Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi

Biokeemia kordamisküsimused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas on võimalik vee jäätumine?
 • Miks peavad organismid keskkonnast pidevalt energiat ammutama?
 • Miks toimub lahustunud aine isevooluline ühtlane jaotumine üle kogu lahuse ruumala?
 • Kuidas on võimalik elu eksisteerimine ilma eeltooduga vastuollu minemist?
 • Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk?
 • Milline on reaktsiooni G märk sellel hetkel?
 • Milline on reaktsiooni kiirus?
 • Milline on seos G ja reaktsiooni tasakaalukonstandi vahel valem ühikud?
 • Millele on keskmise inimese võimsus kõige lähedasem?
 • Kui kasutegur on 60?
 • Kuidas sõltub laengutevahelise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest valem ühikud?
 • Kuidas sõltub elektrostaatilise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest?
 • Millest sõltub elektrostaatilise interaktsiooni tugevus?
 • Mida näitab aatomi van der Waalsi raadius?
 • Kui lähedale võivad teineteisele tungida ringi tasapinnas kaks aromaatset tsüklit?
 • Milline on aromaatse tuuma van der Waalsi raadius?
 • Milline on tugeva vesiniksideme energia võrrelduna soojusliikumise energiaga 25C juures?
 • Milline on veemolekuli summaarne laeng?
 • Mida tähendab et molekul on polariseeritav?
 • Mida tähendab indutseeritud dipool?
 • Milliseid ühisjooni on vesiniksidemel ja kovalentsel sidemel nimetage kaks?
 • Kui suur on tüüpiline vesiniksideme energia?
 • Millised on kolm eluslooduses olulisemat makromolekulide klassi?
 • Miks peavad valgud olema makromolekulid?
 • Miks on enamikul rakkudel küllaltki sarnane suurus?
 • Mitu ATP molekuli on rakus?
 • Milline on DNA polümeraasi kontsentratsioon bakterirakus?
 • Millega on põhjendatav vee kõrge sulamis- ja keemistemperatuur?
 • Miks lahustuvad ioonid vees hästi?
 • Millised rühmad soodustavad molekuli lahustumist vees?
 • Miks on vee tihedus tahkes faasis väiksem kui vedelas?
 • Kui vedelas millised tagajärjed oleks sellel elu eksisteerimise jaoks Maal?
 • Mida tähendab amfipaatne molekul?
 • Kuidas paigutuvad hüdrofoobsed ained vesilahuses?
 • Kuidas paigutuvad amfipaatsed ained vesilahuses?
 • Milline on CH3COOH konjugeeritud alus?
 • Mida nimetatakse vee ioonkorrutiseks?
 • Milline on iga lahuse pH suhe?
 • Kuidas on lahuse pH seotud vesinikioonide kontsentratsiooniga lahuses?
 • Milline on füsioloogiline pH vahemik?
 • Millise pKa väärtusega happe sobib kõige paremini pH 680 puhvri valmistamiseks miks?
 • Mis on amfolüüdi isoelektriline punkt?
 • Miks nimetatakse sahhariide ka karbohüdraatideks?
 • Milline funktsionaalrühm on sahhariidides kõige arvukam?
 • Millised toodud monosahhariididest on aldoosid ja millised ketoosid?
 • Millised toodud monosahhariididest on aldoosid ja millised ketoosid?
 • Millised toodud struktuuridest on furanoosidpüranoosid?
 • Millised toodud suhkrutest on oksüdeeritud?
 • Millised toodud suhkrutest on desoksüderivaadid?
 • Milline disahhariid on pildil?
 • Millisest polüsahhariidist pärineb toodud disahhariid?
 • Miks on organismidele vajalik säilitada glükoosivaru glükoosi polümeerina?
 • Millise polüsahhariidi hüdrolüüsi katalüüsib lüsotsüüm?
 • Millistel struktuuridel on kujutatud suhkrute estrid?
 • Milline suhkur kuulub DNA koostisesse ka RNA kohta?
 • Milline on DNA on füsioloogilise pH juures?
 • Millisel interaktsioonil põhineb geneetilise materjali kopeerimine?
 • Millise lämmastikalusega moodustab DNA ahelas aluspaari tsütosiin ja mitme vesiniksideme vahendusel?
 • Miks toimub DNA ahela süntees alati 5otsast 3otsa suunas?
 • Millise sideme kaudu on ühendatud nukleotiidijäägid DNA ahelas?
 • Milline oligonukleotiid omab kõrgemat sulamistemperatuuri" Tm Miks?
 • Mitu aluspaari tuleb ühe B-DNA heeliksi pöörde kohta?
 • Mitut aluspaari sisaldab inimese genoom?
 • Mis on valgu monomeerideks?
 • Millised aminohapped on toodud joonisel?
 • Milline on nimetatud aminohapete kõrvalahela laeng pH 7 juures?
 • Millised toodud aminohapetest on happelise kõrvalahelaga?
 • Millised toodud aminohapetest on aluselise kõrvalahelaga?
 • Milliste aminohappejääkide kaudu toimub valkudes disulfiidsildade moodustumine?
 • Mitme erineva aminohappe lülitamine valkudesse on geneetiliselt kodeeritud?
 • Mitmest aminohappejäägist võiks koosneda valk molekulmassiga 50 kDa?
 • Mille kaudu võiks toimuda valkude fosforüleerimine?
 • Mille kaudu toimub valkude glükosüleerimine?
 • Millised nimetatud molekulidest on valgud?
 • Milline on tetrapeptiidi glutamiin- glütsiin- asparagiinhape-seriin summaarne laeng pH 7 juures?
 • Kui kaua sünteesib bakteri E coli ribosoom ühte keskmist valku?
 • Mitu erinevat valku on inimeses?
 • Millist polümeeri struktuuri tasandit määratakse sekveneerimise abil?
 • Millised regulaarsed interaktsioonid stabiliseerivad valkude sekundaarstruktuuri elemente?
 • Mitu aminohappejääki tuleb keskmiselt ühe -heeliksi pöörde kohta?
 • Milline regulaarne vesinikside leiab kasutust valkude sekundaarstruktuuri stabiliseerimisel?
 • Millise sekundaarstruktuuri elemendi poolest rikaste valkude baasil moodustunud kiud on venivam?
 • Milline valk on juuste põhikomponendiks?
 • Milliste meetodite abil on võimalik määrata valgu ruumilist struktuuri?
 • Millises valgu struktuuri tasandis sisaldub valgu kokkupakkumiseks vajalik informatsioon?
 • Millised faktorid soodustavad valgu kokkupakkumist?
 • Mitu protsenti valgumolekulidest on denatureerunud olekus kui temperatuur on võrdne Tm ga?
 • Kui palju võtab aega keskmise valgumolekuli kokkupakkumine?
 • Mille kaudu kandub edasi hullulehmatõbi?
 • Millised toodud rasvhapetest on küllastunud rasvhapped ja millised küllastumata rasvhapped?
 • Millised toodud ühenditest on rasvhapped?
 • Millise molekuli oksüdatsioonist saab organism kõige rohkem energiat?
 • Mida nimetatakse rasvade seebistamiseks?
 • Millised toodud ühenditest on lipiidid?
 • Miks ühinevad vette segatud taimeõli tilgad suuremateks tilkadeks?
 • Millises toodud toiduainetest on küllastamata rasvade osakaal kõige suurem?
 • Millise C aatomite arvuga rasvhappeid võib looduslikes rasvades kõige enam kohata?
 • Millised toodud lipiididest on glütserofosfolipiidid?
 • Millised toodud lipiididest on fosfolipiidid?
 • Millised toodud lipiididest on sfingolipiidid?
 • Milline toodud molekulidest võiks olla kolesterool?
 • Milline toodud molekulidest võiks olla steroidhormoon?
 • Milles avaldub bioloogiliste membraanide asümmeetria?
 • Mida tähendab membraanilipiidide lateraalne difusioon?
 • Mida tähendab membraanilipiidide flip-flop" ?
 • Miks on membraanlipiidide flip-flop" aeglasem kui lateraalne difusioon?
 • Kus võib membraanidega ühendatud sahhariide kõige suurema tõenäosusega kohata?
 • Millises membraanis võiks olla valkude osakaal kõige suurem?
 • Milline võiks olla tavaliselt raku membraanpotentsiaal suunal väljast sisse?
 • Kuidas see võimalik on?
 • Mis hakkab toimuma ensüümi lisamisel aine B lahusele?
 • Kuidas avaldub reaktsiooni kiirus aine A kontsentratsiooni kaudu?
 • Mitmendat järku reaktsiooniga on tegemist?
 • Millest võib sõltuda keemilise reaktsiooni kiiruskonstant?
 • Mida näitab reaktsiooni poolestusaeg?
 • Mida see meile ütleb?
 • Millele vastab keemilise reaktsiooni üleminekuolek?
 • Millisel juhul on katalüüs kõige efektiivsem?
 • Mida võimaldas seletada Fischeri luku ja võtme" hüpotees?
 • Milliste ühikutega võiks põhimõtteliselt mõõta katalüütilist konstanti?
 • Millele vastavad Vmax KM ja VmaxKM alltoodud graafikul?
 • Mida see meile ütleb?
 • Mida see meile ütleb?
 • Kuidas on ensüümkatalüüsitava reaktsiooni piirkiirus seotud koguensüümi kontsentratsiooniga valem?
 • Milline väide on õige konkurentse inhibiitori kohta?
 • Mille alusel klassifitseeritakse EC ensüümide komisjon nomenklatuuris ensüümid?
 • Millised nimetatud molekulidest võiksid olla ensüümid?
 • Millised nimetatud vitamiinidest on vees- ja millised rasvlahustuvad?
 • Millised toodud vitamiinidest on vees- ja millised rasvlahustuvad?
 • Millised koensüümid on kujutatud joonisel?
 • Milliste reaktsioonide katalüüsi assisteerivad reeglina metalliioonid?
 • Milline vitamiin moodustub nahas UV kiirguse toimel?
 • Mis on metabolismi regulatsiooni lõplikuks eesmärgiks?
 • Kuidas toimib regulatsioon substraadi tasandil?
 • Millisel juhul kõige halvemini?
 • Kus F ja I esineksid võrdsetes hulkades ja samuti oleks kontrollitud F I summaarne hulk rakus?
 • Millised väited on õiged allosteerilise ensüümi kohta?
 • Milleks on vajalik O2 kooperatiivne seostumine hemoglobiinile?
 • Millise aminohappejäägi kaudu toimub valkude fosforüleerimine?
 • Millist reaktsiooni katalüüsivad proteiini kinaasid?
 • Milline ühend leiab reeglina kasutust fosfaatgrupi doonorina valkude fosforüleerimisel?
 • Millisel membraanide omadusel põhineb regulatsioon kompartmentalisatsiooni kaudu?
 • Mida mõjutavad reeglina steroidhormoonid?
 • Mis asi on sekundaarne signaalmolekul?
 • Milline toodud molekulidest on sekundaarne signaalmolekul?
Vasakule Paremale
Biokeemia kordamisküsimused #1 Biokeemia kordamisküsimused #2 Biokeemia kordamisküsimused #3 Biokeemia kordamisküsimused #4 Biokeemia kordamisküsimused #5 Biokeemia kordamisküsimused #6 Biokeemia kordamisküsimused #7 Biokeemia kordamisküsimused #8 Biokeemia kordamisküsimused #9 Biokeemia kordamisküsimused #10 Biokeemia kordamisküsimused #11 Biokeemia kordamisküsimused #12 Biokeemia kordamisküsimused #13 Biokeemia kordamisküsimused #14 Biokeemia kordamisküsimused #15 Biokeemia kordamisküsimused #16 Biokeemia kordamisküsimused #17 Biokeemia kordamisküsimused #18 Biokeemia kordamisküsimused #19 Biokeemia kordamisküsimused #20 Biokeemia kordamisküsimused #21 Biokeemia kordamisküsimused #22 Biokeemia kordamisküsimused #23
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-04-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 27 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor rrelts Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
40
docx

Biokeemia kardamisküsimuste vastused

a) reaktsiooni A B kiiruskonstant on suurem, kui reaktsiooni B A kiiruskonstant b) reaktsiooni B A kiiruskonstant on suurem, kui reaktsiooni A B kiiruskonstant c) ei saa öelda, kas suurem on reaktsiooni A B või B A kiiruskonstant Öelda, et mingi esimest järku kiiruskonstant on nii või naa palju kordi suurem kui mingi teist järku kiiruskonstant on sama kui öelda, et 50 kg on kümme korda suurem kui 5 meetrit. 29. Pöördumatu reaktsiooni poolestusaeg on 10 min. Hetkel kui reaktsioon on käinud 1 tunni on lähteaine kontsentratsioon 10 mM. Milline on lähteaine kontsentratsioon, kui reaktsioon on käinud 1 tund ja 20 min. (erinevad arvud). [A]0 = 10mM = 0,01M t1/2 = 10 min = 0,005 = 0,0025M - 20 min pärast ehk kokku 1h ja 20 min 0,0025M = 2,5 mM Poolestus aja möödudes konsentrats. poole väiksem. 30. Reaktsiooni A B tasakaalukonstant on 1 ja reaktsiooni C D tasakaalukonstant on 1000. Milline väide on õige?

Biokeemia
thumbnail
32
doc

Biokeemia kordamisksimuste vastused

dG=dHdST, kus d tähistab deltat e muutust. 10. Kuidas on vabaenergia muutus seotud reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsioonidega (valem, ühikud)? Glükoos + ATP Glc6fosfaat + ADP (võivad olla erinevad reaktsioonid) G = Gº + RT ln ([produktid]/[lähteained]) Vabaenergia ühikJ 11. Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk? Isevoolulised protsessid kulgevad Gibbsi energia vähenemise suunas, G< 0. 12. Reaktsioon: glütseeraldehüüdfosfaat dihüdroksüatsetoonfosfaat on jõudnud tasakaalu. Milline on reaktsiooni G märk sellel hetkel? (võivad olla erinevad reaktsioonid) G=0 13. Kas tasakaaluolekus on reeglina suurem pärisuunalise või vastassuunalise reaktsiooni kiirus? Tasakaaluolekus ei ole soodustatud ei pärisuunaline ega vastassuunaline reaktsioon. G=0 14. Kas reaktsioon on isevooluline ja kuidas võib muutuda reaktsiooni isevoolulisus temperatuuri tõustes, kui a) H > 0

Biokeemia
thumbnail
24
docx

Biokeemia I kordamisküsimuste vastused

Elu Maal ei ole isoleeritud süsteem; lisaenergiat ammutatakse Päikeselt. 9. Kuidas on vabaenergia muutus seotud muutusega entalpias ja entroopias (valem, ühikud)? dG=dH dST, kus d tähistab deltat e muutust. 10. Kuidas on vabaenergia muutus seotud reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsioonidega (valem, ühikud)? Glükoos + ATP Glc 6fosfaat + ADP 11. Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk? Isevoolulised protsessid kulgevad Gibbsi energia vähenemise suunas, G< 0. 12. Reaktsioon: glütseeraldehüüdfosfaat dihüdroksüatsetoonfosfaat on jõudnud tasakaalu. Milline on reaktsiooni G märk sellel hetkel? G=0 13. Kas tasakaaluolekus on reeglina suurem pärisuunalise või vastassuunalise reaktsiooni kiirus? Tasakaaluolekus ei ole soodustatud ei pärisuunaline ega vastassuunaline reaktsioon. G=0 14. Kas reaktsioon on isevooluline ja kuidas võib muutuda reaktsiooni isevoolulisus temperatuuri tõustes, kui

Biokeemia
thumbnail
34
docx

BIOKEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED

Ensüümide inhibiitor on negatiivne katalüsaator, mis pidurdab reaktsiooni. Inhibiitorid jagunevad: 1. Pöördumatud- seonduvad kovalentsete sidemetega 2. Pöörduvad- interakteeruvad ensüümiga nõrkade sidemete kaudu Pöördumatud inhibiitorid Seondumine ensüümiga on väga tugev ning dissotsiatsioon aeglane. Moodustavad sageli kovalentseid sidemeid. 5. Bisubstraatsete ensüümireaktsioonide põhiskeemid. Bisubstraatne reaktsioon on reaktsioon, kus osaleb kaks või enam substraati ja produkte on ka rohkem kui üks. Need ensüümireaktsioonid jagunevad: 1. Järjestikune ehk ühekordse ümberasetusega reaktsioon ­ mõlemad substraadid seostuvad ensüümiga ning peale reaktsiooni toimumist produktid vabanevad. a) Juhuslikku tüüpi: seostuvate substraatide järjekord pole oluline. b) Korrastatud tüüpi: üks substraat (juhtiv) seostub esimesena. 2. Topeltasendusega ehk pingpong reaktsioonid - esmalt seostub ensüümiga

Biokeemia
thumbnail
98
doc

Spordibiokeemia - eksami kordamisküsimused

Maris Kallus KKS 2010 Inimese organismi keemiline koostis 1. Elusa ja eluta looduse võrdlus: 1) Elusorganismidele on iseloomulik keerukas seesmine struktuur; 2) Elusorganismide iga koostisosa omab kindlat funktsiooni; 3) Elusorganismid on võimelised väliskeskkonnast energiat ammutama, seda muundama ning oma seesmise struktuuri ja funktsioonide säilitamiseks kasutama; 4) Elusorganismid on võimelise paljunema. 2. Inimese keha ja maakoore atomaatse koostise võrdlus: Kui võtta 8 enamlevinud keemilist elementi maakoorest ja inimese kehast, näeme, et 3 neist langevad kokku – O (mk 47%, ik 25,5%); Ca (mk 3,5%, ik 0,31%); K (mk 2,5%, ik 0,06%). Maakoor : I O – 47%; II Si – 28%; III Al – 7,9%. Inimese keha : I H – 63%; II O – 25,5%; C – 9,5%. 3. H, O, C, N kui peamised keemilised elemendid, millest koosnevad elusad rakud: Hapnik – osaleb oksüdatsiooniprotsessides, millel põhineb

Spordibiokeemia
thumbnail
22
docx

Biokeemia eksami kordamine

· kloroplastid ­ fotosüntees Viirused nukleiinhapete supramolekulaarsed kompleksid, mis on kapseldatud kattevalkudega ja saavad paljuneda ainult toimides parasiitidena peremeesrakkudes Henderson-Hasselbachi võrrand pH = pKa + log [A-] / [HA] puhverlahuse pH. Puhverlahus on lahus, mis koosneb nõrgast happest ja selle konjungeeritud alusest (tavaliselt soolast), puhverlahuse tema mingi parameeter säilitab püsiva väärtuse. Gibbsi vabaenerga · G= 0, reaktsioon on tasakaalus · G < 0, produktide siseenergia on väiksem kui reaktantidel, reaktsioon kulgeb spontaanselt (eksergooniline) · G > 0, produktide siseenergia on suurem kui reaktantidel, reaktsioon ei kulge spontaanselt (endergooniline) Aminohapete klassifitseerimine · proteogeensed (esinevad valkude koostises) ­ apolaarsed, polaarsed, happelised, aluselised · aproteogeensed ­ ei esine valkude koostises Peptiidside aminohapetes

Biokeemia
thumbnail
30
docx

Biokeemia Eksami kordamine

Määrab ära reaktsiooni spontaanse kulgemise võimalikkuse, kuid mitte kiirust; G* - reaktsiooni kiirus on määratud aktiviseerimise vaba energia väärtusega 5. Bioloogilise termodünaamika alused. Mida näitab G märk ja arvväärtus? Bioloogilised standardtingimused. Kuidas on seotud G ja G0'? Eksergoonilised ja endergoonilised reaktsioonid. G < 0 spontaanne, eksergooniline reaktsioon; G > 0 mittespontaanne, endergooniline reaktsioon G = 0 tasakaaluline reaktsioon 6. Siirdeseisundi EX# tähendus ensüümireaktsioonis ja selle saavutamine. Katalüüsi soodustavad faktorid. Miks ja kuidas saavutatakse ES kompleksi destabiliseerimine? Siirdeseisund ehk aktiveeritud vaheoleku moodustumine. Siirdeolek on ühendil lähteaine ja produkti vahepealne olek, ebastabiilne. (Kõrgeim punkt reaktsioonikoordinaadil). Katalüüs ­ aktiveeritud siirdeoleku stabiliseerimine.

Biokeemia
thumbnail
26
docx

Biokeemia täielik kordamine

DNA nukleoiidselt järjestuselt valkude aminohappelisse järjestusse. 14. Ensüümid: üldiseloomustus, funktsioonid, klassifikatsioon. Ensüümid on biokatalüsaatorid, kõrgelt spetsiifilise toimega liht- või liitvalgud, endogeensed biokaktiivsed ühendid. Funktsioon: Ensüümid on erilise funktsiooniga valgud, sest seondavad ja muudavad keemiliselt teisi molekule ­ katalüüsivad reaktsioone. Toimemehhanism seisneb reaktsiooni kiirust limiteeriva energeetilise barjääri alandamises, st. reaktsioon, mis ilma ensüümita oleks toimunud aeglaselt, toimud ensüümi osavõtul väga kiiresti. Ensüümid ei muuda reaktsiooni suunda, ei muuda tasakaaluseisundit vaid kiirendavad selle saabumist, ei lõhustu reaktsiooni käigus. Klassifiatsioon: 1. Oksüreduktaasid katalüüsivad redoksreaktsioone 2. Transferaasid Funktsionaalsete rühmade ülekanne 3. Hüdrolaasid katalüüsivad hüdrolüüsi 4. Lüaasid Kaksiksidemete (nt

BiokeemiaMärksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun