Facebook Like

Operatsioonijuhtimine (5)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on probleem, millal ja kus esineb, kellega seotud ?
  • Kellele sihitud?kulud, kestus, mis teha kui projekt ei käivitu ?
  • Palju teenindajat on vaja ?
 
Säutsu twitteris
§ 1. Ratsionaalne otsustusprotsess
1.1. Otsustamise olemus ja otsustusprotsessi elemendid
Otsustamise-tegutsemisviisi leidmine, probleemi lahendamise protsess ja tegevuse tulemus. Kolm aspekti: probleemi lahendamiseks vajalike tegutsemisvariantide ettevalmistamine, leidmine, soodsaima variandi väljavalimine ja rakendamine otsusega(juhtimisaparaadi tööetapp). Juhtimisaparaadi tegutsemisviis juhtiva süsteemi mõjutamiseks (kavandatavate tegevuste kirjeldus). Juhi praktiline tegevus juhtimissüsteemis. Juhtimisprotsess operatsioonide ahelana, mis eeldab analüüsimist, prognoosimist, optimeerimist, majanduslikku põhjendamist ja sobiva alternatiivi valimist mitmete võimaluste seast. Juhtimisotsuse liikid * intuitiivsed stohhalised otsused *ratsionaalsed stohhastlised otsusused *optimalsed...*individuaalsed tõenäolised otsused *ratsionaalsed ..*optimaalsed...Juhtimisotsuste vastuvõtmise protsessi elemendid: probleemsituatsioon ; aeg; ressursid ; eesmärgid; juhtivad tegurid (neist formeeruvad tegevuste alternatiivid) (x); mittejuhtivad (väliskeskkonna) tegurid; väliskeskkonna seisundite esinemistõenäosused; piirangud(aeg, ressursid, juriidilised, sotsiaalsed jne); resultaadid ehk tulemused (y); seosed juhtivate tegurite ja resultaadite vahel (x, y seos); seosed mittejuhtivate tegurite ja resultaadite vahel; kriteeriumid, et hinnata resultaadite vastavust eesmärkidele; resultaadite kasulikkuse hindamise näitajad (kriteeriumid, meetodid); optimaalne juhtimisotsus; Probleemi aitab lahendada vastamine küsimustele: miks on vaja seda teha; mida selleks teha; kuidas seda teha; kelle jaoks teha; milliste tootmiskuludega seda teha; millises koguses teha; milliseks tähtajaks teha; kus teha; kellele tarnida; millise hinnaga ja millal tarnida; mida see annab investorile, ühiskonnale. Otsuseid analüüsitakse, et tõsta nende kvaliteeti. Analüüsitakse: toote elutsükli staadiume; juhtimissüsteemi allsüsteeme; tegutsemisvaldkondi; eesmärke; juhtimistasandeid; mastaapsust; otsuse väljatöötamise korraldust; otsuse toimimise kestust; mõjutusobjekte; formaliseerimismeetodeid; esitamisvorme; keerukust; üleandmisviise.
1.2. Otsustusprotsessi etapid
1.probleemi määratlemine – mis on probleem, millal ja kus esineb, kellega seotud? 2.eesmärkide ja kriteeriumide määramine – eesmärk:konkretne, reaalne, süsteemne, kompleksne , kooskõlastatud. 3.alternatiivide väljatöötamine – peaksid olema reaalsed , vastuvõetavate kuludega, tähtajaga, peaksid domineerima kasulikud effektid. 4.alternatiivide analüüs ja võrdlemine 5. parima alternatiivi valimine 6.valitud alternatiivi teostamine 7.tulemuste kontroll.
1.3. Otsustusmaatriks. Otsustamismaatriks - alternatiivsete võimaluste hindamiseks. Parimat alternatiivi määramatuse olukorras aitavad selgitada Waldi , Bayes- Laplace ja Savage kriteeriumid. Alternatiiv – kõigi otsustaja käsutuses olevate vahendite ja tema mõju all kujunevate tegurite kõik otsustajast olenevad seisundid . Väliskeskkonna seisundid – otsustaja poolt mittejuhtivad tegutsemistingimused, mis alternatiivide tulemuslikkust oluliselt muudavad.
1.4.Otsuste väljatöötamise lähenemisviisid. Struktuurne lähenemisviis- Nähtusi vaadeldakse koostoimes, süstemina. Määratakse nähtuste prioriteedid. Turundusalane lähenemisviis – juhtimine on orienteeritud tarbijale. Firma strateegia rajaneb olemasolevate ja tulevaste trbijavajaduste prognoosile, turu strateegilisele segmenteerimisele. Funktsionaalne lähenemisviis – juhtimisele vaadeldakse vajadust kui funktsioonide kogumit. Valitakse majanduslikult otstarbekam toode. Toote arendusskeem on järgmine: vajadus, funktsioonid, uue toote näitajad, süsteemi struktuuri muutmine. Kompleksne lähenemisviis – arvestavad juhid tehniliste, ökoloogiliste, majanduslike, organisatsiooniliste, sotsiaalseteja psühholoogiliste aspektidega ja nendevaheliste seostega. Kui mõnd aspekti ei arvestata, siis ei ole lahendus täiuslik. Integratsiooniline lähenemisviis – integratsiooni all mõistame juhtimissubjektide koostöö süvendamist ja arendamist , juhtimissüsteemi komponentide ühendamist ja nendevaheliste sidemete tugevdamist. Dünaamiline lähenemisviis -toodet vaadeldakse dialektilises arengus, uuritakse põhjus-tagajärg- seoseid . Tehakse analoogsete toodete retrospektiivanalüüse ja prognoositakse arengut. Protsessina kulgev lähenemisviis – vaatleme juhtimisprotsessi kui pidevat omavahel seotud strateegilise juhtimise, planeerimise, protsesside korraldamise, arvestuse ja kontrolli, motiveerimise ja reguleerimise ahelat . Kogu ahelat koordineeritakse ühest kohast. Optimeeriv lähenemisviis – optimeerides juhtimistegevust, asendame kvalitatiivsed hinnangud kvalitatiivsete näitajatega. Kasutatakse inseneriteaduste, matemaatilisi ja statistilisi meetodeid , eksperthinnanguid jne. Ülesandeks on leida optimaalsed seosed organisatsiooniliste , tehniliste ja majanduslike seoste vahel. Direktiivne lähenemisviis – direktiivse juhtimise olemus seisneb selles, et reglementeeritakse funktsioonid, õigused, kohustused, määratakse kvaliteedi, kulude ja tegevuste kestuse normatiivid, juhtimissüsteemi elemendid normatiivsete aktide kujul. Direktiivne lähenemine rajaneb sunnil. Käitimuslik lähenemisviis – juhtimisviisi eesmärgiks on aidata töötajatel arendada oma loomingulisi võimeid. Seda võimaldab käitumisteaduse kontseptsioonil põhinev firma ülesehitus ja juhtimine. Käitumisteaduse õige kasutamine võimaldab tõsta firma ja üksoktöötaja töö efektiivsust . Situatsiooniline lähenemisviis- Objekti juhtimisviise ei saa ette määrata. Sobiv meetod valitakse lähtudes konkreetsest situatsioonist, mis erinevad sisu poolest ( tehnilised, majanduslikud, poliitilised, psühholoogilised jt), kestuse poolest( streteegilised, taktikalised , operatiivsed), ressursside ja juhtimisotsuste realiseerimise poolest, juhtimisotsuste realiseerimise meetodite poolest.
1.5. Probleemide modellerimine üldpõhimõtted. Majandusmatemaatilise modellerimise etapid ja nende omavahelised seosed- 1.probleemi püstitamine ja analüüs: probleemi kirjeldamine, formuleerimine, tegurite avamine 2.mudeli konstrueerimine 3.mudeli matemaatiline analüüs 4.alginfo ettevalmistamine: statistika, vaatlus, info töötlus: andmete filtreerimine 5.mudeli arvlahendus 6.mudeli lahendustulemuste analüüs ja kasutamine(analüüs, prognoosimine , plaanimine ), + arveksperiment. Niisugustel skeemidel on min 3 põhielementi: 1. subjekt (uurija)-viga: inimtegur 2. uurimisobjekt (mis probleem)-viga:teadmised objektist 3. mudel ise-viga:väljatöötluse prots. ming . põhjustel ei tööta Matematiliste mudelite ksutamise raskused: 1. mudel ei ole kasutatav konkreetses olukorras 2. mudel ei ole arusaadav 3. mudel ei sisalda kõiki majandusarvestuse andmeid 4. mudelis kasutatavad algandmed ei ole usaldusväärsed. Modelleerimine : 1.füüsiline – tulemusena saadakse mudel, mis kirjeldab kõige pareminioriginaalobjekti põhilisi füüsikalisi, geomeetrilisi, dünaamilisi ja teisi funktsionaalseid tunnuseid. Mudel luuakse siis, kui originaaliga toimetamine on kallis, ohtlik või võimatu.
2.ideaalne(mõtteline) Ideaalne mudel: 1.kujutlusmudel, 2. märkmudel(matemaatilised:otsustusmudel, prognoosimismudel, kirjeldav mudel)
1.6. Otsustamine erinevates olukordades Kindel(määratud) olukord otsenemeetod – determeneeritud mudelite(ei sisalda tõenäosuse, riske) kasutamine. Võime kasutada: *kasumianalüüsi, *tulu- ja kuluanalüüsi, *matemaatilist programmeerimist Riskiolukord – on olemas teatud tõenäosus protsesside ja tegurite kohta. Võib kasutada: *stohhastilist analüüsi, *modelleerimist, *võrkanalüüsi, * kasulikkuse teooriat, *eesmärgipuu(alternatiividepuu) meetod. Diskreetse juhusliku suuruse keskväärtus-E(x)= ∑ x(i) P(x(i))-muutuja võimalik arvväärtus, P(x(i)) – esinemissagedus . Standardhälve-hälve keskmisest väärtusest. Mida suurem on standarrhälve, seda suurem risk ja seda suurem on mängu ruum. Konkreetse ettevõtte seisukohalt tuleks hinnata kui olulised on järgmised riskid : tururisk, juhtimisrisk , krediidi- ja finantsrisk , inflatsiooni risk, kinnisvararisk, personalirisk , kuritegevus, pollitiline risk, mitmesugused erakordsed sündmused –loodusõnnetused, tulekahjud, tööõnnetused. Võimalused riski kontrollida: riski vältida või vähendada, kanda risk kellegi üle (nt kindlustus , alltöövõtja, pank ), mõnikord tuleb riskiga lihtsalt arvestada. Otsustamine määramatuse olukorras (võib kasutada *mänguteooriat, *mündiviskamist) toimub mäng inimese ja stiihilise jõu vahel. Meetodid:maksimini ehk Waldi kriteerium kasutatakse olukorras, kus tuleb olla ülimalt ettevaatlik. Valitakse max minimaalsete väärtuste seast. minimaksi valitakse min maksimaalsete väärtuste seast. maksimaksi kasutatakse äärmiselt optimistlikus olukorras ja valitakse variant, mis võimaldab saada parimat tulemust.Hurwiczi
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Operatsioonijuhtimine- #1 Operatsioonijuhtimine- #2
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-10-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 205 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Artjom Kolotõgin Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (5)

Loup profiilipilt
Loup: Täitsa okei, veidi halvas formaadis ainult, lihtsalt lugemiseks.
14:29 11-01-2012
air profiilipilt
air: kindlasti aitab õppimisel kaasa.
13:17 07-01-2013
kommitadi profiilipilt
kommitadi: aitäh materjali eest
19:18 18-05-2011


Sarnased materjalid

25
pdf
Operatsioonijuhtimine konspekt
20
pdf
Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused
18
docx
OPERATSIOONIJUHTIMISE EKSAM
44
docx
Operatsioonijuhtimine eksami vastused
17
doc
Operatsioonijuhtimise kordamisküsimused ja vastused
11
pdf
Operatsioonijuhtimine-Konkurentsivõime
108
doc
Organisatsioon ja juhtimine
1072
pdf
Logistika õpikFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun