Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris

„Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem“
Projekt aines „Infosüsteemi strateegiline analüüs“
Sisukord
1 Projekti spetsifikatsioon 4
1.1 Projekti taust 4
1.2 Projekti eesmärgid ja tulemused 4
1.3 Tööjaotus 4
2 Infosüsteemi äri- ehk toimimisvaade 4
2.1 Terviksüsteemi üldvaade 4
2.1.1 Infosüsteemi üldised eesmärgid 4
2.2 Pädevusalade vaade 5
2.2.1 Pädevusalade nimekiri 5
2.2.2 Kliendi pädevusala spetsifikatsioon 5
Kliendi pädevusala eesmärgid 5
2.2.2.1 Kliendi pädevusala vastutused 6
2.2.2.2 Kliendi pädevusala vajadused 6
2.2.2.3 Kliendi pädevusala sisesed protsessid 6
2.2.2.4 Kliendi pädevusala objektid 6
2.2.2.5 Kliendi pädevusala sündmused 7
2.2.2.6 Kliendi pädevusalaga seotud subjektid 7
2.2.2.7 Business Use Case diagrammid 7
2.2.2.8 Business Use Case-de kirjeldused 10
2.2.2.9 Kontseptuaalne klassidiagramm 13
2.2.2.10 Klasside definitsioonid 14
2.2.3 Laenutaja pädevusala spetsifikatsioon 14
2.2.3.1 Laenutaja pädevusala eesmärgid 14
2.2.3.2 Laenutaja pädevusala vastutused 14
2.2.3.3 Laenutaja pädevusala vajadused 15
2.2.3.4 Laenutaja pädevusala sisesed protsessid 15
2.2.3.5 Laenutaja pädevusala objektid 15
2.2.3.6 Laenutaja pädevusala sündmused 15
2.2.3.7 Laenutaja pädevusalaga seotud subjektid 16
2.2.3.8 Business Use Case diagrammid 16
2.2.3.9 Business Use Case-de kirjeldused 18
2.2.3.10 Kontseptuaalne klassidiagramm 22
2.2.3.11 Klasside definitsioonid 23
2.2.4 Juhataja pädevusala spetsifikatsioon 23
2.2.4.1 Juhataja pädevusala eesmärgid 23
2.2.4.2 Juhataja pädevusala vastutused 23
2.2.4.3 Juhataja pädevusala vajadused 24
2.2.4.4 Juhataja pädevusala sisesed protsessid 24
2.2.4.5 Juhataja pädevusala objektid 24
2.2.4.6 Juhataja pädevusala sündmused 24
2.2.4.7 Juhataja pädevusalaga seotud subjektid 25
2.2.4.8 Business Use Case diagrammid 25
2.2.4.9 Business Use Case-de kirjeldused 27
2.2.4.10 Kontseptuaalne klassidiagramm 31
2.2.4.11 Klasside definitsioonid 31
2.3 Funktsionaalne vaade 32
2.3.1 Funktsionaalsete allsüsteemide nimekiri 32
2.3.2 Konto allsüsteemi spetsifikatsioon 32
2.3.2.1 Taust 32
2.3.2.2 Eesmärgid 32
2.3.2.3 Vastutused 32
2.3.2.4 Kasutus pädevusalade poolt(subjektid) 32
2.3.2.5 Nõuded, Vajadused 33
2.3.2.6 Objektid 33
2.3.2.7 Protsessid 33
2.3.2.8 Sündmused 33
2.3.2.9 Registrite kasutus 34
2.3.2.10 Seosed teiste allsüsteemidega 34
2.3.2.11 Allsüsteemi mudelid Rational Rose ’is 34
2.3.2.12 Use case’ide kirjeldused 34
2.3.2.13 Tegevusdiagrammid konto loomise protsessile 36
2.3.2.14 Kontseptuaalne klassidiagramm 37
2.3.2.15 Klasside definitsioonid 37
2.3.3 Laenutussüsteemi allsüsteemi spetsifikatsioon 38
2.3.3.1 Taust 38
2.3.3.2 Eesmärgid 38
2.3.3.3 Vastutused 38
2.3.3.4 Kasutus pädevusalade poolt(subjektid) 38
2.3.3.5 Nõuded, Vajadused 38
2.3.3.6 Objektid 39
2.3.3.7 Protsessid 39
2.3.3.8 Sündmused 39
2.3.3.9 Registrite kasutus 40
2.3.3.10 Seosed teiste allsüsteemidega 40
2.3.3.11 Allsüsteemi mudelid Rational Rose’is 41
2.3.3.12 Use case’ide kirjeldused 41
2.3.3.13 Tegevusdiagramm laenutamise protsessile 44
2.3.3.14 Kontseptuaalne klassidiagramm 45
2.3.3.15 Klasside definitsioonid 45
2.3.4 Tellimissüsteemi allsüsteemi spetsifikatsioon 46
2.3.4.1 Taust 46
2.3.4.2 Eesmärgid 46
2.3.4.3 Vastutused 46
2.3.4.4 Kasutus pädevusalade poolt(subjektid) 46
2.3.4.5 Nõuded, Vajadused 47
2.3.4.6 Objektid 47
2.3.4.7 Protsessid 47
2.3.4.8 Sündmused 47
2.3.4.9 Registrite kasutus 48
2.3.4.10 Seosed teiste allsüsteemidega 48
2.3.4.11 Allsüsteemi mudelid Rational Rose’is 48
2.3.4.12 Use case’ide kirjeldused 49
2.3.4.13 Tegevusdiagrammid lepingumuutmiseprotsessile 50
2.3.4.14 Kontseptuaalne klassidiagramm 51
2.3.4.15 Klasside definitsioonid 52
2.4 Põhiobjektide ( andmekogude , registrite) vaade 53
2.4.1 Andmekogude liigid ja nimekiri 53
2.4.2 Lepingute registri spetsifikatsioon 53
2.4.2.1 Taust ja eesmärgid 53
2.4.2.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 53
2.4.2.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 54
2.4.2.4 Nõuded vajadused 54
2.4.2.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 54
2.4.2.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 55
2.4.2.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 55
2.4.2.6.2 Klasside definitsioonid 55
2.4.3 Töötajate registri spetsifikatsioon 56
2.4.3.1 Taust ja eesmärgid 56
2.4.3.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 56
2.4.3.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 56
2.4.3.4 Nõuded vajadused 56
2.4.3.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 56
2.4.3.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 57
2.4.3.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 57
2.4.3.6.2 Klasside definitsioonid 57
2.4.4 Klientide registri spetsifikatsioon 58
2.4.4.1 Taust ja eesmärgid 58
2.4.4.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 58
2.4.4.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 58
2.4.4.4 Nõuded vajadused 58
2.4.4.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 58
2.4.4.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 59
2.4.4.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 59
2.4.4.6.2 Klasside definitsioonid 59
2.4.5 Arvete registri spetsifikatsioon 60
2.4.5.1 Taust ja eesmärgid 60
2.4.5.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 60
2.4.5.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 60
2.4.5.4 Nõuded vajadused 60
2.4.5.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 60
2.4.5.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 61
2.4.5.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 61
2.4.5.6.2 Klasside definitsioonid 61
2.4.6 Konto registri spetsifikatsioon 61
2.4.6.1 Taust ja eesmärgid 62
2.4.6.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 62
2.4.6.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 62
2.4.6.4 Nõuded vajadused 62
2.4.6.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 62
2.4.6.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 63
2.4.6.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 63
2.4.6.6.2 Klasside definitsioonid 63
2.4.7 Teavikute registri spetsifikatsioon 64
2.4.7.1 Taust ja eesmärgid 64
2.4.7.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 64
2.4.7.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 64
2.4.7.4 Nõuded vajadused 64
2.4.7.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 64
2.4.7.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 65
2.4.7.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 65
2.4.7.6.2 Klasside definitsioonid 65
2.4.8 Teenuste registri spetsifikatsioon 66
2.4.8.1 Taust ja eesmärgid 66
Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 66
2.4.8.2 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 66
2.4.8.3 Nõuded vajadused 66
2.4.8.4 Seosed teiste registrite/andmekogudega 66
2.4.8.5 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 67
2.4.8.5.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 67
2.4.8.5.2 Klasside definitsioonid 67
2.4.9 Tellimise registri spetsifikatsioon 67
2.4.9.1 Taust ja eesmärgid 67
2.4.9.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 67
2.4.9.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 68
2.4.9.4 Nõuded vajadused 68
2.4.9.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 68
2.4.9.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 69
2.4.9.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 69
2.4.9.6.2 Klasside definitsioonid 69
2.4.10 Koostööpartneri registri spetsifikatsioon 70
2.4.10.1 Taust ja eesmärgid 70
2.4.10.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 70
2.4.10.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 70
2.4.10.4 Nõuded vajadused 70
2.4.10.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 70
2.4.10.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 71
2.4.10.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 71
2.4.10.6.2 Klasside definitsioonid 71
2.4.11 Laenutamise registri spetsifikatsioon 71
2.4.11.1 Taust ja eesmärgid 71
2.4.11.2 Kasutus pädevusalade poolt (subjektid) 71
2.4.11.3 Andmekogu teenindavad allsüsteemid 72
2.4.11.4 Nõuded vajadused 72
2.4.11.5 Seosed teiste registrite/andmekogudega 72
2.4.11.6 Andmekogu mudelid (äritasandil) Rational Rose'is 73
2.4.11.6.1 Kontseptuaalne klassidiagramm 73
2.4.11.6.2 Klasside definitsioonid 73
Põhiobjektide olekudiagrammid 74
2.4.11.7 Laenutamise olekudiagramm 74
2.4.11.8 Tellimuse olekudiagramm 75
3 Arhitektuurivaade 75
3.1 Nõudmised tarkvarale ja riistvarale 76
4 Arendusvaade 77
4.1 Arendusstrateegia 77
4.2 Arendusprotsessi meeskond 78
4.3 Arendusprotsessid 78

Joonised
Joonis 1 Kliendi pädevusala üldised vastutused 8
Joonis 2 Kliendi pädevusala teenindaja rollis 9
Joonis 3 Kliendi pädevusala kliendi rollis 9
Joonis 4 Kliendi pädevusala kontseptuaalne klassidiagramm 13
Joonis 5 Laenutaja pädevusala üldised vastutused 17
Joonis 6 Laenutaja pädevusala teenindaja rollis 17
Joonis 7 Laenutaja pädevusala kliendi rollis 18
Joonis 8 Laenutaja pädevusala kontseptuaalne klassidiagramm 22
Joonis 9 Juhataja pädevusala üldised vastutused 26
Joonis 10 Juhataja pädevusala teenindaja rollis 27
Joonis 11 Juhataja pädevusala kliendi rollis 27
Joonis 12 Juhataja pädevusala kontseptuaalne klassidiagramm 31
Joonis 13 Konto allsüsteemi kasutusjuhtude mudel 34
Joonis 14 Konto loomise tegevusdiagramm 36
Joonis 15 Konto allsüsteemi kontseptuaalne klassidiagramm 37
Joonis 16 Laenutussüsteemi allsüsteemi kasutusjuhtude mudel 41
Joonis 17 Laenutamise allsüsteemi tegevusdiagramm 44
Joonis 18 Laenutamissüsteemi allsüsteemi kontseptuaalne klassidiagramm 45
Joonis 19 Tellimissüsteemi allsüsteemi kasutusjuhtude diagramm 49
Joonis 20 Tellimissüsteemi allsüsteemi tegevusdiagramm 51
Joonis 21 Tellimissüsteemi allsüsteemi kontseptuaalne klassidiagramm 52
Joonis 22 Lepingute registri kontseptuaalne klassidiagramm 55
Joonis 23 Töötajate registri kontseptuaalne klassidiagramm 57
Joonis 24 Klientide registri kontseptuaalne klassidiagramm 59
Joonis 25 Arvete registri kontseptuaalne klassidiagramm 61
Joonis 26 Konto registri kontseptuaalne klassidiagramm 63
Joonis 27 Teaviku registri kontseptuaalne klassidiagramm 65
Joonis 28 Teenuste registri kontseptuaalne klassidiagramm 67
Joonis 29 Tellimise registri kontseptuaalne klassidiagramm 69
Joonis 30 Koostööpartneri registri kontseptuaalne klassidiagramm 71
Joonis 31 Laenutamise registri kontseptuaalne klassidiagramm 73
Joonis 32 Laenutamise olekudiagramm 74
Joonis 33 Tellimuse olekudiagramm 75
Joonis 34 Arhidektuurivaade 75

 • Projekti spetsifikatsioon

 • Projekti taust


  Tegemist on Raamatukogu laenutusosakonna allsüsteemi analüüsiva tööga. Töö kirjeldab, kuidas allsüsteem võiks raamatukogus eksisteerida. Antud töös kasutatakse avalikku informatsiooni ja esitatud allsüsteemi analüüs on kirjutajate nägemus süsteemist.
 • Projekti eesmärgid ja tulemused


  Projekti eesmärk on analüüsida Raamatukogu infosüsteemiga seotud teaviku laenutamise protsessi, kliendi konto loomise ja teaviku teistest raamatukogudest tellimise protsessi.
  Täpsemalt:
  • jaotada raamatukogu infosüsteem modelleeritavateks osadeks : vaadeteks ning allsüsteemideks
  • defineerida strateegilised sõltuvused ja liidesed vaadete ning allsüsteemide vahel
  • koostada allsüsteemide eskiismudelid

  Projekti põhitulemusteks on strateegilise analüüsi vaated:
  • Infosüsteemi äri- ehk toimimisvaade, mis sisaldab:
  • Pädevusalade vaadet
  • Funktsionaalset vaadet
  • Põhiobjektidele vastavate registrite vaadet
  • Arhitektuurivaade
  • Arendusvaade
 • Tööjaotus


  Antud töö valmib kahe Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna tudengi mõttetöö tulemusena.
 • Infosüsteemi äri- ehk toimimisvaade


 • Terviksüsteemi üldvaade


 • Infosüsteemi üldised eesmärgid


  Antud terviksüsteemiks on raamatukogu infosüsteem, mille eesmärgiks on lihtsustada teaviku laenutamise ja tellimise protsessi.
  Terviksüsteemi tükeldamise loogika :
  Kasutatakse kolme dekompositsiooni loogikat:
  • Organisatsiooniline tükeldus pädevusalade allsüsteemideks
  • Funktsionaalne tükeldus funktsionaalseteks allsüsteemideks
  • Andmekeskne tükeldus registri allsüsteemideks

  Nimetatud kolme tüüpi allsüsteemid moodustavad IS ärivaate jaoks alamvaated s.t äriarhitektuuri:
  • Pädevusalade vaade
  • Funktsionaalne vaade
  • Registrite vaade

 • Pädevusalade vaade


 • Pädevusalade nimekiri


  Organisatsioonisisesed pädevusalad:
  • Andmesisestaja
  • Juhataja
  • Laenutaja
  • Pearaamatukoguhoidja
  • Süsteemihalduri

  Organisatsiooni välised pädevusalad:

  Analüüsitavate pädevusalade nimekiri on järgmine:

 • Kliendi pädevusala spetsifikatsioon

  Kliendi pädevusala eesmärgid


  Omada ülevaadet laenutamise protsessist, laenutada sobiv teavik , tellida teavik mõnest teisest raamatukogust.
 • Kliendi pädevusala vastutused


  • Laenamine (et sobivat teavikut laenata)
  • Kontaktandmete andmine(et teaviku tellimust saaks registreerida kliendi nimele )
  • Tellimuse esitamine(et teavikut tellida)
 • Kliendi pädevusala vajadused


  • Teenuse tagamine(et laenutamise protsess toimuks ilma tõrgeteta)
  • Laenutamine(et tellida raamatukogust sobiv teavik)
  • Konto loomine(et registreerida laenutatud teavikuid kliendi nimele)
  • Tellimine teisest raamatukogust(et teaviku laenutamist oleks võimalik valida raamatukogude vahel)

 • Kliendi pädevusala sisesed protsessid


  • Sisse logimine
  • Tellimuse esitamine
  • Laenamine

 • Kliendi pädevusala objektid


  • Kontaktandmed
  • PIN ja kasutajanimi
  • Teaviku andmed
  • Tellimus
  • Viivis
  • Laenutus
  • Teavik
  • Laenutaja
  • Juhataja
  • Koostööpartner
  • Tähtaeg
  • Olek
  • Tüüp
  • Lugejakaart
  • Konto

 • Kliendi pädevusala sündmused


  Sündmus
  Tegevus (use case)
  Otsus ennast lugejaks registreerida
  Kontaktandmete andmine
  Otsus laenata sobiv teavik
  Laenamine
  Klient võtab registreeritud teaviku enda kasutusse
  Teaviku vastuvõtmine
  Klient kasutab teavikut
  Teaviku kasutamine
  Klient tagastab teaviku enda kasutusest Raamatukokku
  Teaviku väljastamine
  Klient maksab üle läinud aja eest viivist
  Viivise maksmine
  Teaviku tellimus esitatakse raamatukogule
  Tellimuse esitamine
  Klient määrab teaviku autori, ilmumisaasta, pealkirja, köite nr.
  Teaviku andmete kirjeldamine
  Klient otsib määratud kirjeldusele vastavat teavikut infosüsteemist.
  Teaviku otsimine
  Klient määrab teaviku asukoha
  Paiknemiskoha valimine
  Klient määrab, kas soovib teavikut kulleri kaudu kätte saada või valib mõne Raamatukogu kättesaamiskohaks
  Kättesaamise viisi/koha määramine
  Klient tühistab esitatud tellimuse
  Tellimuse tühistamine
  Klient kinnitab oma tellimuse
  Tellimuse kinnitamine
  Otsus sisse logida infosüsteemi
  Sisse logimine
  Klient muudab antud PIN koodi
  Parooli muutmine
  Klient muudab enda kontaktandmeid infosüsteemis
  Kontaktandmete muutmine
 • Kliendi pädevusalaga seotud subjektid


  Laenutja
  Juhataja
  Koostööpartner
 • Business Use Case diagrammid


  a) Pädevusala üldised vastutused
  Joonis 1 Kliendi pädevusala üldised vastutused
  b) Pädevusala teenindaja rollis
  Joonis 2 Kliendi pädevusala teenindaja rollis
  c) Pädevusala kliendi rollis
  Joonis 3 Kliendi pädevusala kliendi rollis

 • Business Use Case-de kirjeldused


  Nimetus: Sisse logimine Raamatukogu infosüsteemi
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Tellida Raamatukogust soovitud teavik.
  Kirjeldus: Klient täidab ära Raamatukogu infosüsteemi sisselogimise vormi oma kasutajanime ja PIN koodiga
  Eeltingimused: Kliendil peab olema Raamatukogu lugejakaart ja konto
  Järeltingimused: Kehtiva kasutajanime ja parooli korral logitakse klient Raamatukogu infosüsteemi.
  Tähtsus ärile: Sisse logimise alusel võimaldab infosüsteem teavikut kliendi nimele registreerida.
  IS tugi: Klient saab Raamatukogu infosüsteemi sisse logida veebipõhiselt, sisselogimine on kaitstud turvanõuetega.
  Nimetus: Parooli muutmine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Muuta parool Raamatukogu infosüsteemis.
  Kirjeldus: Klient sisestab Raamatukogu infosüsteemis PIN-koodi muutmise aknas uue PIN-koodi kaks korda ja kinnitab selle.
  Eeltingimused: Klient peab olema Raamatukogu infosüsteemi sisse logitud.
  Järeltingimused: Kliendil on uus PIN-kood.
  Tähtsus ärile: PIN-kood on vajalik kliendi isikuandmete ning personaliseeritud teenuste tagamiseks ja pideva kasutamise korral on meeldejääv parool mugavuse tagamiseks.
  IS tugi: Klient saab sisselogimise parooli muuta veebipõhiselt.
  Nimetus: Kontaktandmete muutmine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Muuta kontaktandmed Raamatukogu infosüsteemis.
  Kirjeldus: Klient sisestab Raamatukogu infosüsteemis kontaktandmete muutmise aknas oma aktiivse aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.
  Eeltingimused: Klient peab olema Raamatukogu infosüsteemi sisse logitud.
  Järeltingimused: Kliendil on uuendatud kontaktandmed.
  Tähtsus ärile: Et raamatukogu saaks kliendile vajalikku infot edastada ka kontaktandmete muutumisel.
  IS tugi: Klient kirjeldab kontaktandmed, mis salvestatakse andmebaasi.
  Nimetus: Teaviku andmete kirjeldamine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Kirjeldada otsitav teavik Raamatukogu infosüsteemis.
  Kirjeldus: Klient sisestab Raamatukogu infosüsteemis teaviku otsimiseks otsingu sõnad – autor, ilmumisaasta, pealkiri.
  Eeltingimused: Klient peab olema Raamatukogu infosüsteemi sisse logitud.
  Järeltingimused: Klient on kirjeldanud otsitava teaviku andmed.
  Tähtsus ärile: Kliendil on võimalik otsida teavikut sisestatud otsingu sõnade järgi.
  IS tugi: Klient sisestab veebi teaviku andmed.
  Nimetus: Teaviku otsimine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Kontrollida teaviku kohalolu /paiknemiskohta Raamatukogu infosüsteemis.
  Kirjeldus: Klient sisestab Raamatukogu infosüsteemis teaviku otsimiseks otsingu sõnad ja teeb päringu.
  Eeltingimused: Klient peab olema kirjeldanud otsitava teaviku.
  Järeltingimused: Kliendile on kuvatud teaviku otsingutulemused.
  Tähtsus ärile: Et klient saaks kontrollida teaviku kohalolekut/asukohta raamatukogus.
  IS tugi: Võimaldab otsida infot veebipõhiselt sisestatud andmete põhjal andmebaasist.
  Nimetus: Paiknemiskoha valimine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Klient saab valida, millisest Raamatukogust teavikut soovib tellida.
  Kirjeldus: Klient määrab vastavalt otsingu tulemustele, millisest Raamatukogust ta soovib teavikut tellida.
  Eeltingimused: Klient peab olema sooritanud teaviku otsingu.
  Järeltingimused: Valitud raamatukogu on märgistatud.
  Tähtsus ärile: Et klient saaks tellida soovitud teavikut ainult nendest Raamatukogudest, kus teavik olemas.
  IS tugi: Võimaldab valida Raamatukogu veebist.
  Nimetus: Kättesaamise viisi/koha määramine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Valida teaviku kättesaamise viis/koht.
  Kirjeldus: Klient valib Raamatukogu infosüsteemis teaviku tellimise viisi – kas tuleb ise järele või toimub kättesaamine kulleri kaudu ja kui valikuks on ise järele, siis millisesse Raamatukokku järele minnakse.
  Eeltingimused: Klient on valinud teaviku paiknemiskoha.
  Järeltingimused: Klient on kättesaamise asukoha ja viisi määranud.
  Tähtsus ärile: Võimaldab kliendil saada teavik enda valdusesse võimalikult mugavalt .
  IS tugi: Klient valib veebis kättesaamise viisi/koha.
  Nimetus: Tellimuse kinnitamine Raamatukogu infosüsteemis
  Tegutsejad: Klient
  Eesmärk: Klient esitab tellimuse.
  Kirjeldus: Klient peab saama valitud teaviku tellimist esitada.
  Eeltingimused: Klient on määranud kättesaamise viisi/koha.
  Järeltingimus: Klient on tellimuse esitanud .
  Tähtsus
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #1 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #2 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #3 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #4 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #5 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #6 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #7 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #8 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #9 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #10 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #11 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #12 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #13 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #14 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #15 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #16 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #17 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #18 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #19 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #20 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #21 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #22 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #23 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #24 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #25 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #26 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #27 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #28 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #29 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #30 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #31 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #32 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #33 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #34 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #35 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #36 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #37 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #38 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #39 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #40 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #41 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #42 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #43 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #44 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #45 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #46 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #47 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #48 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #49 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #50 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #51 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #52 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #53 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #54 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #55 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #56 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #57 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #58 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #59 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #60 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #61 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #62 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #63 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #64 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #65 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #66 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #67 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #68 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #69 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #70 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #71 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #72 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #73 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #74 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #75 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #76 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #77 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #78 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #79 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #80 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #81 Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem #82
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 82 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-11-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 101 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kaisamaisa11111 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Väga põhjalik materjal
  Projekt aines „Infosüsteemi strateegiline analüüs“

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (2)

  crismo profiilipilt
  crismo: Väga põhjalik projekt.
  02:57 01-01-2012
  katukas123 profiilipilt
  katukas123: Põhjalik ja abiks ikka
  13:50 12-12-2012


  Sarnased materjalid

  110
  doc
  Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon
  64
  pdf
  Projekt aines-Infosüsteemide strateegiline analüüs
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  92
  doc
  Fototellimuse projekt aines kontseptuaalne süsteemianalüüs
  92
  pdf
  Infosüsteemide ülalhoid - konspekt
  30
  doc
  Raamatukogunduse lõpueksam
  51
  odt
  Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun