Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Lõik failist

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Informaatikainstituut
Infosüsteemide õppetool
Iseseisev töö aines
'Infosüsteemide projekteerimine ':
Kino infosüsteemi
strateegilise arenduse dokumentatsioon
Teostajad :
Indrek Kempi (001546)
Pärtel Lias (010617)
Eero Ringmäe (010636)
Õpperühmad:
LAP51 ja LAP 52
Juhendaja :
Lea Elmik
Tallinn
2003
Autorideklaratsioon:
Kinnitame, et käesolev projekt on meie iseseisva töö tulemus ning
selle põhjal ei ole enne arvestust taotletud.
Eero Ringmäe
Pärtel Lias
Indrek Kempi
Sisukord
1. Projekti spetsifikatsioon 10
1.1 Projekti taust 10
1.2 Projekti eesmärgid ja tulemused 10
1.3 Tööjaotus 11
2. Infosüsteemi äri- ehk toimimise vaade 12
2.1 Terviksüsteemi üldvaade (infosüsteemi üldised eesmärgid ja tükeldusloogika) 12
2.2 Pädevusalade vaade 12
2.2.1 Pädevusalade nimekiri 12
2.2.2 Juhataja pädevusala spetsifikatsioon 13
2.2.2.1Pädevusala eesmärgid 13
2.2.2.2Pädevusala vastutused (business use case -id) 13
2.2.2.3Pädevusala vajadused (business use case-id) 14
2.2.2.4Pädevusalasisesed protsessid (business use case-id) 14
2.2.2.5Pädevusala objektid (business klassid ) 14
2.2.2.6Pädevusala sündmused 14
2.2.2.7Pädevusalaga seotud subjektid (business actorid) 15
2.2.2.8Pädevusala mudelid 15
2.2.2.8.1Business Use Case diagrammid 15
2.2.2.8.2Business Use Case ‘ide kirjeldused 18
2.2.2.8.3Kontseptuaalne klassidiagramm 20
2.2.2.8.4Klasside definitsioonid 21
2.2.2.8.5Olulisemad püsipäringud, väljundid (nimekiri) 22
2.2.3 Meelelahutusjuhi pädevusala spetsifikatsioon 22
2.2.3.1Pädevusala eesmärgid 22
2.2.3.2Pädevusala vastutused (business use case-id) 22
2.2.3.3Pädevusala vajadused (business use case-id) 23
2.2.3.4Pädevusalasisesed protsessid (business use case-id) 23
2.2.3.5Pädevusala objektid (business klassid) 23
2.2.3.6Pädevusala sündmused 23
2.2.3.7Pädevusalaga seotud subjektid (business actorid) 24
2.2.3.8Pädevusala mudelid 24
2.2.3.8.1Business Use Case diagrammid 24
2.2.3.8.2Business Use Case ‘ide kirjeldused 26
2.2.3.8.3Kontseptuaalne klassidiagramm 29
2.2.3.8.4Klasside definitsioonid 30
2.2.3.8.5Olulisemad püsipäringud, väljundid (nimekiri) 31
2.2.4 Kassapidaja pädevusala spetsifikatsioon 31
2.2.4.1Pädevusala eesmärgid 31
2.2.4.2Pädevusalade vastutused (busines use case-id) 31
2.2.4.3Pädevusala vajadused (business use case-id) 32
2.2.4.4Pädevusala protsessid (business use case-id) 32
2.2.4.5Pädevusala objektid (business klassid) 32
2.2.4.6Pädevusala sündmused 32
2.2.4.7Pädevusalaga seotud subjektid (business actorid) 32
2.2.4.8Pädevusala mudelid 33
2.2.4.8.1Business Use Case diagrammid 33
2.2.4.8.2Business Use Case ’ide kirjeldused 35
2.2.4.8.3Kontseptuaalne klassidiagramm 35
2.2.4.8.4Klasside definitsioonid 36
2.2.4.8.5Olulisemad püsipäringud, väljundid (nimekiri): 36
2.2.5 Raamatupidaja pädevusala spetsifikatsioon 37
2.2.5.1Pädevusalade vastutused (busines use case-id) 37
2.2.5.2Pädevusala vajadused (busines use case-id) 37
2.2.5.3Pädevusalased protsessid (busines use case-id) 37
2.2.5.4Pädevusala objektid (business klassid) 37
2.2.5.5Pädevusala sündmused 38
2.2.5.6Pädevusalaga seotud subjektid 38
2.2.5.7Pädevusala mudelid 38
2.2.5.7.1Business Use Case diagrammid 38
2.2.5.7.2Business Use Case ’ide kirjeldused 39
2.2.5.7.3Kontseptuaalne klassidiagramm 40
2.2.5.7.4Olulisemad püsipäringud, väljundid (nimekiri) 41
2.2.6 Kliendi pädevusala spetsifikatsioon 41
2.2.6.1Pädevusala eesmärgid 41
2.2.6.2Pädevusala vastutused (business use case-id) 41
2.2.6.3Pädevusala vajadused (business use case-id) 42
2.2.6.4Pädevusalasisesed protsessid (business use case-id) 42
2.2.6.5Pädevusala objektid (business klassid) 42
2.2.6.6Pädevusala sündmused 42
2.2.6.7Pädevusalaga seotud subjektid (business actorid) 43
2.2.6.8Pädevusala mudelid 43
2.2.6.8.1Business Use Case diagrammid 43
2.2.6.8.2Business Use Case ‘ide kirjeldused 43
2.2.6.8.3Kontseptuaalne klassidiagramm 45
2.2.6.8.4Klasside definitsioonid 45
2.2.6.8.5 Olulisemad püsipäringud, väljundid (nimekiri) 46
2.3 Funktsionaalne vaade 46
2.3.1 Funktsionaalsete allsüsteemide nimekiri 46
2.3.2 Piletimüügi funktsionaalne allsüsteemi spetsifikatsioon 46
2.3.2.1Taust 46
2.3.2.2Eesmärgid 46
2.3.2.3Vastutused 46
2.3.2.4Kasutus pädevusalade poolt(subjektid) 46
2.3.2.5Nõuded, vajadused 47
2.3.2.6Objektid 47
2.3.2.7Protsessid 47
2.3.2.8Sündmused 47
2.3.2.9Registrite kasutus 48
2.3.2.10Seosed teiste allsüsteemidega 48
2.3.2.11Allsüsteemi mudelid Rational Rose ’is 48
2.3.2.11.1Use Case Diagramm 48
2.3.2.11.2Use Case’ide kirjeldused 48
2.3.2.11.3Tegevusdiagrammid menetlusprotsessidele 49
2.3.2.11.4Kontseptuaalne klassidiagramm 50
2.3.2.11.1Klasside definitsioonid 51
2.3.3 Hangete funktsionaalse allsüsteemi spetsifikatsioon 52
2.3.3.1Taust 52
2.3.3.2 Eesmärgid 52
2.3.3.3 Vastutused 52
2.3.3.4 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 53
2.3.3.5 Nõuded, vajadused 53
2.3.3.6Objektid 54
2.3.3.7Protsessid 54
2.3.3.8 Sündmused 55
2.3.3.9 Registrite kasutus 55
2.3.3.10Seosed teiste allsüsteemidega 55
2.3.3.11Allsüsteemi mudelid Rational Rose’is 56
2.3.3.11.1Use Case diagramm 56
2.3.3.11.2Use Case ‘ide kirjeldused 56
2.3.3.11.3Tegevusdiagrammid menetlusprotsessidele 57
2.3.3.11.4Kontseptuaalne klassidiagramm 58
2.3.3.11.5Klasside definitsioonid 59
2.3.4 Mängukavade funktsionaalse allsüsteemi spetsifikatsioon 59
2.3.4.1Taust 59
2.3.4.2Eesmärgid 60
2.3.4.3 Vastutused 60
2.3.4.4Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 60
2.3.4.5 Nõuded, vajadused 60
2.3.4.6Objektid 61
2.3.4.7Protsessid 61
2.3.4.8Sündmused 61
2.3.4.9Registrite kasutus 62
2.3.4.10Seosed teiste allsüsteemidega 62
2.3.4.11Allsüsteemi mudelid Rational Rose’is 63
2.3.4.11.1Use Case diagramm 63
2.3.4.11.2 Use Case ‘ide kirjeldused 63
2.3.4.11.3Tegevusdiagrammid menetlusprotsessidele 64
2.3.4.11.4Kontseptuaalne klassidiagramm 65
2.3.4.11.5Klasside definitsioonid 66
2.3.5 Töötajate funktsionaalse allsüsteemi spetsifikatsioon 66
2.3.5.1Taust 66
2.3.5.2Eesmärgid 66
2.3.5.3Vastutused 67
2.3.5.4Kasutus pädevusalade poolt(subjektid) 67
2.3.5.5Nõuded, vajadused 67
2.3.5.6Objektid 67
2.3.5.7Protsessid 67
2.3.5.8Sündmused 67
2.3.5.9Registrite kasutus 67
2.3.5.10Seosed teiste allsüsteemidega 68
2.3.5.11Allsüsteemi mudelid Rational Rose’is 68
2.3.5.11.1Use Case diagramm 68
2.3.5.11.2Use Case’ide kirjeldused 69
2.3.5.11.3Tegevusdiagrammid menetlusprotsessidele 69
2.3.5.11.4Kontseptuaalne klassidiagramm 71
2.3.5.11.5Klassidiagrammi tekstiline tõlgendus: 71
2.3.5.11.6Klasside definitsioonid 71
2.3.6 Rendi funktsionaalse allsüsteemi spetsifikatsioon 72
2.3.6.1Taust 72
2.3.6.2Eesmärgid 72
2.3.6.3Vastutused 72
2.3.6.4Kasutus pädevusalade poolt(subjektid) 72
2.3.6.5Nõuded, vajadused 72
2.3.6.6Objektid 72
2.3.6.7Protsessid 72
2.3.6.8Sündmused 73
2.3.6.9Registrite kasutus 73
2.3.6.10Seosed teiste allsüsteemidega 73
2.3.6.11Allsüsteemi mudelid Rational Rose’is 73
2.3.6.11.1Use Case diagramm 73
2.3.6.11.2Use Case’ide kirjeldused 74
2.3.6.11.3Tegevusdiagrammid menetlusprotsessidele 74
2.3.6.11.4Kontseptuaalne klassidiagramm 76
2.3.6.11.5Klasside definitsioonid 76
2.4 Põhiobjektide ( andmekogude , registirite) vaade 78
2.4.1 Andmekogude liigid ja nimekiri 78
2.4.2 Filmide registri spetsifikatsioon 78
2.4.2.1Taust 78
2.4.2.2Eesmärgid 78
2.4.2.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 78
2.4.2.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 78
2.4.2.5Nõuded, vajadused 78
2.4.2.6Seosed teiste registrite / andmekogudega 79
2.4.2.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 79
2.4.2.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 79
2.4.2.7.2Klasside definitsioonid 80
2.4.2.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 80
2.4.3 Mängukavade registri spetsifikatsioon 80
2.4.3.1Taust 80
2.4.3.2Eesmärgid 81
2.4.3.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 81
2.4.3.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 81
2.4.3.5Nõuded, vajadused 81
2.4.3.6Seosed teiste registrite / andmekogudega 81
2.4.3.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 82
2.4.3.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 82
2.4.3.7.2Klasside definitsioonid 82
2.4.3.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 82
2.4.4 Piletite registri spetsifikatsioon 83
2.4.4.1Taust 83
2.4.4.2Eesmärgid 83
2.4.4.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 83
2.4.4.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 84
2.4.4.5Nõuded vajadused 84
2.4.4.6Seosed teiste registritega / andmekogudega 84
2.4.4.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 84
2.4.4.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 84
2.4.4.7.2Klasside definitsioonid 85
2.4.4.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 85
2.4.5 Arvete registri spetsifikatsioon 86
2.4.5.1Taust 86
2.4.5.2Eesmärgid 86
2.4.5.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 86
2.4.5.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 86
2.4.5.5Nõuded, vajadused 86
2.4.5.6Seosed teiste registritega /andmekogudega 86
2.4.5.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 87
2.4.5.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 87
2.4.5.7.2Klasside definitsioonid 87
2.4.5.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 88
2.4.6 Lepingute register 89
2.4.6.1Taust 89
2.4.6.2Eesmärgid 89
2.4.6.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 89
2.4.6.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 89
2.4.6.5Nõuded, vajadused. 89
2.4.6.6Seosed teiste registritega / andmekogudega 89
2.4.6.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 89
2.4.6.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 89
2.4.6.7.2Klasside definitsioonid 90
2.4.6.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 91
2.4.7 Tarnijate registri spetsifikatsioon 92
2.4.7.1Taust 92
2.4.7.2Eesmärgid 92
2.4.7.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 92
2.4.7.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 92
2.4.7.5Nõuded, vajadused 92
2.4.7.6Seosed teiste registrite / andmekogudega 93
2.4.7.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 93
2.4.7.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 93
2.4.7.7.2Klasside definitsioonid 93
2.4.7.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 94
2.4.8 Töötajate registri spetsifikatsioon 95
2.4.8.1Taust 95
2.4.8.2Eesmärgid 95
2.4.8.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 95
2.4.8.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 95
2.4.8.5Nõuded, vajadused 95
2.4.8.6Seosed teiste registrite / andmekogudega 95
2.4.8.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 95
2.4.8.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 95
2.4.8.7.2Klasside definitsioonid 96
2.4.8.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 96
2.4.9 Ruumide registri spetsifikatsioon 97
2.4.9.1Taust 97
2.4.9.2Eesmärgid 97
2.4.9.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 97
2.4.9.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 97
2.4.9.5Nõuded, vajadused 98
2.4.9.6Seosed teiste registrite / andmekogudega 98
2.4.9.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 98
2.4.9.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 98
2.4.9.7.2Klasside definitsioonid 99
2.4.9.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 100
2.4.10 Rentnike registri spetsifikatsioon 100
2.4.10.1Taust 100
2.4.10.2Eesmärgid 100
2.4.10.3Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 100
2.4.10.4Andmekogu teenindavad allsüsteemid 101
2.4.10.5Nõuded, vajadused 101
2.4.10.6Seosed teiste registrite / andmekogudega 101
2.4.10.7Andmekogu mudelid (äritasemel) Rational Rose’is 101
2.4.10.7.1Kontseptuaalne klassidiagramm 101
2.4.10.7.2Klasside definitsioonid 102
2.4.10.7.3Põhiobjekti olekudiagramm 102
3. Arhitektuurivaade 103
3.1 Üldine arhitektuur 103
3.2 Riistvaraline vaade 103
3.3 Tarkvaraline vaade 103
3.4 Sisuline vaade ( funktsionaalsed allsüsteemid, registrid ) 103
3.5 Asukoha vaade 104
4. Arendusvaade 106
4.1 Arendusstrateegia 106
4.1.1 Süsteemi üldine struktuur, süsteemi selgroog 106
4.1.2 Hangete funktsionaalne allsüsteem 106
4.1.3 Mängukavade funktsionaalne allsüsteem 106
4.1.4 Piletimüügi funktsionaalne allsüsteem 106
4.1.5 Töötajate funktsionaalne allsüsteem 106
4.1.6 Rendi funktsionaalne allsüsteem 106
4.2 Arendusprotsess ja – projektid 106
4.2.1 Projektide arendamise üldine skeem (põhineb RUP-il): 107
4.2.1.1Esimene iteratsioon, käsitleme süsteemi kui tervikut :: 107
4.2.1.1Arendamise faas (järgnevad iteratsioonid) 107
4.2.1.2Ehitamise faas 108
4.2.1.3Rakendamise ja siirdamise faas 108

 • Projekti spetsifikatsioon

 • Projekti taust


  Tegemist on meelelahutusteenuse pakkuja , täpsemalt kinodeketti
  haldava firma infosüsteemi strateegilise arenduse projektiga. Firma
  põhitegevuseks on kinoteenuse pakkumine. Talle kuuluvad mitmed
  meelelahutuskeskused üle riigi territooriumi. Peale kinoteenuse
  pakkumise nimetatud meelelahutuskeskustes, tegeleb firma ka ruumide
  rendiga teistele meelelahutusteenuste pakkujatele ( kohvikud ,
  mängusaalid jne., aga ka tasulised autoparklad jms.).
  Firma tegutseb seega üle kogu riigi. Sel on hulk filiaale, millest
  igas kino ning hulk teistele meelelahutusettevõtetele renditavat
  kinnisvara. Ettevõtte äristrateegia näeb ette kogu kinnisvara
  haldamise ning rentimise viimise ühtse jälgitava süsteemi alla.
  Samuti automaatse piletite broneerimise süsteemi loomist ja kogu
  piletimüügi koondamist ühtse jälgimise alla.
  Projekti kaudseks tellijaks on kinodeketi juhatus. Tellija , tulevase
  infosüsteemi otsene omanik, soovib arenduse tulemusena saada
  registersüsteemi oma põhi- ning abistavate äriprotsesside
  toimimise hõlbustamiseks – andmete registreerimiseks, andmetega manipuleerimise lihtsustamiseks, osade tööülesannete
  automatiseerimiseks ning infotöö ümberkorraldust
  automatiseeritavate protsesside juures.
  Analüüsi objektiks ning arendatavaks süsteemiks on kinodeketi
  meelelahtuse, tarnete, töötajate ning kinnisvara halduse süsteem.
  Käesoleva projekti tulemiks on kirjeldatud
  meelelahutusteenusepakkuja infosüsteemi strateegilise arenduse
  dokumentatsioon.
  Projekti analüüsi, disaini, ehitamise, testimise ning juurutamise
  tulemusena saab klient endale antud projekti spetsifikatsioonis
  toodud eesmärke täitva infotöö korralduse koos arvutisüsteemiga.
  Süsteemiarenduse lähteülesandena formuleeris tellija ühtse
 • Vasakule Paremale
  Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #1 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #2 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #3 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #4 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #5 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #6 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #7 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #8 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #9 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #10 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #11 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #12 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #13 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #14 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #15 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #16 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #17 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #18 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #19 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #20 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #21 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #22 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #23 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #24 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #25 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #26 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #27 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #28 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #29 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #30 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #31 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #32 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #33 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #34 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #35 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #36 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #37 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #38 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #39 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #40 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #41 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #42 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #43 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #44 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #45 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #46 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #47 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #48 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #49 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #50 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #51 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #52 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #53 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #54 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #55 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #56 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #57 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #58 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #59 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #60 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #61 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #62 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #63 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #64 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #65 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #66 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #67 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #68 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #69 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #70 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #71 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #72 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #73 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #74 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #75 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #76 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #77 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #78 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #79 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #80 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #81 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #82 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #83 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #84 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #85 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #86 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #87 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #88 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #89 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #90 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #91 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #92 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #93 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #94 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #95 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #96 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #97 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #98 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #99 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #100 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #101 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #102 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #103 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #104 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #105 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #106 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #107 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #108 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #109 Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon #110
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 110 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 118 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Rain Ungert Õppematerjali autor
  Iseseisev töö. Infosüsteemide projekteerimine

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  64
  pdf

  Projekt aines “Infosüsteemide strateegiline analüüs”

  TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines “Infosüsteemide strateegiline analüüs” Solaris Kino Infosüsteem Õpilased: Maksim Nikiforov 132274 Vassilina Matvejeva 132553 Juhendaja: Lea Elmik Tallinn 2013 © TTÜ Informaatikainstituut Contents 1. PROJEKTI SPETSIFIKATSIOON 2 1.1 PROJEKTI TAUST 2 1

  Kontseptuaalne süsteemianalüüs
  thumbnail
  82
  doc

  Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem

  .......................................................................................8 1.1 Projekti taust.....................................................................................................................8 1.2 Projekti eesmärgid ja tulemused.......................................................................................8 1.3 Tööjaotus..........................................................................................................................8 2 Infosüsteemi äri- ehk toimimisvaade.......................................................................................8 2.1 Terviksüsteemi üldvaade...................................................................................................8 2.1.1 Infosüsteemi üldised eesmärgid.................................................................................8 2.2 Pädevusalade vaade.....................................................................................................

  Infosüsteemide strateegiline analüüs
  thumbnail
  27
  doc

  Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem

  TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Iseseisev töö aines "Andmebaaside projekteerimine" Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem Teostajad: Pärtel Lias (010617) Martti Remmelgas (010635) Eero Ringmäe (010636) Õpperühm: LAP41 ja LAP42 e-mail: [email protected]

  Andmebaaside projekteerimine
  thumbnail
  17
  doc

  Projekt Forum Cinemas’ infosüsteem

  TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Projekt aines "Sissejuhatus infosüsteemidesse" Forum Cinemas' infosüsteem Üliõpilased: Tallinn 2011 Sisukord 1. Üldvaade......................................................................................................................................3 1.1 Taust.......................................................................................................................................3 1.2 Lausendid...............................................................

  Sissejuhatus infosüsteemidesse
  thumbnail
  81
  doc

  Andmebaaside programmeerimine

  tagastab kliendi tellimuste arvu. 8 1. Strateegia etapp 1.1 Terviksüsteemi üldvaade Järgnevalt esitatakse ülevaade restorani toimimisest. 1.1.1 Organisatsiooni eesmärgid Restorani eesmärgid on: · Raha teenimine · Kliendi vajaduste kiire ja täpne rahuldamine · Menüü täiendamine ja muutmine 1.1.2 Infosüsteemi eesmärgid · Saada ülevaade restorani töötajatest · Saada ülevaade restorani klientidest · Saada ülevaade restorani menüüst · Saada ülevaade klientide tellimustest · Võimaldada koostada tellimust elektrooniliselt 1.1.3 Lausendid Restoranis on töötajad. Restoranis on juhataja. Juhataja võtab tööle töötajaid. Töötaja on tellimuste vastuvõtja. Töötaja on autojuht. Restoranis on menüü.

  Andmebaaside projekteerimine
  thumbnail
  30
  docx

  Andmebaasid I - eksamiküsimused

  Selle relatsiooni kirjed pole andmebaasi salvestatud vaid vaate abil kasutaja jaoks dünaamiliselt konstrueeritud. 12. Pädevusala (teema 7) (ehk rolli vastutuspiirkond) Leitakse süsteemi organisatsioonilise tükelduse tulemusena. Pädevusalade leidmine tähendab süsteemi organisatsioonilist tükeldamist. Pädevusala on ühe organisatsiooniga seotud rolli vastutuspiirkond. Iga pädevusala vastab mõnele organisatsiooni struktuuriüksusele, ametikohale või infosüsteemi kasutaja rollile. Igal pädevusalal on funktsioonid (ülesanded), mida see peab täitma ja infovajadused (nõuded andmetele), mida see peab kasutama. Mitu isikut võivad omada sama pädevusala ja üks isik võib omada mitut pädevusala. Iga pädevusala kirjeldatakse koostöös selle pädevusala esindajatega (konkreetse isikutega kes hakkaksid seda süsteemi kasutama). Pädevusala esindajad saavad ise osaleda mudelite koostamisel.

  Andmebaasid
  thumbnail
  31
  doc

  Autoparkla infosüsteemi arendus

  .31 2 12. KASUTATUD ARENDUSVAHENDID.......................................................................................31 13. ESIMESE ARENDUSETAPI AJAKAVA....................................................................................31 3 1. Üldvaade 1.1 Taust ja üldkontseptsioon Firma tegeleb reisijate (klientide) transpordiga. Bussijaama infosüsteem on mõeldud töö paremaks organiseerimiseks ja ühtseks infovahetuseks. Bussijaama peakontor asub Tallinnas. Harukontorid (filiaalid) asuvad Tartus ja Pärnus. Peakontori ja harukontorite vahel peab olema võimalik reaalajas infovahetus. Eeldatud on, et kontoritel on olemas püsiühendus internetiga, mis võimaldab teostada andmevahetust keskserveriga. Süsteem tegeleb müükide, töötajate ja äripartnerite arvestusega. Süsteem

  Infosüsteemide arendusprotsess
  thumbnail
  204
  docx

  Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

   Aine korraldus Aine fookus KONTSEPTUAALNE SÜSTEEMIANALÜÜS  VALDKONNA ANALÜÜS  TARKVARA NÕUETE ANALÜÜS  ITERATIIVNE ARENDUSPROTSESS Fookus: Kontseptuaalse süsteemanalüüsi meetodite rakendamine valdkonna ning tarkvara nõuete detailseks analüüsiks iteratiivses arendusprotsessis Aine taust Analüüsi ained: 1. Sissejuhatus infosüsteemidesse (IDU 3350) või Modelleerimine (IDU 3355); -> 2. -> Süsteemianalüüs (IDU 5360) -> 3. -> Infosüsteemi strateegiline analüüs (idu0021) ehk Ettevõtte äriarhitektuur (idu1321) Aine on eelduseks (OIS) IDU5661 - Infosüsteemide projekteerimine, IDU0050 - Objektorienteeritud disain, IDX5010 - Struktuuranalüüs ja ekspertsüsteemide tehnoloogia M. Roost , TTÜ Informaatikainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs, 2014 ANALÜÜS JA MODELLEERIMINE Analüüs on eesmärgipärase inimtegevuse (n. igapäevase probleemide lahendamise) loomulik osa.

  Modulatsioon
  Meedia

  Kommentaarid (1)

  erxXD profiilipilt
  erxXD: päris hea sain mida vaja oli:)
  17:06 26-03-2009  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun