Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Uurimistöö alused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millest alustada ?
 • Mis peaks olema eesmärk ?
 • Kuidas leida sobivat teemat ?
 • Milline õppeaine või teema sind huvitab ?
 • Mida tahaksid selle kohta täpsealt teada saada ?
 • Kuidas seda saaks uurida ?
 • Millised on uurimistöö osad ?
 • Kuidas sisukorda teha ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Kui tervislikud on noorte söömisharjumused ?
 • Miller, Mihkel. Kuidas suhtuda meie haridusreformi ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Milline on korrektne teadustöö vormistus ?
 • Milline on teaduskeel ?
 • Mida tuleks teadustekstis vältida ?
 • Kuidas valida endale sobivat uurimistöö teemat ?
 • Mida tuleks muuta ja täpsustada ?
 • Mida täpselt uuritakse ?
 • Mida siis tähendab metodoloogia ?
 • Mida meelest pidada ?
 • Milline peaks olema valim ?
 • Millest alustan ?
 • Kui jah siis miks meeldib ?
 • Milline meedia huvitab ?
 • Millist meediat tarbid ?
 • Mida igapäevaselt jälgid ?
 • Millist meediat sõbrad tarbivad ?
 • Millist infot usud ?
 • Mida arvad Elu24st ?
 • Mis arvad Facebookist ?
 • Milline meedia huvitab ?
 • Millist meediat tarbid ?
 • Mida igapäevaselt jälgid ?
 • Millist meediat sõbrad tarbivad ?
 • Millist infot usud ?
 • Mida arvad Elu24-st ?
 • Mis arvad Facebook ?
 • Kuidas tunneb tõrjutu end klassikollektiivis ?
 • Mida on tõrjutu ise teinud ?
 
Säutsu twitteris
Uurimistöö alused
e. UT
18.09.2015, reede
 • referaat - teiste inimeste mõtete edasiandmine refereerituna
 • uurimsutöö - lisad referaadile lisaks ka enda osa

NB! Uurimustöö ei ole referaat!
 • Uurimistöö on mingi teema tutvustamine ja millegi uurimine .
 • Uurimistöö aitab välja selgitada mingite nähtuste,objektide sisu ja toimimist ning annab ka väikese panuse üldiste küsimuste lahendamisele.

Uurimistöö eesmärk, kasulikud oskused:
 • Uute teadmiste saamine
 • Aja planeerimine
 • Info kogumise oskus
 • Teadmiste kasutamine ja arendamine
 • Kriitline lugemine ja info selekteerimine
 • (Ettevalmistus kõrgkooliks)

NB! Uurimistöö teema valitakse 11.klassi sügisel ning peab olema valmis 11.klassi lõpuks.

Millest alustada?


 • Teema valik (mis mind üldse huvitab ?)
 • Materjalide valik ja läbitöötamine
 • Kava/plaani koostamine
 • Andmete kogumine, uurimine, vaatluste läbiviimine
 • Andmete töötlemine, tõlgendamine
 • Töö teksti kirjutamine
 • Töö vormistamine ja korrektuur
 • Töö esitlus, kaitsmine ja retsenseerimine

Teema
 • Aktuaalne
 • Eluline
 • Teaduslikkus ja mitteteaduslikkuse eristamine
 • Huvi tekitamine
 • Lahendatav
 • Mis peaks olema eesmärk? Tulemus?
 • Sobiv metoodika
 • Arendab ainevaldkonnale omaseid pädevusi

Kuidas leida sobivat teemat?


 • Milline õppeaine või teema sind huvitab?
 • Mida tahaksid selle kohta täpsealt teada saada?
 • Kuidas seda saaks uurida?

Uurimistöö liigid


 • Kvalitatiivne uurimus ( kitsas teema aga põhjalik uurimine ja analüüs)
 • Kvantitatiivne uurimus (küsitlused, loendamised, vaatlused)
 • Praktiline töö (millegi valmistamine oma kätega ) (kirjutad tegevuskava 6-7lk)

9.10.2015, reede

Millised on uurimistöö osad?


 • Tiitelleht ; kirja suurus - 14; töö pealkiri ja õpilase nimi - 16v

 • õppeausutuse täielik nimetus
 • ees- ja perekonnanimi
 • klass
 • töö pealkiri: ut v referaat
 • allnurgas juhendaja : ees- ja perekonnanimi
 • töö valmimise koht ja aasta

  Sisukord


  • näitab töö osasid
  • näitab iga alaosa täpse pealkirja ja vastava lehekülje numbri
  • on töö alguses, tiitellehe järel

  Kuidas sisukorda teha?

  Sissejuhatuses on:
  • teema valiku põhjendamine;
  • töö eesmärgi selgitamine , probleemi tutvustamine;
  • töö ülesehituse selgitamine;
  • kasutatavate andmete ja metoodika lühitutvustus;
  • rühmatöö korral näidatakse ära iga rühmaliikme osa töös.

  Põhiosa


  • töö sisulises osas antakse vastused sissejuhatuse küsimustele;
  • töös on õpilase isiklikud mõtted käsitletud autorite seisukohtadega;
  • on oluline, et refereeringule lisab töö autor omapoolsed kommentaarid;
  • refereeringud peavad olema viidatud !

  16.10.2015, reede

  Tsiteerimine ja refereerimine

  Miks viidata?


  • võimaldab hoiduda plagiaadi süüdistusest;
  • lisab kirjutisele autoriteeti;
  • võimaldab lugejal leida üles algallika. (Uibu 2009)

  Tsitaat ja refereering


  ...on varasemate uurimuste ja teiste autorite seisukohtade/andmete esitamiseks omas tekstis.
  • Tsitaat ehk sõnasõnaline väljavõte tekstist.
  • refereering ehk kokkuvõttev laenamine, st kirjutaja väljendab kasutatud allikast pärit infot oma sõnadega.

  Tsiteerimine
  • Tsiteerimine on originaalteksti võimalikult autente kajastamine originaalkeeles või tõlkena.
  • Tsiteerida on lubatud vaid avaldatud teoseid!
  • Tsiteeritav tekst eraldatakse muust tekstist kas jutumärkidega või muul viisil esile tõstmisega.
  • Jutumärkides esitatakse tavaliselt kuni 4 rida tsiteeritavat teksti.
  • Eelistada tuleks lühikest tsitaati , mida on lihtsam oma teksti sobitada.
  • Tsiteeritavale tekstile lisatakse teose ilmumise aasta ja lehekülje number.
  • Näide: Säljö tõdeb: ,,Traditsiooniline, õpetajakeskne ja tekstipõhine koolitus on kaotamas oma positsiooni mudelina, kuidas omandada teadmisi edukalt.’’ ((nimi) Säljö (a) 2003: (lk)263-264)
  • Kui tsiteeritavast tekstist jäetakse välja sõnu või lauseosi, märgitakakse väljajätukoht kahe (kolme) punktiga .
  • Näide: ‘’ Modernism .. sai alguse juba valgustusajal..’’ (Lunter 2003: 8)
  • Pikem väljajätt (terviklaused) tähistatakse kolme mõttekriipsuga.
  • Värsiridade tsiteerimisel jutumärke ei tarvitata, kui need on paigutatud eraldi muust tekstist ega sula sellega ühte.

  Refereerimine


  Kirjavahemärgid
  • Ühelauselise tsireerimise puhul paikneb viide lause sees, st enne lause lõpupunkti.
  • Mitmelauselise tsiteerimise puhul paikneb viide pärast lause lõpupunkti.

  Mis on plagiaat?
  • Plagiaat on teiste inimeste mõtete, kirjutiste, andmete esitamine oma nime all, viitamata tegelikule autorile.

  • ‘’Traditsiooniline romaan on jutustava kirjanduse suurvorm. /---/ Vahel on autor oma tegelastesse kiindunud ja siis muutub tema tekst tegelase vaatekohast nähtuks.’’ ( Lunter 2003: 39)

  30.10.15
  Rühmatöö
  • Teema: Kui tervislikud on noorte söömisharjumused?
  • märksõnad: toitumisharjumused , noorte toitumine, tervislikud toitumisharjumused, tervislik toit;
  • hea tulemuse andnud märksõnad: ‘toitumisharjumused’ ; ‘noorte toitumine’ ;
  • halva tulemuse andnud märksõnad: ‘tervislikud toitumisharjumused’ ; ‘tervislik toit’

  • ISE

 • ‘noorte toitumine’ ,
 • pealkiri, kategooriaks meditsiin ja tervishoid
 • 1: Noored propageerivad tervislikku elu/ Agnes Kuus ; (Agnes Kuus 2005)

 • ‘noorte toitumine’ ; ‘tervislik toitumine’
 • sõna ‘toitumine’ ja ‘noorte toitumine’
 • 0
  • Google

 • ‘noorte toitumise tervislikkusest ’ ,’ tervislik toitumine’ , ‘noorte toitumine’,
 • eesti keel,
 • Noorte teadlikkus toitumisest ( Meribel Sinikalda, 2014), Muutunud toitumisharjumused ja kehvem tervis (Angela Ling , 2014) jt.
  • Allikate usaldusväärsus: kõige usaldusväärsemad tunduvad ISE ja ESTER;
  • ,,Uuringu andmetel sööb iga päev puu- ja köögivilja 78% uuringus osalenud lastest, kuid vähemalt 5 peotäit tarbib neist vaid 13%, mida on siiski üks protsent rohkem kui aasta varem.’’ (TNS EMOR , 2014)

  6.11.15

  Kasutatud kirjandus


  • Peale kokkuvõttet ja enne lisasid;

  Kirjanduse loetelu vormistamine

  • Viitekirjed pannakse töö lõppu või selle osa pealkiri on KIRJANDUS või ALLIKALOEND;
  • viitekirjed järjestatakse tähestikuliselt ning neid ei nummerdata!
  • allikaloendisse pannakse kirja kõik materjalid, mida oled oma töös kasutanud.

  Kindel järjekord allika kirjutamisel

  • Autor (perekonnanimi ja eesnimi);
  • ilmumisaeg (ilmumisaasta järele pannakse punkt);
  • pealkiri, andmed toimetaja kohta (vajadusel);
  • andmed kordustrüki kohta;
  • ilmumiskoht ja kirjastuse nimi (nende vahele pannakse koolon).
  • Näide: Aavik, Johannes 1924. Keeleuuenduse äärmised võimalused. Tartu: Kirjastus Istandik . -> Aavik 1924
  • Näide 2: Eesti keele sõnaraamat ÕS 2006.( Neljas, täiendatud trükk). Toimetanud Tiiu Erelt . Koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik . Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. -> ÕS 2006

  Kogumikuartikkel

  • Kui artikkel on võetud ajalehest, ajakirjast või kogumikust, siis tuleb viitekirjesse lisada artikli ilmumiskoha andmed. Mõttekriips jagab viitekirja pooleks, Mõttekriipsu ette jääb alati teave artikli kohta ja mõttekriipsu järele info ajakirja või kogumiku kohta.
  • Näide: Ehala , Martin, Margit Raik 2003. Eesti keel eesti koolis. - Eesti kirjakeele kasutusvaldkondade seisundi uuringud. Toimetanud Maire Raadik. Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk 11-35.
  • näide2: Eichfuss, Riho 2011. Inimeste teadlikkus nafta ja alternatiivsete kütuste kohta. - Akadeemia nr2. lk 63-84.
  • näide3: Kaareste, Norbert 2007. Kooliaasta algus rõõmustab. - Postimees 3.09, lk 3.

  13.11.15
  Ülesanne 1
 • Käo, Aimar 1997. Looduse rüpes. Tallinn: Kirjastus Koolibri (Käo 1997);
 • Leok , Meeli, Eda Immer , Jaanus Juga, 2011. Arvuti kasutamise võimalusi koolis. - Uus õppimine. Tallinn: kirjastus Koolibri;
 • Miller , Mihkel. Kuidas suhtuda meie haridusreformi?- Delfi.
 • www.meieriik.ee
 • -
 • Petzoldt, Leander, Hiiemäe Reet
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Uurimistöö alused #1 Uurimistöö alused #2 Uurimistöö alused #3 Uurimistöö alused #4 Uurimistöö alused #5 Uurimistöö alused #6 Uurimistöö alused #7 Uurimistöö alused #8 Uurimistöö alused #9 Uurimistöö alused #10 Uurimistöö alused #11 Uurimistöö alused #12 Uurimistöö alused #13 Uurimistöö alused #14 Uurimistöö alused #15 Uurimistöö alused #16 Uurimistöö alused #17 Uurimistöö alused #18 Uurimistöö alused #19 Uurimistöö alused #20 Uurimistöö alused #21
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-05-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 5 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor thesaara88 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Uurimustöö aluste konspekt

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  64
  doc
  Uurimistööde korraldamine
  84
  doc
  Uurimustöö alused
  5
  docx
  Uurimistöö alused
  23
  rtf
  Uurimistöö koostamine
  42
  docx
  UUIRMISTÖÖALUSED
  27
  doc
  Uurimistöö vormistamine
  8
  docx
  Uurimistöö näidis
  20
  doc
  Uurimustöö vormistamise juhend  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun