Sa ei pea enam paroole meelde jätma! RoboForm teeb seda sinu eest ja TASUTA! Tee konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link


Biokeemia kordamisksimuste vastused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas on võimalik vee jäätumine ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Miks peavad organismid keskkonnast pidevalt energiat ammutama ?
 • Miks toimub lahustunud aine isevooluline ühtlane jaotumine üle kogu lahuse ruumala ?
 • Kuidas on võimalik elu eksisteerimine ilma eeltooduga vastuollu minemist ?
 • Kuidas on vabaenergia muutus seotud muutusega entalpias ja entroopias (valem, ühikud) ?
 • Kuidas on vabaenergia muutus seotud reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsioonidega (valem, ühikud) ?
 • Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk ?
 • Milline on seos Gº ja tasakaalukonstandi vahel (valem, ühikud) ?
 • Millele on keskmise inimese võimsus kõige lähedasem ?
 • Kuidas sõltub laengutevahelise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest (valem, ühikud) ?
 • Kuidas sõltub elektrostaatilise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest ?
 • Mida näitab aatomi van der Waalsi raadius ?
 • Kui lähedale võivad teineteisele tungida (ringi tasapinnas) kaks aromaatset tsüklit ?
 • Milline on aromaatse tuuma van der Waalsi raadius ?
 • Milline on tugeva vesiniksideme energia võrrelduna soojusliikumise energiaga 25ºC juures ?
 • Milline on tüüpiliste van der Waalsi interaktsioonide energia võrrelduna soojusliikumise energiaga 25ºC juures ?
 • Milline on veemolekuli summaarne laeng ?
 • Mida tähendab, et molekul on polariseeritav ?
 • Mida tähendab indutseeritud dipool ?
 • Milliseid ühisjooni on vesiniksidemel ja kovalentsel sidemel (nimetage kaks) ?
 • Kui suur on tüüpiline vesiniksideme energia ?
 • Millised on kolm eluslooduses olulisemat makromolekulide klassi ?
 • Miks peavad valgud olema makromolekulid ?
 • Miks on enamikul rakkudel küllaltki sarnane suurus ?
 • Milline on DNA polümeraasi kontsentratsioon bakterirakus ?
 • Millega on põhjendatav vee kõrge sulamisja keemistemperatuur ?
 • Miks lahustuvad ioonid vees hästi ?
 • Miks on vee tihedus tahkes faasis väiksem kui vedelas ?
 • Millised tagajärjed oleks sellel elu eksisteerimise jaoks Maal ?
 • Mida tähendab amfipaatne molekul ?
 • Kuidas paigutuvad hüdrofoobsed ained vesilahuses ?
 • Kuidas paigutuvad amfipaatsed ained vesilahuses ?
 • Milline on CH3COOH konjugeeritud alus ?
 • Mida nimetatakse vee ioonkorrutiseks ?
 • Milline on iga lahuse pH ?
 • Kuidas on lahuse pH seotud vesinikioonide kontsentratsiooniga lahuses ?
 • Milline on füsioloogiline pH vahemik ?
 • Milline seos valitseb nõrga happe ja tema konjugeeritud aluse kontsentratsioonide suhte ning lahuse pH vahel ?
 • Milline on fosforhappe valdav ioniseerituse vorm pH = 10,2 juures ?
 • Millise pKa väärtusega happe sobib kõige paremini pH = 6,80 puhvri valmistamiseks, miks ?
 • Mis on amfolüüdi isoelektriline punkt ?
 • Miks nimetatakse sahhariide ka karbohüdraatideks ?
 • Milline funktsionaalrühm on sahhariidides kõige arvukam ?
 • Millest tuleneb enantiomeeride nimetus peegelisomeerid ?
 • Millised toodud struktuuridest on püranoosid ?
 • Millised toodud suhkrutest on oksüdeeritud ?
 • Millised toodud suhkrutest on desoksüderivaadid ?
 • Milline disahhariid on pildil ?
 • Millisest polüsahhariidist pärineb toodud disahhariid ?
 • Miks on organismidele vajalik säilitada glükoosivaru glükoosi polümeerina ?
 • Millise polüsahhariidi hüdrolüüsi katalüüsib lüsotsüüm ?
 • Millistel struktuuridel on kujutatud suhkrute estrid ?
 • Milline suhkur kuulub DNA koostisesse (ka RNA kohta) ?
 • Millisel interaktsioonil põhineb geneetilise materjali kopeerimine ?
 • Millise lämmastikalusega paardub tsütosiin ja mitme vesiniksideme vahendusel ?
 • Miks toimub DNA ahela süntees alati 5´otsast 3`otsa suunas ?
 • Millise sideme kaudu on ühendatud nukleotiidijäägid DNA ahelas ?
 • Milline oligonukleotiid omab kõrgemat ,,sulamistemperatuuri" Tm. Miks ?
 • Mitu aluspaari tuleb ühe BDNA heeliksi pöörde kohta ?
 • Mitut aluspaari sisaldab inimese genoom ?
 • Miks sisaldab enamikust organismidest eraldatud DNA ligikaudu võrdsel hulgal A ja T ning G ja C nukleotiide ?
 • Mis on valgu monomeerideks ?
 • Millised aminohapped on toodud joonisel ?
 • Milline on nimetatud aminohappe kõrvalahela laeng pH 7 juures ?
 • Milliste aminohappejääkide kaudu toimub valkudes disulfiid sildade moodustumine ?
 • Mitme erineva aminohappe lülitamine valkudesse on geneetiliselt kodeeritud ?
 • Mitmest aminohappejäägist võiks koosneda valk molekulmassiga 50 kDa ?
 • Millised nimetatud molekulidest on valgud ?
 • Milline on tetrapeptiidi glutamiin glütsiinasparagiinhapeseriin summaarne laeng pH 7 juures ?
 • Kui kaua sünteesib bakteri E. coli ribosoom ühte keskmist valku ?
 • Mitu erinevat valku on inimeses ?
 • Millist polümeeri struktuuri tasandit määratakse sekveneerimise abil ?
 • Millised regulaarsed interaktsioonid stabiliseerivad valkude sekundaarstruktuuri elemente ?
 • Mitu aminohappejääki on keskmiselt ühe aheliksi pöörde kohta ?
 • Milline vesinikside leiab kasutust valkude sekundaarstruktuuri stabiliseerimisel ?
 • Millise sekundaarstruktuuri elemendi poolest rikaste valkude baasil moodustunud kiud on venivaim ?
 • Milline valk on juustes põhiline ?
 • Milliste meetodite abil on võimalik määreta valgu ruumilist struktuuri ?
 • Millised faktorid soodustavad valgu kokkupakkumist ?
 • Kuidas te selle leiate ?
 • Mitu % valgumolekulidest on denatureerunud olekus, kui temperatuur on võrdne Tga ?
 • Kui kaua võtab aega keskmine valgumolekuli kokkupakkimine ?
 • Mille kaudu kandub edasi hullulehmatõbi ?
 • Millise ühendi oksüdatsioonist saab organism kõige rohkem energiat ?
 • Miks ühinevad vette segatud taimeõlitilgad suuremateks tilkadeks ?
 • Millised toodud lipiididest on glütserofosfolipiidid ?
 • Millised toodud lipiididest on fosfolipiidid ?
 • Millised toodud lipiididest on sfingolipiidid ?
 • Millist toodud lipiididest võib kõige suurema tõenäosusega kohata bioloogiliste membraanide koosseisus ?
 • Mida tähendab mõiste ­ amfifiilne molekul ?
 • Milline võib olla steroidihormoon ?
 • Mida tähendab membraanilipiidide lateraalne difusioon ?
 • Miks on membraanlipiidide ,,flipflop" aeglasem kui lateraalne difusioon ?
 • Kus võib membraanidega ühendatud sahhariide kõige suurema tõenäosusega kohata ?
 • Milline võiks olla tavaliselt raku membraanpotentsiaal suunal väljast sisse ?
 • Kui kogu ATP hüdrolüüsi energia kasutatakse aine transportimiseks läbi membraani ?
 • Kui kogu ATP hüdrolüüsi energia kasutatakse aine transportimiseks läbi membraani ?
 • Kuidas mõjutab valinomütsiin K+ ioonide gradienti rakumembraanil ?
 • Milliste ühendite transport rakku on soodustatud membraanpotentsiaali poolt (rakust väljuval suunal + 100 mV) ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Millised väited on õiged ?
 • Mis hakkab toimuma ensüümi lisamisel aine B lahusele ?
 • Kuidas avaldub reaktsiooni kiirus aine A kontsentratsiooni kaudu ?
 • Mitmendat järku reaktsiooniga on tegemist ?
 • Millised on tasakaalukonstantide mõõtühikud ?
 • Millest võib sõltuda keemilise reaktsiooni kiiruskonstant ?
 • Mida näitab reaktsiooni poolestusaeg ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Milline väide on õige ?
 • Millele vastab keemilise reaktsiooni üleminekuolek ?
 • Millisel juhul on katalüüs kõige efektiivsem ?
 • Mida võimaldas seletada Fischeri ,,luku ja võtme" hüpotees ?
 • Milliste ühikutega võiks põhimõtteliselt mõõta katalüütilist konstanti ?
 • Millele vastavad Vmax, KM ja Vmax/KM alltoodud graafikul ?
 • Mis sisulist vahet on olukordadel, kus ühend A on tasakaaluolekus või statsionaarses olekus ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Kuidas leiaksite joonisel toodud graafikult ensüümkatalüüsitava reaktsiooni Vmax ja ensüümi KM substraadi jaoks ?
 • Kuidas on ensüümkatalüüsitava reaktsiooni piirkiirus seotud koguensüümi kontsentratsiooniga (valem) ?
 • Mille alusel klassifitseeritakse EC (ensüümide komisjon) nomenklatuuris ensüümid ?
 • Millised nimetatud molekulidest võiksid olla ensüümid ?
 • Milline molekul võiks olla kofaktor ?
 • Millised nimetatud vitamiinidest on vees ja millised rasvlahustuvad ?
 • Millised toodud vitamiinidest on vees ja millised rasvlahustuvad ?
 • Millised koensüümid on kujutatud joonisel ?
 • Milliste reaktsioonide katalüüsi assisteerivad reeglina metalliioonid ?
 • Milline vitamiin moodustub nahas UV kiirguse toimel ?
 • Millised molekulid võivad toimida biokatalüsaatoritena ?
 • Mille vastu moodustatakse katalüütilised antikehad ?
 • Kuidas võiks toimida kõige efektiivsemalt regulatsioon tagasiside kaudu ?
 • Miks on tagasiside kaudu reguleeritavad ensüümid reeglina allosteerilised ensüümid ?
 • Millised väited on õiged allosteerilise ensüümi kohta ?
 • Milleks on vajalik O2 kooperatiivne seostumine hemoglobiinile ?
 • Millise aminohappejäägi kaudu toimub valkude fosforüleerimine ?
 • Millist reaktsiooni katalüüsivad proteiini kinaasid ?
 • Milline ühend leiab reeglina kasutust fosfaatgrupi doonorina valkude fosforüleerimisel ?
 • Millisel membraanide omadusel põhineb regulatsioon kompartmentalisatsiooni kaudu ?
 • Mida mõjutavad reeglina steroidhormoonid ?
 • Milline toodud molekulidest on sekundaarne signaalmolekul ?
Vasakule Paremale
Biokeemia kordamisksimuste vastused #1 Biokeemia kordamisksimuste vastused #2 Biokeemia kordamisksimuste vastused #3 Biokeemia kordamisksimuste vastused #4 Biokeemia kordamisksimuste vastused #5 Biokeemia kordamisksimuste vastused #6 Biokeemia kordamisksimuste vastused #7 Biokeemia kordamisksimuste vastused #8 Biokeemia kordamisksimuste vastused #9 Biokeemia kordamisksimuste vastused #10 Biokeemia kordamisksimuste vastused #11 Biokeemia kordamisksimuste vastused #12 Biokeemia kordamisksimuste vastused #13 Biokeemia kordamisksimuste vastused #14 Biokeemia kordamisksimuste vastused #15 Biokeemia kordamisksimuste vastused #16 Biokeemia kordamisksimuste vastused #17 Biokeemia kordamisksimuste vastused #18 Biokeemia kordamisksimuste vastused #19 Biokeemia kordamisksimuste vastused #20 Biokeemia kordamisksimuste vastused #21 Biokeemia kordamisksimuste vastused #22 Biokeemia kordamisksimuste vastused #23 Biokeemia kordamisksimuste vastused #24 Biokeemia kordamisksimuste vastused #25 Biokeemia kordamisksimuste vastused #26 Biokeemia kordamisksimuste vastused #27 Biokeemia kordamisksimuste vastused #28 Biokeemia kordamisksimuste vastused #29 Biokeemia kordamisksimuste vastused #30 Biokeemia kordamisksimuste vastused #31 Biokeemia kordamisksimuste vastused #32
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-09-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 16 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kaiako Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

24
docx
Biokeemia I kordamisküsimuste vastused
40
docx
Biokeemia kardamisküsimuste vastused
23
docx
Biokeemia kordamisküsimused
34
docx
BIOKEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED
98
doc
Spordibiokeemia - eksami kordamisküsimused
73
pdf
BIOKEEMIA harjutustunni küsimuste vastused II KT-ks
16
docx
Biokeemia kordamine
12
pdf
Biokeemia II testiks

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun