Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes on tarbijateks ?
 • Keda nähakse ettevõtte toodete potentsiaalsete tarbijatena ?
 • Kuidas ja miks just nii turgu segmenteeritakse ?
 • Kes on esialgseks sihtgrupiks ?
 • Miks võetakse sihikule just see turusegment ?
 • Milles on antud sihtgrupi spetsiifika, nt turustuskanalite või sobivate reklaamikanalite osas ?
 • Milline on sihtgrupi võimalik muutumine/laienemine tulevikus ?
 • Mida neile pakutakse ?
 • Millised hüved pakutavate toodete ja teenustega tarbijate jaoks kaasnevad ?
 • Milles seisneb toodete eripära ja konkurentsieelis ?
 • Milliste uute toodete väljaarendamine on perspektiivne edaspidi ?
 • Kuidas tegutsetakse ?
 • Milline on ettevõtte toimimise eripära ?
 • Milline on ettevõtte suurus, esialgne töötajate arv ?
 • Milliste äripartneritega tehakse koostööd, kas kasutatakse allhankijaid ?
 • Millel baseerub ettevõtte tasuvus, mis tagab tegevuse efektiivsuse, kuludealase konkurentsivõime ?
 • Millised on edasised arenguplaanid ?
 • Mis on lubatud, registreeritav ?
 • Mis on äriliselt kasulik ?
 • Midagi tähendama ?
 • Kelle taskus on sinu raha ?
 • Kuidas sa kavatsed selle oma taskusse saada ?
 • Kuidas nendega suhted üles ehitame ja neid säilitame ?
 • Kui palju läheb raha vaja selleks, et rajada ettevõte ja jõuda esimese müügitehinguni ?
 • Miks? milles väljendub ?
 • Milline on tegevusala ettevõtete majandustegevuse edukus viimastel aastatel ?
 • Kuidas väikeettevõtja valib asukoha ?
 • Kus omanik on ainuke töötaja, on pereettevõte ?
 
Säutsu twitteris
ETTEVÕTLUS 2
Kordamisküsimused
Juhan Teder
2012/2013
EL ettevõtluse “suur pilt“. Ettevõtja ja palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid (Eurobaromeetri uuring), ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring)
Eri suurusega ettevõtete osakaal
92% mikroettevõtted (0-9 töötajat)
7% väikeettevõtted (10-49)
0,2% suurettevõtted (250+)
SMEs – Small and Medium Enterprises – 0-249 töötajat. (VKEd)
Mikro -( 25% aastas
 • o   Eeldab väljumisvõimalust 3-5 (10) aasta pärast
 • o   Eeldab juhtimismeeskonna kompetentsust ja usaldusväärsust
 • o   Osaleb ettevõtte juhtimises

  Finantseerijate ootused äriplaani suhtes
  • Senised majandustulemused peaks võimaldama hinnata majandustegevuse edukust . Senine finantsaruandlus peaks olema korrektne .
  • Ettevõtte tulevikuperspektiivid peaks olema selgelt ära toodud ning ettevõtte eesmärgid ja taotletava finantseerimise sihtotstarve on selged.
  • Äriplaan peaks olema realistlik, vältida tuleks liigoptimismi.
  • Tähtis on plaani selgus ja arusaadavus.
  • Laenu korral olgu tagasimaksmise allikad selged ja väheriskantsed. Laenukohustuste maksmise võimalikkust kajastab rahavoo prognoos.
  • Äriplaan peaks katma otstarbekat ajaperioodi. (Nt 1 aasta täpsemalt ja 2 aastat üldistatult). Arvestada ka laenu tähtajaga.
  • Ettevõtte juhtkond ja omanikud peavad olema usaldusväärsed.
  • Projekti teostatavusega seotud riskid peaks olema avatud.

 • Stardikapitali vajadus ettevõtte rajamisel.
  Finantsplaneerimise käigus planeeritakse: alustava ettevõtte korral stardikapitali vajadus, tegutseva ettevõtte korral äriplaani realiseerimiseks vajalikud investeeringud . Sellest lähtuvalt sõltub planeeritu detailsus:
  • kasumiprognoos kuude lõikes esimeseks tegevusaastaks ja kvartalite lõikes teiseks tegevusaastaks;
  • kasumiprognoos aastate lõikes planeerimisperioodiks (nt kolm aastat, kui eesmärgid on püstitatud kolmeks aastaks);
  • rahavoogude prognoos kuude lõikes esimeseks aastaks ja kvartalite lõikes teiseks aastaks;
  • rahavoogude prognoos aastate lõikes planeerimisperioodiks;
  • bilansside prognoos aastate lõpu seisuga planeerimisperioodiks.

  Ettevõtte rajamine väikese stardikapitaliga
  • Inglise keeles termin “Bootstrapping” – olukord kus ettevõtja käivitab ettevõtte väikese stardikapitaliga, kasutades vaid isiklikke finantse või rajatava ettevõtte poolt saadavaid tulusid.
  • Samuti võib kasutada mitmesuguseid leidlikke vahendeid kulude alandamiseks, toetuste saamiseks jms.
  • Seda tehakse enamasti seetõttu, et muud ei jää üle.

  Eelised ja puudused
  • Positiivne: säilib täielik kontroll otsustuste üle.
  • Negatiivne: suurem finantsrisk . Ei pruugi jätkuda kapitali, et kasvada otstarbekas tempos .

 • Surmaoru mõiste (Death Valley Curve)
  kui kaua ettevõte miinust tootes vastu peab. Кривая на графике, показывающая, как сокращается венчурный капитал, инвестированный  в новую компанию, по мере того, как эта компания, до того как ее доходы достигнут планируемого уровня, несет издержки подготовки производства. Такое размывание капитала создает для компании трудности в привлечении новых инвесторов дополнительного венчурного капитала.


 • Võimalikud stardikapitali allikad. Omakapitali ja laenu kui kapitaliallikate eripära (millal kasutatav, mõju rahavoole ja kasumiaruandele).
  Finantseerimisallikatena võib arvestada:
  1.     Isiklikud vahendid
  2.     Sugulaste ja sõprade vahendid
  3.     Pangakrediit - lühi- ja pikaajalised laenud, arvelduskrediit
  4.  Liising ( Finants - või kasutusliising), lähedane on järelmaks
  5.      Tarnijate poolt antav krediit
  6.     Ettevõtluse tugisüsteemi toetus
  7.     Väärtpaberite müük
  8. Riskikapital – fondid ja äriinglid
  9.     Klientide poolt antav avanss (krediit)
  10. Laenu-hoiuühistud, väikelaenugrupid
  11. Laen eraisikuna, sh õppelaen
  (Laenukontorite laenud, laenud eraisikutelt, pandimaja, SMS-laen)
  Omakapital
  • Jooksev rahavoog on ebapiisav
  • Tulevikunägemus peab olema selgelt positiivne, isegi kui ebakindlus on suur
  • Tagatised puuduvad
  • Tugev sekkumine juhtimisse
  • Kõrgeim hind!
  Laenud
  • Tugev ja stabiilne ajalooline rahavoog,
   lihtsalt määratletavad tuleviku rahavood
  • Tulevikuootused on positiivsed ja selged
  • Piisavad tagatised (1.5x turuväärtus)
  • Head suhted pangaga

  Mõju rahavoole ja kasumiaruandele
  • Pangalaen :
   madal hind
   tuleb tasuda põhiosamakseid ja intresse
  • Omakapital:
   kõrge hind
   kasumiaruandele otsest mõju ei ole
   põhiosa tagasimaksed puuduvad

 • Riskikapitali kasutamine ettevõtte finantseerimisel (millal kasutatav, erinevus pangalaenust, äriinglid, riskikapitali fondid). учебник
  Äriinglid-jõukad eraisikud , kes investeerivad oma raha uute ja kasvavate ettevõtete omakapitali, ilma et neil oleks nende ettevõtetega perekondliku seost. Lisaks panustatakse arengusse oma teadmised, kogemused, suhtevõrgustik.
  Ettevõtluse arendamise Sihtasutus (EAS)
  Toetused ja teadlikkuse tõstmine
  Inkubaatorid
  KredEx
  Ekspordigarantiid
  Laenu-, liisingu- ja pangagarantiide tagatised
  Kapitalilaenud
  Eluasemelaenude käendused, korterelamute toetused
  Arengufond
  Riigi riskikapitalifond teadmistemahukatele ja suure potentsiaaliga projektidele kapitali hankimiseks
  Arenguseire

 • Plaanilise kasumiaruande ja rahavoogide prognoosi kajastamine äriplaanis.
  Märkused kasumiaruande kohta:
 • Käibemaksukohuslasel on tulud ja kulud kasumiaruandes käibemaksuta.
 • Erakorralisi tulusid ja - kulusid ei planeerita.
 • Finantstuludest ja – kuludest planeeritakse reeglina vaid laenuintressi.
 • Laenu saamine pole tulu ega tema tagasimaksmine kulu – laen ei kajastu kasumiaruandes.
  Rahavoogude prognoos:
  Rahavoog iseloomustab ettevõtte rahaliste vahendite jääkide muutust. Prognoosi koostamise eesmärgiks on tagada ettevõtte likviidsus .
  Rahavoogude prognoosi koostades arvesta raha tegeliku liikumisega, rahavoogude prognoos ei ole sama, mis kasumiaruanne .
 • Tasuvuspunkti arvutamine.
  Püsikulud
  Tasuvuspunkt = -------------------------
  Hind – Muutuvkulud
  Tasuvuspunkt mitmekesise toodangu puhul:
  Püsikulud
  Tasuvuspunkt = -------------------------
  Muutuvkulud
  1 - ----------------------
  Müügimaht
 • Finantsülesanded – võib tulla lihtsate arvudega peastarvutamise ülesandeid, kalkulaatorit vaja ei lähe.
  Rahavoogude prognoos: põhivalem
  Raha perioodi algul
  + laekumised perioodi jooksul
  • väljaminekud perioodi jooksul

  Raha perioodi
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #1 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #2 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #3 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #4 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #5 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #6 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #7 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #8 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #9 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #10 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #11 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #12 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #13 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #14 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #15 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #16 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #17 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #18 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #19 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #20 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #21 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #22 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #23 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #24 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #25 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #26 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #27 Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused #28
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-11-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 113 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor onde20 Õppematerjali autor

  Lisainfo


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  jbrok profiilipilt
  12:12 04-02-2016


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused
  30
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimused
  26
  doc
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016
  16
  docx
  Ettevõtte kordamisküsimused
  46
  doc
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  14
  doc
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011
  60
  doc
  Ettevõtluse alused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun