Facebook Like
Küsitlus


Keskaeg ja varauusaeg (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Keda petakse fraandi riigi rajajaks ?
 • Kes olid majorduumused, neist tuntuim ?
 • Millist dünastiad esindas Karl Suur, milliste territooriumite arvelt riik suurenes ?
 • Milliseks kolmeks osaks jagunes Frangi riik ?
 • Miks jäi Ida-Rooma püsima, kui aastal 476 Lääne-Rooma lagunes ?
 • Kui ta seda tahtis ?
 
Säutsu twitteris
 • keskaeg – mõiste sündis peale keskaega ja selle võtsid kasutusele 15. sajandi humanistid ja see on aeg, mis algab Lääne – Rooma langusega ja lõppeb keskaja lõpuga.

Vanaja ja keskaja lõpud
Vanaaja lõppemise ja keskaja algust pole suudetud tänapäevalgi kokku leppida ja sellest tulenevalt on ka väga palju ernevaid teooriad. Üks nendest oleks aasta 476, kuna siis Lääne – Rooma langes samas sellel aastal toimunud Rooma rüüstamine ei olnud esimesi. Järgmiseks aastaks on pakutud 180, kuna sis suri Marcus ja Rooma riigi pealinnaks sai Kontantinoopoli või näiteks 395, millal Rooma impeerium jagati kaheks. Kohati on kõik need sündmused õiged, kuna need olid mingi probleemi haripunkt ja sellest sündmusest edasi hakkas kõik aina mäest alla veerema.
Keskaja periodiseering
Kuna keskaeg on väga pikk periood 4 – 16. sajand jaotatakse keskaeg kolmeks perioodiks .
 • 4. – 10. saj on varakeskaegdomineerib Ida – Rooma ehk Bütsants ja tuntuse kaotanud Lääne – Rooma, mille varemetele tekib Frangi riik. Kristluse jagunemine Rooma katolikuks kirikuks ja õigeusu kiriuks. Periood lõppeb Frangi riigi lagunemisega, mis on 9. – 10. sajand.
 • 11. – 14. saj ja seda nimetatakse kõrgkeskajaks – võimsaim riik on Püha Rooma keiserriik, toimusid ka Ristisõjad. Linnade ja selle kultuuri tekkimine, tugevate keskvõimuga riikide tekkimine Prantsusmaal ja Inglismaal. Kombed muutusid peenemaks Euroopas. 100 – aastane sõda, mis toimus Inglismaa ja Prantsusmaa vahel võitluses võimu vahel, kuna mõlema riigi valitsejad olid sugulased. Keskaja suur katku epideemia , mida nimetati ka mustaks surmaks ja see levis kõikjale üle Euroopa.
 • 15. – 16. saj hiliskeskaeg – Ühiskonna ja kiriku kriis. Lääne kristluse lõhenemine ja Martin Lutheri reformatsioon (1517) ehk reformiti katoliku kirikut ja usulahke hakati nimetama protestanttismiks näiteks luterlus ja kalvinism .

ürgkaeg
vanaaeg
keskaeg
uusaeg
uusaeg
ürgkogukondlik kord, ürgkari, sugkond, varanduslik kihistumine
orjanduslik, orjapidaja ja ori, religioon aitas valitsejatel valitseda orjade üle, hiljem kristlus
feodaalkond, feodaalid ja sõltuvad talupojad ehk pärisorjad, ta oli väike rentnik , kes oli koormistega kinni, usk aitas ka siin jälle
kapitalism , kapitalistid (pankur, rikkur jne) ja proletajaat ehk tööline, tekivad ideoloogiad, mis asendavad usku
imperialism , turumajandus , ideoloogiad ja kapitalistid, palgatöölised, turumajandus, mis jaguneb turumajanduseks ja plaanimajandseks, globaliseerumine


Feofaalkorra olemus
Tootmissuhete aluseks on suurmaa omand. Maa kuulus feodaalide klassidele, feodaalideks olid mõisnikud. Mõisnikele kuulunud maa jaotati kahte ossa . Esimene osa oli mõisamaa ja ülejäänud oli talupoja maa ehk hingemaa . Rendimaa eest pidi talupoeg tegema mõisale koormisi. Koormis =raharent+teotöö. Selleks, et talupojad ei põgeneks muudeti nad sunnismaisteks. Ilma mõisniku loata ei tohtinud mõisast lahkuda ja oma isiklikku elu korraldada (mõisnik valis ka talupojale naise/mehe). Seal, kus pärisorjus oli tugevam kasutasid mõisnikud ka vastabiellunud paaril puhul mõisniku esimese öö õigust. Mõisnikud neid lapsi loomulikult ei tunnistanud. Feodaalühiskonna mõisnikd olid maa omanikud ja talupojad olid maa kasutajad. Feodaalsüsteem oli range Saksamaal, Balti maades ja Venemaal. Lääne – Euroopa maades olid talupojad rohkem vabamad . Teotöö oli vajalik selleks, et talupojad hoiaksid korras ka mõisniku maa. Keskajal riigimaa kõrgeim omanik oli kuningas ehk valitseja ehk senjöör. Tema jaotas maa ära suurfeofaalide vahel ( hertsog või krahv ). Tema jaotas selle omavahel ära väikefeodaalide ja need omakorda talupoegade vahel. Feodaalid olid vasallid.
 • feood – maatükk, mille kuningas annab suurfeodaalile, mille suurfeodaal jaotab väikefeodaalide vahel ja tema omakorda annab selle talupojale, maatükki ehk feoodi saajat nimetati feodaaliks ehk läänimeheks
 • senjöör – maatükki omanik
 • vasall - maatüki saaja

Keskajal kehtis põhimõte ehk senjöör saab käsutada ainult oma vasalli. Minu vasalli vasall ei ole minu vasall. Feoodi eest pidid vasallid käima senjööri sõjaväes.
Varakeskaeg
Rooma rahu lõpp 212. Caracalla edikt ja selle järgi kõik Rooma territooriumil elavad inimesed said kodaniku õigused. See andis võimaluse provintside elanikele kodakondsus hankida. Kriis Roomas süvenes ja ainuke võimalus riik päästa oli jagada riik kaheks. Aastal 395. jagati Rooma riik Ida- ja Lääne–Roomaks. Ristiusu kujunemine eelkõige rõhutute ja vaeste hulgas. 313 Milaano edikt, mille tulemusena ristiusk muudetakse riigiusuks nii Bütsantsis kui ka Lääne–Roomas. Bütsatsi pealinnaks sai Konstantinoopoli ja Lääne–Roomas Rooma. 4. sajandil algab lagunenud Lääne–Rooma impeeriumi aladel barbarite ränne ja seda nimetatakse Suureks rahvaste rändeks.
Suur rahvaste rändamine ja Lääne-Rooma lõpp
Varanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine, rahvaarvu suurenemine ja surve väljaspoolt ehk naabrid , kes vajasid uusi maid. Tuntumad barbarite hõimud olid :

Üks pealmisi põhjuseid olid Hunnid, kuna nad liikusid Volga äärest lääne poole ja purustasid oma teel kõike. Lääne–Rooma riigi piiri aladel elasid ka germaani hõimud, kuhu kuulusid
 • Frangid
 • Saksid
 • Ida–Goodid
 • Lääne–Goodid
 • Alemannid

Ida poolt tulnud hunni hõimud ja germaani hõimud põrkusid omavahel kokku ja algas suur sõda ja maade jagamine. Hunnide karismaatiliseks juhiks oli Attila, kes koondas enda alla tohutu väe ja aastal 451 jõudis Galliasse. Tänapäeva Prantsusmaa aladele . Seal peeti väga kuulus lahing Roomlastega mida nimetatakse Katalaunia lahing, mis lõppes roomlaste võiduga ja aastal 453 hunnide juht Attila hukkus ja nende võim lagunes. Lääne–Rooma pidi hakkama arvestama germaani hõimudega ja andma neile järjest rohkem õigusi ja see viis nii kaugele, et barbarite väejuhid hakkasid isegi keisrivõimu kontrollima. Barbar on võõramaalane. Aastal 476 tähistatakse Lääne–Rooma riigi lagunemist ja püsima jäi ainult Bütsants.
Millise suure riigi aladele tekkis Frangi riik, nimeta selle territooriumi 4 arenguetappi.
Frangi riik ( Regnum Francorum ladina keeles) tekkis lagunenud Lääne-Rooma aladele, tänapäeva Prantsusmaa kohale. Selle piirkonna arengut võib jagata neljaks :
 • iseseisva keltide Gallia aeg, mis kestis 1. sajandi keskpaigani eKr ja mille lõpetas Caesari vallutus
 • Gallia Rooma provintside ehk 1. sajandi teisest poolest eKr 3. sajandini pKr kestunud Rooma-Gallia aeg, mille lõpetas frankide vallutus
 • Merovingide Gallia aeg, mis kestis 5.-8. sajandini
 • Karolingide Gallia aeg, mis kestis 8.-10. sajandini
  Keda petakse fraandi riigi rajajaks?
  Frangi riik rajati 6. sajandil. Selle esimeseks kuningaks sai Chlodovech Merovechi suguvõsast, kelle järgi sai ka nime Merovingide dünastia, kes haarasid kog Gallia alad enda võimu alla.
  Iseloomusta laiskade kuningate ajastut , kes olid majorduumused, neist tuntuim?
  Nii nimetatud laiskade kuningate aeg algas 7. sajandil, kus tegelik võim koondus majorduumuste kätte. Majordumused kujutasid endast algselt kuninga koja ja majapidamise korrashoiu eest vastutavad isikud, aga hiljem hakat selle nimetusega kutsuma suurmaapidajaid ja piirkondade valitsejai. Igas piirkonnas oli majorduumus maaülikonna juht. Aja jooksul tekkisid majorduumuste vahel välja tülid ja sellest „sõjad“, milliest võitjana tuli välja Austrasia majorduumus Pippin Heristalist, kes kuulutas end ka riigi ainsaks majorduumuseks.
  Millist dünastiad esindas Karl Suur, milliste territooriumite arvelt riik suurenes?
  Peale Pippin lühikest sai uueks kuningaks Karolingide soost valitseja Karl Suur, kelle järgi dünastia ka nime sai. Kiiresti peale võimulse saamist alustas ta Frangi riigi suurendamisega Saksamaa, Itaalia ja Püreneede suunas. Vallutati Langobardid, rünnati Itaali kuningriikija Hispaaniat. Jõuti ka Balkani poolsaarele tänapäeva Horvaatia aladele.
  Milliseks kolmeks osaks jagunes Frangi riik?
  Karl Suure võimu päris tema poeg Ludwig I Vaga, kes omakorda jaotas aastal 817 oma poegade vahel riigi ära. ida-Frangi riigiks, kus tuli võimulse Ottoniidide dünastia, Saksa-Rooma ehk Lõuna Frangi riiks ja Lääne-Frangiks.


  Ida-Rooma ehk Bütsantsi keiserriik
  Aastal 395 jagunes Rooma kaheks, idaks ja lääneks. Bütsntsi alad paiknesid Antiik-Kreeka kultuuri, rahva ja keele aladel. Pealinnaks sai Kontstantinoopol ja Rooma riigi jagunemisega jagunes ka ristiusk kahte ossa. Lääne-Roomas katoliku kirik ja Ida-Roomas õigeusu kirik.
  Miks jäi Ida-Rooma püsima, kui aastal 476 Lääne-Rooma lagunes?
  • Teistsugune sõjaväe ülesehitus, sõjaväkke ei värvatud germaani hõimude liikmeid
  • Jätkus kaubanduselu
  • Bütsantsi kuldmünt oli rahvusvaheline valuuta
  • Vabadele talupoegadele säilitati maavaldus ja see pidurdas põllumajanduse langust, samas jätkus ka orjanduslik kord

  Riigikorraldus
  Ilmaliku elu korraldus kuulus keisrile ehk basileusele (tal oli seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim). Keiser nimetas sisse Konstantinoopoli usujuhi ehk patriaadi. See juhtis õigeusu ehk Kreeka-Rooma kirikut. Ilma tema loata ei jõustunud ükski kiriku otsus. Bütsantsi patriah ei saavutanud mitte kunagi nii suurt võimu kui Rooma paavst (sõltus keisri ehk basileuse tahtest, kuna keiser määras ta ametisse).
  Keiser Justiniaanus (527-565)
  Teened , mis ta riigis ära tegi:
  • Purustas vandaalide riigi aastal 534, see asus Lääne-Rooma riigi aladel.
  • Vallutas Itaalia Ida-Gootide käest tagasi 554
  • Liitis Bütsantsiga Hispaania
  • Laskis ehitada Hagia Sophia katedraali

  Tema ajal mängisid poliitilises elus olulist rolli trisrkuseparteid ehk deemosed. Bütsantsi ühiskonna keskpunktiks sai hipodroom , kus kujunes linnaelanike toetus erinevatel vankrijuhtidele(vankrid olid erinevat värvi:sinine punane roheline valge) ja selle tulemusena kujunesid parteid. Nende tsirkuseparteide vastuolude tulemusena tekkis aastal 532- Nika ülestõus. Bütsantsis toimus ka nii öeldult usuline kodusõda iknoklastide ja iknoduulide vahel. Lõppes iknoduulide võiduga
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Keskaeg ja varauusaeg #1 Keskaeg ja varauusaeg #2 Keskaeg ja varauusaeg #3 Keskaeg ja varauusaeg #4 Keskaeg ja varauusaeg #5 Keskaeg ja varauusaeg #6 Keskaeg ja varauusaeg #7 Keskaeg ja varauusaeg #8 Keskaeg ja varauusaeg #9 Keskaeg ja varauusaeg #10 Keskaeg ja varauusaeg #11 Keskaeg ja varauusaeg #12 Keskaeg ja varauusaeg #13 Keskaeg ja varauusaeg #14 Keskaeg ja varauusaeg #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-07-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 60 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Henry Narits Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Keskaeg kuni varauusaeg.

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (2)

  marduk profiilipilt
  marduk: väga hea ja põhjalik
  00:18 22-12-2011
  lennuonnetus18 profiilipilt
  lennuonnetus18: käi putsi
  08:17 03-10-2016


  Sarnased materjalid

  19
  odt
  Keskaeg ja varauusaeg
  11
  doc
  Ajalugu-keskaeg-varauusaeg
  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  17
  odt
  Keskaeg ja Uusaeg
  68
  pdf
  VARAUUSAEG
  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun