Facebook Like

Otsingule "diplomaatia" leiti 384 faili

diplomaatia on ka kui riikidevaheline rahumeelne suhtlus, mille peamine eesmärk on vältida sõja tekkimist (21. sajandil vähemalt) •Sunnidiplomaatia – ähvardamise või konkreetse tegevusega teise rahvusvahelise toimija seisukohtade muutmine (nt heidutuspoliitika) –Põhja-Korea suhtlus Lõuna-Koreaga –USA presidendi külaskäik Eestis –Natsi-Saksamaa väljaheitmine Rahvasteliidust

Õppeained

Diplomaatia -Tallinna Tehnikaülikool
12
pdf

Diplomaatia ja rahvusvaheliste suhete ajalugu kokkuvõte

VPga seotud valitsusametkondade, organisatsioonide fuktsioneerimine. Hõlmab faktoreid, mis mõjutavad VP (nt geograafiat, majandust). Bütsantsi aeg- intriigide aeg, tekkis Ida-Rooma alusel. Sõbralikud suhted naabritega. Abielude diplomaatia - polnud väga edukas. Religiooni tähtsus: paganad tuleb viia ristiusku. Realismi arengule on kaasa aidanud diplomaat Machiavelli (1469-1527). Hans Morgenthau Realism- “Politics among nations” 1. rahvuslik huvi 2. jõudvõim 3. jõudude tasakaal 4. jõu kasutamine anarhilises maailmas. Egiptus ja Ramses II (Suur) ca 1290 e.m.a: Ramses II: Kuulsaim omaaja vaarao. Kadeshi lahing. Rahulepingud hetiitidega: leping oli hõbedane, ühel p...

Rahvusvaheliste suhete ja... - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
17
doc

Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu

IIDSED SUHTED Varajased tsivilisatsioonid, näiteks Sumerid Mesopotaamia Mesopotaamia tähendab kreeka keeles jõgedevaheline maa. Ta asus Eufrati ja Tigrise vahel. Loodusvaradelt on maa vaene. Leidus vaid savi ja pilliroogu. Mesopotaamia oli välismaailmale avatud. Sumerid Nende keeleline kuuluvus ja päritolu on teadmata. Nad rajasid suuri asulaid ja asutasid piltkirja. Nad võtsid kasutusele ratta. Tsiv...

Rahvusvaheliste suhete ja... - Tallinna Tehnikaülikool
119 allalaadimist
5
doc

Diplomaatia analüüs

Diplomaatia analüüs ,,Abitus ja habitus" Toomas Hendrik Ilves ( Diplomaatia nr 97; September 2011) Sissejuhatuseks Selle essee eesmärk on analüüsida presidendi, Tooma Hendrik Ilvese, kirjutatud artiklit ajalehes Diplomaatia, teemal ,,Abitus ja habitus". Artiklis tehakse tagasi vaade 11.septmbril 2001. aast...

Riigiteadused - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
2
docx

Diplomaatia

Diplomaatia- Rahvusvaheliste toimijate omavaheline suhtlus Rahvusvahelise suhtluse kunst Riikidevaheline suhtlusprotsess •Eesmärk: võimalikult rahumeelne eesmärkide saavutamine Diplomaatia vormid: 1)Sunnidiplomaatia – ähvardamise või konkreetse tegevusega teise rahvusvahelise toimija seisukohtade muutmine (nt heidutuspoliitika) 2) Majandusdiplomaatia – majanduslike kanalite kaudu rahvusvahelise suhtluse mõjutamine. Samuti rahaline t...

Õigus - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

Islamiriigid maailmapoliitikas ja nende diplomaatia

Ta oli pärit Quraisi hõimu Hasimi suguvõsast. Ta jäi varakult orvuks ja kasvas üles onu Abu Talibi perekonnas. Noore mehena sai temast kaamelikaravanide saatja. Hiljem abiellus ta oma tööandja, kaupmehe lese Hadidzaga. Ta jäi kirjaoskamatuks. Tähelepanelikkus, kuulamisoskus võimaldasid tal omandada teatud judaismi j...

Ajalugu -
11 allalaadimist
10
doc

Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia Roomas

Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia Rooma ajastul Rooma riik on oma arengus ja taandarengus läbinud mitu ajajärku. Kuningriik oli (753-510 e.Kr.) linnriigi ehk polise kujunemise aeg. Suguharud rühmitusid 30 kuuriaks ja kolmeks triibuseks (piirkonnaks). Perekonna üle valitses piiramatu võimuga pereisa ehk pater familias. Rooma riigi eesotsas oli rahvakoosolekul valitud kuningad. Rex ehk kuni...

Ajalugu -
18 allalaadimist
4
docx

Bütsantsi diplomaatia

Bütsantsi ( 395-1453) diplomaatia Peale Rooma impeeriumi lagunemist hakkas rahvusvaheliste suhete süsteemis olulist rolli mängima Bütsants. Roomast eraldumise ajaks loetakse 395 aastat ja esimeseks imperaatoriks sai Arkadios. Ida-Rooma riigi kodanikud pidasid ennast roomlasteks. Etniline koosseis: kreeklased, süürlased, koptid, armeenlased, grusiinid, juudid, alates 6 sajandist slaavlased ja 11 saja...

Ajalugu -
9 allalaadimist
26
doc

USA tuumaajastu diplomaatia ja Kuuba kriis

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Ajaloo osakond Uusima aja õppetool Kaisa Kamenik USA tuumaajastu diplomaatia ja Kuuba kriis Referaat Juhendaja: Prof. Eero Medijainen Tartu 2010 SISUKORD Sissejuhatus………………………………………………………………..…….3 1. Tuumarel...

Õiguse kujunemine -
3 allalaadimist
18
docx

Külm Sõda

Sissejuhatus…………………………………………………………………………3 Külma sõja tekkepõhjused……………………………………………………….…4 Külm sõda…………………………………………………………………………..4 Kokkuvõte…………………………………………………………………………...

Rahvusvaheliste suhete ja... - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
4
rtf

EL ja NATO

II maailmasõja ajal said aru, et kui erinevaid riike siduda, kõige targem on siduda majandusega ja selliste majandusharudega mis on strateegilised. Euroopas leiti, Saksa ja Prantsusmaa vahel seoti, söe ja terasevedu, selle kaudu oleks ka turvalisus tagatud. 1950 loodi, 51 6 riiki loovad söe ja teraseühenduse. Kõike korraga ei saa, kõik riigid on erinevad ja sõjapurustused alles andsi...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
10
docx

Referaat - Euroopa Parlament

Ülikool Euroopa Parlament Referaat Õppeaine: Rahvusvahelised suhted Õppejõud: Tallinn 2012 Sissejuhatus Käesoleva referaadiga püüan anda ülevaate Euroopa Parlamendi struktuurist, ülesannetest ja arengust. Antud teema sai valitud, kuna tunnen, et Euroopaga seotud teemad on mulle lähedasemad ja tahtsin ise ka rohkem uu...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
1
docx

Kas tasub uskuda demokraatiasse?

Kas demokraatiasse tasub uskuda? Oleme harjunud demokraatliku valitsemisvormiga, kus rahvas saab ise valida. Selline valitsusvorm eeldab, et riigi elanikud hääletavad valimisel riigi esindajad riigikokku. Riigiametnikud valitakse selleks, et nad hoiaksid silma peal riigi ning elanike heaolul. Meie Eestis toimuvadki varsti valimised, kus taas valitakse uued isikud meid esind...

Diplomaatia - Keskkool
4 allalaadimist
8
docx

Rahvusvaheliste suhete eksamiks ettevalmistumine

Üldine - mis on üldse rahvusvahelised suhted ja mis on nende seos muude maailma asjadega? - mis on RS teadus? 2. Ajalugu - olulisemad sündmused, millest rääkisime. Mainisin ekstra, et see on oluline, tuleb eksamisse. VESTFAALI RAHU- lõpetas 30-aastase sõja 1648 aastal. Esimene diplomaatiline leping tänapäeva mõistes, muutis Püha Rooma...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
36
doc

Euroopa liidu kujunemine

I loeng EUROOPA LIIDU AJALOOLINE KUJUNEMINE ehk EUROOPA INTEGRATSIOONI KRONOLOOGIA Sissejuhatus: · Mis asi on Euroopa Liit ­ ühine raha; inimeste vaba liikumine, teenuste vaba liikumine, kaupade vaba liikumine, kapitali vaba liikumine; · Mingi hulk riike on kasvanud üksteisega kokku, see on suur protsess. · Euroopa nõukogu, parlament, kohus, erinevad komiteed jne. ·...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
2
doc

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine

Eesmärgiks kindlustada rahu võitjate ja kaotajate vahel. Ühendada neid koostöös. Luua söe- ja terasealane vastastikune sõltuvus, et üks riik ei saaks enam oma relvajõude mobiliseerida teiste teadmata. Kiirendada majanduslikku arengut, tööturu laienemist ning elukvaliteedi tõusu liikmesriikides. Institutsioonid: Ülemamet, Ministrite Nõukogu, Euroopa Ass...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
9
docx

EESTI REGIONAALNE ARENG

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Sotsiaaltöö korralduse osakond Marten Aluste SR1 EESTI REGIONAALNE ARENG Referaat Juhendaja: Anne Rähn Pärnu 2013 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Järgneva referaadi eesmärk on uurida Eesti regionaalpoliitikat. Töös käsitletakse eelkõige Eesti regionaalpoliitikat ajaloolise...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
18
docx

Euroopa Liit

Olustvere TMK Raimond Mänd Pm1B Euroopa Liit Referaat Juhendaja: Endla Pesti Olustvere 2014 Sisukord Euroopa Liit Euroopa Liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 28 liikmesriiki. Euroopa Liidul on nii valitsustevahelise kui ka rahvusülese organisatsiooni elemente.Euroop...

Diplomaatia - Kutsekool
8 allalaadimist
6
docx

Politoloogia

BIHEIVIORISM- on positivistliku lähenemise põhivool, mis politiikateaduses kujunes välja USA-s Chicago koolkonna ning nende järgijate ( Georg Herbet Mead ) , Harold Lasswell, Robert King Merton ideedest. Biheivioristide põhieelduse järgi saab kõiki sotsiaalseid nähtusi seletada mikrotasandi, s.t üksikisiku käitumise põhjal (termin „biheiviorism“ tulebki ingliskeelsest sõnast behaviour- käitumine). Poliitika formaalsed struktuurid, nagu inst...

Diplomaatia -
4 allalaadimist
22
pdf

Suurriikide välispoliitika loengu konspekt

Sajandi alandus:(1840 oopiumi sõda ja SB kaotus.1894- Sino-Jaapani sõda) Hiina välispoliitika Külma sõja vältel 1949 Hiina revolutsioon- kommunistide revolutsioon, kommunistid võitsid, väljaarenes Taiwan. 1962 Piirisõda Indiaga. 1969 Piirivaidlus NSVLiga Zhenbao saared. Mao Zedongi suur hüpe edasi- industrialisioonist põhjustatud näljahäda tõi 18-32 mil surma. 1972 Nixoni külastus- ping-pong diplomaatia . 1978-1992 Deng Xiaoping: turumajandusreformid, "Vaatle rahulikult. Seo end affääridega rahulikult. Peidame oma kapitali ja varume aega. Ole edukas hoidma madalat profiili ja mitte kunagi ära otsi juhtpositsiooni" Hiina nägemus USAst Püüdlus täieliku partnerluse poole- koostöö, ÜRO veto kasutamine. Militaarselt: USAl Lääne strateegiline ründava iseloomuga kultuur. Kapitalistlik võim, kes üritab uurida ja laiened. Hiina on ak...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
118
ppt

Vahetuskurss

Vahetuskurss Ulvi Vaarja, Sügis 2004 Vahetuskursisüsteemid • Valitakse vahetuskursisüsteem, mis määrab vahetuskursi, mille tasemel toimuvad valuutatehingud • Vahetuskursisüsteemiga kaasnevad institutsionaalsed ja majanduspoliitilised valikud peavad olema kooskõlas valitud vahetuskursisüsteemiga Vahetuskurss • Vahetuskurss - välisvaluuta hind kohalikus valuutas Reaalne vahetuskurss - kohaliku...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun