Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Keskaeg (6)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
AJALOO ARVESTUS
( Keskaeg )
 • SISSEJUHATUS KESKAEGA (MÕISTE, PIIRID, TUNNUSED, PEROOODID)
  Mõiste keskaeg võeti kasutusele Itaalia humanistide poolt 15. sajand. Sellega piiritletakse ajajärku antiigi ja antiigi taassünni e. renessanssi vahel. Tänapäeval käsitletakse seda kui ajavahemikku antiigi ja uusaja vahel, mil toimub üleminek Rooma maailmariigilt uusaja riikide süsteemile, klassikaliselt vaimselt kultuurilt nüüdisaja rahvuslikule kultuurile .
  Tunnused:
 • Uute rahvaste ilmumine
 • Ajaloo raskuskese kandub Vahemerelt põhja poole
 • Paganlik antiikkultuur asendub kristliku kultuuriga
 • Paavstide ja kuningate ainuvõimu tülid
 • Seisuslikule hierarhiale tuginev ühiskondlik poliitiline kord. Feodalism e. läänikord
  Keskaja ajaline piiritlus :
  Keskaja alguseks peetakse 476. aastat, mil langes Lääne- Rooma . Keskaja lõpuks on välja pakutud 3 aastat:
  1453 a. Ida-Rooma e. Bütsantsi langus
  1492 a. Kolumbus jõudis Ameerikasse
  1517 a. Algas luterlik reformatsioon .
  varakeskaeg: 5-10 saj.
  kõrgkeskaeg 11-13 saj.
  hiliskeskaeg 14-15 saj.
  Keskaega piiritletakse ka ruumiliselt:
 • paigad , kus levis katoliiklus
 • paigad, kus levis feodalism (Keskmeks oli Gallia e Prantsusmaa)
 • VARAKESKAEGSE EUROOPA KUJUNEMINE
  Rooma riigi aladel Lääne-Euroopas elasid keldid .
  Keldi hõimud : gallid – Prantsusmaal
  britid – Britannias
  škotid – Šotimaal
  belgid – Belgias
  helveedid- Šveitsis
  Rooma võimu kehtesestamisega hakkasid keldid romaniseeruma: neil tekkisid kultuurilised ja keelelised mõjutused.
  Reini-Wisla-Doonau aladel eleasid germaani hõimud:
  frangid , ida- gootid , lääne-gootid, anglid, saksid , vandaalid, langobardid . Ajapikku asusid nad elama Rooma riigi territooriumile, astusid Rooma sõjaväkke, võtsid vastu ristiusu. Umbes 376. aastal sai alugse Suur Rahvasterändamine e. germaani hõimude massiline sissetung Rooma riigi aladele . Ajendiks oli hunnide jõudmine Euroopasse, ida- gooti aladele
  tegelikud põhjused:
  • kliima jahenemine
  • rahvaarvu kasv

  Tagajärjeks oli barbarite e. germaanlaste kuningriigid Ida-Rooma aladele. Kultuuride, jõimude, keelte sulandumisel tekkisod uued rahvad , varsti ka uued riigid. Vahemere äärsetel aladel, kus ladina keele mõju oli suurem, kujunesid välja romaani keeled. Põhja-Euroopas ja Britannias jäid domineerima germaani keeled. Rooma impeeriumi languse ja germaanlaste riikide tekkega kaasnes kultuuri langus ja linnad lagunesid. Tekkinud germaanlaste riigid olid ebapüsivad. Seda põhjustasid omavahelised sõjad ja Ida-Rooma vallutused .
 • FRANGI RIIK
  Frangi riik tekkis 5. sajandil Reini parempoolsele kaldale -> Maasi ja Schelde aladele. Riik sai alguse, kui Clodovech ja frangid tungisid Galliasse ja tõrjusid Läänegootid Hispaaniasse. Clodovech võttis 495. aasal vastu katoliikliku ristiusu ning tänu sellele nägi Rooma frankides liitlast „paganliku“ ariaanliku ristiusu pooldajate vastu. Aga kuna frangi riigis polnud ühtset kuningavõimu , siis koondus ajapikku võim majordoomuste kätte.
  Karl Martell (8. sajand) oli üks võimsamaid majordoomuseid Frangi riigis. Ta juhtis Poters’i lahingut (732. a) ja tegi lõpu araablaste sissetungile Hispaaniasse. Lisaks pani ta aluse feodaalkorrale, sest hakkas andma ratsaväele, vastutasuks teenistuse eest, maatükke.
  Karl Martelli poeg Pippin lühike sai 751. aastal kuningatiitli, kuna ta läks Itaaliasse paavsti langobardide eest kaitsma. Tänu tema vallutustele tekkis kirikuriik . Pani aluse Karolingide dünastiale.
  Frangi riigi hiilgeaeg saabus Karl Suure valitsemisajal. Ta laiendas riiki ja sooritas 50 edukat sõjareke. Alistas Pürenee ps. põhjaosa, araablased edelas, kirdes saksid, kagus avaarid, lõunas langobardid. Kasutas põletatud maa taktikad. 800. a lahendas paavsti tüli ning ta krooniti Rooma keisriks.
  Frangi riik jagati Verdun’i kokkuleppega Karl Suure pojapoegade vahel kolmeks:
  Idast kujunes välja Saksamaa
  Lõunast Prantsusmaa
  Lõuna lagunes
 • FEODAALSUHETE KUJUNEMINE
  Feodaalkord : senjööri ja vasalli suhted. Laiemas tähenduses feodaal ühiskond, mida iseloomustavad vasalliteet, mõisamajandus , pärisorjus, seisuslik ühiskond ja katoliku kirik .
  Feodaalkord kujunes välja Frangi riigis, tänu Karl Martelli ratsaväele, kellele ta jagas teenistuseks maatükke. Tekkis, sest:
  • oli vajadus uut laadi sõjaväeorganisatsioonile
  • vajadus luu stabiilne võimusüsteem.

  LÄÄN - vasallile antud maa koos taloboegadega

  Benefiits : oli eluaegne, kuid Feood : Oli vabalt pärandatav lään.
  Pärandamiseks oli vaja vasalli
  Nõusolekut. (pärandati isalt pojale)
  Domeen - kuninga maavaldus
  Allood- maatükk , mis ei hõlmanud vasallisuhteid. Läänistamise protseduuri nim. investituuriks.
  Läänisuhe oli:
  • lepinguline: mõlema poolsete kohustustega
  • hierarhiline: 1 lepingupool oli teisest üle
  • isikuline: kehtis mentaliteet „Minu vasalli vasall pole minu vasall“. Suhe hõlmas ainult konkreetset vasalli-senjööri suhet.

  Feodaalne hierarhia :
 • KUNINGAS
 • SUURFEODAALID
 • VÄIKEVASALLID E. RÜÜTLID
  Suurfeodaalide privileegid:

 • MÕISAMAJANDUS JA PÄRISORJUSLIKUD TALUPOJAD
  Kogu keskaja vältel lähtus valitsemine suurel määral mõisast. Mõisamajandus oli feodaalkorra osa. Keskaja Euroopas oli kujunenud 2 põllumajandussüsteemi:
  • RENDIHÄRRUS e. põlisrendisüsteem. Kogu maa oli välja renditud talupoegadele. Maa kasutamise eest maksid talupojad rent. Algul maksti loonusrenti, hiljem hakati maksma raharenti. (olid kohustatud andma saaki ja loomi). Raharent tekkis kui kaubavahetus hakkas uuesti arenema. Kui tekkisid linnad, hakati põllumajandus saadusi sinna kaubitsema. Rendihärrus levis Lääne pool.
  • MÕISAHÄRRUS e. pärisrendisüsteem. Väike osa maast oli renditud talupoegadele, suurem osa jäi mõisamaaks, kus asusid mõisapõllud. Talupojad maksid mõisnikule teotöö e. teorendiga. Mõisahärrus levis Ida pool.

  Piiriks Lääne-Ida vahel võis pidada umbes Elbe jõge.
  Kuna maal ilma talupoegadeta väärtust polnud, muudeti talupojad sunnismaisteks e. hakkas kujunema pärisorjus. Orje saadi vabade talupoegade seast (või orjad ). Mõisnik võis pärisorja osta, müüa, vahetada, karistada , aga ta ei tohtinud talupoega tappa. Pärisori sõltus mõisnikust ega tohtinud loata elukohta vahetada. Ori pidi maksma renti. Pärisori omas perekonda, majapidamist, kariloomi.
 • VIIKINGID (PÄRITOLU, TEGEVUS)
  u. 1. sajand moodustasid Lõuna-Kesk-Rootsi, Taani, Lõuna-Norra kultuurselt ühtse ühiskonna. Skandinaavia ühiskonna peamised elatusallikad olid: karjapidamine, küttimine, põlluharimine, kalandus . Elati taluperedes, mida juhtisid bondid. Peredes peeti ka orje e trääle. Peeti ka koosolekuid e. tinge, kus otsustati ühisasju. Maakonna allkoosolekuid nim. alltingideks. Kogukonna pealikud olid KONUNGID (kuningad). 1. saj teisel poolel suurenes meresõidu ja kaubanduse osatähtsus. Viikingite salkade tekke põhjuseks võib pidada maapuudust, seiklushimu, uudishimu ja kogukonnast välja heidetud Konungite solvumist.
  Skandinaavlased e. normannid (Lääne-Euroopa)
  Skandinaavlased e. varjaagid (Ida-Euroopa.
  Selle kaudu võib eristada kahte „teekonda“. Normannid purjetasid mööda meresid Läänemerel, Põhjamerel ja piki rannikud. Märkimist vääriksid kokkupõrked Briti saartega, kus lõpetati Inglaste kloostrikultuur ja loodi taanlaste kuningriik Danelog. Põhja-Prantsusmaal tekkis tänu viikingitele Normandia hertsogkond.
  Varjaagid purjetasid piki jõgesid Bütsantsi. Nad tegid kohalikega koostööd, kui nende jõud neist üle ei käinud, aga nõrgemaid linnu nad rüüstasid.
  Viikingid tegid ka palju maadeavastusi. 9. saj asustasid norrakad Islandi ja Põhjamere saared. 10. saj rändas osa islandlasi Erik Punase juhtimisel Gröönimaale. Leif-Eriku juhtimisel jõuti välja ka Põhja-Ameerikasse.
  Viikingite retked lõppesid, sest ristiusk levis ka Skandinaaviasse. Linnad kindlustati, kuninga võim levis.
 • VIIKINGITE USK JA KULTUUR
  Paljude rahvaste kombel austasid skandinaavlased loodusjõude, eriti päikest, loodusobjekte (puid, jõgesid, allikaid jms) ning esivanemaid. Maailm oli nende kujutluses asustatud paljude müütiliste olenditega ( trollid , ohtlikud hiiud , valküürid). Muinasskandinaavlased nägid maailma müütilise kolmeosalise ilmapuuna. Selle kõige ülemised oksad ulatusid taevasse , tema kõige alumine juur puudutas põrgut. Kõike seda ümbritses maailmameri , kus elas hiiglaslik madu . Pärimuse järgi pidi maailm hävima hea ja kurja viimses võitluses.
  Skandinaavlastel oli palju jumalaid, kes jagunesid kahte perekonda Aasideks ja Vaanideks. Nende kolm peajumalat olid sõja- ja päikesejumal Odin, piksejumal Thor ja viljakusejumal Frej. Jumalaid austati annetuste ja ohvrite toomisega nii kodus kui ka pühapaikades. Loomade ohverdamise kõrval toodi vahel ka inimohvreid.
  Hiljemalt 3. sajandil võeti kasutusele ruunikiri. Algselt 24 ja hiljem 16 tähemärgist koosnev kiri. Meieni jõudnud tekstid olid raiutud haua- ja mälestuskividesse.
  Skandinaavlased andsid oma pärimusi edasi suuliste lugude ehk saagadena.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Keskaeg #1 Keskaeg #2 Keskaeg #3 Keskaeg #4 Keskaeg #5 Keskaeg #6 Keskaeg #7 Keskaeg #8 Keskaeg #9 Keskaeg #10 Keskaeg #11 Keskaeg #12 Keskaeg #13 Keskaeg #14 Keskaeg #15 Keskaeg #16 Keskaeg #17
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-11-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 449 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Madli Maatee Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Põhjalik ülevaade keskkooli õpikul baseeruval keskajast.
  1. SISSEJUHATUS KESKAEGA (MÕISTE, PIIRID, TUNNUSED, PEROOODID)
  2. VARAKESKAEGSE EUROOPA KUJUNEMINE
  3. FRANGI RIIK
  4. FEODAALSUHETE KUJUNEMINE
  5. MÕISAMAJANDUS JA PÄRISORJUSLIKUD TALUPOJAD
  6. VIIKINGID (PÄRITOLU, TEGEVUS)
  7. VIIKINGITE USK JA KULTUUR
  8. IDA-ROOMA E. BÜTSANTS
  9. SLAAVLASED. VANA VENE RIIGI TEKE
  10. ARAABLASED JA ISLAMI USK
  11. ARAABIA KALIFAAT
  12. ÜLEVAADE LÄÄNE-EUROOPAST KÕRGKESKAJAL
  13. FEODAALEKSPANSIOON
  14. LINNAÜHISKONNA TEKE KÕRGKESKAJAL
  15. ELUOLU KESKAEGSES LINNAS
  16. RISTIUSU KIRIKU KUJUNEMINE VARAKESKAJAL
  17. VÕIMUVÕITLUS ILMALIKU JA VAIMULIKU VÕIMU VAHEL. INVESTITUURITÜLI
  18. VAIMULIKU ORDUD JA KERJUSMUNGAORDUD
  19. KESKAEG KUI SEISUSLIK ÜHISKOND
  20. KESKAJA HARIDUS JA TEADUS
  21. EUROOPA 14. SAJANDI TEISEL POOLEL JA 15’DAL SAJANDIL (KATK, PÄRISORJUSE KAOTAMINE, RIIGID, PAAVSTIVÕIMU VÄHENEMINE)
  22. HUMANISM JA RENESSANSS
  23. MAADEAVASTUSED (EELDUSED, PÕHJUSED)
  24. MAADEAVASTUSED (TULEMUSED)
  25. REFORMATSIOON SAKSAMAAL
  26. REFORMATSIOON ŠVEITSIS JA INGLISMAAL
  27. VASTUREFORMATSIOON
  28. USUSÕJAD (MADALMAADE VÕI PRANTSUSMAA NÄITEL)

  keskaeg , frangi riik , feodaalkord , benefiits , feood , domeen , allood , läänisuhe , mõisamajandus , rendihärrus , mõisahärrus , viikingid , normannid , varjaagid , bütsants , keiser , slaavlased , veneedid , sklaviinid , andid , araablased , islami usk , araabia kalifaat , vesiir , emiir , kõrgkeskaeg , feodaalekspansioon , ristisõjad , linnaühiskond , mõisaisand , senjöör , ristiusk , kirik , investituuritüli , vaimulikud , oraator , bellaator , laboratores , rektor , dekaan , haridus , teadus , humanism , renessanss , maadeavastused , reformatsioon , vastureformatsioon , ususõjad

  Kommentaarid (6)

  suhtsuva profiilipilt
  suhtsuva: Väga hea materjal
  19:38 08-03-2010
  luud08 profiilipilt
  oiapdf ijpajpdsf: Hästi põhjalik
  20:31 18-01-2011
  tairikas profiilipilt
  tairikas: päris norm
  17:57 20-01-2010


  Sarnased materjalid

  34
  doc
  Ajalugu 10-klassile
  22
  doc
  Keskaeg
  30
  doc
  Keskaeg
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  30
  doc
  Keskaeg
  21
  doc
  Keskaeg  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun