Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Mikrobioloogia praktikumi vastused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on mikroskoobi lahutusvõime ?
 • Mis on numbriline apertuur ja millest ta sõltub ?
 • Kuidas on võimalik mikroskoobi lahutusvõimet tõsta ?
 • Kui suur on valgusmikroskoobi lahutusvõime piirväärtus ?
 • Kuidas on võimalik parandada lahutusvõimet lainepikkuse muutmisega ?
 • Missugune funktsioon on kondensoril ?
 • Milline peab olema kondensori numbriline apertuur objektiivi omaga võrreldes ?
 • Mis on iirisdiafragma funktsioon ?
 • Kuiv-ja immersioonsüsteemis ?
 • Mis juhtub vaatevälja ja valgusega, kui tõstame objektiivi suurendust ?
 • Mis on objektiivi töökaugus ja miks on seda tarvis teada ?
 • Millised eelised on immersioonisüsteemi kasutamisel ?
 • Miks on tarvis suurendada valguse hulka faaskontrastmikroskoobis võrreldes heleväljamikroskoobiga ?
 • Milline kujutis tekib, kui valguskiired kattuvad ja milline on kujutis interferentsi korral ?
 • Millise lainepikkusega on flourestseeruv valgus võrreldes ergastava valgusega ?
 • Milliseid värve kasutatakse mikroobide värvimisel ?
 • Kuidas värvuvad mikroobid katioonsete värvidega happelises keskkonnas ja miks ?
 • Missugustes tingimustes värvuvad paremini happelised värvid ja miks ?
 • Mille poolest erineb happeliste ja aluseliste värvidega värvimise metoodika ?
 • Mis takistab elusrakkude värvumist ?
 • Milline funktsioon on bakterirakus peptidoglükaanil ?
 • Mis on lüsosüüm ja millele ta toimib ?
 • Kus on looduses levinud lüsosüüm ja miks just nendes keskkondades ?
 • Milline on lüsosüümi toime gramnegatiivsetele ja –positiivsetele bakteritele ?
 • Mis tähtsus on rakkude fikseerimisel preparaadi alusklaasil ?
 • Mis eelis on rakkude keemilisel fikseerimisel ?
 • Millel põhineb gramreaktiivsus ?
 • Millised on Grami järgi värvimise põhietapid ja kuidas värvuvad neil etappidel GN ja GP bakterid ?
 • Millise grami järgi värvimise etapi võib ära jätta ?
 • Miks on vajalik peitsi (Lugoli lahus) kasutamine Grami järgi värvimisel ?
 • Miks ei ole grami järgi värvimine kasutatav happekindlate mikroobide värvimisel ?
 • Kuidas värvuvad pärmid grami järgi ?
 • Milline on enim levinud bakteri morfoloogiline tüüp ?
 • Milline on kapsli funktsioon rakus ja kuidas kapslit värvida ?
 • Miks kapsli preparaati ei fikseerita ?
 • Milline on vasevitrioli funktsioon kapsli värvimisel ?
 • Miks ei värvu kapsel ?
 • Milline on endospooride ülesanne bakterites ?
 • Kuidas endospoore rakus kindlaks teha ?
 • Milline näeb värvi endospoori preparaat pärast grami järgi värvimist ja miks ?
 • Miks on malahhiitrohelist rakust kerge välja pesta ?
 • Miks ei saa valgusmikroskoobis jälgida bakterite vibureid ja kuidas neid siiski näha võib ?
 • Mis põhjustab varuainete kogunemist rakus ja milleks on oluline seda kogunemist uurida ?
 • Mis funktsioon on PHB graanulitel ?
 • Milline on põhiline polüsahhariidne varu mikroobides ?
 • Millised elemendid on vajalikud raku kasvuks ?
 • Miks on vajalik kasvufaktorite lisamine mikroobi kasvukeskkonda ?
 • Kuidas on võimalik hinnata mikroobide kasvu mingil söötmel ?
 • Kuidas jaotatakse söötmed koostise järgi ?
 • Mis eristab sünteetilist söödet komplekssöötmest ?
 • Kuidas jaotatakse söötmed funktsionaalsuse põhjal ?
 • Millisesse söötmete rühma (nii koostise kui ka funktsiooni poolest) kuulub fenooliga minimaalsööde ?
 • Mida kujutab endast pärmiekstrakt ja kas ta võib olla C-allikaks ?
 • Mis on diferentsiaalsööde ?
 • Mille poolest erineb selektiivsööde rikastussöötmest ?
 • Millised ained põhjustavad mikroobi kasvukeskkonnas selektiivsust ?
 • Kuidas jaotatakse söötmed konsistentsi järgi ?
 • Miks ei sobi želatiin söötme geelistajana ?
 • Miks ei valata agarsöödet välja liiga kuumalt ?
 • Miks hoitakse söötmeplaate pärast söötme tardumist ümberpööratult (põhi ülespoole ?
 • Miks autoklaavitakse agar ekstreemsete pH-dega söötmete jaoks eraldi ?
 • Missugused raku surma esilekutsuvad tegurid mõjuvad raku seinale, plasmamembraanile, valkudele ja nukleiinhapetele ?
 • Missugune termiline steriilimisviis on kõige efektiivsem ?
 • Miks toiduaineid pastöriseeritakse ?
 • Mis mõjutab termilise surmapunkti väärtust ?
 • Mis on bakteritsiidseks teguriks autoklaavimisel ?
 • Millest sõltub autoklaavimise edukus ?
 • Millised on külmsteriilimise viisid ?
 • Mille poolest erineb ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse toimemehhanism ?
 • Miks on tarvis avada Petri tass UV-kiirtega eksponeerimisel ?
 • Kuidas steriilida termiliselt labiilseid lahuseid ?
 • Mis vahe on pind-ja süviskülvil ?
 • Kuid ei kasva süviskülvil ?
 • Millal on otstarbekas kasutada pistekülvi ?
 • Millal kasutatakse joonkülvi kaldagarile või söötmeplaadile ?
 • Miks süviskülvi puhul jahutatakse agar enne Petri tassi valamist 50 kraadini ?
 • Kui ka pinnale. Mikroobid häviks ?
 • Miks inkubeeritakse söötmeplaate termostaadis ümberpööratult (põhi ülespoole) ?
 • Millistel juhtudel on joonkülviks parem kasutada külvinõela ?
 • Miks kuumutatakse katseklaaside, kolbide suudmeid enne ning pärast külvamist ?
 • Millist külvitehnikat ja söödet kasutaksid suure koguse mikroobimassi kasvatamiseks ?
 • Miks on vaja bakterite arvukuste määramiseks kasutada proovide lahjendusi ?
 • Mis on lahjendusfaktor ?
 • Mida mõistetakse detsimaalsete lahjenduste all ?
 • Kuidas valmistada lahjendusrida, et saada lõpplahjenduseks 10 -10 ?
 • Miks on vaja kasutada lahjenduste tegemisel iga järgneva lahjenduse tegemiseks uut pipetiotsikut ?
 • Milline on optimaalne kolooniate hulk söötmeplaadil loendamiseks ?
 • Mida tähistab termin CFU ?
 • Millega on otseselt seotud temperatuuri füsioloogiline toime ja mida see näitab ?
 • Kuidas jaotatakse mikroorganismid temperatuuritundlikkuse alusel ?
 • Miks eristatakse optimaalset ja maksimaalset kasvutemperatuuri ?
 • Mis iseloomustab võimaliku kasvu miinimumtemperatuuri ?
 • Millisesse kasvutemperatuuride rühma kuuluvad põhilised toiduainete riknemises osalevad mikroobid ?
 • Mis on termoresistentsus ja mis teeb selle ebasoovitavaks ?
 • Mille poolest DRT erineb termilisest surmaajast ?
 • Kui kultuur DRT autoklaavimisel on 1,5 min, siis kaua kulub 10 6 raku surmamiseks ?
 • Kui katkestada steriilimine pärast 9 min möödumist ?
 • Miks on osale mikroobidele hapnik toksiline ?
 • Millised ensüümid vastutavad hapniku toksiliste produktide lagundamise eest ?
 • Kuidas jaotatakse mikroobid hapnikunõudluse alusel ?
 • Kuidas valmistad püstagarid mikroobi hapnikutarbe uurimiseks ?
 • Milline metabolismitüüp on iseloomulik fakultatiivsetele anaeroobidele ?
 • Mis vahe on obligaatsetel anaeroobidel ja mikroaerofiilidel ?
 • Mis on kriitiliseks punktiks keskkonna pH muutuste korral ?
 • Kuidas jaotatakse mikroobid kasvuks sobiva pH järgi ?
 • Milline on kasvuks optimaalne pH bakteritel ja milline mikroseentel ?
 • Kuidas saab rakusisene pH konstantseks jääda, kui toimub rakuväline pH muutus ?
 • Mis inhibeerib raku kasvu mitteoptimaalsel pH-l ?
 • Kuidas mikroobid muudavad oma kasvukeskkonna pH-d ?
 • Miks on vaja lisada mikroobide kasvukeskkonda puhversüsteeme ?
 • Mis lubab Heliobacter pylori’l ellu jääda inimese maos ?
 • Kuidas surmab UV-kiirgus mikroobiraku ?
 • Miks UV-kiirgus surmab vegetatiivse mikroobiraku, kuid ei surma endospoori ?
 • Milline UV-piirkond on mikroobile kõige letaalsem ?
 • Miks ei väljendata plaadimeetodi puhul arvukust ühikuga rakku/ml ?
 • Milliseid külviviise kasutatakse plaadimeetodil arvukuste määramiseks ?
 • Millise mikroobirühma arvukusi määrame tavalisel pindkülvil toiteagaril ?
 • Miks on vajalik mikrobioloogiliste proovide fikseerimine ning milliseid fiksaatoreid kasutatakse ?
 • Millal kasutad membraanfilter-tehnikat, kas bakterite otsesel või kaudsel määramisel ?
 • Kuidas määratakse piirlahjenduste meetodi MPN indeks ?
 • Kui pikk peaks olema lahjendusrida MPN metoodika rakendamisel ?
 • Mis on võetud LIVE/DEAD komplektiga elus- ja surnud rakkude eristamise kriteeriumiks ?
 • Missugune probleem võib tekkida LIVE /DEAD komplektiga elus- ja surnud rakkude eristamisel ?
 • Millised on põhilised biomassi määramise meetodid ?
 • Millel põhineb biomassi spektrofotomeetriline määramine ?
 • Mis on optiline tihedus (OD) ?
 • Millise biomassi määramise meetodi valid , kui rakkude arvukus on väga madal ?
 • Mida peaksid tegema, kui tahad OD järgi leida elus- ja üldrakkude arvukusi kultuuris ?
 • Miks kontamineeritud vee filtreerimine läbi membraanfiltri ei luba veel selle kasutamist joogiveena ?
 • Miks on oluline indikaatororganismide kasutamine vee puhtuse hindamisel ?
 • Millised olulised E. coli tunnused lubavad teda kasutada indikaatororganismidena ?
 • Milliseid meetodeid kasutatakse kolivormsete mikroobide arvukuse testimiseks ?
 • Miks antakse kolivormsete arvukused 100 ml proovi kohta, mitte 1 ml kohta ?
 • Mis tähtsus on oletuslikul testil kolivormsete määramisel ?
 • Mis võib põhjustada positiivse oletusliku testi negatiivse vastuse kinnitaval või täiendaval testil ?
 • Mida mõeldakse koliindeksi all ?
 • Mille poolest erineb E. coli teistest kolivormsetest ?
 • Milledel kasvades annab E. coli positiivse vastuse ?
 • Miks peab PCR-il kasutama kahte praimerit ?
 • Miks peab PCR-il kasutama termostabiilset DNA polümeraasi ?
 • Miks valmistatakse elektroforeesi puhul geel puhvris, mitte tavalises vees ?
 • Kuidas eristada DNA-fragmente geelelektroforeesil ?
 • Miks voolutatakse geelelektroforeesil paralleelselt reeglina ka suurusmarkerit ?
 • Mida mõistetakse bakterite kasvu all ?
 • Milliseid bakterite paljunemisviise tuntakse ?
 • Mis on perioodiline kultuur ?
 • Millest sõltub lag-faasi pikkus ?
 • Mis põhjustab log-faasi lõppemise ?
 • Mida mõistetakse balansseeritud kasvu all ?
 • Millest ta sõltub ?
 • Kuidas on võimalik leida mikroobipopulatsiooni generatsiooniaega ?
 • Kuidas on generatsiooniaeg ja kasvukiirus seotud ?
 • Millised on nende ühikud ?
 • Miks kasutatakse mikroobipopulatsiooni hindamisel poollogaritmilist teljestikku ?
 • Kui tunnis toimub 4 biomassi kahekordistumist, siis milline on generatsiooniaeg ?
 • Kui suur on ühe raku järglaskond 8 h pärast, kui generatsiooniaeg on 20 min ?
 • Mitu generatsiooni toimus ?
 • Millal on generatsiooniaeg võrdeline biomassi kahekordistumise ajaga ?
 • Millised on generatsiooniajad looduslikel mikroobidel, põhjenda ?
 • Kuidas teeksid kindlaks, et rakud kultuuris on surnud ?
 • Mille poolest erineb pidevkultiveerimise viis perioodilisest kultiveerimisest ?
 • Mis määrab pidevkultiveerimisel populatsiooni kasvukiiruse ?
 • Millises kasvufaasis on läbivoolukultuur ?
 • Mis on esimeseks etapiks mikroobe indentifitseerima asudes ?
 • Mis on puhaskultuur ja kuidas on seda võimalik saada ?
 • Mis on polüfaasiline klassifikatsioon ?
 • Millised geenid sobivad nn molekulaarseteks kronomeetriteks ?
 • Millised kulturaalsed omadused on abiks mikroobide indentifitseerimisel ?
 • Kuidas on võimalik testuda kultuuris liikuvust ja endospooride esinemist ?
 • Kuidas testitakse suhkrute kasutamist ?
 • Mis on käärimine ?
 • Miks on käärimistesti vaatluseks optimaalne aeg umbes kaks päeva peale külvamist ?
 • Mis on IMViC test ja milliste mikroobide eristamisel on ta oluline ?
 • Mis tähtsus on eksoensüümidel ja nimeta neid ?
 • Millisesse ensüümide klassi kuuluvad eksoensüümid ?
 • Mille järgi on võimalik määrata mikroobi trüptofanaasset aktiivsust ?
 • Mida peab sisaldama indooltesti tegemiseks kasutatav sööde ?
 • Kuidas määrata laktoosi kasutamist mingi mikroobi poolt ?
 • Mida näitab nn oksüdaastest ?
 • Milliste mikroobirühmade (gramreaktiivsus) eristamisel on oluline oksüdaastest ?
 • Kuidas toimub indofenoolsinise tekkimine oksüdaastestis ?
 • Milliseid hingamistüüpe tunned ja mille poolest nad erinevad ?
 • Mis on denitrifikatsioon ?
 • Miks denitrifikatsiooni käigus kogunenud gaas ei näita, et tegemist on käärimisprotsessiga ?
 • Millised moodused on olemas mikroobide kiireks identifikatsiooniks ?
 • Millel põhineb BIOLOG-i testsüsteemi kasutamine identifikatsioonis ?
 • Missugused omadused iseloomustavad antibiootikume ?
 • Milliseid antibiootikume tootvaid mikroobe tead ?
 • Mille alusel on võimalik antibiootikume rühmadeks jaotada ?
 • Kuidas testida bakteri tundlikkust mingi antibiootikumi suhtes ?
 • Miks on gramnegatiivsed bakterid resistensed penitsilliini suhtes ?
 
Säutsu twitteris
0. teema
1. Miks ei saa mikroskoobi suurendust tõsta nähtava valguse lainepikkusega sarnase suuruse objektide jälgimisel?
Valguse difraktsioon piirab. Valguskiirte paindumine väikeste esemete ümber tekitab difraktsiooniringid, mis ei võimalda väikesi ja lähestikku paiknevaid objekte eraldi näha.
2. Mis on mikroskoobi lahutusvõime ?
Vähim punktidevaheline kaugus d, mida on võimalik mikroskoobis eristada.
3. Mis on numbriline apertuur ja millest ta sõltub?
korrutis n x sinα/2. Iseloomustab objektiivi läätse võimet valgust koondada. Sõltub objektiivi ja preparaadivahelise keskkonna murdumisnäitajast (n).
4. Kuidas on võimalik mikroskoobi lahutusvõimet tõsta?
Suurendada NA-d ehk keskkonna murdumisnäitajat suurendada. Optiliselt tihedama keskkonna murdumisnäitaja on vedelikul suurem kui õhul . Kasutatakse immersiooniõli preparaadi ja objektiivi läätse vahele (optiliselt tihedam keskkond).
5. Kui suur on valgusmikroskoobi lahutusvõime piirväärtus?
0,2 mikromeetrit.
6. Kuidas on võimalik parandada lahutusvõimet lainepikkuse muutmisega?
Ei ole võimalik. Saab parandada tõstes NA suurust.
7. Missugune funktsioon on kondensoril? Iseloomusta tema asendit mikroskoopimisel?
Valgusallikast lähtuvad kiired koondab kondensori lääts preparaadile. Asub preparaadi aluslaua all.
8. Milline peab olema kondensori numbriline apertuur objektiivi omaga võrreldes?
Suurem või võrdne, siis kasutatakse konstanti 0,61.
9. Mis on iirisdiafragma funktsioon?
Kondensori iirisdiafragma kontrollib kondensorile langeva valgusvoo diameetrit. Saab muuta preparaadile langeva valgusvoo hulka.
10. Võrdle iirisdiafragma avatust kuiv-ja immersioonsüsteemis? Põhjenda .
Kuivsüsteemi apertuuri number on objektiividel väiksemad kui kondensori. Tuleb kondensori iirisdiafragmat ahendada, et vähendada valguse hajumist ja suurendada kujutise kontrastsust.
11. Mis juhtub vaatevälja ja valgusega , kui tõstame objektiivi suurendust?
Vaateväli suureneb. Vähem valgustada.
12. Mis on objektiivi töökaugus ja miks on seda tarvis teada?
Objektiivi töökaugus on objektiivi läätse ja preparaadi vaheline kaugus. Mida suurema suurendusega objektiiviga töötame, seda väiksem on töökaugus. Vaja teada, et kui lähedale peab objektiiviga preparaadile minema, et näha kujutist.
13. Millised eelised on immersioonisüsteemi kasutamisel ?
Saab suurendada mikroskoobi lahutusvõimet, eristada väiksemaid esemeid teineteisest kui kuivsüsteemis. Vedelik = õli, optiliselt tihedam keskkond ja kiirte hajumine on väiksem.
14. Miks on tarvis suurendada valguse hulka faaskontrastmikroskoobis võrreldes heleväljamikroskoobiga?
Mida suure valguse hulk, seda suurem on kontrastsus . Faasinihked on muudetud silmaga registreeritavateks kontrastsuse erinevusteks.
15. Milline kujutis tekib, kui valguskiired kattuvad ja milline on kujutis interferentsi korral?
Heledam. Interferentsi korral saame tumedama objekti
16. Millise lainepikkusega on flourestseeruv valgus võrreldes ergastava valgusega?
Flourestseeruv valgus on pikema lainepikkusega kui ergastav valgus.
17. Kui vaatevälja diameeter on 2 mm, siis kui palju 2 mikromeetri pikkuseid bakterirakke mahub ketina vaatevälja?
2mm= 0,002 m = 2000 mikromeetrit. 2000/2=1000 rakku mahub ketina.
18. Kui 20x suurendusega objektiivi vaateväljas on ketina näha 40 mikroobirakku, siis mitu rakku on näha 100x suurendusega objektiivi vaateväljas?
5 korda on suurenduste vahe. Mida suurem suurendus, seda vähem näeme → näeme 5x vähem → 40/5=8
19. Mitu mikromeetrit on 40x suurendusega objektiivi vaatevälja diameeter, kui 20x suurendusega objektiivil on see 4mm?
Objektiivi vaatevälja diameeter peaks suurenema, kui kasutame suuremat suurendust. 4mm/2= 2mm.
20. Missugune on mikroobiraku diameeter, kui see katab 16 okulaari jaotust, mille 13 jaotusest kattub 2 objektmikromeetri jaotusega?
0,01*2=0,02. 0,02/13=0,0015 mm. 0,0015*16=0,024mm
1. teema
1. Miks on bakterirakud valgusmikroskoobis halvasti nähtavad ja kuidas neid muuta neid paremini nähtavaks?
Mikroobirakud on peaaegu värvitud ja suure veesisalduse tõttu ei eristu ümbritsevast keskkonnast. Detailide eristamiseks tuleb neid värvida.
2. Milliseid värve kasutatakse mikroobide värvimisel?
Sooladega värvitakse, millest üks ioon annab värvi. On positiivne värvioon (aluseline värv) ja negatiivne värvioon (happeline värv).
3. Kuidas värvuvad mikroobid katioonsete värvidega happelises keskkonnas ja miks?
Värvuvad rakud ise ja halvasti sellepärast, et raku negatiivne laeng väheneb H+-ioonidega seostumise tõttu.
4. Missugustes tingimustes värvuvad paremini happelised värvid ja miks?
Happelistes tingimustes. Ioniseerudes annavad negatiivse kromogeense osa. Raku negatiivne laeng väheneb H+-ioonide seostumise tõttu.
5. Mille poolest erineb happeliste ja aluseliste värvidega värvimise metoodika?
Aluselised värvid värvivad rakku ise (otsene) ja happelised värvid värvivad raku ümbritsevat piirkonda (kaudne taustvärvimine).
6. Negatiivse värvimise põhimõte.
Negatiivne = kaudne värvmine. Annab rakukujust hea pildi. Kasutatakse happelisi värve (negatiivne värvioon). Kasutatakse nende puhul, kes ise värvuvad halvasti või on väga väikese ristlõike diameetriga. Nt ka kapsli värvimine .
7. Mis takistab elusrakkude värvumist?
elusa raku tsütoplasmamembraan
8. Milline funktsioon on bakterirakus peptidoglükaanil?
Rakukesta komponent . Kaitseb rakku hüpotoonilises keskkonnas osmootse lüüsi eest.
9. Mis on lüsosüüm ja millele ta toimib?
Ensüümvalk, mis murendab PDG (lõhub ära NAM ja NAG vahelise β-1,4 -glükosiidsideme. Toimib G(+) bakteritele.
10. Kas lüsosüüm toimib arhedele ja mükoplasmadele?
Pole peptidoglükaani, ei toimi.
11. Kus on looduses levinud lüsosüüm ja miks just nendes keskkondades ?
Leidub lüsosüüm leidub inimese keha eritistes ( pisarad , sülg, piim). Immuunsüsteemi katsemehhanism, mis võitleb bakteriaalste infektsioonidega.
12. Milline on lüsosüümi toime gramnegatiivsetele ja –positiivsetele bakteritele?
G(+) on vastuvõtlikud lüsosüümile, kuna lagundab NAM ja NAG vahelise 1,4-β-glükosiidsideme. G(-) on tundetumad, kuna neil on lipopolüsahhariidne välismembraan .
13. Mis tähtsus on rakkude fikseerimisel preparaadi alusklaasil?
Rakud kleepuvad alusklaasile paremini ja värv difundeerub paremini rakku.
14. Mis eelis on rakkude keemilisel fikseerimisel?
Muudab vähem rakkude morfoloogiat kui nt kuumfikseerimine
15. Mis on peptidoglükaan.
Polümeerne molekul rakukestas, polüsahhariidse ahela moodustavad NAM (N-atsetüülmuraamhape) ja NAG (N-atsetüülglükosamiin), mis on ühenduses 1,4-β-glükosiidsidemega.
16. Millel põhineb gramreaktiivsus?
Gram (+) ja gram (-) bakterite rakukesta ehituse erinevustel.
17. Mis funktsioon on etanooli lahusel
Etanool peseb gram(-) värvi maha, kuna neil on õhuke PDG ja etanool muutis polüsahhariidse välismembraani läbilaskvaks.
18. Millised on Grami järgi värvimise põhietapid ja kuidas värvuvad neil etappidel GN ja GP bakterid ?
1. kuumfikseeritud preparaadile kantakse peale kristallviolett
2. Lugoli lahusega töödeltakse preparaati, jood kinnitab värvi
3. etanooliga pestakse preparaati
4. tehakse täiendvärvimine safraniiniga.
1. ja 2. värvuvad ühtemoodi – kõik violetseks, 3. aga lilla värvus ei pesta maha g(+). lõpuks on g(+) lillad ja g(-) punased. g(-) on maha pestud KV-J kompleks .
19. Millise grami järgi värvimise etapi võib ära jätta?
täiendvärvimise safraniiniga.
20. Miks on vajalik peitsi (Lugoli lahus) kasutamine Grami järgi värvimisel?
Moodustub kristallviolett-jood kompleks, kinnitab värvi. Värvimolekul muutub suuremaks.
21. Miks ei ole grami järgi värvimine kasutatav happekindlate mikroobide värvimisel?
Happekindlatel mikroobidel on rakukestas palju mükoolhappeid. Mükoolhape seostub kovalentselt rakukesta peptidoglükaaniga ja muudab selle pinna vahajaks, mis ei lase bakteril grami järgi värvuda.
22. Kas strukturaalsed rakukesta erinevused võivad põhjustada erineva gramreaktiivsuse?
jah, kui erinevus on PDG-s. Kui esinevad rakukestas mükoolhappeid (palju), siis ei lase see grami järgi värvida. Peab värvima rakke, mis on pärit noortest aktiivselt jagunevatest kolooniatest. Vanad rakud võivad olla vigase rakukestaga, võib valetulemuse anda.
23. Kuidas värvuvad pärmid grami järgi?
nad ei dekoloreeru ehk gram(+), aga samas on grami järgi värvimine defineeritav vaid bakterite puhul.
24. Kas happekindlad mikroobid kuuluvad rakukesta ehituse järgi grampositiivsete või –negatiivsete mikroobide hulka?
ei saa öelda, kuna nad ei värvu grami järgi. samas nad ei dekoloreeru etanooliga pestes.
25. Milline on enim levinud bakteri morfoloogiline tüüp?
pulkbakter ehk batsill .
26. Milline on kapsli funktsioon rakus ja kuidas kapslit värvida?
Kapslil on kaitsefunktsioon – patogeensetel fagotsütoosi eest, halbade keskkonnatingimuste eest, kuivamise eest. Saab sellega substraadile kinnituda. Kapslit ei tohi kuumfikseerida, sest ta koosneb suuresti veest – võib kas täitsa ärakuivada või moodustuda pseudokapsel. Kapslit võib värvida kas liht- või liitvärvmeetodil. Kaudne värvimine – kapsilt ennast ei värvita, vaid tema tausta .
27. Miks kapsli preparaati ei fikseerita?
Tal on kõrge veesisaldus , kuna termiline fikseerimine kuivatab kapsli enda. Samas võib raku kuivamisel moodustuda pseudokapsel.
28. Milline on vasevitrioli funktsioon kapsli värvimisel?
Aluselise värvina värvib raku, kuid kapslisse püsima ei jää.
29. Miks ei värvu kapsel?
Tal on kõrge veesisaldus ja seetõttu on ta mitteioonne ja ei värvu
30. Milline on endospooride ülesanne bakterites ?
Rakud hakkavad sporuleeruma, kui keskkonnatingimused on muutunud sedavõrd kehvaks. Aitab üle elada raskeid aegu. On metaboolselt mitteaktiivne ja puhkav bakterirakk . Tavaliselt moodustub 1 endospoor.
31. Kuidas endospoore rakus kindlaks teha?
Eelnevalt tuleb rakud sporulatsiooni viia. R2A agarile teha väljakülv. R2A agari
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Mikrobioloogia praktikumi vastused #1 Mikrobioloogia praktikumi vastused #2 Mikrobioloogia praktikumi vastused #3 Mikrobioloogia praktikumi vastused #4 Mikrobioloogia praktikumi vastused #5 Mikrobioloogia praktikumi vastused #6 Mikrobioloogia praktikumi vastused #7 Mikrobioloogia praktikumi vastused #8 Mikrobioloogia praktikumi vastused #9 Mikrobioloogia praktikumi vastused #10 Mikrobioloogia praktikumi vastused #11 Mikrobioloogia praktikumi vastused #12 Mikrobioloogia praktikumi vastused #13 Mikrobioloogia praktikumi vastused #14 Mikrobioloogia praktikumi vastused #15 Mikrobioloogia praktikumi vastused #16
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-12-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 53 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Triin Edula Õppematerjali autor

Lisainfo

Mikrobioloogia töövihiku küsimused ja vastused - selle alusel tehakse eksam.
mikrobioloogia praktikum , ioon , bakter , mikroobid , aeroob , sööde , anaeroob , rakud , endo , rakkude arv

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

19
doc
Mikrobioloogia kordamiskusimused
34
doc
Mikrobioloogia üldkursuse kordamisküsimused ja vastused
170
pdf
Meditsiinilise mikrobioloogia praktikum
20
doc
Mikrobioloogia eksami kordamisküsimused
22
docx
Mikrobioloogia I kursus 2012
13
docx
Mikrobioloogia praktikumi teooria
24
docx
Mikrobioloogia eksami kordamisküsimuste vastused
20
docx
Mikrobioloogia I eksamFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun