.
  • Kuninga nimel valitses regent ( asevalitseja ?) Louis XII regendiks sai ta ema Marie de Medici.
  • Louis XII huvitus vähe riigiasjadest.
  • Probleemideks usulahkhelid katoliiklaste ja hugenottide vahel. Kuninga ja kõrgaadli võimu suhted. Välispoliitilised probleemid – Habsburgide ja Hispaaniaga.
 • Generaalstaadid ( seisuste esinduskogud)
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Uusaeg #1 Uusaeg #2 Uusaeg #3 Uusaeg #4 Uusaeg #5 Uusaeg #6 Uusaeg #7 Uusaeg #8 Uusaeg #9 Uusaeg #10 Uusaeg #11 Uusaeg #12 Uusaeg #13 Uusaeg #14 Uusaeg #15 Uusaeg #16 Uusaeg #17 Uusaeg #18 Uusaeg #19 Uusaeg #20 Uusaeg #21
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-10-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 497 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 26 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor sun123451 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (26)

  Hilary1 profiilipilt
  Hilary1: Väga hea konpsekt, detaline aga pole see-eest liiga palju lohisevat juttu!
  09:34 05-03-2009
  kuujapuu profiilipilt
  kuujapuu: Oli palju kasu, suurimad tänud autorile!
  02:19 10-07-2009
  ownaid profiilipilt
  Oliver Õunaid: Väga hästi koostatud. Tänud autorile.
  00:08 25-08-2009


  Sarnased materjalid

  68
  pdf
  VARAUUSAEG
  22
  docx
  Uusaeg
  19
  pdf
  Uusaeg
  14
  doc
  Uusaeg
  27
  doc
  UUSAEG
  34
  doc
  Uusaeg
  13
  doc
  Uusaeg
  4
  rtf
  Uusaeg

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun