Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Üldbiloogia (2)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
14
ÜLDBIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED.
Kõikide elusorganismide (living things, organisms) ühised tunnused.
Ei ole olemas ühte kindlat elu tunnust, elu määratlemine on võimalik ainult mitme erineva tunnuse kaudu.
 • Elusorganismid koosnevad rakkudest.
  Rakk (cell) on väikseim üksus, millel on kõik elu omadused.
  • Üheraksed e üherakulised organismid ( single -celled)

  Ürgsemad
  Kõik bakterid , leidub ka protistide, seente ja taimede hulgas

  Ilmusid 700...900 milj aastat tagasi
 • Elusorganismidel esineb ainevahetus ja energiavahetus.
  Metabolism (metabolism) on aine- ja energiavahetus, mis on kõikidele organismidele eluks vajalik. Aine- ja energiavahetuse kaudu on organismid tihedalt seotud oma ümbritseva keskkonnaga.
  Ainevahetus – organismis toimuvad lagundamis- ja sünteesiprotsessid.

  Ükski organism ei saa otse väliskeskkonnast rakkude ülesehitamiseks sobilikke valke, lipiide ega süsivesikuid, need tuleb organismil endal sünteesida.

  Anorgaanilised (taimed), orgaanilised (loomad toiduga)
  • Väliskeskkonda eritatavad jääkained

  Jääkained tekivad lagundamis – ja sünteesiprotsesside käigus.
  • Elutegevuseks vajalik energia

  Organismid võtavad väliskeskkonnast energiat vastu ja annavad ka väliskeskkonda tagasi (n soojusenergiana).
  Rohelised taimed kasutavad fotosünteesi käigus valgusenergiat , salvestades seda orgaanilistesse ainetesse, kust oksüdatsiooni käigus energia uuesti vabaneb. Orgaanilisi ühendeid sünteesivad taimed endale ise.
  Loomad saavad eluks vajaliku energia toidus olevate orgaaniliste ainete oksüdatsioonil.
 • Elusorganismid kasvavad ja arenevad.
  Biological growth and development
  Arengu käigus muutub organismide sise – ja välisehitus ning nad kohanevad ümbritseva keskkonnaga.
  • Otsene areng

  Vastsündinu sarnaneb üldplaanilt oma vanematega, st ta on mõõtmetelt väiksem, aga tal on olemas kõik põhilised vanemate välistunnused.
  Roomajad , linnud, imetajad .
  • Moondega areng

  Vastsündinu erineb ehituselt vanemorganismist ja muutub viimase sarnaseks läbi vahestaadiumite.
  Selgrootud , mõned selgroogsed .
  Areng lõpeb surmaga. Eluiga on organismidel erinev, sõltudes nii pärilikkusest kui keskkonnatingimustest .
 • Elusorganismid paljunevad.
  • Suguline paljunemine (sexual reproduction)

  Organismi areng algab viljastatud munarakust.
  Peamiselt hulkraksetel, eelkõige taimedel ja loomadel. Moodustuvad emas – ja isassugurakud, uus organism areneb viljastatud munarakust.
  • Mittesuguline paljunemine (asexual reproduction)

  Organismi areng algab mingi osa eraldumisega vanemorganismist.

  Järglased sarnanevad ehituse ja talitluse poolest vanematega, pärilikkuse kandjateks on kromosoomides asuvad geenid .
  • Muutlikkus

 • Elusorganismidel on kõrge organiseerituse tase.
  Kõrge organiseeritus avaldub elusorganismide keerulisemas ehituses, talitluses ja nende protsesside reguleerimises, st protsesside toimumine ei ole juhuslik.

  Keerulisem ehitus, mitmekesisemad omadused, väljaspool organismi ei moodustu.
  Sahhariidid e suhkrud , lipiidid e rasvad , valgud , nukleiinhapped (DNA,RNA), vitamiinid .
 • Elusorganismides on stabiilne sisekeskkond.
  • pH tase

  Happesus, enamusel neutraalne (7)
  • Vee ja mineraalsoolade kontsentratsioon
  • Püsisoojasus

  Ainult imetajad ja linnud.
  • Kõigusoojasus

  Teiste selgroogsete ( kalad , kahepaiksed , roomajad) ainevahetuse iseärasused ei võimalda püsivat kehatemperatuuri hoida. Veelgi enam sõltuvad väliskeskkonnast ainuraksed , kuna nende ainevahetus on veel algelisem .
 • Elusorganismid reageerivad ärritusele.
  • Ainuraksed kasutavad välismembraanis olevaid molekule

  ... mis annavad infot väliskeskkonnast edasi raku sisemusse ning organism reageerib vastavalt ärrituse iseloomule .
  • Hulkraksed kasutavad närvisüsteemi ja meeleelundeid

  ... kuid molekulaarne mehhanism on sama
  • Taimed reageerivad valgusele ja ööpäevarütmile

  ... ja pööravad oma lehti, varsi ja õisi.
 • Elusorganismid kohastuvad oma elukeskkonnaga.
  • Mittekohastumisele järgneb väljasuremine

  Eluslooduse organiseerituse tasemed .

  Kus leidub biomolekule, leidub ka elu.

  Rakustruktuurid, millel on kindel ehitus ja talitlus, mis moodustuvad ainult rakkudes ja saavad ainult seal oma funktsioone täita.
  • Rakk

  Esimene tase, kus ilmnevad elu kõik omadused. Eriti selgelt avaldub ainuraksetel, hulkraksetel on eri funktsioonid eri rakkude vahel ära jaotatud.
  • Kude

  Sarnase ehituse ja talitlusega rakud koos rakuvaheainega moodustavad koe.
  Põhitüübid inimesel: epiteelkude, lihaskude, närvikude, sidekude.
  Põhitüübid taimel: kattekude, tugikude , juhtkude, põhikude.
  • Organ

  Kudede kogum, mis täidab mingit kindlat funktsiooni.
  Katteseemnetaimedel: juur , vars , leht, õis, vili.
  • Organsüsteem e elundkond

  Organid koonduvad ühiste talitluste alusel elundkondadesse.
  Taimedel puuduvad.
  Kude, organ ja organsüsteem ei suuda täita oma funktsioone väljaspool organismi ning neil ei ole enamikku elu tunnustest.

  Üherakulistel rakk = organism
  Hulkraksetel sõltub organismi talitlus tema elundite ja elundkondade koostööst, mida reguleeritakse närvisüsteemi ja keemiliste signaalide kaudu.

  Populatsiooni moodustavad rühm sama liiki isendeid, kes elavad koos samal ajal samas paigas ja ristuvad omavahel.
  • Liik

  Liigi määratlemine toimub paljude erinevate tunnuste abil: paljunemine, siseehitus , välisehitus, talitlus, genoom , nõudmised elukeskkonnale.
  • Ökosüsteem

  Isereguleeruv süsteem.
  Abiootilise(eluta) ja biootilise(elus) keskkonna ühendus, mille moodustavad ühisel territooriumil elavad ja omavahel toitumissuhetes olevad organismid koos ümbritseva eluta keskkonnaga.
  Funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete (aine- ja energiaülekande) kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku
  • Biosfäär

  Maad ümbritsev elu sisaldav kiht.
  Biosfäär sulandub märkamatult (terava piirita) litosfääri (kivimid ja Maa pealiskord ), hüdrosfääri ja atmosfääri.
  Summa kogu planeedi ökosüsteemidest ja elukohtadest.
  Aatom – keemilise elemendi väikseim osake, elektriliselt neutraalne.
  Keemiline element esineb liht – ja liitainete molekulides aatomitena.
  Molekul aine väikseim osake, mis võib iseseisvalt eksisteerida ja millel on antud aine keemilised omadused.
  Elektron – negatiivse laenguga osake aatomituumas .
  Prooton positiivse laenguga osake aatomituumas
  Neutronilma laenguta aatomituuma koostisosake
  Aatommass keemilise elemendi aatomi mass.
  Molekulmassaine molekuli mass.
  Valentsnäitab sidemete arvu, mille abil aatom on seotud teiste aatomitega.
  Oksüdatsiooniaste – aatomi formaalne laeng ühendis. Ühtib tavaliselt selle rühma numbriga, kus element Mendelejevi tabelis asub.
  Aatomi massiarv – prootonite ja neutronite summa aatomituumas.
  Prootonid ja neutronid asetsevad aatomituumas kihtidena ja neid seovad omavahel väga tugevad tuumajõud.
  Tavalistes keemilistes reaktsioonides toimub aatomite vahel elektronide vahetus ja aatomituumad jäävad muutumatuks. Aatomituumade ehitust saab muuta ainult tuumareaktsioonides.
  Radioaktiivsus – keemiliste elementide aatomituumade iseeneslik lagunemine .
  Elektronpilvelektroni leidumise tõenäosus ruumis
  Ühel elektronkihil liikuvate elektronide kohta kasutatakse veel terminit elektronpilv, sest tohutu kiirusega ümber tuuma tiirlev ja seejuures pöörlev elektron näib pilvena, millesse jaotub tema laeng.
  Elektronil puudub aatomis kindel trajektoor ja kindel asukoht mingil ajahetkel ning elektroni esinemist aatomis saab kirjeldada tõenäosuslikult.
  Elektronegatiivsus on suurus, mis iseloomustab aatomi võimet siduda endaga keemilises ühendis elektrone, st elektronegatiivsus on elemendi aatomite võime tõmmata enda poole ühist elektronpaari.
  Keemiline side on viis, kuidas kaks või enam aatomit on molekulis omavahel seotud.
  Ühiseid elektronpaare võib olla kuni kolm, vastavalt üksikside, kaksikside ja kolmikside:
  • üksikside - side, kus on ühinenud üks elektronpaar
  • kaksikside - side, kus on ühinenud kaks elektronpaari
  • kolmikside - side, kus on ühinenud kolm elektronpaari.

  Mittepolaarne kovalentne side
  Kui kovalentne side on tekkinud sama elemendi aatomite vahel või aatomite vahel, mille elektronegatiivsus on võrdne, seovad mõlemad aatomid ühiseid elektronpaare võrdse jõuga ning sidet nimetatakse mittepolaarseks.
  Polaarne kovalentne side
  Kui side on tekkinud erineva elektronegatiivsusega elementide aatomite vahel, siis mõjutab suurema elektronegatiivsusega elemendi aatom elektronpaare tugevamini ning need on nihutatud selle elemendi aatomi poole.
  Sellega omandab see aatom sidemes negatiivse, teised aatomid (või teine aatom) positiivse laengu. Molekul tervikuna jääb neutraalseks.
  Kuna molekulis tekivad poolused, siis nimetatakse sellist sidet polaarseks kovalentseks sidemeks .
  Iooniline side – keemiline side, mis on moodustunud erinevate laengutega ioonide vahel.
  Polaarne kovalentne side võib keemiliste reaktsioonide käigus lõhustuda ning üle minna iooniliseks sidemeks.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Üldbiloogia #1 Üldbiloogia #2 Üldbiloogia #3 Üldbiloogia #4 Üldbiloogia #5 Üldbiloogia #6 Üldbiloogia #7 Üldbiloogia #8 Üldbiloogia #9 Üldbiloogia #10 Üldbiloogia #11 Üldbiloogia #12 Üldbiloogia #13 Üldbiloogia #14 Üldbiloogia #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-03-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 95 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor trootsi Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Eksami küsimused
  eksami küsimused , üldbioloogia , bioloogia

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  ds111 profiilipilt
  ds111: eks näha ole palju kasu on
  11:06 17-01-2011
  kisjaka profiilipilt
  Black Berry: hea materjal.meeldis!
  21:06 01-02-2011


  Sarnased materjalid

  42
  doc
  Üldbioloogia-Bioloogia
  62
  doc
  Üldbioloogia materjal
  19
  doc
  Gümnaasiumi bioloogia
  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  18
  doc
  Bioloogia SH
  83
  pdf
  Esimese nelja kursuse materjal
  23
  doc
  Üldbioloogia konspekt  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun