Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Üldbioloogia konspekt (2. osa) (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris

Üldbioloogia (2.osa)


Evolutsioon 16/02/2009


Evolutsioon – mateeria vormide pikaajaline pöördumatu muutus teatud suunas
 • Kosmoloogiline evolutsioon – kogu universumi teke pluss päikesesüsteem
 • Geoloogiline evolutsioon – uurib kuidas tekkis planeet Maa, uurib ka seal valitsevate tingimuste muutust ajas
 • Bioloogiline evolutsioon – elu teke ja ajalooline areng meie planeedil
 • Sotsiaalne evolutsioon – uuritakse sotsiaalseid suhteid erinevates ühiskonnatüüpides

Bioevolutsioon kasutab kõiki uurimismetodeid alates molekulaarbioloogilistest ja lõpetades ökoloogilistega. Omaltpoolt evolutsioon lisab ajaloolise lähenemise

Elu teke: hüpoteesid


 • Elu on loodud (tänapäeval tõsiselt ei võeta)
 • Elu eksisteerib igavesti ( dogmatism )
 • Elu on korduvalt tekkinud elutust (kreatsionism – sobiva vormiga elututest asjadest soodsas keskkonnas tekivad jääkjärgud elusolendid ) Nt. Mudas tekivad bakterid ja protistid ; maokujulisest puujuurest tekib soodsates tingimustes madu ; jalgrattast kujuneb järk-järgult mootorratas )
 • Elu on Maale transporditud:
 • Elu on tekkinud üks kord abiogeneesi teel

Elu korduva isetekke hüpoteeside välistamine


1665. a. F. Redi tegi väga lihtsa katse: Võttis 2tk liha. Üks lahtiselt, teine kaetud tiheda metallvõrguga. Vaglad arenesid ainult lahtisel lihatükil.
1778. a. F. Spallazani võttis lihapuljongi, kuumutas hoolikalt läbi ja jootis hermeetiliselt klaasnõusse. Puljong seisis nädalate-kuude kaupa ja ei roiskunud.
1828. a. A. Wöhler sünteesis anorgaanilistest ühenditest kusiaine.
1880-ndate alul L. Pasteur lükkas ümber elu isetekke variandi (kurekaelakatse)

Elu tekke etapid


 • Aatomite/molekulide teke e. elementaarosakeste teke (füüsikaline evolutsioon)
 • Keemiline evolutsioon
 • Anorgaanilised ühendid (NH3, CO2, CO, H2O, soolad )
 • Lihtsad orgaanilised ühendid (süsivesinikud (alkaanid, alkeenid ), orgaanilised happed (nt. rasvhapped), süsivesikud ja lämmastikalused)
 • Polümeerid, polüsahhariidid, polünukleotiidid, polüpeptiidid
  ** Üleminek keemiliselt evolutsioonilt bioloogilisele. 2-faasilised süsteemid (kate+sisu)
  • Oparin: koatservaat (valmiskujul ühendid)
  • Fox: mikrokerad (kasutas eksperimentaalsetes uuringutes saadud ühendeid)
  • Woese: ürgtilgad (vesifaasis)

  2-faasiliste süsteemide puhul 3 küsimust:
 • Energia:
 • Ultraviolettkiirgus
 • Radioaktiivne kiirgus
 • Soojusenergia (leebem soojusenergia)
 • Elektrienergia (äike)
 • Koht:
 • Vesikeskkond
 • Tahked pinnad:
 • Veekogude kuivamise põhjasetted
 • Õhku paiskunud tolmuosakesed
 • Katalüsaator: Reeglina anorgaanilised (savi ja lubjasoolad)
  Elule sarnased tunnused 2-faasilistel süsteemidel:
 • Erinev suurus ehk individuaalsus
 • Võime kasvada või jaguneda
 • Võime tõmbuda või tõukuda
 • Piiratud eksisteerimisaeg
  Esmane rakk – ürgprototsüüt:
  • Puuduvad leiud , et selline asi võimalik oleks
  • Eksperimentaalselt ei saa tõestada

  Esmase raku kujunemisel pidid olema täidetud 4 tingimust:
 • Piiristav süstem (membraani ürgne analoog )
 • Paljunemissüsteem (RNA)
 • Energeetiline süsteem (ATP eelkäijad)
 • Katalüsaatorid (anorgaanilised molekulid)

  Erinevate evolutsiooniteooriate jaotus


 • Ektogeneetilised (Põhirõhk on organismivälistel teguritel): lõssenkism (T. D. Lõssenko) 1930-1960:
 • Organismid reageerivad adekvaatselt väliskeskkonna muutustele (võeti soojalembesed loomad, keset talve aeti välja, et muutuksid külmalembesteks)
 • Mitte mingeid geene, kromosoome pole olemas. Pärilikkust kannab organism tervikuna (nullistati tõu- ja sordiaretus)
 • Toimub hüppeline liigiteke
 • Liik on kollektiivne organism, mille üksikud isendid üksteist aitavad
 • Autogeneetilised: psühholamarkism (E. Cope) – organismid evolutsioneeruvad tänu sisemisele tungile – teadvus, mälu, tahe .
 • Kui teadvust pole, siis selle aset täidavad reaktsioonid keskkonnale (taimedel, seentel)
 • Mälu – kogemus läbielatust, mis jätab jälje
 • Tahe – soov täiustuda (teadvusega loomad)
 • Järjepidavad tegevused kinnistuvad niivõrd, et muutuvad lõpuks automaatseks.
 • Dualistlikud teooriad – evolutsiooni määrab väliskeskkond ja sisekeskkond. Kõige tüüpilisem näide klassikaline lamarkism:
 • Kõikidel organismidel on sisemine tendents täiustumiseks – edasise arengu generaator
 • Väliskeskkond, mille muutus sunnib muutuma ka organismid
  Vastuväited:
  • Lamarck eitas loomulikku väljasuremist
  • Väliskeskkonna suunav mõju
  • Lamarck pooldas liitpärilikkuse hüpoteesi (vanemate elujooksul omandatud tunnused päranduvad järglasele)

  Epigeneetiline tegur – muutus pärilikkuses, mis on toimunud eluea jooksul ja mõjutab tunnust
  Geneetiline tegur – muutus DNA koostises, mis pärandub
 • Selektogeneetilised teooriad – kõik need teooriad põhinevad looduslikul valikul :
 • Klassikaline darwinism / sünteetiline evolutsiooniteooria
 • Neutralism
 • Katkeva tasakaaluteooria
  Evolutsiooniliste muutuste väikeimaks elementaarüksuseks on populatsioon . Üksikisendid ei evolutsioneeru. Populatsioon:
 • Kuuluvad ühte liiki isendid
 • Kes annavad järglasi
 • Kes asustavad ühte levilat
 • Kes on isoleeritud teistest samaliigi populatsioonidest
  Evolutsioonis populatsioonide puhul oluline:
 • Muutlikkus:
 • Pärilik muutlikkus (piisab muutustest alleelide tasandil):
 • Mutatiivne
 • Kombinatiivne
 • Populatsiooni geneetiline struktuur:
 • Alleelide vahekord põlvkonniti
 • Genotüüpide suhe põlvkonniti

  Hardy- Weinbergi seadused


  Eeldused:
 • Ideaalne populatsioon
 • Isendite arv on hoomamatult suur
 • Puudub valik
 • Puudub ränne
 • Puuduvad mutatsioonid
 • Kõikide isendite ellujäävus on võrdne
 • Kõik isendid esinevad võrdselt paljunemises
  Vaatame ühe geeni kahte alleeli. Olgu dominantse alleeli sagedus p
  A → p
  Olgu rets alleeli a sagedus q
  a → q
  p + q = 1
  Ideaalses populatsioonis on alleelide sagedused põlvkonniti jäävad suurused!
  Vaatame genotüüpide sagedusi.
  Ideaalses populatsioonis on genotüüpide sagedus põlvkonniti jääv suurus. Alleeli sageduse muutus viib jägmises põlvkonnas ka genotüüpide sageduse muutumiseni.

  Evolutsioonilised protsessid populatsiooni tasandil


 • Olelusvõitlus – organismide ellujäävuse sõltuvus seda takistavatest teguritest
 • Abiootiline – eluta keskkonnategurite mõju organismidele (kiirgus, soolsus , pH, niiskussisaldus, rõhk). Neli toimet:
 • Hukutav (metsatulekahjud)
 • Agressiivne – keskkond on eluks tugevalt ebasoodne pikema aja vältel. Viljakus tõuseb. Päästetakse populatsioon väljasuremisohust.
 • Depressiivne – nõrgalt ebasoodne eluks pika aja vältel. Annab vähem järglasi.
 • Keskkonna optimaalne toime – viljakus jääb samaks. Summaarne isendite arv hakkab põlvkonniti kasvama.
 • Biootiline:
 • Liigisisene – Olelusvõitlus kõige teravam vorm.
 • Liikidevaheline
 • otsene (nt. saakloomkiskja , parasiitperemees )
 • vahendatud

  Olelusvõitluse evolutsiooniline roll


 • Valikuta totaalne hukkumine
 • Isendite valikuline hukkumine
  Looduslik valik – isendite ebavõrdne paljunemisedukus, mille tagajärjeks on isendirühmade kohastumine elukeskkonnaga.
  Loodusliku valiku eeldused:
 • Isendite erinevus
 • Erinevuste realiseerumise võimalus
  Valija ehk valiku teostaja: Kogu ümbritsev keskkond kõikide suhetega kõikidel ajahetkedel
  Protsess: Valiku käigus valitakse genotüüpe fenotüüpide aluses . Paljunemisel antakse edasi geene, kas muutumatult või kombineeritult. Keskkond ei saa hinnata otse geenide sobivust.
  Hind: Osa isendeid hukkub valiku käigus. Osa isendeid jääb ellu, kuid ei paljune.
  Tulemus: Olemasolevate liikide kohastumine. Harva ka uute liikide teke.
  Vorm:

  Stabiliseeriv valik

  Suunav valik

  Keskkond:
  Muutumatu
  a) Muutunud b) Isendid on elama asunud uude keskkonda
  Eelis:
  N.ö. keskmistel isenditel
  Kõrvalekalletega isenditel, keskmised elimineeritakse
  Muutus:
  Äärmused elimineeritakse
  Viib geeni- ja feenifondi suhteliselt kiirele muutusele kindlas suunas
  Näide:
  Elavad fossiilid (hõlmikpuu, latimeeria, hateeria)
  Galapagose saarestiku vindid. Tööstuslik melanism kase -kedrikvaksikul
  Vorm:

  Diferentseeriv valik

  Tasakaalustav valik

  Keskkond:
  Toimib, kas perioodiliselt muutuvas või kindlas mustrilises
  Toimib keskkonnas, kus eri genotüüpidel on erinev valikuväärtus
  Eelis:
  Populatsioonitasandil kahel organismirühmal, mis vastavad mõlema keskkonna nõudlustele
  Konkreetsetel genotüüpidel sõltuvalt keskkonnamõjust
  Muutus:
  Populatsioon lahkneb kaheks, mõlemad osad püsivad
  Muutub populatsiooni geneetiline struktuur. Tavaliselt õuseb heterosügootide arvukus
  Näide:
  Harilik emajuur – looduslikel niitudel üks vorm, mis õitseb suve keskel juuli kuus. Puisniitudel kujuneb kaks vormi. Üks õitseb juuni alguses, teine augusti lõpus. Lõhestava valiku teguriks on puisniitudel niitmine . Räim – Läänemere räimel 2 rassi: a) Kevadräim, kes koeb kevadel ja madalas vees, kudemise algus määratakse vee soojenemisega teatud temperatuuril. b) Sügisräim – koeb sügisel sügavates vetes. Kudemise alguse määrab vee jahtumine teatud temperatuurini.
  Sirprakne aneemia ( kehvveresus )
 • aa → haiged (vähe hemoglobiini )
 • Aa → vererakud normis, kuid muutunud pinnaga
  + Loomulik immuunsus vereparasiitide (malaaria) suhtes
  – Üha rohkem hakkab sündima retsessiivseid sügoote
 • AA → vererakud normis, kuid jäävad malaariasse
  Vormid:

  Suguline valik

  Grupivalik – Esineb ainult loomadel, sünonüümiks altruistlik ehk ennastohverdav
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Üldbioloogia konspekt-2-osa #1 Üldbioloogia konspekt-2-osa #2 Üldbioloogia konspekt-2-osa #3 Üldbioloogia konspekt-2-osa #4 Üldbioloogia konspekt-2-osa #5 Üldbioloogia konspekt-2-osa #6 Üldbioloogia konspekt-2-osa #7 Üldbioloogia konspekt-2-osa #8 Üldbioloogia konspekt-2-osa #9 Üldbioloogia konspekt-2-osa #10 Üldbioloogia konspekt-2-osa #11 Üldbioloogia konspekt-2-osa #12 Üldbioloogia konspekt-2-osa #13 Üldbioloogia konspekt-2-osa #14 Üldbioloogia konspekt-2-osa #15 Üldbioloogia konspekt-2-osa #16 Üldbioloogia konspekt-2-osa #17 Üldbioloogia konspekt-2-osa #18 Üldbioloogia konspekt-2-osa #19 Üldbioloogia konspekt-2-osa #20 Üldbioloogia konspekt-2-osa #21 Üldbioloogia konspekt-2-osa #22
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-01-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 76 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor laptuu Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  kr2w profiilipilt
  kr2w: Eksamiks õppimisel suureks abiks.
  10:28 14-01-2011


  Sarnased materjalid

  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  37
  doc
  Üldbioloogia konspekt-1-osa
  17
  doc
  Üldbioloogia eksami konspekt
  74
  odt
  Ökoloogia konspekt
  15
  pdf
  Bioloogia eksamiks
  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  23
  doc
  Üldbioloogia konspekt
  15
  docx
  Bioloogia eksam  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun