Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"andmebaasid" - 285 õppematerjali

andmebaasid on koostatud eri metoodikate alusel ja eri aegadel, vanimad kirjed pärinevad 1990. aastate keskelt.

Õppeained

Andmebaaside projekteerimine -Tallinna Tehnikaülikool
Andmebaasid -Kutsekool
Andmebaasid -Tartu Ülikool
Andmebaaside alused -Tartu Ülikool
Andmebaasid I -Tartu Ülikool
Andmebaasid ja infootsingud -Tartu Ülikool
thumbnail
3
doc

Andmebaasid

Andmebaasid. Kirjed (records) Andmebaasi tabeli ridu nimetatakse kirjeteks Kirjetel on järgmised omadused nende arv pole määratud. Neid saab vastavalt vajadusele lisada või eemaldada on ühes tabelis ühesuguse struktuuriga nende tähendus ei olene järjekorrast Väljad(fields) Andmebaasi verge nimetatakse väljadeks. Väljadel on järgnevad omadused: igal väljal on oma nimi, mis määratakse tabeli kirjeldamisel ühes tabelis pole samanimelisi välju andmete tähendus ei sõltu väljade järjekorrast et andmetest teistest väljades. igas väljas on ühesuguse tähendusega elemendid Võti(key) Tabeli primaarvõti(primary key) tagab selle, et tabelis poleks ühesuguseid kirjeid Nõuded võtmele: peab olema unikaalne, sest tabelis ei tohi olla mitut ühe ja sama väärtusega kirjet, s.t et ei tohi olla korduvaid võtme väärtusi võtme väärtus on seotud kirjega. Seda ei muudeta ega ko...

Informaatika → Arvutiõpetus
100 allalaadimist
thumbnail
12
txt

Andmebaasid

CREATE TABLE mina ( eesnimi varchar(30) not null, perenimi varchar(100) not null, sugu varchar(5) not null, synnipaev date not null, algus datetime not null default current timestamp, viimati datetime default timestamp, CONSTRAINT pk_mina PRIMARY KEY (eesnimi) ); INSERT INTO mina (eesnimi, perenimi, sugu, synnipaev) VALUES ('Juku', 'Mets', 'Mees', '1980-02-04'); grant connect to Sandra identified by 'tere'; grant group to dba; grant membership in group dba to Sandra; grant all on mina to Sandra; SELECT * FROM mina; UPDATE mina SET eesnimi = 'Jri' WHERE eesnimi = 'Juku'; CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE paha (nimi VARCHAR(40) NOT NULL, CONSTRAINT pk_paha PRIMARY KEY (nimi)) ON COMMIT PRESERVE ROWS; INSERT INTO paha (nimi) VALUES ('Mari'); SELECT * FROM paha; create table isik( Id integer not null default autoincrement primary key, Eesnimi varchar (50) not null, Perenimi varchar(50) not null, Isikukood varchar(11), Klubi integer, U...

Informaatika → Informaatika
234 allalaadimist
thumbnail
16
ppt

Andmebaasid

ANDMEBAASID Marek Kärner AA-31 Andmebaas andmebaas Infokogum, mis on organiseeritud sellisel viisil, et arvutiprogramm suudab sellest kiiresti üles leida vajalikud andmed. Andmebaasi võib ette kujutada kui elektroonilist arhiivi. Traditsioonilised andmebaasid on organiseeritud väljade (fields), kirjete (records) ja failidena. database server (andmebaasiserver) Kohtvõrku ühendatud arvuti, mille ülesandeks on andmebaaside säilitamine ja nende kättesaadavaks tegemine. Selles hoitakse andmebaasihaldurit (DBMS) ja andmebaase. Kui klientarvutilt saabub nõue, otsib andmebaasihaldur andmebaasist välja nõutud kirjed ja saadab need üle võrgu kliendile tagasi. Andmebaasiserver ja failiserver võivad olla

Informaatika → Arvutivõrgud
53 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Andmebaasid

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS ARVUTID-JA ARVUTIVÕRGUD Targo Orav ANDMEBAASID Referaat Juhendaja: Sander Mets Pärnu 2010 Sisukord Andmebaasid Andmebaaside põhimõtted Andmebaaside käivitamine Töö andmetega SQL keelealused Andmebaaside kasutajad Andmebaasid Informatsioon ja andmed Andmed on igasugused teated ( konstateeringud, faktid jne.) nii isikute, asjade kui ka asjaolude kohta, mis ei ole seotud konkreetsete ülesannete, eesmärkide ega kasutajatega

Informaatika → Arvutiõpetus
73 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Andmebaasid

Pärnumaa Kutsehariduskeskus AA-09 ANDMEBAASID Referaat Johanna-Margret Kakko 2010 SISUKORD ANDMEBAASID. Informatsioon ja andmed. Andmebaaside põhifunktsioonid. Andmebaaside tüübid. Andmelaod ja andmeaidad. ANDMEBAASIDE PÕHIMÕISTED. Objektid, atribuudid, võtmed, indeksid. Seosed 1:1, 1:M, M:M. Atribuutide tüübid. Normaliseerimine, normaalkujud (3).

Informaatika → Arvutiõpetus
78 allalaadimist
thumbnail
15
pdf

Andmebaasid

Andmebaasid Laenutamine CREATE TABLE LAENUTAMINE ( Laenamise_id INT not null auto_increment, Kuupäev date, Raamatu_ID INT, Lugeja_ID INT, Tähtaeg date, Tagastamine date, PRIMARY KEY (Laenamise_id), FOREIGN KEY (Lugeja_ID) REFERENCES LUGEJA(Lugeja_ID), FOREIGN KEY (Raamatu_id) REFERENCES Raamat(Raamatu_ID)); Lisa 10 kirjet. INSERT INTO LAENUTAMINE(Kuupäev,Lugeja_ID,Raamatu_ID,Tähtaeg) VALUES(curdate(),1,3,adddate(curdate(), interval 21 day)); RAAMAT CREATE TABLE RAAMAT ( Raamatu_ID INT AUTO_INCREMENT, Pealkiri VARCHAR(150) NOT NULL, Autor VARCHAR(100) NOT NULL, Aasta YEAR NOT NULL, Koht VARCHAR(50), Lk_arv INT, Keel VARCHAR(50), Hind FLOAT, PRIMARY KEY (Raamatu_ID)); Kirjed: INSERT INTO RAAMAT (P...

Informaatika → Andmebaasid
36 allalaadimist
thumbnail
28
docx

Andmebaasid eksami kordamisküsimused

Andmebaasid 1.9 Teema 1 • Erinevat tuupi andmemudelite (hierarhiline, relatsiooniline, objekt­orienteeritud) ja  vastavate andmebaasisusteemide valjatootamise kronoloogiline jarjekord ̈   (koigepealt hierarhilisel mudelil pohinevad andmebaasisüsteemid ­ puustruktuuriga  hierarhiline mudel, kus tekivad anomaaliad andmete lisamisel ja kustutamisel ning on  palju liiasust; seejarel relatsioonilisel mudelil pohinevad ­ on relatsioonid ehk tabelid,  ̈ millel on atribuudid ehk veerud ja andmed esitatakse korteežidena ehk ridadena; koige  viimaks objekt­orienteeritud andmebaasisusteemid ­ neis saab hoida objekt­ oritenteeritud keeles kirjutatud objekte, kapseldada ja polümorfismi kasutada). Teema 2 • Andmebaaside valdkonnas tuntud inimesed ja millega nad on end ajalukku  jaadvustanud – E. F. Codd (relatsioonilise mudeli "...

Informaatika → Andmebaasid
83 allalaadimist
thumbnail
2
txt

SQL

CREATE DATABASE `Lennundus` DEFAULT CHARACTER SET latin4 COLLATE latin4_estonian_ci; USE `Lennundus`; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tlised` ( `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `Eesnimi`VARCHAR(25) NOT NULL, `Perenimi`VARCHAR(25) NOT NULL, `IK` CHAR(12) UNIQUE NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tleping` ( `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `lepingu_nr` INT (5) NOT NULL, `algus` DATETIME (16) NOT NULL, `lpp` DATETIME(16) NULL, `tlised_id` INT(11) NOT NULL, FOREIGN KEY (`tlised_id`) REFERENCES tlised(id), PRIMARY KEY (`id`) ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sisselogimine` ( `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `algusaeg` DATETIME(16) NOT NULL, `lppaeg` DATETIME(16) NULL, `tlised_id` INT(11) NOT NULL, FOREIGN KEY (`tlised_id`) REFERENCES tlised(id), PRIMARY KEY (`id`) ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kassa` ( `id` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, ...

Informaatika → Informaatika
55 allalaadimist
thumbnail
24
docx

ANDMEBAAS LÕHNAPOODIDELE

teada saada, mis riigis toode asub. SELECT TOODE_ID FROM TOODE INNER JOIN RIIK_ID WHERE TOODE_NIMI = 'kyynal' ORDER BY RIIK_ID Kokkuvõte Töö oli mahukam ning planeeritud andmemudelitest ja olemitest tekkis väga palju seoseid, mida on huvitav töödelda ning teha järeldusi. Planeerisin lihtsat ja toimivad andmebaasi poodidesse toodete jälgimiseks kuid see osutus planeeritust keerulisemaks ning taolist andmebaasi enda töödes ei kasutaks. Leidsin, et seni kasutusel olevad andmebaasid pakuvad juba piisvalt võimalusi toodete jälgimiseks eriti kui toodete valmistamiseks ei ole piisavalt ressursse, et neid pidevalt müügis hoida. Õppisin palju juurde SQL kohta muidugi ja üle pika aja pole nii mahukat tööd teinud. Enda jaoks ülesande mõtestamine oli tunduvalt keerulisem kui arvasin. Lõpuks sain kokku töötava asja aga ei jää tulemusega rahule. Lisad CREATE TABLE YKSUS ( yksuse_liik_id integer NULL, nimi varchar2(255) NOT NULL,

Informaatika → Informaatika
93 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kodunetöö andmebaasid

Teet Adamson D22 Koostada ERD mudel, mis rahuldab all pool kirjeldatud tingimusi. Skeem tuleb joonistada ainut infoloogilisel tasemel st. olemite omadusi pole vaja kirjeldada. Aga kes seda selguse mõttes soovib teha see võib seda teha. Meil on kõrgparfümeeria butiigid terves Baltikumis s.t. kolmes erinevas riigis: Eesti, Läti Leedu. Butiike on mitu, igas butiigis on oma individuaalne kontseptsioon. Igas butiigis on kindel valik brände ning igast lõhnapudelist on tester ning omakorda tooted. Testrid vahetuvad: tühjad pudelid saadetakse tagasi pealattu, uued võetakse kasutusele. Kui toode on parasjagu otsas, muudetakse nii tester kui ka toode inaktiivseks, et tellimust vormistada. Kuna tegemist on eksklusiivsete toodetega, ei saa tellida läbimüüdud toodet kui pole müüdud samast brändist ka teisi lõhnu. Laost väljastatud kaup jaotatakse erinevatesse kastidesse ning kastidel on omakorda lõhnade tunnused. Juhul kui peaks kaduma t...

Informaatika → Informaatika
21 allalaadimist
thumbnail
56
doc

Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused

Relatsiooni astmeks (ingl. k. degree) nimetatakse relatsioonis olevate atribuutide arvu. Unaarses relatsioonis on üks atribuut, binaarses relatsioonis on kaks atribuuti, ternaarses relatsioonis on kolm atribuuti ja naarses relatsioonis on n atribuuti. Relatsiooni võimsuseks (ingl. k. cardinality) nimetatakse relatsioonis olevate kirjete e korteezhide arvu. Millise andmemudeli alusel loodud andmebaas on ja milline ei ole navigatsiooniline andmebaas? Navigatsioonilised andmebaasid on hierahilised ja võrkstruktuuriga andmebaasid (kirjete vahelisi seoseid luuakse viitade kasutamise abil). Navigatsioonilised pole relatsioonilised andmebaasid. Olemi terviklikkuse reegel ja viidete terviklikkuse reegel Olemi terviklikkuse (ingl. k. entity integrity) reegel: Kõik primaarvõtme atribuudid peavad olema alati väärtustatud. Viidete terviklikkuse (ingl. k. referencial integrity) reegel: Kui relatsioonis

Infoteadus → Andmebaasid I
103 allalaadimist
thumbnail
59
ppt

Uurimustöö kirjutamine

Uurimistöö alused Sissejuhatus ainesse. Nõuded teadustööle. Teadustöö etapid Lektor Anne Roosipõld MIS ON TEADUS? · Teadusloolane D.J. da Solla Price on kirjutanud: "Teadus ei ole üksnes teadmiste puu vili, vaid puu ise." (Leikola 1980: 18) MIS ON TEADUS? · 1)Kitsam arusaam: teadus kui teadmiste süsteem; teadus on loodust, inimest ja ühiskonda puudutavate teadmiste süstemaatiline tervik (e teaduslike uurimuste tulemused). · 2)Laiem arusaam: teadus kui teadmisi loov tegevus, protsess; teadus on loodust, inimest ja ühiskonda puudutavate teadmiste saamisele suunatud eesmärgipärane ja süstemaatiline tegevus (e teadusliku uurimise protsess). (Hirsjärvi & Huttunen 2005: 88) · MIS ON TEADUS? · Eesti Entsüklopeedia: Teadus on tegevus, mille eesmärk on uute, tunnetuslikult ja praktiliselt oluliste teadmiste saamine ja rakendamine ning juba olemasolevate tea...

Kategooriata → Uurimustöö metoodika
445 allalaadimist
thumbnail
30
docx

Andmebaasid I - eksamiküsimused

kaudu, et selle liiasuse tõttu ei satu andmebaasi kunagi vastuolulisi andmeid. Andmebaas on loometöö tulemus ning selle loomine ja haldamine nõuab psüühilist pingutust. Andmebaasi kogutud andmed on selle omaniku jaoks oluline vara, mille turvalisuse eest ta peab hoolitsema. Andmebaasi peetakse kaasajal enamasti infotehnoloogiliste vahenditega, kasutades spetsiaalset tarkvara ­ andmebaasisüsteem. Andmebaaside liigitus Lühimälu: operatiivandmete andmebaasid. Suhtelisel lühiajalise perspektiiviga otsuste langetamiseks Detailsed ja enamasti aktuaalsed andmed Kasutavad onlain-tehingutöötluse süsteemid Tüüpilised operatsioonid on üksikute faktide lugemine, lisamine, muutmine, kustutamine. Pikaajaline mälu: andmeaidad ja andmevakad. Andmete integreerimiseks, analüüsimiseks ning strateegiliste otsuste langetamiseks Aktuaalsed ning ajaloolised andmed Detailsed ja koondandmed

Informaatika → Andmebaasid
529 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Andmebaasid ja geoinfosüsteemid

Andmebaasid ja geoinfosüsteemid 1. Aeg Sihtkoht Maksumu Firma s 16.02.2018 - Kanaari saared 719,00 EUR Novatours 23.02 02.03.2018 ­ Araabia 574,00 EUR GoTravel 09.03 Ühendemiraadid 01.03.2018 ­ Egiptus 500,00 EUR GoTravel 08.03 24.04.2018 ­ Portugal 749,00 EUR GoTravel 01.05 04.03.2018 ­ India 749,00 EUR GoTravel 11.03 2. Minu nimega inimesi on Eestis väiksem kui viis. Sama eesnimi on 19 inimesel ja sama perekonnanimi 426 inimesel. 3. Minu isikuga pole seotud ühtegi dokumenti. 4. Sõber elab Kristiine linnaosas. 5. Jõgeva Lai tn 4 postiindeks on 48306. 6. Lõuna-Korea rahaühik on vonn. 1 EUR = 1486.7700 vonni. 300 euro eest saaks ümmarguselt 446 100 vonni. Eurexis ja Tavidis saab vahetada seda raha. 7. Peab ette panem...

Geograafia → Geoinfosüsteemid
1 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

ANDMEBAASID EBSCOhost JA SCIENCEDIRECT

TÖÖLEHT ANDMEBAASID EBSCOhost JA SCIENCEDIRECT Nimi: Eriala ja kursus: ANDMEBAAS EBSCOhost Harjutus 1. Sisene EBSCOhost andmebaasi (NB! Ole tähelepanelik, et sisened EBSCOhost andmebaasidesse, mitte EBSCO Discovery vms). Andmebaasi sisenedes vali „EBSCOhost Web“ ning järgmisel lehel „Choose Databases/Select another EBSCO service“ on automaatselt linnukesed ees kõikidel andmebaasidel – nii sooritatakse otsingut kõigis EMÜ

Infoteadus → Andmebaasid ja infootsingud
6 allalaadimist
thumbnail
3
doc

ORACLE - MIS SIIS VEEL

ORACLE andmebaasi praktikum Sissejuhatuseks 1. Kasutage programmi ,,Toad for Oracle" (otsige lihtsalt nime ,,Toad" järgi ja käivitage). 2. Toad'i käivitamisel avaneb aken, mille kaudu saate ennast baasi logida: 3. Sisestada tuleb kasutajanimi (1) ning password (2) ja combo boxist tuleb valida andmebaasi nimi (3), mis teie puhul on alati ,,TESTDATA". Pärast seda tuleb vajutada nuppu ,,Connect" (4). Kui kõik oli korras oletegi andmebaasis sees. See aken sulgub ja avaneb tööaken. 4. Baasi on tehtud teile kasutajanimi (juhul, kui te käsiste harjtustunnis ja lasite selle endale teha). Kasutajanimi on üldjuhul ,,s14ppee", kus ,,pp" on kaks teie perekonnanime esimest tähte ja ,,ee" teie eesnime kaks esimest tähte. Täpitähed on asendatud ilma täppideta tähtedega. Tähed on suured. Password on esialgu ,,AAA". Kui olete baasi sisse saanud tuleb see password KINDLASTI ära vahetada (otsige ...

Informaatika → Andmebaasid
21 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Loodusressursside andmebaasid - 3. kodutöö

docstxt/1331128218126509.txt

Maateadus → Loodusressursside andmebaasid
162 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Keelealased andmebaasid ja keeleabi internetis

Keelealased andmebaasid ja keeleabi internetis Eesti keele hooldamise ja korraldamisega tegeletakse põhiliselt Eesti Keele Instituudis. Ühispäring keeleinfot sisaldavatest allikatest ehk e-keelenõu asub aadressil http:/kn.eki.ee. Kolm peamiselt kasutatavat sõnaraamatut on: ,,Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013" Universaalne kirjakeele sõnaraamat, annab infot nii sõnade õigekirja, käänamise-pööramise, tähenduse, kokku-lahkukirjutamise, lauses kasutamise kui ka sobivuse ja stiili kohta. Annab normiinfot ­ ÕS suunab, hindab ja soovitab paremat kirjakeelt. ÕS on abiks ka kohanime- ja lühendiküsimustes. ,,Eesti keele seletav sõnaraamat" Annab eesti keele sõnade tähendused. Sisaldab ka murdesõnu, lühendeid, vananenud sõnu, tsitaatsõnu, oskussõnu, samuti ühendväljendeid. Sõnadele on lisatud muutmisinfo ning kasutusnäited. See on kirjeldav, mitte normiv sõnaraamat. ,,Võõrsõnade leksikon" Suur valik võõrsõnu koos häälduse, ...

Eesti keel → Eesti keel
5 allalaadimist
thumbnail
0
mdb

Andmebaas kauplused

docstxt/133570161268805.txt

Informaatika → Andmebaasid
48 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Rühmatöö aines Andmebaasid [2010 sügis]

Rühmatöö aines Andmebaasid MTAT.03.105 Kondiitriäri andmebaas Autorid: Robert Väljur, Margus Porkveli 1. Töö valdkonna kirjeldus Selle andmebaasi kasutajateks on kliendid, kellel on võimalik valida erinevate kondiitritoodete vahel ning esitada tellimusi. Teiseks andmebaasi kasutajagrupiks on ettevõtte töötajad, kellel on võimalus tellimusi sisestada ja arveid koostada. Lisaks saavad nad teha päeva- ja kuuaruandeid. Ettevõetud projekt on heaks lahenduseks, kui väike ettevõte on arenemas ja kasvamas. Kondiitriäril on teatavasti mitmeid erinevaid tooteid. Andmebaas teeb toodete lisamise ning klientidel toote nimekirja vaatamise lihtsamaks, võimaldades kõike toiminguid teha arvuti abil, mis tähendab väiksemat ajakulu näiteks kohale sõidu peale, et ainult tutvuda toote- ja hinnanimekirjaga, mis võib-olla potensiaalsele kliendile ei sobigi, seega oleks see ,,tühi" sõit. Li...

Informaatika → Andmebaasid
183 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Sissejuhatus andmebaasidesse

Sissejuhatus andmebaasidesse Mis on andmebaas? · Andmed · arhiiv Andmebaasi omadused · Aktuaalne · Ammendav · Mitteliiane · Struktuurne Andmebaasihaldur Database Management System ­ DBMS/ · andmebaasi loomine ja hoidmine; · andmebaasi muutmine, andmete muutmine, · päringute esitamine; · aruannete koostamine; · aruannete printimine Andmebaasi tüübid · lameandmebaasid · puustruktuur (hierarhiline) · võrkmudel · relatsiooniline · objektorienteeritud Lameandmebaas Puustruktuur (hierarhiline) Võrkmudel Relatsiooniline Objektorienteeritud

Informaatika → Andmebaasid
34 allalaadimist
thumbnail
0
accdb

Näide Andmebaasist

docstxt/12596857078887.txt

Informaatika → Informaatika
34 allalaadimist
thumbnail
79
doc

BIOinformaatika kodutöö 5

Bioinformaatika 5 Andmebaasid (KEGG, NCBI, RCSB), järjestuste (SMS, BioEdit) ja struktuuride (SPdbV) analüüs 1. KEGG-i kasutamine (http://www.genome.jp/ a. Leida liikide Escherichia coli K12 MG1655, Drosophila melanogaster ja Homo sapiens glükolüüsi rajad ning ensüümid aldolaas ja püruvaatkinaas. Escherichia coli glükolüüsi rada: http://www.kegg.com/dbget-bin/get_pathway?org_name=eco&mapno=00010 Drosophila glükolüüsi rada: http://www.kegg.com/dbget-bin/get_pathway?org_name=dme&mapno=00010 Homo sapiens glükolüüsi rada: http://www.kegg.com/dbget-bin/get_pathway?org_name=hsa&mapno=00010 aldodaas: http://www.kegg.com/dbget-bin/www_bget?enzyme+4.1.2.13 püruvaatkinees: http://www.kegg.com/dbget-bin/www_bget?enzyme+2.7.1.40 b. Leida vastavad geenid ­ KEGG-i entry numbrid, geeni nimed, nukleotiidsed järjestused ning asukohad geenikaardil. Aldolaas : Escherichia coli K12 MG165...

Informaatika → Bioinformaatika
46 allalaadimist
thumbnail
81
doc

Andmebaaside programmeerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Online Restoran Andmebaaside programmeerimine IDU0120 Juhendaja: Erki Eessaar Tallinn 2011 Sisukord SISUKORD 4 SISSEJUHATUS 8 1. STRATEEGIA ETAPP............................................................................................................ 9 1.1 TERVIKSÜSTEEMI ÜLDVAADE.................................................................................................... 9 1.1.1 ORGANISATSIOONI EESMÄRGID................................................................................................ 9 1.1.2 INFOSÜSTEEMI EESMÄRGID................................................................................

Informaatika → Andmebaaside projekteerimine
263 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

Andmebaasisüstemide võrdlus

Oracle Corporation) loodus potentsiaali ning arendas oma versiooni SQL'st. Nagu öeldud on SQL andmebaasistandard. Kuid iga SQL arendaja lisab juurde täiendavaid omadusi ja seega on tekkinud mitmeid versioone. Enam levinumad andmebaasimootorid on MySQL, PostreSQL, aga ka Microsoft SQL server. Andmebaasid lubavad teil hoida palju informatsiooni lihtsasti ligipääsetaval viisil. Andmebaasid ise ei ole inimeste poolt lihtsad lugeda. MySQL andmebaasid on vajalikud paljudele veebi programmidele/skriptidele kaasaarvatud foorumitele, CMS'idele ja teistele. Et kasutada andmebaasi, peate selle looma. Ainult MySQL kasutajad millel on antud andmebaasi jaoks õigused saavad sealt lugeda ja sinna kirjutada. Algajal on vast kõige lihtsam võrrelda MySQL'i MS Exceli või mõne muu tabeliarvutusprogramiga. Nii nagu Excelis on failid, mis võivad sisaldada palju tabeleid, on MySQLis andmebaasid, mis võivad samuti sisaldada palju tabeleid.

Informaatika → Andmebaasid
63 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Referaat: Programmeerimine

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS AA-09 Ermo Mägi PROGRAMMEERIMINE Referaat Juhendaja: Kristi Lorents Pärnu 2010 SISUKORD 1. Tarkvara arendusmeetodid ja tehnikad 3 1.1. Tarkvara 3 1.2. Tarkvaratehnika 3 1.3. Tarkvaratehnika raamistik 3 2. Andmebaaside struktuur ja algotrim 4 2.1. Algoritmi mõiste, struktuur ja esitamine 4 2.2. Erinevad andmestruktuurid ja nende omadused 5 3. Programmkeelte põhitüübid 7 3.1. Programmeerimise ajalugu 7 3.2. Programmeerimiskeelte põhitüübid 8 3.3. Programmeerimiskeele semantika ja süntaks 9 Page 2 1. Tarkvara arendusmeetodid ja tehnikad 1.1 TARKVARA - Ar...

Informaatika → Arvutiõpetus
74 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Andmebaaside kasutamine ja loomine.

ANGELA ANDMEBAASIDE eksam 16.04.2014 1. Mis vahe on .bmp ja .jpg failidel? VASTUS: Midagi sellist, et nt. võrrelda NOTEBADI ja WORDI, sii NOTEBAD kuvab kogu teksti mida töötled, kuid WORD võib sul asju segi ajada. Wordis on ka mingi vormingu värk. .bmp on tunduvalt andmemahukam kui .jpg fail. 2. Pidin tegema päringu, kus klassifitseerib kõik nimed ja paneb taha numbri mitu, vaatamisväärsust antud inimese/organisatsiooni hallata on. ALGNE PÄRING JA TULEMUS: JÄRGNEV PÄRING JA TULEMUS: 3. Päring, mis oleks automatiseeritud, et valiks ainul looduslikud vaatamisväärsused (selline nagu oli suusamaratonide koodide loomine) a. Loo uus veerg tabelis kuhu andmed tulevad (vali ka sobiv väärtus [text, number, ole-fail ...]) b. Tee uus Query. c. Vajuta UPDATE ning moodusta vajalik EXPRESSION 4. Kaota Scroll rida. SELLEKS TOIMI JÄRGMISE PILDI KOHASELT! LISAN K...

Infoteadus → andmeanal��s
7 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Infosüsteemid ja -võrgud

· Data Resources Inc. - pakub üle 130 andmebaasi majandusanalüüsi ja prognoosimise vallast. Tema Eps Plus tarkvara võimaldab ehitada firmasiseseid andmebaase ja ökonomeetrilisi mudeleid ja omab tervet rida statistilisi jooni. · Reuters - on seotud finantsandmete edastamisega. · Data-Star - pakub üle 200 andmebaasi, peamiselt füüsikas, loodusteadustes, sotsiaalteadustes ja äri alal, kaas arvatud täistekstandmebaasid ja firmainformatsiooni andmebaasid. 3. Too põhjuseid, miks raamatukogutööd automatiseerida. Üsna sagedane teema erialakirjanduses on seotud raamatukoguprotsesside automatiseerimisega, kusjuures rõhk on sellel, kuidas automatiseerida ja mitte sellel, mis automatiseerida. Maurice Line väidab 1972.aastal avaldatud aruandes, et on kaks peamist automatiseerimise põhjust, mis kehtivad kõikidele raamatukogudele: · Pakkuda teenuseid vähemate kulutustega · Lisada teenustele väärtust vähemate kulutustega

Informaatika → Infoteadus
46 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Töö kirjandusega ja bibliograafia koostamine

· Töö koostamise lõppfaasis saab sellest kasut kirjanduse nimestik. · Kirjed bibliograafias peavad läbivalt olema ükskeelsed! Bibliograafia ehk kirjanduse nimestik · Ülesehitus: kirjetena, kindlal printsiibil. · Autorite (ka pealkirjade, kui autor puudub) põhjal alfabeetiliselt. · Sama autori erinevad teosed kronoloogiliselt (vanemad esmalt, siis uuemad). · Vastupidine printsiip on pöördkronoloogiline (uuemad esmalt ja siis vanemad). Andmebaasid võivad tulemusi anda sel põhimõttel. Kirje elemendid/ raamat · Harvard'i süsteem: Autor(id). Aasta. Pealkiri: pealkirja täiendandmed. Ilmumiskoht: kirjastus. ISBN. Hamburg, I. (2001). Eesti bibliograafia ajalugu: 1901-1917. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu. ISBN xxxxxxxxx. (näide) Virkus, S. (1997), Rahvusvaheline koostöö kaugkoolituses. Infofoorum, 3, 6 lk. URL http://www.tpu.ee/~i-foorum/inst.htm. ISSN 1406-2001 (20.11.2008) (näide)

Kategooriata → Uurimistöö alused
80 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Andmebaaside Compendex Engineering Village, ProQuest Science Journals, Science Direct, EBSCOhostWeb analüüs

2. HARJUTUSÜLESANNE 2.1. Otsing andmebaasist Compendex Engineering Village platvormil. Avalehel vali andmebaas Compendex - jäta linnuke kastikesse Compendex , teiste andmebaaside eest võta linnuke ära ja vaata, kuidas muutuvad otsiväljad otsivormingu paremas aknas. Tutvu andmebaasi ülesehituse ja otsivõimalustega: lihtotsing: Easy Search; kompleksotsing: Quick Search; tesaurus, indeksid:Thesaurus, Browse Indexes. Kui sisenesin andmebaasi, oli linnuke ees lisaks Compendex'ile Referex'il. Sellel juhul sai otsiprofiiliks olla ainult märksõnad (keyword), täpsustada sai ka autorit (author), pealkirja (title) ja publitseerijat (publisher). Samuti puudus võimalus täpsustada dokumenditüüpi (type of document), keelt (language) ja käsitluse tüüpi (type of treatment). Kui võtsin Referex'ilt linnukese eest, avanes otsiprofiilide sisestamiseks järgmine vaatepilt: Täpsustuse koha pealt selline vaatepilt: 2...

Informaatika → Algoritmid ja andmestruktuurid
14 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Infotehnoloogia mõju maailmaarengule - ohud ja rõõmud

ühiskonda puudutavate probleemide arutamiseks. Nende võimaluste kasutamine või kasutamata jätmine ei saa jätta mõju avaldamata inimarengule. Infotehnoloogia osatähtsus ettevõtete arengus on aasta-aastalt oluliselt kasvanud. Efektiivne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine tagab konkurentsieelise. Ettevõttel on palju võimalusi, kuidas kasutada infotehnoloogiat. Näiteks on infotehnoloogial oluline roll: 1) juhtimisel (kirjatekstid, andmebaasid, arvepidamine)- IT aitab rutiinseid töid kiiremini teha ning võimaldab tööjõudu kokku hoida. 2) kaugsides (telefon, faks, internet jm infoallikad)- IT võimaldab tööd eri paikade vahel hajutada ning IT pakub uusi marketingikanaleid, sh ülemaailmseid. Väga populaarne kaugside töövorm on kaugtöö. 3) tootmises (tööoperatsioonide automatiseerimine)- IT võimaldab pakkuda hoopis uusi tooteid ja teenuseid; 4) arendused (uued IT lahendused)

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Sidusinfotöötluse eksami kordamisküsimused vastustega

KordamiskÜsimused aines SidusinfotÖÖstus 2009 kevad 1. Miks on oluline aasta 1972? 1972 alustas Lockheed i Dialog kommertsteenuse pakkumist sidusandmebaasidest. Uus tÖÖstusharu oli sÜndinud sidusinfotÖÖstus (online information industry). Siia kuulub kõik, mis puudutab infotootmist e keskkonnas: andmebaasid nii vahendus kui täistekstinfot pakkuvad, ajakirjad, raamatud, teatmeinfo jpm. Samuti kuulub siia otsivõimaluste ja keskkondade arendamine elektroonilises keskkonnas sidusotsingu areng. 2. Nimetage sidusotsingutööstuse sektorid (4 üldist ja omakorda sisupakkujate jagunemine) ning iseloomustage neid põgusalt. sisu pakkujad: kirjastused (elektroonilised ajakirjad, raamatud) Saab leida: *teemavaldkondade ja tähestiku

Informaatika → Infoharidus
21 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Teadusinfo otsing internetis

Nähtav ja nähtamatu veeb Kättesaamatut veebi osa nimetatakse nähtamatuks veebiks ehk süvaveebiks (inglise k invisible web). Süvaveeb on kaitstud parooliga ja/või tulemüüriga ning pole mõeldud avalikuks kasutamiseks. Süvaveebi hulka kuuluvad: · parooliga kaitstud materjalid · tulemüüriga kaitstud dokumendid ja interaktiivsed vahendid (nt sõnaraamatud, teatmeteosed) · intranettide materjalid · andmebaasid, kuhu pääseb dialoogiakna kaudu (nt mõned arhiivid, dokumentide andmebaasid, raamatukogude kataloogid). Teemaportaalid Teemaportaalid (erialaportaalid) on temaatiliselt liigendatud lingikogud ning on loodud tavaliselt kindlat kasutajat silmas pidades. NB! Just teemaportaalid sisaldavad linke andmebaasidele, mille sisu otsingumootorid leida ei suuda või mille olemasolu kohta puudub informatsioon (raamatukogude kataloogid, dokumentide

Informaatika → Arvuti õpetus
14 allalaadimist
thumbnail
58
ppt

Digikogud ja digitaalraamatukogud

Elektrooniliste teavikute kogusid puudutavad kaks võtmeteemat on määratleda kogu (ulatus) ja tegeliku e-sisuüksuse (enamasti teavik e. dokument) piirid. Põhimõtteliselt koosneb raamatukogu elektrooniliste teavikute kogu kahest laiast kategooriast: · üksused, mida raamatukogu haldab otse (nt digiteeritud sisu, veebilehed, pildid) · üksused, mille kasutamiseks raamatukogul on litsents ja millele võimaldatakse kaugpöördust (remote access) (nt andmebaasid, e-ajakirjad, e- raamatud). Elektrooniliste teavikute kogu · Need erinevused ei ole üksteist välistavad. Mõned raamatukogud litsentsivad ressursse (nt e-raamatuid) ja teised raamatukogud ostavad sama ressurssi. Seega võib sama ressurss olla litsentsitud ressurss, mida raamatukogu otseselt ei halda, samal ajal kui teise raamatukogu jaoks on see ressurss tegelikult raamatukogu halduses. Elektrooniliste teavikute kogu · Olulise tähtsusega on, kuidas raamatukogu

Muu → Digitaalraamatukogud
6 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ülesanne 9-Erinevad päringud mitmest tabelist

+---------+----------+------------------------------------------------+------- +----------+ | Mari | Maasikas | Aedvilja ttlemise tehn. | 3 | Kask | | Joosep | Jalakas | Aedvilja ttlemise tehnoloogia | 4 | Kuusk | | Tiit | Tikk | Ajalugu | 4 | Katus | | Ragnar | Roos | Alternatiivsed kontoritpaketid | 5 | Siil | | Robert | Rohi | Andmebaasid | 5 | Karu | | Kevin | Kivi | Andmebaaside alused | 5 | Rebane | | Sille | Siil | Andmebaaside projekteerimine | 5 | Jnes | | Lilli | Lill | Andmebaaside projekteerimine ja haldus | 5 | Koer | | Luisa | Tuul | Andmeturbe alused | 3 | Kass |

Informaatika → Andmebaasid
11 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias - KONSPEKT

samast lähteandmest saab luua oma kaardi) * kopeeritavus (mugav, piiramatu arv kordi ilma kvaliteedi halvenemiseta) * kaardikihid kujutusviisid: * punktid (linnad, kirikud, sagedus) * jooned (samajooned- kõrgused, temperatuur, liikumisjooned- ränded, tuuled, hoovused, piirid) * pinnad (värvustausta meetod nt maakonnad eri värvi) * kartogramm (värvil numbriline tähendus nt rahvastiku tihedus, kartodiagramm- sektorid nt põllumajandus) * animatsioon (3D, ainult arvutikaartidel) 4. Andmebaasid, geoinfosüsteemid andmebaas- arvutis olev korrastatud andmekogum, kust saab teha päringuid -kiire info. asju saab omavahel siduda infosüsteem- andmebaasid koos salvestamiseks, säilitamiseks, töötlemiseks, esitlemiseks vajaliku tarkvaraga. nt. Internet 5. Kohateabe analüüs ruumiline interpoleerimine- mingit näitajat mõõdetakse ainult teadud kohtades (vaatluspunktides) ja nende alusel määratakse ka vahepealsete alade andmed (nt temperatuuri

Geograafia → Geograafia
171 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Teadustöö alused kordamiskusimused ja vastused

hüpotees – väide mida tahetakse tõestada b. uurimisprobleem- (lk 23) lahendust nõudev küsimus c. uurimise eesmärk- uurimistöö eesmärgiks on uurimisprobleem lahendada d. uurimisküsimus- uurimisküsimus on küsimus, millele tahetakse antud uuringuga vastust leida ja see aitab ühtlasi ka teemat piiritleda, nähtuste kohta leida erinevaid tähendusi. 6. Elektrooniline teabeotsing: kuidas kirjandust otsida, põhilised andmebaasid a. juridica b. ester (raamatud na shit) c. riigiteataja (seadused) d. ise.elnet.ee e. utlib (andmebaasid) f. google scholar 7. Esialgne tutvumine kirjandusega (millele tähelepanu pöörata, teadusartikli traditsiooniline struktuur, allikakriitika) a. tutvu sisukorraga, rapordi tulemustega, artikli abstractiga b. vaata millal on avaldatud c. sissejuhatus ja kokkuvõte d

Muu → Teadus
24 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Arvutilingvistika kordamisküsimused vastustega

Loetlege praegu käimasolevad projektid ja kirjeldage neid. Riiklik programm "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid Projekti eesmärgiks on uurida ja arendada kõne akustilise/foneetilise analüüsi meetodeid ning luua erinevate kõnevariatsioonide foneetilised kirjeldused ja kõnetehnoloogilisteks rakendusteks sobivad mudelid. Vastutav täitja: Einar Meister Projekti kestus: 1.01.2006 - 1.01.2011 Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid Projekti eesmärgiks on eesti keele foneetilisteks ja kõnetehnoloogilisteks uuringuteks ning arendustöödeks vajalike kõnekorpuste salvestamine, digitaliseerimine, märgendamine ja arhiveerimine, samuti ühtse tehnoloogilise keskkonna loomine erinevate andmebaaside haldamiseks ja efektiivseks kasutamiseks. Vastutav täitja: Einar Meister Projekti kestus: 1.01.2006 - 1.01.2011 Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine

Informaatika → Arvutilingvistika
54 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Harjutusülesanne 1: Raamatu otsing ESTERist

1. a) OTSIVÕIMALUS OTSIPROFIIL Raamamatute arv Raamatute arv TÜR-s TTÜR-s Sõna ((biocatalytic) OR 0 1 (stereochemical)) AND (synthesis) Sõna ((biocatalytic) OR 0 0 (stereochemical)) AND (synthesis) NOT ((inorganic synthesis) OR (electrosynthesis) OR (retrosynthesis) OR (x- ray analysis)) Märksõna Biokatalüüs 33 17 Märksõna Süntees 146 54 Märksõna Stereoselektiivne 6 8 ...

Keemia → Keemiainformaatika
13 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

Teenustepõhine arhitektuur

Lihtsustab koostööd Lihtsustab keerulised lahendused Tagab parema töövoolu Eelised 1. Lubab kohandada oma äriprotsesse ilm allika koodi muutmata. 2. Soodustab koostööd 3. Annab võime äriprotsesse tõhustada ­ soodustab kiiret äriprotsessi juhtimist. SOA tüübid 1. Teenuse arhitektuur See on füüsiline disain üksikust teenusest, mis ümbritseb kõik ressursid teenusega. Sinna alla kuuluvad: Andmebaasid Tarkvara komponendid XML raamistikud 2. Teenuste materjalide arhitektuur Koosneb teenustest, mis automatiseerivad äriprotsessid. SOA tüübid 3. Teenuste kompositsiooni arhitektuur Teenustepõhise arhitektuuri tuum Koosneb üksikutest teenuste arhitektuuridest. 4. Teenustepõhine ettevõtte arhitektuur Ühendab teenuse, kompositsiooni ja materjalide arhitektuurid ja lisaks kõik

Informaatika → Informaatika
10 allalaadimist
thumbnail
15
odp

Arvuti esitlus

mikrofon kõlarid hiir printer skänner Korpus protsessor emaplaat põhimälu kõvaketas audio-, video- ja graafikakaart välismäluseadmed Tarkvara (1) Süsteemitarkvara: operatsioonisüsteemid seadmete draiverid serveritarkvara aknahaldustarkvara jm Tarkvara (2) Rakendustarkvara: kontoritarkvara arhiveerimistarkvara majandustarkvara andmebaasid mängud Arvuti mälu kahendsüsteem bitt, bait operatiivmälu andmekandjad Internet arvutivõrkude võrgustiku ühendus lai kasutusala sotsiaalne mõju brauserid domeen Kokkuvõte ajalugu tarkvara riistvara internet Kasutatud kirjandus http://en.wikipedia.org/wiki/Internet http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer http://et.wikipedia.org/wiki/Internet http://et.wikipedia

Informaatika → Arvutiõpetus
17 allalaadimist
thumbnail
2
xlsx

Erinevate reklaami võimaluste analüüs.

PLUSSID MIINUSED Internett Info on mitmekülgne, Infot on liiga palju, ajab segadusse palju erinevaid ühes kohas. telefoni-ja Teemad on lahterdatud, Info võib olla aegunud või pole piisavalt ärikataloogid kõik kontaktid on saadaval. kirjeldatud eritingimusi. Tuttavad Info on kindel ja võib-olla Hinnad ja kogused ja mis kogemused teistel, aitavad iganes info ei pruugi olla täpne otsustada valikul. ja võib erineda. Messid- Kohal on esindaja kes Võib-olla kiidab liigselt oma laadad teab ja oskab võimalusi lahti teenust või toodet, sest ta on rääkida. ikkagi müügiinimene. Teiste ettevõtete Saad ülevaateid eri- Info ei pruugi olla nt. kogemus...

Meedia → Reklaam
3 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Arvutid meditsiinis

· elektrooniliste raamatukogude meditsiiniväljaanded; · elektrooniline meditsiinialane perioodika: ajakirjad, publikatsioonide kogumid ; · meditsiinialased elektronkonverentsid: piiramatu hulga osavõtjatega reaalajas toimuvad ülemaailmsed temaatilised konverentsid; · e-mail: elektronposti abil kolleegidega kiire ühenduse saamise võimalus ja informatsioonivahetus.[1] EESTI-SISENE ARVUTIVÕRK Eesti-sisese arvutivõrgu võimalused: · meditsiinilised andmebaasid: medline, ravimiregister; - Ravimiregistrit peetakse arvestuse pidamiseks Eestis kehtiva müügiloaga ravimite üle ning avalikkusele nende kohta teabe andmiseks. Ravimiregister sisaldab kõiki Ravimiameti või Euroopa Komisjoni väljastatud müügiloaga ravimeid, sealhulgas veterinaarravimeid, taimseid ravimeid ja homöopaatilisi preparaate. Ravimiregistrist on leitavad ka Ravimiameti

Elektroonika → Elektriahelad ja elektroonika...
16 allalaadimist
thumbnail
12
ppt

Biomassil põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama olelusringi hindamine

Biomassil põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama olelusringi hindamine Koostaja: Triin Rist Tööstusökoloogia II Artiklis uuriti elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama keskkonnamõjusid. Uuring viidi läbi kolmel esineval skaalal (mikro, väike ja keskmine). Uuriti 10 erinevat kategooriat (globaalse kliima soojenemise, hapestumise, abiootilise ammendumise, eutrofeerumise, fotokeemilise oksüdatsiooni, osoonikihi hõrenemise, mürgistust inimestele, põhjavee reostumise, merevee reostumise ja maapinna reostumise potentsiaali. Kuna Norra on seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid taastuvenergeetika kasutamisele, siis on biomassil põhinevad koostootmisjaamad üks hea võimalus eesmärkide saavutamiseks. Kuna hetkel on maailmas enimkasutusel fosiilsetel kütustel põhinevad energiaallikad, siis otsitakse alternatiive taastuvate energiaallikate hulgast, mille keskkonnamõju oleks...

Füüsika → Füüsika
2 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Infot kasutamine

teeme kokkuvõte. 3) Internetis infootsija abivahendid on 4. Esimesed on otsirobotid. Teisel sõnal ­ otsimootor. Selle abiga Te võite automaatselt veebilehti läbivaatada ja oma mällu otsiprogramme salvestada. Teine on temaatilised kataloogid. Siin inimtoimetaja koostab ainekataloogid. Kolmas on metaotsijad, kus üheaegselt paljusid otsimootoreid töösolevaid otsisüsteemid. Liisaks sellele on veel neljas- andmebaasid, asutuste kodulehed, raamatukogu lehed. Neid kõik otsingud on erinevad ja sellepärast on hea kõike nendega tutvuda ja siis alustada oma tööd. 4) Teadusartikkel annab meile ülevaate, mida ja kuidas uuriti ning milliste järelduste ja tulemusteni töö käigus jõuti. Veel teadusartikkel sisaldab referaati, sisukokkuvõtet ja bibliograafiat. Teadusajakirja tunnused: · ajakirja sisu on kitsa teadusvaldkonna põhine;

Informaatika → It
19 allalaadimist
thumbnail
2
docx

E-valimiste edastamise süsteem

· lõppsüsteemi (kus kõik hääled koos on: digi+paber) administraator: · statistika vaatamine: häälte arvud, valmisringkondade kasutajad; · süsteemi tehniline monitooring; · serveri ja andmebaasi administraator; · süsteemi tarkvara komponentide arendaja (pideva toega või ühekordne): · lõppklientide rakendus; · serverrakendus ja andmebaasid: · süsteemi vastutav (tehniline) projektijuht: · administraatorite haldus; · süsteemi arendus ja käideldavus; · töökorralduse haldamine; Riistvara · ID-kaart, ID-kaardilugeja, mobiiltelefon (Mobiil-ID); · arvuti: hääletajad, administraatorid, tarkvara arendaja, projektijuht; · server(id), kus süsteem või virtuaalserver töötab; Tarkvara

Ühiskond → Ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
8
doc

SQL ajalugu ja areng

millistest tabelitest milliseid andmeid vajatakse. Päringus määratakse soovitud tabelid, veerud ja valiku kriteeriumid. Andmete töötlemise laused e. andmete käitlemise laused (data manipulation statements) - muudavad andmeid andmebaasis. Nad lisavad, muudavad ja kustutavad andmeid. "INSERT", "UPDATE", "DELETE" laused. Data Procedural Language (DPL) Protseduurne keel salvestatud protseduuride loomiseks. Protseduurne keel töötleb ridu ükshaaval. Klient-server andmebaasid Klient/server arhitektuurist võib rääkida arvutivõrgu ülesehituse aga ka programmide omavahelise suhtlemise kontekstis. Samuti andmebaaside kontekstis. Klient/server andmebaas on hajussüsteem, kus arvutivõrkudega ühendatud andmebaasi serveritele ja klientidele on mingite kriteeriumide alusel jaotatud andmed ja funktsioonid. Omavahel lähedal paiknevad kliendid võivad moodustada kohtvõrgu, mis on ühendatud lokaalserveriga, lokaalserver omakorda võib abil olla ühenduses keskserveriga

Informaatika → Programmeerimine 2
29 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

9.klassi arvutiõpetus

1.Millistest komponentidest koosneb arvutisüsteem? * teeninduse juhtimisseadmed * tarkvara ehk programmid * andmesisestusseadmed * sisendseadmed * töötlusseadmed * väljundseadmed * välisseadmed * arvuti 2.Millised on arvutisüsteemi 3 põhiblokki? (S-T-V) * Sisendseadmed * Töötlusseadmed * Väljundseadmed 3.Nimeta sisendseadmeid ja väljundseadmeid. * Sisendseadmed - klaviatuur, hiir * Väljundseadmed - kuvar, printer, kõlarid 4.Mis on bait? Bait - 8 biti kogum (nt.01101100) 5.Nimeta andememahu ühikuid ja selgita nendevahelisti seoseid. 6.Nimeta välismäluseadmeid. * Kõvaketas * Flopiketas * USB mälupulk * Optilised kettad 7.Selgita kettaseadmete tähtistust (a:...) A ja B: pehmeketaste seadmed C: arvuti kõvakettaseade koos kõvakettaga D: CD-lugeja, CD-kirjutaja, DVD-lugeja, DVD-kirjutaja E: eemaldatakse mäluseade (USB pulk) Ülejäänud tähtedega mtähistatakse võrgukettaseadmeid koos võrguketastega lokaalses arvutivõrgus 8.Välismälude mälumahu...

Informaatika → Arvuti õpetus
75 allalaadimist
thumbnail
26
pptx

Jõusaali treeningkavade koostamise veebilahendus

 Oma töös olete käsitlenud erinevaid turvalisuse aspekte, aga kuidas on cross site request forgery, xss (murdskriptimine), sql injektsioon ja muude taoliste rünnete vastase kaitsega? ◦ Ei kuulunud töö skoopi. Vajab põhjalikku analüüsi. Töö raames vaadeldi kliendi andmete turvalise transportimisega seotud vahendeid.  Miks vaatlesite andmebaasi valikul ainult tasuta andmebaase Mysql ja postgreSQL? ◦ On enimlevinud tasuta andmebaasid. Sobisid prototüübi realiseerimiseks. Kuna teenuse all olev andmebaas on vahetatav ei kuulunud andmebaasi valikute laiendamine töö skoopi.

Informaatika → Informaatika
10 allalaadimist
thumbnail
80
pptx

IT õigus

IT õigus 2012/2013 õppeaasta Sissejuhatus Maht üks õppenädal Hindeline arvestus 10 kontakttundi/30 tundi iseseisvat tööd Põhiprobleemid Mis on IT-toode, millest koosneb? IT-toote autoriõiguslik kaitse – kaitseb autorit tugevalt, tellijat kaitseb leping IT-toodete vead, IT-hangete vead Hea IT-leping Arvutikuriteod Andmekaitseprobleemid Arvutiprogrammide eripärad arvutiprogramm kui töötav (funktsionaalne) teos on olemuselt keeruline objekt: ◦ abstraktne (mõttelise ja immateriaalse sisuga) ◦ funktsionaalne (tulemuslikult töötav) ◦ virtuaalne (soorituse puhul hoomatav) ◦ digitaalne (masinkoodis) ◦ elektrooniline (programmi sooritatakse elektro-magnetiliste signaalide kaudu ◦ programm on funktsionaalne töötav tervik ◦ autoriõigustega kaitstud Arvutiprogramm on intellektuaalne omand Teos – autorikaitse objekt Tööriist – kasutatakse millegi tegemiseks Toode - müüdav või jagatav vabavarana Teenus - on-li...

Õigus → Õigus
13 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun