Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Missuguse rulli kasuks otsustada ?
 
Säutsu twitteris

Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool
Maamajanduse Mehhaniseerimine


Siim Jaansoo


OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTALULE
LÕPUTÖÖ
Juhendas: Ants Siitan

2007
SISUKORD

SISSEJUHATUS 3
1.MÕNINGANE ÜLEVAADE TERAVILJA KASVATUSE KAASAEGSETEST TEHNOLOOGIATEST. 4
2. KAASAEGSED MASINAD TERAVILJA KASVATUSES. 5
2.1. Taktorid,tõstukid ja laadurid . 5
2.2. Mullakarimis-ja kivikoristus masinad. 10
2.3. Külvikud ja väetusamasinad. 19
2.4. Taimekaitsepritid. 21
2.5. Koristusmasinad . 25
3. SOBIVAIMA MASINA KOMPLEKSI VALIK. 29
4. Masinate tööressurss ja korrashoiukulud. 32
5. Teravilja tootmise tasuvus . 34
6. Teraviljakuivati vajadus. 36
37
Vajlik teravilja kuivati mahtumus siis peaks olema 62 m, kui teravilja saagikus on 1200 t. niisket vilja. 37
Kokkuvõte 37
Kasutatud kirjandus 38


SISSEJUHATUS


Nagu märgitud on teravilja tootmise tulukuse suurendamise üheks peavõimaluseks saagikuse suurendamine (väetised ja taimekaitse vahendid) ja masina töökulude vähendanine (ostes näiteks odavaimaid,kasutatud masinaid)
Teravilja saagikuseks on võetud lähiaegade loodetav eesti keskmine saagikus 2.5 t/ha ja müügihinnaks 1000 kr/t ja 1500 kr/t.
Arvutused on näidanud ei ole keskmise saagikuse 2.5 t/ha ja müügihinna 1000 kr/t korral võimalik teravilja kasvatamisest praktiliselt kasumit saada. Kui aga vilja müügihind oleks 1500 kt/t, saab viljakusest tulu, kui masinatöökulud 1.ha-le on alla 2500 krooni.
Kui teravilja saagikus oleks 4 t/ha (selliseid talusid jms.Estis on), saab ka vilja müügihinna 1000 kr/t puhul tulu ha-toetuse 400 kr/t korral kasumit vaid siis, kui masina töökulud on alla 1700 kr/ha(so.kui põllutöid tehakse vanade ja odavate masinatega ja ei arvestata amortisatsioonikulusid, et saaks osta uusi masinaid) Kuid müügihinna 1500 kr/t ja ha-toetuse 400 kr/ha puhul on loota väikest kasumit ka masina töökulude 3500 ....3900kt/ha korral.
Maksimaalne ostuhind riigireservi ostmisel on toidunisul 1900 ja -rukkil 1800 kr/t. Keila TERKO ostis toidunisu hinnaga 1800-2000 kr/t,söödaks1700 kr/t ningotra 1500 kr/t. Nende andmete alusel on võetud arvestustes suvivilja kokkuostuhinnaks 1700 kr/t taliviljal 1800 kr/t.
Teemaks valisin just selle teema kuna teravili on olnud ja arvatavasti jääb üheks tähtsamaks põllukultuuriks Eestis,mida kasvatatakse käesoleval ajal juba üle 300 000 hektari ja selle viljelemine on tõusujoonel. Siit ka jätkuv huvi teraviljakasvatuse masintehnoloogia vastu, eriti aga selle vastu, kui palju maksab selleks vajalik põllutööde masinapark ja kui suured on selle asendus kulud aastas.

 • MÕNINGANE ÜLEVAADE TERAVILJA KASVATUSE KAASAEGSETEST TEHNOLOOGIATEST.


  Põhikriteeriumiks tehnoloogiavalikul on mullastik ja viljeldavate kultuuride stuktuur.
  Minimeeritud mullaharimine sobib kergete ja keskmiste lõimisega nii kivivabadele kui ka kivistele muldadele kõikide kultuuride viljelemiseks.Selle tehnoloogia masinad töötlevad mulda minimaalselt ning ei hävita mulla elustikku , eriti vihmausse, kelle osa mullaviljakuse kujunemisel ja säilitamisel on väga oluline.Väheael harimisel säilib mulla struktuursus ja mullas olev veevaru. Kuna harimise käigus mullapinnale toodud kivid surutakse mulda tagasi,siis kaob nende korjamise vajadus. Harimiseks sobivad kõik rullrandaalid, mis on komplekteeritud mulla tihendus rullidega .
  Kiirestitihenevate ja väljakujunenud tihesega muldade harimiseks tuleks kasutada täiuslikemaid mullaharimismasinaid, kus lisaks pindmiselt mulda segavatele ketastele on ka kobestuskäppade lüli, mis võimaldaks kobestada 15.18 cm-ni. Kõikide nende agrekaatide iseloomulikuks jooneks on suur tootlikkus (5-7 ha tunnis). Veovõimsuseks tuleks arvestada 35-40 hobujõudu töölaiuse meetri kohta.
  Küntud alade külvieelseks harimiseks nii kergetel, keskmistel kui ka rasketel muldadel sobivad põimagregaadid, mis koosnevad labasilurist ja tihendusrullisest või kobestuskäppadest ja tihendusrullidest. Esimesena mainitud agregaat sobib sügisel küntud alade kevadiseks külvieelseks mullaharimiseks. Teisena mainitud agregaati võib kasutada nii värskelt küntud,kui mõnda aega seisnud küntud alade külvieelseks harimiseks.
  Pikaajalisi otsekülvi uurimisi veel pole, kuid seniste uurimuste põhjal võib öelda, et otsekülv sobib suvi-ja taliteraviljade, rüpsi ja rapsi ning herne viljelemiseks kerge ja keskmise lõimisega muldadel. Teraviljade eelviljadena rapsi, herne ja ristiku väärtus otsekülvil ei realiseeru täiel määral. Seepärast on soovitatav enne otsekülvi mulda 7-8 cm sügavuselt segada või kasutada otsekülvikuid, mis koos külviga ka mulda harivad.
  Ainult adraga harimisele orienteerumine ei ole majanduslikult ege keskonnahoidlikust aspektist perspektiivikas. Lisaks mullastiku oludele tuleks valiku tegemisel arvestada viljeldavate kultuuride struktuuri ja tootmismahtu ning investeerimisvõimalusi.
  Õige valiku korral on võimalik tõid ja tegemisi korraldada ilmastikuoludest lähtuvalt.

  2. KAASAEGSED MASINAD TERAVILJA KASVATUSES.

  2.1. Taktorid,tõstukid ja laadurid.


  Nii Saksamaal kui Soomes osteti kahel viimasel aastal kõige enam 60…110 kW (82…150 hj) traktoreid (E. Koigi andmetel). Siin nimetatud kui ka teistes L-Euroopa riikides on tendents üle 100 kW võimsusega traktorite ostu suurenemisele. Kui Eestis oleks traktori keskmine kasutusiga 12 aastat, siis Saksamaa andmete põhjal oleks vaja Eestis igal aastal soetada ligikaudu 1600 uut traktorit. Võttes traktori keskmiseks hinnaks 45 tuh. Eurot ehk 700 tuhat krooni, saame investeeringute vajaduseks ligikaudu 1100 miljonit krooni. Kuna Eestis on olemasolev traktoripark vananenud, siis sellele summale lisandub veel vanade traktorite väljavahetamine ja investeeringute vajadus on sellevõrra veelgi suurem. Kui arvestustes lähtuda 2005 a põllumajanduses kasutatavatest ratastraktorite arvust 30665 ja võttes kasutusajaks 15 aastat, saame, et igal aastal oleks vaja osta 2044 uut traktorit. Kui kasutusiga oleks 12 aastat tuleks aastas soetada ca 2555 uut traktorit. Ilmselt on Eestis praegu traktoreid liialt palju, samuti kasvab võimsamate traktorite osatähtsus. Traktoripargi kaasajastamiseks oleks ligikaudse arvestuse alusel vaja Eestis igal aastal soetada ligi 1600 uut traktorit, investeeringunõudlusega 1,2…1,3 miljardit krooni aastas. Kui kõik ostetavad traktorid saaksid EL tõukefondidest toetust, väheneks see summa poole võrra.
  Moodsa lääne tehnika ja tehnoloogia kasutuselevõtt on tinginud muutusi ka traktori võimsustarbe valikus . Nii on enam ostetavaks võimsusklassiks 140…165 hj traktorid. Tootlikumate haakemasinate kasutamine nõuab juba 160…170 hj traktoreid. Alljärgnevalt lühiülevaade mõnede140 hj traktorite tehnilistest näitajatest ja võrdlusandmetest:  Tehnilised andmed ja erihinnad
  Tabel 1. 140 hj võimsusklassi traktorite tehniliste andmete lühiülevaade
  Firma mudel
  Case CS130
  D-F Agrot. 135
  JD 6820 AQ
  MF 6290
  NH TM 140
  ValtraT 140
  Fendt 714 Vario
  Kesk-mine
  Nimivõimsus kW/hj
  92/ 125
  103/ 140
  99/ 135
  99/ 135
  106/ 144
  99/ 135
  103/ 140
  100/ 136
  Käike edasi/tagasi
  24/24
  24/24
  20/20
  32/32
  18/6
  36/36
  astme v
  Suurim kiirus km/h
  50
  50
  50
  40
  40
  40
  50
  Tühi mass kg
  6205
  6515
  6330
  6420
  6450
  6515
  6290
  6389
  Lisatav mass kg
  2795
  2485
  4170
  2830
  2550
  4485
  4710
  3432
  Ratta vahe ees cm
  192
  190
  182
  185
  200
  196
  188
  190
  Katse tulemused Mootor (mõõdetud jõusiirdevõllil)
  Nimipöörded p/min
  2300
  2300
  2100
  2200
  2200
  1800
  2100
  2143
  Võimsus nimipöör. kW
  80,3
  84,0
  90,3
  91,9
  86,6
  94,4
  99,4
  89,5
  Kütuse erikulu nimi- pööretel g/kWh
  269
  282
  247
  271
  282
  242
  241
  262
  Suurim võimsus kW
  84,7
  94,6
  99,7
  93,5
  89,3
  97,5
  106,9
  95,2
  Pöörded suurimal võimsus.
  2003
  1854
  1950
  1802
  1905
  1699
  1903
  1874
  Konst võimsuse piirkond%
  26
  32
  26
  22
  25
  16
  29
  25
  Pöördemomendi tõus %
  40
  46
  42
  35
  43
  27
  48
  40
  Veovõimsus
  Veovõim. nimipööretel kW
  69,3
  75,3
  78,9
  77,8
  70,5
  80,1
  81,1
  76,1
  Erikulu nimipööret. g/kWh
  310
  318
  285
  323
  350
  285
  296
  310
  Maksim . veovõimsus kW
  75,7
  83,8
  88,1
  80,0
  73,2
  82,6
  86,5
  81,4
  Erikulu maksimaalsel veovõimsusel g/kWh
  274
  279
  266
  276
  311
  276
  281
  280
  Hüdraulika
  Maksimaalne võimsus kW
  31,1
  35,6
  33,4
  30,8
  31,7
  23,8
  31,4
  31,1
  Õlikogus l
  30
  40
  25
  25
  35
  40
  45
  34
  Tõsteseade ( tagumine ) daN
  Tõstejõud - väikseim
  6878
  7244
  6300
  4754
  3894
  6587
  5609
  5894
  - suurim
  8695
  8978
  6930
  5931
  7875
  6395
  7652
  7494
  Tõsteseade ( eesmine ) daN
  Tõstejõud - väikseim
  3137
  2272
  2734
  4800
  3105
  2633
  2348
  3037
  - suurim
  3367
  3150
  3893
  5446
  3224
  3869
  3391
  3730
  Müratase dB(A)
  Maksim. müratase veol
  77,0
  75,5
  72,0
  77,5
  76,5
  73,0
  73,0
  74,9
  " " suurimal kiirusel
  76,5
  76,0
  74,0
  77,0
  77,5
  77,5
  73,0
  75,9
  2002 aastal oli vaatluse all 6 traktorifirma (Deutz- Fahr , Valtra, New Holland , Belarus , John Deere, Massey Ferguson) 16 traktorit, millede mootori võimsused olid vahemikus 100…260, keskmine 152 hj. Traktorite vanus oli 1…4 aastat, aasta koormus 1339 töötundi.
  Traktorite kütusekulu kõigub suurtes piirides, olles künnil 13…25, keskmiselt 16 l/h. Korras adra korral ei sõltu kütusekulu niivõrd küntava põllu seisundist (kõrrepõld, sööt), kuivõrd mulla lõimisest, eriti aga mulla niiskusest.
  Traktori hooldekulu oli keskmisena 37 kr/ h, mis kõikus piirides 5,6 kuni 50 kr/ h.
  88 hj traktorile (Belarus) sobib 3-sahaline pöördader. Künni tootlikkuseks saadi 0,5 ha ja kütusekulu oli 22,1 l/ha. Teraviljakülvil oli tunnitootlikkus 1,9 ha ja kütusekulu 4,3 l/ha. Transpordil oli kütusekulu 1,85 l/t kohta või 0,29 l/tkm. Tunnis jõuti haljasmassi niita 1,3 ha, milleks kulus 8 l kütust.
  140 hj traktoril tuli välja panna kogu võimsus, et raskel savimullal vedada 4-sahalist pöördatra. Künnil kulus kütet 13…25 l/h.
  150 hj traktor kündis 5-sahalise pöördadraga tunnis 1,0 ha ja kulutas kütust 15,8 l/h. Kultiveerimisel oli tunnitootlikkus 4,3 ha ja kütusekulu 15,9 l/h. Raske rulliga jõuti tunnis rullida 3,6 ha ja kulutati kütust 14,7 l. Ruloonsilo valmistati tunnis 11,3 t, milleks kulutati kütust 0,83 l tonni kohta.
  Ka 162 hj võimsusega traktorile sobib 5-sahaline pöördader. Tunnitootlikkus oli 1,0…1,2 ha ja kütusekulu 14,4 l/h. Libistamisel 8,2 m laiuse libistajaga oli tootlikkus 1,4 ha, kütusekulu 2,9 l/ha. 2,4 m laiuse väetisekülvikuga töötamisel kulus tunnis 4,0 l kütust. Kultiveerimisel 8 m laiuse kultivaatoriga oli tunnitootlikkus 6,0 ha ja kütusekulu 22,1 l. Enim kütust nõudis 5,1 m laiune tüükultivaator - 27,0 l/h. Traktori (162 hj) kütusekulu mõõdeti kütusekulumõõturiga EDM 1404.
  Traktori tööseadmetest enim hinnati mootorit ja käiguosa, hindepunktid vastavalt 9,1 ja 8,9 (10- nest võimalikust). Väiksemad hindepunktid (6,9) said müügifirma poolne teenindus
  Traktori soetamisel tuleks arvestada töödemahu ja hooajalisusega. Väike talus teeb traktor aastas 500…800 töötundi, ühistutes aga 1200…2100 tundi.
  Mõnede traktorimarkide erihindadest annab ülevaate alljärgnev tabel.  Tabel 2. Mõnede 150…160 hj traktorite erihinnad EEK/kW
  Traktori mark
  Võimsus, kW
  Erihind EEK/kW
  Case IH Maxxum MX 150
  Deutz Fahr Agrotron 150 MK3
  John Deere 7710
  Lamborghini Champion 160 D
  Massey Ferguson 8220
  Same Rubin 150
  Valtra HiTech 160/200
  119
  114
  119
  118
  114
  110
  118
  11 140
  11 300
  13 228
  12 086
  11 952
  12 702
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #1 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #2 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #3 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #4 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #5 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #6 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #7 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #8 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #9 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #10 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #11 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #12 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #13 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #14 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #15 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #16 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #17 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #18 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #19 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #20 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #21 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #22 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #23 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #24 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #25 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #26 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #27 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #28 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #29 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #30 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #31 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #32 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #33 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #34 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #35 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #36 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #37 OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL #38
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 38 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-03-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 51 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor ESYIceMan Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Lõputöö teemal OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTALULE

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  34
  doc
  Maaviljeluse konspekt
  29
  pdf
  Põllumajandus masinad
  33
  docx
  Põllumajandusökonoomika põhikursus EKSAM
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  72
  docx
  Maaviljeluse konspekt eksamiks
  114
  doc
  Laondus ja veokorraldus
  79
  doc
  Majandusanalüüs
  91
  doc
  Eksami konspekt

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun