Facebook Like

Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus
1. Üldparasitoloogia põhimõisted
aberrantne lokalisatsioon (ld. aberratio — hälve; locus — koht) — hälbiv püsipaik. Püsipaik, kus parasiidile pole tingimused optimaalsed, kuid võimaldavad siiski arengu lõpetada ja sigida. Hälbivas püsipaigas leiame antud parasiiti tunduvalt harvem kui normaalses lokalisatsioonis. Vt. ka lokalisatsioon.
adaptatsioonid parasiitidel (ld. adaptatio — sobitamine, kohandamine; parasiit ) — nugiliste kohastumised. Parasiitide kohastumised oma spetsiifilisele nugieluviisile. On laadilt kas morfoloogilised või füsioloogilised.
aeglane allergiline reaktsioon (kr. allos — teine, muu + ergon — toime; pr. reaction — vastutoime) — hilistüüpi ehk tuberkuliinitüüpi allergiline reaktsioon . Areneb välja alates 5—6 tunnist pärast allergeeni ja antikeha kontakti peremehe sensibiliseeritud organismis. Sellega kaasnevad proliferatiivsed protsessid retikuloendoteliaalsüsteemis ja sidekoes , mida saadab eosinofiilne infiltratsioon ning sidekoe pundumine. Reaktsioon fikseerib migreerivad parasiidivastsed läbitavates kudedes (nahas, sooleseinas, kopsukoes, bronhide ja sapikäikude seintes ning mujal). See põhjustab ka püsiparasiitide eluea lühenemist või nende hukkumist ja eemaldamist organismist. Hilistüüpi reaktsiooni tulemus on ka allergiliste granuloomide moodustumine. Vt. ka allergia , parasiidi patogeenne toime peremehesse.
aerogeenne nakkustee (kr. aer — õhk) — õhukaudne nakkustee. Loomad nakatuvad sissehingatavas õhus vabalt või tolmukübemetel ja vedeliku piisakestes leiduvate parasiitide mikroskoopiliste arengujärkudega. See nakkustee on parasitooside puhul harvaesinev.
ajutised parasiidid temporaarsed parasiidid.
akaroloogia (kr. akares — mitte lõigatav, väga väike; logos — mõiste, käsitlus). Aranholoogia osa, mis uurib lestaliste (Acarida) seltsi lülijalgseid. Vt. ka veterinaarakaroloogia.
akaroosid (kr. akares — mitte lõigatav, väga väike + "— osis " — haigust tähistav järelliide), akaridoosid — lesttõved. Lestaliste (Acarida) põhjustatud parasitoosid.
aktiivne sekundaarne immuunsus (ld. activus — tegev; secundarius — teisene; immunus — vaba millestki ). Areneb pärast loomade invadeerumist või vaktsineerimist organismi aktiivse immuunvastusena antigeenile. Vt. ka sekundaarne immuunsus ja immuunsus.
akuutne parasitoos (ld. acutus — terav, äge; parasitoos) — äge nugitõbi. Ägedalt kulgevad vähesed parasitoosid, nagu näiteks tibude ja vasikate eimerioos, veiste babesioos, põrsaste balantidioos , helmintide rändevastsetest põhjustatud haigused jt. Vt. ka kliinilised parasitoosid.
alimentaarne nakkustee (ld. alimentum — toit) — peroraalne nakkustee.
"all in, all out". Loomapartiide ruumidesse korraga sissetoomine ja korraga täielik väljaviimine võimaldab luua voorude vaheaegu ehk sanitaarvaheaegu, mida kasutatakse ruumide põhjalikuks puhastamiseks , jooksvaks remondiks ja desinvasiooniks. On üks olulisi profülaktika meetmeid parasitooside tõrjel.
allergia (kr. allos — teine, muu + ergon — toime). Organismi suurenenud tundlikkus mitmesugustele ainetele (allergeenidele), mis on seotud organismi reaktiivsuse muutumisega. Allergia tekib parasiidi sensibiliseeriva toime tõttu peremehesse. Allergia vormideks on anafülaksia, kiire allergiline reaktsioon ja aeglane allergiline reaktsioon. A1lergia tekib parasitooside puhul sagedasti. Selle sagedamateks kliinilisteks väljendusteks on kudede liigveresus ja turse , nahalööve, palavik , hingeldus, oksendus, külmavärinad, vererõhu langus, vahel šokiseisund. Vahel tekivad allergilised granuloomid.
allergilised granuloomid (allergia; ld. granulum — terake). Parasiitide ja nende vastsete ümber tekivad sooleseinas, maksas , kopsudes jt. elundites aeglase allergilise reaktsiooni tulemusena sidekoelised parasitaarsõlmed.
allergiseeriv toime (allergia). Üks parasiitide patogeensetest toimetest peremehesse. Vt.ka allergia.
amensalism (kr. a — eitus + ld. mensa — laud). Antagonistlik interaktsioon , mille korral üks liik pärsib teist ilma kahjuliku vastumõjuta.
antagonistlike suhete evolutsioon (antagonistlik; ld. evolutio — lahtiveeretamine). Looduslik valik püüab vähendada populatsioonide vaheliste antagonistlike interaktsioonide intensiivsust. Ökosüsteemi liikide sünkroonses evolutsioonis ja ökosüsteemi stabiilse seisundi puhul nõrgenevad aja jooksul väga ägedad antagonistlikud interaktsioonid . Kui seda mingil põhjusel ei juhtu, siia hävivad peremehe või saaklooma populatsioonid, mis tingib ka parasiidi või episiidi ehk röövlooma populatsiooni hävimise või sunnib neid üle minema teistele peremeesliikidele või toitumisele teistest saakloomadest. Evolutsiooniliselt "vanad" parasiidid ja röövloomad, kelle suhted partneriga on pika aja jooksul sobitunud ja kohastunud , on looduslikes tingimustes vastavate peremeesloomade ja saakloomade populatsioonide loomulikud stabiilsed arvukuse reguleerijad.
antagonistlikud interaktsioonid (kr. antagonizomai — võitlen kellegi vastu; interaktsioonid). Vastuolulised suhted, mille korral üks liikidest kahjustab teist, saades sellest kasu või kahjustavad mõlemad liigid vastastikku teineteist. Siia kuuluvad vahetu konkurents , ressursikonkurents, amensaliam, episitism, parasitism .
anthelmintikum (kr. anti — vastu + helmins — nugiuss). Nugiussidesse toimiv, neid pärssiv, hävitav või eemaldav ravim . Vt. ka dehelmintiseerimine.
anthelmintikumidele esitatavad põhinõuded. Põhinõudeid on viis: 1) kõrge helmindivastane efektiivsus; 2) toime nii preimaginaalsetesse kui ka imaginaalsetesse arenemisjärkudesse; 3) lihtne manustamine ; 4) suur kemotarapeutiline indeks; 5) odav ja kättesaadav.
anthelmintilised kriteeriumiddehelmintiseerimise tulemuste hindamine.
antiparasiitne immuunsus (kr. anti — vastu + parasiit; ld. immunis — vaba millestki). On suunatud parasiitide vastu. Takistab parasiitide tungimist peremeesorganismi ning nende arenemist ja elutegevust peremehes. Vt. ka immuunsus.
antroponoosne parasitoos (kr. anthropos — inimene + nosos — haigus; parasitoos). Ainult inimesi tabandav parasitoos.
antropozoonoosne parasitoos (kr. anthropos — inimene + zoon — loom + nosos — haigus; parasitoos). Inimesele ja loomadele ühine (või ka inimeselt loomadele edastatav) parasitoos. Vt. ka zoonoosne parasitoos.
arahnoloogia (kr. arachne — ämblik + logos — mõiste, käsitlus). Zooloogia osa, mis uurib ämblikulaadsete (Arachnoidea) klassi lülijalgseid. Parasiitsed ämblikulaadsed on enamasti lestaliste (Acarida) seltsis , mida uurib akaroloogia. Vt. ka veterinaararahnoloogia ja veterinaarakaroloogia.
arahnoos (kr. arachne — ämblik + "—osis" — haigust tähistav järelliide). Ämblikulaadsete (klass Arachnoidea) põhjustatud parasitoos. Vt. ka akaroos e. lesttõbi.
autotroofsed organismid (kr. autos — ise + trophe — toit) — isetoituvad organismid. Sünteesivad orgaanilist ainet anorgaanilisest ainest peamiselt päikeseenergia abil. Nad on orgaanilise aine tootjad looduses — produtsendid ja paiknevad toitumisahelas esimesel troofilisel tasandil. Enamuse autotroofsetest organismidest moodustavad rohelised klorofülliga taimed.
avirulentsed parasiiditüved (kr. a — eitust väljendav eesliide + ld. virulentus — nakkusvõimelisus, nakkusmürgisus; parasiit). Ei kutsu peremeestel esile parasitoosi. Avirulentseid, kuid immunogeensuse säilitanud parasiiditüvesid tarvitatakse vastavate parasitooside immunoprofülaktikaks.
biofaag (kr. bios — elu + phagos — sööja, õgija). Teistest elusorganismidest ( taimedest , loomadest) toituv organism. Parasiidid kuuluvad biofaagide hulka.
biogeotsönoos (kr, bios — elu + ge — maa + koinos — ühine) — ökosüsteem.
biohelmindid (kr. bios — elu + helmins — nugiuss). Heterokseensed ehk mitmeperemehelised helmindid, kelle arenemistsüklis toimub peremeeste vahetus. Vrdl. geohelmindid.
biohelmintoosid (biohelmint). Heterokseensete ehk mitmeperemeheliste parasiitide põhjustatud parasitoosid. Vrdl. geohelmintoosid.
bioloogilised siirutajad (kr. bios — elu). Bioloogiliste siirutajate organismis arenevad parasiidid edasi ja mõnikord ka sigivad. Need siirutajad on vastavate parasiitide vahe-, lisa- või lõpp- peremehed või vektorid . Vt. ka sekundaarsed nakkusallikad.
biosfäär (kr. bios — elu + sphaira — kera) — Maa elukond, Kõikide Maa ökosüsteemide summa.
definitiivsed peremehed (ld. definitivus — lõplik) — terminaalperemehed, lõpp-peremehed. Neis peremeestes saavutab heterokseenne parasiit suguküpsuse ja sigib suguliselt. Definitiivsel peremehel parasiteerivad alguses preimaginaalsed parasiidid, kes hiljem arenevad samas imaginaalseteks parasiitideks.
dehelmintiseerimine (ld. de — eemaldamine, kr. helmins — nugiuss). Loomade vabastamine nugiussidest ehk helmintidest vastavate ravimite ehk anthelmintikumide abil. Eristatakse imaginaalset, preimaginaalset, postimaginaalset, profülaktilist, terapeutilist ja diagnostilist dehelmintiseerimist.
dehelmintiseerimise ekstensefektiivsus (EE) (dehelmintiseerimine; ld. extensio — ulatus + effectivus — tõhus). Dehelmintiseerimise tagajärjel helmintidest täielikult vabanenud loomade hulk protsentides. Larvo— või ovoskoopiliste koprouurimiste kasutamisel piisab EE määramiseks kvalitatiivsetest uurimismeetoditest. Vt. ka dehelmintiseerimine, dehelmintiseerimise etapid, dehelmintiseerimise tulemuste hindamine.
dehelmintiseerimise etapid (dehelmintiseerimine; pr. etape — vahemaa ). Loomade dehelmintiseerimine jagatakse kuueks üksteisele järgnevaks etapiks: täpse diagnoosi panemine ja näidustuste hindamine, anthelmintikumi ja selle annuse ning ravikuuri valimine, loomade ettevalmistamine, anthelmintikumide manustamine, sanitaarabinõude rakendamine, dehelmintiseerimise efektiivsuse hindamine. Vt. ka dehelmintiseerimine.
dehelmintiseerimise intensefektiivsus (IE) (dehelmintiseerimine; pr. intensif — pingestama, tugevaks muutma , rõhutama + ld. effectivus — tõhus). Dehelmintiseerimise tagajärjel loomalt või loomakarjalt eritunud helmintide hulk protsentides (100% on loomal enne dehelmintiseerimist olnud parasiitide hulk). IE kindlakstegemiseks tuleb helmindid loendada või rakendada kvalitatiivseid ovo- või larvoskoopilisi koproloogilise uurimise meetodeid (tehakse kindlaks noorvormide arv 1 g koproproovis või standardses preparaadis). Vt. ka dehelmintiseerimine, dehelmintiseerimise etapid, dehelmintiseerimise tulemuste hindamine.
dehelmintiseerimise tulemuste hindamine. Tulemusi hinnatakse anthelmintiliste kriteeriumidega, mille arvutamiseks tuleb kindlaks teha dehelmintiseerimise tagajärjel loomalt elimineerunud helmintide hulk liigiti ja organismi püsima jäänud helmintide arv liigiti. Selleks loendatakse dehelmintiseerimisel organismist lahkunud ja püsimajäänud helmindid või tehakse ovoskoopiline või larvoskoopiline koprouurimine enne ja 10—14 päeva pärast dehelmintiseerimist. Anthelmintilised kriteeriumid on dehelmintiseerimise ekstensefektiivsus (EE) ja dehelmintiseerimise intensefektiivsus (IE). Vt. ka dehelmintiseerimine, dehelmintiseerimise etapid.
desinvadeerimine (pr. des — ära + ld. invasio — sissetungimine, rünnak). Parasiitide noorvormide (munade, vastsete, tsüstide jms.) hävitamine väliskeskkonnas. Selleks kasutatakse mehhaanilisi, füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi tegureid.
diagnostiline dehelmintiseerimine (kr. diagnosis — ära tundmine ; dehelmintiseerimine). Uuritavatele loomadele manustatakse anthelmintikume raviannustes ja organismist eritunud helmintide alusel pannakse diagnoos . Vt. ka dehelmintiseerimine.
doonor (pr. donneur — annetama). Parasitoloogias nimetatakse transmissiivsete parasitooside korral doonoriks invadeeritud looma, kellelt verd imedes nakatub haigust siirutav lülijalgne vektor .
ektoparasiidid (kr. ectos — väljaspool + parasiit) — välisparasiidid, välisnugilised. Parasiteerivad lühemat või pikemat aega peremehe keha pinnal. Ektoparasiitide hulgas moodustavad erirühma somaatilised ektoparasiidid, kes veedavad kogu elutsükli peremehe nahal. Vt. ka parasiitide liigitelu.
endoparasiidid (kr. endo — sisemine + parasiit) — sisenugilised. Parasiteerivad peremehe organismi sisemuses: rakkudes, kudedes, elundite valendikes ja kehaõõnetes või -vedelikes. Vt. ka parasiitide liigitelu.
endoparasiitide jaotus lokalisatsiooni alusel. Püsipaiga alusel jagatakse endoparasiidid neljaks rühmaks : lumenikoolid, kavikoolid, tekstikoolid ja tsütokoolid.
entomoloogia (kr. entomon — putukas + logos — mõiste, käsitlus) — putukateadus. Zooloogia osa, mis uurib putukate (Insecta ehk Hexapoda) klassi lülijalgseid. Vt. ka veterinaarentomoloogia.
entomoos (kr. entomon — putukas + "-osis" — haigust tähistav järelliide) — putuktõbi. Putukate (Insecta) klassi kuuluvate nugiputukate põhjustatud parasitoos.
episiit (kr. epi — peal + sitos — toit) — röövloom. Röövloom on saakloomast harilikult suurem ja füüsiliselt tugevam. Ta tabab saaklooma, surmab selle ja kasutab toiduks kas ühe või mõne korraga. Vrdl. parasiit (kasutab oma peremeest pikemat aega elusa toiduallikana, on peremehest alati palju väiksem ja nõrgem).
episitism (kr. epi — peal + sitos — toit) — röövlus. Antagonistlik interaktsioon, kus ühe partneri, saaklooma populatsioon kannab kahju teise liigi röövlooma populatsiooni kasuks. Vrd. parasitism.
epizootoloogia (kr. epi — juures + zoon — loom + logos — mõiste, käsitlus). Parasitooside epizootoloogia uurib seaduspärasusi ja tegureid, mis soodustavad või takistavad parasitooside ilmumist, levikut ja vaibumist. Parasitooside epizootoloogiliste iseärasuste tundmine on vajalik haiguste diagnoosimisel ja aluseks tõhusate tõrjeabinõude rakendamisel. Epizootoloogiliste tegurite hulka kuuluvad kliima, veekogude olemasolu, pinnase ja taimkatte iseloom, zootroopsed loomad, sesoonsus, loomakasvatustehnoloogia iseloom jne.
eurüfaagsed parasiidid (hr. eurys — lai + phagos — sööja, õgija; parasiit). Suure peremeesliikide arvuga (kümned või sajad liigid) parasiidid. Vt. ka parasiitide liigitelu.
fakultatiivsed parasiidid (pr. facultatif — valikuvaba, vabatahtlik; parasiit). Parasiidid, kes võivad elada mitteparasiitselt,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #1 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #2 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #3 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #4 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #5 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #6 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #7 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #8 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #9 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #10 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #11 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #12 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #13 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #14 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #15 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #16 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #17 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #18 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #19 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #20 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #21 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #22 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #23 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #24 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #25 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #26 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #27 Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus #28
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-04-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 1 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 200797 Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
90
pdf
Öko ja keskkonnakaitse konspekt
98
docx
Kogu keskkooli bioloogia konspekt
36
docx
BIOMEDITSIIN
83
doc
Bioloogia õpik 8-kl 2-osa lk 44-110
54
doc
Meditsiiniajaloo konspekt
65
doc
Meditsiiniajaloo konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun