Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link


Biokeemia kordamisksimuste vastused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas on võimalik vee jäätumine?
 • Kuidas see võimalik on?
 • Miks peavad organismid keskkonnast pidevalt energiat ammutama?
 • Miks toimub lahustunud aine isevooluline ühtlane jaotumine üle kogu lahuse ruumala?
 • Kuidas on võimalik elu eksisteerimine ilma eeltooduga vastuollu minemist?
 • Kuidas on vabaenergia muutus seotud muutusega entalpias ja entroopias valem ühikud?
 • Kuidas on vabaenergia muutus seotud reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsioonidega valem ühikud?
 • Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk?
 • Milline on seos G ja tasakaalukonstandi vahel valem ühikud?
 • Millele on keskmise inimese võimsus kõige lähedasem?
 • Kuidas sõltub laengutevahelise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest valem ühikud?
 • Kuidas sõltub elektrostaatilise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest?
 • Mida näitab aatomi van der Waalsi raadius?
 • Kui lähedale võivad teineteisele tungida ringi tasapinnas kaks aromaatset tsüklit?
 • Milline on aromaatse tuuma van der Waalsi raadius?
 • Milline on tugeva vesiniksideme energia võrrelduna soojusliikumise energiaga 25C juures?
 • Milline on tüüpiliste van der Waalsi interaktsioonide energia võrrelduna soojusliikumise energiaga 25C juures?
 • Milline on veemolekuli summaarne laeng?
 • Mida tähendab et molekul on polariseeritav?
 • Mida tähendab indutseeritud dipool?
 • Milliseid ühisjooni on vesiniksidemel ja kovalentsel sidemel nimetage kaks?
 • Kui suur on tüüpiline vesiniksideme energia?
 • Millised on kolm eluslooduses olulisemat makromolekulide klassi?
 • Miks peavad valgud olema makromolekulid?
 • Miks on enamikul rakkudel küllaltki sarnane suurus?
 • Milline on DNA polümeraasi kontsentratsioon bakterirakus?
 • Millega on põhjendatav vee kõrge sulamisja keemistemperatuur?
 • Miks lahustuvad ioonid vees hästi?
 • Miks on vee tihedus tahkes faasis väiksem kui vedelas?
 • Millised tagajärjed oleks sellel elu eksisteerimise jaoks Maal?
 • Mida tähendab amfipaatne molekul?
 • Kuidas paigutuvad hüdrofoobsed ained vesilahuses?
 • Kuidas paigutuvad amfipaatsed ained vesilahuses?
 • Milline on CH3COOH konjugeeritud alus?
 • Mida nimetatakse vee ioonkorrutiseks?
 • Milline on iga lahuse pH?
 • Kuidas on lahuse pH seotud vesinikioonide kontsentratsiooniga lahuses?
 • Milline on füsioloogiline pH vahemik?
 • Milline seos valitseb nõrga happe ja tema konjugeeritud aluse kontsentratsioonide suhte ning lahuse pH vahel?
 • Milline on fosforhappe valdav ioniseerituse vorm pH 102 juures?
 • Millise pKa väärtusega happe sobib kõige paremini pH 680 puhvri valmistamiseks miks?
 • Mis on amfolüüdi isoelektriline punkt?
 • Miks nimetatakse sahhariide ka karbohüdraatideks?
 • Milline funktsionaalrühm on sahhariidides kõige arvukam?
 • Millest tuleneb enantiomeeride nimetus peegelisomeerid?
 • Millised toodud struktuuridest on püranoosid?
 • Millised toodud suhkrutest on oksüdeeritud?
 • Millised toodud suhkrutest on desoksüderivaadid?
 • Milline disahhariid on pildil?
 • Millisest polüsahhariidist pärineb toodud disahhariid?
 • Miks on organismidele vajalik säilitada glükoosivaru glükoosi polümeerina?
 • Millise polüsahhariidi hüdrolüüsi katalüüsib lüsotsüüm?
 • Millistel struktuuridel on kujutatud suhkrute estrid?
 • Milline suhkur kuulub DNA koostisesse ka RNA kohta?
 • Millisel interaktsioonil põhineb geneetilise materjali kopeerimine?
 • Millise lämmastikalusega paardub tsütosiin ja mitme vesiniksideme vahendusel?
 • Miks toimub DNA ahela süntees alati 5otsast 3otsa suunas?
 • Millise sideme kaudu on ühendatud nukleotiidijäägid DNA ahelas?
 • Milline oligonukleotiid omab kõrgemat sulamistemperatuuri" Tm Miks?
 • Mitu aluspaari tuleb ühe BDNA heeliksi pöörde kohta?
 • Mitut aluspaari sisaldab inimese genoom?
 • Miks sisaldab enamikust organismidest eraldatud DNA ligikaudu võrdsel hulgal A ja T ning G ja C nukleotiide?
 • Mis on valgu monomeerideks?
 • Millised aminohapped on toodud joonisel?
 • Milline on nimetatud aminohappe kõrvalahela laeng pH 7 juures?
 • Milliste aminohappejääkide kaudu toimub valkudes disulfiid sildade moodustumine?
 • Mitme erineva aminohappe lülitamine valkudesse on geneetiliselt kodeeritud?
 • Mitmest aminohappejäägist võiks koosneda valk molekulmassiga 50 kDa?
 • Millised nimetatud molekulidest on valgud?
 • Milline on tetrapeptiidi glutamiin glütsiinasparagiinhapeseriin summaarne laeng pH 7 juures?
 • Kui kaua sünteesib bakteri E coli ribosoom ühte keskmist valku?
 • Mitu erinevat valku on inimeses?
 • Millist polümeeri struktuuri tasandit määratakse sekveneerimise abil?
 • Millised regulaarsed interaktsioonid stabiliseerivad valkude sekundaarstruktuuri elemente?
 • Mitu aminohappejääki on keskmiselt ühe aheliksi pöörde kohta?
 • Milline vesinikside leiab kasutust valkude sekundaarstruktuuri stabiliseerimisel?
 • Millise sekundaarstruktuuri elemendi poolest rikaste valkude baasil moodustunud kiud on venivaim?
 • Milline valk on juustes põhiline?
 • Milliste meetodite abil on võimalik määreta valgu ruumilist struktuuri?
 • Millised faktorid soodustavad valgu kokkupakkumist?
 • Kuidas te selle leiate?
 • Mitu valgumolekulidest on denatureerunud olekus kui temperatuur on võrdne Tga?
 • Kui kaua võtab aega keskmine valgumolekuli kokkupakkimine?
 • Mille kaudu kandub edasi hullulehmatõbi?
 • Millise ühendi oksüdatsioonist saab organism kõige rohkem energiat?
 • Miks ühinevad vette segatud taimeõlitilgad suuremateks tilkadeks?
 • Millised toodud lipiididest on glütserofosfolipiidid?
 • Millised toodud lipiididest on fosfolipiidid?
 • Millised toodud lipiididest on sfingolipiidid?
 • Millist toodud lipiididest võib kõige suurema tõenäosusega kohata bioloogiliste membraanide koosseisus?
 • Mida tähendab mõiste amfifiilne molekul?
 • Milline võib olla steroidihormoon?
 • Mida tähendab membraanilipiidide lateraalne difusioon?
 • Miks on membraanlipiidide flipflop" aeglasem kui lateraalne difusioon?
 • Kus võib membraanidega ühendatud sahhariide kõige suurema tõenäosusega kohata?
 • Milline võiks olla tavaliselt raku membraanpotentsiaal suunal väljast sisse?
 • Kui kogu ATP hüdrolüüsi energia kasutatakse aine transportimiseks läbi membraani?
 • Kui kogu ATP hüdrolüüsi energia kasutatakse aine transportimiseks läbi membraani?
 • Kuidas mõjutab valinomütsiin K ioonide gradienti rakumembraanil?
 • Milliste ühendite transport rakku on soodustatud membraanpotentsiaali poolt rakust väljuval suunal 100 mV?
 • Kuidas see võimalik on?
 • Kuidas see võimalik on?
 • Millised väited on õiged?
 • Mis hakkab toimuma ensüümi lisamisel aine B lahusele?
 • Kuidas avaldub reaktsiooni kiirus aine A kontsentratsiooni kaudu?
 • Mitmendat järku reaktsiooniga on tegemist?
 • Millised on tasakaalukonstantide mõõtühikud?
 • Millest võib sõltuda keemilise reaktsiooni kiiruskonstant?
 • Mida näitab reaktsiooni poolestusaeg?
 • Mida see meile ütleb?
 • Milline väide on õige?
 • Millele vastab keemilise reaktsiooni üleminekuolek?
 • Millisel juhul on katalüüs kõige efektiivsem?
 • Mida võimaldas seletada Fischeri luku ja võtme" hüpotees?
 • Milliste ühikutega võiks põhimõtteliselt mõõta katalüütilist konstanti?
 • Millele vastavad Vmax KM ja VmaxKM alltoodud graafikul?
 • Mis sisulist vahet on olukordadel kus ühend A on tasakaaluolekus või statsionaarses olekus?
 • Mida see meile ütleb?
 • Mida see meile ütleb?
 • Kuidas leiaksite joonisel toodud graafikult ensüümkatalüüsitava reaktsiooni Vmax ja ensüümi KM substraadi jaoks?
 • Kuidas on ensüümkatalüüsitava reaktsiooni piirkiirus seotud koguensüümi kontsentratsiooniga valem?
 • Mille alusel klassifitseeritakse EC ensüümide komisjon nomenklatuuris ensüümid?
 • Millised nimetatud molekulidest võiksid olla ensüümid?
 • Milline molekul võiks olla kofaktor?
 • Millised nimetatud vitamiinidest on vees ja millised rasvlahustuvad?
 • Millised toodud vitamiinidest on vees ja millised rasvlahustuvad?
 • Millised koensüümid on kujutatud joonisel?
 • Milliste reaktsioonide katalüüsi assisteerivad reeglina metalliioonid?
 • Milline vitamiin moodustub nahas UV kiirguse toimel?
 • Millised molekulid võivad toimida biokatalüsaatoritena?
 • Mille vastu moodustatakse katalüütilised antikehad?
 • Kuidas võiks toimida kõige efektiivsemalt regulatsioon tagasiside kaudu?
 • Miks on tagasiside kaudu reguleeritavad ensüümid reeglina allosteerilised ensüümid?
 • Millised väited on õiged allosteerilise ensüümi kohta?
 • Milleks on vajalik O2 kooperatiivne seostumine hemoglobiinile?
 • Millise aminohappejäägi kaudu toimub valkude fosforüleerimine?
 • Millist reaktsiooni katalüüsivad proteiini kinaasid?
 • Milline ühend leiab reeglina kasutust fosfaatgrupi doonorina valkude fosforüleerimisel?
 • Millisel membraanide omadusel põhineb regulatsioon kompartmentalisatsiooni kaudu?
 • Mida mõjutavad reeglina steroidhormoonid?
 • Milline toodud molekulidest on sekundaarne signaalmolekul?
Vasakule Paremale
Biokeemia kordamisksimuste vastused #1 Biokeemia kordamisksimuste vastused #2 Biokeemia kordamisksimuste vastused #3 Biokeemia kordamisksimuste vastused #4 Biokeemia kordamisksimuste vastused #5 Biokeemia kordamisksimuste vastused #6 Biokeemia kordamisksimuste vastused #7 Biokeemia kordamisksimuste vastused #8 Biokeemia kordamisksimuste vastused #9 Biokeemia kordamisksimuste vastused #10 Biokeemia kordamisksimuste vastused #11 Biokeemia kordamisksimuste vastused #12 Biokeemia kordamisksimuste vastused #13 Biokeemia kordamisksimuste vastused #14 Biokeemia kordamisksimuste vastused #15 Biokeemia kordamisksimuste vastused #16 Biokeemia kordamisksimuste vastused #17 Biokeemia kordamisksimuste vastused #18 Biokeemia kordamisksimuste vastused #19 Biokeemia kordamisksimuste vastused #20 Biokeemia kordamisksimuste vastused #21 Biokeemia kordamisksimuste vastused #22 Biokeemia kordamisksimuste vastused #23 Biokeemia kordamisksimuste vastused #24 Biokeemia kordamisksimuste vastused #25 Biokeemia kordamisksimuste vastused #26 Biokeemia kordamisksimuste vastused #27 Biokeemia kordamisksimuste vastused #28 Biokeemia kordamisksimuste vastused #29 Biokeemia kordamisksimuste vastused #30 Biokeemia kordamisksimuste vastused #31 Biokeemia kordamisksimuste vastused #32
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-09-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 24 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kaiako Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

24
docx
Biokeemia I kordamisküsimuste vastused
40
docx
Biokeemia kardamisküsimuste vastused
23
docx
Biokeemia kordamisküsimused
34
docx
BIOKEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED
98
doc
Spordibiokeemia - eksami kordamisküsimused
73
pdf
BIOKEEMIA harjutustunni küsimuste vastused II KT-ks
16
docx
Biokeemia kordamine
12
pdf
Biokeemia II testiks

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun