Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link


Turundusplaani koostamine (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millal turundusplaan on koostatud ?
 • Kes on koostaja ?
 • Millist ajaperioodi hõlmab analüüsiosa ?
 • Milliste toodete ja milliste sihtturgude jaoks antud turundusplaan on koostatud ?
 • Milleks plaan on koostatud ?
 • Mida soovitakse saavutada ?
 • Millised on põhilised turundusstrateegiad ?
 • Millist informatsiooni otsiti ja mille kohta andmeid koguti ?
 • Millised on sisesed teisese informatsiooni allikad ?
 • Millised on välised teisese informatsiooni allikad ?
 • Millist esmast (ehk primaarset) informatsiooni on kogutud ja analüüsitud ?
 • Kes olid andmete edastajad ?
 • Milliseid esmase info allikaid kasutati ?
 • Kes informatsiooni kogus ?
 • Kes ja kuidas informatsiooni töötles ?
 • Kui kiiresti ja millisel määral turg kasvab või kahaneb ?
 • Kui palju võiks olla pakutavale kaubale ostjaid ?
 • Millisel määral ?
 • Millega seda seletada ?
 • Kui palju üldse vastaval sihtturul kulutatakse antud kaubagrupi toodetele teatud ajaperioodi jooksul ?
 • Kuidas need ületada kavatsetakse ?
 • Millest sõltub õnnestumine ja läbilöömine antud turul ?
 • Palju on sihtturul konkurente ?
 • Milliste vahendite ja meetoditega on võimalik sihtturuni jõuda ?
 • Milliseid marketingistrateegiad antud turul põhiliselt kasutatakse ?
 • Kui suur arv potentsiaalseid kliente ostab pakutava toote teilt ja mitte konkurentidelt ?
 • Kuidas kavatsetakse laiendada oma ostjaskonda ?
 • Kui suur on sihtrühm ?
 • Milline on tarbijate ettekujutus ideaalsest tootest ?
 • Kui lojaalsed on kliendid ?
 • Millest see tuleneb ?
 • Mis võib mõjutada toodete valikut ?
 • Kus sooritatakse ostud ?
 • Kui pika vahemaa on kliendid valmis maha sõitma, et osta konkreetset pakutavat toodet ?
 • Kes ostab? Mida vajatakse/ostetakse ?
 • Millal ostetakse? Kus ostetakse ?
 • Kuidas ostetakse ?
 • Kui palju on otseseid konkurente sihtturul ?
 • Palju on kaudseid konkurente ?
 • Kes nad on? Mida nad pakuvad ?
 • Palju on potentsiaalseid turule sisenejaid ?
 • Millised on konkurendi tugevad ja nõrgad küljed ?
 • Mida teevad konkurendid paremini ?
 • Mida teeb teie firma paremini konkurentidest ?
 • Mille poolest erinevad tooted ?
 • Milliseid tootega seotud otsuseid on vaja vastu võtta ?
 • Milline hind tuleks määrata ?
 • Kus ja kuidas tuleks turustada ?
 • Kuidas tuleks suhelda tarbijatega, veenmaks neid pakutavat ostma ?
 • Mis see siis ikkagi on, mida toodetakse ja pakutakse ?
 • Missuguseid probleeme lahendavad ?
 • Milline on toote imago ?
 • Millisena tarbijad seda näevad ?
 • Mis on võtmetegurid ?
 • Millistele küsimustele pööratakse kõige rohkem tähelepanu ?
 • Kestvus? Tingimused ?
 • Mis tingimustel ?
 • Kes neid teenuseid pakuvad ?
 • Missugused on tasumise ja krediiditingimused ?
 • Milline on tarbijate ettekujutus õiglasest hinnast ?
 • Milline on ülempiir, millest rohkem ei maksta ?
 • Milline on turul olevate konkureerivate analoogtoodete keskmine hind ?
 • Milline võib olla tulevikuhind ?
 • Milline on nõudlus ?
 • Kuidas toimib firma hinnakujundussüsteem ?
 • Kuidas tehakse allahindlusi ?
 • Millised on maksetähtajad ja maksetingimused ?
 • Millist põhilist hinnakujunduse meetodit kasutatakse ?
 • Millistel tingimustel võetakse ette hinnakujundusmeetodite ümbervaatamine ?
 • Kuivõrd oluline on konkurentide hinna jälgimine ?
 • Kui hinnatundlikud on põhilised tarbijad ?
 • Kellele hinnasoodustusi pakutakse ?
 • Missuguseid hinnasoodustusi pakutakse ?
 • Mis tingimustel ?
 • Kellele neid pakutakse ?
 • Missugustele kogustele missugused hinnasoodustused kehtivad ?
 • Millal kasutatakse hooajalisi hinnasoodustusi ?
 • Kui suur on siis hinnasoodustus ?
 • Kellele pakutakse ?
 • Mille eest pakutakse ?
 • Mis tingimustel ?
 • Mille alusel hindu diferentseeritakse ?
 • Kellele ja milliseid hindu pakutakse ?
 • Milliseid turustuskanali süsteeme kasutatakse ?
 • Milliseid nõudmisi esitatakse turustuskanali liikmetele ?
 • Mille alusel turustuskanali liikmeid valitakse ?
 • Millised tingimusi turustuskanali liikmetele esitatakse ?
 • Millised piirangud püstitatakse ?
 • Millised on iga turusutskanali liikme funktsioonid ?
 • Millised on nõuded jaotussüsteemi struktuurile ?
 • Kuidas tooted turustussüsteemis liiguvad ?
 • Milliseid transpordivahendeid kasutatakse ?
 • Kuidas kaupu ladustatakse ?
 • Milline on tellimuste käsitlemise süsteem ?
 • Milline on klientide teenindamise süsteem ?
 • Millised on toetuse eesmärgid ?
 • Millisel turul, millal ja mida tahetakse saavutada ?
 • Kellele toetustöö suunatakse ?
 • Millist reageeringut või tagasisidet soovitakse saavutada ?
 • Kellele müüakse ?
 • Kuidas leitakse potentsiaalseid ostjaid ?
 • Kuidas neile lähenetakse ?
 • Milliseid isikliku müügi meetodeid kasutatakse ?
 • Palju on müügiinimesi ?
 • Milline näeb välja müügiprotsess ?
 • Milliseid abimaterjale on võimalik kasutada ?
 • Kellele müügitoetust soovitakse suunata ?
 • Milliseid toetusvahendeid kasutatakse ?
 • Milliseid toetusvahendeid kasutatakse ?
 • Milliseid toetusvahendeid kasutatakse ?
 • Kui suurele hulgale ostjatele ollakse valmis müügitoetust jagama ?
 • Mitu inimest võiks konkreetsele müügitoetuskampaaniale reageerida ?
 • Kuidas neid kavatsetakse ületada ?
 • Millisel ajavahemikul müügitoetust läbi viiakse ?
 • Kuidas preemiad välja loositakse ?
 • Kuidas võitjaid teavitatakse ?
 • Kuidas auhinnad üle antakse ?
 • Kellega? Millistel alustel ?
 • Kes müügitoetuse kampaania läbiviimist koordineerib ?
 • Kui palju ollakse valmis müügitoetusele kulutama ?
 • Milline on eesmärk ?
 • Millist muljet organisatsioonist või tootest jätta ?
 • Kellele tegevus suunatakse ?
 • Kes avalike suhete organiseerimist koordineerib ?
 • Kuidas saab avalike suhete korraldaja informatsiooni ?
 • Kuidas ja millist informatsiooni kommunikeeritakse ?
 • Milliseid kanaleid kasutatakse ?
 • Milliseid meetmeid kasutatakse ?
 • Milliseid vahendeid kasutatakse ?
 • Millised on reklaami eesmärgid ?
 • Millise tegevuse reklaam peaks esile kutsuma ?
 • Mida tahetakse öelda ?
 • Mida peaks reklaamisõnumis rõhutama ?
 • Milliseid omadusi soovitakse esile tõsta ?
 • Milline funktsioon peaks reklaamisõnumil olema ?
 • Millised on reklaami taotlused ?
 • Kellele reklaam on suunatud ?
 • Kes on sihtgrupp ?
 • Kes töötab välja täpsema reklaamikontseptsiooni ?
 • Millise reklaamiagentuuriga tehakse koostööd ?
 • Millistel tingimustel ta valitakse ?
 • Kes suhtleb reklaamiagentuuriga ?
 • Kes töötab välja meediakontseptsiooni ?
 • Millise meediaagentuuriga tehakse koostööd ?
 • Milles koostöö seisneb ?
 • Millise reklaamikanali kaudu sõnum edastatakse ?
 • Millised on kindlad nõuded reklaamile, mida tuleb ilmtingimata järgida ?
 • Kuidas ja kes teeb reklaamile eel- ja järelteste ?
 • Millal kulutada? Ajaline jaotus ?
 • Millele kulutada ?
 • Kust üldse tulevad turunduse finantsvahendid ?
 • Kui suured nad on ?
 • Millest nad on sõltuvuses ?
 • Millise organisatsiooniga on tegemist ?
 • Milline on firma üldine organisatsiooniline struktuur ?
 • Milline on turunduse funktsioon ettevõttes ?
 • Milline on toode ?
 • Kui suur on firma kogu tooteportfell ?
 • Mitmel turul tegutsetakse ?
 • Millistel turgudel tegutsetakse ?
 • Millise orienteeritusega on turundus-organisatsioon ?
 • Kuidas erinevad osakonnad üksteisega suhtlevad ?
 • Millisel tasandil suhtlemine toimub ?
 • Millisel tasandil võetakse vastu millised turundusotsused ?
 • Kui madalale on antud otsustusõigus ?
 • Kes määrab põhieesmärgid ?
 • Kes teeb igapäevaotsuseid ?
 • Kust ja kellelt saadakse informatsiooni otsuste tegemiseks ?
 • Kes, milliseid ülesandeid täidab ?
 • Kes koostab eelarveid ?
 • Mille alusel neid koostatakse ?
 • Kes planeerib, ellu viib, kontrollib ?
 • Milliseid spetsialiste kasutatakse väljaspool firmat ?
 • Milliste firmade teenuseid ?
 • Kes kellele allub ja aru annab ?
 • Kes kellele infot jagab ?
 • Kes seda infot töötleb, kes kasutab ?
 • Kuidas valitakse turunduspersonali ?
 • Kui suur osa peaeesmärgist on võimalik saavutada praeguse organisatsiooni liikmete tööga ?
 • Kuhu, kui palju ja keda vajatakse juurde, et saavutada järele jäänud eesmärgid ?
 • Kui palju kulub aega õigete inimeste leidmiseks ja nende maksimaalse produktiivsuse saavutamiseks ?
 • Milliste meetoditega kindlustatakse inimeste püsivus ja lojaalsus ?
 • Milliste vahenditega kindlustatakse inimeste soov areneda ?
 • Milliste vahenditega meelitatakse uusi töötajaid firmasse ?
Vasakule Paremale
Turundusplaani koostamine #1 Turundusplaani koostamine #2 Turundusplaani koostamine #3 Turundusplaani koostamine #4 Turundusplaani koostamine #5 Turundusplaani koostamine #6 Turundusplaani koostamine #7 Turundusplaani koostamine #8 Turundusplaani koostamine #9 Turundusplaani koostamine #10 Turundusplaani koostamine #11 Turundusplaani koostamine #12 Turundusplaani koostamine #13 Turundusplaani koostamine #14 Turundusplaani koostamine #15 Turundusplaani koostamine #16 Turundusplaani koostamine #17 Turundusplaani koostamine #18 Turundusplaani koostamine #19 Turundusplaani koostamine #20 Turundusplaani koostamine #21 Turundusplaani koostamine #22 Turundusplaani koostamine #23 Turundusplaani koostamine #24 Turundusplaani koostamine #25 Turundusplaani koostamine #26 Turundusplaani koostamine #27
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-11-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 80 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor nfixt Õppematerjali autor

Lisainfo

juhendid turundusplaani koostamiseks

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

41
doc
Turundusplaani koostamise juhend
19
doc
Äriplaani koostamine
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
21
doc
Turunduse konspekt
69
doc
Turunduse eksam
69
doc
TURUNDUS
1072
pdf
Logistika õpik
51
pdf
Turundusplaani koostamise juhend

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun