Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"projekt" - 1732 õppematerjali

Õppeained

Projektijuhtimine -Kutsekool
Projektijuhtimine ehituses -Tallinna Tehnikaülikool
Projekti juhtimine -Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijutimine -Tallinna Tehnikaülikool
Projektijuhtimine -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Projektijuhtimine -Tallinna Ülikool
Projektijuhtimine -Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise alused -Kutsekool
Projektimeetodid/ projektikirjutamine -Kutsekool
Projekteerimise metoodika EMT0110 -Kutsekool
projekt

Kasutaja: projekt

Faile: 0
thumbnail
25
xlsx

Mäemajandus ja projekt

Harjutus 2 Tootmiskulu Ülesanne Arvuta tootmiseks vajalikud kulud Masinate soetamiskulud ja ajagraafik Arvestades eelmise harjutuse kasutatavat maavara kogust arvuta välja tootmise omahind Graafik: omahinna kujunemine ja toodetavate toodete kogus Omahind = kogu kulu / toodangumaht ühikutes välja tootmise omahind (ilma keskkonnatasusid arvestamata) Tabel 1 Tootmiseks vajalikud kulud Kulu liik FIM/m3 Kaptalikulud 0.86 ekspluatatsioonikulud 0.19 puurterad 0.16 kütus 0.06 tööjõud 0.14 Summa 1.41 * Puurtööde puhul arvestatakse eraldi kapitali- ja ekspluatatsioonikulusid, puurterade kulu, kütusekulu ja kulutusi tööjõule. Tamrocki teatmiku järgi on puurtööde...

Mäemajandus ja projekt
4 allalaadimist
thumbnail
16
xlsx

Mäemajandus ja projekt

Harjutus 3 Keskkonnatasud Ülesanne Leia oma objekti keskkonnatasud Maavara kaevandamisõiguse tasu Veeerikasutustasu Välisõhu kasutamise tasu Saastetasu rakendamine saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse Saastetasu rakendamine saasteainete heitmisel välisõhku Saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel Nimistust puuduvad keskkonnatasud, kui teie poolt rakendatava tegevusega kaasnev k Koondtabel keskkonnatasudest Abimaterjal: Keskkonnatasude seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011039?leiaKehtiv hjavette ja pinnasesse tegevusega kaasnev keskkonnatasu 4032011039?leiaKehtiv KESKKONNATASUD Käesolevas harjutustöös käsitletakse lõhketööde teostamist, mill kaevandamisõiguse tasu, vee erikasut Al...

Mäemajandus ja projekt
3 allalaadimist
thumbnail
14
xlsx

Mäemajandus ja projekt

Harjutus 4 Optimeerimine Ülesanne Leida optimaalseim lahendusskeem, kui kaugele on otstarbekas kaupa vedada Oma objektist lähtuvalt tegutseb piirkonnas veel 4 maavarasid kaevandavat ettevõtet, ke Lähtuvalt oma objekti asukohast väli välja 3 kuni 5 tarbijat Kirjelda tarbijate vajadusi, nõudeid toote kvaliteedile Arvestades konkurentide tegevust ja vahemaid, leida optimaalsemad versioonid, et tarbij Leida optimaalne vedude skeem ja tasuvuspunkt Näidis KARJÄÄRID>> A Tarbijad>> 1 2 3 LÄHTEANDMED Kaevandamishind, kr/m3 40 40 40 Veohind, kr / km.m3 4 4 4 Kulud kokku, tuh kr Veotee, km 5 15 20...

Mäemajandus ja projekt
4 allalaadimist
thumbnail
29
doc

Kursusetöö aines Elektriajamid - projekt

ee kodulehekülg: www.bevi.ee telefon: (+372) 6729839 faks: (+372) 6729839 GSM: (+372) 5067761 ja (+372) 5155835 Bevi Est OÜ tegeleb elektrotehnikaseadmete ja tööstustarvikute müügiga. Elektrimootorid, elektrigeneraatorid, bensiinigeneraatorid, diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, inventerid, sujuvkäivitid, reduktorid, reduktormootorid, mehaanilised ülekanded, tigu- ja hammasreduktorid. Kaubamärgid: BEVITRONIC ­ sujuvkäivitid, sagedusmuundurid; YASKAWA ­ sagedusmuundurid; VOLVO PENTA ­ diiselgeneraatorid; DEUTZ ­ diiselgeneraatorid; BEVI ­ elektrimootorid; VARVEL ­ tigureduktorid; WATT ­ hammasreduktorid; SUMITOMO CYCLO ­ reduktormootorid; VARIMOTOT ­ kiirelektrimootorid; PRAMACLIFTER ­ elektrigeneraatorid; HONDA ­ elektrigeneraatorid; BEVI ­ hüdroenergia projektid ja seadmed. Caliban OÜ Mustamäe tee 60 II korus, 12916 Tallinn e-post: caliban@hot.ee telefon: (+372) 6562...

Elektriajamid - projekt
112 allalaadimist
thumbnail
11
doc

ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS PROJEKT

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL MEHHATROONIKAINSTITUUT ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS PROJEKT ÜLIÕPILANE: ....... KOOD: ........ JUHENDAJA: I. Penkov TALLINN 2007 1. Ajami kinemaatiline skeem 2. Trossi valik ja trumli läbimõõdu arvutus Tugevustingimus Maksimaalne pingutusjõud Fmax = m g = 450 * 9,81 4415 N . Varutegur [S] = 5 [6]. Pidades silmas trossi keeramist ainult trumlil (mitte alt olevate trossi keerdude peal) valime tross TEK 21610 [7], mille Ft = 59,5 kN Siis Trossi mõõt d = 10 mm...

Põhiõppe projekt
275 allalaadimist
thumbnail
14
odt

Põhiõppe projekt - valts

Hammasratast fikseeriva liistu arvutus: 2300 p= = 89 MPa < [p] 0,0350,0480,004 Valtsirauda fikseeriva liistu arvutus: 2300 p= = 176 MPa > [p] 0,0250,0340,004 Paigutame 2 liistu mõlemale poole võlli: 2300 p= = 88 MPa < [p] 20,0250,0340,004 9. Kokkuvõte Selle projekti eesmärgiks oli kavandada töötav käsivalts. Arvestades asjaoluga, et see oli esimene suurem projekt, siis õppisin üpris palju. Esiteks muidugi seda, et asjadega peaks varem pihta hakkama. Lõpuks aga said kauakirutud joonised tehtud ning aruannegi, mida te hetkel käes hoiate, valmis kirjutatud. Valmistootena peaks see valts muutma mõõkade valmistamise meistrite käe all hulga lihtsamaks, andes taaskehastajatele ning kollektsionääridele võimaluse saada neid muljetavaldavaid ning töökindlaid relvi soodsama hinnaga. Kui vähegi võimalust on, sooviks ka ise...

Põhiõppe projekt
97 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Põhiõppe projekt

DOGDVDPEDG 5$-$7,6(' hOGQ}XGHG $YDOLNXOW NDVXWDWDYD PDDQWHH VLOOD YLDGXNWL HVWDNDDGL WXQQHOL MD WUXXEL HGDVSLGL UDMDWLVH SURMHNWODKHQGXVSHDEWDJDPD x V}LGXNLWH RKXWX MD VXMXYD OLLNOXVH QLQJ UDMDWLVH W||NLQGOXVH SLNDHDOLVXVH MD SLGHYD NDVXWDPLVH x NHYDGLVHVXXUYHHMDMllPLQHNXRKXWXOlELODVNPLVH x ODHYDWDWDYDOM}HOODHYDGHRKXWXOlELODVNPLVHVLOODDOW x PDWHUMDOLGHMDHQHUJLDUHVVXUVVLGH|NRQRRPVHNDVXWDPLVH x WHHGHY}UJXDUHQJXMDORRGXVKRLXQ}XHWHDUYHVWDPLVH 5DMDWLVHSURMHNWODKHQGXVSHDEROHPDS}KMHQGDWXGYDULDQWLGHY}UGOXVHWHHO 5DMDWLVHDVXNRKDYDOLNXOSODDQLMDSLNLSURILLOLSURMHNWHHULPLVHOQLQJDYDGHPllUDPLVHO SHDE DUYHVWDPD PDDQWHH WUDVVHHULPLVH Q}XGHLG JHRORRJLOLVWH KGURPHHWULOLVWH KGURORRJLOLVWHMDM}HVlQJLLVHlUDVXVWHJD 5- 6LOOD YLDGXNWL HVWDNDDGL MD WXQQHOL DVXNRKD YDOLNXO WXOHNV DUYHVWDGD DOOMlUJQHYDWH VRRYL...

Põhiõppe projekt
46 allalaadimist
thumbnail
20
xlsx

Mäemajandus ja projekt

Harjutus 1 Varu kogus Ülesanne Pakkuda oma objekti tootuskihindi piirtingimused Pakkuda oma objekti ranged ja lõdvad piirtingimused mäeeraldisel varu arvele võtmiseks Koostada maavaravaru arvutus, lähtuvalt rangetest ja lõtvades nõuetest. Kui suur on varu Vastavalt kaevandamisviisile näidata ära, kui palju varust jääb kaevandamata Kui palju varu jääb tänu töötlemisele kasutamata? Varu muutumise aegrida Lähtuvalt hetke turuhinnast prognoosida plaanitavat tulu maavara müügist Määra varu valiku kriteeriumid Kriteeriumid saavad olla ranged ja lõdvad Maavara varu arvele võtmise kriteeriumid on toodud Riigiteatajas Näide kriteeriumitest Tabel 1. Tootsa kihindi piirtingimused Komponent Valem Tingimus Piirväärtus Ühik Kasulik aine P2O5 > 6 % Kahjulik aine...

Mäemajandus ja projekt
3 allalaadimist
thumbnail
47
doc

Kivikonstruktsioonid projekt

TTÜ Kivikonstruktsioonid ­ projekt EER0022 Koostas N.N 2011 1 TTÜ Kivikonstruktsioonid ­ projekt EER0022 Sisukord 1. Lähteandmed....................................................................................................................................3 2. Tuulekoormus...................................................................................................................................5 3. Lumekoormus...

Kivikonstruktsioonid
227 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Biogeograafia projekt

Huvi pakuks ka liikidevaheline erinevus ­ millised liigid on müra suhtes tundlikumad ning millised vastupidavamad. Hüpotees: On olemas märgatav negatiivne seos müra taseme ning samal alal pesitsevate lindude hulga vahel. Katses oleks näha kuidas eelistatult valitakse pesitsemiseks pesakastid, mis ei asu heliga reostatud alas. 5. Materjal ja metoodika Projekt koosneks teoreetilisest ja katselisest osast: Teoreetiline osa: Võrrelda tuleks kindlas ajavahemikus mürakaarte ja lindude pesitsalasid. Ajavahemiku määraks saadaval olevate andmete ulatus. Mürakaartide koostamise ning helireostuse seirega tegeleb Eestis keskkonnaamet. Katseline osa: Valida tuleks kaks lähestikust ala, kus oleks erinev mürareostuse tase ning seejärel nendesse paikadesse üles seada pesakastid. Sobilik oleks näiteks mõni maantee-äärne piirkond....

Biogeograafia
21 allalaadimist
thumbnail
28
doc

Pneumaatika projekt

Võrumaa Kutsehariduskeskus MH-08 Pneumaatika projekt Kodutöö Kristen Lalin MH-08 Juhendaja: Viktor Dremljuga Väimela 2009 Sisukord Sisukord.............................................................................................................................. 2 Sissejuhatus...

Pneumaatika
94 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Reduktori projekt

Haridus- ja Teadusministeerium Reduktori projekt Juhendaja: Sisukord: Elektrimootori valik.........................................................................................................................4 Ülekande põhiparameeterarvutus.................................................................................................... 4 Arvutan pöördemomendi erinevatel võllidel:..............................................................................5...

Masinaelemendid
207 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Sissejuhatus infosüsteemidesse projekt

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines "Sissejuhatus infosüsteemidesse" VARUOSADE HANKIMINE JA ANDMEBAASI SISSEKANNE Üliõpilane: Miko Allikmäe Õpperühm: IASB31 Matrikli nr.: 061643 Juhendaja: Tarmo Veskioja Tallinn 2007 SISUKORD 1 Üldvaade.................................................................................................................................3 1.1 Taust...............................................................................................................................................................3...

Sissejuhatus...
391 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Projekt

Peale linnavalitsuse tuleb leida ka teinegi koostööpartner, meie projekti puhul siis ehitusfirma, kes annetaks vajalikud vahendid remondi teostamiseks. Loodame oma projekti kaasata ka tööbürood, et leida selle kaudu omale ajutisi töötajaid, kes oleksid tööpraktikandid ning aitaksid abikeskuse loomisel. Taotlused, et see projekt ellu viia esitame Pärnu Linnavalitsusele, PEAK-ile, EAS-ile, Selverile, Tööbüroole, Ehituse ABC-le, Pärnumaa Kutsehariduskeskusele. Samuti on plaanis leida välisinvestor, kes tegeleks selliste projektide rahastamisega. Koostöö on plaanis samade ettevõtetega, kui nad taotlused rahuldavad ning samuti toimuks koostöö Pärnu Postimehe ja erinevate Pärnu koolidega. Vabaaja ja harrastuste vahendite leidmiseks soovime korraldada korjanduse, et kaaskodanikud...

Projektijuhtimine
668 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Projekt aines “Sissejuhatus infosüsteemid”

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Autopoeketi ühe esinduse tellimused Projekt aines "Sissejuhatus infosüsteemid" Tanel Tarkmees 085125 IAPB 53 2008 Sisukord Üldvaade................................................................................................................................. 3 Taust................................................................................................................................... 3 Lausendid...

Sissejuhatus...
187 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Keemiatehnika adsorberi projekt

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Keemiatehnika instituut Õppeaine KAT0023 Keemiatehnika - projekt ADSORBERI EELPROJEKT Üliõpilane: Juhendaja: Kood: Esitatud: TALLINN 2011 : , 10000 3/, 0,01 /3, 0,0009 /3. : , 4 . : : 1) 2) -- 30 200 °C. 0,75 /³. 10500 / (46 /, 34,5 /). -60 °C. , ; 100 °C-- I , 110 °C -- , 130 °C -- II , 265 °C --- («»), 270 °C --...

Keemiatehnika
81 allalaadimist
thumbnail
29
docx

Põhiõppe projekt

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL MEHHATROONIKAINSTITUUT ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS PROJEKT ÜLIÕPILANE: Kert Kerem KOOD: 082657 JUHENDAJA: Igor Penkov TALLINN 2010 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL MEHHATROONIKAINSTITUUT PÕHIÕPPE PROJEKT MHX0020 Projekteerida elektriajamiga vints. Tõstetav mass m = 600 kg Maksimaalne liikumiskiirus v = 0,06 m/s Maksimaalne liikumiskiirus l = 400 mm Mootori ja trumli ühendus kettülekanne Esitada: seletuskiri, mastaabis eskiisid, koostejoonis, detaili joonised Joonis esitada formaadil A2 ­ A4 Töö välja antud: 04.02.2010.a....

Tootmistehnika alused
197 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Projekt Pealinna

EESMÄRGI PÜSTITAMINE SITUATSIOON Kolimine Tallinnasse · Kuidas kolida? · Milliste vahenditega kõige otstarbekam? · Milliseid ressursse ja kui palju on tarvis? · Kuidas leida korter ning milline variant oleks antud olukorras parim valik? · Kuidas leida soodsaim kvaliteetne koolitus? PROBLEEM Arenguvõimaluste puudumine Võrumaal Ajutiselt või pikemaajaliselt Tallinnasse kolimine on vältimatu võimaluste puudumise tõttu. PROBLEEMI KANDJAD, OLEMASOLU TÕESTUS Projektikoostaja huvid Probleemi kandjad on otseselt ning kaudelt projektikoostaja ja lähedased ning koolitajad, tulevased kliendid jne SOOVITUD OLUKORD · Olemas on üürikorter · Koolituse eest on tasutud · Pooleks aastaks on koostatud plaan majanduslikult hakkama saamisek...

Projektijuhtimine
90 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Projekt Abikeskus

Meie puhul, siis loodetavasti vabatahtlikud, keda leiame kuulutuse kaudu või teistest samalaadsetest sotsiaaltööga tegelevatest asutustest. Tuleb leida koostööpartner ja rahastaja, kes annetaks vajalikud vahendid remondi teostamiseks. Loodame oma projekti kaasata ka tööbürood, et leida selle kaudu omale ajutisi töötajaid, kes oleksid tööpraktikandid ning aitaksid abikeskuse loomisel. Taotlused, et see projekt ellu viia esitame Pärnu Linnavalitsusele, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK), Tööbüroole, Pärnumaa Kutsehariduskeskusele. Koostöö on plaanis samade ettevõtetega, kui nad taotlused rahuldavad ning samuti toimuks koostöö Pärnu Postimehe ja erinevate Pärnu koolidega. Vabaaja ja harrastuste vahendite leidmiseks soovime korraldada korjanduse, et kaaskodanikud tooksid oma lauamänge, raamatuid, muusikainstrumente jms. Kuulutuse korjanduse kohta...

Ettevõtluskeskkond
107 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Projekt : Külakogukonna elujõu säilitamine

PROJEKT küla kogukonna elujõu säilitamine vao külamaja renoveerimine Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Juhendaja: Jana Kukk Vastutusvaldkonnad Click to edit Master text styles Projektijuht , turvaülem, Second level turundus- ja logistikajuht ­ Third level Ulvi Fourth level Fifth level Töö meediaga , PR- mänedzer , sideülem - Rita Töö vabatahtlikega , töödejuhataja ja IT- juht- Siret...

Projektijuhtimine
92 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun