Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Äriplaani koostamine (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milliseks teie firma kujuneb ja kui kiiresti ?
 • Kuidas ta oma eesmärgid saavutab ?
 • Kuidas vähendada ebakindlust, juhtida riske ja kasutada ära võimalusi ?
 • Kui paljudeni reklaam jõuab ?
 
Säutsu twitteris
Äriplaan

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE
Õppematerjal

SISUKORD


SISUKORD 2
1. ÄRIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PÕHIMÕTTED 3
2. ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA KOMPONENDID 5
3. ETTEVÕTTE ÄRIPLAAN 6
3.1 KOKKUVÕTE 6
3.2 ETTEVÕTTE LÜHIÜLEVAADE 8
3.3 ÄRIIDEE ISELOOMUSTUS 9
3.4 PROJEKTI KIRJELDUS 10
3.5 TURUSTAMINE 12
3.6 ETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONAL 18
3.7 PROJEKTI MAKSUMUS JA RAHASTAMINE 20
3.8 PROJEKTI RISKIFAKTORID 21
3.9 FINANTSPROGNOOSID 22
4. ÄRIPLAANI NÄIDIS 26


1. ÄRIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PÕHIMÕTTED


Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel saadav kirjalik dokument.
Planeerimine on sisuliselt ettevõtte tuleviku kavandamine. Efektiivne planeerimine tähendab eesmärkide püstitamist ja nende saavutamise tee määratlemist. Planeerimine on protsess, mis on ühtviisi oluline ettevõtte igas arengufaasis. Planeerides otsige vastust küsimustele:
 • milliseks teie firma kujuneb ja kui kiiresti?
 • kuidas ta oma eesmärgid saavutab?
 • kuidas vähendada ebakindlust, juhtida riske ja kasutada ära võimalusi?

Äriplaan ei ole muutumatu. Äris võib ette tulla ootamatusi , mistõttu esialgset plaani tuleb muuta. Mõnikord võrreldakse äriplaani lennugraafikuga, mis on küll täpselt paika pandud, kuid mida näiteks ootamatult muutuvad ilmastikutingimused või muud liiklustingimused muuta võivad.
Äriplaani koostamiseks on mitmeid põhjusi:
 • et ettevõtte juhtidel oleks tegevuskava, millest otsuse langetamisel lähtuda;
 • äriplaani ettevalmistamine sunnib ettevõtjat uurima oma äritegevuse eri aspekte ning küsima endalt küsimusi , mille peale ta muidu ei tuleks;
 • äriplaan on hea vahend, kui soovitakse oma töötajatele firmat ja selle eesmärke ning tulevikuplaane tutvustada;
 • äriplaan võimaldab hinnata oma edusamme ja võrrelda tegelikku arengut planeerituga;
 • ettevõtja vajab äriplaani ka siis, kui ta tahab saada ettevõttesse investeeringut või laenu.
  Äriplaaniga ettevõtja:
  • põhjendab, kui palju raha ta vajab,
  • tõestab investorile, et ettevõte on võimeline töötama piisava kasumiga;

  - tõestab, et saadav raha on võimalik koos intressidega või dividendidega tagasi teenida;
  • tõestab, et ta teab riske ja on nendega arvestanud .

  Hooletult koostatud äriplaan tekitab potentsiaalses investoris mulje, et ettevõtja on hooletu inimene, kes ei vaevu kõike olulist arvesse võtma. Äriplaan tuleb koostada võimalikult professionaalsel tasemel, sest professionaalselt koostatud äriplaan tõestab, et :
  • ettevõtja on võimekas inimene;
  • ettevõtja suhtub oma ettevõtmisesse tõsiselt;
  • veenab, et ettevõtjal on visioon oma ettevõttest, et ta suudab ette kujutada oma firmat ka mitme aasta pikkuses perspektiivis ja on oma tegevust vastavalt prognoositud turumuutustele planeerinud.

  Äriplaan testib äriideed. Juhul kui prognoosid näitavad suurt kahjumit, tuleks kaaluda otsida vigu, leida uusi võimalusi või isegi kaaluda äriideest loobumist.
  Tavaliselt on ettevõtja ise veendunud oma idee headuses. Ei tasu loota kohe väga suurele kasumile . Kui prognoosid näitavad hiigelkasumeid, on oht, et satutakse eufooriasse ja eiratakse fakti, et kuskil on tehtud viga. Siin on abiks konkurentsiuuring, mis võimaldab võrrelda oma näitajaid konkurentide näitajatega. Erinevus ei tohiks olla väga suur. Esimestel tegutsemisaastatel on ka tagasihoidlik kasum väga heaks tulemuseks.
  Üldisi näpunäiteid äriplaani kirjutamiseks
  • Kirjutage professionaalselt, kuid vältige akadeemilisust
  • Paragrahvid peavad olema lühikesed ja üksteisest eraldatud
  • Varustage äriplaan tiitellehega ja köitke korralikult
  • Äriplaanil on alati autor ja koostamise kuupäev
  • Äriplaan ei ole muutumatu dokument. Kui midagi ärikeskkonnas muutub, millega ei osatud arvestada, tuleb muuta ka äriplaani
  • Vältige tsitaate ja anekdoote
  • Äriplaani leheküljed peavad olema nummerdatud
  • Kasutage pigem lauseid "Ettevõte on veendunu, et ...", "Ettevõtte omanikud usuvad, et ..." kui lauseid stiilis "Paistab, et ...", "Me loodame, et ..." jne
  • Tehke lugejale äriplaani jälgimine nii lihtsaks kui võimalik; kasutage alapealkirju, nummerdatud ja nummerdamata loetelusid ja erinevaid kirjastiile tähelepanu tähtsamale tõmbamiseks
  • Idee varastamise vältimiseks ärge andke oma toote täpset tehnoloogilist kirjeldust ega avage oma teenuste kõiki üksikasju
  • Turupotentsiaali ennustamisel lähtuge statistilisest tõestusmaterjalist. Ärge kirjutage: " Internetti kasutavate inimeste arv on viimastel aastatel järsult suurenenu". Selle asemel kirjutage täpsemalt: " Arvutialane ajakirjandus (viited) on näidanud, et interneti kasutajate arv on viimase kahe aastaga suurenenud 3 korda"
  • Enne lõplikku vormistamist paluge kellelgi, kes teie äriga seotud ei ole, teie äriplaan läbi lugeda. Paluge, et ta kohe küsiks, kui midagi jääb arusaamatuks või pole veenvalt esitatud.

  Äriplaan saab olla ainult nii täpne, kui hästi selle autor sellel ajal suutis prognoosida turutrende ja teisi muutusi. On teada, et 80 % firmadest ei jõua pidada oma viiendat sünnipäeva, kuigi alustati hiilgavate prognoosidega.


  2. ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA KOMPONENDID


  Äriplaani koostamiseks ei ole mingit kindlat vormi, mida kõik ettevõtjad peaksid kasutama. Iga äriplaan erineb teisest mingil määral struktuuri poolest. Paljud finantsasutused annavad ettevõtjatele ette ka äriplaanide nõutava struktuuri.
  Igale äriplaanile on kohustuslikud järgmised komponendid:
  • tiitelleht
  • sisukord
  • kokkuvõte
  • ettevõtte lühiülevaade
  • äriidee iseloomustus
  • projekti kirjeldus
  • tooted või teenused
  • tootmine,
  • keskkond
  • turustamine
  • turu iseloomustus
  • konkurendid ja konkurents
  • müük ja turustamine
  • ettevõtte juhtimine ja personal
  • projekti maksumus ja rahastamine
  • projekti riskifaktorid

  Tiitellehe ja sisukorra vormistamine
  Tiitellehel peab olema firma nimi (soovitavalt ka logo ), koostaja nimi, kuupäev ja vajaduse korral märkige ka "Konfidentsiaalne"(vt äriplaani näidis).
  Sisukord koostage kõige viimasena, kasutades selleks arvutitarkvara võimalusi.

  3. ETTEVÕTTE ÄRIPLAAN


  3.1 KOKKUVÕTE
  Kõik äriplaanid algavad kokkuvõttega, mille pikkuseks võiks olla 1 kuni 3 lehekülge. Kokkuvõttes on esitatud lühidalt kogu äriplaani sisu ja seal peab olema ära toodud põhiline informatsioon, mis on vajalik investoritele või tulevasele äripartnerile.
  Äriplaani kokkuvõttes võiks käsitleda järgnevaid teemasid :
  • ettevõtte missioon ;
  • ettevõtte lühiülevaade (millal on ettevõte asutatud, milline on ettevõtluse vorm, oma kapitali suurus);
  • ettevõtte omanik, juhtimine, töötajad (kes on omanikud, tulevane ettevõtte juht ja tema põhilised majandusalased teadmised ja kogemused, kui suure töötajate arvuga ettevõtet planeeritakse).
  • äriidee lühike kirjeldus (millist toodet või teenust kavatsetakse pakkuda, milles seisneb selle toote atraktiivsus tarbijale)
  • turg (kellele, kus ja kuidas kavatsetakse oma toodet turustada)
  • projekti maksumus ja finantseerimise allikad
  • eesmärgid ja eeldatavad tulemused

  Kuna see peatükk võtab kokku kõigi järgnevate sisu, siis tuleks see kirjutada viimasena. Nõuanne alustavale ettevõtjale: ärge püüdke hoida kokku aega ja vaeva lühikese , kuid ülevaatliku kokkuvõtte kirjutamisel , sest tihti on see kokkuvõte ja finantsplaneerimine põhilised (või ka ainsad) osad Teie äriplaanist, millega tulevane partner või investor põhjalikult tutvuvad.
  Kokkuvõttes oleks soovitav sõnastada ettevõtte missioon - so 1-2 lausest koosnev määratlus, mis toob välja ettevõtte põhieesmärgi ning selle saavutamiseks rakendatavad juhtpõhimõtted.
  Missioon:
  • näitab ettevõtte ambitsioone;
  • seab reeglid, mille raames tegutsedes saavutatakse edu;
  • väljendab juhtkonna ja omanike organisatsiooni tulevikuga seotud kavatsusi.

  Missioon peab olema:
  • lühike, kergesti arusaadav ja meeldejääv

  Näide
  Philipsi missioon. Lets make things better! / Muudame asjad paremaks!
  • Paindlik

  Näide
  Apple Computeri Macintoshi missioon. Parandada inimeste loovust ja efektiivsust . See on piisavalt paindlik, kuna lubab peale arvutite müüa ka tarkvara , printereid, õpikuid ja koolitust.
  - erinev teistest sarnase missiooniga ettevõtetest
  Näide
  Missioon " teenida omanikele kasumit " on mõttetu, kuna nimetatud lause ei erista antud ettevõtet ühestki teisest ettevõttest.
  3.2 ETTEVÕTTE LÜHIÜLEVAADE
  3.2.1 Üldandmed
  Ettevõtte nimi :
  Ettevõtte juriidiline vorm :
  Registreerimise nr :
  Registreerimise aeg ja koht :
  Aadress
  Telefonid :
  Faks :
  e-mail :
  Juhatuse liikmed :
  Põhikapital :
  Omanikud, nende osa kapitalist :
  Kontaktisik, tema telefon :
  3.2.2 Toodangu või teenuste kirjeldus
  Ülevaade firma pakutavatest toodetest ja / või teenustest. Peatükk peaks sisaldama järgmist infot:
  • toote/ teenuse peamised tunnusjooned;
  • toote asetus lisaväärtuse ahelas, st kas tegemist on tooraine , komponendi või valmistootega;
  • kas tegemist on toote/ teenusega, mida juba turul pakutakse või uudistoote/ teenusega;
  • põhitoodetele/ teenustele pakutavad lisatooted või - teenused (kujundus, transport, konsultatsioon , hooldus, remont , tagavaraosad vms);
  • kuidas toode või teenus rahuldab potentsiaalsete ostjate vajadusi ja milliseid vajadusi;
  • kuidas kavatsetakse toodet/ teenust tulevikus edasi arendada;
  • kaubamärgid, patendid , toodet/ teenust puudutavad seadused ja määrused;
  • hinna määramise alused, võrdlus konkureerivate toodete hindadega.

 • Senine äritegevus
  Antakse lühiülevaade ettevõtte senisest arengust. Kui äriplaan on seotud uue ettevõttega, siis seda osa ei ole vaja kirjutada. Osas tuuakse välja olulisemad saavutused, aga ka peamised raskused ning võimalused neid ületada. Pole mingit vajadust varjata varasemaid ebaõnnestumisi. Nende väljatoomine näitab pigem, et olete valmis nendest õppima. Hea toon ei ole süüdistada kedagi teist oma ebaõnnestumistes.
  Soovitav on lisada sellele osale graafikuid käibe, kasumi vms kohta ja analüüsida neid.
  3.3 ÄRIIDEE ISELOOMUSTUS
  Selles osas kirjeldage lühidalt oma äriideed (kuni ühe lehekülje ulatuses).
  Kirjutage:
  • missuguse ärialaga on tegemist, mis on Teie toode;
  • kuivõrd on tegemist originaalse ideega;
  • miks just Teie peaksite selle äriidee edukalt ellu viima ja milles seisnevad Teie positiivsed eeldused
   • kas Teil on selle alaga tegelemiseks professionaalsed oskused ja kogemused
   • kas Teie sihtturul on just selle äriidee jaoks vajadust ja ruumi
   • kas Teil on olemas mingid konkreetsed materiaalsed väärtused Teie äriidee realiseerimiseks
   • või tunnete, et selle äriga tegelemine on Teie kutsumus
   • muud põhjused
  • kus ja kuidas kavatsetakse alustada tegevust;
  • kuidas kavatsete oma äri arendada lähemas tulevikus (2-3 aastat).

  3.4 PROJEKTI KIRJELDUS
  3.4.1 Tooted või teenused
  Kui Teie äriidee seisneb mingi täiesti uue toote või teenuse pakkumises, siis tuleks Teil seda siin peatükis võimalikult üksikasjalikult kirjeldada. Arvestage, et tulevased äripartnerid või investorid ei ole enamasti samavõrd tuttavad Teie äriideega kui Teie ise. Kui aga tegemist ei ole mingi uue ideega, kirjeldage lühidalt:
  • milline on Teie toode või teenus;
  • millised on selle kasutamisvõimalused;
  • kes seda toodet või teenust võiks kasutada;
  • miks inimesed ostavad just Teie toodet või teenust;
  • mis on kliendile Teie toote või teenuse juures kõige tähtsam (kvaliteet, hind, sellega kaasaskäiv teenindus vm.).
  • kuidas kavatsete toodet või teenust tulevikus edasi arendada;
  • kaubamärgid, patendid, toodet või teenust puudutavad seadused ja määrused;
  • hinnad.

  3.4.2 Tehnoloogia lühikirjeldus/tootmine
  Kirjeldage kogu protsessi alates varustajast, tootmisest ja lõpetades kliendini jõudmisega. Selgitage, kuidas te hangite tootmiseks vajalikke materjale, milliseid varustuskanaleid te kasutate ja kuidas kavatsete seda teha tulevikus. Tootmise puhul kirjeldage, milline on tehnoloogiline protsess. Ärge selles osas kalduge liigsetesse tehnilistesse üksikasjadesse.
  • Millised hooned, ruumid, seadmed on vajalikud
  • Kirjeldage tootmist ja tehnoloogiat, mida kavatsete kasutada oma toote valmistamiseks
  • Kus toimub tootmine
  • Milliseid seadmeteid kasutate
  • Kuivõrd kaasaegne on teie tehnoloogia
  • Kuidas Teie tehnoloogia on võrreldes lähemate konkurentidega
  • Kes vastustab tootmise eest
  • Millist toorainet vajate, kust planeerite seda hankida, kes vastutab varustamise eest
  • Kuidas palkate tööjõu, kuidas õpetate neid. Või on töötajatel olemas juba varasem kogemus
  • Kui pikk on stardiperiood

 • Keskkond
  Selle osa
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Äriplaani koostamine #1 Äriplaani koostamine #2 Äriplaani koostamine #3 Äriplaani koostamine #4 Äriplaani koostamine #5 Äriplaani koostamine #6 Äriplaani koostamine #7 Äriplaani koostamine #8 Äriplaani koostamine #9 Äriplaani koostamine #10 Äriplaani koostamine #11 Äriplaani koostamine #12 Äriplaani koostamine #13 Äriplaani koostamine #14 Äriplaani koostamine #15 Äriplaani koostamine #16 Äriplaani koostamine #17 Äriplaani koostamine #18 Äriplaani koostamine #19 Äriplaani koostamine #20 Äriplaani koostamine #21 Äriplaani koostamine #22 Äriplaani koostamine #23 Äriplaani koostamine #24 Äriplaani koostamine #25 Äriplaani koostamine #26 Äriplaani koostamine #27 Äriplaani koostamine #28 Äriplaani koostamine #29 Äriplaani koostamine #30 Äriplaani koostamine #31 Äriplaani koostamine #32 Äriplaani koostamine #33 Äriplaani koostamine #34 Äriplaani koostamine #35 Äriplaani koostamine #36 Äriplaani koostamine #37 Äriplaani koostamine #38 Äriplaani koostamine #39 Äriplaani koostamine #40 Äriplaani koostamine #41 Äriplaani koostamine #42 Äriplaani koostamine #43 Äriplaani koostamine #44 Äriplaani koostamine #45 Äriplaani koostamine #46 Äriplaani koostamine #47 Äriplaani koostamine #48
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 48 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-11-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor marellmarell Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Antud on ülevaade ja näited, et kuidas äriplaani peaks korrektselt koostama.
  Äriplaani koostamine , Äriplaan

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  48
  doc
  Äriplaani Koostamine
  21
  doc
  Äriplaani koostamine
  19
  doc
  Äriplaani koostamine
  15
  pdf
  Äriplaani koostamine
  31
  docx
  Äriplaani koostamise juhend
  9
  doc
  ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND
  4
  doc
  Äriplaani koostamine
  27
  doc
  Turundusplaani koostamine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun