Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Ettevõttemajandus (2)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks luua ettevõte ?
 • Kuhu tahame jõuda ?
 • Kuidas sinna jõuame ?
 • Kuidas valida hankijaid ?
 • Kuidas toimub varustamine ?
 • Kuidas konkurendid on äriidee realiseerinud ?
 • Milline on äriidee tulevik ?
 • Milline on toote eluiga, perspektiiv ?
 • Millised on oskused ja muud ressursid, mida ettevõtja vajab oma idee teostamiseks ?
 • Kuidas jaguneb tarbimine kliendigruppide vahel ?
 • Millises vahemikus on toote eest keskmiselt makstav hind ?
 • Millist kauba edasimüüjad ?
 
Säutsu twitteris
ETTEVÕTTEMAJANDUS
neljapäev, 1. september 11
Aine koduleht: http://moodle.ut.ee
VÕTI: mittemaj11
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=196
Lektor Merike Kaseorg
E-õpe
Moodle alt “Jututoad”
Kodutööde teemad 3.10.2011
Grupi suurus 3-4 inimest.
Kodutöödest antakse ülevaade 14. Nädalal.
TEOORIA TEST: AINULT PABERKANDJAL MATERJALID. LÄPTOPI KASUTADA EI VÕI.
ÕHTUSED PRAKTIKUMID KELL 18:00 mitte 18.15
Ettevõtluseks võib pidada tegevusi, millel on: 1) Eesmärk; 2) Risk mitte saavutada eesmärki; 3) Vajadus planeerida oma tegevust; 4) Vajadus kaasata erinevaid ressursse
Ettevõtja – füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks.
Ettevõte- plaanipäraselt organiseeritud majandusüksus, mis toodab ja turustab materiaalseid esemeid või teenuseid.
Miks luua ettevõte?:
 • Raha teenimine
 • Paremini konkureerida rahvusvah. areenil.
 • Iseenda peremees.
 • Et oleks rohkem eestimaiseid tooteid ja teenuseid.
 • Et midagi uut turule tuua.
 • Eestis on soodsamad tingimused ettevõtlusega alustamiseks.
 • Tööpuuduses vaevlevatele inimestele võimalus tööd saada.

Ettevõte on sotsiaalne süsteem. Mõjutavad seal töötavad inimesed.
Ettevõtete tegevuse jaotus:
 • funktsionaalne: põhifunktsioonid, toetatavad funktsioonid.
 • Geneetiline: loomine, tegutsemine, likvideerimine
 • Institutsionaalne : konkreetne majandusharu . (Ettevõtlusmajandusteaduse jaotus: üldine õpetus , spetsiaalsed õpetused)

  Ettevõtete liigitamine :
  Haruline kuuluvus. Tegevusharu koosneb ettevõtetest, mis pakuvad tooteid, mis on sarnased. Nt: Ehitusharu, Veonduse ja laonduse haru...
  Euroopa Liidu kriteeriumid väike ja keskettevõtete määratlemiseks. Kui vähemalt kaks kriteeriumi vastavad mingile ettevõttemudelile, siis see kuulub sinna.
  Ettevõtte suurusest oleneb, kuidas nad käituvad ja kuidas neid juhtida.
  Ettevõtlusvorm. Nt. FIE, täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts , tulundusühing, välismaa äriühingu filiaal .
  Pereettevõtted. Kõikidest ettevõtetest 85%.
  Plussid:
  • Usaldus, mis on pereliikmete vahel
  • Mõned tööülesanded saab kodus täita.
  • Ühine eesmärk
  • Kiire otsustamine

  Miinused:
  • Et kui ettevõttes midagi juhtub, siis see mõjutab kõiki. Ettevõte oleneb pere eelarvest.
  • Nt. Lahutuse korral probleem ettevõtte jagamisel.
  • Ettevõte ei pruugi olla jätkusuutlik. Probleem tulevasele põlvkonnale.
  • Vallandada on.. keeruline.

  Sotsiaalne ettevõtlus
  Suunatud erivajadustega inimestele, kellel on füüsilisi, psüühilisi, alkoholi-, narko -, pikaajalise töötuse või erinevatele immigrantide gruppidele omaseid probleeme.
  Näiteks: Kodutute jalgpalli MM; Heateo Sihtasutus ( Uuskasutuskeskus , Noored kooli, Anni Akadeemia, intensuuvrehabilitatsioonikeskus RE-HAB); Lootuse Küla
  Tehnilis-majanduslik struktuur
  Valdava tootmisteguri järgi: töö-, kapitali-, materjali-, energiamahukad
  Valmistamismeetodite järgi: vool- ja töökojatootmine
  Valmistamisprintsiipide järgi: üksik- ja korduvtootmine
  Huvigrupid - Grupid ja organisatsioonid , kes on ettevõttega otseselt või kaudselt , praegu või tulevikus seotud.
  • Ettevõttesisesed ja –välised
  • Esmased: omanikud , tegevjuhtkond, töötajad, kreditorid, kliendid, konkurendid, hankijad , ühiskond
  • Teisesed: ametiühingud, meedia, kodanikuühendused jne.

  Ettevõtte eesmärkide süsteem
  Kelle eesmärgid on ettevõtte eesmärgid: ettevõtte kui institutsiooni eesmärgid, ettevõtja (omaniku) isiklikud eesmärgid
  Kes seab ettevõtte eesmärgid või mõjutab seda protsessi: põhigrupid, satelliitgrupid
  Vertikaalsest seosest lähtudes: pea- ja kõrvaleesmärgid, primaarsed ja sekundaarsed eesmärgid.
  Horisontaalsest seosest lähtudes: samasuunalised, vastassuunalised ehk konkureerivad, teineteist välistavad, sõltumatud.
  EESMÄRKIDE OMADUSED
  SMART printsiip
 • Spetsiifilised ( specific )
 • Mõõdetavad (measurable)
 • Kokkulepidud
 • Realistlikud
 • Ajastatud

  2. loeng 8. sept 2011
  Ettevõtte funktsionaalsed valdkonnad: personalimajandus, materjalimajandus, tootmine, turundus , strateegia, arvestus
  Personal
  • Personali hulka kuuluvad ettevõtte kõik töötajad
  • Personali juhtimine – üks juhtimise põhifunktsioonidest
  • Personali juhtimise raames uuritakse töö iseärasusi ettevõttes ning määratakse kindlaks ametikohtadele ja töötajatele esitatavad nõuded.

  Personali värbamine:
  • Ettevõttesisene värbamine: teadete tahvel , intranet
  • Ettevõtteväline värbamine: ajalehed, raadio, teler, internet , üritused, eriala- ja kõrgkoolide lõpetajad, tööamet
  • Värbamise alternatiivid: ületunnitöö, allhange- tellitakse mingid tööd teise ettevõtte poolt, tähtajaliste töölepingutega ajutised töötajad, töötajate rentimine .

  Personali valik:
  Otsustusprotsess, mille tulemuseks on kohataotlejate hulgast kõige paremini sobivate väljavalimine.
  Ettevõtteväline
  Ettevõttesisene

  Meetodid: eelintervjuu, ankeet (CV), tausta uuring, soovituskirjad, test, käitumisülesanne ja töölevõtuintervjuu.
  Töötuid mehi on rohkem kui töötuid naisi.
  Eesti naisettevõtjate olulisemad barjäärid ettevõtlusega alustamisel :
 • Naisi ei võeta tõsiselt
 • Mees julgeb rohkem riske võtta kui naine
 • Raskused ettevõtluse ja koduse elu ühitamisel
 • Enesekindluse puudus
  Ettevõtlusaktiivsus on kõrgem haritumate ja suurema sissetulekuga naise seas.
  Töötasustamise põhiprintsiibid
  Töö hüvitamine:
 • Rahaline (otsene, kaudne)
 • Mitterahaline (meeldiv töö, töökeskkond)
  • Tasu peab olema õiglane ja vastama töötaja tööpanusele;
  • Töökohtade hindamise aluseks on töö keerukusaste, spetsiifika ja olulisus ettevõttele;
  • Töökohtade hindamise põhikriteeriumid: oskusteave, vastutus, vaimne ja füüsiline pingutus ning töötingimused;
  • Töökohtade hindamise meetodid: analüütilised ja mitteanalüütilised.

  Palk – tasu arvutamise meetod tööpanuse eest, peab kajastama tööpanuse kasvamist ja kahanemist
  Palgavorme on kolm:
 • Ajapalk
 • Tükipalk – töö peab olema mõõdetav ning töötaja peab saama oma tulemust mõjutada
 • Preemiapalk
  Nö alternatiivsed v veel teised palgavormid :
  • Kasumiosad (ei eelda kapitaliosalust)
  • Täiendavad sotsiaalsed soodustused (rahalised soodustused, toetused, materiaalsed esemed, teenused)

  Miinimumpalk 2011: 278 eurot kuus.
  Majanduslikud seosed:
  Tariifne ja efektiivne tööaeg
  Tariifne tööaeg: töönädala pikkus 40 tundi, aastas 52x 40 = 2080 tundi
  Aeg, mil töötaja viibib töökohal = tariifne tööaeg - (korraline puhkus, riiklikud pühad, eripuhkused, haiguspäevad jne.)
  Efektiivne tööaeg = aeg, mil töötaja viibib töökohal - plaanilised vaheajad – häiretest tingitud tööseisakud.
  Efektiivne tööaeg moodustab tariifsest ca 70%
  Materjalimajandus:
  Materjalid: tööraine, abimaterjalid, kütus.
  Jäätmemajandus: hävitamise viis ja sellega seotud kulud.
  Eesmärgid: kiirus ja ratsionaalsus!!
  Varustamine: juhuslik, sünkroonne, laovarude loomisega
  Laondamine: tooraine , pooltoodete, valmistoodangu ja tootmislaod
  Transport: ettevõttesisene ja –väline. Transpordi planeerimine .
  Tootmine
  Valdkond , kus valmistatakse ettevõtte tooteid ja teenuseid.
  Toota võimalikult kõrge kvaliteediga ja võimalikult madalate kuludega
  Toota tuleb lähtudes defineeritud turuülesandest
  • Tootmisprogrammi planeerimine;
  • Tootmisprotsessi planeerimine
  • Tootmise varustamine vajalike tootmistegulitega

  OLULINE ON TOOTMISVÕIMALUSTE ÜHTLANE KOORMUS
  Tootmisvahendid
  Kasutamine: Kasutusiga, tehniline kasutusaeg, majanduslik kasutusaeg
  Võimsus: Maksimumvõimsus, majanduslik võimsus, miinimumvõimsus
  Rakendamine:
  Ettevõte töötab ja tootmisvahendid on rakendatud
  Ettevõte töötab, kuid tootmisvahendid pole rakendatud
  TOOTMISMEETODID JA –TÜÜBID
  • Vooltootmine – tootmisvahendite paigutus määratakse lähtudes tootmisprotsessist.
  • Töökojatöötmine – detailide liikumine sõltub tootmisvahendite asukohast
  • Üksik ja korduvtootmine – samaliigilise toodangu valmistamisprotsessi kordumise sagedus (mass-, seeria - ja sorditootmine)

  OLULINE ON MÄÄRATA PARTIIDE OPTIMAALNE SUURUS
  Turunduskontseptsiooni etapid
  Ettevõtte sise- ja väliskeskkonna analüüs ( SWOT )
  Turunduse eesmärkide määratlemine:
  • milliseid tooteid ja teenused,
  • millistele turgudele,
  • millistes kogustes

  Eesmärkide saavutamise vahendite määratlemine:
  • toodete ja sortimendi planeerimine (tootmisprogrammi käivitamise lähtealus!)
  • hinnakujundus
  • müügitoetus
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Ettevõttemajandus #1 Ettevõttemajandus #2 Ettevõttemajandus #3 Ettevõttemajandus #4 Ettevõttemajandus #5 Ettevõttemajandus #6 Ettevõttemajandus #7 Ettevõttemajandus #8 Ettevõttemajandus #9 Ettevõttemajandus #10 Ettevõttemajandus #11 Ettevõttemajandus #12 Ettevõttemajandus #13 Ettevõttemajandus #14 Ettevõttemajandus #15 Ettevõttemajandus #16 Ettevõttemajandus #17 Ettevõttemajandus #18 Ettevõttemajandus #19 Ettevõttemajandus #20 Ettevõttemajandus #21
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-04-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 93 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor whalesindeed Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Ettevõtluseks võib pidada tegevusi, millel on: 1) Eesmärk; 2) Risk mitte saavutada eesmärki; 3) Vajadus planeerida oma tegevust; 4) Vajadus kaasata erinevaid ressursse

  Ettevõtja – füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks.

  Ettevõte- plaanipäraselt organiseeritud majandusüksus, mis toodab ja turustab materiaalseid esemeid või teenuseid.
  Miks luua ettevõte?:
  • Raha teenimine
  • Paremini konkureerida rahvusvah. areenil.
  • Iseenda peremees.
  • Et oleks rohkem eestimaiseid tooteid ja teenuseid.
  • Et midagi uut turule tuua.
  • Eestis on soodsamad tingimused ettevõtlusega alustamiseks.
  • Tööpuuduses vaevlevatele inimestele võimalus tööd saada.

  Ettevõte on sotsiaalne süsteem. Mõjutavad seal töötavad inimesed.

  Ettevõtete tegevuse jaotus:
  a) funktsionaalne: põhifunktsioonid, toetatavad funktsioonid.
  b) Geneetiline: loomine, tegutsemine, likvideerimine
  c) Institutsionaalne: konkreetne majandusharu. (Ettevõtlusmajandusteaduse jaotus: üldine õpetus , spetsiaalsed õpetused)  Ettevõtete liigitamine:

  Haruline kuuluvus. Tegevusharu koosneb ettevõtetest, mis pakuvad tooteid, mis on sarnased. Nt: Ehitusharu, Veonduse ja laonduse haru...

  Euroopa Liidu kriteeriumid väike ja keskettevõtete määratlemiseks. Kui vähemalt kaks kriteeriumi vastavad mingile ettevõttemudelile, siis see kuulub sinna.

  ettevõttemajandus , majandus , swot , ettevõtlusvorm , pereettevõtted , turundus , planeerimine

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (2)

  caramelll profiilipilt
  caramelll: Täitsa käib kah
  14:21 10-05-2013
  tannur profiilipilt
  tannur: Oli abiks ikka
  12:45 27-06-2015


  Sarnased materjalid

  16
  docx
  ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM
  36
  docx
  Majandus
  22
  doc
  Ettevõtlus
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  13
  doc
  Ettevõtlus
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  9
  pdf
  Ettevõtlus mikrotasandil
  1
  docx
  Rahvusvaheline turundus  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun